โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทางานตามหน้าที่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ1. ส่วนรับข้อมูล (Input Uni...
- สแกนเนอร์ (scanner) - อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger scan)- ไมโครโฟน(microphone) - กล้องเว็บแคม (webcam)อุปกรณ์ใน ส่วนรับ...
2. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ในการประมว...
3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็น หน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อ...
- หน่วยความจาชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory)เป็นหน่วยความจาที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทางาน ข้อมูลและชุดคาสั่งจะหายไ...
อุปกรณ์ทั่วไปพาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่...
Harddisk แบบ Serial ATA Serial ATA Cable- Serial ATA (Advanced Technology Attachment)เป็นอินเตอร์เฟสแบบใหม่ เปิดตัวครั้งแร...
พบเห็นบ่อย จะมี 2 แบบ คือต่อผ่าน Serial Port (COM Port) และ แบบต่อ ผ่าน USB Port (Universal SerialBus) ซึ่งมีราคาที่แพงกว่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2,903 views
2,619 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  1. 1. โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทางานตามหน้าที่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ1. ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)2. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)3. ส่วนแสดงผล (Output Unit)1. ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูลไปยัง หน่วยประมวลผล(Process Unit) เพื่อ ทาการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลจะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัส ดิจิตอล (หรือเป็นเลข 0 กับ 1) นั่นเองอุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล ได้แก่คีย์บอร์ด (keyboard) เมาส์ (mouse)
  2. 2. - สแกนเนอร์ (scanner) - อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger scan)- ไมโครโฟน(microphone) - กล้องเว็บแคม (webcam)อุปกรณ์ใน ส่วนรับข้อมูล ยังมีอีกมากมายและสามารถจะยังมีเพิ่มตามขึ้นไปเรื่อยๆ ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์Joy Padจัดเป็นอุปกรณ์ Input Device อีกประเภทหนึ่งทาหน้าที่คล้าย Mouse แต่มีไว้สาหรับเล่นเกมส์ ซึ่ง ผู้ผลิตGame Pad หรือ Joystick จะทาการออกแบบลักษณะของ Game Pad เพื่อให้ ผู้ใช้รู้สึกสนุกและสมจริงกับการเล่นเกม โดยจะมีปุ่มที่ ต่างกันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของ ผู้เล่น เพราะสามารถกาหนดหน้าที่ให้กับปุ่มแต่ละปุ่มได้
  3. 3. 2. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจาก ส่วนรับข้อมูล(Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังทาหน้าที่ในการควบคุมการทางานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor), ชิป (Chip), โพรเซสเซอร์ (Processor)มีหน้าที่นาคาสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจามาแปลความหมาย และกระทาตามคาสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสองส่วนประกอบภายในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนจานวนมาก มีทรานซิสเตอร์ประกอบกันเป็นวงจรหลายล้านตัว แต่ละชิ้นมีความกว้าง 0.35 ไมครอน ขณะที่เส้นผมคนเรามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ไมครอน ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดมากเมนบอร์ด (Mainboard, mother board) หรือ แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสาคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า “เมนบอร์ด”
  4. 4. 3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็น หน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้และแบบที่ไม่มีสาเนาเก็บไว้- แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น เครื่องพิมพ์(Printer) และ เครื่องวาด (Plotter)เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องวาด (Plotter)- แบบที่ไม่มีสาเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ(Monitor) , เครื่องฉายภาพ(LCD Projector) และ ลาโพง (Speaker)จอภาพ (monitor) เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)4. หน่วยความจา (Memory Unitหน่วยความจา (Memory Unit) อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูล และชุดคาสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจาชั่วคราวและหน่วยความจาถาวร
