2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas

on

 • 3,043 views

2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas

2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas

Statistics

Views

Total Views
3,043
Views on SlideShare
3,043
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas 2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas Document Transcript

 • Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2007
 • 2007 m. finansuoti patvirtintų Leonardo da Vinci programos projektų sąvadas
 • 2007 m. projektų konkurso apžvalga Europos Komisija 2007–2013 metams patvirtino naują „Mokymosi visą gyvenimą“ programą, kuri pakeitė iki 2006 m. pabaigos gyvavusias Socrates, leonardo da vinci ir e. mokymosi programas. „Mokymosi visą gyvenimą“ programa apima keturias sektorines, skersinę bei Jean Monnet programas: „Mokymosi visą gyvenimą“ programa Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Mokyklinis Aukštasis mokslas ir Pradinis ir tęstinis Suaugusiųjų švietimas tęstinis mokymas profesinis mokymas mokymas Skersinė programa pagrindinės veiklos sritys: politika (Cedefop, Arion ir kt.), kalbų mokymas, IKT, informacijos sklaida Jean Monnet programa 3 pagrindinės veiklos sritys – Jean Monnet veikla, Europos institucijos, Europos asociacijos Bendras „Mokymosi visą gyvenimą“ programos biudžetas 2007–2013 metams – 6 970 milijardų eurų. „Mokymosi visą gyvenimą“ programos pagrindinis tikslas – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą, prisi- dėti prie Europos Bendrijos, kaip pažangios žinių visuomenės, pasižyminčios darniu ekonomikos augimu, kuriančios daugiau ir geresnių darbo vietų bei stiprinančios socialinę sanglaudą, vystymosi, užtikrinant ateities kartoms gerą aplinkos apsaugą. Visų pirma ji siekia puoselėti švietimo ir mokymo sistemų Euro- pos Bendrijoje tarpusavio pasikeitimą patirtimi, bendradarbiavimą ir mobilumą, kad jos taptų pasauliniu kokybės standartu. Švietimo mainų paramos fondas administruoja „Mokymosi visą gyvenimą“ programą Lietuvoje. Švietimo mainų paramos fondo veiklos tikslas – padėti pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis gali- mybėmis, administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. Leonardo da Vinci programa skirta remti dalyvaujančius profesiniame mokyme ir tolesnėje profesinio mo- kymo veikloje, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgyjant įgūdžius ir kvalifikacijas, taip pat skatinti asmens profesinį tobulėjimą, didinti užimtumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybes. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstai- gas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas, kuriant ateities profesinio rengimo politiką. | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 5 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 6 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai Mobilumo projektai – tai galimybė išvykti į 31 „Mokymosi visą gyvenimą“ programoje dalyvaujančią Eu- ropos šalį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių, atlikti praktiką įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis technologijomis, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, keistis patirtimi su kolegomis. Bendra mobilumo projektų trukmė – nuo 6 iki 24 mėn. 2007 m. leonardo da vinci programos mobilu- mo projektams buvo numatyta skirti 1 501 000 eurų Europos Komisijos lėšų. Nuo 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektuose išskiriamos 3 tikslinės grupės: 1. Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 39 savaičių). 2. Darbuotojų mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 26 savaičių). 3. Profesinio mokymo specialistų mobilumas (vizito trukmė nuo 1 iki 6 savaičių). Tikslinė grupė Veiksmas Trukmė IVT Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo Nuo 2 iki pirminio profesinio lygmens institucijose 39 savaičių moksleivių mobilumas PLM Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo Nuo 2 iki darbuotojų mobilumas institucijose 26 savaičių VETPRO Dėstytojų, profesinio rengimo bei orienta- Nuo 1 iki profesinio mokymo specialistų vimo specialistų, personalo vadovų patir- 6 savaičių mobilumas ties mainai profesinio rengimo srityje Vertinant 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektų paraiškas, didelis dėmesys buvo kreipiamas į mobilumo kokybę: – vizitų integravimą į mokymo procesą; – vizito turinį ir trukmę, pritaikytą studijų programai; – įgytų įgūdžių vertinimą kaip mokymo programos dalį ar kvalifikacijos kėlimo pripažinimą, įskaitant ir Europass mobilumo dokumento išdavimą; – kalbinio, kultūrinio parengimo kokybę. 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektų konkursui buvo pateiktos 93 paraiškos, kuriose buvo prašoma 1 995 12 eurų dotacijos. Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų kokybės vertinimo rezultatus, buvo skirta 1 289 586 eurai. 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse pasirašytų ir skirtų lėšų santykis 1 .200 .00 1 .023 .150 1 .000 .000 894 .874 800 .000 650 .840 585 .946 600 .000 00 .000 200 .000 77 .100 52 .800 0 IVT PLM VETPRO Prašyta dotacija eurais Skirta dotacija eurais 2007 m. mobilumo projektų konkurse išskirti šie nacionaliniai prioritetai: – Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų atnaujinimas; – Įmonių darbuotojų (ypač praktikų vadovų) kvalifikacijos kėlimas; – Profesinio mokymo turinio tobulinimas; – Profesinių užsienio kalbų mokymo stiprinimas. 7 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Nacionalinis leonardo da vinci programos valdymo komitetas patvirtino šias 2007 m. mobilumo ir naujo- vių perkėlimo projektų prioritetines temines sritis: – Statyba; – Medienos ir baldų pramonė; – Transportas; – Mechatronika, metalo ir plastiko gaminių gamyba; – Paslaugų ir turizmo sektorius (viešbučiai bei restoranai). Pirmenybė buvo teikiama projektams, tenkinantiems anksčiau minėtus prioritetus ir temines sritis. Švietimo mainų paramos fondas, remdamasis ekspertų vertinimais ir leonardo da vinci programos at- rankos komisijos siūlymais, iš visų konkursui pateiktų paraiškų finansavimui gauti patvirtino 65 kokybiš- kiausius ir aukščiausiais balais įvertintus projektus. Į rezervinį sąrašą buvo įtraukta 18 teigiamai įvertintų projektų, kurie turi galimybę gauti finansavimą, jei Europos Komisija skirs papildomą dotaciją. 2007 m. Leonardo da Vinci programos teiktų mobilumo paraiškų ir finansuojamų projektų santykis 60 55 50 0 35 37 30 26 20 10 3 2 0 IVT PLM VETPRO Teiktų paraiškų skaičius Finansuojamų projektų skaičius Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia leonardo da vinci programos mobilumo projektų paraiškų, net 55, skirtos profesinio mokymo specialistų (VETPRO) mobilumo vizitams. 35 paraiškos skirtos pirminio profesi- nio lygmens moksleivių (IVT) ir 3 darbuotojų mobilumo (PLM) stažuotėms finansuoti. Pagal 2007 m. teiktų ir laimėjusių paraiškų santykį, bendras sėkmės procentas yra gana aukštas – 70 proc. gautų paraiškų buvo finansuota. Konkurse dalyvavo 62 Lietuvos organizacijos iš visų Lietuvos apskričių. Daugiausiai paraiškų gauta iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskričių. 2007 m. teiktų ir finansuojamų Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų pasiskirstymas pagal apskritis Vilniaus 21 30 Kauno 12 18 Šiaulių 10 15 Klaipėdos 9 10 5 Alytaus 7 Utenos 3 4 Telšių 1 3 Panevėžio 1 3 Marijampolės 2 2 Tauragės 1 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Teiktų paraiškų skaičius Finansuojamų projektų skaičius Aktyviausiai leonardo da vinci programos projektų 2007 m. konkurse dalyvavo šalies profesinės mo- kyklos, kurios pateikė 66 projekto paraiškas, iš jų 51 buvo finansuota. Kadangi nuo 2007 m. universitetai ir kolegijos nebegali teikti paraiškų leonardo da vinci programos mobilumo projektams, todėl aukštosios mokyklos mobilumo projektų konkurse nedalyvavo. 8 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 2007 m. Leonardo da Vinci programos teiktų ir finansuojamų mobilu- mo projektų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą Profesinė 51 mokykla 66 10 Įmonė 23 4 Kita 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Teiktų paraiškų skaičius Finansuojamų projektų skaičius 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektų konkurse finansuotų projektų metu į užsienį kelti savo kvalifikacijos ketinama išsiųsti 1 008 dalyvius. Kartu su vykstančiais nepilnamečiais, neįgaliais ar problematiškais moksleiviais vyks 70 lydinčiųjų asmenų. Projektų paraiškose pateikta informacija rodo, kad mokymo institucijos noriai bendradarbiauja su so- cialiniais partneriais ir įmonėmis. Svarbu, kad daugėja dalyvius siunčiančiųjų organizacijų bei įtraukiamos kitos organizacijos, kurios įsipareigoja padėti organizuoti rezultatų sklaidą, įvertinti dalyvių įgytas žinias ar padėti dalyviams pasirengti vizitui. 9 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 10 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumo projektai 11 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Įmonės įvaizdžio gerinimas statybos, medienos ir baldų pramonės, paslaugų ir turizmo sektorių srityse LLP-LdV-IVT-2007-LT-0001 Dotacijos gavėjas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Vinčienė Adresas J. Janonio g. 11, LT-86001 Kelmė Telefonas (8 699) 35 83 Faksas (8 27) 61 39 El. paštas aldona.v@takas.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 11 Skirta Leonardo da Vinci 9 650 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos, medienos ir baldų pramonės, pas- laugų ir turizmo sektorių specialybių profesi- nio rengimo įstaigų mokiniai Užsienio partnerių šalys Austrija, Vokietija, Latvija, Estija Projekto partneriai Lietuvoje Tauragės PRC, Kuršėnų PTM Projekto aprašymas Projekto tikslas – sparčiai kintant verslo aplinkai Lietuvoje, padėti profesinio rengimo institucijų mokiniams plačiau susipažinti su Europos Sąjungos smulkaus ir vidutinio verslo organizacijų įvaizdžio kūrimo, jo tobulinimo ir pripažinimo metodais ir ypatumais. Projekto uždaviniai: pagilinti žinias savo profesijos srityje, atliekant praktiką medienos ir baldų pramonės, statybos bei paslaugų ir turizmo sektoriaus įmonėse bei profesinėse mokyklo- se; susipažinti su viešųjų ryšių įtaka formuo- jant įmonės įvaizdžio formavimui, susipažinti su Lietuvos ir ES šalių visuomeninių agentūrų teikiamomis paslaugomis verslo įmonėms ar organizacijoms jų vykdomos veiklos srityse. 12 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Mokinių profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas turizmo ir paslaugų sektoriuje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0006 Dotacijos gavėjas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Loreta Tamošaitienė Adresas J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda Telefonas (8 6) 1 208 Faksas (8 6) 1 208 El. paštas info@klpvm.lt Dalyvių skaičius 2 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 25 050 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo, maisto ruošimo darbuotojo ir viešbu- čių aptarnavimo organizatoriaus specialybės mokiniai Užsienio partnerių šalys Turkija, Čekija, Lenkija Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Gerama“, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Klaipėdos laivininkų mokykla Projekto aprašymas Mokiniai atliks praktinį mokymą Turkijos Feti- jos profesinės mokyklos socialinių partnerių viešbučiuose, restoranuose, susipažins su šios šalies kultūra, istorija, žymiausiomis vietomis, tobulins anglų, rusų kalbos žinias. Čekijoje maisto ruošimo darbuotojų ir virėjų specialybės mokiniai atliks praktiką kondi- terijos cechuose ir kepyklose, mokysis čekų nacionalinės virtuvės paslapčių, Lenkijoje susipažins su lenkų virtuvės ypatumais, šalies istorija, kultūra, gilins profesinius ir bendruo- sius įgūdžius, bendraus su lenkų mokiniais ir vykdys projekto užduotis. 13 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Eurometalistas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0009 Dotacijos gavėjas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mo- kymo centras Kontaktinis asmuo Denis Voišnis Adresas Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius Telefonas (8 5) 277 2667 Faksas (8 5) 27 7560 El. paštas vystymosk@vtvpmc.vilnius.lm.lt Dalyvių skaičius 35 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 39 700 dotacija, eurais Tikslinė grupė Pirminio profesinio rengimo lygio metalo apdirbimo sektoriaus specialybių mokiniai: staklininkai, mechatronikai ir pramonės mechanikai. Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė, Graikija, Čekija, Olandija, Lenkija, Austrija Projekto partneriai Lietuvoje Šiaulių profesinio rengimo centras, Panevėžio prekybos paslaugų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – metalo apdirbimo srities mokiniai iš Lietuvos susipažins su ES šalyse taikomais šiuolaikiniais metalo apdirbimo būdais ir technologijomis bei atliks praktinį mokymą užsienio partnerių bazėje. Didelis dėmesys skiriamas profesinei motyvacijai ir žingeidumui ugdyti. 