2008 m. finansuotų Comenius mokymosi partnerysčių sąvadas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2008 m. finansuotų Comenius mokymosi partnerysčių sąvadas

on

 • 7,137 views

2008 m. finansuotų Comenius mokymosi partnerysčių sąvadas

2008 m. finansuotų Comenius mokymosi partnerysčių sąvadas

Statistics

Views

Total Views
7,137
Slideshare-icon Views on SlideShare
7,130
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

2 Embeds 7

http://www.slideshare.net 6
http://www.apurva.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2008 m. finansuotų Comenius mokymosi partnerysčių sąvadas 2008 m. finansuotų Comenius mokymosi partnerysčių sąvadas Presentation Transcript

  • 2008 M. FINANSUOTŲ COMENIUS PARTNERYSČIŲ PROJEKTŲ Comenius SĄVADAS 
  • Turinys Dvišalės partnerystės 4 Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ 37 Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinė mokykla 71 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla 5 Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla 38 Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla 72 Prienų „Rėvuonos“ vidurinė mokykla 6 Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla 39 Alytaus šv. Benedikto gimnazija 73 Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla 7 Kauno „Atžalyno“ vidurinė mokykla 40 Kauno Palemono vidurinė mokykla 74 Joniškio Mato Slančiausko gimnazija 8 Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla 41 Kauno Maironio gimnazija 75 Kėdainių profesinio rengimo centras 9 Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla 42 Šiaulių Didždvario gimnazija 77 Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla 10 Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla 43 Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla 78 Šiaulių Santarvės vidurinė mokykla 11 Alytaus Jotvingių gimnazija 44 Šakių rajono Kriūkų vidurinė mokykla 79 Pakruojo rajono Lygumų vidurinė mokykla 12 Švenčionių rajono Švenčionėlių gimnazija 45 Trakų vidurinė mokykla 80 Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla 13 Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinė mokykla 46 Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla 81 Raseinių „Žemaičio“ gimnazija 14 Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla 47 Šiaulių Zoknių pagrindinė mokykla 82 Klaipėdos rajono Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija 15 Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla 48 Raseinių rajono Ariogalos vidurinė mokykla 83 Kauno „Santaros“ gimnazija 16 Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija 49 Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla 84 Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ vidurinė mokykla 17 Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla 50 Klaipėdos Hermano Zudermano vidurinė mokykla 85 Daugiašalės partnerystės 18 Kupiškio Kupos pradinė mokykla 51 Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla 86 Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla 19 Kauno humanitarinė pradinė mokykla 52 Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinė mokykla 87 Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 20 Šiaulių konservatorija 53 Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 88 Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 21 Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 54 Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinė mokykla 89 Kauno taikomosios dailės mokykla 22 Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla 55 Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 90 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras 23 Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla 56 Kėdainių Atžalyno vidurinė mokykla 91 Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija 24 Šiaulių Dainų pradinė mokykla 57 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 92 VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinė mokykla 25 Palangos „Baltijos“ vidurinė mokykla 58 Kauno ryšininkų mokykla 93 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla 26 Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla 60 Prienų rajono Stakliškių vidurinė mokykla 94 Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla 28 Prienų „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla 61 Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla 95 Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla 29 Šakių rajono Lekėčių vidurinė mokykla 62 Šiaulių Dainų vidurinė mokykla 96 Vilniaus licėjus 30 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla 63 Alytaus Panemunės vidurinė mokykla 97 Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras 31 Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ 65 Šiaulių Kairių pagrindinė mokykla 98 Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto“vidurinė mokykla 32 Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla 66 Alytaus rajono Alovės pagrindinė mokykla 99 Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija 33 Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 67 Visagino ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla 101 Kelmės rajono Kražių gimnazija 34 Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija 68 Kauno Dainavos vidurinė mokykla 102 Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla 35 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 69 Tauragės suaugusiųjų mokymo centras 103 Marijampolės „Šaltinio“ vidurinė mokykla 36 Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija 70  2  / Kontaktai Tekstai užsienio kalbomis gauti iš projektų rengėjų. Švietimo mainų paramos fondas už jų turinį neatsako.
  • Svarbiausias Mokymosi visą gyvenimą programos priorite- Viena iš Comenius programos dalių yra partnerystė – tai tas – didinti švietimo ir mokymo indėlį įgyvendinant Lisabo- mokyklų bendradarbiavimo projektas, bendrai veiklai jun- nos strategijos iškeltus tikslus: siekti, kad Europos Sąjungos giantis mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą ekonomika taptų konkurencingiausia žiniomis grįsta eko- programoje dalyvaujančių šalių. Veiklos tikslinė grupė – iki- nomika, pasižyminti subalansuota ekonomine plėtra, didė- mokyklinio ugdymo įstaigos ir visų tipų mokyklos, teikiančios jančiu geresnių darbo vietų skaičiumi ir stipresne socialine išsilavinimą žemesniu nei aukštųjų studijų lygiu. Šios veiklos sanglauda. Kiekvienoje Mokymosi visą gyvenimą programos tikslas yra stiprinti europinę dimensiją bendrajame ugdy- dalyje pirmenybė teikiama veiklai, remiančiai nacionalinių me, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. mokymosi visą gyvenimą strategijų plėtrą šalyse, įvairių švie- Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai timo ir mokymo sistemos dalių bendradarbiavimo stiprinimą, ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti už- mokymosi visą gyvenimą tęstinumo užtikrinimą, pagrindinių sienio kalbų žinias, pasidalyti gerąja patirtimi ir naujoviško- kompetencijų įgijimą. mis mokymo praktikomis. Įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programą, Come- Švietimo mainų paramos fondas kiekvienais metais leidžia nius paprogramės tikslai yra: gilinti jaunų žmonių ir moky- Comenius projektų sąvadą. Šiame sąvade apžvelgiami 2008 mo personalo žinias apie Europos kultūrų bei kalbų įvairovę, metais finansuoti projektai. Leidinys parengtas pagal mokyklų padėti jauniems žmonėms įgyti esminių gyvenimo įgūdžių atsiųstas įgyvendinamų projektų santraukas. bei kompetencijų, būtinų jų asmeniniam tobulėjimui, ug- Bendrojo ugdymo institucijos, dalyvaujančios Comenius dančių pilietiškumą ir padedančių įsitvirtinti darbo rinkoje. projektuose, turi galimybę pagerinti mokyklinio ugdymo Įgyvendinant Comenius paprogramėje numatytus tikslus kokybę, tobulindamos mokyklų darbuotojų profesinę kom- siekiama: petenciją, skatindamos mokinių ir mokytojų užsienio kalbų mokymąsi, stiprindamos tarpkultūrinį sąmoningumą. a) gerinti mokinių ir mokymo personalo mobilumo koky- bę, didinti jo užmojus; 2008 m. Fondas gavo 265 paraiškas Comenius partnerysčių b) gerinti skirtingų valstybių narių mokyklų partnerystės projektams (2007 m. šis skaičius siekė 283). Buvo pateikti susitarimų kokybę ir didinti jų skaičių; per programos 233 daugiašaliai ir 32 dvišaliai projektai. Aktyviausios ir to- laikotarpį į bendrą ugdomąją veiklą įtraukti bent 3 mili- liau lieka Kauno ir Šiaulių apskritys, pateikusios po 56 pa- jonus mokinių; raiškas, taip pat ir Vilnius − 54 pateiktos paraiškos. Švietimo c) skatinti užsienio kalbų mokymąsi; mainų paramos fondas pasirašė sutartis su 93 institucijo- d) skatinti informacinėmis komunikacinėmis technologi- mis: 80 iš jų įgyvendina daugiašalius projektus, 13 – dviša- jomis pagrįstą mokymasi visą gyvenimą turinio, paslau- lius. 2008 metais Europos Komisija šių veiklų įgyvendinimui gų, pedagogikos ir praktikos plėtojimą; skyrė 1 486 000,00 eurų. e) stiprinti mokytojų parengimo kokybę ir europinę di- Šiame leidinyje informacija apie Comenius projektus patei- mensiją; kiama pagal partnerystės tipą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, f ) remti pedagogikos metodų ir mokyklos valdymo to- padėjusiems rengiant šį sąvadą, ir tikimės, kad leidinys bus bulinimą. naudingas, besidomintiems tarptautiniu bendradarbiavimu bendrojo ugdymo srityje. Rengėjai  3  / Turinys
  • Dvišalės partnerystės  4  / Turinys
  • VšĮ Alantos technologijos Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba ir verslo mokykla Partnerystė tarp VšĮ Alantos technologijos ir verslo mo- kyklos ir Šteinfurto technikos mokyklos bei jos praktinės Die Partnerschaft mit der litauischen Schule besteht schon seit 7 Jahren. Seit dieser Zeit führen wir Projek- mokymo bazės tęsiasi jau 7 metus. Daugiausia bendradar- te durch, die dem Berufsbild des Tischlers entsprechen. Projekto pavadinimas lietuvių kalba biauja staliaus specialybės moksleiviai ir dėstytojai. Projek- Die Tischlerausbildung in Deutschland bzw. in Litauen tas abiejose mokyklose integruojamas į šios specialybės steht somit für die Projektzeit im Vergleich. Für beide Sporto įrangos iš medžio gamyba, užsienio kalbos dėstymą. Lietuvių ir vokiečių moksleiviai kartu ruoš pus- beteiligten Seiten stellt dieses eine Bereicherung dar. įgūdžių tobulinimas gaminius sporto įrangos gamybai (nacionalinio vokiečių In unserem nächsten Besuch möchten wir das Projekt Projekto pavadinimas projekto darbo kalba žaidimo medines raketes, − šis retas žaidimas būdingas tik „Sportgeräte aus Holz“ durchführen. Deutsche und litau- Šteinfurto regionui), projektuos ir gamins įrangą, drauge ische Schüler sollen gemeinsam alle notwendigen Hand- Herstellung von Sportgeräten aus Holz unter mokydamiesi įvairiausių geometrinių konstrukcijų. Iš svar- lungsschritte zur Fertigstellung von Sportgeräten aus Holz Berücksichtigung von Fremdsprachenausbildung biausių terminų bus sudarytas vokiečių – anglų – lietuvių planen und durchführen. Einen besonderen Stellenwert kalbų žodynėlis. Geometrinės konstrukcijos bus išpjauna- soll hier die geometrische Konstruktion erhalten. Wichtige Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos mos pagal CAD programą „AutoCAD“ kompiuterizuotomis geometrische Begriffe sollen im Fremdsprachenunterricht staklėmis CNC. in die jeweilige Gastsprache übersetzt und in Form eines Technische Schulen des Kreises Wörterbuches dokumentiert werden. Steinfurt Im Gegenbesuch soll die geometrische Konstruktion mit Vokietija dem CAD-Programm „AutoCAD“ durchgeführt werden. Das Herstellen eines Schlägers geschieht unter Verwen- dung einer CNC-Fräse. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla Naujasodis Lietuva  5  / Turinys
  • Prienų „Rėvuonos“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Šiandien vaikai yra vartotojiškos visuomenės dalis. Viskas, ką jie gauna, jau būna paruošta, pagaminta, o tai neskatina Today, children are part of the consumer culture. Every- thing comes to them ready made which harms their crea- kūrybiškumo. Pavyzdžiui, mažai kas iš vaikų žino, jog jų se- tivity. For example, in their world, it is forgotten that their Projekto pavadinimas lietuvių kalba neliai patys pasigamindavo žaislus. Šiandieniniai vaikai ne- grandparents produced their own toys and games. Today’s įsivaizduoja, kad žaislų gaminimas ir žaidimai jų seneliams children also cannot imagine that rituals of making toys Mūsų senelių žaislai ir žaidimai reiškė aktyvų bendravimą. Šiandien vaikams kompiuteris and playing games were means of active communication Projekto pavadinimas projekto darbo kalba tampa vos ne vienintele bendravimo priemone. for their grand parents. For them, computer is sole means of communication. Toys and Games Played by our Grandparents Šio projekto parengiamuosiuose susitikimuose bus sten- giamasi atskleisti žaidimų kultūrą. Mokinių mainų metu During this partnership, this culture of games will be redis- bus kuriami žaislai, kuriais žais turkų ir lietuvių mokiniai. Be covered through preparatory interviews. During the class Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos to, bus lyginami abiejų šalių žaislų ir žaidimų kultūros ypa- exchange, toys will be reproduced and played by Turkish Munzur İlköğretim Okulu tumai, puoselėjamos tradicijos. Taip abiejų šalių mokiniai and Lithuanian students. In addition, the games and toys turės galimybę susipažinti su kitomis kultūromis ir mokytis culture of Turkey will be compared with that in Lithuania Tunceli jas gerbti. and vice versa. In this way, pupils from both countries will Turkija have chance to know different cultures and respect it. Part- Partnerystė prisidės kuriant dialogą tarp skirtingų kultūrų. nership will contribute to create a dialogue atmosphere Tikimasi, kad jos metu mokiniai sukurs savo žaislus, ir taip in both cultures. During the partnership students are ex- bus ugdomas vaikų kūrybiškumas. Prienų „Rėvuonos“ vidurinė mokykla pected to produce their own toys which will contribute to Mokiniai bendraus trimis kalbomis: lietuvių, turkų ir anglų, develop their own creativity. Prienai priklausomai nuo to, kuri kalba ar kompetencijos lygis bus During the partnership students are expected to commu- Lietuva reikalingi partneriams bendrai veiklai tam tikru momentu. nicate in three languages; Lithuanian, Turkish and English, Taigi, mokiniai patirs, kaip svarbu mokėti užsienio kalbą, depending on which language or degree of competence norint užmegzti ryšį su kitų šalių žmonėmis. the partners will have in common at a certain moment. In this way, students will experience how important it is to be in command of a foreign language to contact with people from other countries.  6  / Turinys
  • Vilniaus Viršuliškių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Abi mokyklos bendradarbiauja nuo 1989 metų ir kasmet arba kas antri metai reguliariai vykdo moksleivių ir mokytojų Die Schulpartnerschaft besteht seit 1989 und wird leben- dig durch regelmäßige jährliche oder zweijährliche Be- mainų programas. Atlikta projektų įvairiausiomis temomis. suche von Lehrer- und Schülergruppen an der jeweiligen Projekto pavadinimas lietuvių kalba Partnerschule. Dabei wurden bereits die unterschiedlich- Kitiems mokslo metams planuojamas teatro ir filmo projek- sten Projekte realisiert. (Ne)Susikalbėjimas tas, kuriame dalyvaus keli abiejų mokyklų mokytojai ir po trisdešimt 8−10 klasių mokinių. Für das nächste Schuljahr planen wir ein Theater- und Film- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba projekt, bei dem jeweils mehrere Lehrer und jeweils 30 Schü- Pirmojo susitikimo metu Vilniuje bus siekiama numatyti Verstaendnisse und missverstaendnisse lerinnen und Schüler der Klassen 8-10 beider Schulen teil- scenarijaus „(Ne)Susikalbėjimas” gaires. nehmen sollen. Ziel ist in einem ersten kreativen Schritt bei Pagrindinis scenarijaus siužetas – skirtingos komiškos gyve- der ersten Begegnung in Vilnius die gemeinsame Erstellung Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos nimo situacijos, kuriose bendraudami atsiduria ir vokiečiai, ir von Elementen eines Drehbuchs zum Thema „Verständnisse lietuviai − ir tie, kurie moka kalbas, ir tie, kurie jų nemoka. und Missverständnisse“. Im Zentrum stehen unterschiedliche St.-Anna-Schule, Erzbischöfliches Gymnasium Bendraujama bus liaudiška šneka (tarmiškai), painiose, juo- Lebenssituationen, bei denen sich Deutsche und Litauer mit Wuppertal und ohne Sprachkenntnisse in witziger Form begegnen. Die kingose situacijose pasakomi trumpi pamokymai. Mainų Vokietija metu darbo grupės turėtų sukurti scenarijų ir paruošti vai- Form wäre die eines Volksstücks, eines Schwanks oder einer dinimą. Bendravimas vyks elektroniniu paštu. Lietuviams Verwechslungskomödie. In der Zeit zwischen den beiden Be- gegužės mėnesį viešint Vupertalyje bus sukurtos pagrin- suchen sollte in Arbeitsgemeinschaften dieses Drehbuch fer- Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla dinės vėlesnio filmo dalys ir suvaidinta pjesė mažajai mo- tig gestellt und die Aufführung vorbereitet werden. Die Kom- kyklos bendruomenei (tėvams, visiems besidomintiems, munikation erfolgt dabei über Mail. Während des Besuches Vilnius bendraklasiams ir mokytojams). der Litauer in Wuppertal im Mai werden gemeinsam die we- Lietuva sentlichen Teile des späteren Films erstellt und eventuell als Filmas, įgarsintas pačių mokinių sukurta muzika, turėtų Theaterstück vor einer kleineren Schulischen Öffentlichkeit būti baigtas iki 2009 metų rudens. (Eltern, angehörige, interessierte Mitschüler und Lehrer) auf- Pranešimas, projektinio darbo vaizdai ir filmo santrauka vė- geführt. Die Fertigstellung des Films mit eigener Musik usw. liau bus paskelbti bendrame abiejų mokyklų internetinia- sollte dann bis zum Herbst 2009 erfolgen. Ein Bericht, Bilder me puslapyje. der Projektarbeit und ein Trailer des Films würden danach auf der jeweiligen Homepage beider Schulen veröffentlicht. Bendradarbiaujant ir susitikimų metu taip pat bus gilina- mos partnerinių šalių kalbų žinios. Im Laufe der Zusammenarbeit und der Begegnungen soll- te auch die Kenntnis der jeweiligen Landessprachen zu- Šv. Onos gimnazijos mokinius lietuvių kalbos mokys Vu- nehmen. Die St.-Anna-Schule wird dazu eine in dieser Stadt pertalyje gyvenanti lietuvė mokytoja, ji per 30 akademinių lebende Litauerin engagieren, die den deutschen Teilneh- valandų išdėstys įvadinį lietuvių kalbos kursą. mern in 30 AG-Stunden eine Einführung in die litauische Lietuvių mokyklos projekto vadovė pati yra vokiečių kalbos Sprache geben wird. Die Projektleiterin der litauischen mokytoja ir atitinkamai lietuvių moksleivius mokys vokie- Schule ist selbst Deutschlehrerin und wird die Sprach- čių kalbos. kenntnisse der litauischen Schüler entsprechend fördern.  7  / Turinys
  • Joniškio Mato Slančiausko Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Projektas jungia Lietuvos ir Čekijos mokyklas. Pagrindinis tikslas − paskatinti mokinius domėtis ne tik anglų kalba, bet This project involves students from Lithuania and Czech Republic. We would like to introduce not only English but ir kitomis Europos valstybių kalbomis, šiuo atveju − čekų other European languages as well. Projekto pavadinimas lietuvių kalba kalba. Kadangi vis daugiau laiko moksleiviai praleidžia prie Nowadays students spend their free time in front of com- kompiuterio ir televizoriaus, norima sugrąžinti juos į judrią Sveikatingumo ugdymas per sportą puters and television. Our main aim of this project is to ir aktyvią vaikystę. Mankštindamiesi, žaisdami judriuosius make students’ life more active. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba žaidimus, domėdamiesi sveika mityba, mokiniai mokysis čekų kalbos ir kaups žinias apie Rytų Europos šalių kultūrą With this project we pretend to investigate some health Health education through sport bei tradicijas. parameters of our students as well as to dig into educa- tional possibilities (exercises, food diet and way of living) Šiuo projektu bus siekiama tirti ir analizuoti moksleivių for health improvement and quality of life for them. In the Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos sveikatos parametrus. Sportine veikla ir sveika mityba bus same way we pretend a major social-cultural knowledge Joniškio Mato Slančiausko gimnazija stengiamasi gerinti moksleivių gyvenimo kokybę. Taip pat (besides linguistic knowledge) of the environment of the moksleiviams norima suteikti kultūrinių žinių apie kitas Joniškis European students which are implicated. Europos šalis, raginti domėtis Europos šalių kalbomis. Pro- Lietuva jekto tikslai: Specifying the aimed objectives we can resume the follows: 1. Ištirti ir analizuoti mokinių sveikatą sportine veikla, re- 1. To investigate and analyze the health and quality of life miantis kitų Europos šalių patirtimi. of the students through physical-sports activities, fa- Obchodní akademie Dr. Edvarda Bene vouring rich experience with other young Europeans. 2. Sukurti visapusišką programą, apjungiančią kūno kultū- Slaný ros, užsienio kalbų, biologijos programas. 2. Make a healthy living “recipe”: active games and he- 3. Rengiant forumus, konferencijas ir t. t., naudotis IT. althy food. Čekija 4. Įvertinti jaunų žmonių gyvensenos įpročius ir vertybes, 3. Make rationally use of New Technologies (forums, raginti juos domėtis sveika gyvensena. meetings). 4. To know and to value the routines and habits of other Į projektą įtraukti vaikus su specialiaisiais poreikiais. young people, encouraging critical reflection of cultural values and habits of healthy lives. 5. To accept and to value individual similarities and dif- ferences encouraging the social integration of the stu- dents with special needs.  8  / Turinys
  • Kėdainių profesinio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba rengimo centras Pagrindinis dvišalės partnerystės projekto tikslas yra tobu- linti mokinių užsienio kalbos mokymo(si) gebėjimus, socia- The main aim of Language oriented bilateral Partnership project in general is to develop the foreign languages study linius įgūdžius, skatinti norą pažinti įvairių kraštų kultūras, abilities in students by fostering their social skills, curiosity Projekto pavadinimas lietuvių kalba Europos paveldą ir kitokį gyvenimo stilių. and the contribution of different cultures to Europe’s herit- age and lifestyles. Atvyk ir sutik mus Projekto galutinis rezultatas bus bendravimo frazių žody- nėlis (anglų−lietuvių−slovakų kalbomis), turizmo informa- The end product of the project will be vocabulary of the Projekto pavadinimas projekto darbo kalba cijos katalogas apie Banská Bystrica ir Kėdainių miestus. English -Lithuanian- Slovak basic communication phrases, Come and Meet Us tourism information catalogue about Banska Bystrica and Projekto metu numatoma vykdyti šias veiklas: rengti disku- Kėdainiai. sijas tarp mokinių ir keistis informacija, organizuoti klasių mainus Lietuvoje ir Slovakijoje, rinkti informaciją katalogui, During the project such activities will be held: discussions Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos palyginti Kėdainių ir Banskos Bystricos regionų patrauklu- among students; classes’ exchanges in Slovakia and Lithua- Kėdainių profesinio rengimo centras mą skatinančius veiksnius. nia; to gather information for the catalogue, to compare Kėdainiai the factors increasing attractiveness of Kėdainiai and Ban- Projekto tikslinė grupė − pirminio profesinio lygmens ska Bystrica towns. Lietuva moksleiviai, turintys anglų kalbos pagrindus, tačiau netu- rintys anglų kalbos vartojimo patirties. Projekto metu vyk- The objective group of the project is the primary level doma veikla – nauja užsienio kalbos mokymo(si) forma, professional students who know the basic English, but Stredná priemyselná J. MurgaTD klasių mainai sudarys mokiniams galimybę ne tik tobulinti they need to practice English skills. New form of foreign užsienio kalbų vartojimo, bet ir socialinius įgūdžius. Moki- language teaching – the activities of the project, student Banská Bystrica niai sugebės greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, dirbti exchange – will develop the knowledge of the subjects as Slovakija komandoje, pristatyti save ir savo šalį. Projekto metu kuria- well as the social skills of the students. They will be able ma patraukli mokymo(si) aplinka padidins mokinių moty- to adapt to the new environment more quickly, to work in vaciją mokytis užsienio kalbų, tarpdalykinė integracija to- teams, to introduce our country and ourselves. The attrac- bulins jų asmenines, socialines ir pilietines kompetencijas. tive study environment created at the time of the project Projektas bus įgyvendinamas Lietuvos ir Slovakijos moky- will increase the student motivation to learn foreign lan- mo įstaigose 2008−2009 metais. guages and the integration of the subjects will develop their personal, social and civil competencies. The project will be realized at Lithuanian and Slovakia schools in 2008-2009.  9  / Turinys
  • Šiaulių Lieporių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Kalba yra svarbiausia kultūros dalis. Mokydamiesi svetimos kalbos, mes susipažįstame su tos šalies kultūra ir tradicijo- Knowledge of foreign languages is becoming more impor- tant in the European context. This is why the partners of mis, todėl buvo nuspręsta kurti kalbų projektą ir dalyvauti this project have decided to prepare a language project be- Projekto pavadinimas lietuvių kalba jame. Projekte dalyvaujantys dviejų valstybių mokiniai kurs cause while learning a country’s language at the same time konkrečias kalbų mokymo priemones, dalyvaus įvairiuo- we learn its culture and traditions. With this project, lesser Per kalbą − į kultūrą se renginiuose, kuriuose bus naudojami efektyvūs kalbų used and taught languages Lithuanian and Turkish will be Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mokymo metodai. Kuzeykent Lisesi mokykla yra Antalijos learned.In our project the students will be active and they regiono šiaurėje, Kastamono provincijoje, garsėjančioje will prepare concrete language learning materials. While Through Language to Culture gamtos grožiu ir savitu tautiniu maistu. Kalbos mokomoji preparing these materials we want to specify the subject medžiaga partnerinei mokyklai bus ruošiama naudojant and we think as it belongs to our country we can explain Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos žemės ūkio produktų ir tautinių patiekalų pavadinimus. it better. Our province Kastamonu is situated in Northern Anatolia and has got different natural beauties.We have Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla Lietuviai taip pat turi tautinių valgių, pavyzdžiui, kugelį, ce- got endemic and special agricultural and traditional food pelinus. Valgių gaminimas ir aprašymas gali tapti priemo- Šiauliai products. We want to prepare language learning materials ne, padėsiančia išmokti paprastų, bendravimui reikalingų using them. Lithuanians will show how to prepare national Lietuva žodžių ir sakinių struktūros. Taigi, maisto gaminimu galima dishes such as kugelis and cepelinai and at the same time pasinaudoti kaip priemone išmokti partnerinės mokyklos prepare flash cards and video material for the Turkish part- kalbos pagrindų ir parengti įdomią dalomąją medžiagą. ners not only to get ecquainted with Lithuanian culture Kuzeykent Lisesi Ruošdami šią medžiagą mokiniai be vargo išmoks pagrin- and traditions but also teach them some basic language. dinius išsireiškimus ir sugebės juos vartoti kalboje. Drauge Kastamonu We think that the students in two countries will learn about mokiniai įveiks nesupratimo barjerą tarp visai skirtingų Turkija their language and agricultural and traditional food prod- kultūrų. Mes tikime, kad net minimalus kalbos mokėjimas ucts.The children of the countries-partners will use mobili- suartina tautas. ties not only to get acquainted with the parner’s country, its traditions and customs but also will prepare interesting language learning materials. While preparing these ma- terials, unwillingly they will learn the basics of the part- ner country’s language. We hope that Europan languages which are less used will be encouraged and and language diversity in Europe will be enriched.  10  / Turinys
  • Šiaulių Santarvės Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projekto tikslas – įgyti partnerinių šalių kalbų pagrindus, padidinti domėjimąsi Europos kalbomis, pažinti skirtingų In this project we aim to learn the native language of partner country and to teach our language to them very tautų kultūras ir papročius. Kalbų bus mokomasi bendrau- basically in order to increase the variety of languages in Projekto pavadinimas lietuvių kalba jant, rengiant giminės medį, kuriant trumpas linksmas is- the European countries. This project will also increase the torijas, gaminant dėliones, dainuojant, žaidžiant ir t. t., o awareness and interest to different cultures and different „VAIVORYKŠTĖ“. Pasivaikščiokime po vaivorykšte – ne mokantis iš vadovėlių, stengiantis įsiminti sunkias gra- languages that exist in the European countries. In conduct- kurkime turtingą ir spalvingą intelektualią aplinką matikos taisykles ir nuobodžiaujant pamokose. Bus sten- ing our project we will learn and teach the languages that Projekto pavadinimas projekto darbo kalba giamasi taikyti naujus metodus, kad mokytis būtų linksma, are involved through the help of charts, family trees, short kad mokslas keltų entuziazmą. Besimokant naujos kalbos funny stories, puzzles, songs, games, etc. instead of using “A RAINBOW” Let‘s pass together under a rainbow to be pagrindų, bus siekiama pažinti naujas kultūras, tradicijas ir thick grammar books, course books , difficult and confus- more colourful and rich in intellectual area gyvenimo būdą. Taip bus ugdoma pagarba ir tolerancija ki- ing grammatical rules , strict and boring classes. We will fol- toms kalboms bei kultūroms. low a more eclectic approach and also make learning more Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos fun and enjoyable. Along with our desire to get the basic Mūsų tikslas − sukurti vientisą Europos bendruomenę. instruction in a new language, we want to learn a new cul- Canip Baysal Lisesi ture, new traditions and new ways of lives. What we want Bolu to develop in our students is the understanding, love and re- spect for other languages and cultures. We also aim to form a Turkija bond with the wider global community in the framework of European countries. Šiaulių Santarvės vidurinė mokykla Šiauliai Lietuva  11  / Turinys
  • Pakruojo rajono Lygumų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Šio projekto tikslas – suteikti mokiniams galimybę paty- rinėti svetimą šalį kitokiu aspektu – stebėti natūralų šalių The project aims to give students the opportunity to ex- plore each other’s countries from a different point of view – grožį. Tokie natūralūs reiškiniai galėtų būti keisti dariniai po natural beauties of their countries. These natural phenom- Projekto pavadinimas lietuvių kalba žemės drebėjimo, kitoks klimatas ar augalai, esantys tiria- ena could be strange earth formations after an earthquake, mame rajone dėl aukščio virš jūros lygio skirtumo, urvai, different climate/plants than the surrounding area because Natūralūs reiškiniai. „Motinos Gamtos menas“ kriokliai, terminiai šaltiniai ir t. t. Tyrinėjant mokiniams rei- of altitude difference, caves, waterfalls, thermal springs etc. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba kės mokytis geografijos, gamtos mokslų ir fizikos tam, kad During the exploration they will need to study geography suprastų, dėl ko susiformavo šie dariniai, išmanyti jų istoriją and science/physics in order to understand the reasons Natural Phenomena “The Art of Mother Nature” ir poveikį žmonių, gyvenančių toje srityje, kultūrai bei tradi- of these formations. Also the history of these formations cijoms. Tai bus studijų temos. and the impact they have had on the culture and tradition Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos of the people living in the area will be topics to study. As Tokios vietos daugelyje šalių paprastai yra turistų traukos these kinds of places are considered touristic attractions Siddik Demir Anadolu Lisesi objektai, todėl turizmas ir užsienio kalbos bus kitos, viena in most countries, tourism and foreign languages are go- kitą papildančios, projekto užduotys. Projekto pagrindas Kirsehir ing to be other complementary issues. As language is the yra kalba, todėl tema „Motinos Gamtos menas“ bus susie- basis of this project, the theme ‘The Art of Mother Nature’ Turkija ta su gimtąja kalba. Lietuvių ir turkų kalbų bus mokoma(si) will be linked to ‘Mother Tongue’ and through English, the vartojant anglų kalbą, ir tai bus vienas iš projekto rezultatų. Lithuanian and Turkish languages will be learned/taught Ir kaip galutinis rezultatas, bus paruošta brošiūra, laikraš- each other and used in the outcome of the project. And as Pakruojo rajono Lygumų vidurinė mokykla tis ar galbūt netgi žurnalas, o siekiant paruošti šį galutinį a final solid outcome, a brochure, a newspaper or maybe produktą, mokiniai bus nukreipti į kitą sritį – žurnalistiką. Lygumai even a magazine will be prepared and in order to prepare Jie filmuos ir (arba) fotografuos tyrinėjamų sričių objektus, Lietuva this outcome the students will be subject to a different area naudosis kompiuteriais ir mokysis dirbti programomis, rei- - journalism. Thus they will film or/and take pictures of the kalingomis norint paruošti šį produktą. subject areas and use computers and learn to apply the programmes needed to produce this outcome.  12  / Turinys
  • Kauno Stasio Lozoraičio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Partnerystės misija: didinti partnerystėje dalyvaujančių moksleivių motyvaciją mokytis užsienio kalbų, ypatingą dė- The mission of the partnership is to motivate young people from Cyprus and Lithuania in the process of language learn- mesį skiriant rečiau vartojamoms Europos šalių kalboms. ing, to make this process more attractive, encourage them Projekto pavadinimas lietuvių kalba to live in harmony with the nature and society. Working to- Planuojama veikla: dirbant partnerystėje bus susipažįsta- gether the natural and cultural heritage of both EU countries, Kultūrinis XX amžiaus paveldas. ma su Kipro ir Lietuvos XX amžiaus kultūriniu paveldu, mo- Cyprus and Lithuania as well as two of less widely spread and Kipras−Lietuva komasi graikų ir lietuvių kalbų, vartojant trečiąją − anglų used languages –Lithuanian and Greek will be introduced us- kalbą kaip komunikacijos instrumentą. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba ing the third language –English as a common tool. During the Klasių mainų metu bus bendrai mokomasi kalbų, lankomos various common activities as: learning of partner‘s language, Cultural Heritage of the 20th Century. kultūriniu požiūriu įdomios vietos, rengiamos sporto var- visits to historical , cultural and natural sights, sport matches , Cyprus−Lithuania žybos, seminarai. Mokiniai rinks medžiagą apie abiejų šalių workshops, seminars, the multicultural team of teachers and kultūrą ir paruoš lankstinuką lietuvių, graikų bei anglų kal- students will promote an intercultural education programme bomis. Daugiatautė mokytojų ir mokinių komanda paruoš focusing on the multiple intelligence theories and cross-cur- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos integruotą į kitus mokymo dalykus kultūrinio švietimo ir ricular integration, learning to learn hence also providing Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla kalbų mokymo programą, kuri bus naudojama partnerys- students with socio-economic disadvantage and the risk Kaunas tės metu ir jai pasibaigus. Projekto metu bus nuolat tiria- of early school leaving better involvement in activities. Dis- mas partnerystės efektyvumas, atliekama analizė. semination is planned to be achieved especially via the new Lietuva Planuojami rezultatai: projekto tinklalapis, kuriame atsi- project web-site to be designed and monthly updated with spindės visa partnerystės veikla; turizmo lankstinukas apie the full support of the partner school in the coordination of Lietuvos ir Kipro kultūrą, parašytas anglų, lietuvių ir graikų the coordinating school. We hope to achieve better perform- Eniaio Lyceum Kykkou B kalbomis; parodos ir konferencijos mokyklose partnerėse. ances in the use of target languages and develop a sense of Nicosia belonging to the community at local, national and European Kipras level, as well as improving the social skills and open minded- ness for other cultures and the diversity of languages. End Products: The project web-site (SF); School exhibitions; Conferences and workshops; Intercultural education programme focus- ing on the multiple intelligence theories and cross-cur- ricular integration; Multilingual (Greek-Lithuanian-English) cultural guidelines for tourists; Evaluation: The evaluation will be done on regular basis at the begin- ning, in the middle and at the end of each school year using tools such as questionnaires designed by partners, group discussions among teachers and students, presentations in  13  / Turinys conferences or workshops, diaries on the web page.
