Borang permohonan ipt

3,387 views
2,755 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Borang permohonan ipt

 1. 1. BORANG PERMOHONAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN KATEGORI PENGAJIAN TINGGI AWAM / SWASTA Borang juga boleh diperolehi dari website www.sedekahonline.org secara percuma. Sila Lengkapkan Borang Permohonan ini dengan teliti. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut peraturan tidak akan di pertimbangkan. SILA TANDAKAN YANG BERKENAAN Dari Manakah Anda Mengetahui Mengenai Bantuan Dana Pendidikan Ini? Sekolah Kawan Surat Khabar / Nyatakan jenis suratkhabar : ____________________________________________ Website / Nyatakan Nama Website : ______________________________________________________ Jenis Bantuan : Yuran Pengajian Semasa Penyelesaian Hutang Pinjaman Pendidikan BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERIBADI Nama Penuh : (Seperti dalam kad pengenalan) NRIC : No Pelajar : (Jika ada) Tarikh Lahir : Jantina : L-Lelaki P-Perempuan Agama : I-Islam K-Kristian H-Hindhu L-Lain-lain Taraf Perkahwinan : Umur : B- Bujang K-Kahwin J – Janda L-Lain-lain 1
 2. 2. Alamat Tetap : Alamat Surat-Menyurat : (Jika berbeza dari alamat tetap) Poskod : No Telefon Rumah : Negeri : No Telefon Bimbit : (Jika ada) (Tempat tinggal terkini) Rumah Sendiri : Emel Sewa : : Facebook Keluarga: : BAHAGIAN B : MAKLUMAT IBU BAPA/PENJAGA Maklumat Bapa Nama Bapa : NRIC : Pekerjaan Bapa : No Telefon : Maklumat Ibu Nama Ibu : NRIC : Pekerjaan Ibu : No Telefon : 2 (Jika pemohon belum berkahwin)
 3. 3. Butir – Butir Tanggungan : No KP/Surat Umur Hubungan Bil Nama Tanggungan Beranak Tahap Pendidikan Sihat Sakit BAHAGIAN C : MAKLUMAT TANGGUNGAN (Jika pemohon sudah berkahwin) Nama Suami / Isteri : NRIC : Pekerjaan : No Telefon : 3 OKU
 4. 4. Butir – Butir Tanggungan : Bil Nama Tanggungan No KP/Surat Beranak Umur Tahap Pendidikan Hubungan Sihat Sakit BAHAGIAN D : MAKLUMAT PENGAJIAN (jika masih dalam pengajian) Nama Universiti /Institusi & Alamat : Penuh Program/Kursus /Jurusan : Tarikh Mendaftar Diri : Jenis Pengajian : Sepenuh Masa Separuh Masa Semester Pengajian Sekarang : Tempoh Pengajian : Jangkaan Tamat : Tajaan Lain (jika ada) : GPA (Setiap semester) :1 CGPA 2 3 4 : 4 5 6 7 OKU
 5. 5. Perlanjutan/Penangguhan : Ada/Tiada (Sekiranya ada nyatakan sebab dan tempoh) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Anggaran yuran pengajian & wang sara hidup bagi sepanjang pengajian : (Sila buat Lampiran) Anggaran baki yuran pengajian pelajar : (Sila buat Lampiran) BAHAGIAN E : MAKLUMAT PENGAJIAN (Jika telah tamat pengajian) Nama Universiti /Institusi & Alamat : Penuh Program/Kursus /Jurusan : Tarikh Tamat Pengajian : Tempoh Pengajian : Tajaan Lain (jika ada) : GPA (Setiap semester) :1 CGPA 2 3 4 5 6 7 : Anggaran yuran pengajian & wang sara hidup bagi sepanjang pengajian : (Sila buat Lampiran) 5
 6. 6. BAHAGIAN F : MAKLUMAT TAMBAHAN Mengapakah SEDEKAH ONLINE patut memberikan Dana Pendidikan SedekahOnline 2013 kepada anda? Adakah anda mempunyai kelebihan, keistimewaan atau kelainan yang tidak dimiliki oleh pemohon yang lain? NYATAKAN (Tidak Melebihi 50 Patah Perkataan). ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 6