1 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesinių įgūdžių tobulinimas – paslaugų kokybės garantas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0011 Dotacijos gavėjas Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Virginija Lukoševičienė Adresas Klaipėdos g. 16, LT-37375 Panevėžys Telefonas (8 5) 52 6373 Faksas (8 5) 52 6373 El. paštas pppvm@takas.lt Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 6 900 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo specia- lybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – tobulinti moksleivių profe- sines kompetencijas ir darbo įgūdžius, kurių reikia darbo rinkoje ir žinių visuomenėje, kelti profesinio parengimo lygį. Stažuotės metu moksleiviai įgis darbo viešbutyje patirties, susipažins su viešbučiui valdyti bei adminis- truoti skirta programine įranga, Vokietijos nacionalinės virtuvės ypatumais, patobulins vokiečių kalbos žinias, susipažins su šalies socialiniais ir kultūriniais aspektais, įvertins mokymo procese įgytų žinių reikalingumą ir pritaikymo galimybes. 15 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Stažuotė Vokietijoje – didesnis šansas darbo rinkoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0013 Dotacijos gavėjas UAB „Salo Baltic International“ Kontaktinis asmuo Inga Šukaitienė Adresas Rinktinės g. 55, LT-09207 Vilnius Telefonas (8 5) 261 0785 Faksas (8 5) 261 0789 El. paštas ingasukaitiene@salo-baltic.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 25 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Psichikos negalią turintys jaunuoliai, besimo- kantys viešbučio darbuotojo bei apželdintojo specialybės Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – padidinti psi- chikos negalią turinčių jaunuolių įsidarbinimo darbo rinkoje galimybes, sudarant jiems sąly- gas kelti savo kvalifikaciją Vokietijos įmonėse. Taip pat siekiama sustiprinti moksleivių moty- vaciją aktyviai ieškotis darbo. 16 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Aptarnavimo sektoriaus specialybių mokinių profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0020 Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Jolanta Žvaliauskaitė Adresas Putinų g. 0, LT-62175 Alytus Telefonas (8 315) 77 979 Faksas (8 315) 77 979 El. paštas projektai@micro.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 21 850 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučio ir turizmo paslaugų teikėjo, pada- vėjo-barmeno, virėjo-konditerio, socialinio slaugytojo, kirpėjo specialybių mokiniai. Užsienio partnerių šalys Graikija, Norvegija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Kauno prekybos ir verslo mokykla, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Projekto aprašymas Stažuočių metu Norvegijoje ir Graikijoje moki- niai gilins teorines profesijos žinias, tobulins profesinius darbinius įgūdžius ir gebėjimus, galės įtvirtinti specialybės užsienio kalbos ži- nias, vystys savo bendruosius ir komunikaci- nius gebėjimus, kurie ypač aktualūs paslaugų sferos darbuotojo darbe, įgis daugiau patir- ties, reikalingos kompetentingam profesijos atstovui. Mokiniai galės susipažinti su infor- macinių technologijų ir kompiuterinių progra- mų pritaikymo galimybėmis, siekiant spartes- nio ir kokybiškesnio klientų aptarnavimo. 17 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Naujų technologijų naudojimas ir įgūdžių tobulinimas statybininko specialybėje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0025 Dotacijos gavėjas Utenos regioninis profesinio mokymo centras Kontaktinis asmuo Nijolė Gailešienė Adresas Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena Telefonas (8 389) 69 Faksas (8 389) 69 El. paštas Nijole.projektai@utenosrpmc.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 2, 3 Skirta Leonardo da Vinci 19 300 dotacija, eurais Tikslinė grupė Moksleiviai, besimokantys apdailininko, sta- tybininko, staliaus, dailidės specialybių Užsienio partnerių šalys Estija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, Zarasų žemės ūkio mokykla Projekto aprašymas Projektas skirtas jaunimo įgūdžiams ir kompetencijoms pirminiame profesiniame rengime tobulinti, įdarbinimo ir profesinės integracijos galimybėms gerinti. Darbo rinkos analizė rodo, kad darbdaviai siekia įdarbinti asmenis, turinčius aukštą kvalifikaciją, darbo patirties, gebančius išlaikyti konkurencinius išbandymus. 18 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Žuvis ir jūros gėrybės Baltoskandijos ir Viduržemio šalių virtuvėse LLP-LdV-IVT-2007-LT-0027 Dotacijos gavėjas Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Kontaktinis asmuo Lina Bargailienė Adresas Žirmūnų g. 13, LT-09128 Vilnius Telefonas 8 616 9 995 Faksas (8 5) 277 6739 El. paštas lina@gabi.lt Dalyvių skaičius 28 Vizito trukmė, savaitėmis 12, 8, 2 Skirta Leonardo da Vinci 37 820 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-kepėjo, padavėjo-barmeno specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Ispanija, Prancūzija, Norvegija Projekto partneriai Lietuvoje Vilkijos žemės ūkio mokykla, Balbieriškio žemės ūkio mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – ugdyti pirminio profesinio lygmens moksleivių siekį tobulinti profesi- nę kompetenciją ir profesinius įgūdžius bei galimybę ateityje integruotis į konkurencinę Lietuvos ir ES darbo rinką. Stažuočių metu moksleiviai susipažins ir išmoks gaminti, serviruoti bei patiekti užsienio šalių žuvies ir jūros gėrybių patiekalus; pristatys Lietuvą ir lietuviškus žuvies patiekalus. Stažuočių metu įgyta patirtis, surinkta įvairi medžiaga bus pa- naudota rengiant metodinę medžiagą ir lanks- tinuką „Žuvies ir jūros gėrybių patiekalai“. 19 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesinių įgūdžių tobulinimas, įgyvendinant paslaugų kokybės standartus LLP-LdV-IVT-2007-LT-0030 Dotacijos gavėjas Utenos regioninis profesinio mokymo centras Kontaktinis asmuo Nijolė Gailešienė Adresas Aukštaičių g. 5, LT- 28217 Utena Telefonas (8 389) 69 Faksas (8 389) 69 El. paštas Nijole.projektai@utenosrpmc.lt Dalyvių skaičius 3 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 0 100 dotacija, eurais Tikslinė grupė Utenos RPMC, VŠĮ Alantos technologijos ir verslo, Ukmergės technologijų ir verslo ir Kauno maisto pramonės mokyklų viešbučių ir turizmo aptarnavimo bei maisto ruošimo spe- cialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Italija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Kau- no maisto pramonės mokykla Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – gilinti Lietuvos profesinių mokyklų viešbučių ir turizmo aptar- navimo bei maisto ruošimo specialybių moks- leivių profesines žinias ir įgūdžius mokantis užsienio kalbų bei užsiimant tarptautine ir projektine veikla, atliekant stažuotę užsienio mokymo profesinio mokymo įstaigose, vieš- bučiuose ir restoranuose. 20 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Nuo grubaus mūro iki vidaus apdailos LLP-LdV-IVT-2007-LT-0032 Dotacijos gavėjas Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokykla Kontaktinis asmuo Jolanta Ručienė Adresas Klevų g.10, LT-5923 Balbieriškis, Prienų raj. Telefonas (8 319) 59 192 Faksas (8 319) 59 192 El. paštas bzum@ringis.w3.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 23 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybininko, apdailininko (statybininko) specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė (Škotija) Projekto partneriai Lietuvoje Joniškio žemės ūkio ir verslo mokykla, Plun- gės žemės ūkio ir verslo mokykla Projekto aprašymas Vykdant projektą, siekiama tokių tikslų: įgyti praktinės patirties, atliekant statybininko, apdailininko (statybininko) darbus Škotijoje, susipažinti su modernia statybine įranga ir išmokti ja naudotis, susipažinti su naujomis darbo statybose technologijomis, ugdyti gebėjimą išmoktus teorinius dalykus taikyti praktikoje, dirbti tarptautinėje komandoje, patobulinti šnekamosios anglų kalbos įgū- džius ir plėsti specialybės anglų kalbos žody- ną, susipažinti su Škotijos kultūra, tradicijo- mis, gyvenimo būdu bei darbo kultūra. 21 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Tarptautinė patirtis, taikant inovacijas virėjų-barmenų profesiniame rengime LLP-LdV-IVT-2007-LT-0037 Dotacijos gavėjas VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Irena Petrauskienė Adresas Muziejaus g. 8, LT-60122 Raseiniai Telefonas (8 28) 70 315, +370 699 53 101 Faksas (8 28) 70 31 El. paštas pvad@rtvm.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 2 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-barmeno specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Smalininkų TVM, Varėnos TVM, VšĮ Raseinių verslo informacijos centras, UAB ,,Sūkuriš- kės“, Kaimo turizmo sodyba „Karpynė“ Projekto aprašymas Projekto tikslai – suteikti virėjo-barmeno spe- cialybės mokiniams realią galimybę pažinti ir įsisavinti naujus praktinio mokymo(si) būdus, išbandyti naujas technologijas ir modernią įrangą analizuojant kitų šalių analogiškos specialybės kompetencijas, standartus ir įsi- savinant praktinę jų patirtį. Įgyta patirtis bus naudinga atnaujinant specialybės programas. 22 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Savipagalbos plėtros visuomenėje formos LLP-LdV-IVT-2007-LT-0040 Dotacijos gavėjas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mo- kymo centras Kontaktinis asmuo Jurga Burkauskaitė Adresas Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius Telefonas (8 5) 27 7565 Faksas (8 5) 27 756 El. paštas energetikossk@profmokymocentras.vilnius.lm.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 16 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Socialinio slaugytojo specialybės mokiniai Užsienio partnerių šalys Suomija, Estija, Jungtinė Karalystė Projekto partneriai Lietuvoje – Projekto aprašymas Projekto metu dalyviai susipažins su savipa- galbos plėtros visuomenėje formomis ir įgis naujų teorinių ir praktinių planavimo, orien- tuoto į asmenį (PCP), žinių bei įgūdžių. Ste- bėdami partnerių praktinę veiklą, dirbdami grupėmis ir formuodami savipagalbos ciklus, tenkins naujų teorinių ir praktinių žinių, įgū- džių ir kvalifikacijos kėlimo, įsitvirtinimo dar- bo rinkoje, specialybės kalbos tobulinimo bei praktinės veiklos metodų kaitos poreikius. 23 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Aptarnavimo kultūra – svetingumo pagrindas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0048 Dotacijos gavėjas Kėdainių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Vilija Bakutytė Adresas Šėtos g. 105, LT-58117 Kėdainiai Telefonas (8 37) 33 157 Faksas (8 37) 68 302 El. paštas vilij@takas.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 12 250 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo ir padavėjo, virėjo ir barmeno specialy- bių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Turkija Projekto partneriai Lietuvoje A. Petrulio įmonė „Grėjaus namas“ Projekto aprašymas Bendras projekto tikslas – tobulinti virėjo ir padavėjo-barmeno specialybių moksleivių profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su turizmo sektoriaus maitinimo įmonių pažangos tendencijomis. Stažuotės užsienyje metu mokiniai patobulins ne tik dalykinius, bet ir socialinius gebėjimus. Jie sugebės dirbti naujoje ir besikeičiančioje aplinkoje, save pristatyti darbdaviui. 2 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas, siekiant sėkmingos integracijos tęstinėms studijoms LLP-LdV-IVT-2007-LT-0049 Dotacijos gavėjas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesi- nio rengimo centras Kontaktinis asmuo Ramutė Kazė Ramanauskienė Adresas Didlaukio g. 8, LT-08303 Vilnius Telefonas (8-5) 277 9357 Faksas (8-5) 277 9357 El. paštas rastine@pvdprc.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 22 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Kirpėjo specialybės mokiniai Užsienio partnerių šalys Olandija, Vokietija, Lenkija, Latvija Projekto partneriai Lietuvoje Vilniaus Kolegija, UAB „Baltora“ Projekto aprašymas Projekto dalyviai susipažins su užsienio šalių ugdymo institucijomis, jų bendruomenėmis, kirpėjo mokymo programos ypatumais, šalių etnokultūra, gilins teorines žinias ir praktinius įgūdžius bei užsienio kalbos žinias. Įgyvendi- nus projekto tikslus bus užtikrinta sėkminga integracija į konkurencingą darbo rinką ir sudarytos galimybės tęsti studijas aukštojoje neuniversitetinėje ugdymo institucijoje. 25 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Interjero apdailos inovacijos ir europietiško darbo organizavimo patirtis LLP-LdV-IVT-2007-LT-0050 Dotacijos gavėjas Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Renata Vebrienė Adresas Puodžių g. 10, LT-92127 Klaipėda Telefonas (8 6) 31 3682 Faksas (8 6) 31 3682 El. paštas kspvm@kspvm.lm.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 21 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Interjero apdailos atlikėjo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų cen- tras, Individuali įmonė „Tinkavimo ranga“ Projekto aprašymas Mokiniai (iš jų ir neįgalūs) dirbs kartu su už- sienio šalių mokiniais, stebės partnerių dar- bą, įvertins savo žinias ir gebėjimus, tobulins profesinius įgūdžius bei meistriškumą. Neįga- lieji pažins naują socialinę aplinką. 