  • Raseinių „Žemaičio“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Šiuo projektu siekiama gimnazistus išmokyti užsienio kal- bų, o ypač anglų, kuri yra pagrindinė projekto kalba. Tiek We aim at raising students’ achievement in learning foreign languages, especially English which is the language of the gimnazistai, tiek mokytojai galės prisiminti rusų kalbos pa- project. Both students and teachers will also be able to give Projekto pavadinimas lietuvių kalba grindus ir išmoks naujų Europos kalbų (lietuvių ir lenkų). their Russian a brush-up and learn the basics of Polish and Projekto tikslas − skatinti gimnazistus, turinčius mažesnę Lithuanian. We want the students with a less satisfactory Rytų Europos šalių praeitis − nykstantis takelis tarp mokymosi motyvaciją, tobulinti anglų kalbos lingvistinius command of English to develop linguistic skills (mostly gyvenimo prozos ir žodžių poezijos įgūdžius (atkreipiant dėmesį į komunikaciją ir žodyną), taip communication and vocabulary) and simultaneously learn Projekto pavadinimas projekto darbo kalba pat ugdyti norą daugiau sužinoti apie istoriją, literatūrą ir more about the history, literature, culture and tradition of kaimyninės šalies tradicijas. the partner country. East European Melting Pot-tracing path between the prose of life and poetry of words Planuojama atlikti artimų ryšių tarp dviejų tautų studiją, iš- We plan to do some research into the close relations be- tyrinėti taikaus bendravimo galimybę tarp daugelio etninių tween the two nations in the above-mentioned fields, dis- mažumų ir religinių pažiūrų, surinkti stereotipų ir prietarų cuss the possibility of peaceful coexistence of many ethnic Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos pavyzdžius, sukauptus lenkų ir lietuvių bendravimo aplin- minorities and religious denominations , gather examples Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 1 koje, aptarti, kaip juos įveikti. Kitas projekto tikslas yra at- of stereotypes and prejudice accumulated over the ages rasti ir įvertinti Rytų Europos bendradarbiavimą tarp Euro- between Poles and Lithuanians and debate how to over- Sosnowiec pos Sąjungos valstybių. come them. Another objective is to discover and value the Lenkija role of cooperation among East European countries within Projektinė veikla bus vykdoma naudojantis informacinė- the EU. mis technologijomis. Bendradarbiaujant su partneriais bus renkama medžiaga ir ruošiami galutiniai produktai (multi- We will work on the project using ICT to communicate with Raseinių „Žemaičio“ gimnazija medijos pristatymai, fotografijų parodos, interneto svetai- partners, collect materials and prepare end products (mul- Raseiniai nių kūrimas). Projekto rezultatų sklaida vyks internetu, per timedial presentations, photographic exhibitions, websites spaudą, rengiamas parodas švietimo mugėse. documenting the realisation of the project). We intend to Lietuva disseminate results of the cooperation by the Internet, lo- cal press, exhibitions and expositions at educational fairs.  14  / Turinys
  • Klaipėdos rajono Gargždų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba „Vaivorykštės“ gimnazija Šiame projekte bus mokomasi transporto priemonių pavadi- nimų dviem gimtosiomis kalbomis (turkų ir lietuvių). Šis pro- In this project we will work on the names of the vehicles – transformations and buildings in both native languages. This jektas suteiks galimybę išmokti kai kurių žodžių ir jų junginių project will create a chance to learn some words and struc- per veiklą, bendraujant antrąja kalba. Taip pat padės mokytis tures by means of useful activities while communicating in a Projekto pavadinimas lietuvių kalba ir anglų kalbos. Mokiniai supras, kaip smagu mokytis kitos kal- second language, English. Lėktuvai, traukiniai, metro. Keliaukime kartu! bos žodžių, bendradarbiauti su kitos tautybės ir kultūros ben- This project will also help us to practise with foreigners. Pupils Projekto pavadinimas projekto darbo kalba draamžiais. Bus ieškoma panašumų ir skirtumų tarp Turkijos ir can notice what a nice thing is to learn some words in another Lietuvos transporto sistemų ir kelių eismo taisyklių. language and to collaborate with the same aged friends who Plain, Train, Underground. Let’s Go Around! Taip pat bus mokomasi kasdienės kalbos frazių, kurios paruoš come from different nationality and culture. dirvą norint studijuoti kitą užsienio kalbą, nes mokėti vien tik We will discover similarities and differences between Turkey Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos anglų kalbą nepakanka nei mokytojams, nei mokiniams. and Lithuania especially we will compare the transportation Šio kalbos projekto metu bus parodyta transporto priemonių system and traffic rules in our life styles. Fatih Sultan Mehmet Ilkogretim Okulu kaita nuo senesnių laikų iki dabar, taip pat bus aiškinamasi ir Next, we will teach the daily phrases to create the willingness to Eskiehir kelių eismo taisyklių svarba. Mes tikimės, jog projekte dalyva- learn another language because we believe that only knowing Turkija vę mokiniai, jauni europiečiai, laikysis kelių eismo taisyklių ir English is not enough for both teachers’ and student’ careers. sugebės panaudoti tai, ko išmoko, savo gyvenime. This project takes 3 parts in a year. For the first year we will Kiekvienų metų darbas bus skirstomas į tris dalis. Pirmaisiais work on Picture Dictionary, Daily Language Booklet and the Klaipėdos rajono Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija metais bus mokomasi kasdieninės kalbos, kuriamas paveiks- Maquette City Map. For the second year we will work on the lėlių žodynas ir miesto maketas. Antraisiais metais bus kuria- History of Vehicles Brochure, Traffic Signs and the Nostalgia Gargždai mos transporto priemonių istorijos brošiūros, eismo ženklai ir Vehicles Calendar. Lietuva transporto priemonių kalendorius. In addition these products, we will supply good relationships Be to, naudojantis elektroniniu paštu, laiškais, tinklalapiais, ki- between two schools by e mails, letters, web pages and we tomis informacinėmis technologijomis bus gerinami santykiai will make the Comenius corner ,tests, evaluation question- tarp dviejų mokyklų, atliekami Comenius testai, rašoma įverti- naire and final annual report by using any kind of ICT equip- nimo anketa ir galutinė kasmetinė ataskaita. ments as well. Kiekviena mokykla suburs mokytojus ir mokinius, kurs mo- In the exchange class activity 20 students and 4 teachers from kyklos tinklalapius, paveikslėlių žodyną, kasdieninės kalbos one school will visit the other school and this will be an op- lankstinukus. Bus mokomasi įvardyti transporto priemones portunity to perform the products process. We will learn the užsienio kalba, jomis naudotis, suprasti tvarkaraščius, pirkti vehicles in another language and we will travel by these ve- bilietus ir t. t. hicles and we will learn how we can travel them how we can Klasių mainuose dalyvaus 20 mokinių ir 4 mokytojai iš kiekvie- read the timetables how we can buy the tickets etc. nos mokyklos, tai padės įgyvendinti projektą. Finally, we know that 2008 will be “The Intercultural of Dia- logue Year” and we should learn new language and we want to emphasis on the peace. Vehicles should meet people not to against peace!  15  / Turinys
  • Kauno „Santaros“ gimnazija Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Partnerystės tema – liaudies kultūra. Tai reiškia, kad moki- Theme of the partnership is Folk culture. The idea is to Projekto pavadinimas lietuvių kalba niai įgis žinių tiek apie savo šalies, tiek ir apie partnerių ša- provide knowledge of the folk culture of both their own Liaudies kultūra: dinamika ir tradicijos lies kultūrą. Ketinama sutelkti dėmesį į įvairius liaudies kul- country and of the partner school country. We will focus on tūros aspektus, tokius kaip dailė, muzika, šokiai, papročiai, the different aspects of folk culture like: art, music, dance, Projekto pavadinimas projekto darbo kalba socialinės nuostatos, patiekalai, liaudies pasakos. Tikimasi, customs, food, social conventions and folk tales. We hope Folk Culture: Dynamics and Traditions kad mokiniai supras, jog liaudies kultūra nėra statiška, kad to provide insight to the students that folk culture is not tai yra dinamiškas procesas, veikiamas daugybės faktorių, a static thing but a dynamic process influenced by a great tokių kaip imigracija, užsienio šalių okupacija, televizija, in- number of factors. We can think of expansion, immigration, Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos ternetas, prekyba, Europos integracija. occupation by foreign countries, television, internet, com- Montessori College merce, European integration. Pagrindinę projekto dalį sudarys kultūrinė veikla, semina- Nijmegen rai, paskaitos, pažintiniai žaidimai, literatūros kūrinių na- The main part of the program will consist of cultural activi- grinėjimas ir interviu. Kiekvienų mainų pabaigoje mokiniai ties, workshops, lectures, acquaintance games, literature NL pristatys savo veiklos rezultatus tėvams, mokslo draugams research and interviews. At the end of each exchange chil- ir mokytojams kurdami vaidinimus ir filmus. Mokiniai taip dren will present their results to their parents, co-students pat išleis knygą ir sukurs interneto svetainę, kur pristatys and teachers by theatre-plays and movies. Students will be Kauno „Santaros“ gimnazija projekto veiklą ir mainų rezultatus. responsible for publishing a book and an internet website Kaunas showing all the activities and the results of the exchange. Lietuva  16  / Turinys
  • Klaipėdos rajono Gargždų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba „Minijos“ vidurinė mokykla Pagrindinis projekto tikslas yra prisidėti prie senosios po- puliariosios kultūros – legendų, pasakojimų, liaudies dainų, The project’s main idea is that of contributing to recover, preserve and disseminate elements so important in popu- eilėraščių – išsaugojimo, atgaivinimo ir platinimo. lar culture such as stories, legends, poems, songs, etc. This Projekto pavadinimas lietuvių kalba will be achieved through audio recordings of these tradi- Projekto veiklos metu bus atliekami garso įrašai, iliustruoja- tional elements and the drawing of illustrations to accom- Seni pasakojimai, nauji šaltiniai mi kūriniai. Vėliau visa surinkta medžiaga bus įdėta į specia- pany them. Later an audio guide comprising the record- lųjį projekto internetinį puslapį. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba ings and the illustrations would be created to be published in the Internet. Old stories, new resources Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos IES RíO MIÑO Rábade Ispanija Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ vidurinė mokykla Gargždai Lietuva  17  / Turinys
  • Daugiašalės partnerystės  18  / Turinys
  • Šiaulių rajono Kuršėnų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Pavenčių vidurinė mokykla Pastaraisiais dešimtmečiais imigrantai į Europos Sąjungos šalis atnešė naujų religijų formų. Gilias tradicijas Europoje Over the last decades immigrants into EU-member coun- tries have brought new forms of religions. Whereas Juda- turi judaizmas, o islamas, induizmas ir budizmas yra palygin- ism has a long tradition in Europe, Islam, Hinduism and Projekto pavadinimas lietuvių kalba ti naujos religijos. Pastaruoju metu ES deda daug pastangų Buddhism are comparatively young phenomena. The EU integruodama naujas šalis nares. Be „išorinės“ integracijos has recently made a big effort to integrate new member Gyvename su savo ir kitų religijomis – kartu įvairovėje yra didžiulis poreikis vidinei žmonių, kilusių iš migrantų šei- countries. After this ‘external’ integration there is a strong Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mų, integracijai. Šiuo metu daugelyje Europos šalių skirtin- need for an ‘internal’ integration of people with migration gos religijos vaidina labai svarbų vaidmenį. Gilesnės žinios background. The different religions play a key role here as Living with our and other’s Religions − Together in Diversity ir supratimas, kokios svarbios yra kitos religijos, padės būti the actual situation in many EU countries indicates. Better tolerantiškesniems ir gyventi taikiau. knowledge and understanding of the importance of other Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos religions will help to find a better way of living together in Mokyklos a peaceful and tolerant manner. Schools: OŠ Franceta Prešerna Kranj • tirs religijos svarbą savo mokykloje, mieste ir šalyje; Kranj, Slovėnija • Research the importance of religions in their school, • atliks apklausas ir interviu, kad sužinotų, kokį vaidmenį city and country. Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla religija vaidina žmonėms jų aplinkoje; • Interviews and questionnaires to find out what role reli- Kuršėnai, Lietuva • kurs kalendorių su pažymėtomis visomis religinėmis gion plays for people in their environment. šventėmis ir aiškins šių švenčių simbolių bei ceremonijų Gimnazjum nr 7 w Krakowie • Develop a calendar with all religious holidays and ex- svarbą; Kraków, Lenkija plain the importance and symbols of these days and • kurs bendrų maldos ir (ar) apmąstymų namų modelius; ceremonies. Hauptschule Krems 1 • stengsis suderinti visų reprezentuojamų religijų porei- • Build models of one common place of worship and or Krems, Austrija kius; reflection. • pristatys paaiškinimą, kodėl būtent tokį modelį sukūrė. Abyskolan • Accommodating the needs of all religions represented. Gamleby, Švedija Visi modeliai bus kartu eksponuojami baigiamojo projekto • Write a rationale giving the reasons why the model was susitikimo metu viešoje parodoje „Tolerancijos ir supratimo built in this specific way. Schulzentrum am Jungbornpark, Städtische kaimelis“. Realschule The models will be brought together in the final project Moers, Vokietija Pagrindiniai projekto dalyviai – aukštesniųjų klasių moki- meeting for public exhibitions: Village of Tolerance and Un- niai (15−18 metų amžiaus). derstanding. Ozel Trakya Koleji Tekirdag, Turkija Main participants of the project will be pupils of upper-sec- ondary forms (aged 15-18). Hove Park School Hove, Didžioji Britanija  19  / Turinys
  • Kauno rajono Garliavos Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Juozo Lukšos gimnazija Projektu siekiama: We intend to : • užmegzti draugiškus santykius tarp Prancūzijos, Rumu- • develop the friendly relationships between the French, nijos, Lietuvos ir Lenkijos mokinių bei mokytojų; Romanian, Lithuanian students as well as the teachers; Projekto pavadinimas lietuvių kalba • sudaryti galimybę pajusti, kad mes visi priklausome vie- • make them feel that they belong to one great culture Kelionės ir dviračių takai nai − Europos kultūrai; - the European one; • sužinoti kuo daugiau apie partnerių šalis ir jų gyvenimo • learn as much as possible about the partners’ land and Projekto pavadinimas projekto darbo kalba būdą; life; Wanders and Cycle Lanes • propaguoti sveiką gyvenimo būdą; • promote the healthy way of living; • padėti mokiniams susidraugauti su knyga; • help students to become friends of books again; • skatinti aktyviau mokytis anglų kalbos. • motivate them to learn English in a more active way. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Bus susitelkiama ties keturiomis pagrindinėmis temomis: We would like to focus on four main topics: Zespół Szkół w Koszęcinie - Gimnazjum Nr1 1. Kelionės dviračių ir pėsčiųjų takais visų keturių mokyklų 1. Cycle lanes and walking tours around the four schools’ Koszęcin, Lenkija apylinkėse: regions: Collège Privé Mixte • dviračių ir pėsčiųjų takų įkūrimas, pristatymų su įdomių • creating cycling and walking lanes, making Powerpoint Langogne, Prancūzija vietų vaizdais šalia jų rengimas, kartu pateikiant vietos presentations with pictures of interesting places along Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija rašytojų prozos ir poezijos pavyzdžių; these lanes illustrated with the prose and poems of re- • mokinių sportiniai užsiėmimai. gional writers Garliava, Lietuva 2. Istorinis požiūris: • sports activities for students, Scoala cu clasele I –VIII • vietos legendų vertimas į anglų kalbą, lankstinuko su- 2. Historical point of view; Constanta, Rumunija darymas, pristatymų su kūrinių ištraukomis organizavi- • translating regional legends into English, making a mas. booklet, a Powerpoint presentation with all The regions’ 3. Literatūriniai aspektai: pieces of writing. • Robert Stevenson (Prancūzija), Halina Poswiatowska 3. Literature aspects: (Lenkija), Raimonda Žvinienė (Lietuva), Alexandru Vla- • Robert Stevenson (France), Halina Poswiatowska (Po- huta (Rumunija). Keleto šių autorių prozos bei poezijos land), Raimonda Zviniene (Lithuania), Alexandru Vla- kūrinių vertimas į anglų kalbą. huta (Romania). Translating some of their poems and 4. Metodologinė projekto dalis, papildomos anglų kalbos prose into English. pamokos, susijusios su: 4. Methodological part of the project; additional lessons • populiariosios muzikos dainomis; in English based on: • informacinėmis technologijomis; • pop music songs, • pantomima, drama ir sceniniais žaidimais. • the computer technology, • miming, board games and drama.  20  / Turinys
  • Kauno rajono Garliavos Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Juozo Lukšos gimnazija Šio projekto tikslas yra pagerinti mokymo ir mokymosi ko- kybę mokykloje naudojantis kompiuterinėmis programo- The target of this project is to improve the quality of teach- ing and learning at school by using the power of computer mis ir internetu. Projektu siekiama modernizuoti ugdymą, programs and the Internet. The project hopes to promote Projekto pavadinimas lietuvių kalba siejant inovatyvų informacinių ir komunikacinių techno- modern European education through the combination of logijų (IKT) panaudojimą ir aktyvų bendradarbiavimą su innovative use of Information and Communication Tech- Europinis ugdymas naudojantis IKT mokyklomis partnerėmis. Norėdami efektyviai mokytis visą nologies (ICT) and useful interaction and cooperation be- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba gyvenimą, mes turime greitai prisitaikyti prie naujovių, ug- tween all participating countries. To become lifelong learn- dydami taikyti naujas technologijas ir galimybes. Kompiu- ers in an effective way, we have to adapt quickly to the new European Education with ICT terių teikiamomis galimybėmis naudojasi daug mokytojų ir reality, bring new technologies and the opportunities they mokinių, bet ne visada jų veikla būna tikslinga. Diskutuojant give us in the classroom. Computers are a favourite use for Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos ir dalijantis savo idėjomis, keičiantis medžiaga, atliekant ty- a lot of teachers and pupils but their real potential is not rimus, kūrybiškai vedant pamokas, pavyzdžiui, parengiant always operated in a proper way. By sharing and discussing Dimitar Talev Secondary School pristatymą su PowerPoint programa, naudojantis internetu, ideas, exchanging materials, doing researches, implement- Dobrich, Bulgarija bus skatinama mokinių motyvacija, noras mokyti ir moky- ing more creative classes like Power Point presentation, Kampanis High School tis, kūrybiškas mąstymas, bus suteikiama žinių apie įvairias using the Internet we can stimulate both teaching and Kampanis, Kilkis, Graikija kompiuterių ir interneto teikiamas, mokytis padedančias, student achievements, raise pupils’ motivation, provoke galimybes. Projektas pagerins mokinių kompiuterinio raš- creative thinking and enrich their knowledge about the va- Colegio Sant lluís de Pla i Amel Bosch tingumo įgūdžius, kurie bus naudingi baigus mokyklą ir riety of possibilities offered by computers and the Internet Begues, Ispanija renkantis studijas, susijusias su IKT. for improving our educative work. The present project will Ministero della Pubblica Istruzione improve pupils’ computer skills which will make easier the Conselve, Italija future growth of school leavers and will assist in making decisions for students who intend to continue their educa- Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija tion in the field of ICT. Garliava, Lietuva Gymnázium Trebišov Trebišov, Slovakija Meb Serik Imkb Aotm Lisesi Antalya, Turkija I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Szekszárd, Vengrija Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Čekija  21  / Turinys
  • Kauno taikomosios Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba dailės mokykla Šio projekto metu keturios skirtingos kultūros šalys iš ketu- rių Europos dalių užmegs tarpkultūrinį dialogą apie moder- From the four ends of Europe, four countries with different cultural background will establish intercultural dialogue nias ir tradicines vertybes, susipažins su įvairiomis Europos about modern and traditional values through a cross-cul- Projekto pavadinimas lietuvių kalba šalių šventėmis. Ką mes švenčiame? Kuo mūsų dabartinės tural study of European festivals and celebrations. What šventės skiriasi nuo buvusiųjų? Kokias savitas ir bendras do we celebrate? How are celebrations now different from Kažkas seno, kažkas naujo: tarpkultūrinis naujų ir visai Europai kultūrines vertybes mes metų metais puose- the past? Which values, culture-specific and common-Eu- tradicinių vertybių pažinimas Europos šalių šventėse lėjame? Ar yra geriau išsaugoti mūsų tautinius papročius ir ropean, have we nurtured through the years? Is it better to Projekto pavadinimas projekto darbo kalba tradicijas, ar atrasti daugiau vienodą požiūrį į šventes? Ar preserve our national customs and traditions, or to accept a vartotojiškumas skatina bendrą kultūrinį indentitetą? Kaip more-unified approach to celebrating? Does consumerism Something old, something new: a cross-cultural study of šiuolaikinis komercializmas paveikė mūsų tradicinius šven- promote common cultural identity? How has modern com- new and traditional values of festivals and celebrations in timo būdus? mercialism affected the way we celebrate life? Europe Norėdami rasti atsakymus į šiuos klausimus, mokiniai vie- To find the answers, our students will do research in their tinėse bendruomenėse atliks tyrimą, tobulins ir pristatys local communities, develop and present their materials Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos parengtą medžiagą bendraamžiams, vertins savo darbą. to their peers and evaluate their own work. By addressing Geo Milev Elms Studijuojant šiuos klausimus inovaciniu, į besimokantįjį these issues in an innovative, learner-centred, skills-based Bourgas, Bulgarija nukreiptu, įgūdžių tobulinimu pagrįstu požiūriu, naudo- approach using modern ICT, we will be promoting cultural Romsdal videregående skole jant modernias informacines technologijas, bus skatina- understanding among our students, enhancing their life- Molde, Norvegija mas kultūrinis supratimas tarp mokinių, bus stiprinami jų long-learning skills and self-esteem, developing a foreign- mokymosi visą gyvenimą įgūdžiai ir savęs vertinimas, to- language-learning methodology, establishing cross-curric- Arklow Community College bulinama užsienio kalbų mokymosi metodika, užmegami ular links in subjectlearning and proving that students and Arklow, Airija tarpkultūriniai ryšiai dalyko mokymesi. Šiuo projektu bus teachers can work as partners in education and classroom Kauno taikomosios dailės mokykla stengiamasi įrodyti, kad mokytojai ir mokiniai siekdami management. The products we aim to produce will be as Kaunas, Lietuva išsilavinimo gali dirbti klasėje kaip partneriai. Pasiekti re- useful for our schools as for the wider community as they zultatai bus naudingi ir mūsų mokykloms, ir platesnei ben- will be informative, practical and applicable to the study of druomenei, nes jie bus informatyvūs, praktiški ir pritaikomi language, culture and ICT. mokantis kalbos, kultūros ir informacinių technologijų.  22  / Turinys
  • VšĮ Kelmės profesinio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba rengimo centras Projektu norima supažindinti, kaip skleisti informaciją ir ska- tinti jaunimą naudotis informacinėmis komunikacinėmis The topic of the Project is connected with information and communication technologies (later – ICT) using at schools technologijomis (IKT) mokantis, už mokyklos ribų ir moky- process, out-off-school activities. The project is provided klos valdyme. Šiandien, siekiant kurti modernią, visapusiškai for collaboration of 7 schools from 6 countries and will be Projekto pavadinimas lietuvių kalba išsilavinusią bendruomenę, ši tema yra labai aktuali. Projek- supported jointly: 4 project-meetings, teacher’s exchanges te dirbti yra pasirengusios septynios mokyklos iš šešių šalių. and headmasters meeting. IKT− patikimiausia investicija į mano ateitį! Projekto metu bus siekiama įgyvendinti ne mažiau kaip 60 The topics of the project are promoted: Projekto pavadinimas projekto darbo kalba internacionalinių mainų, numatomi 4 projektiniai susitiki- mai, mokytojų pasikeitimai ir direktorių darbinis susitikimas. 1. security with ICT using at work (computers, Internet, ICT – the safest investment in my future! mobile phones, credit cards, personal dates safety); Projekto temos: 2. ICT using during free time and career education; 1. Darbo saugumas, dirbant su IKT (darbas su kompiute- 3. ICT in intercultural and international content. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos riais, internetas, mobilusis telefonas, banko kortelės, as- The project realization is provided by: home-page creation, meninių duomenų bankas ir kt.). Berufschule fur Burokaufleute creating questionnairing, interviewing, experts attraction 2. IKT naudojimas laisvalaikiu ir ugdant asmeninę karjerą. Wien, Austrija to educational activities, video-clips creature, information 3. IKT multikultūriniame ir internacionaliniame kontekste. searching in the Internet about career opportunities in Westfalen-Kolleg Dortmund Projekto metu numatoma tokia veikla: projekto interneto countries of partner schools, e-discussion and videocon- Dortmund, Vokietija tinklalapio sukūrimas ir aktyvus jo naudojimas, apklausa, ference, quiz at schools, presentation about ICT using at interviu, ekspertų iš išorės įtraukimas į ugdymo procesą, schools and out-off-schools activities, electronically news- SOU “Christo Botev” - Rousse vaizdo siužetų sukūrimas, informacijos apie karjeros galimy- paper editing. Rousse, Bulgarija bes ieškojimas projekte dalyvaujančių šalių tinklalapiuose, Expected results – better knowledge of languages, knowl- 1st Epal Katerinis sukauptos informacijos struktūrizavimas ir reprezentavimas, edge about secure work with ICT, cognitive expression, Katerini, Graikija elektroninė diskusija ir vaizdo konferencija, mokyklos prista- tolerance achievement between project partners, inde- tymas, reprezentacijos, kaip mokykloje, siekiant suaktyvinti VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras pendently from social background and national identity, mokymosi procesą, naudojamasi IKT priemonėmis, sukūri- generalized experience about schools using technologies. Kelmė, Lietuva mas, elektroninio laikraščio sukūrimas. Projects results will be reflected in home-page, informa- Ventspils vakara vidusskola Numatomi rezultatai: geresnės besimokančiųjų užsienio ir tion boards at schools and regional mass-media resources. Ventspils, Latvija gimtosios kalbos žinios; geresni IKT naudojimo, supratimo, Other products – presentations, video-clips, electronically kaip naudotis, įgūdžiai, žinios ir gebėjimai; kūrybiškas jau- Tauragės suaugusiųjų mokymo centras newspaper – will be expanded between school collabora- nimo mąstymas; visų projekte dalyvaujančių šalių partnerių Taurage, Lietuva aktyvus nuomonių reiškimas ir tolerancija vieni kitiems, ne- tion and associated partners. svarbu iš kokių šalių jie būtų, koks tų šalių išsivystymo lygis ir identitetas; pasikeitimas turima IKT naudojimosi patirtimi tarp mokyklų. Projekto rezultatai bus paskelbti interneto tinklalapyje, mo- kyklų informaciniuose stenduose, regioninės spaudos pus- lapiuose ir kitose masinio informavimo priemonėse. Kiti galutiniai produktai – reprezentacijos, vaizdo siužetai, elek- troninis laikraštis – bus padauginti ir perduoti projekto ir aso-  23  / Turinys cijuotiems partneriams.
  • Šiaulių Juliaus Janonio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Partnerystė skiriama keturiasdešimtmečiams ir vyresniems mokytojams. Šios kartos žmonės tiek Lietuvoje, tiek Vakarų Die Partnerschaft zielt auf Lehrer mittleren Alters. Gerade Menschen dieser Generation gelten sowohl bei uns als auch Europoje labiausiai konservatyvūs ir kompleksuoti: lietu- in Westeuropa als konservativ: Litauer wegen ihrer teils ge- Projekto pavadinimas lietuvių kalba viai − dėl užsienio kalbų nemokėjimo (istoriškai susiklostė, ringen Fremdsprachen- und Computerkenntnisse, Westeu- kad didžioji dalis Lietuvos mokytojų kalba tik rusiškai), IT ropäer wegen ihre Stereotype beim Umgang mit Leuten Beveik 40 spragų, požiūrio į kito tikėjimo žmones, vakariečiai − dėl aus früheren Ostblockländern angesichts der damals dort Projekto pavadinimas projekto darbo kalba savo stereotipų, bendraujant su buvusio Rytų bloko ar mu- herrschenden politischen Verhältnisse. Die meisten dieser sulmoniškomis šalimis, istoriškai susiklosčiusių aplinkybių, Lehrer schlossen ihr Studium spätestens mit dem 30-ten Gegen 40 migracijos. Lebensjahr ab. Daher sind ihnen heutzutage oftmals die neueren und als effektiver geltenden Lehrmethoden nicht Tokio amžiaus mokytojai universitetus yra baigę prieš Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos oder kaum bekannt. Aus diesem Grunde sehen diese Leh- 20−30 metų, menkai susipažinę su naujais aktyviais mo- rer oft in jüngeren Kollegen wegen deren stärker ausge- Metin Nuran Cakallikli Anadolu Lisesi kymo metodais, jiems sunku konkuruoti darbo rinkoje su prägten Fremdsprachen- und Computerkenntnissen eine Antalya, Turkija jaunais, neseniai universitetus baigusiais, modernų išsila- Konkurrenz. vinimą įgijusiais kolegomis. Bendravimas su jaunesniais Söderportgymnasiet kolegomis yra problematiškas, nes pagrindinis uždavinys – Ziel der Partnerschaft ist: Kristianstad, Švedija patirties perdavimas jaunesniems – dėl anksčiau paminėtų • den sozialen und kulturellen Unterschied zwischen Oberstufenzentrum Bürowirtschaft Und Verwaltung priežasčių jau nebėra atliekamas, siekiant įsitvirtinti jauna- Schulen in Ost- und Westeuropa vermindern und bei- Berlin, Vokietija jai kartai. derseits die Qualität der Lehre verbessern, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija Visoms partnerystėje dalyvaujančioms šalims aktuali išeivi- • die Organisation von Fremdsprachenkursen für Lehrer Šiauliai, Lietuva jos ir migrantų problema, visose mokosi mokinių su specia- ohne Fremdsprachenkenntnisse, liaisiais poreikiais – turinčių judėjimo, regos negalią. • die Vermittlung von Erfahrungen mit modernen Lern- methoden, Partnerystės tikslai − mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį • den Austausch neuester Fachliteratur, tarp Rytų ir Vakarų Europos mokyklų, tarp įvairaus amžiaus • die Verbesserung allgemeiner Fremdsprachenkenntnis- ir religijų skirtingų šalių mokytojų, gerinti ugdymo kokybę, se und padėti vidutinio amžiaus mokytojams įveikti dėl kompe- • die Vertiefung des eurpäischen Gedankens und Förde- tencijų stokos atsirandančią atskirtį, organizuoti bendrus rung des gegenseitigen Verständnisses durch gemein- užsienio kalbos, IT, dalyko metodikos kursus dalykų moky- same Arbeit. tojams (ypač socialinių, gamtos mokslų), keistis naujausia metodine informacija, suteikti psichologijos žinių, skatinti asmeninį mokytojų bendradarbiavimą.  24  / Turinys
  • VšĮ Panevėžio Kazimiero Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Paltaroko vidurinė mokykla Comenius partnerystėje dalyvauja trys mokyklos iš trijų Euro- pos šalių. Tai yra Lietuva, Vokietija ir Švedija. Projekto dalyviai An der Comenius Partnerschaft beteiligen sich 3 Schulen aus 3 verschiedenen Ländern. Das sind : Litauen, Deutschland, vystys veiklą šiomis temomis: Schweden. Die Projektteilnehmer sind bereit sich mit folgen- • Žinios apie projekte dalyvaujančias Europos šalis. den Themenbereichen zu befassen (siehe auch 5.3): Projekto pavadinimas lietuvių kalba • Regioninis identiškumas. • Wissen über die jeweiligen europäischen Länder Mokyklos kelyje į Europą • Interkultūrinis švietimas. • regionale Identität • Tolerancijos ugdymas. • interkulturelle Bildung Projekto pavadinimas projekto darbo kalba • Erziehung zur Toleranz. Daugiametė projektuose dalyvaujančių mokytojų patir- Schulen auf dem Weg zu Europa tis parodė tolerancijos ugdymo europietiškame kontekste Mehrjährige Erfahrung der beteiligten Lehrkräfte aus ver- reikšmę. Šia tema vykstančios pamokos gali skatinti asme- schiedenen Ländern zeigte die Bedeutung einer Erziehung nybės tobulėjimą. zur Toleranz im europäischen Kontext. Ein Unterricht, der dies thematisiert, kann die Persönlichkeitsentwicklung der Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Įgyvendinti šį uždavinį geriausiai sekasi vykstant kultūri- Schülerinnen und Schüler fördern. niams mainams tarp skirtingų šalių. Vien tik su savo mokykla Mariengymnasium Warendorf ir šalimi siejamas pedagoginis darbas neatneš laukiamų re- Am besten erfolgt dies im weltoffenen gegenseitigen Aus- Warendorf, Vokietija ziltatų. Tik partnerystė su kitų šalių mokyklomis leidžia susi- tausch zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Aus tikti, pasikeisti žiniomis bei patirtimi, teikia gyvąją praktiką, diesem Grund ist eine nur auf die eigene Schule und das ei- Strömstad Gymnasiet supažindina su kitų šalių kultūromis, tiesiogiai susiduriant ir gene Land bezogene pädagogische Arbeit für das gesetzte Strömstad, Švedija tokiu būdu emociškai patiriant kitokią gyvenseną. Ziel wenig erfolgsversprechend. Nur eine Partnerschaft mit Schulen anderer Länder kann die gewünschte Begegnung Nisantasi Nuri Akin Anadolu Lisesi Didžiausias dėmesys projekte skiriamas partnerinių šalių kul- und den gewünschten Austausch ermöglichen: lebendige Sisli, Turkija tūros ir bendros situacijos nagrinėjamui pamokose, ir tai su- Praxis, gegenseitiger Austausch von Informationen, Ken- teikia gilesnį europinį turinį ne vien tik pamokinei, bet ir už- VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinė mokykla nenlernen anderer Kulturen in Direktbegegnung sind nur klasinei mokyklos veiklai. Dalyvaujančių mokyklų mokymo auf diese Weise erlebbar. Panevėžys, Lietuva planai bus koreguojami, siekiant mokymo turinį ir metodus, kiek tai įmanoma, priartinti prie europinio turinio. Da Projekt beinhaltet auch, dass im Unterricht die Kultur und Istituto Magistrale Statale Contessa Tornielli Bellini Situation der Partnerländer thematisiert wird und damit eine Svarbus projekto uždavinys yra motyvuoti mokinius aktyviai Novara, Italija vertiefte Beschäftigung mit europäischen Inhalten ermög- įsitraukti ieškoti informacijos apie projekto dalyvių šalis ir licht wird. Die jeweiligen Lehrpläne und Curricula werden, pasidalyti rasta informacija bei savo mintimis su kitais ben- soweit es möglich und sinnvoll ist, um europäische Inhalte druomenės nariais ir kitų mokyklų mokiniais, taip pat pratin- erweitert. ti mokinius debatuoti, apginti savo nuomonę. Dalyvaudami projektinėje veikloje mokytojai ir mokiniai ne tik geriau pažins Eine wichtige Grundlage unseres Projektes ist es, die Schüler savo kraštą ir pažindami supras problemas bei teigiamus po- zu motivieren, aktiv Informationen über die im Projekt betei- slinkius (regioninis identiškumas), bet ir ugdys savyje suprati- ligten Länder zu suchen und darüber in Kommunikation zu mą apie kitų tautų kultūrą ir gyvenimo būdą (tarpkultūriniai treten. Dabei werden Lehrer und Schüler ihr eigenes Land susidūrimai). Tam reikalingas gyvas bendravimas. Mokiniai ir besser kennenlernen und verstehen (regionale Identität), mokytojai bendraus internetu (forume, Skype konferencijose, aber auch Verständnis und Kenntnis der anderen Länder elektroniniais laiškais) ir susitikimuose, viešėdami vieni pas ki- entwickeln (kulturelle Begegnung). Dabei ist rege Kommu- tus. Bendras tikslas − tarpkultūrinis tolerancijos ugdymas. Lau- nikation notwendig. Die Lehrer und Schüler aus den Partner- kiami projekto rezultatai: esė konkursas „Europos šalys. Įsivaiz- schulen werden auch im Internet, sowie am runden Tisch in davimas ir realybė“, keliaujanti meno kūrinių paroda „Mano ihrer Schule diskutieren.  25  / Turinys šalis ir Europa“ ir fotociklas „Europos šalys savitu kampu“. Ziel ist eine interkulturelle Bildung in Toleranz.