 7. 7. BAHAGIAN G : PENGAKUAN PEMOHON PENGAKUAN : Saya mengaku bahawa segala kenyataan di atas adalah benar. Saya faham pihak SEDEKAHONLINE berhak menolak permohonan/menarik balik bantuan sekiranya maklumat diatas didapati salah atau tidak lengkap. Saya memahami dan bersetuju dengan rela hati terhadap semua syarat dan terma permohonan yang dinyatakan dalam dokumen SYARAT DAN TERMA PERMOHONAN DANA PENDIDIKAN SEDEKAHONLINE 2013. Tarikh:……………………… Tandatangan Pemohon:…………………………….. 7
 8. 8. SENARAI SEMAK DOKUMEN - KATEGORI PENGAJIAN TINGGI AWAM / SWASTA NAMA PEMOHON :__________________________________________________ NO KAD PENGENALAN :__________________________________________________ UNIVERSITI / INSTITUSI :__________________________________________________ BIL A TANDAKAN DOKUMEN  BORANG Borang Permohonan Dana B DOKUMEN PERIBADI PEMOHON 1 Dokumen Pengenalan Diri Salinan Kad Pengenalan Pemohon Salinan Lesen Memandu Pemohon Salinan Kad Pelajar (jika masih dalam pengajian). 2 Dokumen Pengenalan Diri Pasangan (jika sudah berkahwin) Salinan Kad Pengenalan Pasangan Salinan Lesen Memandu Pasangan Salinan Kad Pelajar (jika masih dalam pengajian). Salinan Kad Pengenalan / Surat Lahir Anak (jika berkaitan) 3 Dokumen Pendapatan Pemohon Salinan Slip Gaji / Surat Pengesahan Pendapatan 4 Surat Pengesahan Tidak Bekerja (jika tidak bekerja) Salinan Surat Pengesahan / Surat Akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat / Pusat Zakat. (Sekiranya menerima bantuan bulanan daripada agensi berkenaan). Dokumen Pendapatan Pasangan (jika sudah berkahwin) Salinan Slip Gaji / Surat Pengesahan Pendapatan 5 Surat Pengesahan Tidak Bekerja (jika tidak bekerja) Salinan Surat Pengesahan / Surat Akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat / Pusat Zakat. (Sekiranya menerima bantuan bulanan daripada agensi berkenaan). Dokumen Pengajian Salinan Sijil SPM/SPMV/STPM Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT Salinan Transkrip Peperiksaan Matrikulasi/Diploma/Ijazah/Sarjana 6 Salinan Sijil Diploma/Ijazah/Sarjana Salinan Surat Pengesahan Masih Belajar Dari IPT (Perlu disertakan jika Pemohon masih dalam pengajian). Anggaran Yuran Pengajian & Wang Sara Hidup Bagi Sepanjang Tempoh Pengajian. Dokumen Pinjaman Salinan Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan 8 
 9. 9. Salinan Perjanjian Pinjaman Pendidikan C 1 Salinan Surat Pengesahan Baki Pinjaman Pendidikan Terkini DOKUMEN IBU BAPA / PENJAGA (JIKA PEMOHON MASIH BELUM BERKAHWIN) Dokumen Pengenalan Diri Salinan Kad Pengenalan Salinan Lesen Memandu 2 Salinan Bil Elektrik Terkini Nota : Pastikan dokumen disertakan bagi setiap individu – ibu & bapa / penjaga. Dokumen Pendapatan Salinan Slip Gaji / Surat Pengesahan Pendapatan / Borang EA / J Salinan Kad Pesara / Salinan Penyata Pencen (jika berkenaan) Surat Pengesahan Tidak Bekerja (jika berkenaan) Salinan Muka Hadapan & Terakhir Buku Simpanan / Kad ATM 3 Dokumen Aset / Harta Peribadi Salinan Geran Rumah (jika berkenaan) D Salinan Geran Kenderaan (jika berkenaan) Nota : Pastikan dokumen disertakan bagi setiap individu – ibu & bapa / penjaga. DOKUMEN SOKONGAN Surat Sokongan dari