EFQM model

2,694 views
2,535 views

Published on

Pragmatic tool for develop EFQM in your organisation in 5 languages (nederlands, français, english, deutsch, pportugese)

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Praktijkgericht en zelfwerkzaamheid: Negen aandachtsvelden die bedrijfsvoering samenvatten. Het model maakt een onderscheid op welke wijze de onderneming functioneert en wat die inspanningen opleveren. Er is samenhang tussen de velden. De praktijkgerichtheid betekent ook dat zelfwerkzaamheid door het management het uitgangspunt is en er een gemeenschappelijk visie bestaat. Ontwikkelfasen: Leren is verbeteren, dit zal tijd vergen en er is behoefte aan mijlpalen. Vijf fasen zijn gedefinieerd die doorlopen moeten worden (RADAR principe). PDCA: Continu verbeteren is de motor van een goed draaiende organisatie. Plan = 1+2 Do = 3+4+5 Check = 6+7+8+9 Act =leren en verbeteren FOCUS op excellentie: Excellente organisaties worden gekenmerkt door leiderschap met lef, resultaatgerichtheid, continu verbeteren, transparantie en samenwerking . Professionele organisatie: - zitten diep in de problemen - weten wat je moet doen en waarvoor je er zijt, welke waarden en normen er zijn in de maatschappij - te krampachtig kopiëren van bedrijfsleven mag je niet doen - definieer het vak en weet ook dat er anderen zijn die het kunnen doen groeien - balans zetten tussen handhaven OO en klantenservice - scores zetten op protocollen
 • Zowel voor profit als non-profit sector. Het managementmodel wordt voor vier doeleinden gebruikt. 1. Bewustmaking: -start voor discussie in managementteam over noodzaak tot veranderen -bruikbaarheid van het model of gedeelte ervan -discussie over inhoud van het model, basisprincipe van verbeteren koppeling van organisatie- en resultaatgebieden + onderliggende fundamentele waarden 2. Diagnose: Sterke en zwakke kanten komen naar voor en biedt kansen voor verbeteracties. Je kan diagnose uitvoeren voor: a. positiebepaling te bekomen b. invullen van een scoreboek c. bekomen van een zelfevaluatierapport d. audit laten uitvoeren 3. Verbeteren: Na een diagnose heb je inzicht verkregen. Nu is het de kunst de juiste verbeterkeuzes te maken en als organisatie niet uit balans te geraken. 4. Besturen: Op drie niveaus kan het zijn nut bewijzen; operationeel, tactisch en strategisch. Accent ligt bij laatste twee en heeft een tijdhorizon van 1 a 3 jaar.
 • R = constant goede performantie, trends positief zijn, goed zijn tov zelf gestelde doelen, benchmarks, gevolg van aanpak, betrekking op alle processen A = getuigt van gezond verstand, geïntegreerd verloopt D = is goed als deze systematisch verloopt en goed geïmplementeerd A = metingen op kritische punten, adequaat leerproces, voortdurend verbeteringen worden aangebracht R = effecten => versterkend
 • EFQM model

