• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ldp headcount 12 feb 2011
 

Ldp headcount 12 feb 2011

on

 • 4,812 views

tarikh : 12 feb 2011

tarikh : 12 feb 2011
tempat : smk lunas

Statistics

Views

Total Views
4,812
Views on SlideShare
4,661
Embed Views
151

Actions

Likes
1
Downloads
376
Comments
1

3 Embeds 151

http://roswadidagang.blogspot.com 132
http://www.roswadidagang.blogspot.com 10
http://uksktjj3.blogspot.com 9

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • very like, thanks. Please upload all good items. TQ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ldp headcount 12 feb 2011 Ldp headcount 12 feb 2011 Presentation Transcript

  • HEADCOUNT
   1
   Diambildarismslabuan
  • 2
   OBJEKTIF
   1. menyatakan kepentingan headcount dalam mengesan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran;
   2. menjelaskan penggunaan borang-borang, rekod, dan maklumat pencapaian murid yang penting dalam melihat perkembangan pelajar;
  • 3
   OBJEKTIF
   3. menentukan TOV;
   4. membuat perkiraan ETR dan OTI;
   5. menyampaikan modus operandi pelaksanaan HC;
   6. melaksanakan post-mortem untuk tujuan pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan.
  • 4
   HEADCOUNT
   PROSES MENGENAL PASTI POTENSI AKADEMIK DAN POTENSI KERJAYA SETIAP MURID MULAI TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5
  • 5
   RASIONAL
   1. PENGUNJURAN KECEMERLANGAN YANG DIAMALKAN KINI BERASASKAN KENAIKAN PERATUS SETIAP TAHUN, MISALNYA 5%, 8%, 10%, DAN SETERUSNYA.
   2. KENAIKAN PERATUSAN ITU TIDAK BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU MURID.
  • 6
   RASIONAL
   3. GURU-GURU TIDAK DAPAT MEMBIMBING DAN MEMOTIVASIKAN PELAJARNYA KERANA TIDAK MENGANALISIS DATA YANG MENGAKIBATKAN STRATEGI PEMULIHAN, PENGUKUHAN, DAN PENGAYAAN TIDAK MENEPATI SASARAN.
  • 7
   Mengapa Perlu Headcount?
   Melihat keupayaan sedia ada setiap murid;
   Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap;
   Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat;
  • 8
   Mengapa Perlu Headcount?
   Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif;
   Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik;
   Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan.
  • 9
   MULA
   Kenal pasti pencapaian murid
   TOV
   Proses TOV
   CARTA ALIRAN
   PELAKSANAAN
   HEADCOUNT
   Menetapkan ETR dan OTI
   TARGET
   P&P
   Melaksanakan P & P
   Program
   pengukuhan dan
   pemulihan
   PENILAIAN
   Ujian / Peperiksaan
   GPD
   Pelajar membina Graf Prestasi Diri
   Tidak Capai
   sasaran
   Capai sasaran
   ANALISIS
   Guru subjek menyediakan analisis prestasi dan post-mortem keputusan
   Panitia menganalisis pencapaian mata pelajaran
   POST-MORTEM 1
   Mesyuarat Kurikulum Sekolah – untuk menganalisis perbandingan & strategi seterusnya
   POST-MORTEM 2
   Tidak capai target
   Keputusan peperiksaan sebenar/ Peperiksaan Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun / UPSR/PMR / SPM
   TAMAT
  • MENGENAL PASTI TOV
   Nilai TOV tidakhanyabergantungkepadapeperiksaanakhirtahunsemata-mata.
   • PeperiksaanKhasbolehdiadakanjikaperlu
  • ISTILAH HEAD COUNT
   Definisi
   Istilah
   NilaiLetakKerjakepadaseseorangmuridsetiapmatapelajaranatausecarakeseluruhan(Nilaimula)
   TOV
   (Take Off Value)
   AR
   (Actual Result)
   KeputusanPeperiksaanSebenaryang didudukiolehmurid(Pencapaian)
   Peningkatan yang diharapkanberlaku
   kepadamuridapabilamengalami
   Pembelajaran(Jangkaan)