  5. 5. - หน่วยความจาชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory)เป็นหน่วยความจาที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทางาน ข้อมูลและชุดคาสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เราปิดเครื่องRAM- หน่วยความจาถาว รหรือ หน่วยความจาหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและ รอม (ROM: Read Only Memory) ที่ใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจาถาวรจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหาย เมื่อ ปิดเครื่องHarddisk (ฮาร์ดดิสก์)Hard Disk คือ อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้มาก สามารถเก็บได้อย่างถาวรโดยไม่จาเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่สูญหาย ดังนั้น Hard Disk จึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจาก Hard Disk เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการอัพเกรดทาให้เทคโนโลยี Hard Disk ในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการเลือกซื้อ Hard Disk จึงควรคานึงซึ่งประสิทธิภาพที่จะได้รับจาก Hard Disk
  6. 6. อุปกรณ์ทั่วไปพาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ต่อพวงเยอะ ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ก็ควรเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่มีจานวนวัตต์สูง เพื่อให้สามารถ จ่ายกระแสไฟได้เพียงพออุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือ แหล่งจ่ายไฟ หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) นั่นเอง เพาเวอร์ซัพพลาย มีหน้าที่หลักก็คือ เปลี่ยน แรงดันกระแสสลับจากไฟบ้าน 220 โวลท์เอซี ให้เป็นแรงดัน ไฟตรงดีซี ที่คอมพิวเตอร์ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์พีซีนั้น ส่วนใหญ่จะบรรจุในเคสด้านหลัง ถ้ามองไปที่หลังเคสจะเห็น กล่องเหล็กสี่เหลี่ยมมีช่องเสียบสายไฟและพัดลม เพื่อระบายความร้อนIDE Cable Harddisk แบบ IDE- IDE ( Integrated Drive Electronics)เป็นระบบของ ฮาร์ดดิสก์อินเตอร์เฟสที่ใช้กันมากในปัจจุบันนี้ การต่อไดร์ฟฮาร์ดดิสก์แบบ IDE จะต่อผ่านสายแพรและคอนเน็คเตอร์จานวน 40 ขา ที่มีอยู่บนเมนบอร์ด ส่วนใหญ่แล้วใน 1 คอนเน็คเตอร์ จะสามารถต่อฮาร์ดดิสก์ได้2 ตัวและบนเมน บอร์ด
  7. 7. Harddisk แบบ Serial ATA Serial ATA Cable- Serial ATA (Advanced Technology Attachment)เป็นอินเตอร์เฟสแบบใหม่ เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2545 งาน PC Expo ใน New York มีความเร็วในเข้าถึงข้อมูลถึง 150 Mbytes ต่อ วินาที และให้ผลตอบสนองในการทางานได้เร็วมากในส่วนของ extreme application เช่นGame Home Video และ Home Network Hub โดยเป็นอินเตอร์เฟสที่จะมาแทนที่ของ IDE ในปัจจุบันModemเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณ Analog ไปเป็น สัญญาณ Digital และ จาก Digital ไปเป็นสัญญาณAnalog ซึ่งใน คอมพิวเตอร์นั้นจะมีลักษณะสัญญาณเป็นแบบ Digital ดังนั้นจึงต้อง ใช้ Modem ในการแปลงสัญญาณเพื่อที่จะสามารถส่งสัญญาณไปบน สายโทรศัพท์ ธรรมดาได้วัตถุประสงค์ของ Modem คือใช้ในการ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะทางไกล ๆ ซึ่งที่พบเห็น การคือการเชื่อมต่อ Internet จากบ้านไปยังผู้ให้บริการ Internet (ISP Internet Service Provider) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนาเทค โนโลยี ADSL ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ ด้วยสัญญาณ Digitalโดยต้องใช้ กับ DigitalModem หรือ ADSL Modem ซึ่งจะมีความเร็วใน การเชื่อมต่อ ตั้งแต่ 128 Kbit/Sec ขึ้นไป ซึ่งModem แบบ Analog ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีความเร็วสูงสุดที่ 56 Kbit/Sec และ Modem ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแบบติดตั้งภายใน (InternalModem) ซึ่งจะเสียบบน ISA Slot หรือ PCI Slot ภายในเครื่อง ราคาถูก อีกแบบ คือแบบติดตั้งภายนอกซึ่งที่
  8. 8. พบเห็นบ่อย จะมี 2 แบบ คือต่อผ่าน Serial Port (COM Port) และ แบบต่อ ผ่าน USB Port (Universal SerialBus) ซึ่งมีราคาที่แพงกว่า แบบติดตั้งภายในแต่สะดวกในการเคลื่อนย้าย และไม่สร้างปัญหาเรื่อง ความร้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์การ์ดแลน (Network Card)Network Card หรือบางครั้งเรียกว่า LAN Card เป็นการ์ดที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย โดยการนาคอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมกันผ่าน LAN Card ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีอุปกรณ์อื่นเสริมเช่น HUB, Switching, Rounter เป็นต้น ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ความเร็วจะมีตั้งแต่ 10 Mbit/sec จนถึงระดับ Gbit/bit ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่ใช้ ว่าเป็นแบบ Bus,Star, Ethernet, Ring, ATM, ISDN เป็นต้นพัดลมซีพียู (CPU Fan)พัดลม CPU นับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเลือกให้ดีเพราะเนื่องจากCPU มี ความร้อนสูงการเลือกพัดลมที่ไม่เหมาะกับการ CPU อาจเกิด ความเสียหายต่อ CPU หรือทาให้ระบบคอมฯไม่มีเสถียรภาพ ได้ปัจจุบัน พัดลม CPU ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะกับ CPU แต่ละรุ่น ซึ่งจะมีรูปร่าง และวัสดุที่ใช้ทาต่างกัน มีการนาทองแดงมา ใช้เป็นวัสดุ ในการทาแทน อลูมิเนียม เพื่อช่วยระบายความร้อน ใส่พัดลมที่มีกาลังแรงและมีขนาดใหญ่มีการออกแบบครีบให้มากเพื่อ ช่วยระบายความ ร้อน

×