Konsep perancangan dan pengurusan strategik

59,298 views
58,851 views

Published on

Published in: Education
12 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
59,298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1,670
Comments
12
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep perancangan dan pengurusan strategik

 1. 2. MODEL PENGURUSAN STRATEGIK WHERE ARE WE NOW ? WHERE DO WE WANT TO BE / SHOULD BE ? HOW WE CAN GET THERE ? HOW WILL WE KNOW WE’VE ARRIVED (MEASURE OUR PROGRESS)? WHY ARE WE IN BUSINESS ? HOW DO WE DO BUSINESS ? VISION MISSION DRIVING FORCE VALUE CLIMATE CULTURE S.W.O.T. ANALYSIS STRATEGIES GAP ANALYSIS TACTICS RESOURCES coordination budgets control reports milestone
 2. 3. PERANCANGAN STRATEGIK Definisi Strategik Kamus Dewan: Kebolehan dalam mengurus sesuatu dan mempunyai hala tuju yang jelas . “ Strategia”: perkataan Greek yang membawa maksud seni seorang general.
 3. 4. DEFINISI PERANCANGAN <ul><li>Perancangan merupakan satu tatacara atau aturan bekerja untuk mendapat hasil yang dapat dinyatakan dengan jelas dan tersusun dalam satu sistem membuat keputusan yang bersepadu. </li></ul><ul><li>Berfikir tentang masa hadapan dan berusaha untuk mengawal masa depan merupakan satu komponen penting dalam perancangan. </li></ul><ul><li>(Mintzberg, 1994 p.12). </li></ul>
 4. 5. THE SCHOOL COMMUNITY ENVIRONMENT <ul><li>SUPPORTING INPUTS </li></ul><ul><li>Strong Parents & Community Support </li></ul><ul><li>Effective Support from Education System </li></ul><ul><li>Adequate facilities and resources </li></ul>Children’s Characteristics <ul><li>Enabling Conditions </li></ul><ul><li>Effective Leadership </li></ul><ul><li>Capable Teaching Force </li></ul><ul><li>Flexibility </li></ul><ul><li>Conducive </li></ul>THE SCHOOL <ul><li>School Climate/Culture </li></ul><ul><li>Order and Discipline </li></ul><ul><li>Positive Teacher Attitudes </li></ul><ul><li>Organized Curriculum </li></ul><ul><li>Rewards </li></ul><ul><li>School Vision/Mission </li></ul><ul><li>Clear statement of Expected Outcomes </li></ul><ul><li>High Expectations </li></ul>Teaching/Learning Process <ul><li>Teacher Behavior Student Behavior </li></ul><ul><li>Maximized learning time - Assume partial </li></ul><ul><li>High expectation responsibility for learning </li></ul><ul><li>Variety of teaching strategies - Strive for excellence </li></ul><ul><li>Frequent student assessment - involvement </li></ul><ul><li>And Feedback - Content </li></ul><ul><li>Homework - Success Mastery </li></ul><ul><li>Student Outcomes </li></ul><ul><li>Participation </li></ul><ul><li>Academic Achievement </li></ul><ul><li>Social Skills </li></ul>
 5. 6. Definisi Perancangan Strategik <ul><li>Satu proses yang kompleks dan berterusan untuk perubahan sesuatu organisasi. Bidang –bidang di bawah apabila dicantumkan membolehkan perancangan strategik didefinisikan dengan lebih komprehensif. </li></ul>
 6. 7. Definisi Perancangan Strategik - samb <ul><li>Berorientasikan masa depan , dan berfokus tentang jangkaan masa depan. </li></ul><ul><li>Ianya melihat bagaimana organisasi akan berubah dalam masa 5 tahun dari sekarang. Ia mensasarkan dalam penciptaan masa depan dan bagaimana masa depan itu dilihat. </li></ul>
 7. 8. Definisi Perancangan Strategik - samb <ul><li>Ianya berdasarkan analisis sesuatu kejadian atau ramalan arah atau trend dan senario masa depan yang munasabah , dan juga menganalisa data luaran dan dalaman. </li></ul>
 8. 9. Definisi Perancangan Strategik - samb <ul><li>Satu yang fleksible dan berorientasikan gambar besar . </li></ul><ul><li>Ia menjajarkan organisasi dengan persekitaran, membangunkan konteks untuk pencapaian matlamat, dan menyediakan satu kerangka kerja dan halatuju untuk mencapai hasrat masa depan organisasi. </li></ul>
 9. 10. Definisi Perancangan Strategik - samb <ul><li>Membina satu kerangka untuk mencapai kelebihan yang kompetetif melalui penganalisaan organisasi, persekitaran dalaman dan luaran dan juga potensinya. </li></ul><ul><li>Ini membolehkan ia bergerak balas terhadap trend-trend, peristiwa-peristiwa, cabaran-cabaran dan peluang-peluang yang baru timbul dalam kerangka kerja visi dan misi yang dibangunkan melalui proses perancangan strategik. </li></ul>
