Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali b...
2007 m.
finansuoti patvirtintų
Leonardo da Vinci programos
projektų sąvadas
2007 m. projektų konkurso apžvalga
Europos Komisija 2007–2013 metams patvirtino naują „Mokymosi visą gyvenimą“ program...
Leonardo da Vinci programos
               mobilumo projektai
   5 | 2007 m. finansuoti patvirtintų ...
6 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
Leonardo da Vinci programos
mobilumo projektai


Mobilumo projektai – tai galimybė išvykti į 31 „Mokymosi visą gyvenimą“ p...
Nacionalinis leonardo da vinci programos valdymo komitetas patvirtino šias 2007 m. mobilumo ir naujo-
vių perkėlimo projek...
2007 m. Leonardo da Vinci programos teiktų ir finansuojamų mobilu-
        mo projektų pasiskirstymas pagal organiz...
10 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
Pirminio profesinio lygmens moksleivių
                     mobilumo projektai
   11 | 2007 m. f...
Įmonės įvaizdžio gerinimas statybos, medienos ir baldų
 pramonės, paslaugų ir turizmo sektorių srityse

 LLP-LdV-IVT-200...
Mokinių profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas
 turizmo ir paslaugų sektoriuje

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0006


 Dotacijos ga...
Eurometalistas

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0009


 Dotacijos gavėjas                  Vilniaus technologijų i...
Profesinių įgūdžių tobulinimas – paslaugų kokybės
 garantas

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0011


 Dotacijos gavėjas        ...
Stažuotė Vokietijoje – didesnis šansas darbo rinkoje

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0013


 Dotacijos gavėjas          ...
Aptarnavimo sektoriaus specialybių mokinių profesinių
 kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-00...
Naujų technologijų naudojimas ir įgūdžių tobulinimas
 statybininko specialybėje

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0025


 Dotacijos...
Žuvis ir jūros gėrybės Baltoskandijos ir Viduržemio šalių
 virtuvėse

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0027


 Dotacijos gavėjas   ...
Profesinių įgūdžių tobulinimas, įgyvendinant paslaugų
 kokybės standartus

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0030


 Dotacijos gavėj...
Nuo grubaus mūro iki vidaus apdailos

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0032


 Dotacijos gavėjas                  Ba...
Tarptautinė patirtis, taikant inovacijas virėjų-barmenų
 profesiniame rengime

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0037


 Dotacijos g...
Savipagalbos plėtros visuomenėje formos

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0040


 Dotacijos gavėjas                  ...
Aptarnavimo kultūra – svetingumo pagrindas

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0048


 Dotacijos gavėjas               ...
Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas, siekiant
 sėkmingos integracijos tęstinėms studijoms

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0049

...
Interjero apdailos inovacijos ir europietiško darbo
 organizavimo patirtis

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0050


 Dotacijos gavė...
Metalo apdirbimas ir statyba Šiaurės Europoje

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0051


 Dotacijos gavėjas               ...
Globalaus dialogo tarp studentų praktikos vietose ir
 profesionalų mobilumas: pasaulių palyginimas

 LLP-LdV-IVT-2007-LT...
Europos virtuvė

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0062


 Dotacijos gavėjas                  Šilutės turizmo ir pasla...
Statybos verslo paslaugų teikimas europietiškai

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0064


 Dotacijos gavėjas             ...
Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjų profesinių įgūdžių
 integracijos didinimas, užsiimant praktine veikla

 LLP-LdV-IVT-...
Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo profesinių
 kompetencijų tobulinimas sveikos mitybos kontekste

 LLP-LdV-IVT-2007-...
Mėsos perdirbėjų kompetencijų gilinimas tarptautinėje
 gamybinėje praktikoje

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0076


 Dotacijos gavėj...
Maitinimo paslaugų teikimo tobulinimas, derinant
 naujoves ir kulinarinio paveldo tradicijas

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0082
...
Statyba – kūryba

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0084


 Dotacijos gavėjas                  VšĮ Vilniaus statybini...
Naujų technologijų naudojimas statybininkų profesiniams
 įgūdžiams tobulinti

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0088


 Dotacijos ga...
Šiuolaikiniai baldai ir ergonomika

 LLP-LdV-IVT-2007-LT-0091


 Dotacijos gavėjas                  Mari...
38 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
mobilumo projektai
Darbuotojų
 39 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
Architektų universalumo skatinimas, remiantis praktine
 patirtimi ES kompanijose

 LLP-LdV-PLM-2007-LT-0041


 Dotacijo...
Poilsio namų darbuotojų kompetencijų tobulinimas
 sveikatos turizmo kontekste

 LLP-LdV-PLM-2007-LT-0033


 Dotacijos gavė...
2 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
Profesinio mokymo specialistų
                mobilumo projektai
  3 | 2007 m. finansuoti patvirtintų...
Darbo saugos gerinimo patirtis statybos versle

 LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0093


 Dotacijos gavėjas            ...
Profesinių-technologinių žinių atnaujinimas, perimant
 ES šalių patirtį ir pasiekimus

 LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0004


 Dot...
Kirpėjų profesinio rengimo kokybės užtikrinimas, diegiant
 inovatyvius mokymo metodus

 LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0005


 ...
Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių
 tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas

 LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-001...
IKT inovacijų plėtra automobilių remontininkų
 profesiniame mokyme

 LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0015


 Dotacijos gavėjas ...
Sunkiosios technikos remonto mokymo specialistų,
 profesinių kompetencijų tobulinimas, remiantis
 ES šalių patirtimi

 LLP...
Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų
 kompetencijų plėtra ES šalyse

 LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0017

...
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas

2,069
-1

Published on

2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,069
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2007 M.Finansuoti Patvirtintų Leonardo Da Vinci Programos Projektų Sąvadas