   OTI
   (Operational
   Targeted Increment)
   KeputusanAkhir Yang Diharapkan
   setelahmuridmelaluikeseluruhan
   pembelajaran(Sasaran)
   ETR
   (Expected Target Result)
  • 12
   PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN
   OTI 2
   TOV
   OTI 1
   ETR
   2
   1
   3
   POST-MORTEM
  • 13
   PENGURUSAN HEADCOUNT
  • 14
   SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN SASARAN):
   Guru Mata pelajaran
   Guru Kelas
   KetuaPanitia
   Setiausaha Peperiksaan
  • 15
   PROSES (PENENTUAN SASARAN):
   KetuaPanitia
   HC1
   HC2
   Guru Mata pelajaran
   HC3
   Guru Kelas
   HC4
   Setiausaha Peperiksaan
   HC6
   HC5
  • 16
   LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):
   RUJUK BORANG HC1
   1. Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajarannya dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan ETR
   (berdasarkan pencapaian lima tahun terakhir)
   TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN
  • 17
   Keputusan peperiksaan awam selama lima tahun sebelumnya
   Tahun 2007 merupakan tahun terbaik dan dipilih sebagai penanda aras bagi panitia ini.
  • 2. Isi baris (b) dengan keputusan peperiksaan akhir tahun sebelumnya
  • 3. Isi baris (c) dengan nilai TOV seperti di baris (b). Nilai TOV tidak semestinya sama kerana perbezaan :
   ketidakhadiran murid dalam peperiksaan akhir tahun
   Kemasukan murid baru
   Perpindahan murid pada awal tahun
   Keraguan pencapaian murid dalam PAT
  • 22
   4. Baris (f) adalah ETR Kiraan iaitu jangkaan pencapaian mata pelajaran ditentukan melalui kiraan.
   Kriteria kiraan :
   Gred purata kurang dari tahun terbaik dalam peperiksaan awam / PAT
   Peratus lulus mengatasi peratus lulus terbaik
   Peratus bilangan mendapat A, B mengatasi peratus tahun terbaik(bukan bilangan pelajar)
  • Rujuk Sheet 1
  • 24
   RUJUK BORANG HC1
   bandingkan
   bandingkan
   Adakah sesuai nilai ini ?
   TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN
  • CONTOH BORANG HC1
   bandingkan
   bandingkan
  • 5. ETR Pindaan ditentukan dengan merujuk kepada senarai nama murid mengikut urutan markah dari tertinggi hingga ke terendah
   6. Isi baris (g) dengan merujuk kepada HC2. Markah murid ditambah dengan markah munasabah (nilai tambah) yang menggambarkan potensi yang boleh dicapai.
   MenyenBorang HC1 digunakan untuk menetapkan sasaran mata pelajaran mengikut panitia.
   Rujuk Sheet2
  • 28
   LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):
   RUJUK BORANG HC1
   2. Guru matapelajaranmenentukan TOV berdasarkankeputusanPeperiksaanAkhirTahun; tahunsebelumnya:
   Tingkatan 1 dan 2 bagimurid PMR
   Tingkatan 4 bagimurid SPM
   RUJUKAN LAMPIRAN 2
   TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN
  • 29
   LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN):
   RUJUK BORANG HC1
   3. Panitiamatapelajaran :
   3.1 menentukan ETR berdasarkanpencapaiantahunterbaikpeperiksaanawam( ETR akanmenunjukkanpeningkatanberbandingdengantahun yang dirujuk. )
   TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN
  • 7. Baris (h) menunjukkan perbezaan antara TOV dan ETR Pindaan. Ia menggambarkan kekurangan atau lebihan daripada sasaran.
   8. Nilai OTI ditentukan berdasarkan ETR dan jumlah bilangan peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam bagi murid terlibat
  • LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC2
   Borang HC2 memberi gambaran kepada panitia dan guru mata pelajaran mengenai kedudukan dan potensi setiap murid