 10. 11. Definisi Perancangan Strategik - samb <ul><li>“ Membolehkan organisasi berfokus , kerana ianya merupakan proses yang dinamik, aktiviti yang berterusan berasaskan analisis kendiri” (Doerle, 1991, in Rowley, 1997, p.37). </li></ul><ul><li>Ia mensasarkan untuk mengubah cara organisasi berfikir dan beroperasi, dan membina satu proses pembelajaran organisasi. </li></ul>
 11. 12. Definisi Perancangan Strategik <ul><li>Apabila berjaya, ia akan mempengaruhi semua pengoperasian dan menjadikan falsafah dan budaya organisasi. </li></ul><ul><li>A strategic plan addresses four questions: </li></ul><ul><li> Where are we now? </li></ul><ul><li> Where do we want to be? </li></ul><ul><li> How do we get there? </li></ul><ul><li> How do we measure our progress? </li></ul><ul><li> (Thompson & Strickland 2001 dan Gibson, 1993) </li></ul>
 12. 13. PENGURUSAN STRATEGIK … <ul><li>Satu proses formulasi, implementasi, dan penilaian tindakan-tindakan yang akan memastikan organisasi berupaya mencapai objektifnya. </li></ul><ul><li>(David, 1986) </li></ul>
 13. 14. PENGURUSAN STRATEGIK … - samb <ul><li>Pengurusan strategik boleh dianggap sebagai otak manakala perancangan strategik merupakan tulang belakang kepada pengurusan strategik. (Steiner, 1979) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Strategi dalam pengurusan sekolah merujuk kepada cara sekolah menjelmakan dan menterjemahkan keinginannya untuk mencapai matlamat dengan mengenalpasti ancaman dan peluang dalam persekitaran, serta kekuatan dan kelemahan dalam sekolah. (IAB) </li></ul>
 15. 16. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>VISI DAN MISI </li></ul><ul><li>Mengenalpasti visi dan misi organisasi adalah langkah pertama dalam mana-mana proses perancangan strategik. </li></ul>
 16. 17. Pembinaan Visi <ul><li>Ciri-ciri Visi Yang Unggul </li></ul><ul><li>Ringkas, padat, tepat, menarik dan tidak melebihi 20 perkataan. </li></ul><ul><li>Menjawab persoalan APA, UNTUK SIAPA dan BILA. </li></ul><ul><li>Difahami dan menjadi sebutan semua warga sekolah.(dibudayakan) </li></ul>
 17. 18. Pembinaan Visi <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>“ SEKOLAH KEBANGSAAN BATU BARU AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG DALAM DAERAH PADANG TERAP PADA 2010”. </li></ul><ul><li>SEKOLAH KEBANGSAAN BATU BARU: </li></ul><ul><li>menjawab persoalan UNTUK SIAPA </li></ul><ul><li>SEKOLAH CEMERLANG: </li></ul><ul><li>menjawab persoalan APA. </li></ul><ul><li>PADA 2010: </li></ul><ul><li>menjawab persoalan BILA . </li></ul>
 18. 19. MISI <ul><li>MERUPAKAN SATU DEKLARASI SESEBUAH ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN TUJUAN KEPADA SATU PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN. </li></ul><ul><li>Menjawab persoalan </li></ul><ul><li>“ Bagaimana SK Batu Baru akan menjadi sekolah cemerlang dalam daerah Padang Terap pada 2010?” </li></ul>
 19. 20. Panduan Penyediaan Misi <ul><li>Contoh misi bagi menjawab persoalan tersebut: </li></ul><ul><li>Merangkumi lima bidang utama sekolah </li></ul><ul><ul><li>Pengurusan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurikulum </li></ul></ul><ul><ul><li>Hal ehwal murid(sahsiah,kokurikulum) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prasarana </li></ul></ul><ul><ul><li>Permuafakatan </li></ul></ul>
 20. 21. CONTOH <ul><li>SK BATU BARU BERAZAM UNTUK : </li></ul><ul><li>memimpin , mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan </li></ul><ul><li>mempertingkatkan kecemerlangan pelajar dalam kurikulum. </li></ul><ul><li>melaksanakan program ko-kurikulum dengan berkesan. </li></ul>
 21. 22. - samb <ul><li>memupuk sahsiah mulia dan minat belajar di kalangan pelajar. </li></ul><ul><li>mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria untuk pembelajaran. </li></ul><ul><li>menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti ke arah kecemerlangan akademik. </li></ul>