 1. 1. Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2007
 2. 2. 2007 m. finansuoti patvirtintų Leonardo da Vinci programos projektų sąvadas
 3. 3. 2007 m. projektų konkurso apžvalga Europos Komisija 2007–2013 metams patvirtino naują „Mokymosi visą gyvenimą“ programą, kuri pakeitė iki 2006 m. pabaigos gyvavusias Socrates, leonardo da vinci ir e. mokymosi programas. „Mokymosi visą gyvenimą“ programa apima keturias sektorines, skersinę bei Jean Monnet programas: „Mokymosi visą gyvenimą“ programa Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Mokyklinis Aukštasis mokslas ir Pradinis ir tęstinis Suaugusiųjų švietimas tęstinis mokymas profesinis mokymas mokymas Skersinė programa pagrindinės veiklos sritys: politika (Cedefop, Arion ir kt.), kalbų mokymas, IKT, informacijos sklaida Jean Monnet programa 3 pagrindinės veiklos sritys – Jean Monnet veikla, Europos institucijos, Europos asociacijos Bendras „Mokymosi visą gyvenimą“ programos biudžetas 2007–2013 metams – 6 970 milijardų eurų. „Mokymosi visą gyvenimą“ programos pagrindinis tikslas – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą, prisi- dėti prie Europos Bendrijos, kaip pažangios žinių visuomenės, pasižyminčios darniu ekonomikos augimu, kuriančios daugiau ir geresnių darbo vietų bei stiprinančios socialinę sanglaudą, vystymosi, užtikrinant ateities kartoms gerą aplinkos apsaugą. Visų pirma ji siekia puoselėti švietimo ir mokymo sistemų Euro- pos Bendrijoje tarpusavio pasikeitimą patirtimi, bendradarbiavimą ir mobilumą, kad jos taptų pasauliniu kokybės standartu. Švietimo mainų paramos fondas administruoja „Mokymosi visą gyvenimą“ programą Lietuvoje. Švietimo mainų paramos fondo veiklos tikslas – padėti pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis gali- mybėmis, administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. Leonardo da Vinci programa skirta remti dalyvaujančius profesiniame mokyme ir tolesnėje profesinio mo- kymo veikloje, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgyjant įgūdžius ir kvalifikacijas, taip pat skatinti asmens profesinį tobulėjimą, didinti užimtumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybes. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstai- gas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas, kuriant ateities profesinio rengimo politiką. | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 4. 4. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 5 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 5. 5. 6 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 6. 6. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai Mobilumo projektai – tai galimybė išvykti į 31 „Mokymosi visą gyvenimą“ programoje dalyvaujančią Eu- ropos šalį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių, atlikti praktiką įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis technologijomis, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, keistis patirtimi su kolegomis. Bendra mobilumo projektų trukmė – nuo 6 iki 24 mėn. 2007 m. leonardo da vinci programos mobilu- mo projektams buvo numatyta skirti 1 501 000 eurų Europos Komisijos lėšų. Nuo 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektuose išskiriamos 3 tikslinės grupės: 1. Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 39 savaičių). 2. Darbuotojų mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 26 savaičių). 3. Profesinio mokymo specialistų mobilumas (vizito trukmė nuo 1 iki 6 savaičių). Tikslinė grupė Veiksmas Trukmė IVT Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo Nuo 2 iki pirminio profesinio lygmens institucijose 39 savaičių moksleivių mobilumas PLM Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo Nuo 2 iki darbuotojų mobilumas institucijose 26 savaičių VETPRO Dėstytojų, profesinio rengimo bei orienta- Nuo 1 iki profesinio mokymo specialistų vimo specialistų, personalo vadovų patir- 6 savaičių mobilumas ties mainai profesinio rengimo srityje Vertinant 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektų paraiškas, didelis dėmesys buvo kreipiamas į mobilumo kokybę: – vizitų integravimą į mokymo procesą; – vizito turinį ir trukmę, pritaikytą studijų programai; – įgytų įgūdžių vertinimą kaip mokymo programos dalį ar kvalifikacijos kėlimo pripažinimą, įskaitant ir Europass mobilumo dokumento išdavimą; – kalbinio, kultūrinio parengimo kokybę. 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektų konkursui buvo pateiktos 93 paraiškos, kuriose buvo prašoma 1 995 12 eurų dotacijos. Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų kokybės vertinimo rezultatus, buvo skirta 1 289 586 eurai. 2007 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse pasirašytų ir skirtų lėšų santykis 1 .200 .00 1 .023 .150 1 .000 .000 894 .874 800 .000 650 .840 585 .946 600 .000 00 .000 200 .000 77 .100 52 .800 0 IVT PLM VETPRO Prašyta dotacija eurais Skirta dotacija eurais 2007 m. mobilumo projektų konkurse išskirti šie nacionaliniai prioritetai: – Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų atnaujinimas; – Įmonių darbuotojų (ypač praktikų vadovų) kvalifikacijos kėlimas; – Profesinio mokymo turinio tobulinimas; – Profesinių užsienio kalbų mokymo stiprinimas. 7 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 7. 7. Nacionalinis leonardo da vinci programos valdymo komitetas patvirtino šias 2007 m. mobilumo ir naujo- vių perkėlimo projektų prioritetines temines sritis: – Statyba; – Medienos ir baldų pramonė; – Transportas; – Mechatronika, metalo ir plastiko gaminių gamyba; – Paslaugų ir turizmo sektorius (viešbučiai bei restoranai). Pirmenybė buvo teikiama projektams, tenkinantiems anksčiau minėtus prioritetus ir temines sritis. Švietimo mainų paramos fondas, remdamasis ekspertų vertinimais ir leonardo da vinci programos at- rankos komisijos siūlymais, iš visų konkursui pateiktų paraiškų finansavimui gauti patvirtino 65 kokybiš- kiausius ir aukščiausiais balais įvertintus projektus. Į rezervinį sąrašą buvo įtraukta 18 teigiamai įvertintų projektų, kurie turi galimybę gauti finansavimą, jei Europos Komisija skirs papildomą dotaciją. 2007 m. Leonardo da Vinci programos teiktų mobilumo paraiškų ir finansuojamų projektų santykis 60 55 50 0 35 37 30 26 20 10 3 2 0 IVT PLM VETPRO Teiktų paraiškų skaičius Finansuojamų projektų skaičius Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia leonardo da vinci programos mobilumo projektų paraiškų, net 55, skirtos profesinio mokymo specialistų (VETPRO) mobilumo vizitams. 35 paraiškos skirtos pirminio profesi- nio lygmens moksleivių (IVT) ir 3 darbuotojų mobilumo (PLM) stažuotėms finansuoti. Pagal 2007 m. teiktų ir laimėjusių paraiškų santykį, bendras sėkmės procentas yra gana aukštas – 70 proc. gautų paraiškų buvo finansuota. Konkurse dalyvavo 62 Lietuvos organizacijos iš visų Lietuvos apskričių. Daugiausiai paraiškų gauta iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskričių. 2007 m. teiktų ir finansuojamų Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų pasiskirstymas pagal apskritis Vilniaus 21 30 Kauno 12 18 Šiaulių 10 15 Klaipėdos 9 10 5 Alytaus 7 Utenos 3 4 Telšių 1 3 Panevėžio 1 3 Marijampolės 2 2 Tauragės 1 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Teiktų paraiškų skaičius Finansuojamų projektų skaičius Aktyviausiai leonardo da vinci programos projektų 2007 m. konkurse dalyvavo šalies profesinės mo- kyklos, kurios pateikė 66 projekto paraiškas, iš jų 51 buvo finansuota. Kadangi nuo 2007 m. universitetai ir kolegijos nebegali teikti paraiškų leonardo da vinci programos mobilumo projektams, todėl aukštosios mokyklos mobilumo projektų konkurse nedalyvavo. 