26 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Metalo apdirbimas ir statyba Šiaurės Europoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0051 Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Jolanta Žvaliauskaitė Adresas Putinų g. 0, LT-62175 Alytus Telefonas (8 315) 77 979 Faksas (8 315) 77 979 El. paštas projektai@micro.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 19 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos verslo paslaugų teikėjo, apdailinin- ko, automobilių kėbulų remontininko ir auto- matinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybių mokiniai. Užsienio partnerių šalys Švedija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Kauno mechani- kos mokykla Projekto aprašymas Projektu siekiama pagerinti profesinio rengi- mo kokybę bei patrauklumą, plėtoti tarptauti- nį bendradarbiavimą, siekiant, kad profesinis rengimas atitiktų kintančios Europos darbo rinkos ir individo poreikius. Projekto dalyviai stažuotės metu sieks patobulinti profesi- nius įgūdžius ir gebėjimus, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir modernia įranga, taip didindami savo informacinį bei technologinį išprusimą, susipažins su darbų saugos reikalavimais bei darbo organizavimu Švedijos įmonėse, ugdys bendruosius gebė- jimus, kalbines kompetencijas bei profesinę motyvaciją. 27 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Globalaus dialogo tarp studentų praktikos vietose ir profesionalų mobilumas: pasaulių palyginimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0055 Dotacijos gavėjas Kauno ryšininkų mokykla Kontaktinis asmuo Vaidė Sakalauskienė Adresas Laisvės al. 33, LT-311 Kaunas Telefonas (8 37) 20 727 Faksas (8 37) 22 666 El. paštas vaidesakalauskiene@yahoo.com Dalyvių skaičius 7 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 8 600 dotacija, eurais Tikslinė grupė Bankinių operacijų tvarkytojo, biuro veiklos tvarkytojo, apskaitininko-kasininko specialy- bės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Italija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos turizmo mokykla, Klaipėdos siuvi- mo ir paslaugų verslo mokykla, Vilniaus tech- nologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Projekto aprašymas Projekto tikslai – bendradarbiaujant su part- neriais, sudaryti optimalias sąlygas profesi- niam bei geografiniam moksleivių mobilu- mui, ugdyti moksleivių verslumo gebėjimus; parengti mokomąją medžiagą profesiniams gebėjimams ugdyti. Sėkmingai įvykdytas projektas sustiprins tarpnacionalinius ryšius tarp vietinės ir tarpnacionalinės darbo rinkos; skatins susipažinti su įvairiais organizaciniais modeliais, sukurs ir vystys internacionalinę kultūrą, aktyvins mobilumą ir teigiamus po- kyčius užimtumui Europoje didinti, sustiprins rytų ir vakarų Europos socialinį ir ekonominį bendradarbiavimą. 28 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Europos virtuvė LLP-LdV-IVT-2007-LT-0062 Dotacijos gavėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė Adresas Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė Telefonas (8 1) 51 693 Faksas (8 1) 51 80 El. paštas projektai@stpm.silute.lm.lt Dalyvių skaičius 32 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 27 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-padavėjo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos turizmo mokykla Projekto aprašymas Projekto dalyviai tobulins praktinius įgūdžius Suomijos ir Vokietijos profesinėse mokyklose ir viešojo maitinimo įmonėse: dirbs virtuvėje, gamins patiekalus, serviruos stalus, tobu- lins bendravimo ir kalbinius įgūdžius darbo vietoje, dirbs su modernia virtuvės įranga; susipažins su suomių ir vokiečių virtuvių ypa- tumais, palygins su lietuvių virtuve, gamins tradicinius suomiškus ir vokiškus patiekalus, pristatys lietuvišką virtuvę. 29 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Statybos verslo paslaugų teikimas europietiškai LLP-LdV-IVT-2007-LT-0064 Dotacijos gavėjas Kauno statybininkų mokykla Kontaktinis asmuo Tomas Vilčinskas Adresas R. Kalantos g. 80, LT-5236 Kaunas Telefonas (8 37) 76 9000 Faksas (8 37) 5 628 El. paštas projektai@ksm.lt Dalyvių skaičius 18 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 28 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos verslo paslaugų teikėjo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Marijampolės profesinio rengimo centras, Klaipėdos statybininkų mokykla Projekto aprašymas Atsižvelgiant į statybos verslo paslaugų teikėjo specialybės naujumą, šiuo projektu siekiama paremti statybos verslo paslaugų teikimo profesijos mokinius, jų praktinį ir teorinį mokymą, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgyjant įgūdžius ir kvalifikacijas, kuriais skatinamas asmeninis tobulėjimas, didinamos užimtumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybės. 30 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjų profesinių įgūdžių integracijos didinimas, užsiimant praktine veikla LLP-LdV-IVT-2007-LT-0072 Dotacijos gavėjas Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Danutė Svidrienė Adresas V. Krėvės pr. 8, LT-50385 Kaunas Telefonas (8 37) 31 0519 Faksas (8 37) 31 0519 El. paštas kbpvm@takas.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 17 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjai, moksleiviai Užsienio partnerių šalys Turkija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Druskininkų amatų mokykla, Kauno preky- bos ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai, UAB „Kunigaikščių menė“. Projekto aprašymas Projekto tikslai: sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir geografiniam mokinių mobilu- mui, skatinant asmeninį tobulėjimą turizmo ir viešbučių paslaugų teikimo srityje, kelti moki- nių kvalifikacijas, supažindinant su viešbučių ir turizmo paslaugų kokybe, darbo specifika bei naujovėmis; ugdyti gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, siekti geresnės profesinės adaptacijos, tobulinant praktinius įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines žinias siejant su praktika. 31 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo profesinių kompetencijų tobulinimas sveikos mitybos kontekste LLP-LdV-IVT-2007-LT-0075 Dotacijos gavėjas Šiaulių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aistė Petkuvienė Adresas Gardino g. , LT-78231 Šiauliai Telefonas (8 1) 39 0182 Faksas (8 1) 39 0172 El. paštas aiste.b@sprc.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 30 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo specia- lybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Ispanija Projekto partneriai Lietuvoje Kėdainių PRC, Marijampolės PRC Projekto aprašymas Dalyvaujantys projekte mokiniai tobulins praktinius maisto ruošimo įgūdžius, profesi- nės užsienio kalbos žinias, ugdys socialinius ir kultūrinius gebėjimus. Suomijoje susipa- žins su ekologiško maisto ruošimo techno- logijomis, kurios padeda išsaugoti produkto maistinę vertę. Ispanijoje visas dėmesys bus skiriamas patiekalų iš daržovių, vaisių ir jūros gėrybių gaminimui. Tikimasi, kad mokiniai, grįžę į Lietuvą, įgytas žinias galės perteikti savo kolegoms, lengviau integruosis į darbo rinką. 32 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Mėsos perdirbėjų kompetencijų gilinimas tarptautinėje gamybinėje praktikoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0076 Dotacijos gavėjas Kauno maisto pramonės mokykla Kontaktinis asmuo Roma Šimukauskienė Adresas Taikos pr.133, LT-51123 Kaunas Telefonas (8 37) 5 313 Faksas (8 37) 5 313 El. paštas info@kmpm.lm.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 10 Skirta Leonardo da Vinci 8 100 dotacija, eurais Tikslinė grupė Mėsos perdirbimo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Danija Projekto partneriai Lietuvoje Utenos regioninis profesinio mokymo centras, UAB „RIMI LIETUVA“, UAB „Utenos mėsa“ Projekto aprašymas Projekto tikslas – atlikti gamybinę mokomąją praktiką Danijos mėsos perdirbimo kolegi- joje. Projekto įgyvendinimo metu mokiniai susipažins su mėsos perdirbimo technologija nuo skerdimo iki gaminio paruošimo, tobulins savo praktinius įgūdžius, įgis naujų gebėjimų. Grįžę mokiniai perteiks savo patirtį mokyklo- se, darbdaviams bei darbuotojams projekto partnerių įmonėse (UAB „RIMI LIETUVA“, UAB „Utenos mėsa“) bei praktikos vietose. 33 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Maitinimo paslaugų teikimo tobulinimas, derinant naujoves ir kulinarinio paveldo tradicijas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0082 Dotacijos gavėjas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Alesė Steniukynienė Adresas Technikumo g. 2, Naujasodžio k., LT-33315 Molėtų r. Telefonas (8 383) 53 701 Faksas (8 383) 53 700 El. paštas alpro@is.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 17 820 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-barmeno, maisto ruošėjo specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Utenos regioninis profesinio mokymo centras Projekto aprašymas Projekto tikslas – suteikti galimybę mokslei- viams atlikti praktiką moderniose maitinimo ir aptarnavimo paslaugų bazėse, esančiose F+U Sachsen Gmbh mokymo įstaigoje, paly- ginti savo teorines ir praktines žinias su šios mokymo įstaigos pasiekimais, įgyti praktinių įgūdžių. 3 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Statyba – kūryba LLP-LdV-IVT-2007-LT-0084 Dotacijos gavėjas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Lukminienė Adresas Ateities g. 28, LT-08303 Vilnius Telefonas (8 5) 230 1257 Faksas (8 5) 271 2300 El. paštas aldona@vsrc.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 2, 3 Skirta Leonardo da Vinci 17 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Apdailininko, mūrininko, baldžiaus, sta- liaus, statybos paslaugų teikėjo specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija, Norvegija Projekto partneriai Lietuvoje - Projekto aprašymas Projekto tikslai: susipažinti su naujomis me- džiagomis ir technologijomis, darbo organiza- vimu ir darbo kultūra; tobulinti turimas apdaili- ninko, mūrininko, baldžiaus, staliaus, statybos verslo paslaugų teikėjo žinias ir įgūdžius, kelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, ugdyti gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos, siekiant geresnių įsidarbinimo ir profesinės integracijos galimybių; didinti būsimų speci- alistų konkurencingumą ir verslumą, kintant darbo rinkai; kiekybiškai ir kokybiškai gerinti užsienio kalbų žinias; skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją. 35 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Naujų technologijų naudojimas statybininkų profesiniams įgūdžiams tobulinti LLP-LdV-IVT-2007-LT-0088 Dotacijos gavėjas Varėnos technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Eglė Stacevičienė Adresas J. Basanavičiaus g. 1 LT-6516 Varėna Telefonas (8 310) 31 595 Faksas (8 310) 31 597 El. paštas Egle_staceviciene@yahoo.com Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 5 Skirta Leonardo da Vinci 27 500 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybininko specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Prancūzija Projekto partneriai Lietuvoje Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekte dalyvaus statybininko specialybės moksleiviai, kurie sieks tobulinti savo profesi- nius įgūdžius, taikydami naujausias technolo- gijas. Stažuotės metu moksleiviai įgis įgūdžių ir kvalifikacijų, reikalingų konkuruojant Euro- pos darbo rinkoje, tobulės, įgaus stiprinamas pasitikėjimo savimi ir savo profesinėmis žiniomis. 36 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Šiuolaikiniai baldai ir ergonomika LLP-LdV-IVT-2007-LT-0091 Dotacijos gavėjas Marijampolės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Rasa Zygmantaitė Adresas Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė Telefonas (8 616) 79 768 Faksas (8 33) 71 51 El. paštas rasa@simnetas.lt Dalyvių skaičius 15 Vizito trukmė, savaitėmis 8 Skirta Leonardo da Vinci 21 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Staliaus-baldžiaus specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Švedija, Turkija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Šiaulių PRC Projekto aprašymas Stažuotė užsienyje bus įžanginė gamybinės praktikos dalis, kurios metu būsimieji baldžiai susipažins su naujausiomis šiuolaikinių baldų gamybos technologijomis. Projekto metu bus tobulinama staliaus-baldžiaus specialybės mokinių profesinė kompetencija, dalyviai susipažins su naujausiais baldų gamybos įrengimais, naudojamais stambiose įmonėse, taip pat išmoks dirbti su modernia individua- liam darbui skirta įranga bei pažangiausiomis technologijomis, tausojančiomis darbuotojo sveikatą ir darbo energiją. 