  • Alytaus Adolfo Ramanausko- Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Vanago vidurinė mokykla Projektu SENTSUDER (Supporting Entrepreneurship in Scho- ols and Sustainable Development in EU Regions; vert. − „Ini- Project SENTSUDER ( Supporting Entrepreneurship in Schools and Sustainable Development in EU Regions ) is ciatyvumo ir verslumo skatinimas mokykloje, darnaus vys- aimed at the questions of sustainable development within Projekto pavadinimas lietuvių kalba tymosi Europos Sąjungos regionuose plėtojimas“) siekiama the education in different types of schools. plėtoti darnųjį vystymąsi skirtingų tipų mokyklose. Partne- Iniciatyvumo ir verslumo skatinimas mokykloje, darnaus The partnesrhip is created by 14 schools from 10 countries vystymosi Europos Sąjungos regionuose plėtojimas rystė kuriama keturiolikoje mokyklų iš dešimties šalių, nuo that includes primary and secondary general and vocation- pradinių iki vidurinių bendrojo lavinimo ir jaunimo moky- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba al schools with the students aged from 12 to 18. klų, ugdančių mokinius nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Supporting Entrepreneurship in Schools and Sustainable The main topic of the 1st year will by Historical routes in my Development in EU Regions Pirmųjų projekto metų pagrindinė tema „Istoriniai mano regi- region / country. Teachers and students will be searching for ono / šalies maršrutai“. Mokytojai ir mokiniai bibliotekose, ar- information ( archives, libraries, internet ) about the histori- chyvuose ir internete ieškos informacijos apie pasirinktą istori- cal route chosen that is connected in some way with their Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos nį maršrutą, kokiu nors aspektu susijusį su jų regionu ar šalimi. region or country. They will also develop a PC presentation Bornemissza Gergely Szakkozep-, Szakiskola es Taip pat kompiuteriu bus paruoštas pristatymas ir spausdinta with some printed materials. Results of their work will be Kollegium medžiaga. Jų darbo rezultatai bus pristatyti mokinių konfe- introduced at the student ´s Conference taking place dur- Eger, Vengrija rencijoje, vyksiančioje Paese / Mogliano Veneto (Italija). ing the project meeting in Paese / Mogliano Veneto (Italy). Aulum Byskole Senaisiais laikais, skirtingiems keliams jungiant šalis, vystė- Aulum, Danija In the past times different routes conncted different coun- si verslas, plėtėsi šalių kultūrų ir tradicijų pažinimas. Šian- I.E.S. Padre Anchieta tries in order to develop the trade and to know with new dien vis svarbesnė tampa kelių, jungiančių Europą be sienų, San Cristobal de La Laguna, Ispanija cultures and traditions. The idea of the routes that connect samprata. Suvokiant tai rinkodaros aspektu, tikimasi, jog Stredné odborné uciliste Europe without borders is getting nowadays a growing im- šios temos analizavimas suteiks mokiniams verslumo įgū- Levice, Slovakija portance. Processing this topic as the marketing product džių, įtrauktų į Comenius programos prioritetų sąrašą. Taip Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 is expected to develop further student ´sbusiness abolity pat svarbiu aspektu laikomas kultūrinio paveldo, kaip da- Ruda Slaska, Lenkija and skills that are considered the priorities within Comen- lies darnaus vystymosi strategijos koncepcijos kiekvienoje SMS C. Casteller ius Programme. šalyje, pažinimas. Paese - TV, Italija Moreover, the cultural heritage is an important part of the Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla Antraisiais projekto metais pagrindinė tema bus šiandie- conception of sustainable development in each partner Alytus, Lietuva ninis darnus vystymasis. Mokiniai susipažins su mokytojų country. Scuola Media Statale Toti Dal Monte parinktais pagrindiniais dokumentais. Vėliau jie kurs klausi- Mogliano Veneto - TV, Italija mynus, susijusius su europiniais darnaus miesto vystymosi In the 2nd year the main topic will be a present – day sus- rodikliais, ir atliks apklausą savo mieste (pavyzdžiui, miesto tainable development. The students will get acquainted Laniteio Lykeio A Limassol, Kipras gyventojų nuomonė apie vietinę bendruomenę, ekologiš- with the basic documentation provided by the teachers. kos energijos gavybą, transportą, oro taršą, vietos valdžios Later they will develop (create) the questionnaires related Escola Secundaria Ibn Mucana Alcabideche, Portugalija bei smulkiųjų ir vidutinių verslininkų veiklą ir produktus, to common European indicators of towns sustainable de- 1 Istituto superiore “Archimede” palaikančius darnų vystymąsi ir t. t.) Rezultatai vėlgi bus velopment and will distribute them throught the towns in Rosolini, Italija pristatomi mokinių konferencijoje projektinio susitikimo appropriate ways (the questions can be about the citizens metu 2010 m. kovo mėnesį Sibiu (Rumunija). ´satisfaction with the local community, ecological energy  26  / Turinys
  • Ruošdami anketas mokiniai artimai bendradarbiaus su vie- production, local mobility transportation, greenery, air pol- tos valdininkais, verslininkais ir pateiks geros praktikos pa- lution, local government and SME ´s, activities, products vyzdžių savo regione. Visi projekto rezultatai bus įtraukti į supporting the sustainable development, etc. ). šalių partnerių mokyklų mokymo procesą kaip papildoma The results will again be presented at the student Confer- mokomoji medžiaga. ence that will take place during the project meeting in Darbo metodai: tyrimas, lankymasis įmonėse ir savivaldy- March 2010 in Sibiu ( Romania). bėje, anketos, informacijos apdorojimas kompiuteriu, kon- When prepare materials they will cooperate closely with lo- ferencijos ir papildoma veikla. cal authority, business and will choose and emphasize the Mokinių verslumo įgūdžiams ypač didelę reikšmę turės examples of good practice from their region. antrieji darbo metai, nes jie rinks medžiagą aktualia tema All project results will be included into partners schools glaudžiai bendradarbiaudami su skirtingais žmonėmis ´teaching process as the supplementary study materials. (smulkiaisiais ir vidutiniais verslininkais, vietos valdžia, vi- suomene), analizuos surinktą informaciją ir siūlys įvairius Working methods : research in the field, visits to compa- sprendimus. nies and local government bodies, questionnaires, PC data processing, conferences and supplementary activities. Darbas tokioje didelėje tarptautinėje komandoje tikrai su- teiks naujų įspūdžių, informacijos, patirties ir įkvėpimo vi- Second year of the project work will influence strongly soms dalyvausiančioms mokykloms. students ´business skills as they will be processing a very curent topic in a close cooperation with different local and regional bodies ( SME ´s, local authority, wide public ), will analyse the information obtained and propose appropriate solutions. Work within the wide international team will surely bring a lot of new impressions, information and inspiration to all school involved.  27  / Turinys
  • Šiaulių „Saulės“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pradinė mokykla Skaitymas, kaip esminis įgūdis, yra mūsų projekto objektas. Projekto tikslas − stiprinti vaikų (įskaitant ir turinčius spe- Reading, as a basic skill, is the subject of our project. We focus on improving motivation to read and improving cialiųjų ugdymosi poreikių) skaitymo motyvaciją ir lavinti reading skills of the children (generally and particulary for Projekto pavadinimas lietuvių kalba skaitymo įgūdžius. children with reading difficulties). Paimk knygą Siekdami tobulinti skaitymo mokymą, projekto partneriai During the project the partners will develop, promote and kurs ir diegs naujus mokymo metodus ir priemones, keisis Projekto pavadinimas projekto darbo kalba disseminate educational best practices, including new gerąja pedagogine patirtimi ir skleis ją. teaching methods and materials in order to enhance the Take a Book Partnerių mokyklos turi specifinių poreikių. Išanalizavus quality of reading education. šiuos ypatumus ir atsižvelgiant į juos, bus taikomos įvairios The partnerschools have some specific needs and the pedagoginės priemonės, pavyzdžiui: papildomas berniu- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos pedagogical approach will be (after analysing the current kų skatinimas skaityti, mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo situation) adapted on these specific needs: for example Gemeentelijke Basisschool Toverveld efektyvinimas, skiriamas papildomas dėmesys vaikams, tu- extra stimulation to make boys reading, more attention to Herent, Belgija rintiems skaitymo sutrikimų, individualus vaikų ugdymas, involvement of parents, children with dyslexia, individual Kviltorp skole infrastruktūros tobulinimas ir kt. coaching of children, improving infrastructure… Molde, Norvegija Akcentuojant skaitymo svarbą, tėvai bus skatinami aktyviai We also want to involve parents actively in the education 24th Primary School of Kavala dalyvauti ugdymo procese. Bus organizuojamos paskaitos process to increase the awareness of the importance of Kavala, Graikija apie skaitymą, įvairios skaitymo veiklos tėvams ir vaikams reading and stimulate reading at home. We will organise mokykloje ir namuose. Yahya Kemal Beyati Ilkogretim Okulu lectures about reading, organise ‘reading activities’ with Kocaeli, Turkija Mokinių veikla apims daugelį sričių: literatūros kūrinių ins- parents and children at school and at home… cenizavimą, iliustravimą, dalyvavimą knygų aptarimuose, Šiaulių „Saulės” pradinė mokykla Pupils will be involved in a range of activities: theatre, mak- anotacijų rašymą, informacijos apie knygas ieškojimą (in- Šiauliai, Lietuva ing book annonciations, conversation about books, using ternete, spaudoje, parodose) ir kt. internet resources for book promotion… C. P. San Isidro Projektas skatins mokytojus įsivertinti ugdomąją veiklą, to- Valdivis, Ispanija The project must be a catalyst to evaluate and enhance our bulinti pedagoginį požiūrį, metodus ir mokyklos valdymą. pedagogical approach, didactical methods and manage- Projekto europinė dimensija visiems dalyviams leis patirti ment. tarpkultūrinio bendradarbiavimo naudą. The European dimension of the project should make expe- rience all involved people that a multicultural co-operating can be enriching.  28  / Turinys
  • Vilniaus „Atgajos“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba specialioji mokykla Svarbiausias projekto tikslas − partnerystės plėtojimas, ko- ordinavimas, tiesioginis ir beatodairiškas bendradarbiavimo The BASIC idea of the partnership is the development and immediate use through cooperation and coordination patirties pritaikymas, vykdant projekte dalyvaujančių mo- of a series of social integration activities concerning chil- Projekto pavadinimas lietuvių kalba kyklų specialiųjų poreikių mokinių socialinę integraciją. dren with special needs who study in the partner special schools. Socialinė integracija kasdieniniame mokyklos gyvenime Bendradarbiaujant bus atsižvelgiama į įvairius veiksnius, kurie iš esmės egzistuoja kiekvienoje socialinėje aplinkoje, The partnership will take into account the different ele- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba bus išskiriami panašūs kultūriniai elementai, atsispindė- ments wich exist by nature in every national social envi- Social Integration Activities in Daily School Life siantys kartu kuriant ir siekiant pagrindinio tikslo − padėti ronment and will point out the common cultural elements specialiųjų poreikių turintiems žmonėms integruotis į so- which will surface creating actually a common framework cialinę aplinką, turinčią bendrų požymių visose Europos with a single purpose to help people with special needs in- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Sąjungos šalyse. tegrate in a social environment containing elements com- Special Primary School For Autism Of Patra mon to all state members of the European Union. Šios partnerystės sukūrimo tikslas yra veiklos rūšių, susiju- Patras, Graikija sių su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis, kurios gali The purpose of creating this partnership is the develop- Evangelismos Special School būti pritaikomos kasdieninėje mokyklos veikloje, vystymas, ment of protocols referring to people with special needs Nicosia, Kipras taip padedant mokiniams efektyviai adaptuotis naujojoje which can be applied in daily school life and thereby help besikeičiančioje Europoje. them to adapt effectively in a social status of European pro- Centrul Scolar Nr.3 portions. Bucharest, Rumunija Tai suteiks specialųjį išsilavinimą teikiančių įstaigų moky- tojams galimybę bendradarbiauti, koordinuoti bei kurti It will provide the opportunity to educators working in in- Zespol Szkol Nr 109 Dla Dzieci Z Niepelnosprawoscia mokymo(si) veiklos rūšis, apimsiančias bendrus kultūrinius stitutions providing special education to cooperate, to co- Ruchowa I Zlozona ir socialinius bruožus, kuriais yra grindžiama platesnė euro- ordinate as well as to create a teaching tool which takes into Warsaw, Lenkija pietiška tapatybė ir sąmoningumas. account common cultural and social data upon which the Vilniaus „Atgajos” specialioji mokykla broader European identity and consciousness is based. Šios priemonės bus prieinamos ne tik projekte dalyvaujan- Vilnius, Lietuva tiems, bet ir visoje Europoje su specialiųjų poreikių moki- This tool will be available not only to project educators but niais dirbantiems mokytojams. every special educator around the continent.  29  / Turinys
  • Vilniaus licėjus Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Projekto tikslai − suvokimo apie vandenį, kaip apie gyvy- 1. Awareness raising for the importance of “water as a Projekto pavadinimas lietuvių kalba bės šaltinį, ugdymas visais aspektais: kokybės, suvartojimo, source of life” in all aspects: Quality, consumption, needs, Vanduo gyvenimo šaltinis – gerti ar nuskęsti poreikių, kultūrinio pasiskirstymo regione, šalyje, Europoje the cultural dimension in the region, the country, in Europe ir pasaulyje. and the world; Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Taip pat politinio ir socialinio sąmoningumo ugdymas, at- 2. Developing a political and social consciousness for a Drinking or Drowning − Water as a Source of Life sakomybė naudojant vandenį, kaip vertingą gamtinį ište- responsible use of water as a precious resource, consider- klių, nepamirštant klimato pokyčių bei aplinkai daromos ing the consequences of climat change and environmental Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos žalos pasekmių; pareigų pasiskirstymas atliekant bendrus dangers. veiksmus ir plėtojant visuotinę atsakomybę už tikslų palai- Otto-von-Taube-Gymnasium 3. Share responsibilities with common actions and in the kymą ateityje. Gauting, Vokietija perspective of a global responsibility for sustainable de- Mokiniai išsamiau pažins savo vietovės bei regiono aplinką, velopment goals. Vilniaus licėjus itin susikoncentruodami ties vandens reikšme. Atlikdami Vilnius, Lietuva 4. The pupils will know better their local and regional envi- tyrimą, jie susipažins su galimomis problemomis ir įvertins ronment under the focus of “water”; in their research, they Cankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi tikimybę su jomis susidoroti, pajus nepaprastą gamtos įvai- will learn about chances and problems, diversity and syn- Ankara, Turkija rovę, patirs sėkmingo bendradarbiavimo džiaugsmą. Šia ergies, exchange this knowledge with the European part- Istituto Provinciale di cultura e lingue “N. Cassarà” patirtimi jie dalysis su bendraminčiais Europoje, tai padės ners and understand better in this intercultural dialogue Palermo, Italija suvokti bendravimo su kitų kultūrų atstovais principus ir their common responsibility for the future. On this basis, ugdys nuoširdų pareigos jausmą. Taip mokiniai išmoks im- they learn to take common actions and develop common tis reikiamų veiksmų ir formuoti bendras vizijas. visions. Mokytojai parems tarpdalykinę veiklą, kuri papildys mokyk- 5. The teachers will support an interdisciplinary approach lų gyvenimą projektais ir mokinių tarpklasiniu bendradar- which will influence the life of the schools with coopera- biavimu. Neliks pamiršti ir visuomeniniai renginiai, bendra- tion of different classes, matters and in projects; the will darbiavimas su bendruomenės nariais, regiono, politikos support public events, cooperation with the community, atstovais ir nevalstybinėmis organizacijomis. the region, political representatives and NGOs. Tarptautinis bendradarbiavimas Comenius projekte padės 6. The international cooperation in a Comenius project mokykloms geriau vienai kitą pažinti, ugdys partnerystės will help the schools to know each other better, to develop įgūdžius, būtinus sprendžiant visiems susirūpinimą kelian- partnerships on a specific topic of general concern; it will čias itin opias šiandienos problemas. Dalyvavimas projekte help to promote a better understanding between young skatins geresnį jaunųjų europiečių tarpusavio supratimą, Europeans, improve their communication and develop a tobulins jų bendravimo įgūdžius ir lavins sugebėjimą dirbti capacity for common action as responsible European citi- kartu kaip atsakingiems Europos piliečiams, besirūpinan- zens for a global future. tiems pasaulio ateitimi.  30  / Turinys
  • Vilniaus Jono Laužiko Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba bendrojo lavinimo Projekto tikslai: • To explore life experience in hospital in different Eu- ropean countries – Vienna Austria, Dublin Ireland, Bari • Tirti gyvenimišką patirtį skirtingų Europos šalių ligoni- konsultacinis centras nėse – Vienos (Austrija), Dublino (Airija), Bario (Puglia, Italija), Sassario (Sardinija, Italija) ir Vilniaus (Lietuva). • Puglia and Sassari Sardinia Italy and Vilnius Lithuania To enable communication between children who are hospitalised in the participating countries through • Suteikti galimybę dalyvaujančių šalių vaikams, besigy- the use of information technology e.g. e.mail, video Projekto pavadinimas lietuvių kalba dantiems ligoninėse, bendrauti tarpusavyje, naudojan- conference, blog, virtual learning environment (NING), tis pavyzdžiui, el. paštu, vaizdo konferencijomis, progra- Mokomės iš draugų ligoninių mokyklose skype etc. ma Skype, virtualiai studijuojant aplinką ir kt. • To endeavour to do this in a stimulating, interesting and Projekto pavadinimas projekto darbo kalba • Organizuoti patrauklią, įdomią ir įkvepiančią veiklą. enjoyable fashion. • Plėsti moksleivių akiratį supažindinant juos su dalyvau- Learning With Friends in Hospital Schools • That pupils will broaden their horizons by learning about jančių šalių kultūra ir jos ugdymu. the cultures and education in participating countries. • Supažindinti moksleivius su partnerių kalbų pagrindais, • That pupils will learn some of the partners’ language Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos pavyzdžiui, išmokti pasisveikinti, skaičiuoti, papasako- e.g. greetings, counting, and some basic personal infor- ti apie save, suteikti galimybę moksleiviams tai atlikti 20° Circolo Didattico-E.De Amicis mation and they will be given an opportunity to use it. praktiškai. Bari, Italija • To explore the different cultures of the children who at- • Sudaryti sąlygas įvairių šalių ligoninėse besigydantiems tend hospital by giving them an opportunity to share Our Lady‘s Hospital Special School moksleiviams tyrinėti skirtingas kultūras ir dalytis savo their work. Dublin, Airija darbais. • To allow pupils who speak the same language make • Sudaryti sąlygas tą pačią kalbą mokantiems moks- Kranke Kinder und Jugendliche in Spitalsbehandlung contact while attending partners’ schools. leiviams bendrauti tarpusavyje lankantis partnerių Wien, Austrija • That pupils will improve their use of I.T skills. video con- mokyklose. Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo ference, skype, e-mail, blog. • Tobulinti moksleivių gebėjimus naudotis IT (videotiltai, konsultacinis centras • To share and validate different teaching and learning programa Skype, el. paštas, blogai). Vilnius, Lietuva practices in operation in hospital schools. • Dalytis skirtingomis mokymo ir mokymosi patirtimis, • To compare teaching methodologies in the different Direzione Didattica 9° Circolo kurias praktikuoja ligoninių mokyklos, jas pripažinti. hospital schools. Sassari, Italija • Palyginti mokymo metodikas skirtingose ligoninių mokyklose.  31  / Turinys
  • Šalčininkų rajono Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Dieveniškių „Ryto“ Projektas pavadinimu „Eurotapatybė“ įtrauks 1200 mokinių nuo 13 iki 16 metų amžiaus ir 70 mokytojų iš šešių Europos Our project with the title “Europeanity” will involve 1200 students, ages 13-16 and 70 teachers from six European vidurinė mokykla šalių (Kipro, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Jung- tinės Karalystės), sieksiančių pažinti vienas kitą ir drauge countries (Cyprus, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, UK) in an effort to discover each other and build European Identity. suformuoti europietiškos tapatybės sąvoką. The main aim of the project is to motivate students to get Projekto pavadinimas lietuvių kalba Pagrindinis projekto tikslas − motyvuoti mokinius pažinti informed about their own culture and the culture of the savo ir mokyklų partnerių kultūrą, atrasti Europos ištakas. partner schools, as well as to discover the European origin. Eurotapatybė Projekto siekinys – suteikti jauniesiems piliečiams, euro- The objective is to educate young european citizens on an Projekto pavadinimas projekto darbo kalba piečiams, žinių apie išsiplėtusią ir persitvarkiusią Europą, enlarged and reformed Europe and foster inter-cultural un- ugdyti ir skatinti tarpkultūrinį sutarimą, toleranciją, tvarią derstanding, tolerance and sustainable development. European Identity – Europeanity plėtrą. Several activities will be carried out in various fields (art, Keliolikos rūšių veikla bus vykdoma įvairiose srityse (menų, history, sports, traditions, gastronomy) having in mind that Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos istorijos, sporto, tradicijų, gastronomijos), laikantis nuosta- the project will be a dynamic programme of creative ac- Kingsthorpe College tos, kad projektas – tai kūrybiškos veiklos dinamiška progra- tivities for students, that will be implemented during the Noprthampton, Didžioji Britanija ma, kuri bus įgyvendinama viso projekto metu, per penkis lifetime of the project and the 5 project meetings. All par- projektinius susitikimus. Visi dalyvausiantys mokiniai palai- ticipating students will have direct contact with each other. Kårvik Skole kys tiesioginį tarpusavio ryšį. Veiklos poveikis kiekvienam The impact on all students will be evaluated by question- Finnsnes, Norvegija mokiniui bus įvertintas apklausomis projekto metu ir jam naires during and after the project. Istituti Paritari A. Volta - Liceo Scientifico pasibaigus. The final products (calendar, recipe book, e-books history Bari, Italija Galutiniai produktai (kalendorius, receptų knyga, e. kny- blogs, history maps, paintings, surveys etc) and results will Lykeio Latsion gos, virtualūs istorijos dienoraščiai, istorijos žemėlapiai, be disseminated in several ways (mass media, booklets, Lefkosia, Kipras piešiniai, apklausos, kt.) ir rezultatai bus platinami keliolika presentations, press releases, WebPages, blogs, curriculum) būdų (per žiniasklaidą, lankstinukais, prezentacijomis, pra- and integrated into the regular curriculum. Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto“ vidurinė nešimais spaudai, internetiniuose puslapiuose ir svetainė- mokykla se, internetiniuose dienoraščiuose, mokymo programomis) Dieveniškės, Lietuva ir integruoti į institucijų ugdymo planus. Rigas 33. Vidusskola Riga, Latvija  32  / Turinys
  • Kauno rajono Karmėlavos Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Balio Buračo gimnazija Projektas orientuotas į mokyklos veiklos tobulinimą, re- miantis Europos Sąjungos švietimo sistemos prioritetais, The project is based on improving the school according to EU educational system priorities, creating right environ- draugiškos mokiniams aplinkos sukūrimą mokykloje, pasi- ment at school and sharing new integrated educational Projekto pavadinimas lietuvių kalba dalijimą naujais, integruotais švietimo ir motyvacijos kėli- methods. mo metodais. Mano mokykla – mano namai On the basis of multicultural dialogue, exchanging ideas Vykdant tarpkultūrinį dialogą, keičiantis idėjomis ir dalijan- and disseminating good practice about citizenship and Projekto pavadinimas projekto darbo kalba tis gerąja patirtimi socializacijos ir pilietiškumo srityse, at- socialization, finding new cultures and presenting the own My School is My Home randant naujų kultūrų aspektus ir pristatant Europos šalims ones, students will explore the way of being active citizens savo kultūrą, moksleiviai bus skatinami tapti aktyviais ne and their place in EU society. Students will take an active tik savo mokyklos nariais, bet ir šalies piliečiais, atrasti savo role in school’s life and management, and this will create a Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos erdvę Europos Sąjungos visuomenėje. Moksleiviai aktyviai new module of school. Va School Kliment Timirjazev dalyvaus siūlydami idėjas, kaip administruoti jų mokyklas, The multicultural education is based on the tolerance, the Sandanski, Bulgarija ir taip kurs naują mokyklos modelį. peace and friendship among EU countries. This will be the Geniko Lykeio Kapandritiou Attikis Tarpkultūrinis švietimas yra pagrįstas tolerancija, taika basis for creating friendlier and more encouraging envi- Attikis, Graikija ir draugyste tarp ES šalių. Ši idėja yra pagrindinė, kuriant ronment at school. Entering the multicultural society, is draugiškesnę ir drąsinančią aplinką mokykloje. Daugia- the possibility to point out the things that are needed to Gimnazjum nr 24 w Zabrzu kultūrės visuomenės pažinimas sudaro puikias galimybes change to make the school a better place – social and psy- Zabrze, Lenkija įvardyti dalykus, kuriuos reikėtų patobulinti, norint su- chological environment, teenagers’ problems, the school Liceo scientifico Pitagora kurti geresnę aplinką mokykloje: socialinę ir psichologinę interior, others. Discussing together students will find the Rende - CS, Italija atmosferą, problemas tarp paauglių, pažangų moksleivių ways to solve the problems showing them through art, IT mąstymą sąlygojantį mokyklos interjerą ir kita. Diskutuoda- or drama. Ahmet Cevdet Pasa Anadolu Lisesi mi ir mąstydami kartu tarpkultūrinėje aplinkoje moksleiviai Osmaniye, Turkija Integrating the multilateral project and partnership into atras geriausius sprendimus ir perteiks juos tapyba, muzi- curriculum, integrating subjects and activities , sharing Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija ka, drama, kitomis meno rūšimis, taip pat naudodamiesi IT. knowledge students and teachers will create and explore Karmėlava, Lietuva Integruodami daugiašalį projektą bei partnerystę į moky- new strategies of motivation at school, will find new, en- mosi programą, sujungdami projekto veiklą su mokomai- couraging ways of learning and teaching. siais dalykais, veikdami kartu, moksleiviai ir pedagogai iš- Working in multicultural surroundings, creating the new tirs ir sukurs naujas motyvacijos strategijas mokykloje, atras module of school, encouraging environment and ways of daugiau skatinančių mokymo ir mokymosi metodų. motivation together, a new model of the best EU school Dirbdami tarpkultūrinėje aplinkoje, kurdami naują mokyk- will be created by students. los modelį, skatinančią mokyklos aplinką ir motyvacijos metodus kartu, moksleiviai sukurs naują geriausios ES mo- kyklos modelį.  33  / Turinys
  • Kelmės rajono Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Kražių gimnazija Šiame projekte dalyvaus septyni partneriai iš Lietuvos, Aus- trijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos ir Bulgarijos. Visos mokyk- Sieben Partner aus Litauen, Österreich, Deutschland, Est- land, Bulgarien und Lettland werden das Projekt durchfüh- los turi idėjų, kaip pagilinti mokinių žinias apie vieningą Eu- ren. Alle Partner haben die Idee, wie man die gegenwär- Projekto pavadinimas lietuvių kalba ropą, kaip taikiai dirbti ir gyventi, kad galėtumėme drauge tigen Kenntnisse der Schüler über Europa verbessern, wie realizuoti savo sumanymus ir taip pasiektumėme kuo ge- man freundlicher zusammen leben und gemeinsam ihre Europos dėlionė resnių laimėjimų Europoje visomis prasmėmis. Gedanken in einem Europa realisieren kann. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Šiuo projektu norima parodyti, kad Europos valstybių kul- Mit diesem Projekt wollen wir zeigen, dass jeder Mensch Europa-Puzzle tūra turi būti svarbi kiekvienam, bet kurioje šalyje gyvenan- eines Staates und jeder Kultur eines Landes sehr wichtig čiam žmogui. sein sollte. Po ilgų diskusijų internete, telefoninių pokalbių, susira- Nach langen telefonischen Besprechungen und Diskussio- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos šinėjimo buvo nuspręsta šį projektą parengti dvejiems nen durch das Internet, einigten wir uns auf einen zwei- Laidzes pamatskola metams. jährigen Projektzeitraum. Die Hauptthemen des Projektes Laidze, Latvija werden Wissen über europäische Länder durch Geschich- Pagrindinės projekto temos yra dvi: Europäische Volksschule Dr. Leopold Zechner te/Tradition, Theater, Musik, Tanz und Medien/Kommuni- • žinios apie Europos šalis, kurios bus įgytos, domintis ša- kation und Qualität und Evaluation von Bildung sein. Wien, Austrija lių istorija, tradicijomis, teatru, muzika, šokiais, informa- III Grundschule D-r Ivan Seliminski Das Projekt soll länderübergreifendes Zusammenwirken cinėmis naujovėmis, komunikacija; Sliven, Bulgarija von drei unterschiedlichen Schultypen ermöglichen, wel- • švietimo sistemos plėtra ir kokybė. che die gleichen Zielgruppen (Schüler im Alter von ca. 7 bis Heinrich-Hertz-Realschule Quickborn Projektas sujungs trijų skirtingų tipų mokyklas − pradinio, 15 Jahren) ansprechen sollen. Quickborn, Vokietija pagrindinio ir vidurinio bendrojo lavinimo. Tačiau numaty- Im Zuge des Projektes sollen Schulpartnerschaften einge- Vana-Vigala Pohikol ta, kad projekte dalyvaus dviejų koncentrų bendrojo lavini- gangen werden und Vergleiche zwischen den einzelnen Vana-Vigala, Estija mo mokyklų mokiniai − pradinio ir pagrindinio, nuo 7 iki 15 Schulsystemen und deren Administrationen angestellt metų – ir su jais dirbantys mokytojai. Kelmės rajono Kražių gimnazija werden. Als Instrument der Umsetzung soll in allen 5 Schu- Kražiai, Lietuva Projekto metu dalyvaujančios mokyklos užmegs draugiš- len, möglichst lehrplankonform, ein gemeinsamer Gegen- kus ryšius, stengsis palyginti švietimo sistemos kokybinius stand (,,Europa-Puzzle“) geplant und hergestellt werden. Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla pokyčius numatytuose koncentruose kiekvienoje šalyje ir Vidsodis, Lietuva ugdymo proceso administravimą kiekvienoje mokykloje. Kaip galutiniai projekto pasiekimai penkiose mokyklose, turi būti sukurti metodiniai nurodymai (per pranešimus), kaip pagerinti mokinių bendrojo ugdymo procesą numa- tytuose mokymo koncentruose ir pagaminti vaizdiniai stendai ,,Europos dėlionė“ (Europa-Puzzle) su dėže, kur bus sukataloguota medžiaga apie ES šalis.  34  / Turinys
  • Kelmės rajono Vidsodžio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Šiame projekte dalyvaus septyni partneriai iš Lietuvos, Aus- trijos, Estijos, Latvijos, Bulgarijos ir Vokietijos. Visos mokyk- Sieben Partner aus Litauen, Österreich, Deutschland, Est- land, Bulgarien und Lettland werden das Projekt durchfüh- los turi idėjų, kaip pagilinti mokinių žinias apie vieningą ren. Alle Partner haben die Idee, wie man die gegenwär- Projekto pavadinimas lietuvių kalba Europą, kaip galima taikiai dirbti ir gyventi, kad drauge ga- tigen Kenntnisse der Schüler über Europa verbessern, wie lėtumėme realizuoti savo sumanymus ir taip pasiektumė- man freundlicher zusammen leben und gemeinsam ihre Europos dėlionė me kuo geresnių laimėjimų Europoje visomis prasmėmis. Gedanken in einem Europa realisieren kann. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Šiuo projektu norima parodyti, kad Europos valstybių kul- Mit diesem Projekt wollen wir zeigen, dass jeder Mensch Europa-Puzzle tūra turi būti svarbi kiekvienam, bet kurioje šalyje gyvenan- eines Staates und jeder Kultur eines Landes sehr wichtig čiam žmogui. sein sollte. Po ilgų diskusijų internete, telefoninių pokalbių, susira- Nach langen telefonischen Besprechungen und Diskussio- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos šinėjimo buvo nuspręsta šį projektą parengti dvejiems nen durch das Internet, einigten wir uns auf einen zwei- Laidzes pamatskola metams. jährigen Projektzeitraum. Die Hauptthemen des Projektes Laidze, Latvija werden Wissen über europäische Länder durch Geschich- Pagrindinės projekto temos yra dvi: Europäische Volksschule Dr. Leopold Zechner te/Tradition, Theater, Musik, Tanz und Medien/Kommuni- • žinios apie Europos šalis, kurios bus įgytos, domintis ša- kation und Qualität und Evaluation von Bildung sein. Wien, Austrija lių istorija, tradicijomis, teatru, muzika, šokiais, informa- III Grundschule D-r Ivan Seliminski Das Projekt soll länderübergreifendes Zusammenwirken cinėmis naujovėmis, komunikacija; Sliven, Bulgarija von drei unterschiedlichen Schultypen ermöglichen, wel- • švietimo sistemos plėtra ir kokybė. che die gleichen Zielgruppen (Schüler im Alter von ca. 7 bis Heinrich-Hertz-Realschule Quickborn Projektas sujungs trijų skirtingų tipų mokyklas − pradinio, 15 Jahren) ansprechen sollen. Quickborn, Vokietija pagrindinio ir vidurinio bendrojo lavinimo. Tačiau numaty- Im Zuge des Projektes sollen Schulpartnerschaften einge- Vana-Vigala Pohikol ta, kad projekte dalyvaus dviejų koncentrų bendrojo lavini- gangen werden und Vergleiche zwischen den einzelnen Vana-Vigala, Estija mo mokyklų mokiniai − pradinio ir pagrindinio, nuo 7 iki 15 Schulsystemen und deren Administrationen angestellt metų – ir su jais dirbantys mokytojai. Kelmės rajono Kražių gimnazija werden. Als Instrument der Umsetzung soll in allen 5 Schu- Kražiai, Lietuva Projekto metu dalyvaujančios mokyklos užmegs draugiš- len, möglichst lehrplankonform, ein gemeinsamer Gegen- kus ryšius, stengsis palyginti švietimo sistemos kokybinius stand (,,Europa-Puzzle“) geplant und hergestellt werden. Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla pokyčius numatytuose koncentruose kiekvienoje šalyje ir Vidsodis, Lietuva ugdymo proceso administravimą kiekvienoje mokykloje. Kaip galutiniai projekto pasiekimai penkiose mokyklose, turi būti sukurti metodiniai nurodymai (per pranešimus), kaip pagerinti mokinių bendrojo ugdymo procesą numa- tytuose mokymo koncentruose ir pagaminti vaizdiniai stendai ,,Europos dėlionė“ (Europa-Puzzle) su dėže, kur bus sukataloguota medžiaga apie ES šalis.  35  / Turinys
  • Marijampolės „Šaltinio“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Šio projekto tikslas − sukurti filmą tema „Judanti Europa“. Įgyvendinant projektą, kiekvienoje partnerinėje šalyje bus Wir wollen einen Film zum Thema „Europa in Bewegung“ herstellen. Dazu werden in jedem Partnerland Interviews Projekto pavadinimas lietuvių kalba imami ir filmuojami interviu iš žmonių, kurie dėl karo, eva- von Zeitzeugen gefilmt, die auf Grund von Krieg, Vertrei- Judanti Europa kuacijos, persekiojimo (istoriniai migracijos motyvai) arba bung, Verfolgung (historische Wanderbewegunen) oder dėl ekonominių priežasčių (šiandieninė migracija) paliko auch aus ökonomischen Gründen (heutige Wanderbewe- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba savo tėvynę. Drauge dalyvaujančios mokyklos su šūkiu „Eu- gungen) ihr Herkunftsland verlassen haben. Parallel dazu Europe in Motion ropa juda dėl kitų!“ paeiliui organizuos „Judėjimo savaitę“, werden die teilnehmenden Schulen nacheinander unter per kurią mokiniai įvairiais būdais, pasirinkdami skirtingas dem Motto „Europa bewegt sich für andere“ eine „Woche sporto šakas, nukaks kilometrais apskaičiuotą atstumą, ski- der Bewegung“ veranstalten, in der die Schüler die errech- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos riantį partnerines mokyklas. Taip pat šią savaitę bus renka- nete Kilometer Entfernung der Partnerschulen voneinander Regionale Schule und Gymnasium an der Rostocker mos aukos, kreipiamasi į rėmėjus, o surinkta pinigų suma in Form von verschiedenen Sportdisziplinen zurücklegen Heide bus skirta geram tikslui, kurį pasirinks patys mokiniai. Visos sollen. Im Rahmen dieser Woche sollen durch Sponsoring Rövershagen, Vokietija šios akcijos taip pat bus filmuojamos. Galiausiai nufilmuota und Spenden eine Summe gesammelt werden, die einem medžiaga (interviu ir „Judėjimo savaitės“) bus sumontuota guten Zweck, den die Schüler noch festlegen werden, zu Rigas Teikas vidusskola į bendrą filmą. Gute kommen soll. Auch diese Aktivitäten sollen gefilmt Riga, Latvija werden. Zum Schluss soll das Filmmaterial der Interviews Terminai numatyti maždaug taip: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium von Zeitzeugen und der Bewegungswochen zu einem Film (Wien 14) 2009 m. lapkričio 9 d. (tai svarbi data Vokietijai ir Euro- zusammengeschnitten werden. Wien, Austrija pai – Veimaro Respublika, Berlyno sienos griuvimas) visos Folgende Zeitplanung wird dafür ins Auge gefasst: partnerinės mokyklos turėtų atsiųsti savo delegaciją į Roe- Birger Sjöberggymnasiet vershageną (Vokietijoje), į paskutinę „Judėjimo savaitę“. Šis Um den 9.11.09 herum sollen alle Partnerschulen zur letz- Vänersborg, Švedija susitikimas taip pat bus filmuojamas. Į susitikimą visos par- ten „Bewegungswoche“ nach Rövershagen in Deutschland Marijampolės ,,Šaltinio“ vidurinė mokykla tnerinės mokyklos turi atsivežti savo nufilmuotą medžiagą. eine Delegation entsenden. Auch dieses Event wird gefilmt Marijampolė, Lietuva werden. Zu diesem Treffen sollen alle Partnerschulen ihr Po to bus sumontuotas vienas filmas pasirinkta tema. Jis bus Filmmaterial mitbringen. Izmir Kiz Lisesi perduotas kiekvienai mokyklai partnerei, išverstas į šalies Izmir, Turkija kalbą (subtitrai) ir pateiktas publikai. Filmai turi būti baigti In Folge wird dann ein Film zum Thema hergestellt werden. iki projekto pabaigos − 2010 m. liepos mėn. Tuomet paaiš- Dieser soll an alle Partnerschulen gehen um jeweils für das kės, kuri įstaiga ar kurie asmenys gaus surinktas aukas. Publikum in der jeweiligen Landessprache überarbeitet zu werden. Insgesamt sollen die fertigen Filme zum Pro- jektende im Juli 2010 fertig sein. Dann soll auch klar sein, welche Einrichtung oder welche Personen die „Kollekte“ bekommen.  36  / Turinys
  • Vilniaus darželis-mokykla Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba „Dainorėliai“ Dėl šiuolaikinių technologijų kitos kultūros žmonės pa- siekiami vis lengviau, lengviau suvokiamas jų pasaulis ir With the help of the technology, the world is coming clos- er to us and to reach the other worlds, other lives and the gyvenimo būdas. „Europos mokinių filmas“ (The Film of Eu- other people is now very easy. ‘The film of European pupils’ Projekto pavadinimas lietuvių kalba ropean Pupils) yra mokyklų partnerystės projektas, skirtas is a school partnership project in an intercultural education daugiakultūriam ugdymui, kurio tikslas yra perteikti vai- which aims at exchanging different cultures, introducing Europos mokinių filmas kams kultūrų savitumą, pristatyti kitokį gyvenimo būdą, different life styles, understanding the differences and pro- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba padėti suvokti skirtumus ir ugdyti pagarbą žmonių skir- viding pupils to understand behaving respectfully to others tybėms. Projektu siekiama parodyti, jog įveikti psicholo- who are different from them. The project aims at showing The Film of European Pupils ginius stereotipų barjerus yra daug svarbiau nei šalis ski- the idea that crossing the borders mentally is more impor- riančias ribas. tant than crossing the borders physically. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Šis į mokinius orietuotas projektas leis pamatyti, kaip vai- This student-oriented project provides us to see how pu- Aldersund Skole kai suvokia savo kasdieninį gyvenimą, tarpusavio santykius pils perceive their daily lives, their relations, their entertain- Bratland, Norvegija ir pramogas; tai bus galimybė patiems vaikams giliau pa- ments; shortly their world through the lens of their camer- žvelgti į savo ir kitų pro filmavimo kameros objektyvą užfik- as and only concentrating each other’s daily lives will teach Ceip Les Comes suotą gyvenimą, apibendrinti šią patirtį ir mokytis iš jos. them the life itself. Rodonyà, Ispanija Labai svarbus šiame projekte yra šiuolaikinių informacinių Using the ICT will be in the centre of this project. Pupils will Scoala cu cls. I-VIII I.A.Bassarabescu techologijų taikymas: vaikai pristatys kasdienius ir ypatin- show their daily lives and special days to each other with Ploiesti, Rumunija gus savo gyvenimo momentus, užfiksuotus vaizdo kame- the help of handy cams, cameras and computers. With the Yesilevler Ilkogretim Okulu romis, fotoaparatais, kompiuteriuose. Remiantis sukaupta record they made and the photographs they took, a com- Adana, Turkija filmavimo medžiaga ir nuotraukomis bus sukurtas filmas, mon film and exhibition will be made. In many visual ac- surengta paroda. Ši vizualinė veikla, detalizuota projekto tivities, detailed in activity plan, pupils and teachers will be Benhall St Marys CofE VCP School plane, padės projekto dalyviams (mokiniams ir mokyto- aware of different cultures. Saxmundham, Didžioji Britanija jams) geriau suvokti skirtingas kultūras. Istituto Jean Piaget Palermo, Italija Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ Vilnius, Lietuva  37  / Turinys