8 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 8. 8. 2007 m. Leonardo da Vinci programos teiktų ir finansuojamų mobilu- mo projektų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą Profesinė 51 mokykla 66 10 Įmonė 23 4 Kita 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Teiktų paraiškų skaičius Finansuojamų projektų skaičius 2007 m. leonardo da vinci programos mobilumo projektų konkurse finansuotų projektų metu į užsienį kelti savo kvalifikacijos ketinama išsiųsti 1 008 dalyvius. Kartu su vykstančiais nepilnamečiais, neįgaliais ar problematiškais moksleiviais vyks 70 lydinčiųjų asmenų. Projektų paraiškose pateikta informacija rodo, kad mokymo institucijos noriai bendradarbiauja su so- cialiniais partneriais ir įmonėmis. Svarbu, kad daugėja dalyvius siunčiančiųjų organizacijų bei įtraukiamos kitos organizacijos, kurios įsipareigoja padėti organizuoti rezultatų sklaidą, įvertinti dalyvių įgytas žinias ar padėti dalyviams pasirengti vizitui. 9 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 9. 9. 10 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 10. 10. Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumo projektai 11 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 11. 11. Įmonės įvaizdžio gerinimas statybos, medienos ir baldų pramonės, paslaugų ir turizmo sektorių srityse LLP-LdV-IVT-2007-LT-0001 Dotacijos gavėjas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Vinčienė Adresas J. Janonio g. 11, LT-86001 Kelmė Telefonas (8 699) 35 83 Faksas (8 27) 61 39 El. paštas aldona.v@takas.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 11 Skirta Leonardo da Vinci 9 650 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos, medienos ir baldų pramonės, pas- laugų ir turizmo sektorių specialybių profesi- nio rengimo įstaigų mokiniai Užsienio partnerių šalys Austrija, Vokietija, Latvija, Estija Projekto partneriai Lietuvoje Tauragės PRC, Kuršėnų PTM Projekto aprašymas Projekto tikslas – sparčiai kintant verslo aplinkai Lietuvoje, padėti profesinio rengimo institucijų mokiniams plačiau susipažinti su Europos Sąjungos smulkaus ir vidutinio verslo organizacijų įvaizdžio kūrimo, jo tobulinimo ir pripažinimo metodais ir ypatumais. Projekto uždaviniai: pagilinti žinias savo profesijos srityje, atliekant praktiką medienos ir baldų pramonės, statybos bei paslaugų ir turizmo sektoriaus įmonėse bei profesinėse mokyklo- se; susipažinti su viešųjų ryšių įtaka formuo- jant įmonės įvaizdžio formavimui, susipažinti su Lietuvos ir ES šalių visuomeninių agentūrų teikiamomis paslaugomis verslo įmonėms ar organizacijoms jų vykdomos veiklos srityse. 12 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 12. 12. Mokinių profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas turizmo ir paslaugų sektoriuje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0006 Dotacijos gavėjas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Loreta Tamošaitienė Adresas J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda Telefonas (8 6) 1 208 Faksas (8 6) 1 208 El. paštas info@klpvm.lt Dalyvių skaičius 2 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 25 050 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo, maisto ruošimo darbuotojo ir viešbu- čių aptarnavimo organizatoriaus specialybės mokiniai Užsienio partnerių šalys Turkija, Čekija, Lenkija Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Gerama“, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Klaipėdos laivininkų mokykla Projekto aprašymas Mokiniai atliks praktinį mokymą Turkijos Feti- jos profesinės mokyklos socialinių partnerių viešbučiuose, restoranuose, susipažins su šios šalies kultūra, istorija, žymiausiomis vietomis, tobulins anglų, rusų kalbos žinias. Čekijoje maisto ruošimo darbuotojų ir virėjų specialybės mokiniai atliks praktiką kondi- terijos cechuose ir kepyklose, mokysis čekų nacionalinės virtuvės paslapčių, Lenkijoje susipažins su lenkų virtuvės ypatumais, šalies istorija, kultūra, gilins profesinius ir bendruo- sius įgūdžius, bendraus su lenkų mokiniais ir vykdys projekto užduotis. 13 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 13. 13. Eurometalistas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0009 Dotacijos gavėjas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mo- kymo centras Kontaktinis asmuo Denis Voišnis Adresas Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius Telefonas (8 5) 277 2667 Faksas (8 5) 27 7560 El. paštas vystymosk@vtvpmc.vilnius.lm.lt Dalyvių skaičius 35 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 39 700 dotacija, eurais Tikslinė grupė Pirminio profesinio rengimo lygio metalo apdirbimo sektoriaus specialybių mokiniai: staklininkai, mechatronikai ir pramonės mechanikai. Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė, Graikija, Čekija, Olandija, Lenkija, Austrija Projekto partneriai Lietuvoje Šiaulių profesinio rengimo centras, Panevėžio prekybos paslaugų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – metalo apdirbimo srities mokiniai iš Lietuvos susipažins su ES šalyse taikomais šiuolaikiniais metalo apdirbimo būdais ir technologijomis bei atliks praktinį mokymą užsienio partnerių bazėje. Didelis dėmesys skiriamas profesinei motyvacijai ir žingeidumui ugdyti. 1 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 14. 14. Profesinių įgūdžių tobulinimas – paslaugų kokybės garantas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0011 Dotacijos gavėjas Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Virginija Lukoševičienė Adresas Klaipėdos g. 16, LT-37375 Panevėžys Telefonas (8 5) 52 6373 Faksas (8 5) 52 6373 El. paštas pppvm@takas.lt Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 6 900 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo specia- lybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – tobulinti moksleivių profe- sines kompetencijas ir darbo įgūdžius, kurių reikia darbo rinkoje ir žinių visuomenėje, kelti profesinio parengimo lygį. Stažuotės metu moksleiviai įgis darbo viešbutyje patirties, susipažins su viešbučiui valdyti bei adminis- truoti skirta programine įranga, Vokietijos nacionalinės virtuvės ypatumais, patobulins vokiečių kalbos žinias, susipažins su šalies socialiniais ir kultūriniais aspektais, įvertins mokymo procese įgytų žinių reikalingumą ir pritaikymo galimybes. 15 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 15. 15. Stažuotė Vokietijoje – didesnis šansas darbo rinkoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0013 Dotacijos gavėjas UAB „Salo Baltic International“ Kontaktinis asmuo Inga Šukaitienė Adresas Rinktinės g. 55, LT-09207 Vilnius Telefonas (8 5) 261 0785 Faksas (8 5) 261 0789 El. paštas ingasukaitiene@salo-baltic.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 25 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Psichikos negalią turintys jaunuoliai, besimo- kantys viešbučio darbuotojo bei apželdintojo specialybės Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – padidinti psi- chikos negalią turinčių jaunuolių įsidarbinimo darbo rinkoje galimybes, sudarant jiems sąly- gas kelti savo kvalifikaciją Vokietijos įmonėse. Taip pat siekiama sustiprinti moksleivių moty- vaciją aktyviai ieškotis darbo. 