 22. 23. MENGENALPASTI MISI ORGANISASI <ul><li>kenalpasti persekitaran dalam dan luar melalui analisis SWOT </li></ul><ul><li>boleh memahami dengan jelas core business dan nature of business </li></ul><ul><li>memusatkan kepuasan dan kehendak pelanggan </li></ul><ul><li>mendefinisikan tugas/kerja </li></ul><ul><li>mudah difahami </li></ul>
 23. 24. MENGENALPASTI MISI ORGANISASI - samb <ul><li>isi disusun dengan struktur ayat yang mudah dan padat </li></ul><ul><li>merupakan pernyataan untuk kejayaan jangka panjang </li></ul><ul><li>penyertaan semua ahli organisasi </li></ul><ul><li>penglibatan dan restu semua pihak terutama pengurusan utama </li></ul><ul><li>mudah dan senang diingat oleh semua warga </li></ul>
 24. 25. CIRI-CIRI MISI YANG BAIK <ul><li>Dinyatakan dalam bentuk point form . </li></ul><ul><li>Jawapan kepada soalan bagaimana. </li></ul><ul><li>Biasanya tidak melebihi 25 perkataan . </li></ul><ul><li>Mesti dibudayakan dan dikongsi bersama. </li></ul><ul><li>Boleh direalisasikan secara komited oleh semua pihak termasuk pihak atasan </li></ul>
 25. 26. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN (ENVIRONMENTAL SCAN) </li></ul><ul><li>Menggunakan analisis SWOT </li></ul><ul><li>Menganalisis maklumat tentang persekitaran dalaman dan luaran organisasi. </li></ul><ul><li>(faktor dalaman – stail kepimpinan, keupayaan guru, murid, sumber,teknologi, kemudahan fizikal, budaya organisasi, perhubungan interpersonal, sikap dan motivasi ) </li></ul><ul><li>(faktor luaran – ekonomi, waris, politik, budaya, teknologi dsb) Menggunakan analisis SWOT </li></ul>
 26. 27. ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN (ENVIRONMENTAL SCAN) <ul><li>Kaedah yang boleh diguna pakai ialah </li></ul><ul><ul><li>sumbangsaran </li></ul></ul><ul><ul><li>soal selidik </li></ul></ul><ul><ul><li>pemerhatian </li></ul></ul><ul><ul><li>imbasan pengalaman </li></ul></ul><ul><ul><li>tulang ikan Ishikawa . </li></ul></ul>
 27. 28. CONTOH ANALISIS SWOT ANCAMAN (T) T1. PELUANG (O) P1. WEAKNESS(W) W1. 40 % murid tidak bermotivasi. W2. 40 % murid masih lemah dalam BI (penulisan dan lisan). KEKUATAN (S) S1. 90 % guru adalah terlatih dan komited.
 28. 29. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>3. ANALISIS JURANG (GAP ANALYSIS) </li></ul><ul><li>Organisasi menilai perbezaan antara kedudukan semasa dengan apa yang diinginkan pada masa hadapan. </li></ul><ul><li>( Data peperiksaan). Hasilnya organisasi dapat membina strategi yang spesifik dan memperuntukkan sumber untuk merapatkan jurang. Untuk menentukan TOV dan ETR . </li></ul>
 29. 30. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>4. PENANDA ARASAN </li></ul><ul><li>Mengukur dan membandingkan operasi, amalan dan pelaksanaan dengan orang lain adalah berguna untuk mengenalpasti sesuatu yang boleh dijadikan amalan terbaik. Melalui penanda arasan yang sistematik organisasi dapat membina matlamat dan sasarannya. </li></ul>
 30. 31. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>PENJANAAN MATLAMAT STRATEGIK </li></ul><ul><li>Menentukan isu-isu strategik berasaskan (dan konsisten dengan) visi dan misi dalam kerangka persekitaran dan analisis yang lain. </li></ul><ul><li>Matlamat strategik juga dipanggil taktik untuk mencapai misi organisasi. </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Contoh </li></ul><ul><li>Dalam pertandingan bolajaring </li></ul><ul><li>Visi: </li></ul><ul><ul><li>menang </li></ul></ul><ul><li>Taktik: </li></ul><ul><ul><li>cara bermain untuk mencapai kemenangan </li></ul></ul><ul><li>. </li></ul>
 32. 33. Ciri-Ciri Matlamat Strategik <ul><li>Menyatakan apa yang ingin dilakukan untuk mencapai misi. </li></ul><ul><li>Mempunyai ruang yang agak panjang untuk melaksanakannya (5 tahun). </li></ul><ul><li>Mengambilkira analisis SWOT. </li></ul><ul><li>Dipersetujui oleh semua yang terlibat dengan perancangan. </li></ul>
 33. 34. <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>MISI KEDUA: MENGHASILKAN PELAJAR YANG CEMERLANG DALAM KURIKULUM </li></ul><ul><li>Matlamat Strategik: </li></ul><ul><li>Memastikan guru-guru mempunyai kemahiran pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Memantau P&P bagi meningkatkan kualiti </li></ul><ul><li>Memastikan sukatan pelajaran kelas peperiksaan dihabiskan dalam bulan Jun. </li></ul>