37 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 38 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • mobilumo projektai Darbuotojų 39 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Architektų universalumo skatinimas, remiantis praktine patirtimi ES kompanijose LLP-LdV-PLM-2007-LT-0041 Dotacijos gavėjas Lietuvos architektų sąjunga (LAS) Kontaktinis asmuo Gintautas Blažiūnas Adresas Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius Telefonas (8 5) 275 683, 275 598 Faksas (8 5) 272 825 El. paštas leonardo@architektusajunga.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 22, 26 Skirta Leonardo da Vinci 6 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Architektūros specialistai Užsienio partnerių šalys Ispanija, Portugalija, Italija, Olandija, Danija, Prancūzija Projekto partneriai Lietuvoje - Projekto aprašymas Projekte dalyvaujančius jaunuosius specia- listus siekiama supažindinti su užsienio ar- chitektūros biurų darbo metodika ir stiliumi, kreipiant dėmesį į kūrybos kokybę, novatoriš- kumą, naujų metodų ir būdų panaudojimą. 0 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Poilsio namų darbuotojų kompetencijų tobulinimas sveikatos turizmo kontekste LLP-LdV-PLM-2007-LT-0033 Dotacijos gavėjas VĮ poilsio namai „Baltija“ Kontaktinis asmuo Aivaras Anužis Adresas Ganyklų g. 30, LT-00138 Palanga Telefonas (8 60) 9 12 Faksas (8 60) 9 12 El. paštas aivaras.aivaras@gmail.com Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 6 600 dotacija, eurais Tikslinė grupė Darbuotojai, turintys patirties svetingumo versle Užsienio partnerių šalys Ispanija, Italija, Vokietija. Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesi- nio rengimo centras Projekto aprašymas Projektu siekiama plėsti paslaugų įvairovę, surasti prioritetines bendradarbiavimo sritis ir parengti tinkamą aplinką aktyviam bendra- darbiavimui sveikatos turizmo srityje. Pro- jekto tikslas – skatinti darbuotojus mokytis, valdyti ir tobulinti aptarnavimo kokybę, ieš- koti naujų vertės klientui kūrimo ir pateikimo būdų bei priemonių, nustatyti ir paslaugų teikėjo lygmeniu kurti konkrečias priemones sveikatos turizmo srityje sėkmingai įmonės veiklai užtikrinti. Planuojamas projekto re- zultatas – projekto dalyviai parengs dienos, savaitgalio ir septynių dienų sveikatinimo programas. 1 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 2 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesinio mokymo specialistų mobilumo projektai 3 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Darbo saugos gerinimo patirtis statybos versle LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0093 Dotacijos gavėjas VšĮ Alytaus verslo inkubatorius Kontaktinis asmuo Eglė Žilinskienė Adresas Merkinės g. 2a., LT-62252 Alytus Telefonas (8 315) 79 539 Faksas (8 315) 79 688 El. paštas avi@aavm.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 2 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos įmonių vadovai ir kiti darbuotojai, atsakingi už įmonės veiklos organizavimą; statybos įmonių specialistai, dirbantys darbų saugos srityje; mokymo institucijų vadovai; metodininkai, kiti darbuotojai, kurie yra atsa- kingi už personalo kvalifikacijos kėlimą. Užsienio partnerių šalys Ispanija, Anglija Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Airema“, UAB „Hiltėja“, VšĮ Verslo plėtros ir mokymų centras, Alytaus krašto verslininkų asociacija, Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Alytaus filialas. Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti ap- saugos priemones, naudojamas ES šalių sta- tybų versle, ir parengti apsaugos priemonių rekomendacinį aprašą, kuriuo galėtų naudotis Lietuvos statybos įmonės, taip pat šis aprašas būtų viena sudedamųjų statybininkų mokymo programos dalių. Projekto metu dalyviai pato- bulins praktinius įgūdžius ir kompetencijas, susipažins su darbo saugos reikalavimais, darbo organizavimu bei darbo kultūra. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus pritaikomi Lietuvos sta- tybos pramonėje darbų saugos srityje. | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesinių-technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0004 Dotacijos gavėjas Mažeikių politechnikos mokykla Kontaktinis asmuo Lidija Pocevičienė Adresas Ventos g. 18, LT-89188 Mažeikiai Telefonas (8 3) 20 83 Faksas (8 3) 20 83 El. paštas lidija@pm.mazeikiai.lm.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 13 616 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos srities profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Danija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Gruzdžių žemės ūkio mokykla, Joniškio že- mės ūkio mokykla, Dieveniškių žemės ūkio mokykla Projekto aprašymas Pagrindiniai projekto tikslai: atnaujinti staty- bos srities profesijos mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę kvalifikaciją, susipažįstant su ES šalių naujausiomis pro- fesinio rengimo technologijomis statybos srityje, bei pasisemti patirties, rengiant statybos srities specialistus. Projekto metu profesijos mokytojai vyks į Danijos ir Vokieti- jos mokyklas, kur susipažins su jų materialine technine baze, mokymo metodais, metodinė- mis priemonėmis; lankysis pamokose, dirbs su nauja įranga, galės pagilinti specifines užsienio kalbų statybos srities terminų žinias. Pasibaigus vizitams, sukaupta medžiaga bus perteikiama mokytojams bei naudojama mo- kymo proceso metu. 5 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Kirpėjų profesinio rengimo kokybės užtikrinimas, diegiant inovatyvius mokymo metodus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0005 Dotacijos gavėjas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Rolandas Karnackas Adresas J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda Telefonas 8 670 63 919 Faksas (8 6) 1 206 El. paštas rolandas.k@mail.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 11 90 dotacija, eurais Tikslinė grupė Mokymą organizuojantys bei kirpėjo mokymo programos įgyvendinimą koordinuojantys ir prižiūrintys vadovai, kirpėjo profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Ispanija, Čekija Projekto partneriai Lietuvoje Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Nau- miesčio skyrius Projekto aprašymas Vizitų metu tiek profesijos mokytojai, tiek mo- kymo programą įgyvendinantys vadovai turės galimybę susipažinti su Ispanijoje ir Čekijoje organizuojamu praktiniu ir teoriniu kirpėjų mokymu, naudojamomis technologijomis bei mokymo metodais. Vizitų dalyviai lankysis šių šalių kirpyklose, grožio salonuose, turės gali- mybę stebėti šios srities profesionalų darbą, susipažins su šiuolaikinės mados tendenci- jomis. Įgyta patirtis ir žinios bus pritaikytos mokymo procese. 6 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0014 Dotacijos gavėjas Lietuvos sporto federacijų sąjunga Kontaktinis asmuo Agnė Kručkauskaitė Adresas Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius Telefonas (8 5) 215 1906 Faksas (8 5) 231 0586 El. paštas agne@lsfs.lt Dalyvių skaičius 23 Vizito trukmė, savaitėmis 1, 2 Skirta Leonardo da Vinci 29 60 dotacija, eurais Tikslinė grupė Sporto mokymo specialistai, treneriai Užsienio partnerių šalys Estija, Jungtinė Karalystė (Škotija), Vengrija Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Gedimino Mikulėno rankinio mokykla, VšĮ Lietuvos vandensvydžio federacija, VšĮ Lietu- vos regbio federacija, VšĮ Lietuvos kerlingo federacija, VšĮ Kauno futbolo akademija, VšĮ Lietuvos orientavimosi sporto federacija Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – keistis turima patirtimi, daug dėmesio skiriant naciona- liniams ypatumams, tobulinant praktinius gebėjimus, įgyjant naujesnių teorinių žinių, užmezgant ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais. Šio projekto įgyvendinimas leis Lietuvos treneriams ugdyti konkurencingesnius sportininkus, plėsti savo profesinę kompetenciją naujoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, tobulinti profesinio mokymo turinį. 7 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • IKT inovacijų plėtra automobilių remontininkų profesiniame mokyme LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0015 Dotacijos gavėjas Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla Kontaktinis asmuo Virgilijus Bukauskas Adresas Geležinio Vilko g. 16, LT-01112 Vilnius Telefonas (8 5) 261 852 Faksas (8 5) 261 852 El. paštas vsam@one.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 11 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Automobilių remontininkų profesinio mokymo specialistai Užsienio partnerių šalys Austrija, Slovakija, Jungtinė Karalystė (Škotija) Projekto partneriai Lietuvoje Alytaus profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – suformuoti naujus IKT taiky- mo įgūdžius profesiniame mokyme, siekiant pagerinti automobilių remontininkų profesi- nio rengimo kokybę. Vizitų metu profesinio mokymo specialistai susipažins su užsienio šalių patirtimi, naudojant mokomąsias kom- piuterines programas praktinio mokymo procese, įgis naujų įgūdžių. Projekto vykdymo metu bus parengta mokymo(si) medžiaga, pritaikyta naudoti virtualioje aplinkoje. 8 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Sunkiosios technikos remonto mokymo specialistų, profesinių kompetencijų tobulinimas, remiantis ES šalių patirtimi LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0016 Dotacijos gavėjas Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Kristina Saladžienė Adresas Kauno g. 108, LT-20115 Ukmergė Telefonas 8 656 78 388 Faksas (8 30) 53 53 El. paštas kristina@ukvm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 12 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Sunkiosios technikos remonto profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Utenos regioninis profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno mechanikos mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslai: 1. Kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją bei technolo- ginę kompetenciją, stebėti mokymo metodus, nau- jų technologijų naudojimą, susipažinti su praktinio bei teorinio mokymo organizavimo ypatumais. 2. Susipažinti su naujausiomis ir pažangiausiomis sunkiosios technikos remonto technologijomis ir įranga. 3. Tobulinti mokymo programas, gerinti profesinio rengimo kokybę, pritaikant mainų vizitų ES šalyse metu įgytą patirtį ir inovacijas. . Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą sunkio- sios technikos remonto srityje. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai: 1. Atnaujintos sunkiosios technikos remonto ir tech- ninės priežiūros specialybės profesijos mokytojų technologinės kompetencijos. 2. Pakelta profesijos mokytojų kvalifikacija, inovaty- vios mokymo priemonės bei nauja techninė meto- dinė medžiaga bei geroji patirtis, įgyta mainų vizitų metu, pritaikytos mokymo procese. 3. Patobulintos mokymo programos. . Parengtos rekomendacijos ir techniniai reikalavi- mai praktinėms mokymo bazėms atnaujinti. 5. Užmegzti dalykiniai ryšiai bei padėti pagrindai tolesniam bendradarbiavimui sunkiasvorės techni- kos remonto ir kitose įvairiose srityse su užsienio bei Lietuvos partneriais. 9 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų kompetencijų plėtra ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0017 Dotacijos gavėjas Pedagogų profesinės raidos centras Kontaktinis asmuo Nijolė Selvestravičiūtė Grybovienė Adresas Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius Telefonas (8 5) 277 2188 Faksas (8 5) 277 2191 El. paštas n.gryboviene@pprc.lt Dalyvių skaičius 0 Vizito trukmė, savaitėmis 5 Skirta Leonardo da Vinci 3 206 dotacija, eurais Tikslinė grupė Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojai Užsienio partnerių šalys Latvija, Airija, Ispanija, Švedija, Lenkija Projekto partneriai Lietuvoje Trakų r. savivaldybės biudžetinė įstaiga Švie- timo centras, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, Kauno pedagogų kvalifi- kacijos centras Projekto aprašymas Lietuvos švietimo sistemos integracija į Eu- ropos Sąjungos švietimo erdvę skatina ne tik pedagogų rengimo, bet ir jų kvalifikacijos tobulinimo pokyčius. Atlikus kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų apklausą, paaiškėjo, kad pastarieji stokoja bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų. Vykdant projektą, bus siekiama patobulinti ir įgyti naujų BPBS kompetencijų. 50 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Pažangi europinė patirtis, rengiant poligrafijos specialistus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0018 Dotacijos gavėjas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mo- kymo centras Kontaktinis asmuo Violeta Čepinskienė Adresas Kalvarijų g. 159, LT-0813 Vilnius Telefonas (8 5) 27 7560 Faksas (8 5) 27 7560 El. paštas violetacep@mail.ru Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 9 300 dotacija, eurais Tikslinė grupė Spaudos ir pospaudos operatoriaus profesijos mokymo specialistai Užsienio partnerių šalys Danija, Olandija Projekto partneriai Lietuvoje Lietuvos spaustuvininkų asociacija, AB spaus- tuvė ,,Aušra“ Projekto aprašymas Atsižvelgiant į rinkos poreikius, aiškiai di- dėjantį kokybiškų, įdomių poligrafijos darbų poreikį, rengiamasi atgaivinti poligrafijos pramonės kvalifikuotų darbininkų rengimą ir dirbančių darbininkų perkvalifikavimą. Todėl užsienio partnerių patirtis būtų labai naudin- ga projekto dalyviams, keliant ir atnaujinant poligrafijos dalykines ir metodines kompeten- cijas, siekiant kuo geriau parengti mokinius sėkmingam integravimuisi į ES darbo rinką. 