16 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 16. 16. Aptarnavimo sektoriaus specialybių mokinių profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0020 Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Jolanta Žvaliauskaitė Adresas Putinų g. 0, LT-62175 Alytus Telefonas (8 315) 77 979 Faksas (8 315) 77 979 El. paštas projektai@micro.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 21 850 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučio ir turizmo paslaugų teikėjo, pada- vėjo-barmeno, virėjo-konditerio, socialinio slaugytojo, kirpėjo specialybių mokiniai. Užsienio partnerių šalys Graikija, Norvegija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Kauno prekybos ir verslo mokykla, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Projekto aprašymas Stažuočių metu Norvegijoje ir Graikijoje moki- niai gilins teorines profesijos žinias, tobulins profesinius darbinius įgūdžius ir gebėjimus, galės įtvirtinti specialybės užsienio kalbos ži- nias, vystys savo bendruosius ir komunikaci- nius gebėjimus, kurie ypač aktualūs paslaugų sferos darbuotojo darbe, įgis daugiau patir- ties, reikalingos kompetentingam profesijos atstovui. Mokiniai galės susipažinti su infor- macinių technologijų ir kompiuterinių progra- mų pritaikymo galimybėmis, siekiant spartes- nio ir kokybiškesnio klientų aptarnavimo. 17 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 17. 17. Naujų technologijų naudojimas ir įgūdžių tobulinimas statybininko specialybėje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0025 Dotacijos gavėjas Utenos regioninis profesinio mokymo centras Kontaktinis asmuo Nijolė Gailešienė Adresas Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena Telefonas (8 389) 69 Faksas (8 389) 69 El. paštas Nijole.projektai@utenosrpmc.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 2, 3 Skirta Leonardo da Vinci 19 300 dotacija, eurais Tikslinė grupė Moksleiviai, besimokantys apdailininko, sta- tybininko, staliaus, dailidės specialybių Užsienio partnerių šalys Estija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, Zarasų žemės ūkio mokykla Projekto aprašymas Projektas skirtas jaunimo įgūdžiams ir kompetencijoms pirminiame profesiniame rengime tobulinti, įdarbinimo ir profesinės integracijos galimybėms gerinti. Darbo rinkos analizė rodo, kad darbdaviai siekia įdarbinti asmenis, turinčius aukštą kvalifikaciją, darbo patirties, gebančius išlaikyti konkurencinius išbandymus. 18 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 18. 18. Žuvis ir jūros gėrybės Baltoskandijos ir Viduržemio šalių virtuvėse LLP-LdV-IVT-2007-LT-0027 Dotacijos gavėjas Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Kontaktinis asmuo Lina Bargailienė Adresas Žirmūnų g. 13, LT-09128 Vilnius Telefonas 8 616 9 995 Faksas (8 5) 277 6739 El. paštas lina@gabi.lt Dalyvių skaičius 28 Vizito trukmė, savaitėmis 12, 8, 2 Skirta Leonardo da Vinci 37 820 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-kepėjo, padavėjo-barmeno specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Ispanija, Prancūzija, Norvegija Projekto partneriai Lietuvoje Vilkijos žemės ūkio mokykla, Balbieriškio žemės ūkio mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – ugdyti pirminio profesinio lygmens moksleivių siekį tobulinti profesi- nę kompetenciją ir profesinius įgūdžius bei galimybę ateityje integruotis į konkurencinę Lietuvos ir ES darbo rinką. Stažuočių metu moksleiviai susipažins ir išmoks gaminti, serviruoti bei patiekti užsienio šalių žuvies ir jūros gėrybių patiekalus; pristatys Lietuvą ir lietuviškus žuvies patiekalus. Stažuočių metu įgyta patirtis, surinkta įvairi medžiaga bus pa- naudota rengiant metodinę medžiagą ir lanks- tinuką „Žuvies ir jūros gėrybių patiekalai“. 19 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 19. 19. Profesinių įgūdžių tobulinimas, įgyvendinant paslaugų kokybės standartus LLP-LdV-IVT-2007-LT-0030 Dotacijos gavėjas Utenos regioninis profesinio mokymo centras Kontaktinis asmuo Nijolė Gailešienė Adresas Aukštaičių g. 5, LT- 28217 Utena Telefonas (8 389) 69 Faksas (8 389) 69 El. paštas Nijole.projektai@utenosrpmc.lt Dalyvių skaičius 3 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 0 100 dotacija, eurais Tikslinė grupė Utenos RPMC, VŠĮ Alantos technologijos ir verslo, Ukmergės technologijų ir verslo ir Kauno maisto pramonės mokyklų viešbučių ir turizmo aptarnavimo bei maisto ruošimo spe- cialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Italija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Kau- no maisto pramonės mokykla Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – gilinti Lietuvos profesinių mokyklų viešbučių ir turizmo aptar- navimo bei maisto ruošimo specialybių moks- leivių profesines žinias ir įgūdžius mokantis užsienio kalbų bei užsiimant tarptautine ir projektine veikla, atliekant stažuotę užsienio mokymo profesinio mokymo įstaigose, vieš- bučiuose ir restoranuose. 20 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 20. 20. Nuo grubaus mūro iki vidaus apdailos LLP-LdV-IVT-2007-LT-0032 Dotacijos gavėjas Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokykla Kontaktinis asmuo Jolanta Ručienė Adresas Klevų g.10, LT-5923 Balbieriškis, Prienų raj. Telefonas (8 319) 59 192 Faksas (8 319) 59 192 El. paštas bzum@ringis.w3.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 23 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybininko, apdailininko (statybininko) specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė (Škotija) Projekto partneriai Lietuvoje Joniškio žemės ūkio ir verslo mokykla, Plun- gės žemės ūkio ir verslo mokykla Projekto aprašymas Vykdant projektą, siekiama tokių tikslų: įgyti praktinės patirties, atliekant statybininko, apdailininko (statybininko) darbus Škotijoje, susipažinti su modernia statybine įranga ir išmokti ja naudotis, susipažinti su naujomis darbo statybose technologijomis, ugdyti gebėjimą išmoktus teorinius dalykus taikyti praktikoje, dirbti tarptautinėje komandoje, patobulinti šnekamosios anglų kalbos įgū- džius ir plėsti specialybės anglų kalbos žody- ną, susipažinti su Škotijos kultūra, tradicijo- mis, gyvenimo būdu bei darbo kultūra. 21 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 21. 21. Tarptautinė patirtis, taikant inovacijas virėjų-barmenų profesiniame rengime LLP-LdV-IVT-2007-LT-0037 Dotacijos gavėjas VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Irena Petrauskienė Adresas Muziejaus g. 8, LT-60122 Raseiniai Telefonas (8 28) 70 315, +370 699 53 101 Faksas (8 28) 70 31 El. paštas pvad@rtvm.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 2 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-barmeno specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Smalininkų TVM, Varėnos TVM, VšĮ Raseinių verslo informacijos centras, UAB ,,Sūkuriš- kės“, Kaimo turizmo sodyba „Karpynė“ Projekto aprašymas Projekto tikslai – suteikti virėjo-barmeno spe- cialybės mokiniams realią galimybę pažinti ir įsisavinti naujus praktinio mokymo(si) būdus, išbandyti naujas technologijas ir modernią įrangą analizuojant kitų šalių analogiškos specialybės kompetencijas, standartus ir įsi- savinant praktinę jų patirtį. Įgyta patirtis bus naudinga atnaujinant specialybės programas. 22 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 22. 