 34. 35. <ul><li>Berusaha mengindahkan bilik darjah supaya kondusif untuk pembelajaran. </li></ul><ul><li>Menggalakkan penyertaan waris dan komuniti dalam membimbing murid dalam mata pelajaran yang lemah . </li></ul>
 35. 36. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>6. Menjana Strategi </li></ul><ul><li>Strategi ialah satu rangka aktiviti atau program yang tersusun dan sistematik untuk mencapai matlamat strategik yang ditetapkan oleh organisasi. </li></ul><ul><li>Apabila matlamat strategi dicapai ia akan menjuruskan organisasi kepada pencapaian misi dan visi. </li></ul>
 36. 37. <ul><li>Strategi dijana setelah melalui proses analisis SWOT dan ianya boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. </li></ul><ul><li>Strategi Pertumbuhan: - </li></ul><ul><li>digunakan apabila merancang untuk peningkatan setiap tahun.. </li></ul><ul><li>ada jaminan untuk jangka panjang. </li></ul><ul><li>berisiko rendah. </li></ul>
 37. 38. <ul><li>Strategi Pertumbuhan Setara: - </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Apa yang dirancang sama dengan tahun-tahun lalu. </li></ul><ul><li>Apabila sudah berada pada tahap kecemerlangan yang tinggi. </li></ul><ul><li>Memerlukan sedikit perubahan sahaja. </li></ul><ul><li>Tiada ancaman perubahan persekitaran </li></ul>
 38. 39. <ul><li>Strategi Pemulihan: </li></ul><ul><li>digunakan apabila berada pada paras yang mengecewakan. </li></ul><ul><li>Mengalami keadaan kritikal dan memerlukan tindakan segera. </li></ul>
 39. 40. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>Penjanaan Objektif Khusus Bagi Matlamat Strategik. </li></ul><ul><li>Objektif Khusus merupakan langkah spesifik bagaimana mencapai matlamat strategik. Ia menjawab persoalan bagaimana (how) untuk merealisasikan matlamat strategik. </li></ul><ul><li>Objektif Khusus seharusnya SMART . </li></ul>
 40. 41. <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>MISI: </li></ul><ul><li>MENGHASILKAN PELAJAR YANG CEMERLANG DALAM KURIKULUM </li></ul><ul><li>MATLAMAT STRATEGIK: </li></ul><ul><li>Memastikan guru-guru mempunyai kemahiran pengajaran dan pembelajaran. </li></ul>
 41. 42. <ul><li>OBJEKTIF KHUSUS: </li></ul><ul><li>Pada akhir tahun 2006, semua guru telah mengikuti kursus P&P sekurang-kurangnya sekali. </li></ul><ul><li>Spesifik: Kursus P&P </li></ul><ul><li>Measureable: Semua guru </li></ul><ul><li>Achievable: Boleh kerana sekali sahaja. </li></ul><ul><li>Realistik: Guru boleh menghadirinya. </li></ul><ul><li>Tempoh Masa: Pada akhir tahun 2006 </li></ul>
 42. 43. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>8. Pelan Tindakan </li></ul><ul><li>“ Action plans … define how we get to where we want to go,” the steps required to reach our strategic goals. </li></ul><ul><li>Tactics are specific actions used to achieve the strategic goals and implement the strategic plans. </li></ul>
 43. 44. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>9. EMERGENT STRATEGIES </li></ul><ul><li>Unpredicted and unintended events frequently occur that differ from the organisation intended strategies, and the school must respond. </li></ul><ul><li>Emergent strategy is “a pattern, a consistency of behavior over time,” “a realized pattern [that] was not expressly intended” in the original planning of strategy. It results from a series of actions converging into a consistent pattern (Mintzberg, 1994, p. 23-25). </li></ul>
 44. 45. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>10. EVALUATION OF STRATEGY </li></ul><ul><li>Periodic evaluations of strategies, tactics, and action programs are essential to assessing success of the strategic planning process. </li></ul><ul><li>It is important to measure performance at least annually (but preferably more often), to evaluate the effect of specific actions on long-term results and on the organization’s vision and mission (Rowley, Lujan, & Dolence, 1997). </li></ul>