Universiti / ADUN / Ahli Parlimen (atau manamana agensi kerajaan yang berkaitan) Surat Pengesahan Pesakit Kronik dari Hospital (jika pemohon / penjaga menghidapi penyakit kronik) Salinan Kad OKU (jika berkenaan) Bukti Pengesahan Status Ibu Tunggal (jika berkenaan) E YURAN KEAHLIAN & SEMAKAN IDENTITI Yuran Keahlian SedekahOnline.org Seumur Hidup Berjumlah RM10. a) Sertakan Wang Pos RM10 atas nama SEDEKAH ONLINE PLT; atau b) Sertakan resit Bank-In RM10 ke akaun CIMB 1222 0000 856 108 . Yuran Pemprosesan Permohonan. a) Sertakan Wang Pos atas nama SEDEKAH ONLINE PLT bernilai: RM25; atau b) Sertakan resit Bank-In RM25 ke akaun CIMB 1222 0000 856 108 . Surat Kebenaran Semakan Rekod & Carian Aset Pemohon Surat Kebenaran Semakan Rekod & Carian Aset Penjaga (jika berkenaan) SILA PASTIKAN SEMUA SALINAN DOKUMEN TELAH DISAHKAN OLEH IMAM / KETUA KAMPUNG / PENGHULU / ADUN / AHLI PARLIMEN / PEGAWAI KERAJAAN KELAS A / PESURUHJAYA SUMPAH. SYARAT DAN TERMA PERMOHONAN 9
 10. 10. SURAT KEBENARAN SEMAKAN REKOD & CARIAN HARTA - PEMOHON NAMA PEMOHON :_______________________________________________________ NO NRIC :_______________________________________________________ ALAMAT :_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ TARIKH : _________________________ KEPADA : _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Tuan, KEBENARAN UNTUK MEMBUAT SEMAKAN REKOD & CARIAN ASET Saya seperti nama di atas, membenarkan SEDEKAH ONLINE PLT untuk menghubungi mana-mana agensi kerajaan mahupun swasta bagi tujuan mendapatkan maklumat terperinci berkaitan dengan saya pada bila-bila masa diperlukan. 2. Semakan rekod dan carian aset ini adalah bagi memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat permohonan Dana Pendidikan Sedekah Online Plt 2013. Sekian, terima kasih. ______________________________________ Nama : NRIC : 10
 11. 11. SURAT KEBENARAN SEMAKAN REKOD & CARIAN HARTA – IBUBAPA / PENJAGA NAMA PEMOHON :_______________________________________________________ NO NRIC :_______________________________________________________ ALAMAT :_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ TARIKH : _________________________ KEPADA : _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Tuan, KEBENARAN UNTUK MEMBUAT SEMAKAN REKOD & CARIAN ASET Saya seperti nama di atas, membenarkan SEDEKAH ONLINE PLT untuk menghubungi mana-mana agensi kerajaan mahupun swasta bagi tujuan mendapatkan maklumat terperinci berkaitan dengan saya pada bila-bila masa diperlukan. 2. Semakan rekod dan carian aset ini adalah bagi memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat permohonan Dana Pendidikan Sedekah Online Plt 2013. Sekian, terima kasih. ______________________________________ Nama : NRIC : 11
