18. ελληνική ρεμπέτικα

192 views
147 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

18. ελληνική ρεμπέτικα

  1. 1. Ρεμπέτικα
  2. 2. • Ρεμπζτικο τραγοφδι ονομάηεται το ελλθνικό αςτικό λαϊκό τραγοφδι που εμφανίςτθκε ςτα τζλθ του 19ου αιώνα και απζκτθςε τθ γνώριμθ μορφι του, περίπου μζχρι τθν τρίτθ δεκαετία του 20οφ αιώνα. Εξελίχκθκε κυρίωσ ςτα λιμάνια ελλθνικών πόλεων όπου ηοφςε θ εργατικι τάξθ (τον Πειραιά, τθ Θεςςαλονίκθ, τον Βόλο) και ςτθ ςυνζχεια πζραςε και ςε άλλα αςτικά κζντρα.
  3. 3. • Τα πρώτα ρεμπέτικα ακοφςματα άρχιςαν να ςημειώνονται ςτην Αθήνα ςτισ φυλακέσ του Μεντρεςέ το 1834
  4. 4. • http://www.youtube.com/watch?v=AuY1NXug b80 • http://www.youtube.com/watch?v=4Rxpk- 9eI4c

×