51 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0019 Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Audronė Motūzienė Adresas Putinų g. 0, LT-62175 Alytus Telefonas (8 315) 77 979 Faksas (8 315) 77 979 El. paštas aprc_metodinis@zebra.lt Dalyvių skaičius 8 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 9 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo, virėjo- konditerio, padavėjo-barmeno, metalo apdir- bimo krypties ir statybos krypties profesijos mokymo specialistai. Užsienio partnerių šalys Graikija, Švedija Projekto partneriai Lietuvoje – Projekto aprašymas Šiuo projektu siekiama, kad viešbučių ir tu- rizmo paslaugų teikėjo specialybės, virėjo, padavėjo, metalo apdirbimo krypties bei statybos krypties profesijos mokytojai turėtų galimybę tobulinti savo praktinius ir profesi- nius įgūdžius, atlikdami stažuotes užsienio šalies organizacijose, ruošiančiose minėtų profesijų darbuotojus, atrastų IT panaudojimo mokymo kokybei gerinti pavyzdžių bei įvertin- tų kolegų patirtį, gerinant mokinių mokymosi motyvaciją, savarankiškumą ir pan. Stažuotės metu dalyviai susipažins su užsienio šalių profesinio mokymo turiniu, mokymo progra- momis, kvalifikaciniais reikalavimais profesijų darbuotojams, analizuos, kaip praktiškai organizuojamas darbo procesas įmonėse, kokios paslaugos teikiamos klientams. Da- lyvaudami partnerių organizacijos veikloje, tobulins savo pedagogines-dalykines bei socialines kompetencijas. 52 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Naujos profesijos mokytojų technologijos kompetencijos, ugdant aktyvų darbo rinkos dalyvį LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0024 Dotacijos gavėjas Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla Kontaktinis asmuo Raimondas Čėsna Adresas Daugėlių g. 17, LT-81125 Kuršėnai, Šiaulių rajonas Telefonas (8 1) 58 58592 Faksas (8 1) 58 5897 El. paštas kpm@centras.lt, r_cesna@yahoo.de Dalyvių skaičius 9 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 10 0 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo, padavėjo, staliaus, automechaniko profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras Projekto aprašymas VšĮ Kuršėnų PM ir VšĮ Kelmės PRC mokytojai savaitę stažuosis Didžiojoje Britanijoje ir Vo- kietijoje, susipažins su mokymui skirta nauja technologine įranga, pasidalins patirtimi su užsienio partneriais, pagilins užsienio kalbos žinias. Vienas numatomų projekto rezultatų – praktinio mokymo turinio tobulinimas. 53 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Tarptautinė patirtis rengiant prekybos darbuotojus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0026 Dotacijos gavėjas Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Kontaktinis asmuo Jūratė Dragūnaitė Adresas Žirmūnų g. 13, LT-09128 Vilnius Telefonas (8 5) 277 6739 Faksas (8 5) 277 6739 El. paštas J_dragunaite@yahoo.com, d.banionyte@is.lt Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 9 060 dotacija, eurais Tikslinė grupė Prekybinio profilio specialybės mokytojai Užsienio partnerių šalys Suomija, Jungtinė Karalystė (Škotija) Projekto partneriai Lietuvoje Alantos technologijos ir verslo mokykla, UAB „Daily service“, AB „Lėvuo“. Projekto aprašymas Projektas skirtas prekybinio profilio specia- lybės profesijos mokytojams, siekiant įgyti tarptautinės patirties, rengiant profesinio ir praktinio mokymo programas, modulius, mokymo(si) priemones, būsimiems prekybos darbuotojams. Projekto pagrindiniai tikslai: įgyti tarptautinės patirties, gerinant preky- bos darbuotojų rengimo kokybę, ugdant jų konkurencingumą bei verslumą ir plečiant įsidarbinimo galimybes; susipažinti su prii- mančių partnerių profesinio mokymo turiniu ir reikalavimais, rengiant prekybos darbuotojus; profesijos mokytojų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skatinimas. 5 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesijos mokytojų aukšta kvalifikacija – profesinių mokyklų prestižas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0031 Dotacijos gavėjas Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Lukminienė Adresas Ateities g. 28, LT-08303 Vilnius Telefonas (8 5) 230 1257 Faksas (8 5) 271 2300 El. paštas aldona@vsrc.lt Dalyvių skaičius 18 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 19 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos pakraipos ir automechaniko speci- alybių mokytojai, metodinių grupių pirminin- kai, mokytojų tarybos nariai, vadovai. Užsienio partnerių šalys Norvegija, Švedija, Ispanija Projekto partneriai Lietuvoje Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas yra ne tik susipažinti su Šve- dijos, Norvegijos ir Ispanijos mokyklų veikla, bet ir informacija bei patirtimi su projekto partneriais, t. y. apie pasirinktas mokymo(si) strategijas, mokyklų prestižo formavimą ug- dymo procese, mokinių profesijos pasirinkimo motyvaciją, imlumą naujovėms, siekiant pa- ruošti aukštos kvalifikacijos statybos, trans- porto ir kitų paslaugų specialistus. Visuo- meniniai pokyčiai skatina pedagogus ieškoti naujų kelių ir būdų, kaip geriau parengti mo- kinius sėkmingam, produktyviam gyvenimui. Šiuos siekius gali padėti įgyvendinti aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai – pedagoginės veiklos būdai, – suteikiantys galimybę ne tik geriau įprasminti mokymo turinį, bet ir plėto- jantys gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti ži- nias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis. 55 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Europos šalių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos turinio sąveikos LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0034 Dotacijos gavėjas Valakupių reabilitacijos centras Kontaktinis asmuo Rasa Noreikytė-Ustinavičienė Adresas Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius Telefonas (8 5) 27 755 Faksas (8 5) 27 752 El. paštas Rasa.Noreikyte@reabilitacija.lt Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 6 750 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesinės reabilitacijos specialistai Užsienio partnerių šalys Islandija Projekto partneriai Lietuvoje – Projekto aprašymas Projektu siekiama tobulinti neįgaliųjų socia- linės integracijos ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją, vystyti gerosios patirties mainus tarp Islandijos, Lietuvos, Olandijos, Italijos, Slovėnijos. Vizitų metu profesinės reabilitacijos specialistai įsisavins darbo metodikų su neįgaliaisiais, novatoriško profesinio mokymo turinio inicijavimo ir kt. įgūdžius. 56 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Lietuvos dantų technikų įmonių vadovų ir vadybininkų kvalifikacijos kėlimas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimo ir vystymo srityje LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0036 Dotacijos gavėjas Individuali Daivutės Pranulienės dantų prote- zų gamybos įmonė Kontaktinis asmuo Giedrė Vanagienė Adresas Algirdo g. 1-1, LT-03216 Vilnius Telefonas (8 5) 231 680 Faksas (8 5) 231 680 El. paštas giedre@hexacon.lt Dalyvių skaičius 7 Vizito trukmė, savaitėmis 1, 2 Skirta Leonardo da Vinci 10 500 dotacija, eurais Tikslinė grupė Asmenys, dantų technikų įmonėse atsakingi už personalo kvalifikacijos kėlimą. Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Hexacon Baltija“, Ramunės Petkelienės individuali įmonė, UAB „Savidenta“, Joanos Arbataitienės individuali firma, A. Gilienės individuali įmonė Projekto aprašymas Projektas skirtas Lietuvos dantų technikų įmonių vadovų ir vadybininkų, atsakingų už darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą, kvalifikacijai kelti darbuotojų profesinės kva- lifikacijos tobulinimo sistemos kūrimo ir vys- tymo srityje; taip pat gilinti projekto dalyvių profesinės anglų kalbos žinias bei asmeninius gebėjimus. Projekto rezultatai bus panaudoti, rengiant dantų technikų profesijos standartus ESF projekto „Nacionalinės profesinio rengi- mo standartų sistemos plėtra“ įgyvendinimo metu. 57 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemos kūrimas ir tobulinimas mokykloje LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0038 Dotacijos gavėjas Klaipėdos turizmo mokykla Kontaktinis asmuo Daiva Baltmiškienė Adresas Taikos pr. 69, LT-9112 Klaipėda Telefonas (8 6) 3 1083 Faksas (8 6) 3 026 El. paštas mokykla@ktm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 12 708 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo, virėjo, padavėjo profesi- jos mokytojai Užsienio partnerių šalys Norvegija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla Projekto aprašymas Projekto įgyvendinimo metu viešbučių ir tu- rizmo, virėjo, padavėjo profesijos mokytojai susipažins ir analizuos partnerių (užsienio ir Lietuvos mokyklų) mokinių pasiekimų ver- tinimo / įsivertinimo sistemas, strategijas. Projekto metu bus nagrinėjamos mokinių pasiekimų vertinimo / įsivertinimo strategi- jos, kurios naudojamos partnerių mokyklose. Profesijos mokytojai lyginamuoju aspektu analizuos mokinių pasiekimų vertinimo / įsivertinimo strategijas. Vėliau efektyvius vertinimo būdus perkels ir pritaikys mokymo procese. Bus sudaryta eksperimentinio darbo grupė, kuri naujas vertinimo / įsivertinimo strategijas taikys praktiniame mokyme. Api- bendrindami eksperimentinės darbo grupės veiklos rezultatus, įvertinsime, kokie būdai buvo efektyvūs ir kaip juos perkelti į mokymo procesą Lietuvos partnerių mokyklose. 58 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesinės karjeros planavimas ir projektavimas Europos šalių kultūrų kontekste LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0039 Dotacijos gavėjas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesi- nio rengimo centras Kontaktinis asmuo Valerija Griziūnienė Adresas Didlaukio g. 8, LT-08303 Vilnius Telefonas (8 5) 277 9357 Faksas (8 5) 277 9357 El. paštas rastine@pvdprc.lt Dalyvių skaičius 17 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 23 250 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesijos mokytojai, turintys aukštąjį išsila- vinimą, dirbantys pagal floristo, floristo padė- jėjo (spec. poreikių asmenys), apeigų organi- zatoriaus, kirpėjo, dekoratyvinės kosmetikos, siuvimo verslo paslaugų teikėjo, siuvinių ga- mintojo (spec. poreikių asmenys), fotografo, interjero apipavidalintojo, reklamos gaminto- jo, buitinių paslaugų teikėjo, meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programas Užsienio partnerių šalys Danija, Suomija, Vokietija, Latvija Projekto partneriai Lietuvoje Lietuvos floristų asociacija Projekto aprašymas Vykdant Lietuvos profesinio rengimo sistemos reformas, mokymo turinio ir mokymo metodi- kos aspektais profesinės karjeros planavimas ir projektavimas, kaip visą gyvenimą trunkan- tis procesas, šiandieninėje žinių visuomenėje tampa ypač aktualus. Darbo rinkos poreikių kaita darosi vis spartesnė. Mokytojui būtina šiuolaikinė karjeros kompetencija, leidžianti vystyti karjerą ir karjeros ugdymo kompeten- ciją, kuri būtina ugdant moksleivius karjerai. 59 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Andragogų kvalifikacijos kėlimo ypatumai ir mokymo metodų įvairovė ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0052 Dotacijos gavėjas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Kontaktinis asmuo Violeta Tylenienė Adresas Dvaro g. 1a, LT-76199 Šiauliai Telefonas (8 1) 52 721 Faksas (8 1) 52 72 El. paštas mokymassdrmc@splius.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 13 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesijos mokytojai, karjeros planavimo spe- cialistai ir kiti profesinio mokymo specialistai Užsienio partnerių šalys Vokietija, Jungtinė Karalystė (Škotija) Projekto partneriai Lietuvoje Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, Lietuvos suaugusiųjų profesinio mo- kymo asociacija Projekto aprašymas Projekto tikslai: įgyta patirtimi dalintis su kolegomis Lietuvoje; pamatyti, sužinoti, kaip vykdomas suaugusiųjų teorinis mokymas, kokią metodinę medžiagą naudoja skirtingų profesijų mokytojai, kaip ir kokiais pagrindais ruošiama metodinė medžiaga, ar ji prieinama besimokantiesiems; sužinoti profesijos moky- tojams keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kaip organizuojamas mokytojų kvalifikacijos kėlimas, kas atsakingas už profesijos mokyto- jų kvalifikacijos kėlimą, kas tikrina mokytojų kvalifikacijos atitiktį mokymo programoms. 