  1. 1. Organisatieontwikkelingsmodel Een realistisch en pragmatisch DOE concept waarbij je het managementstuur in handen houdt en waarbij je focust op continu groeien Zelf-evaluaties voor organisaties / afdelingen gebaseerd op EFQM – CAF
  2. 2. Organisatieontwikkeling <ul><li>Referentie tot strategische doelstellingen of strategische projecten beleidsplan 2009 - … </li></ul><ul><li>Referentie tot lange termijn visie binnen de organisatie. </li></ul><ul><li>Het gaat om de invoering van TQM in de organisatie die shareholders van ons verwachten en waarbij gebruik zal worden gemaakt van het EFQM-model. </li></ul><ul><li>Beoogd resultaat : continu groeien </li></ul><ul><li>TQM bedrijfsfilosofie toepassen en de EFQM zelfevaluaties consequent jaarlijks uitvoeren. </li></ul>
  3. 3. Total Quality Management is een bedrijfsfilosofie gericht op het voortdurend verbeteren van de bedrijfsvoering op alle vlakken, in alle geledingen, met de medewerking van iedereen. Het doel is produceren van producten en diensten van verhoogde kwaliteit , gekoppeld aan hogere productiviteit en verhoogde efficiëntie M obiliseren van alle medewerkers om kwaliteitsgericht te handelen en het voortdurend verbeteren en beheersen van alle bedrijfsprocessen , staan centraal
  4. 4. EFQM - Excellence model European Foundation for Quality Management Het EFQM-Exellence model is een gestructureerde methode om een inzicht te verkrijgen in het niveau van uitmuntendheid van een organisatie. Met als doel excellente resultaten te realiseren voor zowel de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders en de samenleving.
  5. 5. Beslissing Topmanagement Stap 1: Uitvoering EFQM-Self-Assessment 2006 + Strategische keuzes => verbeteracties Stap 2: Uitvoering EFQM-Self-Assessment 2007 + Strategische keuzes => verbeteracties Stap 3: Indienen erkenningsdossier EFQM 2009 Stap 4: continuïteit EFQM Self-Assessment-implementatieplan
  6. 6. Uitgangspunten <ul><li>Praktijkgericht en z elfwerkzaamheid </li></ul><ul><li>Ontwikkelfasen </li></ul><ul><li>Deming </li></ul><ul><li>F ocus op excellentie </li></ul>Leren & verbeteren 1 3 2 4 5 7 6 8 9 1. Leiderschap 2. B eleid & Strategie 3. Medewerkers 4. Middelen & Partners 5. Processen 6. Klantenresultaten 7. Resultaten voor de medewerkers 8. Maatschappelijke resultaten 9. Belangrijkste sleutelresultaten
  7. 7. LEIDERSCHAP <ul><li>Hoe de leiders de missie en visie ontwikkelen en helpen om de beoogde resultaten te bereiken, waarden uitwerken die borg staan voor succes op lange termijn en deze via geschikte acties en een aangepaste werkwijze doorvoeren . </li></ul><ul><li>H oe leiders persoonlijk betrokken zijn bij het verzekeren van de ontwikkeling en de toepassing van het managementsysteem . </li></ul><ul><li>Hoe leiders organisatieverandering identificeren en verdedigen. </li></ul>1 a b c d e
  8. 8. BELEID & STRATEGIE Hoe de organisatie haar missie en visie verwezenlijkt door een strategie, die duidelijk gericht is op alle belanghebbenden en ondersteund wordt door aangepaste beleidslijnen, plannen, doelstellingen, objectieven en processen 2 a b c d
  9. 9. MEDEWERKERS <ul><li>Hoe de organisatie de kennis en het potentieel van haar medewerkers beheert, ontwikkelt en vrijmaakt op zowel individueel, team gebaseerd als organisatie overkoepelend niveau. </li></ul><ul><li>Hoe worden deze activiteiten gepland om het beleid en de strategie te ondersteunen en om te leiden tot een doeltreffende uitvoering van de processen? </li></ul>3 a b c d e
  10. 10. PARTNERS & MIDDELEN Hoe een organisatie haar - externe partnerships en - interne middelen plant om haar beleid en strategie en de doeltreffende uitvoering van de processen te ondersteunen 4 a b c d e
  11. 11. PROCESSEN Hoe de organisatie haar processen ontwerpt, beheert en verbeter t om haar beleid en strategie te ondersteunen, om volledige tevredenheid, en steeds meer toegevoegde waarde te genereren voor haar klanten en andere belanghebbenden 5 a b c d e