 45. 46. 10. EVALUATION OF STRATEGY - samb <ul><li>The organization should measure current performance against previously set expectations, and consider any changes or events that may have impacted the desired course of actions. </li></ul>
 46. 47. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>11. REVIEW OF THE STRATEGIC PLAN </li></ul><ul><li>After assessing the progress of the strategic planning process, the organisation needs to </li></ul><ul><ul><li>review the strategic plan </li></ul></ul><ul><ul><li>make necessary changes </li></ul></ul><ul><ul><li>adjust its course based on these evaluations. </li></ul></ul><ul><li>The revised plan must take into consideration emergent strategies , and changes affecting the organization’s intended course. </li></ul>
 47. 48. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>12. STRATEGIC THINKING </li></ul><ul><li>With time, people in the organisation routinely make their decisions within the framework of the organization’s strategic vision and mission. Strategic planning becomes an organizational norm, deeply embedded within the organization’s decision-making process, and participants learn to think strategically as part of their regular daily activities (Lerner, 1999). </li></ul><ul><li>Strategic thinking involves “arraying options through a process of opening up institutional thinking to a range of alternatives and decisions that identify the best fit between the institution, its resources, and the environment” (Rowley, Lujan, & Dolence, 1997, p. 15). </li></ul>
 48. 49. TIP-TIP UNTUK KEJAYAAN PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>• Tip #1.   </li></ul><ul><li>Fokus kepada persoalan yang paling penting. </li></ul><ul><li>• Tip #2.   </li></ul><ul><li>Hasilkan satu dokumen. </li></ul><ul><li>Tip #3. </li></ul><ul><li>  Jangkaan masa untuk menyelesaikannya. </li></ul>
 49. 50. Levels of Strategic Planning <ul><li>The level of our planning effort is likely to be : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Abbreviated: </li></ul><ul><li>Time available: One or two days     </li></ul><ul><li>Moderate: </li></ul><ul><li>Time available:     One to three months </li></ul><ul><li>Extensive: </li></ul><ul><li>Time available: Six months or more </li></ul>
 50. 51. ISU-ISU DALAM PERLAKSANAAN PERANCANGAN STRATEGIK <ul><li>Kepimpinan – kurang kepakaran instruksional leadership </li></ul><ul><li>Penyebaran / kempen yang kurang berkesan </li></ul><ul><li>Visi dan misi gagal dikongsi bersama/ kabur / tidak realistik </li></ul><ul><li>Strategi tidak strategik – analisis SWOT tidak serius </li></ul><ul><li>Pengurusan perubahan kurang berjaya </li></ul><ul><li>Kegagalan menyerap ancaman/peluang baru </li></ul>
 51. 52. KESILAPAN-KESILAPAN PIHAK PENGURUSAN <ul><li>Mendeligasikan fungsi perancangan kepada perancang semata-mata </li></ul><ul><li>Terlalu mengutamakan kepada masalah-masalah semasa bukan melakukan perancangan jangkamasa panjang </li></ul><ul><li>Gagal membina visi dan misi organisasi yang sesuai dan baik sebagai asas bagi pembinaan perancangan jangka panjang </li></ul><ul><li>Gagal mengenalpasti personel-personel yang perlu terlibat dalam proses perancangan </li></ul>
 52. 53. <ul><li>The Race </li></ul>
 53. 54. NONE of us is stronger than ALL of us.
 54. 55. <ul><li>SEKIAN </li></ul><ul><li>TERIMA KASIH </li></ul><ul><li>SELAMAT MERANCANG </li></ul><ul><li>SEMOGA BERJAYA </li></ul>
 55. 56. BENGKEL <ul><li>Sediakan satu visi bagi setiap situasi sekolah berikut </li></ul><ul><ul><ul><li>Sekolah cemerlang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekolah sederhana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekolah berprestasi rendah </li></ul></ul></ul>
 56. 57. BENGKEL <ul><li>Sediakan dua misi bagi setiap situasi sekolah berikut </li></ul><ul><ul><ul><li>Sekolah cemerlang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekolah sederhana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekolah berprestasi rendah </li></ul></ul></ul><ul><li>berdasarkan visi yang telah dinyatakan sebelum ini. </li></ul>

×