 12. 12. SYARAT DAN TERMA PERMOHONAN DANA PENDIDIKAN SEDEKAHONLINE 2013 Para pemohon adalah dinasihatkan agar membaca dan memahami syarat dan terma permohonan yang disenaraikan di bawah ini dengan teliti. 1. Notis: Dana Pendidikan SedekahOnline 2013 adalah satu tawaran kepada masyarakat umum. Ianya adalah suatu pelawaan kepada sesiapa sahaja untuk memohon dana yang ditawarkan. 2. Dana Pendidikan SedekahOnline di tawarkan oleh SEDEKAH ONLINE PLT yang beralamat di Pejabat Operasi, 34-2B, Blok 2, Jalan Pahat G 15/G, Dataran Otomobil Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. No yang boleh dihubungi ialah 035523 9285 (pejabat) atau emel ke sedekahonline.org@gmail.com. Rujukan juga boleh berhubung melalui laman web rasmi iaitu www.sedekahonline.org . 3. Syarat Umum Untuk Memohon: Masyarakat umum adalah dipelawa dengan sukarela dan suci hati untuk membuat permohonan ke atas tawaran yang dibuat. 4. Pemohon mestilah berumur tidak kurang 16 tahun dan tidak melebihi 66 tahun semasa menghantar permohonan. 5. Pemohon/IbuBapa/Penjaga yang disenarai hitam oleh mana-mana institusi kewangan atau kredit layak memohon. 6. Pemohon/IbuBapa/Penjaga yang telah diisytiharkan bankrap juga layak untuk memohon. 7. Dana yang ditawarkan adalah diberi secara percuma, tanpa perlu pemohon yang berjaya untuk membuat bayaran balik atas jumlah yang diberikan. 8. Kategori & Jumlah Dana: Jumlah dana yang diberikan dibahagikan kepada dua kategori iaitu a) Dana Yuran Pengajian Bantuan RM3000 dan b) Dana Penyelesaian Hutang Pinjaman Pendidikan Bantuan RM3000. 9. Dana Yuran Pengajian Bantuan RM3000 adalah terbuka bagi pelajar di pengajian tinggi awam dan swasta tempatan yang masih dalam tempoh pengajian. 10. Ianya terbuka bagi semua Universiti/Institusi/Kolej/Politeknik dan lain-lain institusi pengajian Tempatan & Luar Negara yang menawarkan program / kursus di peringkat Matrikulasi sehingga Sarjana. 11. Ianya terbuka untuk semua program / kursus pengajian termasuk pengajian Islam. 12. Dana Penyelesaian Hutang Pinjaman Pendidikan Bantuan RM3000 adalah terbuka bagi graduan yang telah tamat pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi awam / swasta tempatan mahupun luar negara. 13. Graduan yang mengikuti pengajian dari tahun 1997-2013 dan masih mempunyai baki pinjaman pendidikan daripada mana-mana agensi kerajaan / swasta (cth: PTPTN/JPA/MARA/BANK) adalah layak memohon. 14. Setiap Pemohon adalah dibenarkan untuk memohon bagi kedua-dua kategori jika menepati syarat yang ditetapkan. 15. Setiap permohonan perlu dibuat dengan melengkapkan borang permohonan yang disediakan dengan syarat-syarat yang dinyatakan dengan lengkap. Satu Borang bagi setiap Permohonan. Permohonan yang tidak lengkap secara automatik boleh ditolak. 16. Setiap permohonan perlu disertakan dengan Yuran Keahlian Seumur Hidup Sedekah Online berjumlah RM10 sahaja. 12
 13. 13. 17. Setiap permohonan juga perlu disertakan dengan Yuran Pemprosesan & Semakan Identiti berjumlah RM25 sahaja. Yuran ini akan digunakan untuk membuat carian / semakan maklumat dan harta pemohon / ibubapa /penjaga di agensi-agensi kerajaan dan swasta. 18. Pemohon boleh mendepositkan Bayaran Pemprosesan tersebut terus ke dalam akaun semasa CIMB 1222-0000856-10-8 SEDEKAH ONLINE PLT dan menghantar salinan resit deposit bersama dengan Borang Permohonan. Sebagai alternatif, Pemohon juga boleh membeli Wang Pos atas nama SEDEKAH ONLINE PLT berharga RM35 dan dihantar bersama dengan Borang Permohonan. 19. Pemprosesan: Borang permohonan yang diterima awal boleh terus diproses tanpa menunggu tarikh tutup tawaran. 