  12. 12. KLANTENRESULTATEN <ul><li>De perceptie van de externe klant over de organisatie in haar geheel (6a) </li></ul><ul><li>De resultaten bekeken door de bril van de organisatie (6b). </li></ul><ul><li>Welke aanvullende interne meetresultaten gebruik je voor de beheersing van de bedrijfsprocessen en activiteiten die in belangrijke mate de klantenresultaten bepalen? </li></ul>6 a b
  13. 13. MEDEWERKERSRESULTATEN <ul><li>We peilen naar het beeld dat de medewerker heeft van de organisatie en zijn positie daarin (7a) </li></ul><ul><li>Prestatie-indicatoren geven interne meetresultaten die een maat zijn voor de tevredenheid en de motivatie van de medewerkers (7b) </li></ul>7 a b
  14. 14. SAMENLEVINGSRESULTATEN Wat de organisatie bereikt met betrekking tot de maatschappelijke omgeving (lokale, nationaal en internationaal indien aangewezen) 8 a b
  15. 15. BELANGRIJKSTE SLEUTELRESULTATEN <ul><li>Evaluatie en beschrijving van de eindresultaten (tevredenheid van de aandeelhouders) </li></ul><ul><li>Prestatie-indicatoren die je gebruikt om de prestatieresultaten te volgen, te begrijpen, te voorspellen en te verbeteren </li></ul>9 a b
  16. 16. <ul><li>Een managementmodel 1. Bewustmaking 2. Diagnose 3. Verbeteren 4. Besturen </li></ul>Vier doelen
  17. 17. Uitvoering <ul><li>In company Onder begeleiding wordt het self-assessment uitgevoerd. Aantal door uzelf te bepalen sleutelfiguren. </li></ul><ul><li>2. Online via internet Elke gebruiker wordt in bezit gesteld van “LOGIN” gegevens . Het uitvoeren heeft een tijdslimiet van 2 uren . De individuele cijfers (sleutelfiguren) zijn VERTROUWELIJK en worden niet uitgewisseld. Noot: - de toelichtingen zijn aanpasbaar voor elke organisatie </li></ul>
  18. 18. Radar kaart <ul><li>R = Results (Excellente organisatie) </li></ul><ul><li>A = Approach (Benadering = Effectief) </li></ul><ul><li>D = Deployment (Ontplooiing = Efficiëntie) </li></ul><ul><li>A = Assessment (Evaluatie en beoordeling) </li></ul><ul><li>R = Review (Effecten => versterkend) </li></ul>
  19. 19. RADAR-kaart - Basisvereisten benadering Ontplooiing Evaluatie & beoordeling Gezond verstand Integratie Implementatie Systematiek Meten Evalueren Verbeteren 0% 25% 50% 75% 100 Veel Alles bewijs omvattend bewijs Goed bewijs Enig bewijs Geen bewijs
  20. 22. RADARKAART -Resultaten O% 25 % 50% 75% 100% Voor alle resultaten sinds min 5jaar Sterke positieve trends voor de meeste resultaten sinds minstens 3 jaar Positieve trends Vele resultaten sinds minstens 3 jaar Anekdotisch of Positieve trends geen resultaten voor sommige resultaten Anekdotisch of In Enkele Op Talrijke relevante In de Meeste In Alle relevante Geen resultaten gebieden gebieden gebieden gebieden Ontplooiing resultaten Trends Doelen Vergelijkingen Oorzaken Bereik
  21. 25. 2de halve dag <ul><li>Presentatie resultaten sleutelfiguren </li></ul><ul><li>Bespreking op basis van werkdocument </li></ul><ul><li>Strategische keuzes </li></ul><ul><li>- Keuze Criteria </li></ul><ul><li>- Keuze Subcriteria </li></ul><ul><li>- Keuze verbeteracties </li></ul>
  22. 26. Wat van belang is, hoe zie je jezelf
  23. 27. Analyse <ul><li>Totaal score volgens EFQM model </li></ul><ul><li>Analyse grafieken specifiek gericht naar - ontwikkelfasen - benchmarking - sterkten & zwakten </li></ul><ul><li>T ekstrapport aangevuld met verbetertips </li></ul>3 4 5 6 1 2 Dit rapport dient als basis voor het voeren van gestructureerde discussies omtrent mogelijke verbeteracties.
  24. 29. Diagnose & Analyse - Bewustwording <ul><li>Gemiddelde + ? / 1000 !!! </li></ul><ul><li>Grafieken </li></ul><ul><li>- 9 criteria - pieken ? </li></ul><ul><li>Vergelijkingen </li></ul><ul><li>Een hulp => N stellingen </li></ul>EFQM AWARD !
  25. 30. En nu toekomstgericht Wat kan je vaststellen? ENABLERS  N Sterkten  N Zwakten RESULTS  N Sterkten  N Zwakten Een hulp => N stellingen
  26. 31. En nu toekomstgericht Wat kunnen wij …? Verbeteren 3 criteria (maximum) 2 verbeteracties (max 6) ACTIEPLAN wie ? wat ? t egen wanneer ?
  27. 32. Dijkstraat 27 3550 Heusden-Zolder België Gsm + 32 (0) 473577167 [email_address] www.ehbm.net  smetswilly.be

  ×