22. Savipagalbos plėtros visuomenėje formos LLP-LdV-IVT-2007-LT-0040 Dotacijos gavėjas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mo- kymo centras Kontaktinis asmuo Jurga Burkauskaitė Adresas Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius Telefonas (8 5) 27 7565 Faksas (8 5) 27 756 El. paštas energetikossk@profmokymocentras.vilnius.lm.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 16 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Socialinio slaugytojo specialybės mokiniai Užsienio partnerių šalys Suomija, Estija, Jungtinė Karalystė Projekto partneriai Lietuvoje – Projekto aprašymas Projekto metu dalyviai susipažins su savipa- galbos plėtros visuomenėje formomis ir įgis naujų teorinių ir praktinių planavimo, orien- tuoto į asmenį (PCP), žinių bei įgūdžių. Ste- bėdami partnerių praktinę veiklą, dirbdami grupėmis ir formuodami savipagalbos ciklus, tenkins naujų teorinių ir praktinių žinių, įgū- džių ir kvalifikacijos kėlimo, įsitvirtinimo dar- bo rinkoje, specialybės kalbos tobulinimo bei praktinės veiklos metodų kaitos poreikius. 23 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 23. 23. Aptarnavimo kultūra – svetingumo pagrindas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0048 Dotacijos gavėjas Kėdainių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Vilija Bakutytė Adresas Šėtos g. 105, LT-58117 Kėdainiai Telefonas (8 37) 33 157 Faksas (8 37) 68 302 El. paštas vilij@takas.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 12 250 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo ir padavėjo, virėjo ir barmeno specialy- bių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Turkija Projekto partneriai Lietuvoje A. Petrulio įmonė „Grėjaus namas“ Projekto aprašymas Bendras projekto tikslas – tobulinti virėjo ir padavėjo-barmeno specialybių moksleivių profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su turizmo sektoriaus maitinimo įmonių pažangos tendencijomis. Stažuotės užsienyje metu mokiniai patobulins ne tik dalykinius, bet ir socialinius gebėjimus. Jie sugebės dirbti naujoje ir besikeičiančioje aplinkoje, save pristatyti darbdaviui. 2 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 24. 24. Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas, siekiant sėkmingos integracijos tęstinėms studijoms LLP-LdV-IVT-2007-LT-0049 Dotacijos gavėjas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesi- nio rengimo centras Kontaktinis asmuo Ramutė Kazė Ramanauskienė Adresas Didlaukio g. 8, LT-08303 Vilnius Telefonas (8-5) 277 9357 Faksas (8-5) 277 9357 El. paštas rastine@pvdprc.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 22 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Kirpėjo specialybės mokiniai Užsienio partnerių šalys Olandija, Vokietija, Lenkija, Latvija Projekto partneriai Lietuvoje Vilniaus Kolegija, UAB „Baltora“ Projekto aprašymas Projekto dalyviai susipažins su užsienio šalių ugdymo institucijomis, jų bendruomenėmis, kirpėjo mokymo programos ypatumais, šalių etnokultūra, gilins teorines žinias ir praktinius įgūdžius bei užsienio kalbos žinias. Įgyvendi- nus projekto tikslus bus užtikrinta sėkminga integracija į konkurencingą darbo rinką ir sudarytos galimybės tęsti studijas aukštojoje neuniversitetinėje ugdymo institucijoje. 25 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 25. 25. Interjero apdailos inovacijos ir europietiško darbo organizavimo patirtis LLP-LdV-IVT-2007-LT-0050 Dotacijos gavėjas Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Renata Vebrienė Adresas Puodžių g. 10, LT-92127 Klaipėda Telefonas (8 6) 31 3682 Faksas (8 6) 31 3682 El. paštas kspvm@kspvm.lm.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 21 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Interjero apdailos atlikėjo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų cen- tras, Individuali įmonė „Tinkavimo ranga“ Projekto aprašymas Mokiniai (iš jų ir neįgalūs) dirbs kartu su už- sienio šalių mokiniais, stebės partnerių dar- bą, įvertins savo žinias ir gebėjimus, tobulins profesinius įgūdžius bei meistriškumą. Neįga- lieji pažins naują socialinę aplinką. 26 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 26. 26. Metalo apdirbimas ir statyba Šiaurės Europoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0051 Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Jolanta Žvaliauskaitė Adresas Putinų g. 0, LT-62175 Alytus Telefonas (8 315) 77 979 Faksas (8 315) 77 979 El. paštas projektai@micro.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 19 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos verslo paslaugų teikėjo, apdailinin- ko, automobilių kėbulų remontininko ir auto- matinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybių mokiniai. Užsienio partnerių šalys Švedija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Kauno mechani- kos mokykla Projekto aprašymas Projektu siekiama pagerinti profesinio rengi- mo kokybę bei patrauklumą, plėtoti tarptauti- nį bendradarbiavimą, siekiant, kad profesinis rengimas atitiktų kintančios Europos darbo rinkos ir individo poreikius. Projekto dalyviai stažuotės metu sieks patobulinti profesi- nius įgūdžius ir gebėjimus, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir modernia įranga, taip didindami savo informacinį bei technologinį išprusimą, susipažins su darbų saugos reikalavimais bei darbo organizavimu Švedijos įmonėse, ugdys bendruosius gebė- jimus, kalbines kompetencijas bei profesinę motyvaciją. 27 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 27. 27. Globalaus dialogo tarp studentų praktikos vietose ir profesionalų mobilumas: pasaulių palyginimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0055 Dotacijos gavėjas Kauno ryšininkų mokykla Kontaktinis asmuo Vaidė Sakalauskienė Adresas Laisvės al. 33, LT-311 Kaunas Telefonas (8 37) 20 727 Faksas (8 37) 22 666 El. paštas vaidesakalauskiene@yahoo.com Dalyvių skaičius 7 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 8 600 dotacija, eurais Tikslinė grupė Bankinių operacijų tvarkytojo, biuro veiklos tvarkytojo, apskaitininko-kasininko specialy- bės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Italija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos turizmo mokykla, Klaipėdos siuvi- mo ir paslaugų verslo mokykla, Vilniaus tech- nologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Projekto aprašymas Projekto tikslai – bendradarbiaujant su part- neriais, sudaryti optimalias sąlygas profesi- niam bei geografiniam moksleivių mobilu- mui, ugdyti moksleivių verslumo gebėjimus; parengti mokomąją medžiagą profesiniams gebėjimams ugdyti. Sėkmingai įvykdytas projektas sustiprins tarpnacionalinius ryšius tarp vietinės ir tarpnacionalinės darbo rinkos; skatins susipažinti su įvairiais organizaciniais modeliais, sukurs ir vystys internacionalinę kultūrą, aktyvins mobilumą ir teigiamus po- kyčius užimtumui Europoje didinti, sustiprins rytų ir vakarų Europos socialinį ir ekonominį bendradarbiavimą. 28 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 28. 28. Europos virtuvė LLP-LdV-IVT-2007-LT-0062 Dotacijos gavėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė Adresas Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė Telefonas (8 1) 51 693 Faksas (8 1) 51 80 El. paštas projektai@stpm.silute.lm.lt Dalyvių skaičius 32 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 27 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-padavėjo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Klaipėdos turizmo mokykla Projekto aprašymas Projekto dalyviai tobulins praktinius įgūdžius Suomijos ir Vokietijos profesinėse mokyklose ir viešojo maitinimo įmonėse: dirbs virtuvėje, gamins patiekalus, serviruos stalus, tobu- lins bendravimo ir kalbinius įgūdžius darbo vietoje, dirbs su modernia virtuvės įranga; susipažins su suomių ir vokiečių virtuvių ypa- tumais, palygins su lietuvių virtuve, gamins tradicinius suomiškus ir vokiškus patiekalus, pristatys lietuvišką virtuvę. 