20. Pemohon yang berminat disaran agar tidak menunggu hingga tarikh tutup tawaran hampir berakhir untuk menghantar borang permohonan. Tawaran pemberian dana pendidikan ini adalah berdasarkan permohonan yang mempunyai merit dan “siapa cepat dia dapat”. 21. Borang permohon yang diterima selepas dana habis diagihkan akan secara automatik diletakkan sebagai calon simpanan dan akan hanya diproses jika ada calon yang berjaya menolak tawaran yang ditawarkan. 22. Semua permohonan akan diproses oleh SEDEKAH ONLINE PLT atau mana-mana syarikat lain yang dilantik oleh SEDEKAH ONLINE PLT. 23. Semua pemohon dengan menghantar borang permohonan adalah secara automatik bersetuju membenarkan SEDEKAH ONLINE PLT untuk membuat semakan kredit atau latar belakang dengan mana-mana pihak / agensi kerjaan dan swasta yang berkenaan. 24. Tempoh masa pemprosesan adalah sekurang-kurangnya 15 hari bekerja, bergantung kepada jumlah keseluruhan permohonan yang diterima. SEDEKAH ONLINE PLT jika perlu, adalah berhak untuk memanjangkan tempoh pemprosesan permohonan. 25. Kriteria pemilihan pemohon yang berjaya adalah tertakluk kepada borang permohonan yang lengkap, kriteria, kelayakan dan kesungguhan pemohon untuk mendapatkan dana tersebut. SEDEKAH ONLINE PLT berhak untuk menambah atau mengurangkan mana-mana kriteria pemilihan calon mengikut budibicaranya pada bila-bila masa. 26. Semua borang permohonan, dokumen yang disertakan dan yuran pemprosesan adalah menjadi milik SEDEKAH ONLINE PLT dan tidak akan dipulangkan kembali setelah diterima. 27. Jumlah dana yang diberikan kepada mana-mana pemohon yang berjaya adalah tertakluk kepada budibicara SEDEKAH ONLINE PLT. 28. Jumlah minimum dana yang akan diberikan kepada pemohonan yang berjaya ialah RM500 dan jumlah maksimum ialah RM3000. 29. Keputusan: Keputusan yang dibuat oleh SEDEKAH ONLINE PLT adalah muktamad. Walau bagaimanapun jika mana-mana pemohon ingin mengemukakan rayuan, perlu menulis surat rasmi dan dihantar ke alamat yang tertera di atas dengan bayaran pemprosesan semula sebanyak RM20 dalam bentuk wang pos atas nama SEDEKAH ONLINE PLT. Tempoh rayuan adalah dalam tempoh sepuluh (10) hari selepas tarikh pengumuman dibuat. Sebarang rayuan jika ada, akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas diterima. Keputusan rayuan adalah muktamad. 30. Keputusan permohonan hanya akan dimaklumkan kepada calon yang berjaya sahaja. 31. Pengumuman: SEDEKAH ONLINE PLT akan memaklumkan keputusan kepada calon yang berjaya melalui hebahan sama ada di akhbar-akhbar utama, website www.sedekahonline.org atau secara panggilan telefon. 13
 14. 14. 32. Pemohon yang mendapati namanya tersenarai sebagai calon yang berjaya sama ada di akhbar-akhbar utama mahupun laman web www.sedekahonline.org adalah dikehendaki untuk menghubungi SEDEKAH ONLINE PLT dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh penyiaran melalui talian tetap 03-5523 9285 atau talian mudah alih 019-310 3788 / 019-388 8400 (waktu pejabat sahaja) untuk tujuan pengesahan identiti. 33. Calon yang namanya tersenarai sebagai calon yang berjaya sama ada di akhbar-akhbar utama mahupun laman web www.sedekahonline.org tetapi tidak menghubungi SEDEKAH ONLINE PLT untuk tujuan pengesahan identiti dalam tempoh yang di tetapkan adalah dianggap secara rasmi & sukarela menolak tawaran dana pendidikan percuma ini. Sebarang rayuan jika ada perlu dibuat mengikut syarat seperti di para 29. 