60 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Darbo su negalią turinčiais asmenimis patirtis Vokietijos viešbučiuose LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0054 Dotacijos gavėjas Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras (LRPRC) Kontaktinis asmuo Roma Baltrukonienė Adresas Gedimino g. 81, LT-82168 Radviliškis Telefonas (8 22) 53 957 Faksas (8 22) 53 957 El. paštas lrprc@radvilis.omnitel.net Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 7 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučio darbuotojo specialybės profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje – Projekto aprašymas Projekte dalyvaus viešbučio darbuotojo specialybės profesijos mokytojai, mokan- tys negalią turinčius jaunuolius. Vokietijos viešbučiai įdarbina negalią turinčius dar- buotojus ir šių įmonių darbdaviai turi darbo su šiais asmenimis didelę patirtį. Siekiant susipažinti su šio darbo specifika, naujais darbo metodais ir jų taikymo galimybėmis, profesijos mokytojams reikia pagilinti darbo viešbučiuose patirtį, kad žinotų, kaip ruošti neįgalius asmenis, konkurencingus tiek Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkai. Įgyta patirtimi Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai pasida- lins su mokymo įstaigomis, ruošiančiomis darbuotojus dirbti viešbučiuose. 61 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Hipoterapija – inovatyvi profesinė perspektyva LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0056 Dotacijos gavėjas UAB „Baltasis pegasas“ Kontaktinis asmuo Kęstutis Želnys Adresas Griunvaldo g. 20/11-3, LT-315 Kaunas Telefonas (8 37) 20 7185 Faksas (8 37) 32 2805 El. paštas projektai@ktpvm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 13 700 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesinio mokymo specialistai, dirbantys žirgininkystės verslo srityje, turintys žirginin- kystės verslo darbuotojo specialybę, išklausę pedagoginių-psichologinį žinių kursą, taip pat išklausę teorinių žinių kursus apie žirgų panaudojimo galimybes hipoterapijai Užsienio partnerių šalys Lenkija, Anglija Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Baltasis pegasas“, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Žirginio sporto klubas. Projekto aprašymas Projekto metu tikimasi įgyti daugiau praktinių įgūdžių hipoterapijos srityje. Tada bus galima ne tik gerai išdėstyti gamybinės praktikos programą, bet projekto dalyviai galės tobu- linti ir kitų profesinio mokymo specialistų įgūdžius bei padės kelti jų kvalifikaciją. Įgyti įgūdžiai užtikrina paslaugų prieinamumą ir didina žirgininkystės verslo darbuotojų užim- tumą, taip pat skatina prisidėti prie sociali- nio-ekonominio stabilumo ir kvalifikuotų dar- buotojų rengimo. Užmegzti ryšiai su Europos Sąjungos šalių partneriais skatins tolimesnę europinę partnerystę ir prisidės prie lygiaver- čio dalyvavimo Europos darbo rinkoje. 62 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Turizmo srities specialistų mokymo kokybės gerinimas, panaudojant ES šalių patirtį LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0057 Dotacijos gavėjas VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesi- nio rengimo centras Kontaktinis asmuo Algimantas Teresevičius Adresas Karaliaus Mindaugo g. 11, LT-287 Kaunas Telefonas (8 37) 20 7185 Faksas (8 37) 32 2805 El. paštas projektai@ktpvm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 12 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Turizmo srities profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Italija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų pro- fesinio rengimo centras, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija. Projekto aprašymas Vizitai sudarys sąlygas grupei mokytojų pa- tobulinti kvalifikaciją; adaptuoti ir papildyti mokymosi bei metodinę medžiagą profesi- niam mokymui; mokiniams teikti kokybišką mokymą, užtikrinantį konkurencingų ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje rinkoje kompe- tencijų įgijimą. Projekto metu įgyta patirtis ir žinios bus panaudotos mokymo kokybei gerinti ir kvalifikacijai kelti. 63 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Maitinimo įstaigų vadovų kompetencijos tobulinimas, skatinant turizmo plėtrą Ukmergės rajone LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0058 Dotacijos gavėjas Ukmergės rajono savivaldybės administracija Kontaktinis asmuo Rima Boškevičienė Adresas Kęstučio a. 3, LT-2011 Ukmergė Telefonas (8 30) 60 33 Faksas (8 30) 63 370 El. paštas r.boskeviciene@ukmerge.lt Dalyvių skaičius 1 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 16 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Maitinimo įmonių vadovai, virėjo-barmeno profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė, Italija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Gindraja“, G. Pastuškovienės įmonė, G. Kapočienės IĮ „Vaivutė“, UAB „Dema“, UAB „OPTIMA 13 PICA“, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, UAB „Big Stone“, T. Damirovos IĮ „Kaukazo patiekalai“, UAB „Ukmergės svei- katingumo centras“, UAB „Geras skonis“ bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslai – kelti maitinimo įmonių vadovų bei profesijos mokytojų kvalifikaciją, tobulinti jų kompetencijas, gerinti mokymo įstaigos, maitinimo paslaugas teikiančių įmo- nių bei socialinių partnerių bendradarbiavimo kokybę bei mastą, tobulinti teikiamų paslau- gų kokybę ir įvairovę, naujoviškų mokymo praktikų organizavimą, pritaikant gautą vizitų metu ES šalių pažangiąją patirtį ir inovacijas. 6 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Atrask Europos skonį (Prancūzija, Bulgarija) LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0060 Dotacijos gavėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė Adresas Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė Telefonas (8 1) 51 693 Faksas (8 1) 51 80 El. paštas projektai@stpm.silute.lm.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 1, 2 Skirta Leonardo da Vinci 26 300 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo, padavėjo ir viešbučių darbuotojo pro- fesijos mokytojai ir įmonių atstovai, atsakingi už moksleivių praktiką įmonėse Užsienio partnerių šalys Prancūzija, Bulgarija Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Nemuno viešbutis“, UAB „Dervira“ Projekto aprašymas Projekto dalyviai Prancūzijoje mokysis gamin- ti prancūziškos virtuvės patiekalus, sužinos apie prancūzų vynus ir kitus prancūziškos virtuvės ypatumus. Bulgarijoje lankysis pana- šioje profesinėje mokykloje, dalinsis turizmo aptarnavimo darbuotojų profesinio rengimo patirtimi, susipažins su bulgarų virtuve. Abie- jose šalyse lankysis apgyvendinimo bei viešo- jo maitinimo įmonėse, susipažins su maisto gaminimo technologijomis, aptarnavimo kul- tūra ir tradicijomis. 65 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Norvegiškas namas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0061 Dotacijos gavėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė Adresas Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė Telefonas (8 1) 51 693 Faksas (8 1) 51 80 El. paštas projektai@stpm.silute.lm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 13 600 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybinių specialybių profesijos mokytojai ir įmonių atstovai, atsakingi už moksleivių prak- tiką įmonėse Užsienio partnerių šalys Norvegija Projekto partneriai Lietuvoje Liepio firma „Stamela“, UAB „Avižeda“, UAB „Energetikos objektų statyba“ Projekto aprašymas Profesinio mokymo specialistai Norvegijo- je susipažins su statybų technologijomis, įrengimais, praktinio mokymo organizavimo principais Norvegijos profesinėje mokykloje ir įmonėse, palygins norvegiškos statybos tradicijas su lietuviškomis, užmegs ryšius su Norvegijos profesinės mokyklos mokytojais ir statybos įmonių darbuotojais. 66 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Gerosios užsienio šalių patirties perėmimas, organizuojant praktinį mokymą paslaugų ir turizmo įmonėse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0063 Dotacijos gavėjas Viešoji įstaiga Tauragės apskrities darbdavių sąjunga Kontaktinis asmuo Jurgita Paliulytė Adresas H. Manto g. 8-315, LT-9229 Klaipėda Telefonas (8 6) 30 1211 Faksas (8 6) 30 1211 El. paštas info@ipr.lt Dalyvių skaičius 2 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 26 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Verslo įmonių vadovai, personalo specialistai, profesinių mokyklų dėstytojai ir praktikos vadovai Užsienio partnerių šalys Italija, Jungtinė Karalystė (Škotija), Turkija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos turizmo mokykla, Klaipėdos siuvi- mo ir paslaugų verslo mokykla Projekto aprašymas Šiuo projektu siekiama organizuoti praktinį mokymą paslaugų ir turizmo verslo įmonėse, perimant gerąją užsienio šalių patirtį. Sta- žuočių metu siekiama patobulinti profesinių mokyklų mokytojų kompetencijas praktinio mokymo srityje, o verslo įmonių atstovams suteikti žinių apie praktinio mokymo naudin- gumą įmonei ir jos plėtrai. Įgytos mokytojų kompetencijos įgalins juos atnaujinti prakti- nio mokymo organizavimo turinį ir metodiką savo mokymo institucijose. Projektas taip pat padės sustiprinti įmonių ir profesinių rengimo institucijų ryšius, padidinti įmonių vadovų suinteresuotumą dalyvauti profesinio rengi- mo procese. 67 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Specialiųjų poreikių asmenų ikiprofesinio ir profesinio mokymo sąveikos ypatumai LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0065 Dotacijos gavėjas Pedagogų profesinės raidos centras Kontaktinis asmuo Algirdas Jonas Pauliukonis Adresas Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius Telefonas (8 5) 277 1359 Faksas (8 5) 277 2191 El. paštas a.pauliukonis@pprc.lt Dalyvių skaičius 15 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 18 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesinio mokymo specialistai, kurie moko specialiųjų poreikių asmenis Užsienio partnerių šalys Austrija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Verkių spe- cialioji mokykla, Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras, Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, Siuvimo akcinė bendrovė „Dobilas“ Projekto aprašymas Lietuvai tapus ES nare, neįgaliųjų profesinis mokymas turi būti suderintas su kitų Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo sistemo- mis. Šio projekto pagrindinis tikslas – re- miantis kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi, parengti rekomendacijas ir siūlymus, kaip toliau gerinti ir tobulinti specialiųjų poreikių asmenų profesinį rengimą, keičiant mokymo turinį ir specialistų rengimo tvarką. 68 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Statybos pakraipos specialybių – staliaus, santechniko, statybos restauratoriaus, statybos dizaino, statybos inžinerijos – programų bei metodinės medžiagos rengimo ir ugdymo proceso tobulinimo naujovės ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0066 Dotacijos gavėjas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Vinčienė Adresas Janonio g. 11, LT-86001 Kelmė Telefonas 8 699 35 83 Faksas (8 27) 61 39 El. paštas aldona.v@takas.lt Dalyvių skaičius 13 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 12 600 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos pakraipos specialybių profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Austrijos, Estijos, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Tauragės profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras Projekto aprašymas Pagrindinis šio projekto tikslas – gerinti me- dienos ir metalo sričių darbuotojų parengimo lygį bei jų konkurencingumą ES darbo erdvėje. Tiesioginiai uždaviniai: įgyti naujų žinių statybos, medienos ir baldų apdirbimo sričių specialybių profesinio mokymo programų atnaujinimo srityje bei pritaikyti jas, atnaujinant mokomąsias progra- mas; įgyti daugiau žinių bei kompetencijų apie šiuolaikiškų, darbo rinkoje paklausių statybos, medienos ir baldų apdirbimo sričių specialybių rengimą ES šalyse bei inicijuoti jų programų sukūrimą savo mokymo institucijose; plačiau išanalizuoti ES šalių statybos, medienos ir baldų apdirbimo sričių programų, profesinio mokymo programų rengimo, atnaujinimo bei suderinimo tarpusavyje ir su verslo įmonėmis sistemas; palyginti ir suderinti statybos, medienos ir bal- dų apdirbimo sričių besimokančiųjų įgyjamas kompetencijas Lietuvoje ir ES partnerių šalyse; sudaryti tiesiogines galimybes profesijos mokyto- jams įgyti naujų bei atnaujinti turimas profesines kompetencijas, žinias ir įgūdžius pagal dėstomas specialybes; sukurti išliekamąją – rekomenda- cinę, metodinę, informacinę – vertę turinčius galutinius produktus ir filmuotą medžiagą apie ES šalių profesinio rengimo bei mokymo pasiekimus statybos, medienos ir baldų apdirbimo srityse bei pristatyti ją Idėjų mugėje. 