29 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 29. 29. Statybos verslo paslaugų teikimas europietiškai LLP-LdV-IVT-2007-LT-0064 Dotacijos gavėjas Kauno statybininkų mokykla Kontaktinis asmuo Tomas Vilčinskas Adresas R. Kalantos g. 80, LT-5236 Kaunas Telefonas (8 37) 76 9000 Faksas (8 37) 5 628 El. paštas projektai@ksm.lt Dalyvių skaičius 18 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 28 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos verslo paslaugų teikėjo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Marijampolės profesinio rengimo centras, Klaipėdos statybininkų mokykla Projekto aprašymas Atsižvelgiant į statybos verslo paslaugų teikėjo specialybės naujumą, šiuo projektu siekiama paremti statybos verslo paslaugų teikimo profesijos mokinius, jų praktinį ir teorinį mokymą, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgyjant įgūdžius ir kvalifikacijas, kuriais skatinamas asmeninis tobulėjimas, didinamos užimtumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybės. 30 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 30. 30. Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjų profesinių įgūdžių integracijos didinimas, užsiimant praktine veikla LLP-LdV-IVT-2007-LT-0072 Dotacijos gavėjas Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Danutė Svidrienė Adresas V. Krėvės pr. 8, LT-50385 Kaunas Telefonas (8 37) 31 0519 Faksas (8 37) 31 0519 El. paštas kbpvm@takas.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 17 800 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjai, moksleiviai Užsienio partnerių šalys Turkija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Druskininkų amatų mokykla, Kauno preky- bos ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai, UAB „Kunigaikščių menė“. Projekto aprašymas Projekto tikslai: sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir geografiniam mokinių mobilu- mui, skatinant asmeninį tobulėjimą turizmo ir viešbučių paslaugų teikimo srityje, kelti moki- nių kvalifikacijas, supažindinant su viešbučių ir turizmo paslaugų kokybe, darbo specifika bei naujovėmis; ugdyti gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, siekti geresnės profesinės adaptacijos, tobulinant praktinius įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines žinias siejant su praktika. 31 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 31. 31. Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo profesinių kompetencijų tobulinimas sveikos mitybos kontekste LLP-LdV-IVT-2007-LT-0075 Dotacijos gavėjas Šiaulių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aistė Petkuvienė Adresas Gardino g. , LT-78231 Šiauliai Telefonas (8 1) 39 0182 Faksas (8 1) 39 0172 El. paštas aiste.b@sprc.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 30 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo specia- lybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Suomija, Ispanija Projekto partneriai Lietuvoje Kėdainių PRC, Marijampolės PRC Projekto aprašymas Dalyvaujantys projekte mokiniai tobulins praktinius maisto ruošimo įgūdžius, profesi- nės užsienio kalbos žinias, ugdys socialinius ir kultūrinius gebėjimus. Suomijoje susipa- žins su ekologiško maisto ruošimo techno- logijomis, kurios padeda išsaugoti produkto maistinę vertę. Ispanijoje visas dėmesys bus skiriamas patiekalų iš daržovių, vaisių ir jūros gėrybių gaminimui. Tikimasi, kad mokiniai, grįžę į Lietuvą, įgytas žinias galės perteikti savo kolegoms, lengviau integruosis į darbo rinką. 32 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 32. 32. Mėsos perdirbėjų kompetencijų gilinimas tarptautinėje gamybinėje praktikoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0076 Dotacijos gavėjas Kauno maisto pramonės mokykla Kontaktinis asmuo Roma Šimukauskienė Adresas Taikos pr.133, LT-51123 Kaunas Telefonas (8 37) 5 313 Faksas (8 37) 5 313 El. paštas info@kmpm.lm.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 10 Skirta Leonardo da Vinci 8 100 dotacija, eurais Tikslinė grupė Mėsos perdirbimo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Danija Projekto partneriai Lietuvoje Utenos regioninis profesinio mokymo centras, UAB „RIMI LIETUVA“, UAB „Utenos mėsa“ Projekto aprašymas Projekto tikslas – atlikti gamybinę mokomąją praktiką Danijos mėsos perdirbimo kolegi- joje. Projekto įgyvendinimo metu mokiniai susipažins su mėsos perdirbimo technologija nuo skerdimo iki gaminio paruošimo, tobulins savo praktinius įgūdžius, įgis naujų gebėjimų. Grįžę mokiniai perteiks savo patirtį mokyklo- se, darbdaviams bei darbuotojams projekto partnerių įmonėse (UAB „RIMI LIETUVA“, UAB „Utenos mėsa“) bei praktikos vietose. 33 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 33. 33. Maitinimo paslaugų teikimo tobulinimas, derinant naujoves ir kulinarinio paveldo tradicijas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0082 Dotacijos gavėjas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Alesė Steniukynienė Adresas Technikumo g. 2, Naujasodžio k., LT-33315 Molėtų r. Telefonas (8 383) 53 701 Faksas (8 383) 53 700 El. paštas alpro@is.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 17 820 dotacija, eurais Tikslinė grupė Virėjo-barmeno, maisto ruošėjo specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Utenos regioninis profesinio mokymo centras Projekto aprašymas Projekto tikslas – suteikti galimybę mokslei- viams atlikti praktiką moderniose maitinimo ir aptarnavimo paslaugų bazėse, esančiose F+U Sachsen Gmbh mokymo įstaigoje, paly- ginti savo teorines ir praktines žinias su šios mokymo įstaigos pasiekimais, įgyti praktinių įgūdžių. 3 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 34. 34. Statyba – kūryba LLP-LdV-IVT-2007-LT-0084 Dotacijos gavėjas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Lukminienė Adresas Ateities g. 28, LT-08303 Vilnius Telefonas (8 5) 230 1257 Faksas (8 5) 271 2300 El. paštas aldona@vsrc.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 2, 3 Skirta Leonardo da Vinci 17 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Apdailininko, mūrininko, baldžiaus, sta- liaus, statybos paslaugų teikėjo specialybių moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija, Norvegija Projekto partneriai Lietuvoje - Projekto aprašymas Projekto tikslai: susipažinti su naujomis me- džiagomis ir technologijomis, darbo organiza- vimu ir darbo kultūra; tobulinti turimas apdaili- ninko, mūrininko, baldžiaus, staliaus, statybos verslo paslaugų teikėjo žinias ir įgūdžius, kelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, ugdyti gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos, siekiant geresnių įsidarbinimo ir profesinės integracijos galimybių; didinti būsimų speci- alistų konkurencingumą ir verslumą, kintant darbo rinkai; kiekybiškai ir kokybiškai gerinti užsienio kalbų žinias; skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją. 35 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 35. 