  • Panevėžio „Vyturio“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla „Kultūrų įvairovė bendruose Europos namuose“ − tai part- nerių projektas, skirtas padėti mokiniams pažinti kitas, Diversity of Cultures in Common European Home – is the partnership project encouraging students to know other ypač kitokių religijų ir kultūrų, Europos šalis, ugdyti jaunų European countries, particularly those of different culture Projekto pavadinimas lietuvių kalba žmonių pagarbą ir toleranciją kitoms kultūroms ir gyveni- and religion; and consequently inspiring respect in the mo būdui. Tai reiškia, kad mokiniai įgis žinių apie šalių part- young people for various cultures, opinions and styles of Kultūrų įvairovė bendruose Europos namuose nerių istoriją, religiją, geografiją, gamtą, tradicijas, folklorą, life. It assumes that students will gain the knowledge about Projekto pavadinimas projekto darbo kalba meną, ypač šokį ir muziką, vietinę virtuvę. Projekto metu partnership countries in the following aspects: history, reli- mokiniai gamins tradicinius valgius, šoks liaudies šokius, gion, geography, wildlife, traditions and folklore, art – par- Diversity of Cultures in Common European Home išleis lankstinukus, sudarys žemėlapius, kalendorius, kurs ticularly dance and music, and regional cuisine. Within plakatus, darys herbariumus, gamins karnavalines kaukes. the realization of the project activities, pupils will prepare Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Įgytos žinios mokiniams leis tapti tolerantiškesniems kitų traditional dishes of different countries, team folk dances, šalių žmonių poreikiams. Taip pat įtikins juos, kad, nors make guidebooks, maps, calendars, posters, herbariums, Gimnazjum Nr 18 esame skirtingų religijų, kalbame skirtingomis kalbomis, carnival masks. The knowledge acquired by students will Katowice, Lenkija mes esame tos pačios Europos žmonės, turintys ir gerbian- enable them to reject the stereotypes concerning people Liceo Scientifico Domenico De Ruggieri tys tas pačias tikrąsias vertybes. Projekto užduotys skatins of different nations and make them tolerant and sensitive Massafra, Italija mokinius kurti ir mokytis. Bendravimas tarp mokyklų leis to other people’s needs. It will also make them aware of the naudoti inovatyvius mokymo metodus ir įvairius mokinių fact that despite of using different languages or practising Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla motyvacijos kėlimo būdus, ypač atsižvelgiant į specialiųjų different religions, we still share the same European sys- Panevėžys, Lietuva poreikių turinčius arba socialiai atstumtus mokinius. Moki- tem of values. The realization of the project tasks will also Grup Scolar Industrial “I.L. Caragiale” Moreni niai ne tik pagerins savo anglų kalbos žinias bei įgūdžius, arouse students’ passions for learning and creativity. Co- Moreni, Rumunija jie tobulins ir gebėjimus naudotis informacinėmis techno- operation between the partnership schools will enable to logijomis. Projektas padės spręsti socialines-ekonomines introduce innovative teaching methods and various ways Sukromne Sportove Gimnazium ELBA problemas, užkirsti kelią ankstyvam mokyklos metimui. of motivating students, particularly those with special edu- Presov, Slovakija cational needs or threatened with social exclusion. Besides Ieso Belerma the improvement of language skills in English, young peo- Ossa De Montiel, Ispanija ple would be able to develop their digital competence. The Maresal Cakmak Anadolu Ogretmen Lisesi project will also enable to overcome socio-economic dis- Gumushane, Turkija advantage and early school leaving. Agrupamento Vertical De Escolas De Pico De Regalados E.B.I. Monsenhor Ellsio Araujo Vila Verde, Portugalija  38  / Turinys
  • Panevėžio „Vyturio“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projekto tikslas – padėti mokiniams mokytis tiksliųjų moks- lų Europos kontekste, atskleisti atsinaujinančios elektros The main aim of the project is to make science students study in a European context, making aware that they can energijos galimybių tarptautinę problemą, dirbti tarp- solve a European problem by working together in an in- Projekto pavadinimas lietuvių kalba tautinėje komandoje. Projekte dalyvauja trys Europos ša- ternational team. Three European countries, each from an- lys. Svarbiausias nagrinėjamas klausimas – kaip aprūpinti other region in Europe, participate in the project. Students Atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai Europą elektros energija po 2050 m., kai ištekliai baigsis? will work on the question how to supply Europe with suf- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Tyrimai ir eksperimentai apima visas gyvenimo sritis: socia- ficient energy after 2050, when the fossil fuel supply is lim- linę, ekonominę ir politinę. Užduotys, kurias vykdydamos ited. Both research and experiments as well as social, eco- Sustainable Energy projektą atliks komandos, leis mokiniams tapti ekspertais, nomical and political aspects are included in the student tyrinėjančiais energijos išteklių tinkamo panaudojimo bū- assignment in which t each international team will become Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos dus. Projektas baigsis konferencija, kurioje bus teikiami pa- expert on one form of sustainable energy. We will finish the siūlymai Transporto ir energijos Europos komisijai. Projektu project during a conference, resulting in a youth-advice for Baken Park Lyceum tikimasi pasiekti, kad mokiniai suprastų, jog jie yra atsakin- the Directorate-General for Energy and Transport of the Almere, Nyderlandai gi už mūsų visų ateitį. Projekto veikloje dalyvavę mokiniai European Commission. What we hope to achieve is that Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla bus gerai pasiruošę ir motyvuoti pasidalyti informacija apie students will become aware that they are responsible for Panevėžys, Lietuva atsinaujinančios elektros energijos galimybes tiek savo mo- their own and collective future and that they will be well kykloje, tiek su mokiniais iš kitų Europos mokyklų. prepared and motivated to share information with both IES Duc de Montblanc students within their own school as well as with students Rubi, Ispanija from other countries.  39  / Turinys
  • Kauno „Atžalyno“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Daugiašaliame projekte „Gyvenamoji aplinka Europoje“ bus tyrinėjami aplinkosaugos klausimai, nagrinėjamos vie- In our multilateral project Living our Environment in Europe we will investigate environmental issues and problems of tovių ir miestų, kuriuose gyvename, „žaliųjų zonų“, parkų, our respective cities and areas, such as green spaces, wa- Projekto pavadinimas lietuvių kalba vandens išteklių, maistingųjų augalų ir gydomųjų žolelių, ter resources, waste management, air quality, nourishing oro taršos, šiukšlių tvarkymo ir administravimo problemos, plants and healing herbs and natural and national parks Gyvenamoji aplinka Europoje sutelkiant dėmesį į šių problemų ekologinius, sveikatingu- focusing on the ecological, nutritional and health aspects Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mo ir sveiko maitinimosi aspektus. of these topics. Living our Environment in Europe Kartu su užsienio partneriais bus nuodugniai nagrinėjami After thorough investigation and research with the help ir atliekami moksliniai tyrimai, taikomi tiek teoriniai, tiek of external partners using both theoretical and practical ir praktiniai metodai, naudojamasi informacinėmis tech- methods coupled with ICT we will discuss our findings with Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos nologijomis. Gauti rezultatai bus aptariami su vietinės val- local authorities and citizens and disseminate our data, for Colegiul Tehnic Forestier džios atstovais ir miesto gyventojais, surinkti duomenys ir instance in the simulation of a session of the European Par- Ramnicu Valcea, Rumunija gauta informacija bus platinama per žiniasklaidą. Taip pat liament at one school. planuojama surengti tarptautinius debatus vienoje iš šalių Kauno „Atžalyno“ vidurinė mokykla The final results of Living our Environment in Europe will be partnerių mokyklų, imituojant Europarlamento sesiją. Kaunas, Lietuva published and presented to our national Representatives Galutinius projekto rezultatus ketinama išspausdinti ir su- in the European Parliament asking them to include our Escola Secundária / 3 Alexandre Herculano pažindinti su jais savo šalių atstovus Europarlamente, pra- suggestions into their work. Porto, Portugalija šant, kad jie įtrauktų mūsų pasiūlymus į savo darbotvarkę. Students and teachers of seven participating countries Ies El Burgo De Las Rozas Visų projekte dalyvaujančių šalių mokyklų mokytojai ir jų will cooperate closely, exchange information, research and Las Rozas, Ispanija mokiniai glaudžiai bendradarbiaus, keisis informacija, vyk- compile scientific data, organise and attend multinational Katharinen-Gymnasium dys mokslinius tyrimus, rinks ir kaups duomenis, organizuos workshops, debate resolutions and draw up problem solv- Ingolstadt, Vokietija tarptautines konferencijas ir seminarus. Jie keisis patyrimu, ing strategies and methods, all in English. svarstys įvairius klausimus, dalyvaus debatuose, numatys Istek Özel Acıbadem Lisesi Participants will acquire and share knowledge and gain ex- problemų sprendimų strategijas ir metodus. Bendradarbia- Istanbul, Turkija periences in various school subjects, and, at the same time vimas vyks anglų kalba. arrive at a deeper understanding of what it means to be EU Projekto dalyviai įgis naujų žinių ir patyrimo, dalysis pasiek- citizens. tais rezultatais, pagilins integruotų į projekto vykdymą mo- kykloje dėstomų dalykų žinias, taip pat ne tik geriau supras, bet ir pajus, ką reiškia būti Europos Sąjungos piliečiais.  40  / Turinys
  • Kauno Stasio Lozoraičio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projekto uždavinys yra propaguoti europinę dimensiją tarp jaunimo. Wir sind Europa! Aber wie komme ich zu diesem Wir-Ge- fühl? Interessiert sich die Europäische Union überhaupt für mich? Was bietet sie mir für Chancen? Tikslai: Projekto pavadinimas lietuvių kalba Solche oder ähnliche Gedanken könnten Jugendliche • suvokimo, kad Europa yra bendri mūsų namai, Jaunimas reklamuoja Europą beschäftigen. skleidimas; Projekto pavadinimas projekto darbo kalba • savo šalies identifikavimas Europoje; Wie können wir die Jugend für Europa mobilisieren? Wie • tolerancijos ir pagarbos kitoms tautoms bei kultūrai können wir Jugendliche für ein vereintes Europa mit seinen Jugend wirbt fur Europa ugdymas; Möglichkeiten für Bildung und Arbeit ansprechen? • supažindinimas su Europos šalių švietimo sistemomis; Die Gestaltung der Werbung für Europa von jungen Leuten • galimybių mokytis kitų Europos šalių aukštesniosiose ir Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos für junge Leute bildet den inhaltlichen Schwerpunkt unse- aukštosiose mokyklose tyrimas ir reklama; res Projektes. Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana • jaunimo galimybių dirbti ir kelti kvalifikaciją Euro- Ljubljana, Slovėnija pos Sąjungos šalyse tyrimas ir palankiausių variantų Im 1. Projektjahr wollen wir uns der Thematik aus wissen- ieškojimas. schaftlicher Sicht nähern und kommerzielle Werbestra- 33. Gymnaseo von Athen tegien sowie Werbung der EU für Jugendliche in Europa Athen , Graikija Projekto metu bus tiriamos jaunimo galimybės, ieškant analysieren. Dazu erarbeiten wir uns Bewertungskriterien Iisalmen Iyseo informacijos internete, bus kuriami galimybes reklamuo- und erfassen in einer Schülerbefragung wie und wodurch Iisalmi, Suomija jantys produktai, keičiamasi informacija internetu ir tie- Werbung Jugendliche anspricht. sioginių susitikimų metu, rengiamas geriausios reklamos Zespó Szkó nr. 3 im. J. H. Maeckich w Eku konkursas. Für den Vergleich und die Diskussion der Ergebnisse nut- Ek, Lenkija zen wir neben den Mobilitäten verstärkt das Internet mit Projekto produktas − lankstinukas apie jaunimo galimybes Giebichenstein-Gymnasium “Thomas Müntzer” eTwinning. dirbti ir mokytis Europoje. Halle/ Saale, Vokietija Im 2. Projektjahr steht die Gestaltung von jugendgerechter Istituto superiore di istruoinedi Barga Werbung für Europa im Mittelpunkt. Barga, Italija Alle Teilnehmer der verschiedenen Partnerschulen wer- Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla den kreativ-künstlerisch tätig und entwickeln Werbung für Kaunas, Lietuva Europa. Während eines nationalen Wettbewerbs an den einzelnen Partnerschulen werden dann die Teilnehmer für den interna- tionalen Endausscheid am Ende unseres Projektes ermittelt. Gemeinsam lernen, Grundlagen schaffen und diese krea- tiv umsetzen, sich mit anderen messen und dabei soziale Kompetenz entwickeln, das ist die europäische Dimension in unserem Projekt.  41  / Turinys
  • Biržų Kaštonų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Projektu numatoma, kad mokiniai gilins savo kalbinius ge- bėjimus skaitydami ir rašydami. Jie galės bendrauti su kitais The project assumes that students will deepen their lin- guistic skills in reading and writing. Moreover, they will be mokiniais gimtąja, anglų ir prancūzų kalbomis. Geras užsie- able to communicate with other students in their native Projekto pavadinimas lietuvių kalba nio kalbų mokėjimas padės suprasti įvairių stilių, metaforiš- language, English or French with accuracy and fluency. A kus ir simbolinius tekstus, kurti savus. Ypatingas dėmesys good command of foreign languages will make it easier to Skaitymo džiaugsmas − kūrybos džiaugsmas bus skiriamas tekstų kūrimui pagal stiliaus ir rašybos taisy- understand a great variety of texts ( literary, utilitarian, jour- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba kles. Žurnalų ir knygų skaitymas gimtąja ir užsienio kalbo- nalistic) on the literal, metaphorical and symbolic levels as mis leis mokiniams ne tik išmokti ieškoti informacijos, bet ir well as creating their own texts. Our particular attention A Joy of Reading, a Joy of Creating suteiks žinių apie šiuolaikinį pasaulį, įtrauks juos į mokymo- will be focused on creating texts according to stylistic and si visą gyvenimą procesą. Mokydamiesi užsienio kalbų, mo- spelling rules. We will appreciate the argumentation and Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos kiniai užmegs glaudžius tarpasmeninius ryšius, išsiugdys justification of different ideas and drawing conclusions. pagarbą ir atvirumą kitoms kultūroms, papročiams ir religi- Reading magazines and set books in native and foreign Gimnazjum nr 3 im. por. J. Sarny w Tarnobrzegu joms. Tikimės, kad tai padės kovoti su etniniais stereotipais languages will allow the students not only to look for use- Tarnobrzeg, Lenkija ir prietarais, pagilins žinias apie europinę integraciją. Pro- ful information but also means of persuasion. Better read- Colegio Concertado Sagrada Familia de Villefranche jektas bus vykdomas naudojantis IT (tinklapiai, el. paštas, ing and writing skills will enrich students` knowledge about Miranda de Ebro, Ispanija internetas) ir tiesioginių susitikimų metu. contemporary world and involve them into lifelong learn- ing process. Thanks to the fluency in foreign languages stu- Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo Dr. José de Jesus Neves dents will be able to establish and promote interpersonal Júnior contacts with their peers in other countries. They will know Faro, Portugalija everyday life conditions in different European cities, dis- Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla cover material and cultural heritage of other nations what Biržai, Lietuva will have influence on building up the attitude of respect and openness towards variety and distinctness of cultures, Liceul Cu Program Sportiv customs and religions. We hope it will help us fight against Slatina, Rumunija national and ethnic stereotypes and prejudices, arouse the 1 Professional Lyceum Kalamarias feeling of common European ties and promote and enrich Thermi-Pilea, Graikija knowledge about European integration. We would like to do that by means of information technologies ( web com- municators, e-mails, the Internet ) and direct meetings.  42  / Turinys
  • Jonavos rajono Žeimių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Tarptautinis bendradarbiavimas projekte „Ekologinė eks- pedicija“ suteiks mokiniams ir mokytojams galimybę International partnership “Eco-Expedition” gives the stu- dents and the teachers a real opportunity to: • become acquainted with the treasures of nature; susipažinti su gamtos turtais, išmokys tausoti ir saugoti • create constant habits for helping and saving nature; Projekto pavadinimas lietuvių kalba gamtą, padės ugdyti gebėjimą siekti bendro tikslo, pa- • build skills to work together for one goal; tobulinti anglų kalbos ir IT įgūdžius. Antraisiais projekto • improve their English and to work with IT. Ekologinė ekspedicija vykdymo metais bus rengiamos ekologinės ekspedicijos, For the next two years we have planned: Projekto pavadinimas projekto darbo kalba interaktyvūs užsiėmimai, paremti „bendraamžiai moko • eco-expeditions; bendraamžius“ metodu, gerinama savo regiono ekologinė • interactive activities based on the “Peers train peers” ap- Ecologic Expedition proach; padėtis. • maintaining a definite part of the region. Pirmaisiais metais bus susipažįstama su globaliomis savo In addition to this we plan: Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos regiono ekologinėmis problemomis, padedant profe- the 1st year Sou “Otec Paisii” sionalams; darbo grupėse bus studijuojama savo regio- • getting acquainted with global ecological problems for no ekologinė padėtis; vaikai surengs piešinių ir darbelių the region; Vratsa, Bulgarija parodą, darbinių susitikimų metu tam tikras regionas bus • designing an eco-canny; Ozel Edirne Beykent Lisesi Ve Fen Lisesi • each of the working groups study the condition of the apsodintas medeliais, bus paruoštas lankstinukas, iliustruo- Edirne, Turkija eco-system of its region. Professional eco-services are jantis visą parengtą medžiagą. to help with it; Scoala Cu Clasele I-Viii Nr.1 Roman Antraisiais metais didžiausias dėmesys bus skiriamas mūsų • children painting and producing –of-genuine-materi- Roman, Rumunija regionuose saugomiems augalams ir gyvūnams, prie als-objects competition; • a work-meeting-this is connected to the afforesting of a Ii Liceum Ogolnokształcace W Brzegu mokyklų bus pasodinti miniparkai su regionui būdinga definite region; Brzeg, Lenkija augalija, bus renkamos gamtai skirtos dainos, rengiamas • preparing a guide. koncertas. the 2nd year Jz Oš Marjana Nemca Radeče Projekto rezultatai: išleistas kompaktinis diskas su gamtai • we will pay attention to the protected plants and ani- Radeče, Slovėnija mal species typical for the regions; skirtomis dainomis ir kitais muzikiniais kūriniais; atspaus- Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla • a work-meeting; dintas lankstinukas; apželdintas regionas; pasodintas mini- Žeimiai, Lietuva • making a mini-park afforested with typical plants for parkas; sukurtas interneto puslapis; paruoštas interakty- the regions; vios veiklos metodikų aprašas ir informacinė lenta, kurioje • selection of songs for nature and a concert. bus fiksuojama projekto eiga, etapai ir rezultatai. The final products of the project are: • a CD with songs; • afforested region; • a guide; • a mini-park; • a board; • presentation; • a web-site of the project; • a collection of methodical work on the interactive ac- tivities.  43  / Turinys Some of the final products will be used in future teacher’s work.
  • Alytaus Jotvingių gimnazija Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Šio projekto esmė yra moksleivių balsas. Kiekviena projek- Student voice is the core purpose of this project. Every Projekto pavadinimas lietuvių kalba te dalyvaujanti mokykla suburia mokinių bendruomenės partner school involved will have a core team of students Moksleivių balsas – Europos lygmuo branduolį, 20−40 moksleivių grupę, kurie projekte taps (20-40) who will become the voice of the school for this visų mokinių „balsu“. Jie atstovaus mokyklos mokinių ben- project. These students will be representative of the school Projekto pavadinimas projekto darbo kalba druomenės nuomonei. Kiekvienos mokyklos mokiniai taps community. Students in each school will not only become Student Voice – the European Dimension „ekspertais“ ne tik tos veiklos, kuri vyks jų įstaigoje, bet ir “experts” in the practices of their own school but will also gilinsis į tai, kas vyksta mokyklose partnerėse. Kiekviena have very deep knowledge of the other partner school’s mokykla bus atsakinga už vis kitą mokomąjį dalyką, kuriam practice. Each school will take responsibility for a different Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos rengs mokomąją medžiagą ir pateiks ją kitiems partnerys- discipline for which they will produce and disseminate ma- Lykeio Soleas tės nariams. Mokymas ir mokymasis yra šio projekto esmė, terials to the rest of the partnership. Teaching and learning Nicosia, Kipras taigi parengta mokomoji medžiaga bus naudojama prak- is at the heart of this project and the materials produced tiškai, patikrinama ir įvertinama kiekvienoje mokykloje. will be tried, tested and evaluated in each school. The Borbely Lajos Szakkozepiskola Dalyvaujančių partnerių skaičius leidžia parengti projektą number of partners involved has made it possible to plan a Salgotarjan, Vengrija taip, kad jis aprėptų daugelį mokomųjų dalykų kiekvieno- project which impacts many disciplines across each school. Osnovna Šola Benedikt je mokykloje. Projekto idėja − mes mokomės vienas iš kito, The idea is that we learn from each other and enrich each Benedikt, Slovėnija praturtindami savo ir kitų patirtį, įsiklausydami į moksleivių other’s practice by listening to the views of the students. nuomonę. Aknistes vidusskola The celebration of this good practice will take place during Aknise, Latvija Visos veiklos kulminacija bus tarptautinių dienų organi- the visits and four International Days. Students will help to zavimas ir vizitai. Moksleiviai padės organizuoti, rengti ir organise, prepare and team teach lessons as well as evalu- Storsteinnes skole kartu vesti pamokas, taip pat įvertinti naudotą mokomąją ate the resources used. All the resources and evaluations Storsteinnes, Norvegija ir metodinę medžiagą. Visa medžiaga ir vertinimai bus pa- will be posted on the common website for the benefit of Bradford Academy skelbti bendrame tinklalapyje, kuriuo galės naudotis tiek the partners and the wider community and six editions of a Bradford, Didžioji Britanija projekto dalyviai, tiek plačioji visuomenė, be to, bus išleisti magazine (SVED) will also be produced to give regular up- šeši laikraščio „SVED“ numeriai, kuriuose bus nuolat patei- dates on the project. Ies Lomo De La Herradura kiama naujausia informacija apie projekto eigą. Telde, Ispanija Liceo Scientifico Federico II di Svevia Altamura, Italija Alytaus Jotvingių gimnazija Alytus, Lietuva St Albert the Great Valletta, Malta Gimnazjum nr1 im Zjazdu Gnieznienskiego Gniezno, Lenkija  44  / Turinys
  • Švenčionių rajono Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Švenčionėlių gimnazija Projektas ‚,Atradimai be sienų“ skirtas bendradarbiavimui tarp mokyklų ir verslo pasaulio. Mokiniai ieškos naujų The project “Inventions beyond boundaries” focuses on the cooperation between business world and schools. Stu- būdų, kaip surasti pusiausvyrą tarp ekonomikos dėsnių ir dents search for the new ways to mediate the dependence Projekto pavadinimas lietuvių kalba kasdieninio gyvenimo. of economics and everyday life. Atradimai be sienų Pirmiausia, suradę naujų pažinčių su verslo pasauliu, moki- First, after establishing contacts with higher level schools niai ir mokytojai kaups savo aplanką, kurį sudarys: and enterprises, the students will create a dossier with: Projekto pavadinimas projekto darbo kalba • lankstinukai apie aplankytas įmones; • booklet about visited companies Inventios beyond Boundaries • ekskursijų aprašymai; • excursion scripts • pamokų planai. • lesson plans Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Antra, mokiniai ir mokytojai diskutuos profesinio pasiren- Then students and teachers will discuss the chances and gimo klausimais, aptars problemas ir darbdavių lūkesčius. problems of professional life after school, as well as the ex- Zespoł Szkoł nr 2 im. Krolowej Jadwigi Labai svarbu yra suprasti ir įvertinti darbo jėgos mobilumą pectations that employers have concerning their trainees. Piła, Lenkija ir su juo susijusią migraciją dabartiniame pasaulyje. Šiame Another part within the problem is the mobility in the mod- Zakladní škola Charlotty Masarykove etape kiekvienos mokyklos mokiniai planuos elektroninio ern world and migrations involved in it. During that session, Prague, Čekija prietaiso su visais priedais gaminimą ir jo reklaminės kam- pupils of each school plan a construction set of electronic Max-Planck Reaschule panijos kūrimą. equipment with its packaging and advertising campaign. Wuppertal, Vokietija Antraisiais projekto metais bus gaminamos atskiros prietai- In the second year of the project the single parts of the set Švenčionių rajono Švenčionėlių gimnazija so dalys. Vienos mokyklos gamins prietaiso sudedamąsias are produced, based on the division of labour. At one part- Švenčionėliai, Lietuva dalis, kitos kurs reklamą. Po dvejų metų baigiamajame susi- ner school the semi finished parts are put together, at an- tikime bus sudedamos atskiros prietaiso dalys, paruošiama other school the advertisements are made ready. Dadaloglu Lisesi reklama, pasidalijama darbo patirtimi ir aptariami rezultatai. Adana, Turkija The final meeting will enable the partners to set a manual Ryšiai tarp verslo partnerių bus išlaikyti ir kitais metais per and spread the results of the two year cooperation. The mokinių mainus ir dalijantis žiniomis. links between all the benefactors will prevail in the next years by student exchanges and knowledge sharing.  45  / Turinys
  • Vilniaus Antano Vivulskio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Šio projekto tikslas yra tarpkultūrinių kompetencijų, su- teiksiančių galimybę europiečiams gyventi be išankstinių The aim of our project work is the development and boost of cross-cultural competences which will allow European nuostatų kitai kultūrai ir kitokiam gyvenimo būdui, vysty- peoples to live together without prejudices and lacks of Projekto pavadinimas lietuvių kalba mas ir skatinimas. To galima pasiekti projekto partneriams understanding towards other cultures and lifestyle habits. dalijantis informacija apie kitų šalių gyvenimo būdą, tradi- This can be achieved by the intensive sharing of lifestyle Kuo daugiau sužinosime vienas apie kitą, tuo labiau cijas, elgsenas ir papročius. habits, traditions, manners and customs of the project užtikrinta bus Europos ateitis partners in their respective countries. Tik įgijus žinių įmanoma pasiekti savitarpio supratimą, iš- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba spręsti tokias problemas kaip nelygiavertiškumas tarp lyčių, The knowledge gained thereby makes it possible to estab- The more we know about each other the stronger the finansiniai nuostoliai, žmonių su psichine ar fizine negalia lish more understanding cross the borders of the countries future Europe will be diskriminacija, senų žmonių priežiūra, rasinė diskriminacija also for problems like the unequal position of the sexes, ir kitų religijų netolerancija. financial disadvantages, marginalisation of mentally and physically affected persons, the handling of old people, Comenius programos metu atliekama veikla turėtų padėti Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos racial discrimination and intolerance towards different re- įgyvendinti šias temas: Agus / Gadat Berufliche Schule ligions. 1. Moters įvaizdis. Neuruppin, Vokietija The planned activities within the Comenius-program shall 2. Ką kiti turėtų iš manęs sužinoti? Technikum Fototechniczne contribute to the implementation: 3. Kitų šalių žavesys. Warszawa, Lenkija 4. Europos ateitis. 1. Portraits of the female. Toscelik Fen Lisesi 5. Pasikeitimas tarpkultūrinėmis ir tarpasmeninėmis kom- 2. What should others know from me? Antakya, Turkija petencijomis, jų vystymas. 3. Love across borders. 6. Vizitai į panašius miestus, pabrėžiant svarbius aspektus 4. The future of Europe. Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinė mokykla ir iš to kylančias diskusijas. 5. Workshops for developing cross-cultural and interper- Vilnius, Lietuva sonal competences. Projekto metu tiesiogiai ir netiesiogiai bendraujant tobulės Grup Scolar Industrial “Electrotimis” 6. Visit of the twin towns referring to relevant aspects and užsienio kalbų mokėjimas, bus naudojamasi informacinė- Timisoara, Rumunija the resulting discussions. mis ir komunikacinėmis technologijomis. An improvement of the competences in use of foreign lan- guages (English) results from direct and indirect commu- nication. A means of successful realisation of the program is the use of the modern information- and communications tech- niques.  46  / Turinys
  • Vilniaus Sausio 13-osios Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Išmokyti moksleivius ekonomiškai naudotis energijos iš- tekliais − svarbi užduotis. Kokie energijos šaltiniai gali būti It is important to teach students how to use energy econo- mically. What energy sources can be used, whether there panaudoti, ar galima būtų juos kuo kitu pakeisti? Kaip exist any substitutes. How energy will be used in future. Projekto pavadinimas lietuvių kalba energijos ištekliai bus naudojami ateityje? Kadangi porei- As the need in energy sources is growing what should be kis energijos ištekliams auga, tai kokiu būdu būtų galima done to preserve it. We should develop students’ responsi- Bendradarbiavimo tikslas – energijos perdirbimas racionaliai naudoti jau esamus gamtos išteklius? Mes pri- bility for our environment. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba valome ugdyti moksleivių atsakomybę už gamtos išteklių The environment has become the most important world’s saugojimą ir tausojimą. Cooperate under the Objective of Recycling Energy issue. The new technology will become available to produ- Aplinkos apsaugos problema tampa viena iš svarbiausių ce clean power. Children are very receptive to new ideas problemų pasaulyje. Taikant naujausias technologijas, and react well to creative project work. More advanced to- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos greitai bus įmanoma išgauti grynąją energiją. Mokiniai yra pics can be introduced where students will deal with the Scuola Secondaria 1° Grado Pacifici De Magistris labai imlūs naujoms idėjoms ir atviri kūrybiniam darbui, major global environmental problems and their solutions. Sezze, Italija todėl, ugdant moksleivius, aktualias temas galima pateik- The project improves intercultural unification, European ti taip, kad jie mokytųsi spręsti globalines aplinkosaugos School Executive Board comprehension and tolerance. The project induces the co- problemas. Portimao, Portugalija operation with the local authorities, it targets at the atten- Projektas pagerins tarpkultūrinį susivienijimą, mokys tole- tion to different cultures. Scoala “Elena Cuza” rancijos, padės suvokti, ką reiškia būti europiečiu, skatins Iasi, Rumunija Students should get acquainted with energy problems in bendradarbiavimą su vietine valdžia. Projekto tikslas – at- other countries, what is done to solve them. Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla kreipti dėmesį į kitas kultūras. Vilnius, Lietuva Students should analyse and compare ways of environ- Dalyvaudami projekte moksleiviai turėtų susipažinti su mental policies in different countries and ways of reducing Scoala “Titu Maiorescu” aplinkosaugos problemomis kitose šalyse, sužinoti, kaip the problems. Iasi, Rumunija sprendžiami tokie klausimai ir išmokti lyginti įvairių šalių šios problemos sprendimo būdus. Moksleiviai iš įvairių Eu- Students of different European countries should start the The Congregation Of Daughters Of Mary Help dialogue how to save our Planet. ropos šalių turėtų pradėti tarpusavio dialogą, kaip išsaugoti Wroclaw, Lenkija mūsų planetą. Wilhelm-Lohe-Schule Nurnberg, Vokietija I.E.S. Torres Villarroel Salamanca, Ispanija  47  / Turinys
  • Tauragės „Aušros“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Narkomanija – vienas iš šiuolaikinės visuomenės pavojų ir pirmo- siomis jos aukomis dažniausiai tampa paaugliai. Šiuo projektu Drug addiction is one of the dangers of the modern society, and its first victims are teenagers. This Project intends to prevent our siekiama apsaugoti mūsų vaikus nuo narkotikų, neleisti jiems ne pupils from becoming addicted to any legal (alcohol, cigarettes), tik žaloti savo sveikatos, bet ir griauti visuomeninio gyvenimo ir or illegal drug, from ruining not only their health, but their social Projekto pavadinimas lietuvių kalba savo ateities. Tai tikimasi padaryti įtraukiant mokinius, mokytojus, life and their future, as well. We intend to do that by involving our Užkirsti kelią narkomanijai − kiekvieno užduotis mokinių šeimas ir visą visuomenę. Veikla, parengta projektuojant students and staff, students’ families, and the whole community. medžiagą, yra skirta informuoti ir saugoti. Parodos su plakatais The activities we have projected, designing materials meant to in- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba prieš narkotikus, gatvių žygiai, susitikimai su tėvais, mokiniais, form and prevent, exhibitions with anti-drug posters, street cam- mokytojais ir visuomenės atstovais leis formuoti tinkamą požiūrį Preventing Drug Addiction Is Everybody‘s Problem paigns, meetings with parents – students – teachers – commu- į šią problemą. nity representatives, will lead to creating a responsible attitude Numatomi projekto rezultatai: informaciniai lapeliai; ta tema su- towards this problem. The final products: an informative leaflet, Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos kurtas interneto puslapis; plakatai, kurie bus naudojami ne tik a website on this theme, posters, will be useful not only for the mokyklose, įtrauktose į projektą, bet ir kitose jaunimo organizaci- schools involved in this project, but also for all youth organisa- Ies Francisco Figueras Pacheco jose taip, kad visa visuomenė turėtų iš to naudos. Projekto veikla tions, so that the whole community will benefit from it. Alicante, Ispanija siekiama plėtoti gerus tarpusavio ryšius tarp mokinių, mokyklos The Project activities tend to develop good relationships between ir šeimos, ugdyti komandinį darbą, bendravimą, artistiškumą, Grupul Scolar Voievodul Mircea Targoviste students – school – family, team work, communication skills, ar- pilietiškumą, atvirumą kitoms kultūroms, pasitikėjimą ir Targoviste, Rumunija tistic skills, citizenship, openness towards other cultures, self-re- sąžiningumą, supratimą, kad paaugliai gali būti tiesiogiai atsak- spect, and the conscience that teenagers can be directly responsi- I Liceum Ogolnoksztalcace im. Tomasza Zana We ingi už savo ateitį ir kad jie yra didžiulės visuomenės dalis. ble for their future, that they are part of a larger community. Wschowie Dependenta de droguri este unul din pericolele societatii mod- Wschowa, Lenkija erne, si primele sale victime sunt adolescentii. Acest Proiect inten- Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla tioneaza sa-i avertizeze pe elevii nostri in legatura cu dependenta Tauragė, Lietuva de orice drog, legal (alcool, tutun), sau ilegal, sa-i impiedice sa-si ruineze nu numai sanatatea, ci si viata sociala si viitorul. Intention- Fmfmv Ozel Erenkoy Isik Lisesi am sa realizam aceasta prin implicarea elevilor si profesorilor, a Istanbul, Turkija familiilor elevilor, a intregii comunitati. Activitatile pe care le-am propus, realizarea de materiale care sa informeze si sa previna, expozitii de postere anti-drog, campa- nii stradale, intalniri parinti - elevi - profesori - reprezentanti ai comunitatii, vor duce la crearea unei atitudini responsabile fata de aceasta problema. Produsele finale: o brosura informativa, un website pe aceasta tema, postere, vor fi utile nu numai scolilor implicate in acest proiect, ci si organizatiilor de tineret, astfel incat intreaga comunitate va beneficia de ele. Activitatile de proiect tind sa dezvolte o buna relationare intre elevi - scoala - familie, spiritul de echipa, abilitatile de comunicare, talentele artistice, cetatenia activa, deschiderea spre alte culturi, respectul de sine, si constiinta ca adolescentii pot fi direct raspun-  48  / Turinys zatori pentru viitorul lor, ca ei sunt parte a unei comunitati.
  • Mažeikių Merkelio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Račkausko gimnazija Daugialypiame ir kartu vis mažėjančiame šiandienos pasaulyje, kuriam nuolat kyla įvairių grėsmių, būtina tiesti ,,tiltus“ tarp Euro- In einer mehr und mehr diversifizierten und gleichzeitig immer kleineren Welt mit vielen ernsten und gefährlichen Problemen ist pos šalių, siekiant kitoniškumo suvokimo ir tolerancijos, koopera- es notwendig Brücken des Verständnisses und der Kooperation, tyvaus mokymosi ir bendradarbiavimo įvairiose srityse. Norint to gegenseitigen Lernens und der Empathie zu errichten. Projekto pavadinimas lietuvių kalba pasiekti, buvo numatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais būtų ga- Es müssen Wege gefunden werden, diese Brücken nicht als lima atrasti ne tik tarpusavio panašumų, bet ir skirtumų. Dirbant Tvirtų ekologinių tiltų tiesimas pasitelkiant meną, ir gilinantis į juos, bus siekiama dalytis patirtimi, atrasti naujovių kurzweilige Begegnungen mit einem kurzen oberflächlichen susiejant visą Europą, mokantis visą gyvenimą Lächeln und der Standardbemerkung „ Na Ja, wir sind doch alle ir jas kartu tobulinti, kad būtų nutiesti mus jungiantys ,,tiltai“, kad gleich.“ zu gestalten. Statt dessen ist es notwendig, tiefer zu ge- atsirastų paskata kartu dirbti ir domėtis tuo, ko siekia arba jau pa- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba hen und diese Brücken zu stärken, indem wir im interkulturellen siekė šalys partnerės. Dialog erfahren, dass wir auf äußerst interessante und oft rät- Nachhaltige Errichtung ökologischer und künstlerisch- Kas gali sieti labiau nei bendras tikslas išsaugoti mūsų planetos selhafte Weise verschieden sind: verschieden zwar, aber gleich, musikalischer Brücken für ein gemeinsames Europa als grožį, kartu žiūrėti ir numatyti ateities perspektyvas, stengtis ap- nichtsdestotrotz. Die Brücken werden nachhaltig, wenn wir in ein Element lebenslangen Lernens in einer globalen Welt saugoti pasaulį, kurį šiuo metu mes tarsi ,,skolinamės“ iš savo atei- unseren verschiedenartigen Ansätzen und Denkgewohnheiten ties kartų jo nepuoselėdami ir nesistengdami jo išlaikyti? gemeinsame Interessen finden. Mokant šiuolaikiniame vartotojiškame ,,makdonaldų“ pasaulyje Welches Interesse aber kann mehr gemeinsam sein als das In- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos gyvenančius moksleivius ne tik žiūrėti, bet ir pamatyti mus supan- teresse, die Schönheit und den Reichtum dieses Planeten zu čius miškus, upes, žmones, bus siekiama paskatinti juos susimąs- bewahren, über eine lange Zeit vorauszuschauen und voraus zu Kurt-Schumacher-Schule-Kooperative Gesamtschule tyti ir žengti į priekį kartu, dirbti, kad išsaugotume ir brangintume planen , diese Welt als etwas zu beschützen, das „wir von unseren des Wetteraukreises mit gymnasialer Oberstufe tai, ką turime. Kindern nur geerbt haben“? Wie in der Planung von Wäldern mit Karben, Vokietija ihren langsam wachsenden, wunderschönen Bäumen müssen Globalizacija tampa įvairių gyvenimo sričių − pedagogikos, eko- wir in unserer Arbeit mit Kindern vorausplanen und ihnen helfen, Falkbergsskolan nomikos, psichologijos ir kitų − problemų sprendimu, ir paro- die Schönheit dieses Planeten zu beobachten und zu fühlen Tullinge, Švedija dysiančiu kelią, kaip įvairiais būdais, net muzika, menu, galima lernen, und sie über die Gefahren des konsumorientierten „Mac- pasiekti stulbinančių rezultatų. Tai įkvepia puoselėti ir branginti I.E.S. Pedro Simon Abril World Lebensstils“ zu unterrichten. So wird NACHHALTIGKEIT als gamtos elementus: žemę, orą, vandenį, fauną ir florą, taip pat ir ein ursprünglich der Forstwissenschaft entnommener Begriff ein Alcaraz, Ispanija Žmogų, jo kūną ir sielą, per kuriuos suvokiame mūsų egzistavimą, Schlüsselbegriff für die Lösung vielgestaltiger Probleme in vielen conditio humana. ITCGT F.Galiani Lebensbereichen: Wirtschaft, Pädagogik, Medizin, Psychologie Chieti, Italija Vienas iš svarbiausių mus siejančių ,,tiltų” yra kalbos. Kaip ir kiek- und vieler anderer: selbst in Musik und Kunst. Zuvörderst allerd- viename projekte, kalba yra esminė projekto dalis, tačiau mes ings muss dies sowohl beim Lehren wie auch im Allgemeinen in- Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawla II sieksime ieškoti ir neverbalinių bendradarbiavimo būdų per me- spiriert, verstanden und angegangen werden von einer grundle- Minsk Mazowiecki, Lenkija nus, muziką, virtualią ir realią erdvę. genden Wahrnehmung der Schönheit von Natur und dem Willen sie zu bewahren und zu beschützen als die Basis unserer Existenz: Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija Natur als Erde, Wasser, Luft, Fauna und Flora und so auch als unser Mažeikiai, Lietuva Körper als ein Element in einem ganzheitlichen Verständnis un- serer Existenz, als CONDITIO HUMANA. Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, prispevkova organizace, Krnov Eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Brücke zu Ver- ständnis und Zusammenarbeit ist Sprache. Obwohl dieses nicht Krnov, Čekija ein ausdrückliches oder formelles Sprachenprojekt ist, so ist doch die Aneignung von Sprache eine ständige Basis und ständiges Ziel jedes internationalen Projektes. In diesem Projekt werden wir aber auch nach konkreten, nicht-verbalen Grundlagen von Ver-  49  / Turinys ständigung suchen: Musik und Bildende Kunst.