34. Jika keputusan diumumkan melalui panggilan telefon, pemohon yang berjaya hendaklah menjawab panggilan yang dibuat oleh SEDEKAH ONLINE PLT. Panggilan yang tidak berjawab selepas tiga kali percubaan adalah dianggap dengan rasmi dan sukarela sebagai tanda penolakan ke atas tawaran dana niaga percuma ini. Sebarang rayuan jika ada perlu dibuat mengikut syarat seperti di para 25. 35. Semua pemohonan yang berjaya dan menerima dana pendidikan melalui akaun simpanan mereka adalah secara automatik membuat akujanji untuk menjadi SUKARELAWAN kepada SEDEKAH ONLINE PLT bagi tempoh minimum 2 tahun dari tarikh dana niaga disalurkan kepada akaun pemohon. 36. SEDEKAH ONLINE PLT adalah berhak untuk memanggil mana-mana pemohon yang berjaya untuk terlibat bersama menjayakan aktiviti kerja-kerja amal yang dijalankan berdekatan dengan tempat tinggal mereka. 37. Pembayaran: Dana akan dimasukkan terus ke dalam akaun simpanan calon yang berjaya dalam tempoh 15 hari bekerja setelah tarikh akhir pengesahan identiti tamat. 38. Tarikh Tutup Permohonan: Semua permohonan mestilah sampai ke alamat yang dinyatakan di atas pada atau sebelum 31 September 2013. Permohonan yang lewat sampai adalah secara automatik diletakkan sebagai calon simpanan. 39. SEDEKAH ONLINE PLT adalah berhak untuk menukar mana-mana syarat pada bila-bila masa tanpa memberikan sebarang notis kepada para pemohon. Penafian : SEDEKAH ONLINE PLT tidak pernah melantik mana-mana pihak sama ada individu mahupun syarikat sebagai wakil atau agen kami untuk memasarkan / mempromosikan tawaran ini kepada masyarakat umum. Pihak kami juga tidak pernah melantik mana-mana pihak sama ada individu mahupun syarikat sebagai wakil atau agen kami untuk mengutip sebarang bayaran / derma / komisyen daripada masyarakat umum berhubung dengan tawaran ini. aran / derma / komisyen daripada masyarakat umum berhubung dengan tawaran ini. Walau bagaimanapun individu yang telah dilantik sebagai SUKARELAWAN SedekahOnline.org. adalah dibenarkan untuk menghebahkan kepada umum mengenai tawaran bantuan pendidikan percuma ini tertakluk kepada syarat tidak menerima mahupun mengambil sebarang bentuk bayaran daripada mana-mana pihak bagi pihak SEDEKAH ONLINE PLT.Masyarakat umum adalah dinasihatkan melaporkan kepada pihak kami secara terus menggunakan nombor perhubungan yang dinyatakan di atas jika didatangi oleh mereka-mereka yang disyaki cuba menggunakan nama SEDEKAH ONLINE PLT untuk kepentingan peribadi mereka. 14
 15. 15. CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN DANA PENDIDIKAN SEDEKAHONLINE 2013 1 OGOS 2013 Pelajar Lengkapkan Borang Permohonan Dan Pos Ke Alamat Yang Dinyatakan. Pelajar IPTA & IPTS Memuat Turun Borang Permohonan Dari Laman Web www.sedekahonline.org Hantar Permohonan 30 SEPTEMBER 2013 Tarikh Akhir Permohonan Tempoh Proses 1 DISEMBER 2013 Semakan Terus Di Tarikh Pengumuman Keputusan Laman Sesawang www.sedekahonline.org 16 DISEMBER 2013 Tarikh Pembayaran Kepada Pemohon Yang Berjaya 15

×