35. Naujų technologijų naudojimas statybininkų profesiniams įgūdžiams tobulinti LLP-LdV-IVT-2007-LT-0088 Dotacijos gavėjas Varėnos technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Eglė Stacevičienė Adresas J. Basanavičiaus g. 1 LT-6516 Varėna Telefonas (8 310) 31 595 Faksas (8 310) 31 597 El. paštas Egle_staceviciene@yahoo.com Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 5 Skirta Leonardo da Vinci 27 500 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybininko specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Prancūzija Projekto partneriai Lietuvoje Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekte dalyvaus statybininko specialybės moksleiviai, kurie sieks tobulinti savo profesi- nius įgūdžius, taikydami naujausias technolo- gijas. Stažuotės metu moksleiviai įgis įgūdžių ir kvalifikacijų, reikalingų konkuruojant Euro- pos darbo rinkoje, tobulės, įgaus stiprinamas pasitikėjimo savimi ir savo profesinėmis žiniomis. 36 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 36. 36. Šiuolaikiniai baldai ir ergonomika LLP-LdV-IVT-2007-LT-0091 Dotacijos gavėjas Marijampolės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Rasa Zygmantaitė Adresas Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė Telefonas (8 616) 79 768 Faksas (8 33) 71 51 El. paštas rasa@simnetas.lt Dalyvių skaičius 15 Vizito trukmė, savaitėmis 8 Skirta Leonardo da Vinci 21 00 dotacija, eurais Tikslinė grupė Staliaus-baldžiaus specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Švedija, Turkija Projekto partneriai Lietuvoje Kauno statybininkų mokykla, Šiaulių PRC Projekto aprašymas Stažuotė užsienyje bus įžanginė gamybinės praktikos dalis, kurios metu būsimieji baldžiai susipažins su naujausiomis šiuolaikinių baldų gamybos technologijomis. Projekto metu bus tobulinama staliaus-baldžiaus specialybės mokinių profesinė kompetencija, dalyviai susipažins su naujausiais baldų gamybos įrengimais, naudojamais stambiose įmonėse, taip pat išmoks dirbti su modernia individua- liam darbui skirta įranga bei pažangiausiomis technologijomis, tausojančiomis darbuotojo sveikatą ir darbo energiją. 37 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 37. 37. 38 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 38. 38. mobilumo projektai Darbuotojų 39 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 39. 39. Architektų universalumo skatinimas, remiantis praktine patirtimi ES kompanijose LLP-LdV-PLM-2007-LT-0041 Dotacijos gavėjas Lietuvos architektų sąjunga (LAS) Kontaktinis asmuo Gintautas Blažiūnas Adresas Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius Telefonas (8 5) 275 683, 275 598 Faksas (8 5) 272 825 El. paštas leonardo@architektusajunga.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 22, 26 Skirta Leonardo da Vinci 6 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Architektūros specialistai Užsienio partnerių šalys Ispanija, Portugalija, Italija, Olandija, Danija, Prancūzija Projekto partneriai Lietuvoje - Projekto aprašymas Projekte dalyvaujančius jaunuosius specia- listus siekiama supažindinti su užsienio ar- chitektūros biurų darbo metodika ir stiliumi, kreipiant dėmesį į kūrybos kokybę, novatoriš- kumą, naujų metodų ir būdų panaudojimą. 0 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 40. 40. Poilsio namų darbuotojų kompetencijų tobulinimas sveikatos turizmo kontekste LLP-LdV-PLM-2007-LT-0033 Dotacijos gavėjas VĮ poilsio namai „Baltija“ Kontaktinis asmuo Aivaras Anužis Adresas Ganyklų g. 30, LT-00138 Palanga Telefonas (8 60) 9 12 Faksas (8 60) 9 12 El. paštas aivaras.aivaras@gmail.com Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 6 600 dotacija, eurais Tikslinė grupė Darbuotojai, turintys patirties svetingumo versle Užsienio partnerių šalys Ispanija, Italija, Vokietija. Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesi- nio rengimo centras Projekto aprašymas Projektu siekiama plėsti paslaugų įvairovę, surasti prioritetines bendradarbiavimo sritis ir parengti tinkamą aplinką aktyviam bendra- darbiavimui sveikatos turizmo srityje. Pro- jekto tikslas – skatinti darbuotojus mokytis, valdyti ir tobulinti aptarnavimo kokybę, ieš- koti naujų vertės klientui kūrimo ir pateikimo būdų bei priemonių, nustatyti ir paslaugų teikėjo lygmeniu kurti konkrečias priemones sveikatos turizmo srityje sėkmingai įmonės veiklai užtikrinti. Planuojamas projekto re- zultatas – projekto dalyviai parengs dienos, savaitgalio ir septynių dienų sveikatinimo programas. 1 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 41. 41. 2 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 42. 42. Profesinio mokymo specialistų mobilumo projektai 3 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 43. 43. Darbo saugos gerinimo patirtis statybos versle LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0093 Dotacijos gavėjas VšĮ Alytaus verslo inkubatorius Kontaktinis asmuo Eglė Žilinskienė Adresas Merkinės g. 2a., LT-62252 Alytus Telefonas (8 315) 79 539 Faksas (8 315) 79 688 El. paštas avi@aavm.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 2 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos įmonių vadovai ir kiti darbuotojai, atsakingi už įmonės veiklos organizavimą; statybos įmonių specialistai, dirbantys darbų saugos srityje; mokymo institucijų vadovai; metodininkai, kiti darbuotojai, kurie yra atsa- kingi už personalo kvalifikacijos kėlimą. Užsienio partnerių šalys Ispanija, Anglija Projekto partneriai Lietuvoje UAB „Airema“, UAB „Hiltėja“, VšĮ Verslo plėtros ir mokymų centras, Alytaus krašto verslininkų asociacija, Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Alytaus filialas. Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti ap- saugos priemones, naudojamas ES šalių sta- tybų versle, ir parengti apsaugos priemonių rekomendacinį aprašą, kuriuo galėtų naudotis Lietuvos statybos įmonės, taip pat šis aprašas būtų viena sudedamųjų statybininkų mokymo programos dalių. Projekto metu dalyviai pato- bulins praktinius įgūdžius ir kompetencijas, susipažins su darbo saugos reikalavimais, darbo organizavimu bei darbo kultūra. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus pritaikomi Lietuvos sta- tybos pramonėje darbų saugos srityje. | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 44. 44. Profesinių-technologinių žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasiekimus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0004 Dotacijos gavėjas Mažeikių politechnikos mokykla Kontaktinis asmuo Lidija Pocevičienė Adresas Ventos g. 18, LT-89188 Mažeikiai Telefonas (8 3) 20 83 Faksas (8 3) 20 83 El. paštas lidija@pm.mazeikiai.lm.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 13 616 dotacija, eurais Tikslinė grupė Statybos srities profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Danija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Gruzdžių žemės ūkio mokykla, Joniškio že- mės ūkio mokykla, Dieveniškių žemės ūkio mokykla Projekto aprašymas Pagrindiniai projekto tikslai: atnaujinti staty- bos srities profesijos mokytojų technologines kompetencijas, kelti profesinę kvalifikaciją, susipažįstant su ES šalių naujausiomis pro- fesinio rengimo technologijomis statybos srityje, bei pasisemti patirties, rengiant statybos srities specialistus. Projekto metu profesijos mokytojai vyks į Danijos ir Vokieti- jos mokyklas, kur susipažins su jų materialine technine baze, mokymo metodais, metodinė- mis priemonėmis; lankysis pamokose, dirbs su nauja įranga, galės pagilinti specifines užsienio kalbų statybos srities terminų žinias. Pasibaigus vizitams, sukaupta medžiaga bus perteikiama mokytojams bei naudojama mo- kymo proceso metu. 5 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 45. 