จัดการเสียงวิจารณ์บน Social Media ตอน 1     ดร.ภิเษก ชัยนิรนดร์            ั
ผลจากการใช้สอ      ี่ Social Media
ผลจากการใช้สอ      ี่ Social Media • วิจารณ์ • ตาหนิ • เรียกร้อง
ข้อควรระวัง• ไม่ควรปิ ดกัน หรือ       ้ เพิกเฉย• เสียงวิจารณ์อาจลามไป ยังสังคมออนไลน์อน ื่ ซึงคุมได้ยาก  ่
การวางแผนรับมือต่อเสียงวิจารณ์
การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์1. เข้าร่วมสังคมต่างๆ แต่เนินๆ              ่
การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์1. เข้าร่วมสังคมต่างๆ แต่เนินๆ               ่2. วางตัวเป็ นผู ช่วย หาข้อมูลแ...
การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์1. เข้าร่วมสังคมต่างๆ แต่เนินๆ               ่2. วางตัวเป็ นผู ช่วย หาข้อมูลแ...
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ   ่ต่อสินค้าและบริการ
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ    ่ต่อสินค้าและบริการ4.1 สนองตอบต่อปัญหานันทันที    ...
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ   ่ต่อสินค้าและบริการ4.2 ติดต่อผ่ายทีเ่ กียวข้อง แจง  ...
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ    ่ต่อสินค้าและบริการ4.2 ติดต่อผ่ายทีเ่ กียวข้อง แจง ...
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ   ่ต่อสินค้าและบริการ4.4 แจ้งกลับอย่างรวดเร็ว เมือ่แก้ไ...
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ   ่ต่อสินค้าและบริการ4.4 แจ้งกลับอย่างรวดเร็ว เมือ่แก้ไข...
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์5. หากมีผูประสงค์ร้าย หวัง        ้ทาลายชือเสียง      ่-ให้ต่อสูด้วยข้อมูล ร...
การวางแผนรับมือ  ต่อเสียงวิจารณ์5. หากมีผูประสงค์ร้าย หวัง        ้ทาลายชือเสียง      ่-ให้ต่อสูด้วยข้อมูล ร...
สรุป“อย่าเพิกเฉยต่อเสียงวิจารณ์ ออนไลน์”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จัดการเสียงวิจารณ์1

562 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จัดการเสียงวิจารณ์1

 1. 1. จัดการเสียงวิจารณ์บน Social Media ตอน 1 ดร.ภิเษก ชัยนิรนดร์ ั
 2. 2. ผลจากการใช้สอ ี่ Social Media
 3. 3. ผลจากการใช้สอ ี่ Social Media • วิจารณ์ • ตาหนิ • เรียกร้อง
 4. 4. ข้อควรระวัง• ไม่ควรปิ ดกัน หรือ ้ เพิกเฉย• เสียงวิจารณ์อาจลามไป ยังสังคมออนไลน์อน ื่ ซึงคุมได้ยาก ่
 5. 5. การวางแผนรับมือต่อเสียงวิจารณ์
 6. 6. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์1. เข้าร่วมสังคมต่างๆ แต่เนินๆ ่
 7. 7. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์1. เข้าร่วมสังคมต่างๆ แต่เนินๆ ่2. วางตัวเป็ นผู ช่วย หาข้อมูลและ ้แก้ปญหา ั
 8. 8. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์1. เข้าร่วมสังคมต่างๆ แต่เนินๆ ่2. วางตัวเป็ นผู ช่วย หาข้อมูลและ ้แก้ปญหา ั3. เตือนถึงความไม่สะดวก และปัญหาทีอาจเกิด ในอนาคต ่เพือลดผลกระทบ ่
 9. 9. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ ่ต่อสินค้าและบริการ
 10. 10. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ ่ต่อสินค้าและบริการ4.1 สนองตอบต่อปัญหานันทันที ้ให้คามันว่าจะจัดการปัญหา ่แต่ไม่ระบุเวลา
 11. 11. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ ่ต่อสินค้าและบริการ4.2 ติดต่อผ่ายทีเ่ กียวข้อง แจง ่ขันตอน เพือแสดงความไม่เพิกเฉย ้ ่
 12. 12. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ ่ต่อสินค้าและบริการ4.2 ติดต่อผ่ายทีเ่ กียวข้อง แจง ่ขันตอน เพือแสดงความไม่เพิกเฉย ้ ่4.3 พู ดและสือสาร ในเชิงมิตร ่เท่านัน ้
 13. 13. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ ่ต่อสินค้าและบริการ4.4 แจ้งกลับอย่างรวดเร็ว เมือ่แก้ไขปัญหาได้ พร้อมคาขอโทษ
 14. 14. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์4. เมือลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ ่ต่อสินค้าและบริการ4.4 แจ้งกลับอย่างรวดเร็ว เมือ่แก้ไขปัญหาได้ พร้อมคาขอโทษ4.5 ติดตามต่อเนือง พร้อมอาจ ่เสนอ บริการเพิมเติม ่
 15. 15. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์5. หากมีผูประสงค์ร้าย หวัง ้ทาลายชือเสียง ่-ให้ต่อสูด้วยข้อมูล รายละเอียด ้ทีเ่ ป็ นความจริง
 16. 16. การวางแผนรับมือ ต่อเสียงวิจารณ์5. หากมีผูประสงค์ร้าย หวัง ้ทาลายชือเสียง ่-ให้ต่อสูด้วยข้อมูล รายละเอียด ้ทีเ่ ป็ นความจริง-หากเป็ นการทาลายชือเสียงอย่าง ่รุนแรง ให้ดาเนินการทางกฎหมายเพือปกป้ องชือเสียง ่ ่
 17. 17. สรุป“อย่าเพิกเฉยต่อเสียงวิจารณ์ ออนไลน์”

×