69 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Europietiškos virtuvės ir kultūros pritaikymas, rengiant viešojo maitinimo darbuotojus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0067 Dotacijos gavėjas Kėdainių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Vilija Bakutytė Adresas Šėtos g. 105, LT-58117 Kėdainiai Telefonas (8 37 33 157 Faksas (8 37) 68 302 El. paštas vilij@takas.lt Dalyvių skaičius 16 Projekto trukmė mėnesiais 1 Skirta Leonardo da Vinci 13 760 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesijos mokytojai, rengiantys maisto ruoši- mo ir aptarnavimo srities specialistus Užsienio partnerių šalys Didžioji Britanija, Ispanija, Graikija, Turkija Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras, A. Aleknienės komercinė firma „Sa- vas kampas“, A. Petrulio įmonė „Grėjaus namas“ Projekto aprašymas Projekto tikslas – gerinti maisto ruošimo ir aptarnavimo srities mokymo paslaugų koky- bę, keliant šios profesijos mokytojų kvalifika- ciją, ir užtikrinti virėjų-padavėjų parengimo lygį, kad jie, baigę studijas, gebėtų lengvai prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos ir būti konkurencingi Europos rinkoje. 70 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Gamybos technologijų tobulinimas konditerijos pramonėje LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0069 Dotacijos gavėjas UAB „Rūta“ Kontaktinis asmuo Odeta Kirnienė Adresas Tilžės g. 133, LT-7639 Šiauliai Telefonas (8 1) 52 3081 Faksas (8 1) 52 3066 El. paštas eksportas@ruta.lt Dalyvių skaičius 13 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 15 600 dotacija, eurais Tikslinė grupė Gamybai vadovaujantys specialistai bei kon- diterijos mokymo specialistai Užsienio partnerių šalys Vokietija, Belgija, Švedija, Lenkija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno maisto pramonės mokykla Projekto aprašymas Bendrovės, dalyvaudamos projekte, siekia gerinti gamybai vadovaujančių specialistų ir konditerijos mokytojų kompetencijas, tar- pusavio bendradarbiavimo kokybę, dalintis žiniomis žinių apie konditerijos gamybos technologijų tobulinimą konditerijos pramo- nėje. Taip pat siekia skatinti įgytų gebėjimų pripažinimą bei mažinti atotrūkį tarp verslo ir mokslo. Projekto dalyviai vyks į dvi augalinių riebalų gamybos įmones, taip pat į šokolado, masių, įdarų gamybos įmones, kurios specia- lizuojasi ekologiškų produktų gamyboje. 71 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesinis informavimas ir konsultavimas kaip mokymosi visą gyvenimą kultūros formavimo dalis LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0070 Dotacijos gavėjas Šiaulių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aistė Petkuvienė Adresas Gardino g. , LT-78231 Šiauliai Telefonas (8 1) 39 0182 Faksas (8 1) 39 0172 El. paštas aiste.b@sprc.lt Dalyvių skaičius 8 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 8 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Mokytojai, atsakingi už profesinį konsultavi- mą ir informavimą Užsienio partnerių šalys Suomija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Panevėžio PRC, Vilniaus geležinkelio trans- porto ir verslo paslaugų mokykla Projekto aprašymas Projekto pagrindinis tikslas – pagerinti profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą, pabrėžiant mokymosi visą gyvenimą būtinybę. Vizitų metu dalyviai susipažins su profesinio konsultavimo ir informavimo veikla priimančiosiose šalyse, patobulins savo kvalifikaciją, įgis naujų žinių, įgalinančių teikti naujoviškas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Grįžę iš vizitų, pa- rengs profesinio informavimo ir konsultavimo veiklos rekomendacijas. 72 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Komunikacijos pagrindų modulis profesinės užsienio kalbos mokymo procesui tobulinti LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0071 Dotacijos gavėjas VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesi- nio rengimo centras Kontaktinis asmuo Kęstutis Želnys Adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-287 Kaunas Telefonas (8 37) 20 7185 Faksas (8 37) 32 2805 El. paštas projektai@ktpvm.lt Dalyvių skaičius 19 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 28 20 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesinės anglų kalbos mokytojai Užsienio partnerių šalys Malta, Airija, Anglija Projekto partneriai Lietuvoje Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija Projekto aprašymas Projekto tikslai – susipažinti su naujomis anglų kalbos mokymo metodinėmis-didakti- nėmis galimybėmis, dėstant profesinę užsie- nio kalbą, patobulinti anglų kalbos mokytojų bendrąsias bei profesines kompetencijas šalyse, kuriose anglų kalba yra gimtoji, su- kaupti informacijos ir metodinės medžiagos bei parengti rekomendacijas anglų kalbos komunikacijos pagrindų modulio kokybei gerinti, tuo būdu tobulinant profesinės kalbos mokymo procesą. 73 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialistų profesinio rengimo kokybės gerinimas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0079 Dotacijos gavėjas Viešoji įstaiga Kauno mechanikos mokykla Kontaktinis asmuo Saulius Mereckas Adresas Taikos pr. 129, LT-51126 Kaunas Telefonas (8 37) 5 772; 8 610 76 720 Faksas (8 37) 5 7727 El. paštas kamemo@kamemo.lm.lt Dalyvių skaičius 1 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 15 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialistai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė (Škotija), Slovakija Projekto partneriai Lietuvoje Alytaus profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslai: tobulinti metalo ir automo- bilių remonto specialybių profesijos moky- tojų profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją; bendradarbiaujant su partneriais, perimti jų patirtį, ruošiant metalo apdirbimo ir auto- mobilių remonto specialistus bei tobulinant mokomąją bazę; įvertinus partnerių patirtį, pakoreguoti specialybės dalykų metodinę medžiagą. Vizitų metu mokytojų įgyta patirtis ir žinios leis atnaujinti šių specialybių moky- mo programas ir mokymo medžiagą. Susipa- žinę su modulinėmis mokymo programomis, naudojamomis Škotijos mokymo įstaigose, ar- timiausiu metu mokytojai įgytą patirtį panau- dos rengdami modulines programas Lietuvos profesinėse mokyklose. 7 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Karjeros konsultacijos neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0080 Dotacijos gavėjas VšĮ SOPA Kontaktinis asmuo Aiva Salatkienė Adresas P. Širvio g. 8-55, LT-1021 Vilnius Telefonas 8 61 95 02 Faksas (8 5) 278 597 El. paštas aiva@sopa.lt Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 7 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Specialistai, dirbantys su neįgaliaisiais karje- ros konsultavimo ir įdarbinimo srityje Užsienio partnerių šalys Nyderlandai Projekto partneriai Lietuvoje Lietuvos invalidų draugija, VšĮ Vilniaus psi- chosocialinės reabilitacijos centras Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – kelti neįgaliųjų karjeros konsultantų kvalifikaciją ir tobulinti jų praktinius įgūdžius, supažindinant su Nyderlandų gerąja patirtimi. Vizitą į Nyder- landus sąlygoja išskirtinė šios šalies patirtis, integruojant socialinės rizikos grupes į darbo rinką. Pagilinę žinias ir įgiję naujų įgūdžių užsienio partnerių organizacijoje, specialis- tai galės teikti kokybiškesnes informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant bei lydimosios pagalbos darbo vietose paslaugas neįgaliesiems ir siekti kuo didesnės asmenų su negalia integracijos į darbo rinką. 75 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Restoranų sektoriaus specialistų rengimas ES valstybėse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0083 Dotacijos gavėjas VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Kontaktinis asmuo Irena Jakimovič Adresas Žirmūnų g. 13, LT-09128 Vilnius Telefonas (8 5) 276 2322 Faksas (8 5) 277 6712 El. paštas irenaj@vzdrmc.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 2 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Turizmo sektoriaus profesijos mokytojai, dėstytojai, metodininkai, mokymo programų sudarytojai, personalo vadovas ir darbuotojai, atsakingi už darbuotojų kvalifikacijos kėlimą Užsienio partnerių šalys Graikija, Ispanija, Italija Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Panevėžio rinkos mokymo centras, VšĮ Kauno Dainavos rinkos mokymo centras, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – susipažinus su ES šalių patirtimi, parengti restorano administratoriaus kompetencijų aprašą, kuris būtų naudojamas, rengiant restorano admi- nistratoriaus mokymo programą. Pagrindiniai planuojami rezultatai: planuojama parengti restorano administratoriaus kompetencijų aprašą; išduoti dalyviams Europasuss mobilu- mo dokumentus, kurie patvirtins jų kvalifika- cijos tobulinimą. Tai sudarys galimybes toliau tobulinti kvalifikaciją. Užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai bus toliau plėtojami, rengiant tarptautinius projektus. 76 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesijos mokytojų pažintis su neįgaliųjų profesine reabilitacija LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0085 Dotacijos gavėjas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Kontaktinis asmuo Violeta Tylenienė Adresas Dvaro g. 1a, LT-76199 Šiauliai Telefonas (8 1) 52 721 Faksas (8 1) 52 72 El. paštas mokymassdrmc@splius.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 11 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė (Škotija), Austrija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, Utenos darbo rinkos mokymo centras. Projekto aprašymas Susipažinti su neįgaliųjų profesinės reabili- tacijos sistema. Praktiškai pamatyti, kaip yra teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. Susipažinti su neįgaliųjų profesinio rengimo galimybėmis, ypatumais, taikomais metodais. Stebėti, kaip neįgalieji ruošiami dirbti. Atlikus ES šalyse taikomų metodų analizę, atitinka- mus metodus taikyti savo praktikoje. 77 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Suaugusiųjų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant partnerystę su ES šalimis LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0086 Dotacijos gavėjas Viešoji įstaiga Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Kontaktinis asmuo Eglė Radzienė Adresas Alyvų g. 10a, LT-91208 Klaipėda Telefonas (8 6) 9 5200 Faksas (8 6) 3 1808 El. paštas drmc.projektai@takas.lt; Dalyvių skaičius 18 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 21 56 dotacija, eurais Tikslinė grupė Darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys suaugu- siųjų profesiniame mokyme; metodininkai; vadovai Užsienio partnerių šalys Ispanija, Graikija, Jungtinė Karalystė (Škotija) Projekto partneriai Lietuvoje Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo cen- tras, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių darbo rinkos mokymo cen- tras, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Alytaus darbo rinkos mokymo centras Projekto aprašymas Projekto tikslas – susipažinti su skirtingose ES šalyse taikomomis naujovėmis profesinio mokymo sistemose; išsiaiškinti, kaip diegia- mos naujos technologijos, kokie taikomi mo- dernūs mokomojo dalyko mokymo(si) meto- dai, kaip organizuojamas ir dėstomas teorinis bei praktinis mokymas, kokie taikomi nauji darbo organizavimo principai. Vizito metu ir grįžę iš jo, dalyviai spręs, kokius naujus mo- kymo metodus būtų galima perimti ir taikyti savo mokymo centruose, kokius mokymo trū- kumus būtina pašalinti ir ką reikėtų tobulinti mokymo centrų veikloje. Projekto pabaigoje bus parengta mokymo sistemų naujovių ir galimybių perimti ir įdiegti jas Lietuvos darbo rinkos mokymo centruose apžvalga. 78 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Mada – kalba be žodžių LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0090 Dotacijos gavėjas Marijampolės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Rasa Zygmantaitė Adresas Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė Telefonas 8 616 79 768 Faksas (8 33) 71 51 El. paštas rasa@simnetas.lt Dalyvių skaičius 15 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 18 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Siuvimo profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Danija, Prancūzija, Italija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Šiaulių PRC Projekto aprašymas Mainų projektas skirtas patobulinti siuvimo mokytojų kompetencijas. Susipažinę su už- sienio kolegų darbu, mūsų mokytojai sugebės naujai pažvelgti į savo dėstomą dalyką ir jo galimybes, atnaujins siuvėjo specialybės mokymo programos turinį naujais metodais, skatins profesijos mokytojų kūrybingumą, sukurs projekte dalyvaujančių profesijos mo- kytojų tinklą tolesniam bendradarbiavimui, nuolat dalinsis gerąja patirtimi, naujais darbo metodais skatins besimokančiojo atsakomybę už mokymosi rezultatus bei verslumą. 79 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • ES šalių patirtis, rengiant klientų aptarnavimo sferos darbuotojus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0068 Dotacijos gavėjas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Kontaktinis asmuo Violeta Tylenienė Adresas Dvaro g. 1a, LT-76199 Šiauliai Telefonas (8 1) 52 721 Faksas (8 1) 52 72 El. paštas mokymassdrmc@splius.