   Ia di bawah tanggungjawab panitia mata pelajaran. Digunakan dalam menentukan ETR Pindaan dalam Borang HC1
  • 3. Berdasarkan gred TOV ke ETR panitia boleh menentukan kumpulan strategi untuk tujuan penambahbaikan
   4. Boleh dipapar di papan kenyataan kelas untuk makluman dan motivasi murid
   Sheet 3
  • LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC3
   Borang HC3 di bawah tanggung- jawab Guru mata pelajaran
   Data diambil data Borang HC2.
   Guru mata pelajaran dapat merumuskan TOV, ETR dan OTI murid masing-masing mengikut kelas.
   Pada setiap kali ujian/peperiksaan ruang yang berkaitan akan diisi beserta rumusan kelas
  • 5. Maklumat berkaitan merupakan data penting untuk dianalisis semasa dilaksanakn post-mortem.
   6. Guru mata pelajaran perlu menyerahkan satu salinan kepada guru kelas dan panitia disamping menampalkannya di dalam buku persediaan mengajar guru dan di papan kenyataan kelas
  • LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC4
   Borang HC4 memberi gambaran mengenai kedudukan dan potensi setiap murid dalam semua mata pelajaran
   Mengandungi nama murid, TOV dan ETR yang meliputi markah, gred, gred purata setiap murid bagi semua mata pelajaran.
  • 3. 2 borang HC4 iaitu HC4a dan HC4b yang di bawah tanggungjawab guru kelas tahun semasa.
   4. Untuk mengesan potensi keseluruhan setiap pelajar
   5. Borang HC4b diisi sendiri oleh pelajar
   (atau gunakan graf prestasi pelajar)
   6. Salinan HC4a perlu diserah kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling (untuk motivasi / dipamer / diguna semasa perjumpaan dengan waris)
  • LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC5
   Borang HC5 bertujuanmenentukangredpuratasekolah
   Mengandungisenaraimatapelajaran, bilangancalon, greddanperatusgreddandibawahtanggungjawabsetiausahaPeperiksaan/Headcount
   Maklumat HC1 setiappanitiadipindahkankeborang HC5
   DigunakanuntukmembandingkanGredPurata TOV dan ETR sekolah.
  • LANGKAH-LANGKAH MENGISI BORANG HC6
   Borang HC6 bertujuanmenentukan
   a. sasaran ETR muridcemerlang yang
   berpotensimendapat ‘straight’ A
   b. sasaran ETR murid lulus dalamsemuamatapelajaran
   2. Di bawahtanggungjawabSetiausahaPeperiksaan / Headcount sekolah
   3. Dipamerkan
  • RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT
  • RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT
  • RUMUSAN PENYEDIAAN DAN PERGERAKAN BORANG POST-MORTEM
  • 42
   Sasaran
   Kecemerlangan
   Akademik Pelajar
   PELAN TINDAKAN PERANCANGAN
   STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK
   5.Laporan
   4. Keputusan Pencapaian Pelajar
   • Laporanprestasipencapaian
   pelajar
   • LaporankepadaPengetua/Guru Besar
   GPK/KetuaBidanguntuktindakan
   • Semakberdasarkansasaran
   • Bahagiikutkumpulan (GALUS)
   • Rancanganpemulihan/pengayaan
   2. Pencapaian Pelajar
   • Pencapaian PMR, SPM, dan STPM
   • Pencapaianikutsubjek
   3. Pelan Tindakan Sekolah
   • Perancangansekolah yang umum
   • PerancanganKetuaBidang/Panitia
   • PerancanganKomuniti
   1.Kajian Keperluan Sekolah
   • Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru,
   • Sumber yang berkaitan
   • Buat headcount / sasaran objektif
  • 43
   SIAPA YANG BOLEH MENJAYAKAN KEJAYAAN SEKOLAH
   Kalautidakkelapapuan,
   Tidakpuankelapabali,
   Headcountberjayakeranatuan,
   Tidaktuansiapalagi.
  • 44
   KNOCK THE ‘T’ OFF THE CAN’
   CAN
   T
  • 45
   ORANG MELAYU, ORANG PUTIH
   THANK YOU, TERIMA KASIH