  • Trakų rajono Lentvario Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Henriko Senkevičiaus Lenkijos Rozdraževo, Lietuvos Lentvario ir Latvijos Rygos miestai yra toje pačioje klimato juostoje, bet šių mies- Polski Rozdrażew, litewski Landwarów oraz łotewska Ryga leżą w tej samej strefie klimatycznej, ale warunki pogodo- vidurinė mokykla tų klimato sąlygos dažnai labai skiriasi. Projektas numato sukurti metereologines stotis, kuriose tuo pačiu laiku bus we miejscowości często bardzo się różnią. Projekt zakłada stworzenie stacji meteorologicznych, w których równo- matuojami klimato komponentai ir tiriama klimato įtaka legle będą prowadzone pomiary składników pogody i derliui. Bus tiriama ir įvertinta Rozdraževo, Lentvario ir Ry- badany jej wpływ na plony. Dokonane zostaną pomiary Projekto pavadinimas lietuvių kalba gos gamtinės aplinkos švara. Projekto dalyviai susipažins i ocena stanu czystości środowiska przyrodniczego Roz- Iš daržo − ant europietiško stalo su sveikos mitybos principais, palygins ekologinį ir tipinį drażewa, Landwarowa i Rygi. Uczestnicy poznają zasady ūkį, įkurs ir rūpinsis ekologiniu darželiu. Taip pat bus lygina- wytwarzania zdrowej żywności, porównując gospodar- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mos Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos kulinarinės tradicijos, jos stwa ekologiczne i typowe. Założą i poprowadzą ogródek Zogrodu na europejski stol bus pritaikomos, atsižvelgiant į sveikos mitybos principus. ekologiczny. Porównają również tradycje kulinarne Polski, Bus sudaryta trikalbė kulinarinių receptų knyga, bendrai Litwy i Łotwy oraz odniosą je do zasad zdrowego żywie- ruošiamos tradicinės lenkų, lietuvių ir latvių vakaronės. Bus nia. Opracują trójjęzyczną książkę kucharską. Przygotują Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos lankomos netoli esančios gamtai, istorijai ir partnerių kul- tradycyjne biesiady: polską , litewską i łotewską. Odwie- Zespo Szko Publicznych tūrai svarbios vietovės, ieškomas jas siejantis bendras kul- dzą miejsca w najbliższej okolicy cenne przyrodniczo, hi- Rozdrażew, Lenkija tūrinis paveldas (Adomo Mickevičiaus ir Radvilų giminės storycznie i kulturowo dla partnerów, odnajdą elementy pėdsakai). Mokiniai tobulins anglų ir partnerių kalbų varto- je łączące – wspólne dziedzictwo kulturowe (śladami Ada- Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus jimo įgūdžius tiesiogiai bendraudami, vartodami žodžius, ma Mickiewicza i rodu Radziwiłłów). Uczniowie podniosą vidurinė mokykla susijusius su projekto tematika. Naudodamiesi interneto swoje kompetencje językowe w zakresie posługiwania się Lentvaris, Lietuva puslapiuose sukaupta informacija, informacinėmis techno- językiem angielskim i językami narodowymi partnerów w Rigas Itas Kozakevicas Polu vidusskola logijomis, mokiniai pristatys darbus ir taip tobulins savo IT komunikacji bezpośredniej oraz słownictwa związanego z Ryga, Latvija gebėjimus. Lankydamiesi vieni pas kitus, pristatys darbus, tematyką projektu. Podniosą swe kompetencje informa- palygins tyrimo rezultatus, pažins tautines tradicijas ir atras tyczne dzięki różnorodnej komunikacji internetowej, gro- jas siejančius elementus. madzeniu i przetwarzaniu informacji dostępnych na stro- nach WWW oraz prezentowaniu efektów pracy z wykorzy- staniem technologii informatycznych. Podczas wzajem- nych wizyt przygotują narzędzia badawcze i zaprezentują efekty pracy, porównają wyniki badań, poznają narodowe tradycje i poszukają elementów je łączących.  50  / Turinys
  • Kupiškio Kupos Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pradinė mokykla Šalių parnerių tikslas − sukurti vežiojamą lėlių teatrą, kurio pagrindinis veikėjas bus mažas berniukas Jonukas (Jussike, Aim of the Partnership is to make a puppet theatres in suit- case with a little boy Johnny (Jussike, Giovanni etc. differ- Giovanni ir pan. − kiekvienoje šalyje vardai skirsis pagal ša- ent equivalent names in partners languages) as the main Projekto pavadinimas lietuvių kalba lies kalbą). Jis keliaus, susitiks su kitais žmonėmis ir per savo character, who travels, meets other people and makes 7 kelionę septynis kartus sustos. Lėles gamins ir scenarijų stops during his journey. With the handmade dolls made Septyni Jonuko draugai kurs patys mokiniai. Vaidinama bus ne tik savo, bet ir kitose by our students we enact plays written by our students in Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mokyklose, darželiuose, bibliotekose, jaunimo centruose ir our schools, but also in schools, youth-centers, libraries, vaikų ligoninėse. Spektakliai bus filmuojami ir vaizdo įrašai kindergartens and children´s hospitals in neighbourhood. Johnny´s Seven Friends bus padalyti projekto partneriams. Vaidinimai bus verčiami We videotape our plays and share them with partners. We į anglų kalbą, iš jų sudaryta knyga. Prie knygos bus pridė- collect plays translated into English from every country Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos tas nedidelis žodynėlis su kiekvienos šalies kalbos žodžių into book and add to them small vocabulary of partner vertimu. Su mažesniais mokiniais rengiamas žodynėlis bus languages. With smaller pupils is good to make a piction- Korpuskoli iliustruotas paprastais piešiniais. Taip siekiama plačiau pa- ary (dictionary, illustrated with simple pictures). So we can Reykjavik, Islandija skleisti projekto idėją ir rezultatus, kartu norima suteikti disseminate results of our project and have bigger impact. Scuola Secondana di primo grado statale Giosue galimybę su projektu susipažinti visiems aplinkiniams. Šio Also we reflect our project work in collective blog – so eve- Carducci projekto medžiagą kievienas galės rasti internete. rybody has access to information about our activities in Florence, Italija internet. Mums ši idėja labai priimtina, nes mūsų mokykloje yra lėlių Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha teatras, mes patys gaminame lėles, turime praktikos, todėl Fundao, Portugalija galėtume labai įdomiai plėtoti savo veiklą toliau ir tobulėti mokydamiesi iš kitų. Tai taip pat bus puiki galimybė susi- Sõmeru Pohikool pažinti su kitų šalių tradicijomis, pristatyti savo kultūrą ir Someru, Estija tradicijas, jas puoselėti. Kupiškio Kupos pradinė mokykla Kupiškis, Lietuva Ozel Balikesir Firat Ilkogretim Okulu Balikesir, Turkija  51  / Turinys
  • Kauno humanitarinė Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pradinė mokykla Projekto tikslas − vystyti tarptautinį dialogą, keisti požiūrį į kitas tautas. Projektas bus vykdomas trimis etapais, o vei- Realization of the project will contribute to popularizing the idea of the intercultural dialogue and change the at- klos kryptys koncentruosis ties trimis temomis: mokykla, titude towards other cultures. Project covers three subject Projekto pavadinimas lietuvių kalba miestas, valstybė. Mokiniai ir mokytojai projekto metu suži- areas: school, town and country. The teachers and children nos daug naujų dalykų apie kitas šalis, bendradarbiaudami are going to learn more about other countries’ differences Europa – tokia panaši ir tokia skirtinga atras mus visus vienijančius panašumus, supras svarbiau- and find out similarities by working and cooperating all to- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba sius skirtumus. Dalyvaujantys projekte sužinos apie kitas gether. mokyklas, mokytojai kartu spręs mokymo procese iškylan- Europe – Same and Different The participants of the project will know the organisation čias problemas, apsikeis mokymo idėjomis, pasidalys patir- of school, ways of teaching and practical solutions to di- timi, kaip mokyti specialiųjų poreikių turinčius ir emigrantų dactical and eduactional problems, work with children Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos vaikus. Mokiniai netiesiogiai (laiškais, internetu) susipažins with special educational needs and children of emigrants. su kitose šalyse gyvenančiais bendraamžiais, sužinos apie Scoala Ioan Bancescu The teachers will share their experiences. The children will kitų šalių tradicijas, papročius ir kultūrą. Projekto metu vyk- Adancata, Rumunija know the life of their peers, also the customs and traditions sianti veikla padės tobulinti bendravimo anglų kalba įgū- of other countries. Grundschule Ludwig Uhland džius, kels mokinių mokymosi motyvaciją, didins mokinių Genthin, Vokietija toleranciją vienas kito ir kitų tautų atžvilgiu, didins susido- All these activities/ actions will help to develop language mėjimą kitomis kultūromis ir žmonėmis, sieks panaikinti skills, shape the tolerance, interest towards the world and Zakladna skola s materskou skolou other people, destroy the stereotypes in perceiving other neigiamus stereotipus apie kitas tautas. Bendradarbiau- Čaka, Slovakija nations. The cooperation will end with a number of various jant bus sukurti nauji bendri produktai (videofilmai, kom- Szkola Podstawowa im Marszalka Jozefa paktinės plokštelės, žinynai, albumai), kurie bus pristatomi materials/products. They all will be presented to the local Pilsudskiego mokyklos ir vietos bendruomenei, naudojami kasdieninėje society and used as a daily teching material. Horyniec-Zdroj, Lenkija mokomojoje veikloje. Publiczna Szkoa Podstawowa nr 2 im Hansa Christiana Andersena Radom, Lenkija Zespo Szko z Oddziaami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka Smolnik, Lenkija DD L. Capuana Aragona, Italija Kauno humanitarinė pradinė mokykla Kaunas, Lietuva  52  / Turinys
  • Šiaulių konservatorija Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Tai tarpkultūrinis projektas. Kartu su partneriais dvejus me- This is a multicultural project. We’ll work through the 2 Projekto pavadinimas lietuvių kalba tus gilinsime žinias šiose srityse: klasikinės muzikos, isto- years with other partners about the following subjects: Europos muzikos garsai ir žodžiai rijos, geografijos, kultūros, menų ir kalbų. Mokiniai ieškos Classical Music; History, Geography, General Culture, Arts informacijos ir sudarys klausimyną apie savo šalį. Partneriai and Languages. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba iš kitų šalių turės rasti atsakymus į klausimynuose pateiktus The students will search for information and ask questions Sounds and Words of Europe klausimus. Projekte dalyvaujantiems mokiniams bus suda- about their own country; after the other students from rytos galimybės plėsti žinias apie šalis partneres. partners countries will research and answer the questions. Bus sukurtas elektroninis projekto dienoraštis, kuriame at- That will give them a basic knowledge of all the European Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos sispindės visa projekto veikla. Artimiau susipažinti su šalių countries participating in the project. Lycee Charles Renouvier partnerių kultūra padės tarptautinio dialogo metodas ir Then they’ll create a blog of the project, concerning all the Prades, Prancūzija mokytojų bei mokinių mainai. Numatoma keistis kalėdinė- activities done during the project. Liceul de Arta “Ionel Perlea” mis (naujametinėmis) dovanėlėmis, kuriose atsispindėtų tautiniai motyvai, būtų jaučiami tautiniai akcentai. Projek- We propose to engage in intercultural dialogues with our Slobozia, Rumunija to dalyviai tobulins savo informacinių technologijų žinias partners schools in order to learn more about our friends’ Istituto Comprensivo Alfredo Baccelli ir įgūdžius, ugdys savo, kaip Europos Sąjungos piliečių, sa- cultures. We also aim to host our partner schools staff and Tivoli, Italija vimonę, mokysis būti tolerantiški kitoms kultūroms, religi- the students in order to facilitate the means necessary to Conservatorio de Musica Calouste Gulbenkian joms ir gyvenimo būdui. Svečiuodamiesi šalyse partnerėse, learn about one another. Braga, Portugalija projekto dalyviai atliks parengtus muzikos kūrinius, skaitys During the year the pupils will do Christmas (New Year) poeziją, šoks. presents related to their own culture to send the students Šiaulių konservatorija Šiauliai, Lietuva Apie šį projektą bus sukurtas filmas. Jis bus demonstruoja- from other country. mas Portugalijoje per paskutinį susitikimą. Keturių konser- The pupils will improve their capacities in ICT during all the Cankiri Selahattin Inal Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi vatorijų moksleivių orkestras atliks pačių sukurtus muzikos project and become aware of an European sense of citizen- Cankiri, Turkija kūrinius. ship and tolerance towards other cultures, religions, ways Projekto darbo kalbos: anglų, portugalų ir prancūzų. of life. They’ll compose music to present their colleagues during the mobilities, as well as poetry and ballet dances. One film will be made and its instrumental music com- posed by the pupils of the 4 conservatories. This film will be presented at the last mobility in Portugal, and the students from the 4 conservatories will pay the music as an orchestra. The languages used will be English, Portuguese and French.  53  / Turinys
  • Šiaulių lopšelis-darželis Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba „Ąžuoliukas“ Projekto pavadinimas „Aukime kartu“ įpareigoja ieškoti sąsajų tarp augalų ir žmonių vystymosi, suprantant jų po- The title “Growing Together” refers to investigating and discovering the analogy between the growth of plants and reikių bendrumą ir svarbą sveikai augti. Projekto idėja yra that of humans, gaining an understanding of the needs of Projekto pavadinimas lietuvių kalba orientuota į ikimokyklinio amžiaus vaikus, jiems bus lei- both for healthy development. džiama pažinti aplinką visais pojūčiais: regėjimu, uosle, ly- Aukime kartu The principal idea is to involve children from an early age, tėjimu. Vaikai privalo susipažinti su aplinka išskirtiniu, jiems letting them see, smell and touch the things in the natural Projekto pavadinimas projekto darbo kalba patraukliu būdu, įgyti patirties eksperimentuodami. environment. Growing Together Pasirinkus aplinkos pažinimo kryptį, bus atliekami tyrimai, Children must learn about our environment in the most organizuojamos ekskursijos į užmiestį, o svarbiausia, or- developmentally appropriate way, through engaging in ganizuojama atvira veikla gamtoje. Atradimai gamtoje − activities, getting direct experiences. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos tai puiki pramoga, ypač vaikams, gyvenantiems didmies- čiuose. To focus on the necessity to respect the environment we Zugloi Benedek Elek Egyseges Gyogypedagogiai will conduct experiments, make excursions into the coun- Modszertani Intezmeny Veiklos tyrimai bus atliekami ne tik vietos lygmeniu, bet ir tryside, all in all, engage kids with a lot of outdoor activities. Budapest, Vengrija platesniame kontekste, bus domimasi regionų ypatumais, We believe that discovering the countryside is real fun, es- DEOEC Napkozi Otthonos Ovoda kultūra, mokyklų sistemomis. Partneriai naudosis ekologiš- pecially for those children who live in a big city. Debrecen, Vengrija kais sodais kaip priemone, skatinančia tarptautinį dialogą gaminant nacionalinius valgius, dalijantis receptais, pasa- We will not only investigate on a national level, we will also Ecole Maternelle Federation kojimais ir kita informacija. in this context compare our various regions, cultures, and Paris, Prancūzija school systems. Ši veikla padės vaikams tapti atsakingais ir informuotais Clervaux Nursery School ateities piliečiais. The partners will use the organic gardens as a vehicle to Jarrow, Didžioji Britanija promote intercultural dialogue through cooking tradition- St Peters R. C. Primary School al dishes and sharing recipes, stories and information with Cardiff, Didžioji Britanija each other. Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ With the help of these activities our ambition is to enable Šiauliai, Lietuva kids to become responsible and informed citizens of the future.  54  / Turinys
  • Telšių „Atžalyno“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projektu ,,Kelionė po Europą, pasitelkus vaiko fantaziją“ bus siekiama padidinti mokinių supratimą apie vieną ar kitą The main objective of Partnership proposal entitled “Trav- elling around the Europe by the means of children’s imagi- kultūrą, suvokti ir įvertinti kultūrų įvairovę. Jaunieji dalyviai, nation will be extension of the consciousness of the pupils Projekto pavadinimas lietuvių kalba kruopščiai tirdami folkloro tradicijas ir istorines vietas, mo- on own and other cultures, to recognize and to value the kysis vertinti bendras Europos vertybes, tokias kaip patrio- cultural diversity. The young participants by searching Kelionė po Europą, pasitelkus vaiko fantaziją tizmas, tolerancija, draugystė ir lygios galimybės. in folk tradition and historical places will be learning and Projekto pavadinimas projekto darbo kalba promoting such common European universal values like Pirmaisiais projekto metais bus sukurtas bendras Europos patriotism ,tolerance, friendship and equality. In the first Travelling around the Europe by the means of children’s mitas, remiantis vietiniais ir nacionaliniais mitais, kaip prie- year of the project will be created the Common European imagination mone per vaiko fantaziją atskleisti tarpkultūrines vertybes Myth. on the basis of the regional and national myths by ir esamas bendras Europos tradicijas. the means of children’s imagination containing intercul- Antraisiais metais bus iš anksto apgalvotas ir sukurtas tural values existing in Universal European tradition. In the Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos bendras Europos gamtos ir istorijos žemėlapis, kuris bus second year will be studied and created the Common Eu- Szkola Podstawowaz Oddzialami Integracyjnymi Nr 1 rengiamas į rūpimus dalykus stengiantis žvelgti per vaiko Sopot, Lenkija ropean Historical and Geographical Map from the perspec- mąstysenos prizmę. Žemėlapis bus papildytas populiariais tive of children’s mind enriched by common reading and Dumlupinar ilkogretim okulu skaitiniais, informacija apie įžymybes, siekiant pristatyti ir sightseeing in order to present and discover the unique Elazıg, Turkija atskleisti savo ir kitų regionų, iš kur yra kilę jaunieji dalyviai, and innate beauty of own region as also of the other re- Direzione didattica 6° circolo “viola” unikalų ir natūralų grožį. Pagrindiniai kūrėjai bus jaunieji gions where the young participants come from. The young Taranto, Italija projekto dalyviai. Projekte bus sudarytos lygios galimybės participants will be the main creators. There will be created Zakladna škola Michala Tareka Abraham dalyvauti moksleiviams su specialiaisiais poreikiais. Tikima- equal opportunity to facilitate the participation of students Abraham, Slovakija si, kad projekto rezultatas bus geresni kalbų ir IKT įgūdžiai. with special needs. As the result of all the language and ITC Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla Mokytojai atliks vadovų ir patarėjų vaidmenį. Jie taip pat skills will be improved. The teachers will be performing role Telšiai, Lietuva turės galimybę patobulinti savo užsienio kalbų žinias, pa- of leaders and advisors. They will have opportunity to im- St. Ronan’s national school lyginti mokyklų sistemas ir mokymo metodikas. Draugystė prove their knowledge of foreign language as also compare Dublin, Airija tarp šalių bus skatinama kuriant gražius santykius tarp visų school systems and teaching methodologies. There will be Ysgol gynradd dolwyddelan projekte dalyvaujančių mokyklų darbuotojų ir mokinių. encouraged friendship between the countries via staff and Dolwyddel An, Didžioji Britanija pupils in order to build proper partnership basis among all Pestalozzischule papenburg schools partners. Papenburg, Vokietija Szkola Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego Katowice, Lenkija C.p.los arevacos Aravalo, Ispanija Kaitaisten koulu Kaitainen, Suomija  55  / Turinys
  • Šiaulių Lieporių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projekto „Nuostabioji Europa“ tikslas − remti pilietiškumą ir bendradarbiavimą tarp projekte dalyvaujančių valstybių, “Amazing Europe” is a Comenius project that aims to pro- mote European Citizenship and cooperation between par- dalytis patirtimi kultūros, meno, istorijos ir tradicijų srityse, ticipating countries. We aim also to share our own Culture, Projekto pavadinimas lietuvių kalba bendradarbiaujant su moksleiviais, mokyklomis ir ben- Art, History and Tradition through a cooperative work be- druomenėmis iš visos Europos. tween schools, students, teachers and communities from Nuostabioji Europa all geographical Europe. Pagrindinė tyrinėjimo tema bus „Europos pilietybė“, ir kie- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba kvienos mokyklos veikla bus apibrėžta savitu mokyklos “European Citizenship” will be our common ground of re- Amazing Europe projektu, kuriame atsispindės keletas šios bendros temos search and each school will approach this theme by pro- aspektų. moting a specific school project, which can reflect several aspects of their reality. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Projekto metu bus naudojamasi telekomunikacijomis ir Zespol Szkol Integracyjnych nr 1 - Integracyjna Szkola naujausiomis technologijomis, kaip priemone, kuri paau- “Amazing Europe” will promote the use of telecommunica- Podstawowa nr 67 gliams padės vykdyti projekte numatytus uždavinius. tion and new technologies in a way to help European teen- Lodz, Lenkija agers to study their culture and to share their research. Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija „Nuostabioji Europa“ skatins tarpkultūrinį bendradarbiavi- Klaipėda, Lietuva mą tarp mokinių, mokytojų, šeimų ir kolektyvų. Mokytojai “Amazing Europe” aims to promote an intercultural ap- Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla drauge spręs didaktinius uždavinius, iškylančius mokant proach as regards to pupils, teachers, family and School Šiauliai, Lietuva paauglius, keisis patirtimi. staff, and, at the same time, involving teachers in the re- Slough Grammar School search of new didactic approaches by comparisons and ex- Slough, Didžioji Britanija Projekto tikslas yra pasiekti, kad „Europos pilietybė“ kaip changes with other Countries/partners/colleagues. dalykas būtų įtrauktas į projekte dalyvaujančių mokyklų Gimnazija Kranj Kranj, Slovėnija mokymo planus ir padėtų mokyklų kolektyvams bei vi- “Amazing Europe” aims to work in a didactic shared way Ecole Elementaire Antoine Pizon suomenei suprasti mūsų senojo žemyno įvairovės svarbą, that can put “European Citizenship” in all school partners’ Huriel, Prancūzija pagelbėtų ugdyti pilietiškumą ir kovotų su ksenofobija bei curricula, helping our Students, teachers and communities Colegiul National Mihai Eminescu rasizmu bendrai kuriant naują vieningą Europą. to understand the importance of diversity in our ancient Botosani, Rumunija continent, to develop citizenship and to prevent racism Projektas „Nuostabioji Europa“ gimė bendradarbiaujant su IES La Segarra and xenophobia, building a European spirit based on a co- Cervera, Ispanija skirtingų tautybių žmonėms iš įvairių šalių. Tai įrodo, kad operative joint work. žmonės, iš įvairių mokyklų ir bendruomenių, turėdami ben- Wellantcollege VMBO MBO Gorinchem Gorinchem, Nyderlandai drą tikslą, gali dirbti kartu. “Amazing Europe” to realize and understand that different Sukromne gymnazium T - Smaragd people can enrich us and that projects are born from the „Nuostabiosios Europos“ tikslas yra įtraukti moksleivius ir Levice, Slovakija collaborative work of several people, and in this case, from mokytojus į daugiatautės visuomenės Europoje kūrimą, Zakladni skola Radslavice, okres Prerov the joint work of students schools and communities from kur kiekvienas žmogus, kultūra ir tradicijos įgauna ypatingą Radslavice, Čekija different countries. svarbą ir orumą kuriant vieningą ir nuostabią Europą. Agrupamento de Escolas Nr.º 1 Portalegre, Portugalija “Amazing Europe” aims to implicate teachers and children in the building of a multiethnic society, where each citizen, Primo Circolo Didattico G. Verga Scordia, Italija each culture and tradition gains its own importance and  56  / Turinys dignity in building a United and “Amazing Europe”.
  • Šiaulių Dainų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pradinė mokykla Numatomas galutinis partnerystės produktas – vaikų kny- ga. Projekte dalyvausiantys mokiniai įvairiais būdais kurs ir The final product of the proposed partnership at hand will be a children’s book. Together the pupils of the par- pateiks ją visuomenei. Vaikų knyga bus ypatinga tuo, kad ticipating schools will produce, diversely create and finally Projekto pavadinimas lietuvių kalba ji sujungs kiekvienos šalies partnerės gerai žinomus vaikų present it to the public. What makes the children’s book literatūros kūrinius. Visa tai bus įgyvendinama žemiau ap- special is that it integrates well known children’s literature Kelionė per Europą su Jonuku ir Gretute rašyto darbo proceso metu. of each partner country. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Bus kuriama nuosekli istorija. Viena mokykla partnerė pra- This will be realized in the making process described below. A Trip through Europe with Hansel and Gretel dės kurti knygą, kitos − ją tęs. Kiekviena mokykla partnerė We will create a serial story. One partner school starts the rinksis pagrindinį istorijos veikėją − savo šalyje labai gerai book and the others continue it. Each partner chooses a žinomą vaikų literatūros personažą. Šie veikėjai turės elgtis main character for their story. This character from appropri- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos taip, kad tiek mokiniai, tiek mokytojai kurdami knygą ga- ate children’s literature is very famous in its own country. Malpils muzikas un makslas skola lėtų daugiau sužinoti apie kitos šalies žmonėms būdingus These heroes will act in a way that during the making of the Malpils, Latvija įpročius, šalies kultūrą, įžymybes ir daug kitų dalykų. children’s book the pupils and certainly also the teachers Ecole Bellevue Nuosekliai skaitydami, mokiniai susipažins su kiekvienos will gain insight into the typical habits, sights, culture and Gap, Prancūzija šalies pasirinktu literatūros kūriniu, drauge, kurdami pasa- much more of each country. kojimą, jie stengsis suvokti savo tapatumo, atsispindinčio Cp Nostra Senyora De Vialfas Reading the serial, the pupils get to know a selected exam- įpročiuose, esmę, tirs savo aplinką ir savo šalies gyvenimo Sa Pobla, Ispanija ple of the children’s literature of a friend’s country. At the būdą. same time they deal with their own identity reflecting their Grundschule an der Keilberthstrasse Leidinio kūrimą pradės Vokietija, koordinuojanti šalis. Iš jų habits, their environment and the characteristic lifestyle of München, Vokietija pasiūlyto kūrinio ir kilo leidinio pavadinimas. Vaikų knyga their country while writing their story. 3 rd dimkotiko sxoleio of Ampelonas prasidės pačių sukurtais Jonuko ir Gretutės nuotykiais. Vei- Germany, the coordinating country, will start the serial. Ampelonas- Larisa, Graikija kėjai kvies į kelionę po Europą ir kitų šalių pasirinktų pasakų Herein lies the origin of the title. The children book be- veikėjus. Zespol Publicznych Szkol nr 1 gins with invented adventures of Hansel und Gretel, who Piechcin, Lenkija take the other main characters with them on their travel through Europe. Šiaulių Dainų pradinė mokykla Šiauliai, Lietuva Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabiyik Ilkogretim Okulu Istanbul, Turkija Agrupamento de Escolas de Arraiolos Arraiolos, Portugalija  57  / Turinys
  • Palangos „Baltijos“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Tausokime aplinką skleisdami aplinkosauginio švietimo idėjas! Šiuo projektu bus bandoma pagerinti mokinių, tėvų Let’s work for environment through environmental edu- cation!!! We try to improve the attitude of pupils, parents ir visos bendruomenės požiūrį į mokyklą ir ekologiją, į kitas and the community in general, towards school and ecol- Projekto pavadinimas lietuvių kalba kultūras ir civilizacijas. ogy, by this project, but also towards other cultures and civilisations. Palikte mums sveiką pasaulį! Projektu bus siekiama sužadinti mokinių susidomėjimą, norą lankyti pamokas ir mokytis, įsitraukti į naują veiklą We try to arouse the interest and the pleasure of pupils Projekto pavadinimas projekto darbo kalba ir būti jai atviriems, mokytis gyvos, jiems artimos anglų to attend the classes, to learn, to let themselves involved Leave Us a Healthy World! kalbos. Ypač bus siekiama pagerinti mokyklų, miestų ir in knowing and opening to new, to practice real and con- apylinkių aplinkos (drauge – ir mūsų planetos) ekologinę cretely their English knowledge. But we try, especially, to situaciją. Visuomenė ne tik nėra išsiugdžiusi ekologiško improve the ecological situation of our schools’ areas, towns Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos požiūrio, − jai trūksta pačios būtiniausios informacijos apie and surroundings (and thus, our planet). Generally, the Scoala Cu Clasele I - V aplinkosaugą ir jos problemas. population not only doesn’t have an ecological atitude, but Talmaciu, Rumunija it also lacks the most essential information about the envi- Projektu siekiama įgyvendinti du pagrindinius tikslus: ronment and its problems.. The project proposed by us has College Jean Delacour 1) informatyvųjį − mokinius ir vietos bendruomenę bus two important roles: an informative role: by our activities Cleres, Prancūzija bandoma supažindinti su aplinkosaugos problemomis we try to make the pupils and the local community aware C.R.A de Cogolludo (bus rengiamos videokonferencijos, bendravimo sesijos, of the environment’s problems (in video-conferences, ses- Cogolludo, Ispanija konferencijos ir paskaitos), informuoti juos apie atliekų rū- sion of communications, conferences and lectureships), to šiavimo, perdirbimo svarbą ir galimybes; inform them about the importance and the possibilities of Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Tadeusza Kosciuszki 2) formuojamąjį − bus bandoma suformuoti ekologinius recycling; a formative role: we try, by this project, especially Gorzow Wlkp., Lenkija įpročius: palaikyti švarą gamtoje (kaip mes tai darome na- to form some ecological habits - the habit of *maintain- Mithatpasa Ilkogretim Okulu mie), metant šiukšles į tam tikras vietas, rūšiuojant jas arba ing cleanliness around us (as we do in our own house) by Adana, Turkija atrenkant perdirbamus daiktus ir pristatant juos į specia- throwing the rubbish only in special places, *the selective lius surinkimo punktus, ugdyti meilę gamtai ir rūpinimąsi ja collection or the collection of the recyclable objects and Palangos „Baltijos“ vidurinė mokykla (augalais, gyvūnais, oru, vandeniu, dirvožemiu), apribojant taking them to special places of collection,*the love for na- Palanga, Lietuva degalų, dujų, vandens bei elektros suvartojimą ir šitaip ma- ture and caring it (plants, animals, air, water, soil…), the re- žinant užterštumą. duction of the oil, gas, water, electricity input and thus the reduction of pollution.All these objectives will be realized Visų šių tikslų bus siekiama vykdant ekologinę veiklą (pra- by accomplishing some ecological activities (from trips in dedant kelionėmis į gamtą ir baigiant upių, miškų, jūros nature and documentary visits to cleaning the rivers/for- valymu, medžių sodinimu, perdirbamų medžiagų rinkimu, ests/sea, planting trees, collecting recyclable materials, tak- rūpinimusi gyvūnais ir t. t.), bendradarbiaujant su asociaci- ing care of animals, etc) in co-work with some associations jomis ir kitų šalių mokyklomis. Taigi mes turime galimybę and other countries’ schools. Thus we will have the oppor- pakeisti ekologinę patirtį ir pagerinti mūsų aplinką. tunity to change experience in Ecology and to improve our environment.  58  / Turinys
  • Haideti sa lucram pentru mediu prin educatia ecologica!!! Prin acest proiect noi incercam sa imbunatatim atitudinea elevilor, parintilor si comunitatii in general, fata de scoala si ecologie, dar si fata de alte culturi si civilizatii. Incercam sa trezim interesul si placerea elevilor de a frecventa orele, de a invata, de a se implica in cunoaste- rea si deschiderea spre nou, de a practica cunostintele de limba engleza intr-un mod real si concret. Dar mai ales in- cercam sa imbunatatim situatia ecologica din zonele scoli- lor noastre, localitatilor si imprejurimilor (si astfel sa imbu- natatim situatia planetei noastre). In general, populatia nu numai ca nu are o atitudine ecologica, dar nici macar nu are informatiile esentiale despre mediu si problemele lui. Proiectul propus de noi are doua roluri importante: un rol informativ: prin activitatile noastre incercam sa constien- tizam elevii si comunitatea locala de problemele mediului (in video-conferinte, sesiuni de comunicari, conferinte si lectorate), sa-i informam in legatura cu importanta recicla- rii si posibilitatile de reciclare; si un rol formativ: prin acest proiect incercam mai ales sa formam deprinderi si obiceiuri ecologice, ca: *mentinerea curateniei in jurul nostru (la fel cum facem si in casa noastra) prin aruncarea gunoiului doar in locuri speciale, *colectarea selectiva sau colectarea de materiale reciclabile si ducerea lor in locuri speciale (ex. maculatura), *iubirea de natura si ingrijirea ei (plante, ani- male, aer, apa, sol...), *reducerea consumului de petrol, gaz, apa, curent electric si astfel reducerea poluarii. Toate aceste obiective vor fi implinite prin realizarea unor activitati eco- logice (de la drumetii in natura si vizite documentare pana la curatarea raurilor/padurilor/marii, plantari de copaci, co- lectare de materiale reciclabile, ingrijirea animalelor, etc), in cooperare cu mai multe asociatii si scoli din alte tari. Astfel vom avea posibilitatea de a face schimb de experienta in ecologie si de a ne imbunatati mediul inconjurator.  59  / Turinys
  • Šiaulių Gegužių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Norėtume vykdyti projektą, kuris vadinasi ,,Skirtingų kultūrų panašumai”. Pagrindinis projekto tikslas yra susipažinti su ki- We would like to set up a Comenius project whose name is “Different Cultures but the Same Voices”. The aim of this tomis šalimis ir sukurti pasaulį, kuriame būtų ryški kultūrinė project is to meet big hearts from different countries and Projekto pavadinimas lietuvių kalba tolerancija kiekvienam žmogui. Šio projekto metu bus su- create a bigger world together where there is cultural toler- sipažįstama su kitomis kultūromis, tradicijomis, papročiais, ance for each human being. While we are working on this Skirtingų kultūrų panašumai liaudies dainomis ir šokiais, menu ir rankdarbiais, nacio- project, we will take the advantages of traditions, customs, Projekto pavadinimas projekto darbo kalba naliniais patiekalais ir gėrimais, istoriniais šalies pastatais, folk songs, folk dances, handicrafts, art, food, drinks, histori- bus siekiama atskleisti gimtosios šalies gamtos grožį. Įgytos cal buildings and natural beauties of our homelands. Also, Different Cultures, but the Same Voices žinios ir patirtis bus apibendrinama ir įamžinama nuotrau- we will use and disseminate the results, experiences and kose, kompaktiniuose diskuose, plakatuose, tinklalapyje, products of the Partnership through photographs, CDs, Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos bus rengiamos Power Point prezentacijos, patirtis skleidžia- posters, models, web site, power point presentations, lo- ma vietinėje spaudoje ir televizijoje, taip pat bendraminčių cal televisions, local newspapers and local clubs so that the Scoala cu cls. I-VIII Nr. 10 George Emil Palade grupėse tam, kad projekte įgyta informacija pasiektų visus Partnership will reach pupils, teachers, institutions and lo- Barlad, mokinius, mokytojus ir kitas institucijas. Šitaip mokiniams cal communities. In this way, we will be able to open a door Rumunija atversime duris į pasaulį, kad jie išmoktų gerbti kultūrinius to the world for our pupils especially who are poor and skirtumus, džiaugtis šalių panašumais ir užmegztų ilgalaikę see their smiling faces. Besides that, they will learn to re- Kemerhisar Hisar Ilkogretim Okulu draugystę, taip reikalingą taikai pasaulyje. spect the differences, appreciate the similarities and build Nigde, Turkija up a lasting friendship, which is necessary for the world’s IES Gran Canaria peace. Vecindario, Ispanija Zespol Szkol im. Ziemi Kujawskiej Dabrowa Biskupia, Lenkija Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla Šiauliai, Lietuva  60  / Turinys
  • Prienų „Ąžuolo“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Šiuo projektu norima parodyti, kad, nors mūsų kultūra ir tradicijos skirtingos, mes galime draugauti ir kurti bendrą The aim of our project is to work about “Life of European teenagers”. ateitį Europoje, galime sudominti mokyklas partneres savo We want to show that even though we are different with Projekto pavadinimas lietuvių kalba šalimi, praplėsti horizontus, ugdyti vienas kito supratimą different cultures and traditions we can cooperate and ir taip pagerinti socialinius įgūdžius. Projekto veikla ugdys Europos paauglių gyvenimas build a common future in Europe. And how our differences toleranciją kitoms kultūroms, padės atskleisti savo iden- unite us instead of separating us. We would like to awake Projekto pavadinimas projekto darbo kalba titetą ir kovoti prieš rasizmą, ksenofobiją ir stereotipus. interest for the partner-schools, their countries, broaden Projektu siekiama stiprinti draugystę tarp moksleivių, mo- Life of European teenagers horizons and develop understanding for each other so we kytojų ir kitų projekto dalyvių. Projektu taip pat norima ska- can improve social skills. tinti užsienio kalbų mokymąsi ir šiuolaikinių technologijų naudojimą. Our project should help to develop tolerance and under- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos standing towards other cultures, show their own identity Prienų „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla Vienas iš svarbiausių, projekto veikla siekiamų, dalykų yra and fight against racism, xenophobia, prejudice. We want to Prienai, Lietuva tai, kad projektas suteiks galimybę susipažinti su skirtin- stimulate friendships between pupils, teachers and all oth- gomis mokymo sistemomis, metodais ir praktika. Jis padės Gymnasium Waldkraiburg er participants. We also want to promote the use of foreign diegti geriausius praktinius mokymo ir ugdymo modelius Waldkraiburg, Vokietija languages, the use of modern information technology. mokyklose, skatinti naujoves mokyklų gyvenime. Liceo Scientifico Gregorio da Catino - sezione di One of the most important things about the project is that Passo Corese it will give us a chance to know different educational sys- Fara in Sabina, Italija tems, methods, and practice. We want to use the best prac- tice model of teaching and education in our school life to 2o Gymnasio Xylokastrou promote innovation in our schools. Xylokastro, Graikija Gimnazjum im. T. Kosciuszki Kietrz, Lenkija  61  / Turinys
  • Šakių rajono Lekėčių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Daugiakultūrės visuomenės formavimo procesas reikalau- ja, kad visi žmonės suvoktų kitų kultūrų ypatumus tam, The forming of a multicultural society requires that all people own an intercultural competence that permits to kad išvengtų konfliktų ir nepakliūtų į kultūrinių skirtumų prevent conflicts and manage cultural clashes. The project Projekto pavadinimas lietuvių kalba ir ypatumų nesuvokimo išprovokuotas situacijas. Projekto aims at developing the ability to communicate respecting tikslas – bendravimo, gerbiant kultūrinę kitų šalių įvairovę, the diversities and finding common values by getting the Pažinkime vieni kitus prielaidų sukūrimas, įtraukiant mokinius į įvairiapusį ben- students involved in a wide range of interactive activities Projekto pavadinimas projekto darbo kalba dradarbiavimą, siekiant išsiaiškinti kitų kultūrų vertybes, that also enable them to gain greater awareness of their geriau suvokti savąjį kultūrinį identitetą ir nusistatyti tarp- own cultural values and of intercultural issues. The final re- The Image of the Other kultūrinius ryšius. Galutinis projekto rezultatas – kompakti- sult will be a CD with the cultural profiling of each country nis diskas, pristatantis kiekvienos projekte dalyvaujančios involved in the project. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos šalies kultūrinį veidą. Preilu 1. pamatskola Preili, Latvija Srednja medijska in graficna sola Ljubljana Ljubljana, Slovėnija Kolegium Europejskie - Europejskie Prywatne Liceum Ogolnoksztalcace Krakow, Lenkija Šakių rajono Lekėčių vidurinė mokykla Lekėčiai, Lietuva Istituto Magistrale Statale „Vito Fazio Allmayer“ Alcamo, Italija  62  / Turinys
  • Rokiškio Juozo Tumo- Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Vaižganto vidurinė mokykla Kiekviena šalis turi savo muzikinę tapatybę, kuri susiforma- vo per amžius dėl vidinių ir išorinių veiksnių. Išoriniai impul- Each European country has its own musical identity that has developed through the centuries as a result of both internal sai, ateinantys iš šiuolaikinės žiniasklaidos ir komunikacinių and external influences. External impulses arising from mod- Projekto pavadinimas lietuvių kalba technologijų, yra pastebimi visose šalyse, ir tai veda į laips- ern media and communication technologies are now clearly nišką kultūrų supanašėjimą. Mus veikia kitų šalių žiniasklai- noticeable in all European countries. However, the differences Dainos, meilė ir videofilmų kūrimas: tarpkultūriniai ryšiai da ir šiuolaikinės ryšių technologijos, tai įtakoja mūsų po- in linguistic and cultural backgrounds mean that Europe does per muziką ir kiną puliariąją kultūrą, tačiau dėl skirtingų kalbų ir tradicijų mes not have a single musical culture. Love songs, though, play an Projekto pavadinimas projekto darbo kalba nesame vienodi, ir tai parodo, jog Europa dar neturi visiškai important role in every country. vieningos muzikinės kultūros. Songs, Love and Video-Clips: Intercultural Over the past 30 years an increasing proportion of modern communication through the medium of music and film Per pastaruosius 30 metų nepaprastai išaugo moderniosios music has been presented using a combination of music and muzikos populiarumas. Muzika pateikiama per muzikos ir kino film (video clips). Video clips are now accepted as being a very (vaizdo klipų) derinį. Vaizdo klipai laikomi viena patraukliau- varied and interesting form of art in which music and film in- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos sių, įvairiausių ir įdomiausių meno formų, stipriai įtakojančių fluence each other. jaunus žmones ne tik turiniu, bet ir stiliumi. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ The goal of the Comenius project presented below is for Barlad, Rumunija Svarbiausias šio Comenius projekto tikslas (įtraukiant mo- schools from different European regions to work together to kyklas iš Bulgarijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Ispanijos ir produce video clips for love songs from each of the countries Gesamtschule Langerwehe Vokietijos) yra sukurti produktą − vaizdo klipus pagal dainas, represented on the project. The songs would be chosen by Langerwehe, Vokietija kurios bus atliekamos 6 šalių partnerių kalbomis, taip pat ir each participating school. The video clips, which will incorpo- Sredno obshtoobrasovatelno uchilishte „Hristo anglų kalba. Šis darbas reikalauja labai didelės motyvacijos ir rate English subtitles, will then be produced jointly during the Botev“ kooperacijos iš mokinių bei mokytojų. Jis bus pagrindas tarp- visits to each of the participating schools but also in extra cur- Vratsa, Bulgarija kultūriniam dialogui, išryškinantis kultūrinius panašumus ir ricular groups or during normal school timetable. IPSSCT Europa skirtumus. Mokiniai parinks dainas apie meilę, suplanuos ir su- All the results of the project will be published on a joint Pomigliano d´Arco, Italija režisuos, kaip jas perteikti, po to nufilmuos ir pagamins vaizdo homepage. This will provide a platform for ongoing com- klipą, kuris lydės dainą. Tolesnės užduotys bus pristatytos per Institut d´Educacio Secundária Les Marines munication between the schools, contain the intermediate dvejus projekto metus: Castelldefels, Ispanija project results and the “making-of” documentaries. • bus išryškinta pagrindinė „meilės“ tema, mokiniai turės Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla sukurti vaizdo klipą, kuris bus grindžiamas „Valentino Rokiškis, Lietuva dienos“ koncepcija; • kitas etapas − kiekviena mokykla partnerė sukurs vaiz- do klipą, panaudodama vienos iš mokyklų partnerių dainą (muziką); • po to bus „perdaromas“ anksčiau sukurtas vaizdo klipas pagal pasirinktą meilės dainą; • vėliau kiekvienai mokyklai bus skiriama užduotis sukur- ti vaizdo klipą tai pačiai meilės dainai;  63  / Turinys
  • • ir vėliausiai – dviejų vizitų partnerinėse mokyklose metu bus kuriami du bendri vaizdo klipai. Siekiant, kad viso projekto metu mokyklos partnerės inten- syviai bendrautų ir tobulintų mokinių kalbinę kompetenciją, atliekamų dainų žodžiai bus verčiami į anglų kalbą, taigi visi vaizdo klipai turės tos pačios kalbos subtitrus. Dainos bus verčiamos vizitų metu vienoje iš partnerinių mokyklų − per dailės, anglų kalbos ir muzikos pamokas, taip pat ir tarp vizitų. Sudėtingas filmavimo ir muzikos jungimo procesas atitinka 11 klasės mokyklinės programos galimybes. Be to, dalyvau- jančios mokyklos gali siūlyti užsiėmimus, kuriuose mokiniai dirbs savanoriškai. Ieškant naujų kūrybinių metodų, didžiulė vaizdo klipų įvairovė interneto puslapiuose taps įkvėpimo šaltiniu visoms dirban- čioms grupėms. Dirbdami kaip komanda, mokiniai ir mokytojai gerins ne tik savo užsienio kalbos žinias, bet ir bendravimo kompetenci- jas. Be to, kuriant interneto puslapį, bus ugdomos kompiute- rinio programavimo ir filmavimo kompetencijos. Būtent į šį puslapį − internetinę erdvę − bus įdėti kūrybos proceso ap- rašymai, viso projekto dokumentacija, interviu ir įvertinimas; kiekviena mokykla partnerė pateiks savo vaizdo klipų darbo aprašymus, o antrųjų metų pabaigoje visų mokyklų doku- mentacija bus sujungta į vieną bendrą projekto medžiagą. Bus siekiama dviejų tikslų: pirmiausiai, dirbant su žiniasklaida, išaugs mokinių ir mokytojų kompetencija; bus imami interviu iš mokinių, tėvų, ir tai bus projekto įvertinimo dalis. Projektas bus paviešintas interneto puslapyje, projekto rezultatai bus pristatomi plačiai auditorijai. Mokykla koordinatorė, remdamasi savo patirtimi kuriant pro- jektus, gali patvirtinti, kad tokie sukurti vaizdo klipai yra svar- būs ne vien tik dalyvaujantiesiems projekte, − jie gali būti pa- rodyti įvairiuose renginiuose ir festivaliuose, pristatyti miesto visuomenei.  64  / Turinys
  • Šiaulių lopšelis-darželis Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba „Bangelė“ Įstaigos bendruomenė supranta aplinkinio pasaulio su- dėtingumą ir siekia ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdyti The aims of this project is to give the children knowledge of how to create a sustainable development and to promote taip, kad jie suvoktų esą gamtos dalis, išmoktų tausoti visa, the diversity and importance of ecological issues. Also de- Projekto pavadinimas lietuvių kalba kas sukurta gamtos ir žmogaus, pajustų jos reikšmingumą veloping the need of participating to the improvement žmogaus gyvenimui ir sveikatai. of the environment , and how to diminish the process of Gamta – mūsų draugas harming nature and to contribute to its improvement. The Kadangi įstaiga turi nemažą aplinkosauginio ugdymo pa- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba children will learn about the necessity of loving and pro- tirtį, projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus toliau plečia- tecting nature. Booth children and teachers will have an Nature – Our Friend mos ir gilinamos vaikų žinios apie gamtą, teikiami praktinės active role in these activities and thus the phenomenon of veiklos įgūdžiai, ugdomas aplinkosauginis mąstymas – tam delinquency may be diminished. yra puikios gamtinės sąlygos: ežeras, parkas, miškas. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Participating schools will achieve a knowledge about dif- Darželio pedagogai ir ugdytiniai aktyviai dalyvaus aplin- Vrtec Iratek Svit Vodice ferent circumstances countries have about environmental kos švarinimo, gražinimo akcijose ir talkose, kurios padės Vodice, Slovėnija issues, and it will promote a better understanding about vaikams įgyti žinių apie aplinkos tvarkymą. Ikimokyklinėje the countries strategies how to handel it. Gradinita Cu Program Prelungit No 5 įstaigoje bus gilinamos žinios, kaip sistemingai ir nuosekliai Onesti, Rumunija rūšiuoti antrines žaliavas. Įgyta patirtimi bus dalijamasi su The cooperation will promote knoledge about different kitomis, projekte dalyvaujančiomis, šalimis. Dalyvavimas ways of teaching in preschool, by discussions and visits. Lekholmens Forskola ekologinėje veikloje padės siekti kaitos, realizuoti aplinko- That gives the participating teachers more competence, Kristianstad, Švedija sauginius uždavinius, plėtoti pažintines ugdytinių galias, the cuality in the prescools increases and they will achieve Agrupamento Escolas Manteigas formuoti vertybines nuostatas. Projektu siekiama padėti a better understanding for preschools in outher countries Manteigas, Portugalija propaguoti aplinkai palankų gyvenimo būdą. in EU. The end product will show the activity of the project and make the children be aware of their ecological educa- Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ tion, improve the civic quality in those directly participat- Šiauliai, Lietuva ing to the project and in the population of the town.  65  / Turinys
  • Kauno Vilijampolės Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Šis projektas apima moksleivių aplinkosauginį švietimą ir aplinkos apsaugos problemų sprendimo etapus, kaip nu- The project deals with educating students of the environ- mental problems facing our planet and the steps for their Projekto pavadinimas lietuvių kalba matyta 21 darbotvarkėje ir patvirtinta Johanesburgo pasi- solutions as outlined in the Agenda 21 and confirmed at www.globaliniaisprendimai.es tarime. The Johannesburg Summit. (Globalinis atšilimas, globalinis susirūpinimas, globalinis Projekto tikslai yra moksleivių žinių gilinimas, jų pasaulė- Objectives include increasing student knowledge and wid- darbas. Globaliniai sprendimai. Europos Sąjunga) žiūros ugdymas, mokant moksleivius suprasti visuotinę ening their horizons so they realise that we must act on the aplinkosaugos svarbą. Gamtoje nėra sienų, taigi ir mes pri- whole as a continent. As there are no borders in nature so Projekto pavadinimas projekto darbo kalba valome panaikinti sienas tarp savo šalių. Mūsų tikslas yra must we tear down the national borders of our countries. www.globalsolutions.eu pasiekti, kad moksleiviai būtų aktyvūs aplinkos apsaugos ir We aim for students to become agents of environmental socialinių veiksnių kaitos srityje, keistųsi patirtimi su kitais and social change by exchanging experiences with other (global Warming, global Worrying, global Working. Europos moksleiviais. European students. global solutions.european union) Projektas apima platų Europos kultūrinės ir socialinės tikro- A large spectrum of the cultural and social European real- vės spektrą, kadangi jame dalyvauja moksleiviai iš įvairių ity is involved since the partners come from all corners of Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Europos kampelių. Europe. Scuola Secondaria di I grado D’Annunzio - Romani Roseto degli Abruzzi, Italija Svarbiausios projekto temos: The core subjects of the project are: Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla • Žemės planeta − kiekvieno iš mūsų namai. • Planet Earth: everybody’s home. Kaunas, Lietuva • Gamtos ir miesto aplinka (tarša, atliekos, klimato kaita, • Environment: Natural and Urban (pollution, waste, cli- Gimnazjum nr 11 w Olsztynie 5 Rs (gerbti, permąstyti, sumažinti, panaudoti iš naujo, matic change, the 5 Rs Olsztyn, Lenkija perdirbti)). • Water and everything related to it: pollution, access, Kärdla Uhisgumnaasium • Vanduo ir visa, kas su juo susiję: tarša, prieinamumas, lack of, quality, etc:) Kardla, Estija trūkumas, kokybė ir pan. • Energy (petroleum, electricity, renewable, etc) Lykeio Agiou Georgiou • Energija (nafta, elektra, atsinaujinantys ištekliai ir pan.). • Nutrition and health (we are what we eat-nutrition, diet, Larnaca, Kipras • Mityba ir sveikata (mes esame tai, ką valgome – mityba, genetically modified food, etc) 3rd Gymnasio Kalamatas dieta, genetiškai modifikuotas maistas ir pan.). • Education for everybody Kalamata, Graikija • Visuomenės švietimas. At the crux of each the aforementioned is: Social and Eco- Sveti Sedmochislenitsi Secondary School Visų paminėtų temų esmė − socialiniai ir ekonominiai as- nomic Dimensions, Conservation and Management of Re- Targovishte, Bulgarija pektai, apsauga, esamų išteklių valdymas ir įgyvendinimo sources for sustainable Development and Means of Imple- Zaventems Vrij Onderwijs priemonės. mentation. Zaventem, Belgija Hermanos de las Escuelas Cristianas - Escuela Profesional La Salle Paterna, Ispanija Queen Katherine School Kendal, Didžioji Britanija  66  / Turinys
  • Telšių lopšelis-darželis Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba „Eglutė“ Projekto tikslas – pažinti aplinkos, kurioje gyvename, me- ninės išraiškos priemones ir per jas išreikšti mūsų meninį The aim of our project is to learn the artistic and expressive techniques of our territory and to be conveyed by them to palikimą, paveldėtą iš mūsų aplinkoje gyvenusių žmonių, the appreciation of our artistic patrimony, inherited from Projekto pavadinimas lietuvių kalba mums perteiktus istorinius ir kultūros faktus, kad šis paliki- the different people that have lived in our territory and by mas būtų įvertintas. the historical and cultural events that these people have Atgaivinkime meninį palikimą naujai kartai expressed. Šiomis žiniomis bus dalijamasi su partneriais, be to, bus Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mokomasi meninės išraiškos priemonių, būdingų mūsų We will share this knowledge with our partners and, above Let‘s re...build together our Arts pačių ir mūsų partnerių aplinkai, kurias naudojant bus ku- all, we will learn to use the artistic techniques that more riami mūsų aplinkai artimi meniški darbai ir mūsų vaikų kū- characterize our territory and that of our partners to make rybingumo padiktuoti rankdarbiai. hand made objects reproducing works of art belonging to Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos our territory and other hand works dictated by our chil- Direzione Didattica Francesca Morvillo dren’s creativity. Monreale, Italija Szkola Podstawowa Nr 2 W Sztumie im. Maksymiliana Golisza Sztum, Lenkija Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ Telšiai, Lietuva Forsbrook C.E (C) Primary School Stoke On Trent, Didžioji Britanija Ceip Concha Espina Madrid, Ispanija Ecole Leon Gambetta La Motte Au Bois, Prancūzija  67  / Turinys
  • Klaipėdos „Žaliakalnio“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Comenius projektu „Nuostabioji Europa“ siekiama paspartinti Europos pilietiškumo plėtrą ir jame dalyvaujančių šalių ben- “Amazing Europe” is a Comenius project that aims to promote European Citizenship and cooperation between participating dradarbiavimą. Taip pat norima pasidalyti informacija bei ži- countries. We aim also to share our own Culture, Art, History niomis apie mūsų šalies kultūrą, meną, istoriją ir tradicijas vyk- and Tradition through a cooperative work between schools, Projekto pavadinimas lietuvių kalba dant bendrą veiklą su mokyklomis, studentais, mokytojais ir students, teachers and communities from all geographical Nuostabioji Europa bendrijomis iš visos geografinės Europos. Europe. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba „Europos pilietiškumas“ taps atliekamos veiklos sąlyčio taš- “European Citizenship” will be our common ground of re- ku, ir kiekviena dalyvaujanti mokykla galės atskleisti šią temą search and each school will approach this theme by promot- Amazing Europe vykdydama tam tikrą mokyklos projektą, kuriame atsispindės ing a specific school project, which can reflect several aspects kokie nors jų gyvenimo aspektai. of their reality. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Projektas „Nuostabioji Europa“ skatins plėsti telekomunikacijų “Amazing Europe” will promote the use of telecommunication Zespol Szkol Integracyjnych nr 1 - Integracyjna Szkola ir naujausių šiuolaikinių technologijų taikymą siekiant padėti and new technologies in a way to help European teenagers to Podstawowa nr 67 Europos paaugliams studijuoti jų šalies kultūrą ir vykdyti tyri- study their culture and to share their research. Lodz, Lenkija mus šioje srityje. “Amazing Europe” aims to promote an intercultural approach Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija Klaipėda, Lietuva „Nuostabioji Europa“ siekia skleisti tarpkultūrinį požiūrį, kal- as regards to pupils, teachers, family and School staff, and, at Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla bant apie vaikus, mokytojus, šeimas ir mokyklų bendruome- the same time, involving teachers in the research of new di- Šiauliai, Lietuva nes, ir kartu įtraukti mokytojus į naujų didaktinių požiūrių dactic approaches by comparisons and exchanges with other Slough Grammar School tyrimą, lyginant ir keičiantis žiniomis su kitomis šalimis part- Countries/partners/colleagues. Slough, Didžioji Britanija nerėmis ir kolegomis. “Amazing Europe” aims to work in a didactic shared way that Gimnazija Kranj Kranj, Slovėnija Projektas „Nuostabioji Europa“ skatina dirbti tokiu didak- can put “European Citizenship” in all school partners’ curricula, Ecole Elementaire Antoine Pizon tiniu metodu, kuris leistų „Europos pilietiškumą“ įtraukti į helping our Students, teachers and communities to under- Huriel, Prancūzija visų mokyklų partnerių mokymo planus. Tuomet mokiniai, stand the importance of diversity in our ancient continent, to Colegiul National Mihai Eminescu mokytojai ir bendruomenės aiškiau suvoktų, kokia yra svar- develop citizenship and to prevent racism and xenophobia, Botosani, Rumunija bi senojo kontinento įvairovė. Projektas padėtų ugdyti pi- building a European spirit based on a cooperative joint work. IES La Segarra Cervera, Ispanija lietiškumą ir dalyvių savimonę, užkirstų kelią rasizmui bei “Amazing Europe” to realize and understand that different neapykantai kitataučiams, žadintų europietišką, bendra- people can enrich us and that projects are born from the col- Wellantcollege VMBO MBO Gorinchem Gorinchem, Nyderlandai darbiavimu pagrįstą, dvasią. laborative work of several people, and in this case, from the Súkromné gymnázium T - Smaragd „Nuostabioji Europa“ sukurta tam, kad įsisąmonintume ir su- joint work of students schools and communities from differ- Levice, Slovakija prastume, jog Europos gyventojų skirtybės tik praturtina mus, ent countries. Zakladni skola Radslavice, okres Prerov ir kad tokie projektai gimsta iš kelių žmonių bendros veiklos. Radslavice, Čekija “Amazing Europe” aims to implicate teachers and children in Šiuo atveju − iš įvairių šalių mokinių, mokyklų ir bendruome- the building of a multiethnic society, where each citizen, each Agrupamento de Escolas Nr.º 1 de Portalegre Portalegre, Portugalija nių bendro darbo. culture and tradition gains its own importance and dignity in Primo Circolo Didattico G. Verga Projektu „Nuostabioji Europa“ siekiama mokytojams ir moki- building a United and “Amazing Europe”. Scordia CT, Italija niams suteikti kuo daugiau žinių apie daugiatautinę visuome- nę, kurioje kiekvienas pilietis, kiekviena kultūra ir tradicija yra  68  / Turinys svarbūs ir vertingi.
  • Šiaulių „Romuvos“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Projekte dalyvaujančios mokyklos pristatys savo šalies švietimo sistemas. Kiekvienos šalies švietimo tikslai sie- The participating schools represent the educational sys- tems of their countries. The educational objectives are de- jami su bendraisiais Europos kultūros principais, tačiau rived from their common European culture, but they also Projekto pavadinimas lietuvių kalba atsižvelgiama ir į nacionalinius ypatumus. Skirtumai yra ne show national differences. tik mokyklos struktūroje, bet ir ugdymo turinyje. Skiriasi ir Mokomės iš skirtumų These differences do not only appear in the structure of the ugdymo(si) metodai bei būdai. schools and in the content of teaching: the different cul- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Projekte dalyvaujančių šalių švietimo sistemų ypatu- tures of learning and the teaching methods are also very Learning from the Differences mai bus perteikiami per pasirinktus dalykus. Mokinių ir interesting. mokytojų tarpkultūrinis dialogas vyks ir susitikimų metu The particularities of the respective national educational projekto dalyvių mokyklose. Partneriai ne tik diskutuos ar systems are to be presented in selected subjects. This in- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos pateiks pristatymus apie specifines švietimo strategijas, bet tercultural dialogue between teachers and pupils will take Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen ir įgis praktinių įgūdžių. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai place at meetings at the participating schools. Apart from Nossen, Vokietija pateiks idėjų, dalykų ugdymo turinį, priemones. Vėliau tai the presentation and discussion of the specific strategies of bus galima panaudoti savose mokyklose per pamokas ar Lycee Blaise Pascal education, the involved partners will gain practical experi- projektinėje veikloje. Rouen Cedex, Prancūzija ence at the respective schools. This can be done in many Projektas siejamas su Bolonijos proceso veiklos krypti- different ways depending on the national conditions. The XXIII Liceum Ogolnoksztalcace Im. Nauczycieli mis. Projektas skatins mokytojus ir mokinius nagrinėti workshops will help to convey ideas, and materials will be Tajnego Nauczania W Lublinie savo pamokas, jų kokybę, švietimo tikslus ir uždavinius, jų developed, which can then be used in lessons or projects. Lublin, Lenkija įgyvendinimą. Bendradarbiaudami projekto dalyviai geriau Our project is meant to support the Process of Bologna. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija suvoks švietimo sistemų skirtumus, kartu atsiras galimybė It motivates pupils and teachers to deal with their own Šiauliai, Lietuva geriau prisitaikyti prie jų vienijant Europos švietimo lessons, the national educational objectives and their standartus. realization. This cooperation should result in a better understanding of the differences, and at the same time opportunities of adaptation will arise and thus contribute to harmonizing the standards of European education.  69  / Turinys
  • Rietavo Lauryno Ivinskio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Visa ko pradžia yra pasaulio, kuriame mes gyvename, pa- žinimas. Pasaulio, kuriame gyvena žmonės su skirtingomis Our starting point is our awareness about the world we live in. We don’t have any more absolute and universal certain- pažiūromis, įsitikinimais, tikėjimais ir tradicijomis. Todėl la- ties and, because of that, we need to educate our ability Projekto pavadinimas lietuvių kalba bai svarbu ugdyti toleranciją kitiems, kad gyventume tai- to reason in order to be able to achieve agreements with kiame ir teisingame pasaulyje. those who have different criteria from us. Through these Tolerantiškas Europos pilietis agreements we expect to live together peacefully and de- Mūsų daugianacionalinėje planetoje nerimą kelia globali- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba velop a more just world. nis atšilimas, trečiojo pasaulio šalių ekonominis atsilikimas, Critical Citizenship in Europe įvairūs nusikaltimai, rasinė, kultūrinė ir lyčių diskriminacija. Our plural world faces problems like the global warming, the third and fourth developing world impoverishment, different Todėl mes, mokytojai, turime skatinti mokinius kūrybiškai, kinds of violence, racial, cultural and gender prejudices, our pozityviai mąstyti, ir ypač mokyti įsiklausyti, ką sako mąs- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos minds submission to the technological and economical power. tantys kitaip. Clemens-August Gymnasium Cloppenburg As teachers we think we shouldn’t indoctrinate our students Mes gyvename XXI a., kai modernios technologijos suteikia Cloppenburg, Vokietija in relation with those topics. Instead of that we should in- galimybę bendrauti, diskutuoti su visos planetos žmonija, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija vite them to think creatively and sincerely listen to what nesvarbu, kokiame žemės kampelyje jie gyventų. Mums, Rietavas, Lietuva those who think differently have to say. mokytojams, svarbu išmokyti jaunus žmones atskirti po- Lycee Maurice Genevoix zityvius argumentus nuo negatyvių, perteikti savo pažiū- Our students are Europeans citizens of the XXIst century. Montrouge, Prancūzija ras neįžeidžiant kitų įsitikinimų, tolerantiškai priimti kitų The ICT allow them, wherever they live, to know, mix and nuomonę. discuss with the rest of the humankind planet and, as Ies Domingo Miral teachers, that represents an important challenge for us: we Jaca, Ispanija have to teach them to distinguish between right and false Milli Piyango Anadolu Lisesi arguments and to be able to have and express our opinions Canakkale, Turkija without being manipulated. Liceo Classico Statale C. Bocchi What we expect from this project is to join 15-17 years old Adria, Italija students from six different European countries and invite them, firstly, to freely use their ability to reason and explain their ideas and, secondly but not less important, to discuss respectfully all those topics the adults find so difficult to reach agreements about. This project will also help all of our schools mainly in four aspects: 1) to develop our English competence as it will be our communication language, 2) to know a bit about the different languages of the participating countries because we shouldn’t forget our criteria are always linked to our first language 3) to improve our use of the new ICT and 4) to  70  / Turinys improve our education quality through cooperation.
  • Šilutės rajono Vilkyčių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Informaciją gauname iš išorinio pasaulio pojūčiais. Labai dažnai moksleiviai mokykloje jaučiasi taip, tartum ji būtų Five senses are windows that we use to collect information and input from the external world. Very often, students atskirta nuo pasaulio užvertais langais. Pagrindinis projekto feel the school as a world apart in which windows to the Projekto pavadinimas lietuvių kalba tikslas − atverti šiuos langus, remiant moksleivių asmeninį, external world are closed. The project general objective intelektualinį ir socialinį vystimąsi didaktine veikla, taikant is to open these windows providing support to personal, Aš esu, aš gyvenu, aš jaučiu, aš žinau... penkis pojūčius vietinėje ir tarptautinėje aplinkoje. Pirmai- intellectual and social growth of pupils trough didactic ac- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba siais projekto metais pojūčiai bus taikomi vietinėje aplin- tivities based on the application of fives senses to local and koje, antraisiais – tarptautinėje. Moksleiviai gamins IT pro- international environments. The main focus of the project I‘m, I live, I feel, I know... duktus, susijusius su šia veikla, jie bus kaupiami eTwinning is the application of five senses to local ( 1st year ) and in- platformoje: įgūdžių, susijusių su mokymo programomis, ternational ( 2nd year ) dimension. Students will produce Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos vystymas, europietiškas sąmoningumas ir tarpkultūriniai multimedia contents related to these subjects and to this įgūdžiai. Projekte dalyvauja septynios Europos valstybės. relationship and these will be collected in the eTwinning C.P Pedro Brimonis Galutiniai produktai: eTwinning platforma, tinklalapis, dvi platform: development of skills related to curricular activi- Humanes de Madrid, Ispanija bendros publikacijos, projekto logotipas ir lankstinukas. ties and development of European awareness and intercul- Iona Primary School tural skills. The project is supported by a wide partnership Argyll & Bute, Didžioji Britanija representing 7 European countries and it will produce sev- eral communication and dissemination tools mainly based Mustafa Uygur Ilkogretim Okulu on the utilisation of ICT resources: eTwinning platform, Izmir, Turkija public website, two common publication, a project logo, Istituto Comprensivo Di Busseto leaflet/brochure. Busseto, Italija Alavuden Ylaaste Alavus, Suomija Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinė mokykla Vilkyčiai, Lietuva Vrinneviskolan Norrköping, Švedija  71  / Turinys
  • Skuodo Bartuvos Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projekto pavadinimas „Tarpkultūrinių tiltų tiesimas mūsų daugiakultūrėje Europoje“ jau paaiškina, kad bus dirbama The project title “Building Bridges in our multicultural Europe” already explains that we will work on different naudojant įvairius metodus, siekiant skatinti daugiakultūrį ways to promote intercultural understanding – through Projekto pavadinimas lietuvių kalba supratimą – per kalbas, kultūrą ir kitas efektyvias priemo- language, through culture and effective tools enforcing nes, leidžiančias įsisavinti daugiakultūres temas. teachers to handle multicultural themes Tarpkultūrinių tiltų tiesimas mūsų daugiakultūrėje Europoje Projektas nagrinės keletą daugiakultūrės Europos veiklos The project will deal with researching several spheres of sričių: our multicultural Europe: Projekto pavadinimas projekto darbo kalba • kalbas, kuriomis kalbama Europoje; • The languages spoken in Europe Building Bridges in Our Multicultural Europe • moksleivių, dalyvaujančių projekte, kultūrinį paveldą; • Cultural heritage of the students involved in the pro- • kaip efektyviai mokyti daugiakultūrių temų; ject • kaip europietiškoje visuomenėje atsikratyti prietarų. • How to teach multicultural themes effectively Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos • Reduction of prejudice in European society Per pirmuosius projekto metus mokyklos partnerės didelį Grobinas gimnazija dėmesį ketina skirti Europos kalboms: jų kilmei, ta kalba During the 1st year the partner schools are going to con- Liepaja, Latvija kalbančiam žmonių skaičiui, tarmėms ir t. t. Moksleiviai or- centrate on the European languages – their origin, number Gesamtschule Mummelmannsberg ganizuos gimtųjų kalbų mokymo vaizdo sesijas. of the people who speak it, accents, etc. The students will Hamburg, Vokietija organize student-taught language on-line sessions. Dur- Antraisiais projekto metais bus organizuota speciali dau- 4th General Lyceum of Thessaloniki ing the 2nd project meeting the students will work in a spe- giakalbė stovykla. Numatomi šie metų rezultatai: Thessaloniki, Graikija cial multilingual language camp .The final product of the • kalbų žemėlapis ir daugiakalbis išlikimo žodynėlis mo- year will be: Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla kinių gimtosiomis kalbomis; Skuodas, Lietuva • a language map and a multilingual survival glossary of • DVD pristatymai gimtąja kalba. the learners’ mother tongues. Liceo Classico Statale - C.Bocchi Antraisiais metais bus nagrinėjamos projekte dalyvaujan- • DVD with students’ presentations on their mother lan- Adria, Italija čių Europos tautų kultūros ir tradicijos. Mokytojai gilinsis į guages Kilicarslan Lisesi metodus, kurie gali būti naudojami mokant daugiakultūrių The 2nd year will deal with researching European cultures Ankara, Turkija temų, ir parengs kompaktinį diską, kuriame bus atskleistos and traditions of the students’ native countries. The teach- jų idėjos ir veikla. Mokiniai rinks medžiagą apie nacionali- ers will work on the methods that can be used when teach- nes tradicijas, ji bus eksponuojama baigiamajame projekto ing multicultural themes accenting Context and Language susitikime. Integrated Learning ( CLIL) and compile a CD with their Projektas baigsis festivaliu „Išsivaduok iš netolerancijos, įta- ideas and activities. The students will gather materials on rinėjimo ir džiaukis Europos kultūrų įvairove“. their native traditions and rituals which will be exhibited in the final project meeting. The project will finish with a debate and festival “Be Free from Intolerance and Suspicion. Enjoy our European Cul-  72  / Turinys tural Diversity”.
  • Alytaus šv. Benedikto Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Senelių, tėvų ir vaikų ryšiai silpnėja. Dialogą tarp jų tikimasi rasti vykdant projektą. Projekto uždavinys − paskatinti mo- Die Beziehungen zwischen Grosseltern, Eltern und Kin- dern sind immer lockerer. Wir hoffen, dank des Projektes kinius susipažinti su senelių ir tėvų pomėgiais, juos palygin- den Dialog abzubauen. Die Aufgabe des Projektes ist die Projekto pavadinimas lietuvių kalba ti. Projekto tikslas yra kartų integracija, susieta gebėjimu Ermunterung der Schüler zum Kennenlernen und Verglei- kalbėti svetima kalba. chen der Hobbys ihren Großeltern, Eltern sowie ihrer Lieb- Kartų pomėgiai ir rankdarbiai linsbeschäftigungen. Pirmasis uždavinys − apklausa visose partnerinėse moky- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba klose. Rezultatai bus lyginami dviem aspektais: Das Ziel ist die Integration der Generationen verknüpft mit Hobbys und Handarbeiten der Generationen Entwicklung der Fertigkeit in der fremden Sprache SPRE- 1) kaip laikui bėgant pasikeitė pomėgiai; CHEN. 2) kokie skirtumai yra tarp šalių. Die erste Aufgabe wird eine Umfrage, die in allen Partner- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Mintimis bus keičiamasi internetu, telefonu ir kelionių metu. schulen durchgeführt wird. Die Ergebnisse werden wir un- Gimnazjum Spolecznego Towarzystwa Oswiatowego Galutinis produktas − rankdarbių ir pačių pagamintų daik- ter zwei Aspekten vergleichen: Ostroleka, Lenkija tų mugė. 1) Wie sich die Hobbys im Laufe der Zeit geändert haben Alytaus šv. Benedikto gimnazija 2) Welche Unterschiede es zwischen unseren Ländern gibt Alytus, Lietuva Mit Hilfe vom Internet, Telefon und Mobilitäten werden wir Private deutsche Schule”Weda” Gedanken austauschen. Sofia, Bulgarija Als Endprodukt planen wir eine Messe der Handarbeiten und selbst gebastelten Gegenstände  73  / Turinys
  • Kauno Palemono Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Parengto projekto tikslas – sukurti tarptautinę paauglių ra- dijo laidą, kuriai reportažus rengs projekte dalyvausiantys Our project is about creating an international radio. This will be done in a cooperation of students from several Eu- kelių Europos valstybių moksleiviai. ropean countries. Our radio will broadcast programmes Projekto pavadinimas lietuvių kalba prepared by students taking Didžiausias dėmesys bus skiriamas užsienio kalbų moky- Paauglių radijas – Europos mokyklų interneto muisi, aplinkosaugai, paauglių problemoms, susipažinimui part in the project. radijas, naujų žiniasklaidos priemonių panaudojimas su skirtingomis kultūromis ir tradicijomis. Kiekviena moky- There will be focus on learning foreign languages, envi- komunikuoti, skleisti patirtį ir supratimą kla turės grupę mokinių, atsakingų už radijo laidą (apie 20 ronmental issues, problems of teenagers, presenting dif- žmonių). Tačiau visi mokyklos mokiniai turės galimybę da- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba ferent aspects of cultures and traditions. Each school will lyvauti projekto veikloje rašydami elektroninius laiškus su have a set group of students directly responsible for the Radio Teen – a European School Internet Radio to savo idėjomis ir pasiūlymais. Radijo laidose transliuojamą radio (around 20 people). But every student in schools will communicate, share and understanding using new media informaciją bus galima rasti mokyklos interneto puslapyje. have the chance of having an impact on the content of the Projekte dalyvaus Rytų Europos šalys, kurių kultūra ir men- broadcast material by writing e-mails with new ideas and talitetas skiriasi nuo Pietų Europos šalių. suggestions. The broadcast information will be possible to Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos find on our website. Projekto idėją pateikęs koordinatorius partnerių ieškojo in- Eotvos Lorand Muszaki Szakkozepiskola, Szakiskola terneto duomenų bazėje. Projektas bus vykdomas dviejuo- Our project involves countries from eastern Europe which es Kollegium se regionuose – Šiaurės–Pietų ir Rytų. have culture and mentality different from Kaposvar, Vengrija Projekto tikslai : countries in southern Europe. I.T.C.S. F. M. Genco Altamura, Italija • įtraukti Rytų Europos šalis, į ES įstojusias 2004 m.; The coordinator, has looked for the partners on the existing • suartinti Rytų Europos šalis su nutolusiu ir labai skirtin- Internet data bases proposing the project idea. The goal is Zespol Szkol nr 5 im. Jana Pawla II gu Šiaurės–Pietų regionu. going to realize a partnership based on two main axes: the Jastrzebie, Lenkija North-South axis and the East axis. Projekte dalyvaus techninės mokyklos ir vidurinių mokyklų Zespol Szkol im Jana Pawla II vyresniųjų klasių mokiniai, turintys informacinių technolo- The idea was to: Sawkow, Lenkija gijų taikymo įgūdžių. • involve eastern countries which joined EU in 2004; Musikhauptschule Hausmannstaetten • put in contact, on the south-north axis, very distant and Hausmannstaetten, Austrija apparently culturally different countries. Rouge Pohikool In the partnership, there will be involved technical schools Rouge, Estija and upper secondary school which provide students with Kauno Palemono vidurinė mokykla ITC skills so that each school will be able to support each Kaunas, Lietuva other. Haapaveden lukio Haapavesi, Suomija  74  / Turinys
  • Kauno Maironio gimnazija Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Kodėl mokykla turi ugdyti vertybines orientacijas ir pagrin- Why has School to develop value orientations and key life Projekto pavadinimas lietuvių kalba dinius gyvenimo įgūdžius? skills? Ne mokyklai – gyvenimui mokomės Gyvenimo įgūdžiai – žinių, gebėjimų ir vertybių visuma, le- Key skills comprise the totality of usable knowledge, abili- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mianti asmenybės vystymąsi ir užtikrinanti profesinį lanks- ties, skills, attitudes determining the overall development tumą bei mobilumą visą gyvenimą, suteikianti galimybę of personality and : Non Scolae, sed Vitae discimus mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, skatinanti • ensuring life-long professional flexibility and mobility, Learning for Life, not for School kritinį mąstymą, sprendimų priėmimą ir kt. Tik turėdamas • allowing a person to study, work, communicate and šiuos gebėjimus paauglys ar jaunuolis gali tapti savaran- cooperate, kiška asmenybe, galinčia būti atsakinga už savo gyvenimą, • enabling critical thinking, decision making, etc. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos spręsti sudėtingas situacijas, priimti karjeros sprendimus, planuoti savo karjerą, nuolat atnaujinti savo pasaulį ir nuo- The project will realize it by the following educational Papai Reformatus Kollegium Gimnaziuma lat keistis. means and methods: Papa, Vengrija Projektas numato šių įgūdžių vystymą tokiomis priemonė- • Educational Training (adventure settings by external Holstentor-Realschule mis ir metodais: experts) Lubeck, Vokietija • Peer to Peer Work (accompanied by teachers or social Kingoskolen • mokomieji žaidimai (išoriniai ekspertai), workers) Slangerup, Danija • savitarpio pagalba (padedant mokytojams ir sociali- • Educational Science (workshop:”From Childhood to niams darbuotojams), Gimnasio Megala Kalivia Adult Life”) • edukaciniai moksliniai užsiėmimai (darbo grupė „Iš vai- Meg. Kalivia Trikalon, Graikija • Preparation and Realization of Work Experience (includ- kystės į suaugusiųjų pasaulį”), ing European exchange) Szkoly Okretowe I Ogolnoksztalcace Conradinum • darbinės patirties įgijimas (europinių mainų pagrindu), • Individual support (against lacks of knowledge or Gdansk, Lenkija • individuali pagalba (turintiems mokymosi ar elgesio behavior) sunkumų). Kauno Maironio gimnazija Project evaluation will focus on the pupils’ skills developed Kaunas, Lietuva Dalyvaudami projekte mokiniai įgis profesinį tikslingumą during the project: (motyvaciją), pažins savo asmenybę, pamokų metu ir popa- mokinėje veikloje nustatys ir pasitikrins, kokius polinkius ar • learning skills (language, independent study gebėjimus jie turėtų ugdyti, tobulins charakterio savybes, competencies) reikalingas būsimam profesiniam lankstumui ir mobilumui. • social skills (communication, cooperation) Mokyklos ugdymo turinys, integruojant ugdymą karjerai, • personal skills (self knowledge, self presenting) bus papildytas karjeros plėtotei reikšmingais gebėjimais ir • career design skills (knowledge of the world of work, patirtimi. activity planning and organizing, problem solving) Projektas bus vertinamas pagal mokinių įgūdžius, kuriuos and also on teacher’s contribution to the enriched peda- buvo siekiama ugdyti projektu: gogical activities with career and vocational concerns/ themes and newly developed or shared methods for career guidance in European secondary school  75  / Turinys
  • • mokymosi (kalbinius, savarankiško mokymosi kompe- tenciją, informacijos paiešką), • socialinius (bendravimo, bendradarbiavimo), • asmeninius (savęs pažinimo, savęs pateikimo, kūrybin- gumo), • karjeros planavimo (pažintis su darbo rinka, veiklos pla- navimo ir organizavimo, problemų sprendimo), taip pat remiantis mokytojų indėliu į pedagoginę veiklą, praturtinant ją karjeros bei profesinėmis temomis ir naujai sukurtais ar pasidalytais karjeros projektavimo metodais Europos mokykloje. Be įprastinių projekto veiklos ir rezultatų vertinimo metodų projekto metu, jam pasibaigus bus taikoma jau baigusiųjų mokyklą ir dalyvavusių projekte mokinių apklausa apie jų karjeros pasirinkimą. Apklausos tiklas – atskleisti pagrindi- nius motyvus ir aspektus priimant gyvenimo sprendimus. Numatomi projekto produktai ir sklaida: klausimynai, mo- kinio karjeros brandos knygelė, dalomoji medžiaga moky- tojams ir tėvams, surinktos medžiagos – ugdymo karjerai metodų, veiklos ataskaitų, veiklos nuotraukų ir produktų − publikavimas bendroje interneto svetainėje, dainų tekstų rinkinys, garso ir (ar) vaizdo kompaktiniai diskai su daino- mis, lankstinukai bendruomenei, metodų publikavimas Comenius 3 tinkle „Profesinio konsultavimo tinklas moky- kloms” – http:// www.career-guide.eu. Kauno Maironio gimnazijoje veikia miesto profesinio kon- sultavimo koordinacinis centras, jame kaupiama ir rengia- ma metodinė medžiaga, todėl su projekto medžiaga tiesio- giai galės susipažinti ne tik apskrities, bet ir kitos Lietuvos mokyklos.  76  / Turinys
  • Šiaulių Didždvario gimnazija Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Pagrindinis projekto tikslas yra tobulinti matematikos dės- • The main objective of this project is to improve the qual- Projekto pavadinimas lietuvių kalba tymo kokybę 9−12-ose klasėse. Projekto metu institucijose ity of mathematics education in secondary schools. This Kompiuterinės matematikos projektas mokiniams bus mokoma dirbti su modernia programine įranga M@th will be achieved by targeted instructions with the help of Desktop (MD), kuri yra grindžiama kompiuterinės algebros modern software. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba sistema. MD suteikia galimybę taikyti įvairius dėstymo sti- • We will use the e-learning software M@th Desktop (MD) PC Based Math Project for High School Students lius. on the basis of Mathematica, which is a Computer Algebra Pirmaisiais projekto metais mokiniai įgis žinių apie MD, an- System. MD supports various teaching styles through its Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos traisiais metais, naudodamiesi programa, atliks taikomo- flexible handling. sios matematikos projektą. Matematikos projektas bus pla- Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule • In the first year the students gain knowledge of MD, and Wien 10 nuojamas ir atliekamas drauge su šalimi partnere. Mokiniai, in the second year they work on a project of applied math- Wien, Austrija naudodamiesi savo matematinėmis ir IT žiniomis, išvystys, ematics. Bettina-von-Arnim-Gymnasium apskaičiuos ir aprašys matematinius modelius. Dormagen, Vokietija • The math project will be planned and carried out togeth- Menntaskolinn i Kopavogi Projekto galutinis produktas bus matematikos projektų er with a partner country. Kopavogur, IS pristatymai paskutiniame susitikime ir interneto svetainė, Relingen videregaende skole iš kurios bus galima parsisiųsti visus matematikos projektų • The students use their math and ICT knowledge to de- Fjerdingby, Norvegija velop, calculate and document mathematical models. dokumentus. Mokytojai taip pat bus mokomi dirbti su mo- Struer Stats Gymnasium dernia mokomąja kopiuterine įranga ir ims plačiau suvokti Struer, Danija • Our outcome is the presentation of the math projects by „Daugialypio mokymo“ strategiją. the students in the final meeting and a web page, from Maribo Gymnasium Maribo, Danija Įvertinimas bus atliekamas devynių asocijuotų šalių par- which all math projects documents are downloadable. Zespo Szko Technicznych tnerių devyniuose universitetuose. Projektas bus taikomas Mikoow, Lenkija • The teachers get a sound training for teaching math with Europos šalių vidurinėms mokykloms. Dalyvaus 15 moky- the help of modern educational software and come to un- Gymnazium Antona Bernolaka Namestovo, Slovakija klų iš 11 šalių (Austrijos, Čekijos, Danijos, Suomijos, Vokie- derstand the benefits of the “Blended Learning” concept. Lyseonpuiston lukio tijos, Islandijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos Rovaniemi, Suomija ir Slovakijos). • The evaluation is accomplished by associated partners, 9 universities in 9 countries. Vihannin lukio Vihanti, Suomija • The project appeals to high schools in Europe. 15 schools Šiaulių Didždvario gimnazija will participate from 11 countries, Austria, the Czech Re- Šiauliai, Lietuva public, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Lithuania, Fundacao Escola Profissional de Setubal Setubal, Portugalija Norway, Poland, Portugal and Slovakia. Gymnazium, Teplice, Čs. Dobrovolcu 11, prispevkova organizace Teplice, Čekija HAK Grazbachgasse Graz, Austrija BHAK und BHAS Leibnitz Leibnitz, Austrija  77  / Turinys
  • Plungės žemės ūkio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba ir verslo mokykla „Migracija. POREIKIAI. Integracija“ yra projektas, sujun- giantis dešimt europinių mokyklų. Jo tikslas yra plėtoti “Mind the Gap: Migration NEEDS Integration” is a project in- volving ten European schools. Its aim is to develop a pro- programą, siekiant palengvinti migruojančių studentų, gram to facilitate school integration of migrant students Projekto pavadinimas lietuvių kalba studentų iš skirtingų etninių grupių ir jų šeimų mokyklinę and students from different ethnic groups of secondary integraciją į vidurines mokyklas. Drauge bus siekiama nu- schools, together with their families, through the identifi- Migracija. POREIKIAI. Integracija statyti naujas strategijas ir priemones, kurios padėtų integ- cation of new strategies and tools to support school inte- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba ruotis į mokyklas, bus parengtas detalus teorinis doku- gration and the elaboration of a theoretical instrument for mentas, padėsiantis suprasti svarstomą klausimą. Siekiant a general understanding of this issue. In a logic of trans- Mind the Gap: Migration NEEDS Integration tarpnacionalinių tikslų ir rezultatų, tarp Europos partnerių national objectives and results, thanks to the setting up of buvo sukurtas tinklas, kurio tikslas − apibrėžti integracijos a network between the European partners, with the aim Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos modulius. Taigi projekto užduotis yra išdėstyti detalų stan- of defining integration models, the project points at the dartinį mokyklos integracijos modulį mokytojams ir moky- elaboration of a Standard Module for School Integration for Siguldas Vakara Vidusskola klos integracijos direktyvas, adresuotas mokyklos darbuo- Teachers and a Guideline for School Integration addressed Sigulda, Latvija tojams, moksleiviams ir jų šeimoms. to school workers, students and families. Alavuden erityisammattikoulu Migruojančių įvairių etninių grupių moksleivių ir studentų Migrant students and students from different ethnic groups Alavus, Suomija skaičius nuolat auga, jie migruoja iš daugybės šalių, todėl are increasing constantly, they are from a lot of countries, IV Language School Frederic Joliot-Curie atsiranda poreikis sukurti naujo pobūdžio programą, kad so we need a new way to programme, in order to compare Varna, Bulgarija būtų galima palyginti pasikeitimus tarp kultūrų ir skatinti exchanges among cultures and promote a pacific and dem- taikų bei demokratišką gyvenimą kartu. ocratic cohabitation. Mercator Berufskolleg Moers, Vokietija Numatoma dirbti dviem etapais: We will work on two stages: Koning Willem I College I ETAPAS ANALIZAVIMAS STAGE 1 ANALYSING ‘S-Hertogenbosch, Nyderlandai II ETAPAS ĮGALIOJIMAI STAGE 2 EMPOWERMENT Escola Secundária c/ 3 CEB de Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro, Portugalija Tyrimas (modulis 1) Survey (module 1) Elazig Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endustri Įstatymai ir taisyklės (modulis 2) Laws and Rules (module 2) Meslek Lisesi Elazig, Turkija Patirtys (modulis 3) Experiences (module 3) Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla Teorijos (modulis 4) Theories (module 4) Plungė, Lietuva Naujos idėjos (modulis 5) New Ideas (module 5) IPSSCTP S. Pertini Integracijos gairės (modulis 6) Integration Guideline (module 6) Crotone - KR, Italija  78  / Turinys
  • Šakių rajono Kriūkų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projekte dalyvaujantys mokiniai ir mokytojai, stebėdami mokyklinio ir asmeninio gyvenimo situaciją, turi atpažinti, Die am Projekt beteiligten Schüler (in erster Linie) und Leh- rer sollen durch vergleichende Betrachtung gleicher oder kas bendro ir kokie skirtumai yra atitinkamose šalyse. Tai unterschiedlicher Situationen in ihrem schulischen und Projekto pavadinimas lietuvių kalba yra: privaten Leben erkennen, in wieweit in den jeweiligen Län- dern und ihrer individuellen Daseinssituation Gemeinsam- Tavo gyvenimas – mano gyvenimas – mūsų gyvenimas: • tapatumai ir skirtumai, žvelgiant į valstybines ir religi- keiten und Unterschiede bestehen. Dazu gehören u. a.: ko daugiau − panašumų ar skirtumų − jaunųjų nes šventes; europiečių iš keturių šalių gyvenime? • mokyklinės kasdienybės lyginimas; • Übereinstimmungen / Unterschiede im Hinblick auf • privataus kasdieninio gyvenimo lyginimas (šeimos gy- staatliche und konfessionelle Feiertage Projekto pavadinimas projekto darbo kalba venimas, susibūrimai ir kt.) • Vergleichende Betrachtung des Schulalltags Dein Leben - Mein Leben - Unser Leben: Gleichheit • savo ir užsienio šalių regionų ypatybės; • Vergleichende Betrachtung des privaten Alltags (Famili- oder Unterschiedlichkeit im Leben von europäischen • žinių kaupimas apie regionų istorines ir įžymias asme- enleben, Vereine, ...) Jugendlichen aus 4 Ländern? nybes; • Besonderheiten der eigenen und „fremden“ Regionen • regionams būdinga virtuvė. • Regionale Aufarbeitung im Hinblick auf historische und aktuelle Bewohner der Regionen Be to, bus didinama visų projekte dalyvaujančių šalių mo- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos • Regionaltypische Küche kinių gimtosios ir užsienio kalbų bei darbo su kompiuteriu Haupt - und Realschule Weyhausen • Konkrete Begegnung einzelner im Rahmen der Mobi- ir kitomis elektroninėmis priemonėmis kompetencija. To Weyhausen, Vokietija lität paties tikslo sieks ir mokytojai, dalyvausiantys projekto pla- Gimnazija s prepodavane na chuzhdi ezici “Hristo navime, darbe ir aptarimuose. Außerdem dürften sich bei den Schülern aller beteiligten Botev” Länder die Kompetenzen im Bereich der Muttersprache, Projekto veikla skatins visų jame dalyvaujančių kūrybišku- Kardzhali, Bulgarija der Fremdsprache(n) und des Umgangs mit Computern mą. und anderen elektronischen Medien verbessern. Gleiches Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 3 gilt für die Lehrer, die im Rahmen der Absprachen und Pla- Gorzów Wlkp., Lenkija nungen einen ähnlichen Effekt erleben werden. Šakių rajono Kriūkų vidurinė mokykla Die Projekttätigkeiten werden gleichfalls bei allen Beteilig- Kriūkai, Lietuva ten die Kreativität fördern.  79  / Turinys
  • Trakų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Šiame projekte bendradarbiauja penkios skirtingų Europos regionų (Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Italijos, Turkijos) Five schools from different regions of Europe (Poland, Lithuania, Romania, Italy, Turkey) collaborate on a school mokyklos. Projekto tikslas − padėti mokiniams pažinti savo project in order to help their students to know and un- Projekto pavadinimas lietuvių kalba regiono istoriją ir kultūrą, susipažinti su įtvirtinimais (forti- derstand better the regional history and culture through fikacijomis), pilimis ir sakralinės paskirties objektais, esan- deepening knowledge of fortifications, castles and reli- Įtvirtinimai (fortifikacijos), pilys ir religiniai pastatai mūsų čiais Gižycko, Trakų, Vaskiu, Orbetello, Seyhan miestuose ir gious buildings in cities (Giżycko, Trakai, Vaslui, Orbetello, regione jų regionuose. Projektu siekiama, kad jaunimas tarp šalių Seyhan) and in their regions. The students find and notice Projekto pavadinimas projekto darbo kalba partnerių atrastų istorinių, kultūrinių panašumų ir skirtumų, similarities and differences between history and culture of juos suprastų. Dalyvavimas projekte ugdys mokinių gebė- partner countries. The participation in this project teaches Fortifications, Castles and Religious Buildings in Our jimą pateikti ir skleisti informaciją apie savo veiklą, tobulins the learners how to present and disseminate the effects of Region gebėjimą naudotis informacinėmis komunikacinėmis tech- their work and how to use and improve their communica- nologijomis, skatins gilinti užsienio kalbų žinias. tion skills using ICT. In this way the students get used work- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos ing in English. Projekto veikla sutelks vaikus, jaunimą ir mokytojus aktyviai Scoala cu cls. I-VIII Nr. 4 Elena Cuza ir kūrybingai plėsti akiratį, mąstymą ir pažinimą. Projekto Project activities motivate young learners, older students Vaslui, Rumunija veikla įtakos ir vietos bendruomenę, nes, skatinant pažinti and teachers for creativity, innovation and intellectual de- kitas tautas, bus naikinami stereotipai ir stiprinama tautinė velopment. Our project affects positively local community, Szkoa Podstawowa nr 7 im. Jausza Korczaka w savimonė bei savo išskirtinumo suvokimas. diminishing stereotypical images of other nationalities, Giżycku strengthening the sense of the national identity and creat- Giżycko, Lenkija Numatomi tokie dvejų metų veiklos rezultatai: Comenius ing a sense of European citizenship. kampeliai, atvirukai, albumai – vadovai apie projekte da- Ziyapasa Ilkogretim Okulu lyvaujančių šalių regionus, pagrindinių žodžių ir posakių The results of two years’ project are: Comenius Corner ( Adana, Turkija žodynai projekte dalyvaujančių šalių kalbomis, pristatymai every school have a Comenius Corner where all the infor- Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani naudojant multimediją ir kompaktines plokšteles, inter- mation about partnership are displayed), postcards and Orbetello, Italija neto puslapiai, aprašantys projekto pasiekimus, ir trumpi book guides–albums from each region, dictionaries with filmai, kuriuose užfiksuotos, autorių manymu, įdomiausios basic words and phrases in native languages of participat- Trakų vidurinė mokykla akimirkos. ing institutions, Power Point presentation on CDs, project Trakai, Lietuva websites with the collected documents about Comenius events and short films showing the most interesting mo- ments according to their authors.  80  / Turinys
  • Kulautuvos vaikų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba sanatorinė mokykla „Penktoji planeta buvo labai įdomi. Ji iš visų mažiausia. Joje išsiteko tik gatvės žibintas ir jo uždegėjęs − žibintininkas“... The fifth planet was very strange. There was just enough room on it for a street lamp and a lamplighter”...... “It may „Gal ir gerai, kad šitas žmogus toks keistas. Bet jis bent jau well be that this man is absurd. But he is not so absurd as Projekto pavadinimas lietuvių kalba ne toks keistas kaip girtuoklis. Jo darbe bent yra šiokia tokia the tippler. For at least his work has some meaning”. Said prasmė...“ Tai mažojo princo žodžiai. the little Prince. Our project is inspited by Antoine De Saint „Penktoji planeta“: Europos moksleiviai bendradarbiauja Exupery’s work. suprasdami įvairovės vertę Projektą įkvėpė Antuano de Sent-Egziuperi kūrinys. 2008- ieji metai, Europos tarpkultūrinio dialogo metai, kviečia 2008, European year of intercultural dialogue, invites us Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mus susitelkti darbui, siekiant įvairovei suteikti vertybės to increase our work toward the identification of Diversi- “The Fifth Planet”: European students cooperate to state statusą. Toks yra šio projekto tikslas. Projektas, per metodo- ty as a value. This is the aim of our project, that, through the value of Diversity logiją ir užsienio kalbas, moksleiviams padės įgyti suprati- methodologies mą ir atvirumą kitokiems. and “different” languages, will drive our students to gain a Šiame projekte svarbus yra mokyklos vaidmuo − tai mo- renewed sensibility of openness to the Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos kymas kurti dialogą tarp skirtingų kultūrų, mokinių moky- Other. The important role of the school is in the promoting Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych mas į mūsų skirtumus žiūrėti kaip į vertybes, nugalint vi- the dialogue among different cultures and in the aprecia- Grabica, Lenkija suomenėje įsigalėjusius stereotipus. Mes įdomūs tuo, kuo tion of the differences through the overtaking of the con- Istituto di Istruzione Superiore-classica, scientifica, skiriamės. ditioning created by the professionale di Tropea Asmenybė yra vertybė, kurią reikia gerbti, kad ir kokia ji world around us. The Person is the value to be respected Tropea, Italija bebūtų. Tai yra vienintelis būdas mums vieniems kitus su- within the moltiplicity of its forms. This is the only way that Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla prasti. Mokykla atlieka svarbų vaidmenį vystant Europos the school has to play its role in the developing of the Eu- Kulautuva, Lietuva pilietiškumą. Projektas yra galimybė siekti šio tikslo, mums ropean Citizenship. The project is an occasion to improve a išsakyto Antuano de Sent-Egziuperi kūrinyje „Mažasis path well articulated toward the direction shown by Anto- princas”. ine De Saint-Excupery in his work “the Little Prince”.  81  / Turinys
  • Šiaulių Zoknių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Graikijos, Estijos, Lietuvos, Italijos, Turkijos ir Vokietijos mo- kyklos pradeda bendrą mokyklinį Comenius projektą „Tokie School from Greece and the partners from Estonia, Lithua- nia, Italia, Turkey, and Germany are starting a SCHOOL skirtingi, bet kartu ir panašūs” (Bridge over waters far away – PROJECT : “Bridge over waters far away – Culture, Art, Tradi- Projekto pavadinimas lietuvių kalba Culture, Art, Tradition, Education – So different but also so the tion, Education – So different but also so the same”. same), kuriame nagrinės kultūros ir meno, tradicijų įtaką Tokie skirtingi, bet kartu ir panašūs Our aims are to involve through our project pupils, teach- švietimui bei ugdymui, jų panašumus ir skirtumus įvairiose ers and associated partners through meetings, courses and Projekto pavadinimas projekto darbo kalba šalyse. Projektas skirtas 6−12 metų mokiniams. workshops, activities to improve the quality of teaching Bridge over waters far away – Culture, Art, Tradition, Šio projekto tikslas − gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, and learning. Education – So different but also so the same įtraukiant mokinius, mokytojus ir asocijuotus partnerius į 1st year we want to inform each other about Europe and our bendrą veiklą (susitikimus, kursus, seminarus, šalies kultū- cultures developing and find out about European identity ros bei meno vertybių pažintinę veiklą). by discovering its cultural heritage (common things and Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Pirmaisiais projekto metais bus pristatomos šalys, jų kultū- differences - national art, handicraft, music, fairytales and Liebfrauen Realschule Nottuln ros raida istoriniu aspektu, atrandami bendri sąlyčio taškai, dances of regions of Europe with very different history and Nottuln, Vokietija glūdintys šalių partnerių kultūros istorijoje (t. y. tautinio nature). Primary School Of Mesimeri meno, rankdarbių, muzikos, tautosakos, šokių panašumuo- 2nd year we are going to find out some of those answers Edessa, Graikija se ir skirtumuose). with workshops and other methods of active learning. Errol Tarakcıoglu Ilkogretim Okulu Antraisiais metais bus svarstoma, kas tai yra aktyvusis mo- During the program we will evaluate the progress, dissemi- İzmir, Turkija kymas, kokie yra jo būdai ir metodai. Stebėta veikla bus ap- nate the results, facilitate the participation of pupils with tariama seminaruose, mokytojų mainų metu, bus daromos Ist Comp Di Marsico Nuovo - SES B. Croce special educational needs, ensure equal opportunities for išvados, priimami sprendimai. Marsico Nuovo, Italija the participation of female/male pupils and staff promote Visos programos metu bus vertinamas procesas, aptariama intercultural education, help combat racism and xenopho- Šiaulių Zoknių pagrindinė mokykla darbo eiga, kolegos supažindinami su gautais rezultatais. bia. We will use new technologies and material exchanges. Šiauliai, Lietuva Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokinių su specialiaisiais All these will be included into the annual curriculum. Npo Agathe, Tartu Catholic School poreikiais veiklai, užtikrinamos lygios galimybės projekte We believe that all these will make our schools better by Tartu, Estija dalyvauti tiek berniukams, tiek mergaitėms. Mokytojai bus the end of the program. skatinami pajusti kiekvienos šalies kultūros akcentus švieti- mo sistemoje, bus stengiamasi įveikti rasizmą ir ksenofobiją. Pateikiant medžiagą ir užtikrinant sklaidą bus naudojamos naujausios informacinės technologijos, keičiamasi sukurta medžiaga. Visa tai bus pateikta kasmetiniuose klasių veik- los planuose, ugdymo programoje ir metraštyje. Tikimasi, kad pasibaigus projektui, mūsų mokyklos pato- bulės, įgis daugiau bendradarbiavimo, naujų technologijų naudojimo ir užsienio kalbos vartojimo patirties.  82  / Turinys
  • Raseinių rajono Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Ariogalos vidurinė mokykla Projektas „Parodyk man, kas tu esi“ (Show me, who you are) yra skirtas jauniesiems Europos piliečiams (15−19 metų “Show me who you are” is a project for young European citizens aged between 15 and 19 years and aims to show amžiaus). Projekto tikslas yra parodyti jaunų žmonių gy- what life is like for young people in the 21st Century. The Projekto pavadinimas lietuvių kalba venimą XXI amžiuje. Projekto esmė yra mokinių gyvenimo project focuses on students’ lifestyles and will incorporate būdas ir jų mintys apie vartotojų interesus. their ideas on consumerism. Parodyk man, kas tu esi Projekto pagrindas yra elektroninis žurnalas, kuriame visų The project is based on the format of an E-journal that all Projekto pavadinimas projekto darbo kalba dalyvaujančių mokyklų mokiniai pateiks informaciją, nau- participating schools can access and add information to Show me, who you are dodami įvairias informacijos priemones. Tai bus kiekvienos using a range of different media. In detail this will involve mokyklos sukurto filmo pristatymas, madų šou, informaci- a film presentation of each school, fashion presentations, ja apie savo miestą, mokyklą ir apžvalgos (straipsniai) apie a presentation on the local town/area of the school and Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos jaunų žmonių ir jų aplinkos vartotojų visuomenę. surveys based on consumer habits amongst young peo- 10. Klasse Solroed ple and their local environment. The main objective of the Pagrindinis projekto tikslas yra susipažinti su skirtingomis Solrod Strand, Danija project is for students to learn about different cultures and kultūromis ir informuoti apie jas pasaulį. to make them more globally aware. Ashby School Ashby De La Zouch, Didžioji Britanija Raseinių rajono Ariogalos vidurinė mokykla Ariogala, Lietuva Colegiul Tehnic Textil Sibiu Sibiu, Rumunija Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana Cassino, Italija Elazig Kaya Karakaya Fen Lisesi Elazig, Turkija  83  / Turinys
  • Klaipėdos Liudviko Stulpino Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Kalba yra pagrindinė žmonių bendravimo priemonė. Ja yra perteikiamos mintys ir informacija, išreiškiami siekiai, Language is the principal means of human communica- tion. Through it ideas and information are expressed, as- požiūriai ir emocijos, atskleidžiamos lakios vaizduotės ga- pirations, attitudes and emotions are articulated and im- Projekto pavadinimas lietuvių kalba limybės. Projekto tikslai: skatinti mokinius mokytis kalbos ir aginative possibilities are predicated. The project aims at ugdyti tarpkultūrinį supratimą. Mokyklos partnerės skatins promoting the pupils’ language learning and intercultural Draugystės kalba mokinių susidomėjimą kitų šalių kultūromis, supažindinda- awareness. The school partners will foster the interest of Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mos juos su tradicijomis, šventėmis, mokydamos pasakoji- pupils in the culture of other countries through traditions, mų, eilių ir dainų, pateikdamos informacinius tekstus apie celebrations, stories, rhymes and songs, informative texts The Language of Friendship kitų šalių vaikus, jų gyvenimo būdą ir papročius. Projekto about real children, lifestyles and customs from elsewhere. metu didelis dėmesys bus skiriamas tam, kad mokiniai ga- The project will focus on making children comfortable with Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos lėtų patogiai jaustis bendraudami šnekamąja ir rašytine communication in simple spoken and written English and anglų kalba; mokiniams bus sudarytos galimybės suvokti, will try to make them think of foreign languages not only Istituto Statale Comprensivo L. Pirandello jog užsienio kalba nėra vien tik mokomasis dalykas, bet ir as subjects but also as ways and means of communication. Pesaro, Italija bendravimo priemonė. The idea of the project is also to use new media in these Scoala Cu Clasele I-Viii Nr. 12 Resita activities. Šioje veikloje bus naudojamos naujosios technologijos − Resita, Rumunija tai viena iš projekto idėjų. Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla Klaipėda, Lietuva Zespol Szkol Nr7 Torun ,Lenkija Ozel Istikbal Ilkogretim Okulu Kayseri, Turkija Privata Vidusskola “Laisma” Riga, Latvija Istituto Statale Comprensivo E.Medi Porto Recanati-Mc, Italija  84  / Turinys
  • Klaipėdos Hermano Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Zudermano vidurinė Mokyklų partnerystė pagrįsta tarpkultūriniu bendravimu ir bendradarbiavimu. Projekto tikslas yra akcentuoti faktą, Our partnership definitely concerns intercultural dialogue. Our main objective is to emphasize the fact that our stu- mokykla jog mūsų moksleiviai yra naujieji senosios Europos pilie- čiai, Europos, kuri yra daugiatautė ir privalo tokia išlikti. Turi dents are the new citizens of an old Europe, a Europe which is multicultural and must remain so. Every culture must be būti išsaugota kiekviena kultūra. Tačiau, tuo pat metu, šis preserved. But at the same time, this multiculturalism must daugiakultūriškumas privalo tapti tuo pamatu, ant kurio be the foundations on which the new house will be built. Projekto pavadinimas lietuvių kalba bus statomi naujieji namai. Būtent todėl mūsų moksleiviai That is why our students must know each other through Nuo tradicijų − iki naujovių. Mes − naujieji europiečiai privalo pažinti vieni kitų tradicijas ir per jas pateikti bendrą their traditions from which they will draw a common inher- tautos paveldą. Labai svarbu yra pažinti kitų tautų kultūrą, itance of the nations and know as well what is culturally Projekto pavadinimas projekto darbo kalba sužinoti, kokie žmonės įneša savo indėlį kuriant europietiš- going on in each partner’s country and who are the people, From Traditions to Modernity, We Are The New Europeans kąją šeimą. contributing to building the European house. Moksleivių naudojamos priemonės bus labai įvairios: pri- The means of the students’ disposal will be multimedia: Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos statymai, parengti Power Point programa, sukurta interneto power point presentations, websites, chat rooms but also svetainė, organizuojami pokalbiai internetu, taip pat paštu good old fashioned mails send by post and of course actual Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Doctor Petar siunčiami laiškai ir organizuojami susitikimai. meetings. Beron Topolovgard, Bulgarija Istituto Magistrale Regina Elena Acireale, Italija Lycee Prive Saint-Felix Nantes, Prancūzija Zespo Szko Ponadgimnazjalnych im St.Staszica Staporkow, Lenkija Klaipėdos Hermano Zudermano vidurinė mokykla Klaipėda, Lietuva  85  / Turinys
  • Kauno Simono Daukanto Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Pasižvalgius po Europos miestus, paaiškėja, jog beveik visi jie yra prie kokios nors upės. Tarp miesto ir upės yra tamprus A wandering look over the European cities makes us aware of the river within. There’s a wealthy relation going on be- ryšys. Ne visada jis draugiškas, ne visada harmoningas, bet tween the two elements, not always peaceful, not always in Projekto pavadinimas lietuvių kalba amžinas ir nekintantis. Šis projektas bus tarsi įdėmus žvilgs- harmony, but perpetual and long lasting. nis, leidžiantis mokiniams suprasti istorinius, politinius, so- Miestas ir upė This project shall be that “close look” and will show the pu- cialinius ir kultūrinius elementus, turėjusius įtakos Europos pils how to understand the historic, political, social and cul- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba miestų atsiradimui ir vystymuisi. Kiekviena šalis partnerė tural elements that determined the birth and development pati nuspręs, kurį savo šalies miestą pasirinkti, svarbu tik City and the River of the European capitals. The partners will decide if the city tai, kad jis turėtų labai glaudų ryšį su upe. to work on each country will be the city capital or some Mokyklos partnerės išsirinks 1–3 miestus iš 27 Europos other city with a much more relevant relation with a river. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Sąjungos šalių. Mokiniai, atlikdami įvairius tyrimus, kaup- The 27 capitals of the European Union will be distributed Agrupamento de Escolas de Vialonga dami medžiagą, analizuodami ir grupuodami visą gautą between the partner schools (no more than 3 for each Vialonga, Portugalija informaciją, vystys bendruosius europinius gebėjimus. Šie school), and the pupils will work in research activities, se- gebėjimai bus taikomi mokinių pamokinėje ir popamoki- Anadolu Imam Hatip Lisesi Mudurlugu lection and analysis/organization of all information avail- nėje veikloje. Jei bus gautas finansavimas, tuomet Turkijos, Bilecik, Turkija able developing the common European skills agreed by the kuri nėra Europos Sąjungos narė, sostinė Ankara tai pat bus partners, representing for all the subjects in school and life. Istituto Comprensivo di Brolo įtraukta į minėtų miestų sąrašą. Ji taps 28-uoju miestu. If the partnership will get final approval, Ankara or a Turkish Brolo, Italija Mokiniai, išstudijavę upės ir miesto ryšį per paskutinius šimt- city, though not a EC capital, will appear as the 28th city. Govan High School mečius geografiniu, istoriniu, kultūriniu ir ekonominiu po- By studying the relation that cities have had during the Glasgow, Didžioji Britanija žiūriais, apie kiekvieną miestą sukurs dokumentinį filmą. past centuries with their rivers, working on several differ- Sint –Vincentius - en Vrij Handelsinstituut Mokiniai, naudodamiesi per metus įgytomis žiniomis, vė- ent perspectives (geography, history, economy or culture), Deinze, Belgija liau į savo veiklą įtrauks ir kitus mokyklos bendruomenės pupils will produce and direct a documentary movie for narius. each capital. III Liceum Ogolnoksztac Leszno, Lenkija Using the knowledge gathered during almost one year, the pupils will work afterwards on an emancipation project: 4th EPAL Kavala they must develop projects involving their schools and all Kavala, Graikija European capitals about which they already worked and Torokvesz Uti Altalanos Iskola produced a movie. Budapest, Vengrija Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla Kaunas, Lietuva  86  / Turinys
  • Kaišiadorių rajono Kruonio Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Pagrindiniai projekto „Prisiminkime, pasidalykime, kurkime ir ieškokime drauge“ uždaviniai yra mokyti jaunimą švęsti The main objectives of the project “Let’s Keep the Memories Alive“ are to teach young people to celebrate national festi- nacionalines, tautines šventes, mokyti juos tausoti ir gerb- vals, to inspire them to cherish their customs and traditions, Projekto pavadinimas lietuvių kalba ti savo papročius bei tradicijas, taip pat suteikti jauniems to get acquainted with the cultural heritage of the partner žmonėms galimybę susipažinti su kitų šalių kultūriniu pa- countries. The activities are shared throughout two years. Prisiminkime, pasidalykime, kurkime ir ieškokime drauge likimu. Five meetings are being planned. The activities include col- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba lecting folk songs and organising the song festivals, youth Visa projekto veikla yra suplanuota dvejiems metams. Per camps in each partner country, partner meetings where Let‘s keep the memories alive šį laikotarpį yra numatyti penki šalių partnerių susitikimai. national cuisines will be presented, making video clips of Projekto veikla labai įvairi: liaudies dainų rinkimas, dainų each meeting, communicating with friends from partner festivalių organizavimas, kūrybinės jaunimo stovyklos kiek- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos countries via e-mail and exchanging ideas about national vienoje šalyje partnerėje, šalių susitikimai, kurių metu bus and popular music, customs and traditions, youth’s leisure. Grupul Scolar Mihai Viteazul susipažįstama su kiekvienos šalies partnerės nacionaline During the meetings pupils will be writing a conversational Zalau, Rumunija virtuve, bus mokoma liaudies žaidimų ir dainų, kuriami vocabulary of the most commonly used expressions in the vaizdo siužetai apie kiekvieną susitikimą, vyks bendravi- Zespo Szko Publiczne Gimnazjum w Kucy languages of the partner countries and English – the main mas tarp draugų iš šalių partnerių elektroniniu paštu, bus Czarnkowskiej language of the project. The final products of the project keičiamasi idėjomis apie liaudies ir populiariąją muziką, Czarnkow, Lenkija are an audio visual clip and CDs with pupils’ poems and sto- papročius ir tradicijas, jaunimo laisvalaikį. Kiekvieno susiti- ries translated into English, also with recipes and photos of Zdruena hotelova akademia kimo metu mokiniai rašys dažniausiai vartojamų žodžių bei the national dishes. Bratislava, Slovakija posakių žodynėlį šalių partnerių ir anglų kalbomis. Istituto Istr. Sec. Sup. - C. Agostinelli Galutiniai projekto produktai: garso ir vaizdo klipai, mo- Ceglie Messapica, Italija kinių kūrybiniai darbai, nacionalinių patiekalų receptų ir nuotraukų albumas. Visi galutiniai projekto produktai bus Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinė mokykla įrašyti į kompaktines plokšteles. Kruonis, Lietuva Nevit Kodalli Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi Mersin, Turkija Agrupamento Vertical de Escolas de Pico de Regalados Vila Verde, Portugalija  87  / Turinys
  • Kauno buitinių paslaugų ir Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba verslo mokykla Projekto tikslas – pradėti tarptautinį jaunų žmonių dialogą. Dialogo tema bus naujos, išsiplėtusios Europos bendrapilie- We aim to establish an international dialogue between young people to investigate their rights, duties and re- čių teisės, pareigos ir atsakomybė. Projekto metu mokiniai sponsibilities as citizens of the newly expanded European Projekto pavadinimas lietuvių kalba bus skatinami patyrinėti jų pačių savastį, nacionalinį išskir- Union. We will support and encourage pupils to both re- tinumą, matant tai visos Europos jaunų žmonių kontekste. flect on their own identity and consider what it means to Europos pilietybės link Bus aptariamos mokyklų bendruomenės taisyklės, požiūriai a part of a larger community that extends beyond national Projekto pavadinimas projekto darbo kalba ir poreikiai, lyginami su kitų šalių tais pačiais visuomeniniais boundaries. The partnership will promote a `Respect Agen- aspektais, atsirandančiais besiplečiant bendrai europinei da` that fosters respect for themselves and others through a Towards European Citizen erdvei. Tai turėtų sudaryti Europos piliečio, Europos moki- shared understanding of similarities and differences where nio bendrų taisyklių, pareigų ir teisių suvokimo pagrindą. harmony and diversity are celebrated through the learning Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Partnerystė rems „Pakantumo dienotvarkę“, kuri turėtų su- process we undertake both in and beyond the project in stiprinti savęs suvokimą nacionaliniame kontekste, drauge our institutions and communities. Woodlands School apžvelgiant ir lyginant jį su internacionaliniu pilietiškumo Basildon, Didžioji Britanija kontekstu. Laikantis tokio požiūrio, harmoniją ir skirtumus Norwich High School for Girls apjungtų mokymo procesas, kuris pagal projektą apimtų Norwich, Italija tiek mokyklų bendruomenes, tiek ir platesnius visuomenės sluoksnius – šeimas, artimuosius. Liceo Classico Europeo Umberto I - annesso al convitto Nazionale Projekto metu bus aiškinamasi, kas mus daro mumis: lie- Torino, Portugalija tuvius – lietuviais, anglus – anglais, ir t. t. Surinkus visų ša- lių mokinių ir mokyklų taisykles, bus ieškoma bendrumų. Escola Secundaria de Caldas das Taipas Apibendrinant bus ieškoma panašumų, kurie turėtų tapti Caldas das Taipas, Estija lyg ir Europos piliečio − Europos mokinio − teisėmis ir pa- Narva Humanitaargumnaasium reigomis. Narva, Latvija Projektas truks dvejus metus. Į jį bus įtraukta mokyklų mo- Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla kinių bendruomenė ir mokytojai, kurie dalyvaus diskusi- Kaunas, Lietuva jose, interneto konferencijose, vykdys kitą projekto plane numatytą veiklą. Ligatnes vidusskola Līgatne, Lenkija I Liceum Ogolnoksztac im. Tomasza Zana Wschowa, Didžioji Britanija  88  / Turinys
  • Pasvalio rajono Pajiešmenių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Parengtas projektas „Ugdymo įtaka ekologinės atsakomy- bės formavimui“ turėtų padėti projekte dalyvaujančių mo- The project “Value education and ecological responsibil- ity” wishes to help pupils and parents realize the ecologi- kyklų mokiniams ir jų tėvams plačiau susipažinti ir tinkamai cal problems existing within the area they live in and the Projekto pavadinimas lietuvių kalba identifikuoti savo gyvenamosios vietos ekologines ir gam- whole European space as well. During their lessons from tosaugos problemas, palyginti jas su kitų ES šalių patirtimi the school curriculum and extracurricular activities stu- Ugdymo įtaka ekologinės atsakomybės formavimui ir problemomis. Projekto vykdymo metu projekto partne- dents will talk about things which pollute the air, destroy Projekto pavadinimas projekto darbo kalba rių mokyklose būtų patikslinti ugdymo planai ir veiklos the natural habitat, kill plants and animals, change our programos, kurios įgalintų visą dėmesį sutelkti gamtosau- lives. They will recognize the problems, write about them Value Education and Ecological Responsibility gos ir ekologinių problemų sprendimui, skatintų mokinius and share them with colleagues from school, their parents, analizuoti tiek teorinius, tiek ir praktinius aspektus, identi- friends and other people from their community. They will Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos fikuojant gamtos ir oro užterštumo poveikį žmonėms, aug- learn how to change the way they live, how to respect what menijai ir gyvūnijai. Mokiniai išmoktų tinkamai vertinti ir we have, how to help the environment firstly by saving pa- Scoala Nr. 114 ‘Principesa Margareta’ atpažinti taršos šaltinius. Sukaupta informacija, idėjomis per, water, energy. Knowing that Earth resources aren’t end- Bucuresti, Rumunija ir išvadomis būtų dalijamasi su projekto partneriais, būtų less, students will be educated for values such as: responsi- Liceo Classico G. Carducci teikiami siūlymai kitiems mokiniams ir gyvenvietės ben- bility, family, tolerance, respect and non-violence. Students Cassino, Italija druomenės nariams ekologinės situacijos gerinimo klausi- and their teachers will try to find sustainable solutions to mais. Mokiniai suprastų, kad galima išspręsti bet kurią gy- minimize the problems they have discovered. Artalbey Ilkogretim Okulu venamosios vietos ekologinę problemą, kad reikia išmokti Kilis, Turkija gerbti ir mylėti mus supančią aplinką ir ekologinę erdvę, Ies Ribera Del Sio kad daugelis problemų, tokių kaip energijos ir vandens Agramunt, Ispanija tausojimo, antrinių atliekų rinkimo ir rūšiavimo, racionalaus popieriaus ir kitų gamtos išteklių panaudojimo ir kitos, gali Escola Secundaria Com 3.º Ciclo Do Fundao būti sprendžiamos bet kurioje bendruomenėje ir žmonių Fundao, Portugalija grupėje. Mokiniai turi suvokti, kad Žemės ir gamtos ištekliai Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinė mokykla nėra beribiai. Pajiešmeniai, Lietuva Projekto pagrindinės idėjos paskatintų mokinius ir jų tė- College Henri Ageron vus su gamtos turtais elgtis atsakingai ir apdairiai, tausoti Vallon Pont D’arc, Prancūzija mus supančią aplinką ir mažinti jos taršą. Mokiniai ir jų tė- vai bendromis jėgomis stengtųsi spręsti jų pačių atrastas ir identifikuotas problemas.  89  / Turinys
  • Pasvalio lopšelis-darželis Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba „Eglutė“ Projekto „Sėkmė“, skirto vaikų sveikatos priežiūros ir para- mos strategijoms plėtoti, tikslas yra gerinti ikimokyklinio The project “Success”, sustainable childcare through en- couraging support strategies, aims to enhance the qual- ugdymo ir mokytojų pedagoginio pasirengimo kokybę Eu- ity and European dimension of pedagogical training for Projekto pavadinimas lietuvių kalba ropos mastu. Norint pasiekti naujos kokybės, galima perim- pre-primary schoolteachers and staff members. This will ti ir kūrybiškai panaudoti įvairias kitų ES šalių ikimokyklinių be done by using the participating pre-primary schools Sėkmė įstaigų žinias maisto ruošimo, vaikų maitinimo organizavi- different skills in the area of food and health issues, how Projekto pavadinimas projekto darbo kalba mo, sveikatos priežiūros srityse. to strengthen physical activities among children, different methods to reinforce creativity and innovation by using Success Šis procesas turi padėti gerinti vaikų sveikatą, skatinti jų fi- young children’s curiosity and imagination. The project will zinį aktyvumą. Panaudojant įvairius metodus ir būdus, kitų develop innovative activities to help pre- primary teachers, šalių gerąją patirtį, projektu bus siekiama ugdyti kūrybišku- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos staff members, parents and children themselves to play an mą, diegti naujoves, pasitelkiant vaikų kūrybą, saviraišką ir active part in this work. Pre-Primary School Of Kallby Gard fantaziją, lavinti vaikų vaizduotę, smalsumą, skatinti pažin- Kallby, Švedija tinį aktyvumą. Vali Mehmet Ali Turker Anaokulu Projektas paskatins naujos veiklos atsiradimą. Naujovės pa- Bolu, Turkija skatins ikimokyklinių įstaigų ugdytinius, mokytojus, tėvus ir kitus bendruomenės narius aktyviai įsijungti į šią veiklą Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ir dalyvauti joje. Pasvalys, Lietuva Gradinita De Copii Cu Program Prelungit Nr. 24 Craiova, Rumunija  90  / Turinys
  • Kėdainių Atžalyno Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projektas „Europa leidžia save mylėti“ supažindins su kitų šalių kultūra, istorija, turistine veikla, gamta, įžymybėmis, Unser Projekt entsteht aus der festen Absicht Europa ent- decken und sich in sie verlieben zu lassen. mokyklų sistema, kasdieniu gyvenimu. Durch unser Projekt lernen wir Kultur, Geschichte, touri- Projekto pavadinimas lietuvių kalba Projekte bus gvildenamos mūsų jaunimui artimos temos. stische Attraktivitäten, Natur, Sehenswürdigkeiten, Schul- Europa leidžia save mylėti Dalis projekto veiklos bus skiriama supažindinti kitas šalis systeme, alltägliches Leben der Partnerländer kennen. In partneres su memorialais ir paminklais. Taip bus pristatoma unserem Projekt berühren wir Themen, die unseren Ju- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba savo šalis, jos regionai, miestai, mokyklos, jų sistema, ir pra- gendlichen nahe sind. Einen Teil unseres Projekts widmen Europa lässt sich lieben plečiamos užsienio kalbos žinios. wir den Gedenkstätten und den technischen Denkmälern. Außerdem werden wir die Gelegenheit haben, für unsere Į projekto veiklą bus stengiamasi įtraukti kuo daugiau mo- Heimatländer, Regionen, Städte und Schulen zu werben kymosi sunkumų turinčių mokinių, ne tik iš mūsų mokyklų, Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos und unsere Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern. bet ir iš artimų apylinkių. Bus mokomasi pagarbos, toleran- Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 2 III LO cijos įvairioms socialinėms grupėms, religijoms, kitatau- Zu unserem Projekt laden wir Personen mit Lernschwie- im.L.Szenwalda čiams, žmonėms su negalia. rigkeiten sowohl aus unserer Schule als auch aus unserer Dabrowa Gornicza, Lenkija näheren Umgebung ein. Wir werden Achtung und Toleranz Darbo rezultatai visada bus pateikiami interneto puslapiuo- Stredna veterinarna im Verhältnis zu verschiedenen Sozialgruppen, Nationen, se. Atliekant darbus bus naudojamos naujosios technolo- Košice-Barca, Slovakija Religionen, behinderten Personen lehren. gijos, kuriami filmai, pasitelkiant žiniasklaidos priemones, Allgemeine Sekundarschule Georgi Ismirliev bus rengiamos prezentacijos. Sava šalis ir vietovė, kurioje Über die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit werden wir Gorna Orjahovica, Bulgarija mes gyvename, mokykla, kurioje mes praleidžiame didžią- unter anderen auf Internetseiten informieren. Wir werden ją dalį dienos, bus pristatomos įvairiais būdais. neue Technologien verwenden und unter anderen Filme, Gymnasium Lefkonas/Serron multimediale Präsentationen, Informationsberichte über Serres, Graikija Projektas – tai galimybė plėsti žinias, patirti naujų pojūčių, unsere Heimatländer erstellen. dirbti kartu, mokytis užmegzti draugystę su kitataučiais. Šis Kėdainių Atžalyno vidurinė mokykla daugiašalis projektas padės susipažinti su Europa ir ją pa- Unser gemeinsames Projekt ist Gelegenheit zum interkul- Kėdainiai, Lietuva milti. turellen Lernen, zur gemeinsamen Arbeit, zur Erweiterung des Wissens, zum Sammeln der neuen Erfahrungen und vor allem zur Schließung der Freundschaften.  91  / Turinys
  • Vilniaus Žirmūnų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba gimnazija Projekto metu dalyviai susipažins su klimato kaitos faktais savame krašte. Ypatingas dėmesys bus skiriamas regionų Im Projektverlauf sollen sich die Projektbeteiligten der Tat- sache des Klimawandels an Beispielen aus den jeweiligen bendrumams ir skirtumams. Vykdant projektą bus nagri- heimischen Räumen bewusst werden. Dabei sollen insbe- Projekto pavadinimas lietuvių kalba nėjamos tokios klimato kaitos kontekste aktualios temos: sondere Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschie- energijos gamyba, „šiltnamio efekto“ atsiradimas, alter- denen Regionen in themenbezogenen Projekten heraus- Klimato kaitos aspektai natyvūs energijos šaltiniai, klimato kaitos istorinė analizė, gearbeitet werden. Die Projekte werden sich mit folgenden Projekto pavadinimas projekto darbo kalba gyvūnijos rūšių įvairovės kaita, gyvūnijos prisitaikymas prie Themen im Kontext des Klimawandels auseinandersetzen: aplinkos pasikeitimo, maisto produktų gamyba. Viso pro- Energieerzeugung, Entstehung von Treibhausgasen, rege- Aspekte des Klimawandels jekto metu partneriai apie projekto eigą vieni kitus infor- nerative Energiequellen, Analyse historischer Wetterdaten, muos internetu (projekto svetainė, Wiki). Veränderung der Artenvielfalt, Anpassung von Tieren an Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Umwelteinflüsse und Lebensmittelerzeugung. Während des gesamten Projektes verständigen sich die Projektpart- Gesamtschule Weilmunster ner über die Entwicklung der Vorhaben über eine Internet- Weilmunster, Vokietija präsenz (Homepage, Wiki). Cite Scolaire Du Cheylard Le Cheylard, Prancūzija Vilniaus Žirmūnų gimnazija Vilnius, Lietuva  92  / Turinys
  • Kauno ryšininkų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba mokykla Projekto tikslas − atlikti dabartinės Europos Sąjungos socio- ekonominės situacijos studiją. The project puts forward the study of the present socio- economic situation of the European Union, as a starting cause for the migration situation considering here both Svarbu migracinės bangos poveikį analizuoti ekonominiu Projekto pavadinimas lietuvių kalba countries of origin and of destination. Then we analyse the ir socialiniu aspektais. Europos Sąjungos augimas siūlo most important aspects of the migration phenomenon Nauja realybė naują panoramą, naują socialinę realybę ir ekonomiką su – reasons and causes of migration, positive and negative didelėmis galimybėmis socialiniam, kultūriniam ir ekono- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba aspects and in the last part we try to find solutions to di- miniam vystimuisi, tačiau taip pat generuoja potencialias minish the negative aspects of migration and financial and A New Reality problemas. Būtų išmintinga analizuoti ir numatyti proble- educational solutions and possibilities of employment for mas, siūlyti sprendimus. the total integration of migrants. Bendrieji tikslai: atlikti kiekvienos iš ES šalių palyginamąją Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos It’s also important to analyse the impact of migratory flows dabartinės ekonominės, socialinės, įdarbinimo ir kultūrinės Ies “Felipe De Borbon” at economic and social level. The Growth of the EU offers situacijos apžvalgą, ypač tų šalių, kurios tiesiogiai dalyvauja Ceuti (Murcia), Ispanija a new panorama, a new social reality and economy, with šiame projekte; analizuoti naują realybę, migracinę bangą great opportunities for social, cultural and economic devel- Privata Vidusskola Patnis šalyse: išvykimo ir atvykimo priežastis bei pasekmes. opment but it also generates potential problems. It would Riga, Latvija Ypatingieji tikslai: įkurti centrų tinklą naudojant ITC, stiprin- be wise to analyse and anticipate these problems and pro- Scoala De Arte Si Meserii, Valeni ti bendravimą tarp partnerių, skatinti kalbų mokymąsi kaip pose solutions to their solving. Com. Valeni, Rumunija esminį darbo rinkos gebėjimą; didinti kultūrinį ir ekonomi- The partners of the project will settle a network of centres, nį gerbūvį, toleranciją ir bendrą supratimą tarp dalyvaujan- Kauno ryšininkų mokykla using the ICT and will create website for this project, to čių šalių, kultūros, laisvos konkurencijos ir laisvo judėjimo Kaunas, Lietuva strengthen the communication among them and to facili- Europos rinkoje priemones; sukurti šio projekto tinklalapį. tate the exposure of information and research. The Philips European Hellenic School Nicosia, Kipras The knowledge of languages will be promoted, an essen- tial skill on the labour market. Primary School Flomochorioy Kotrona Flomochori, Graikija We want to get involved in this project to increase the cul- tural and economic well being, tolerance and mutual un- Pinarkule Ilkogretim Okulu derstanding among participant countries by means of cul- Istanbul, Turkija ture, the principles of free competition and free movement on the European market. We want to achieve a long-term cooperation and friendship with all the partners by means of project work.We believe that all the people involved in the activities will be able to properly recognise positive qualities ( tolerance, friendship, acceptance), what will un- doubtedly help them to find their place in the EU.  93  / Turinys
  • Prienų rajono Stakliškių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projektu norima panagrinėti iškilusią mokslinę temą, pra- dedant nuo reiškinio stebėjimo, ir, pagal vidurinės mokyk- We want to analyze an emerging scientific topic starting from observation of the phenomenon, and try to explain, los mokymo standartus, pabandyti pasiaiškinti, kas atlikta according to the standards of high school students’ un- Projekto pavadinimas lietuvių kalba šoje srityje, paanalizuoti naudotus metodus, kitų šalių indė- derstanding, the state of art, methods employed, contri- lį į tyrinėjamą temą ir jų kolegialius vertinimus, be to, išsiaiš- butions of other countries on the same subject and their Genetikos atkūrimas: nauji gyvenimo būdai kinti, pirmiausia Europos, po to − kitų partnerių nuostatus, peer evaluation; moreover, European at first and then other Projekto pavadinimas projekto darbo kalba reguliuojančius šį klausimą, ir suvokimą, kaip kiti žmonės partners’ regulations which control the matter, and percep- gvildena šią problemą. tion that other people have of the examined matter. Re-creation by Genetics: New Ways of Life Projektu siekiama trijų svarbiausių tikslų: We have three main aims: • skatinti kritišką požiūrį ir gebėjimą analizuoti, ugdyti • Stimulating critical attitude and analysis ability, eliciting Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos norą atrasti, atlikti tyrinėjimą, skatinti smalsumą; the wish to discover, to carry out a research; stimulating Liceo scientifico Lorenzo Respighi • suteikti mokiniams galimybę suvokti mokslą kaip pa- curiosity; Piacenza, Italija saulinę patirtį, kuria dalijamasi su kitomis kultūromis; • Making students live science as a global experience, I.E.S. Gil de Junterón • ugdyti savimonę, įgyti daugiau žinių lyginant savo ir shared with other cultures; Beniel, Ispanija partnerių rezultatus, susijusius su genetikos atkūrimu; • Increasing self consciousness, improving knowledge tokiu būdu išaiškės naujos gyvybės formos, etiniai, by comparing results with partners Re-creation as it Teck-Realschule moraliniai ar teisiniai aspektai, galimas poveikis mūsų will concern Genetics, therefore new forms of life, ethic, Kirchheim/Teck, Vokietija gyvenimo būdui, žmonių sąmoningumas skirtingose moral, legislative concerns, consequences for our life Grupul Scolar Latcu Voda šalyse. style which might result, people’s awareness in different Siret, Rumunija countries. Tikimasi, kad genetikos atkūrimas patraukliais ir įdomiais Prienų rajono Stakliškių vidurinė mokykla būdais paskatins mokinius bendradarbiauti, tapti atviriems Re-creation as we want it to be carried out in a pleasant Stakliškės, Lietuva naujovėms, atlikti tyrimus be išankstinio nusistatymo ir ver- way, which may stimulate our pupils to collaborate, to tinimo. open their mind to what is new, to make new discoveries Muratpasa Lisesi without prejudices or discrimination. Antalya, Turkija  94  / Turinys
  • Širvintų rajono Gelvonų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Projektu norima pabandyti panagrinėti svarbiausius veiks- nius, lemiančius žmogaus fizinę ir psichinę sveikatą, taip We want to explore the main factors determining our phys- ical and mental health, and the quality of our natural envi- pat ir mus supančios aplinkos kokybę. Vykdant projektą ronment. We would like to find out about the health care Projekto pavadinimas lietuvių kalba bus stengiamasi daugiau sužinoti apie sveikatos apsaugą in our countries and cities, and to check the possibilities savo šalyje ir miestuose, įgyti žinių, kaip galima pasirūpinti to take care of our health and well-being in our cities. We Sveikas kūnas, sveika siela, sveika aplinka savo sveikata ir gera savijauta ten, kur mes gyvename. Pro- want to learn what people can do to protect their health Projekto pavadinimas projekto darbo kalba jektu norima pasiaiškinti, ką žmonės gali padaryti dėl savo and develop their personality, and what our students are sveikatos, ir kaip elgiasi mūsų mokiniai, kad jie visada būtų doing in this aspect. We are going to study ways of protect- Healthy Body, Healthy Soul, Healthy Environment sveiki, darbingi ir pakilios nuotaikos. Ketinama panagrinėti ing the environment and to find out what is being done in ir paieškoti būdų, kaip būtų galima apsaugoti aplinką ir išsi- our countries and cities in this aspect. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos aiškinti, kas yra daroma mūsų šalyse ir miestuose. We are going to publish booklets presenting our findings. S. Zeromski High School Projekto metu numatoma išleisti keletą brošiūrų, kuriose We want to prepare a critical cookery book containing tra- Rardów, Lenkija bus pateikiami surinkti duomenys. Taip pat norima prista- ditional dishes of our countries, and analysing how healthy tyti gana vertingą valgių knygą, kurioje būtų aptariama šių they are. We are going to present examples of personal- Penn Hall Specialist Special School patiekalų nauda sveikatai ir pateikti sveikų patiekalų recep- ity-enriching activities or their results, for instance, poetry Wolverhampton, Didžioji Britanija tai. Be to, ketinama supažindinti su keletu mokinių veiklos written by our students, films showing them dancing or Grup Scolar Aurel Vlaicu rūšių: pačių mokinių eilėraščiais apie sveikatą ir gamtos acting, or doing voluntary work for children in danger of Cluj- Napoca, Rumunija apsaugą (originalo kalba ir jų vertimu), filmukais, kuriuose demoralisation or for elderly people, and exhibitions of būtų būtų rodomas mūsų mokinių dalyvavimas meninėje their paintings, sculptures or photos. In this way we hope Ies Bernat Metge saviveikloje taip pat įtakojančioje mokinių sveikatą, – šo- to enhance the awareness of the importance of health and Barcelona, Ispanija kiai, spektakliai šia tema. Filmukai taip pat atspindėtų sa- environment protection and personality development. I. Béla Gimnázium És Informatikai Szakközépiskola vanorišką mokinių pagalbą bendraamžiams ir vyresniojo Szekszárd, Vengrija amžiaus žmonėms. Dar numatoma rengti mokinių piešinių, fotografijų, skulptūrų konkursus ir parodas. Secondary School “Nikolai Katranov” Svishtov, Bulgarija Šiuo projektu ir atliekama veikla tikimasi sustiprinti moki- nių ir aplinkinių žmonių supratimą, kokia svarbi mūsų gy- Escola Profissional De Moura venime yra kiekvieno iš mūsų sveikata, saugi ir švari aplin- Moura, Portugalija ka, kokią įtaką ji turi asmenybės augimui ir vystymuisi. Maresal Fevzi Cakmak Lisesi Samsun, Turkija Ipssar Pietro Piazza Palermo, Italija Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla Gelvonai, Lietuva  95  / Turinys
  • Šiaulių Dainų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Užsienio kalbų mokymasis neturi būti nuobodus ar netei- kiantis pasitenkinimo. Kalbos mokymosi procesas gali tapti Learning foreign languages do not have to be boring or un- satisfying. The process of acquiring the language could be malonumu. Projekto „Malonumas ir mokymasis, mokyma- enjoyable. The project “Fun and Learning – Learning and Projekto pavadinimas lietuvių kalba sis ir malonumas!“ tikslas yra skatinti susidomėjimą užsie- Fun” is to create interest in learning foreign languages and nio kalbų mokymusi, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, sie- to promote confidence in understanding and using them. Malonumas ir mokymasis, mokymasis ir malonumas! kiant šio tikslo. Kompleksinis kalbos mokymasis susideda iš Globally integrated language and cross-curricular learning Kalbos – priemonė susirasti draugų Europoje kelių dalių: language will link other areas of learning through elements which: Projekto pavadinimas projekto darbo kalba • dėmesio sukoncentravimas į temas, susijusias su kitais mokomaisiais dalykais: matematika, muzika, gamtos • draw on topics and concepts covered in other school Fun And Learning – Learning And Fun! mokslais, kūno kultūra, informatika ir kt.; subjects such as Mathematics, Music, Science, Physical Languages as the key to get to know European friends • platesnių programų, kurios turėtų išliekamąją edukaci- Education, Computer Science, etc. nę vertę, sudarymas. • form part of the broader curriculum and have inherent educational value. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Projektas yra skirtas mokiniams, mokytojams ir tėvams. Juo siekiama: The project is for children, teachers and parents to: International School Cemar Mondariz Balneario, Ispanija • skatinti moksleivius mokantis būti aktyviems ir kūrybin- • encourage children to be active and constructive in giems; their own learning process, Coala Cu Clasele I-VIII ,,Ion Luca Caragiale • padėti moksleiviams: „išmokyti, kaip mokytis“; • help children ‘learn how to learn’ Braila, Rumunija • skatinti bendradarbiavimo atmosferą klasėje, mokyklo- • promote an atmosphere of cooperation and collabora- Szkoa Podstawowa Nr 189 Im. W.Zielek je ir tarp mokyklų partnerių; tion in class, school and between partner schools Łódź, Lenkija • ugdyti teigiamą požiūrį į užsienio kalbų mokymąsi ir • foster positive attitudes towards learning foreign lan- tarptautinį bendradarbiavimą, kitų kultūrų pažinimą; guages and towards cooperating countries, their nati- Šiaulių Dainų vidurinė mokykla • išmokyti moksleivius įgyti žinių ir sampratą apie pasaulį ons and cultures Šiauliai, Lietuva mokantis užsienio kalbų; • build on children concepts and knowledge of the world Hristo Botev Secondary School • naudoti patrauklius, motyvaciją skatinančius mokymo through learning foreign languages Sliven, Bulgarija metodus (pvz., metodus, kurie įrodo, kad mokymasis • provide lively, motivating materials (e.g. which ensure bendrauti užsienio kalbomis yra tikslingas ir malonumą that learning to communicate in foreign languages is a Hristo Botev Secondary School teikiantis procesas). purposeful and enjoyable process. Vratza, Bulgarija Scuola Secondaria Di I Grado A. Balzico Cava De Tirreni - Sa, Italija Kargıpınarı Ilkogretim Okulu Mersin, Turkija  96  / Turinys
  • Alytaus Panemunės Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Kiekviena tauta yra žmonių, susietų šeimos ir kultūros ry- šiais, bendruomenė. Šeimos indėlis, kuriant jauno žmogaus Every nation is a community of people connected by fam- ily and culture.The family has a great input in creating an identitetą, jo vertybių sistemą, yra didelis, tai skatina jaunus identity of a young person, his/her system of values and it Projekto pavadinimas lietuvių kalba žmones dalyvauti kultūriniame gyvenime. Vienas iš moty- motivates them to participate in cultural events. One of the vų, vienijančių Europos šalis, yra valstybinių sienų įveiki- motives of uniting the European countries is crossing the Kultūrinės aplinkos įtaka jauno žmogaus, kaip savo mas, neužmirštant tautinio tapatumo. Tai tampa įmanoma national boundaries not forgetting national identities. gimtosios šalies ir Europos Sąjungos piliečio, vystymuisi bendraujant su žmonėmis iš kitų šalių, susipažįstant su jų It is possible thanks to meeting people from other coun- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba kultūra. tries and knowing their culture. The influence of cultural environment on the Projektas „Kultūrinės aplinkos įtaka jauno žmogaus, kaip The project „The influence of cultural environment on the development of a young person – a citizen of a native savo gimtosios šalies ir Europos Sąjungos piliečio, vysty- development of a young person – a citizen of a native country and the EU muisi“ apima šias temas: country and the EU “ includes the following subjects: 1. Šeimos aplinka: jaunimas susipažins su šeimos struktū- 1. Family environment: the youth get to know the structu- ra, vertybių sistema, tradicijomis, šventėmis, laisvalaikio Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos re of a family, system of values, traditions, celebrations, praleidimo būdais partnerių šalyse. Projektas orientuo- Liceum Ogólnoksztac Nr III Im. Wadysawa ways of spending free time in partnership countries. tas į tuos vidurinių mokyklų moksleivius, kurie netru- Broniewskiego The project aims at grammar school students, who will kus turės savo šeimas. Įgytą patirtį ir informaciją, gautą Ostrowiec Krzyski, Lenkija have their own families soon. The acquired experience palyginus įvairius šeimų modelius, jie galės panaudoti and information gained from the comparison of diffe- Istituto Tecnico Commerciale E Per Geometri - E. savo pačių gyvenime. Fermi rent models of families they can use in their own life. 2. Vietinė aplinka: jauni žmonės gaus informacijos apie Pontedera , Italija 2. The local environment: young people will get informati- vietines institucijas, remiančias jaunų žmonių tobulėji- on about local institutions supporting the development Gymnázium Pacov mą, sužinos jų pasiūlymus, susijusius su pomėgių ir ga- of young people and they will get to know their offers Pacov, Čekija bumų tobulinimu partnerių šalyse. concerning the development of interests and talents in Vocational Lyceum Of Kato Achaia Projekte dalyvaujantys mokiniai turės galimybę pažinti vie- partnership countries. Kato Achaia, Graikija tos ir Europos kultūrų įtaką jaunų žmonių tobulėjimui. Students participating in the project will have a chance to Escola Secundária De Vila Real De Santo António Vila Real De Santo António, Portugalija know the influence of local culture and European culture on the development of young people. A.Y.A. Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gelibolu / Canakkale, Turkija Grup Scolar Dimitrie Bolintineanu Giurgiu, Rumunija Mariengymnasium Bocholt Bocholt, Vokietija Alytaus Panemunės vidurinė mokykla Alytus, Lietuva  97  / Turinys
  • Šiaulių Kairių Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Ši partnerystė sieks supažindinti projekte dalyvaujančius mokinius su Europos kultūra per įvairius žaidimus: žaidi- This partnership aims to make our pupils aware of Euro- pean culture through the discovery of playground games, mus žaidimų aikštelėse, stalo žaidimus ir žaidimus tradici- board games and traditional festivals; to encourage an ear- Projekto pavadinimas lietuvių kalba nių švenčių metu. Projektas skatins aktyvų ankstyvąjį užsie- ly command of foreign languages and IT; to encourage an nio kalbų mokymąsi ir IT naudojimą, ugdys atvirą dalyvių open-mindedness towards other cultures; and to allow the Žaidimas su kultūra požiūrį į kitas kultūras, leis mokiniams susipažinti vieniems pupils to get to know other pupils and share their ideas on Projekto pavadinimas projekto darbo kalba su kitais ir dalytis savo patirtimi ištisus dvejus metus. a certain theme for two years. Playing with Culture Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Ensemble Scolaire Jean XXIII Montigny les Metz, Prancūzija Balsall Common Primary School Coventry, Didžioji Britanija CEIP San Sebastian La Puebla del Río, Ispanija Kalaba İlköğretim Okulu Ankara, Turkija Šiaulių Kairių pagrindinė mokykla Kairiai, Lietuva Przedszkole Nr 3 Zabrze, Lenkija  98  / Turinys
  • Alytaus rajono Alovės Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla „Pėdsakai Europoje – krašto kelias“ yra daugiašalis projektas, padėsiantis mokykloms iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Prancū- The topic “Traces in Europe- a way of the region” stands for a multilateral project in which schools from Lithuania, Poland, zijos, Didžiosios Britanijos, Italijos ir Vokietijos tyrinėti savo kul- Sweden, France, Britain, Italy and Germany are on their way to tūrines ištakas ir iš arčiau pažvelgti į savo ir kitų šalių turtingą research their cultural origin and give each other closer looks Projekto pavadinimas lietuvių kalba paveldą. into this rich heritage. Pėdsakai Europoje – krašto kelias Kartu norima prisidėti prie savo krašto puoselėjimo, projekto Together we want to contribute in upgrading our home re- partnerius supažindinti su ypatingomis rajono, kuriame mes gions; in introducing the special places of the region we live Projekto pavadinimas projekto darbo kalba gyvename, vietomis ir galiausiai − patyrinėti šias vietas kartu. in to our partners and, finally, in experiencing these places Traces in Europe – a way of the region together. Pradžioje mokyklos dalysis savo rajono kultūriniu identitetu. Vietos, kurios yra reikšmingos istoriniu ir (arba) architektūriniu, In a first step the schools deal with the cultural identity of their religiniu ar turistiniu požiūriu, bus tyrinėjamos per pamokas home region. Places that are important to the region from a Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos ir popamokinėje veikloje. Jos bus prijungtos prie regioninio historical/architectural, religious and tourist point of view will ImPULS-Schule Schmiedefeld maršruto. Kiekvienos šalies regioniniai maršrutai bus sujungti be researched in three steps during the lessons and clubs and knygoje, kuri bus galutinis projekto produktas. connected to one regional route. Schmiedefeld, Vokietija Nors į darbą stengiamasi įtraukti kuo daugiau partnerių, dau- Although we try to involve as many partners into our work as Alytaus rajono Alovės pagrindinė mokykla giausia dėmesio projekte bus skiriama aktyviai mokinių veiklai. possible, the project focuses on students work. They do re- Alovė, Lietuva Jie tyrinės savo ir kitų dalyvaujančių šalių rajonus, gilins žinias search and broaden their knowledge about their home region, Gimnazjum im. prof. Moniki Gruchmanowej w apie juos. Mokiniai aprašys pasirinktus objektus, pristatys savo but also about the home regions of the other participating regioninį maršrutą. Jie turės ištyrinėti reikšmingas vietas ir kū- countries. They work out descriptions of chosen objects and Marklowicach rybingai pagaminti lankstinukus, skrajutes, pateiktis ar sukurti also “promote” their regional route. They have to investigate Marklowice, Lenkija filmus tiek gimtąja, tiek užsienio, o daugiausia − anglų kalba. and be creative in producing project materials like leaflets, fly- Almasskolan Norėdami pristatyti savo rajoną, jie turės pritraukti užsienio ers, PowerPoint Presentations or films and they use both: their Lindome, Švedija lankytojus kita kalba. mother tongue and foreign languages, mainly English. Anoth- er focus of the project will be ICT. The students learn to use dif- Projekto metu mokiniai mokysis naudoti įvairius IKT įrankius: Legt Prive Le Likes ferent tools e.g. for videoconferencing or designing WebPages videokonferencijas, kurti tinklalapius. Mokiniai su savo am- Quimper, Prancūzija and they start communicating via email or chat with partners žiaus partneriais iš kitų mokyklų bendraus elektroniniu paš- their age from project schools. St. Peter´s Church of England High school and tu arba pokalbių kanalais. Keisdamiesi informacija apie savo International Language College ir partnerių kasdieninį gyvenimą, jie pažins ir išmoks priimti Through exchanging information about everyday life of them- Stoke on Trent, Didžioji Britanija skirtingas kultūras. Tai padės kovoti su stereotipais ir griauti selves and their partners they get to know and they learn to barjerus. accept the different cultures. This way we also hope to contrib- Istituto Superiore “Valli” ute in fighting stereotypes and tearing down barriers. Partneriai kviečiami pažinti regioninius „takelius ir kelius“ įvai- Barcellona P.G., Italija riose pamokose, projekto susitikimų ar mokinių ir mokytojų The regional routes of every country will be joined together in mainų metu. a book which will mark the final product of our project. Visų mokyklų mokytojai projekto veiklą įtrauks į savo pamokas We invite our partners to get to know these regional “paths/ ir pasiūlys papildomo ugdymo užsiėmimus susidomėjusiems ways” together with us in projects in different lessons but also mokiniams. Jie pažins šalių partnerių mokyklų sistemas, apsi- during project meetings or student- or teachers exchanges, keis mokymo ir mokymosi metodikų pavyzdžiais. Iš partnerių where we will search for traces all together. gautą medžiagą, susijusią su geografija, istorija, architektūra  99  / Turinys
  • ar menu galima bus integruoti į pamokas ir net naudoti dvi- The teachers of all schools profit from the project. They will kalbiam mokymui. Dalyvaujančių šalių mokyklų vadovybė bus involve project topics into their lessons and offer additional įtraukta į visas projekto veiklos rūšis: jie dalyvaus projekto susi- clubs for interested students. They get to know the school sys- tikimuose ir vertins juos. tems of the partner countries and exchange with colleagues, for example concerning teaching methods. Materials from Prie projekto veiklos, kaip asocijuoti partneriai, prisijungs daug partner countries, concerning topics like geography, history, įdomių žmonių: istorikai, kunigai, žmonės, dirbantys vietinėje architecture/art and more can be integrated into lessons or valdžioje ar muziejuose. Jie įsijungs į projekto veiklą, prade- even used for bilingual teaching (CLIL). dant tyrinėjimu ir baigiant projekto susitikimais, nes projektu siekiama inicijuoti pastovius ir naudingus ryšius ne tik tarp School management of the participating schools is also close- mokyklų partnerių, bet taip pat ir tarp visų rajonų asocijuotų ly involved into all actions of the project- they take part in partnerių. project meetings and get informed on a regular basis during planned “interviews” with all project members. Susitikimų metu bus aplankomi kiekvienos šalies partnerės vietiniai maršrutai, kad darbas taptų suprantamas ir gyvybin- Lots of interesting people support our work as associated gas. Visiems artimai bendradarbiaujant: mokiniams, mokyto- partners, such as historians, priests, and people working for lo- jams, mokyklos vadovybei ir asocijuotiems partneriams, bus cal authorities or museums in general. They will join in project sukurtas produktas, kuris ne tik perteiks dalį gyvenimo stiliaus, activities like project meetings as well, because our project bet taip pat leis didžiuotis savo rajonu. intents to “connect” local authorities of the participating coun- tries as well as European schools. Projektu siekiama sustiprinti mokinių pasitikėjimą, kūrybišku- mą ir atsakomybę, taip pat teigiama patirtimi bendrame euro- During the meetings we visit the local routes of every partner piniame projektiniame darbe stengiamasi jiems kompensuoti country to make our work understandable and lively. galimus mokyklos trūkumus. Specialiųjų poreikių mokiniai In close collaboration of all possible forces: students, teachers, bus projektinio darbo dėmesio centre. school management and associated partners a product will Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų yra užmegztus ryšius be created which expresses a piece of lifestyle but also pride su partneriais išlaikyti ir pasibaigus projektui. Jam pasibaigus, on the home region. We intend to strengthen self- confidence, talkinant vietinei valdžiai ir turizmo įstaigoms, knyga bus po- creativity and self- accountability of our students and we try puliarinama toliau. Apie projekto veiklą, pažangą ir rezultatus to help them to balance possible school deficits with positive bus informuojama parodose, reportažus spausdins laikraščiai. experiences in European project work. Students with disad- vantages will be in the centre of our project work. Šis projektas suprantamas ne tik kaip iššūkis, bet ir kaip gali- mybė formuoti teigiamą požiūrį, stiprinti saitus su gimtine, tai We also see one of the main aims of this project in reach- padėtų stabdyti jaunų žmonių migraciją. ing a certain continuity within the established links after the project’s end- the contacts between all schools and of all schools with the associated partners should be maintained as well as the links between the different European regions. We will also continue promoting our book after the projects end; local authorities like tourist offices and others will help us. Ex- hibitions will talk about activities, progress and results of our project; newspapers will publish reports. We understand this project as a challenge, but also as a chance to contribute in developing a positive feeling and building up a “stronger relation” to the home region, which should help preventing young people from migration.  100  / Turinys
  • Visagino ,,Žiburio“ Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba pagrindinė mokykla Projekto tikslas − supažindinti vaikus su aplinka dirbant tri- jose skirtingose srityse. The main idea of the project is to make children aware of the surrounding environment in three different areas. Firstly by colleting knowledge of the endangered species Pirmoji sritis − žinių apie Europos nykstančių gyvūnų rūšis Projekto pavadinimas lietuvių kalba of Europe. This will be done by exchanging the information rinkimas. Tai bus įgyvendinama keičiantis informacija tarp between pupils from partners’ schools using the IT skills Europietiškas ekologinių eksperimentų sodas mokinių iš mokyklų partnerių, naudojantis informacinėmis and will enable them to make the European map of those technologijomis. Toks darbas padės kiekvienoje mokykloje Projekto pavadinimas projekto darbo kalba plants and animals in each school. Secondly by gathering sukurti Europos žemėlapį apie nykstančias gyvūnų ir auga- the data of the world children live in through the experi- European Garden of Environmental Experiments lų rūšis. ments. The most important part of it is that the tools used Antroji sritis − duomenų apie pasaulio vaikų gyvenimą rin- for the experiments are to be made by children. This is the kimas, atliekant bandymus. Reikšminga šioje srityje yra tai, way to have the pupils more involved and to encourage Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos kad įrankius, kurie bus naudojami bandymams, pagamins them to creativity. Moreover, as the same experiments are Istituto Comprensivo Pietrasanta 2° vaikai. Tai yra būdas į šią veiklą itraukti daugiau mokinių, pa- to be made in each school, comparing the results will make Marina di Pietrasanta, Italija skatinti jų kūrybiškumą. Be to, tie patys bandymai turi būti them find the reason for differences if they appear. Finally Agrupamento Vertical de Escolas Monsenhor atlikti kiekvienoje mokykloje. Lyginant rezultatus, mokslei- the children are going to learn how to observe the nature, Jerónimo Amaral viams reikės aprašyti skirtumų, jei jie paaiškės, priežastis. its rules and beauty and how to transform it into art. This Vila Real, Portugalija Projekto pabaigoje vaikai mokysis, kaip saugoti gamtą, art works are called Mandalas - the circle in the center pat- laikytis jos taisyklių, kaip pastebėti gamtos grožį ir kaip tai tern is the basic structure of the creation and can be found St.Sofia Private Primary School paversti menu. Moksleiviai atliks kūrybinį darbą − kurs va- in biology, chemistry, physics and astronomy. Sofia, Bulgarija dinamąją mandalą − apskritimą, kurio centre yra įmantrus Szkoa Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki piešinys. Tokie darbai galės būti panaudoti biologijos, fizi- Poznan, Lenkija kos, chemijos ir astronomijos pamokose. Lantern Lane Primary and Nursery School Loughborough, Didžioji Britanija Visagino ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla Visaginas, Lietuva Vrije Basisschool Sint-Jan Maasmechelen, Belgija Fethiye Merkez Ataturk Ilkogretim Okulu Fethiye, Turkija Bernard Palissy Primary School La Rochelle, Prancūzija  101  / Turinys
  • Kauno Dainavos Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba vidurinė mokykla Jau ilgus šimtmečius vanduo vaidina svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime. Prie vandens kūrėsi pirmieji miestai. The oceans of Europe have a special meaning for Europe growing together in this time. The oceans served for all ti- Žmonės jūromis ir upėmis ne tik keliaudavo, vertėsi preky- mes as food source and for trade exchange and have coi- Projekto pavadinimas lietuvių kalba ba, bet ir mokėsi pažinti kitas kultūras bei galėjo pristatyti ned the life and the culture of her residents decisively. savo šalį. Augančiai, besiplečiančiai Europai, vandenynai Europos vandenynai Within this project shall be represented at all the various taip pat turi ypatingą reikšmę ne tik kultūriniu, bet ir eko- levels (history, ecology, culture, economy). The pupils shall Projekto pavadinimas projekto darbo kalba loginiu aspektu. learn by the acquirement additional knowledge about the Europe and the seas Projekte dalyvauja 10 mokyklų iš skirtingų šalių. Projekto different aspects and the various uses, and learn about dalyviai sieks skatinti 6 iki 12 metų mokinius jungtis į ben- similarities and differences by the comparing other coun- dras projektines veiklas. Mokinių kompetencija, įgyvendi- tries. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos nant projektą bus ugdoma integruojant istoriją, ekologiją, 10 schools from different countries have come together in Özel Istanbul Beykent İlköğretim Okulu kultūrą, ekonomiką, informacines komunikacines techno- this project to stimulate the pupils of the age from 6 to 12 İstambul, Turkija logijas į ugdomąją veiklą. Įgyvendinant projektą bus ugdo- years toward working and learning together, include new mas mokinių ekologinis, kultūrinis sąmoningumas. Moki- Kauno Dainavos vidurinė mokykla technologies and acquiring information for the project. niai turės galimybių ne tik rengti projektinius darbus apie Kaunas, Lietuva vandenį, Europos vandenynus, bet ir pažinti savo krašto In addition, the project pursues the aim of improving the 3rd Dimotiko Sxoleio Litochoroy kultūrą, vandens reikšmę žmogaus gyvenimui. Komuni- communication abilities of the pupils and developing edu- Litochoro, Graikija kuojant internetu, renkant informaciją ar dalinantis patir- cational exchange between the European schools. timi apie kiekvienos partnerinės šalies kultūrą, mokiniai The ongoing development of this project will be dissemi- Osnovna Šola Xiv. Divizije Senovo mokysis atrasti panašumų ir skirtumų. Didelis dėmesys bus nated through the internet and provided for the benefit of Senovo, Slovėnija skiriamas informacinių technologijų panaudojimui, moky- all interested schools and the surrounding communities. École Communale Fondamentale Du Halage muisi atrasti ir vertinti informaciją bei mokytis ja dalintis. Tilleur (Saint-Nicolas), Belgija, Starting with the history this project shall lead to an expla- Projekto metu mokiniai įgis ne tik teorinių žinių apie Euro- nation, realised by the pupils, the meaning of the oceans Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie pos vandenynus, bet rengs parodas, reportažus, dainuos for the European future and to promote tolerance and un- Lubartów, Lenkija dainas, mokysis inscenizuoti, išgirsti gamtos garsus. derstanding of the member nation. RKBS De Vuurvlinder Mokytojai dalinsis patirtimi, taikomais mokymo(si) meto- Den Haag, Nyderlandai dais. Visa sukaupta informacija bus platinama internete. Instituto Comprensivo L. Braille Šis projektas leis mokiniams susipažinti su vandenynų Palermo, Italija reikšme, taip pat padės ugdyti pagarbą, toleranciją Euro- pos valstybėms.  102  / Turinys
  • Tauragės suaugusiųjų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba mokymo centras Projektu norima supažindinti, kaip skleisti informaciją ir ska- tinti jaunimą naudotis informacinėmis komunikacinėmis The topic of the Project is connected with information and communication technologies (later – ICT) using at schools technologijomis (IKT) mokantis, už mokyklos ribų ir moky- process, out-off-school activities. The project is provided for klos valdyme. Šiandien, siekiant kurti modernią, visapusiškai collaboration of 7 schools from 6 countries and will be sup- Projekto pavadinimas lietuvių kalba išsilavinusią bendruomenę, ši tema yra labai aktuali. Projekte ported jointly: 4 project-meetings, teacher’s exchanges and IKT- patikimiausia investicija į mano ateitį! dirbti yra pasirengusios septynios mokyklos iš šešių šalių. Per headmasters meeting. projektą bus siekiama įgyvendinti ne mažiau kaip 60 interna- The topics of the project are promoted: Projekto pavadinimas projekto darbo kalba cionalinių mainų, numatomi 4 projektiniai susitikimai, moky- tojų pasikeitimai ir direktorių darbinis susitikimas. 1) security with ICT using at work (computers, Internet, ICT – the safest investment in my future! Projekto temos: mobile phones, credit cards, personal dates safety); 2) ICT using during free time and career education; 1) Darbo saugumas, dirbant su IKT (darbas su kompiute- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos 3) ICT in intercultural and international content. riais, internetas, mobilusis telefonas, banko kortelės, as- Berufschule fur Burokaufleute meninių duomenų bankas ir kt.). The project realization is provided by: home-page creation, 2) IKT naudojimas laisvalaikiu ir ugdant asmeninę karjerą. creating questionnairing, interviewing, experts attraction to Wien, Austrija 3) IKT multikultūriniame ir internacionaliniame kontekste. educational activities, video-clips creature, information sear- Westfalen-Kolleg Dortmund ching in the Internet about career opportunities in countries Projekto metu numatomos tokios veiklos: projekto inter- Dortmund, Vokietija of partner schools, e-discussion and videoconference, quiz netinio tinklalapio sukūrimas ir aktyvus jo naudojimas, at schools, presentation about ICT using at schools and out- SOU “Christo Botev” - Rousse apklausa, interviu, ekspertų iš išorės įtraukimas į ugdymo off-schools activities, electronically newspaper editing. procesą, vaizdo siužetų sukūrimas, informacijos apie kar- Rousse, Bulgarija jeros galimybes ieškojimas projekte dalyvaujančių šalių Expected results – better knowledge of languages, knowled- 1st Epal Katerinis tinklalapiuose, sukauptos informacijos struktūrizavimas ir ge about secure work with ICT, cognitive expression, toleran- Katerini, Graikija reprezentavimas, elektroninė diskusija ir vaizdo konferen- ce achievement between project partners, independently cija, mokyklos pristatymas, reprezentacijos, kaip mokykloje from social background and national identity, generalized VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras naudojamasi IKT priemonėmis, siekiant suaktyvinti moky- experience about schools using technologies. Kelmė, Lietuva mosi procesą, sukūrimas, elektroninio laikraščio sukūrimas. Projects results will be reflected in home-page, information Ventspils vakara vidusskola Laukiami rezultatai: geresnės besimokančiųjų užsienio ir boards at schools and regional mass-media resources. Other Ventspils, Latvija gimtosios kalbos žinios ir gebėjimai; geresni IKT naudoji- products – presentations, video-clips, electronically newspa- mo, supratimo, kaip naudotis, įgūdžiai, žinios ir gebėjimai; per – will be expanded between school collaboration and Tauragės suaugusiųjų mokymo centras kūrybiškas jaunimo mąstymas; visų projekte dalyvaujančių associated partners. Tauragė, Lietuva šalių partnerių aktyvus nuomonių reiškimas ir tolerancija vieni kitiems, nesvarbu iš kokių šalių jie būtų, koks tų šalių išsivystymo lygis ir identitetas; pasikeitimas turima sukaup- ta IKT naudojimosi patirtimi tarp mokyklų. Projekto rezultatai bus paskelbti internetiniame tinkla- lapyje, mokyklų informaciniuose stenduose, regioninės spaudos puslapiuose ir kitose masinio informavimo prie- monėse. Kiti galutiniai produktai – reprezentacijos, vaizdo siužetai, elektroninis laikraštis – bus padauginti ir perduoti  103  / Turinys projekto ir asocijuotiems partneriams.
  • KONTAKTAI Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 05 92, 212 24 81, 212 33 64, 2498 189, 2497 134 Faksas (8 5) 249 71 37 El. paštas comenius@smpf.lt www.smpf.lt Maketavo UAB „Savas takas“ ir ko Lietuvišką tekstą redagavo Liuda Jakubčionienė Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį,todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  104 / Turinys