45. Kirpėjų profesinio rengimo kokybės užtikrinimas, diegiant inovatyvius mokymo metodus LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0005 Dotacijos gavėjas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Rolandas Karnackas Adresas J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda Telefonas 8 670 63 919 Faksas (8 6) 1 206 El. paštas rolandas.k@mail.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 11 90 dotacija, eurais Tikslinė grupė Mokymą organizuojantys bei kirpėjo mokymo programos įgyvendinimą koordinuojantys ir prižiūrintys vadovai, kirpėjo profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Ispanija, Čekija Projekto partneriai Lietuvoje Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Nau- miesčio skyrius Projekto aprašymas Vizitų metu tiek profesijos mokytojai, tiek mo- kymo programą įgyvendinantys vadovai turės galimybę susipažinti su Ispanijoje ir Čekijoje organizuojamu praktiniu ir teoriniu kirpėjų mokymu, naudojamomis technologijomis bei mokymo metodais. Vizitų dalyviai lankysis šių šalių kirpyklose, grožio salonuose, turės gali- mybę stebėti šios srities profesionalų darbą, susipažins su šiuolaikinės mados tendenci- jomis. Įgyta patirtis ir žinios bus pritaikytos mokymo procese. 6 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 46. 46. Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0014 Dotacijos gavėjas Lietuvos sporto federacijų sąjunga Kontaktinis asmuo Agnė Kručkauskaitė Adresas Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius Telefonas (8 5) 215 1906 Faksas (8 5) 231 0586 El. paštas agne@lsfs.lt Dalyvių skaičius 23 Vizito trukmė, savaitėmis 1, 2 Skirta Leonardo da Vinci 29 60 dotacija, eurais Tikslinė grupė Sporto mokymo specialistai, treneriai Užsienio partnerių šalys Estija, Jungtinė Karalystė (Škotija), Vengrija Projekto partneriai Lietuvoje VšĮ Gedimino Mikulėno rankinio mokykla, VšĮ Lietuvos vandensvydžio federacija, VšĮ Lietu- vos regbio federacija, VšĮ Lietuvos kerlingo federacija, VšĮ Kauno futbolo akademija, VšĮ Lietuvos orientavimosi sporto federacija Projekto aprašymas Pagrindinis projekto tikslas – keistis turima patirtimi, daug dėmesio skiriant naciona- liniams ypatumams, tobulinant praktinius gebėjimus, įgyjant naujesnių teorinių žinių, užmezgant ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais. Šio projekto įgyvendinimas leis Lietuvos treneriams ugdyti konkurencingesnius sportininkus, plėsti savo profesinę kompetenciją naujoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje, tobulinti profesinio mokymo turinį. 7 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 47. 47. IKT inovacijų plėtra automobilių remontininkų profesiniame mokyme LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0015 Dotacijos gavėjas Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla Kontaktinis asmuo Virgilijus Bukauskas Adresas Geležinio Vilko g. 16, LT-01112 Vilnius Telefonas (8 5) 261 852 Faksas (8 5) 261 852 El. paštas vsam@one.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 11 200 dotacija, eurais Tikslinė grupė Automobilių remontininkų profesinio mokymo specialistai Užsienio partnerių šalys Austrija, Slovakija, Jungtinė Karalystė (Škotija) Projekto partneriai Lietuvoje Alytaus profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslas – suformuoti naujus IKT taiky- mo įgūdžius profesiniame mokyme, siekiant pagerinti automobilių remontininkų profesi- nio rengimo kokybę. Vizitų metu profesinio mokymo specialistai susipažins su užsienio šalių patirtimi, naudojant mokomąsias kom- piuterines programas praktinio mokymo procese, įgis naujų įgūdžių. Projekto vykdymo metu bus parengta mokymo(si) medžiaga, pritaikyta naudoti virtualioje aplinkoje. 8 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 48. 48. Sunkiosios technikos remonto mokymo specialistų, profesinių kompetencijų tobulinimas, remiantis ES šalių patirtimi LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0016 Dotacijos gavėjas Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Kristina Saladžienė Adresas Kauno g. 108, LT-20115 Ukmergė Telefonas 8 656 78 388 Faksas (8 30) 53 53 El. paštas kristina@ukvm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 12 000 dotacija, eurais Tikslinė grupė Sunkiosios technikos remonto profesijos mokytojai Užsienio partnerių šalys Jungtinė Karalystė, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Utenos regioninis profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno mechanikos mokykla Projekto aprašymas Projekto tikslai: 1. Kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją bei technolo- ginę kompetenciją, stebėti mokymo metodus, nau- jų technologijų naudojimą, susipažinti su praktinio bei teorinio mokymo organizavimo ypatumais. 2. Susipažinti su naujausiomis ir pažangiausiomis sunkiosios technikos remonto technologijomis ir įranga. 3. Tobulinti mokymo programas, gerinti profesinio rengimo kokybę, pritaikant mainų vizitų ES šalyse metu įgytą patirtį ir inovacijas. . Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą sunkio- sios technikos remonto srityje. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai: 1. Atnaujintos sunkiosios technikos remonto ir tech- ninės priežiūros specialybės profesijos mokytojų technologinės kompetencijos. 2. Pakelta profesijos mokytojų kvalifikacija, inovaty- vios mokymo priemonės bei nauja techninė meto- dinė medžiaga bei geroji patirtis, įgyta mainų vizitų metu, pritaikytos mokymo procese. 3. Patobulintos mokymo programos. . Parengtos rekomendacijos ir techniniai reikalavi- mai praktinėms mokymo bazėms atnaujinti. 5. Užmegzti dalykiniai ryšiai bei padėti pagrindai tolesniam bendradarbiavimui sunkiasvorės techni- kos remonto ir kitose įvairiose srityse su užsienio bei Lietuvos partneriais. 9 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas
 49. 49. Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų kompetencijų plėtra ES šalyse LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0017 Dotacijos gavėjas Pedagogų profesinės raidos centras Kontaktinis asmuo Nijolė Selvestravičiūtė Grybovienė Adresas Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius Telefonas (8 5) 277 2188 Faksas (8 5) 277 2191 El. paštas n.gryboviene@pprc.lt Dalyvių skaičius 0 Vizito trukmė, savaitėmis 5 Skirta Leonardo da Vinci 3 206 dotacija, eurais Tikslinė grupė Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojai Užsienio partnerių šalys Latvija, Airija, Ispanija, Švedija, Lenkija Projekto partneriai Lietuvoje Trakų r. savivaldybės biudžetinė įstaiga Švie- timo centras, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, Kauno pedagogų kvalifi- kacijos centras Projekto aprašymas Lietuvos švietimo sistemos integracija į Eu- ropos Sąjungos švietimo erdvę skatina ne tik pedagogų rengimo, bet ir jų kvalifikacijos tobulinimo pokyčius. Atlikus kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų apklausą, paaiškėjo, kad pastarieji stokoja bendrakultūrinių, profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų. Vykdant projektą, bus siekiama patobulinti ir įgyti naujų BPBS kompetencijų. 50 | 2007 m. finansuoti patvirtintų leonardo da vinci programos projektų sąvadas

×