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 11 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Profesijos mokytojai, aptarnavimo sferos įmonės darbuotojai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė (Škotija), Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių prekybos namai Projekto aprašymas Projekto tikslai: susipažinti su kitų ES šalių panašių mokymo įstaigų profesijos moky- tojų patirtimi, ruošiant aptarnavimo sferos darbuotojus dirbti su klientais; išsiaiškinti, kokias mokymo metodikas taiko ES šalių mokymo įstaigos, ruošdamos aptarnavimo sferos darbuotojus; susipažinti su ES šalyse naudojamais klientų aptarnavimo standartais, standartizavimo patirtimi. 80 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 81 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 82 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektai 83 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 8 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektai Naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti mokymo sistemoms tobulinti, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. Naujovių perkėlimo projektų tikslas – gerinti Europos profesinio švietimo ir mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, adaptuojant ir integruojant į viešas ar privačias profesinio mokymo sistemas ir įmones nacionaliniu, vietiniu, regioniniu ar sektoriniu lygmeniu ankstesnių leonardo da vinci programos projektų ar kitų naujoviškų projektų turinį ar rezultatus. 2007 m. Švietimo mainų paramos fondui buvo pateikta 11 paraiškų leonardo da vinci programos naujovių perkėlimo projektų konkursui. Visos gautos paraiškos tenkino formalius paraiškų tinkamumo kriterijus ir buvo vertinamos nepriklausomų išorinių ekspertų. Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis leonardo da vinci programos atrankos komisijos siūlymu ir Europos Komisijos sprendimu bei atsižvelgdamas į nepriklausomų ekspertų vertinimus, finansavimui gauti atrinko 5 aukščiausiais balais įvertintus projektus. Šiems projektams finansuoti skirta 1 171 847 eurai. 2007 m. metų konkurse dalyvavo 9 Lietuvos organizacijos. Viena jų (Vytauto Didžiojo universitetas) pa- teikė net 3 paraiškas. Visos konkurse dalyvavusios organizacijos buvo iš Vilniaus ir Kauno apskričių. Kitų apskričių atstovai paraiškų 2007 m. konkursui nepateikė. Naujovių perkėlimo projektų paraiškų pasiskirstymas pagal apskritis 4 Kauno 8 1 Vilniaus 3 0 2 4 6 8 Teiktų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius Aktyviausi 2007 m. leonardo da vinci programos naujovių perkėlimo projektų konkurse buvo Lietuvos univer- sitetai, kurie pateikė 5 projektų paraiškas – iš viso gauta 11 paraiškų. Tris projektų paraiškas pateikė kolegi- jos ir po vieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Tyrimų centras bei nepelno siekianti organizacija. Teiktų ir finansuojamų naujovių perkėlimo projektų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą Universitetas 3 5 Kolegija 3 Nepelno siekianti 1 organizacija Tyrimų 1 centras Prekybos, pramonės ir 1 amatų rūmai 0 1 2 3 4 5 Teiktų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius 85 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Populiariausias 2007 m. kvietimo teikti paraiškas prioritetas tarp naujovių perkėlimo projektų rengėjų – aktualaus ir naujoviško e. mokymo turinio kūrimas. Šį prioritetą atitinka net 4 projektų paraiškos. 3 paraiš- kos atitinka trečiąjį prioritetą ir po dvi antrąjį ir pirmąjį programos prioritetus. Ketvirtąjį prioritetą – kreditų perkėlimą profesinio rengimo sistemoje – atitinkančių projektų paraiškų 2007 metais teikta nebuvo. Naujovių perkėlimo projektų pasiskirstymas pagal prioritetus 3. Aktualaus ir naujoviško e. 1 4 mokymo turinio kūrimas 2. Tęstinis dėstytojų ir 1 3 profesijos mokytojų ugdymas 1. Profesinio rengimo 1 sistemų ir praktikos kokybės 2 gerinimas 5. Neformaliojo ir savaiminio 2 mokymosi pripažinimas . Kreditų perkėlimas profesinio rengimo sistemoje 0 1 2 3 4 5 Teiktų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius Projektų rengėjai partneriais rinkosi organizacijas iš įvairių Europos šalių. Be Lietuvos organizacijų, popu- liariausi buvo Jungtinės Karalystės, Suomijos, Estijos ir Latvijos atstovai. Naujovių perkėlimo projektų pasiskirstymas pagal prioritetus Lietuva 30 Jungtinė karalystė 6 Suomija 5 Estija 4 Latvija 4 Slovakija 3 Vengrija 3 Bulgarija 2 Olandija 2 Portugalija 2 Prancūzija 2 Vokietija 2 Čekija 1 Danija 1 Graikija 1 Islandija 1 Ispanija 1 Italija 1 Kipras 1 Lenkija 1 Norvegija 1 0 1 2 3 4 5 6 7 86 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 87 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 88 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 2007 m. Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektai 89 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologijos perkėlimas LLP-LdV-TOI-2007-LT-0003 Dotacijos gavėjas Vytauto Didžiojo universitetas Kontaktinis asmuo Vidmantas Tūtlys Adresas K. Donelaičio g. 52, 01-02, LT-2 Kaunas Telefonas (8 37) 32 7827 Faksas (8 37) 32 7823 El. paštas v.tutlys@smf.vdu.lt Skirta Leonardo da Vinci 26 697 dotacija, eurais Projekto trukmė 2 mėnesiais Tikslinė grupė Profesinio rengimo politikų kūrėjai ir vykdyto- jai regionuose, profesinio mokymo instituci- jos, profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Užsienio partnerių šalys Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje – Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas yra sistemingai pritaikyti Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų patirtį, kuriant regioninius profesinio rengimo bendradarbiavimo tinklus Lietuvoje. Šių tinklų pagrindinė paskirtis būtų pagerinti dermę tarp profesinio mokymo pasiūlos ir darbo rin- kos poreikių regionuose ir padidinti profesi- nio mokymo įstaigų absolventų įsidarbinimą. Pagrindiniai projekto rezultatai yra regioninių profesinio mokymo bendradarbiavimo tinklų kūrimo Lietuvoje gairės ir šių tinklų kūrimo metodinių žinių skleidimas, skatinant sociali- nių dalininkų mokymą. 90 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Regioninių profesinio rengimo bendradarbiavimo tinklų modeliavimas Lietuvoje LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004 Dotacijos gavėjas Vytauto Didžiojo universitetas Kontaktinis asmuo Aušra Fokienė Adresas S. Daukanto g. 27-31, LT-29 Kaunas Telefonas (8 37) 32 7973 Faksas (8 37) 32 7973 El. paštas a.fokiene@skc.vdu.lt Skirta Leonardo da Vinci 270 850 dotacija, eurais Projekto trukmė 2 mėnesiais Tikslinė grupė Profesijos mokytojų rengėjai, dirbantys profesijos mo- kytojų rengimo institucijose. Užsienio partnerių šalys Latvija, Estija, Suomija Projekto partneriai – Lietuvoje Projekto aprašymas Projektas skirtas praturtinti esamas profesijos moky- tojų rengimo programas trijose partnerių šalyse – Lie- tuvoje, Latvijoje ir Estijoje, – įdiegiant įvadinį modulį, skirtą įvertinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, siekiant individualizuoti mokymo progra- mas, pritaikant jas konkretiems mokymosi poreikiams bei parengiant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertintojams skirtą studijų modulį. Siekiant minėto tikslo, projekto metu bus: • atlikta studija apie ankstesnio (neformaliojo ir sa- vaiminio) mokymosi pasiekimų vertinimą profesijos mokytojų rengimo sistemose partnerių šalyse; • remiantis partnerio-donoro patirtimi, parengta pro- fesijos mokytojų ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimo metodologija; • parengtas ir projekto partnerių šalyse išmėgintas studijų modulis profesijos mokytojų ankstesnio mo- kymosi pasiekimų vertintojams; • parengtas ir projekto partnerių šalyse išmėgintas įva- dinis profesijos mokytojų rengimo programų modulis, skirtas ankstesnio mokymosi pasiekimams vertinti. 91 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas, gerinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e. mokymosi kompetencijas (EVETE 2) LLP-LdV-TOI-2007-LT-0007 Dotacijos gavėjas Kauno technologijos universitetas Kontaktinis asmuo Danguolė Rutkauskienė Adresas Studentų g. 67-511, LT-51392 Kaunas Telefonas (8 37) 30 0611, 32 7620 Faksas (8 37) 30 061 El. paštas Danguole.rutkauskiene@ktu.lt Skirta Leonardo da Vinci 260 000 dotacija, eurais Projekto trukmė mėnesiais 2 Tikslinė grupė Dėstytojai ir kuratoriai bei profesinio rengimo centrų atstovai, Darbo rinkos mokymo tarny- bos atstovai bei regioninių profesinio rengimo centrų atstovai Užsienio partnerių šalys Graikija, Suomija, Vengrija, Islandija, Lietuva, Jungtinė Karalystė Projekto partneriai Lietuvoje Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Baltijos edukacinių technologijų institutas Projekto aprašymas Projekto tikslas: suteikti dėstytojams PM kompetencijas ir galimybę suprasti mokymo individualizavimo procesą, remiantis indivi- dualiais vartotojų poreikiais ir gebėjimais, taip pat gebėjimus valdyti mokymo turinį specifinių sektorių kontekste. EVETE 2 projekto metu bus parengti nauji mokymosi kursai, panaudojant informacines ir komunikacines technologijas ir perkeliant EVETE projekto metu sukurtą inovatyvią metodiką specifiniams sektoriams. Taip pat bus išpildomas dėstytojų ir PM bei profesi- nio parengimo institucijų poreikis naudoti kompetencijų vertinimo įrankius praktikoje, pritaikant juos naujų specifinių sektorių profesinėms kompetencijoms įvertinti. Dės- tytojai, net ir neturintys gilių metodinių žinių, naudodami EVETE įrankius ir metodologiją, nesunkiai parengs naujus mokymosi turinio vienetus (LU), atitinkančius kiekvieno indivi- dualius poreikius, tokiu būdu pritaikydami EVETE projekto metu įgytas kompetencijas ir žinias. 92 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Viešųjų interneto prieigos taškų administratorių kompetencijų vystymas (TuCoDe) LLP-LdV-TOI-2007-LT-0008 Dotacijos gavėjas Baltijos edukacinių technologijų institutas Kontaktinis asmuo Julita Matutienė Adresas J. Jasinskio g. 15-1a, LT-01111 Vilnius, Lietuva Telefonas 8 687 95 520 Faksas (8 5) 21 159 El. paštas julita.matutiene@beti.lt Skirta Leonardo da Vinci 127 000 dotacija, eurais Projekto trukmė mėnesiais 18 Tikslinė grupė Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) admi- nistratoriai, vadybininkai, kuratoriai, visuo- menės atstovai Užsienio partnerių šalys Vengrija, Bulgarija, Suomija Projekto partneriai Lietuvoje Viešieji interneto prieigos taškai Projekto aprašymas Projekto metu planuojama: • adaptuoti Vengrijos telekotedžų vadybos bei menedžmento programą bei e. mokymo kursą, pritaikyti jį Lietuvos reikmėms; • papildyti bei praplėsti e. mokymosi kursą vaizdo medžiaga; • atlikti pilotinį VIPT administratorių bei vady- bininkų mokymą; • teikti kuravimo paslaugas; • skleisti gerąją praktiką bei dalintis VIPT vadybos bei administravimo patirtimi; • skleisti interneto prieigos taškų idėją pro- jekto partnerių šalyse bei visoje Europoje. 93 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Inovatyvūs neformalaus mokymosi pripažinimo metodai ir procedūros turizmo sektoriuje LLP-LdV-TOI-2007-LT-0011 Dotacijos gavėjas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Kontaktinis asmuo Lina Kaminskienė Adresas K. Donelaičio g. 8, p. d. 2111, LT-213 Kaunas Telefonas (8 37) 20 383 Faksas (8 37) 20 8330 El. paštas libo@chamber.lt Skirta Leonardo da Vinci 29 300 dotacija, eurais Projekto trukmė mėnesiais 2 Tikslinė grupė Profesinės mokyklos, kolegijos, įmonės bei indivi- dualūs asmenys. Užsienio partnerių šalys Norvegija, Jungtinė Karalystė, Danija, Ispanija Projekto partneriai Lietuvoje Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras, Kauno prekybos ir verslo mokykla, Kauno kolegija Projekto aprašymas Projektas orientuotas į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo problemas, atsižvelgiant į dirbančiųjų bei ieškančių darbo asmenų nefor- maliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo poreikius. Pagrindinis projekto tikslas yra įvertinti, atrinkti ir pritaikyti esamus ir taikomus metodus ir procedūras, leidžiančius pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, pasinaudojus penkių ES šalių patirtimi. Projektas siekia palen- gvinti neformalaus ir savaiminio mokymosi pripaži- nimo procesą turizmo sektoriuje. Projekto uždaviniai ir laukiami rezultatai: • Metodų, priemonių ir procedūrų, naudojamų ne- formaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo procese, penkiose ES šalyse analizė. • Remiantis projekto metu atrinktais metodais ir procedūromis, parengtos metodologinės prakti- nės rekomendacijos, kaip pripažinti neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, įvertinant turizmo sekto- riaus poreikius. • Mokymo programos turizmo sektoriuje (viešbu- čiai): profesinio rengimo ir kolegijų profesinio išsilavinimo lygiuose moduliarizacija. • Elektroninės testavimo programos sukūrimas. • Vertintojų profesinėse mokyklose, įmonėse, kole- gijose mokymas. • Įmonių darbuotojų bei asmenų, pageidaujančių įsilieti į darbo rinką, kompetencijų testavimas ir įvertinimas. 9 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • 95 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 • Leonardo da Vinci Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 336 Faksas: (8 5) 29 7137 El. paštas: leonardo@smpf.lt, www.smpf.lt 96 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas