semin ář – veřejné zakázky nový zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. účinný od 1. 7. 2006 kines [xx] november 2006
základní pojmy kines poznámky – italics underlined – třeba doplnit
v eřejná zakázka ( zadavatelé ) kines <ul><li>- v eřejný zadavatel (§ 2/2 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>ČR, státní příspěvkov...
v eřejná zakázka ( změna přístupu/rizika ) kines <ul><li>riziko ztráty veřejných zakázek </li></ul><ul><li>celoevropský tr...
formy zadávání veřejných zakázek kines <ul><li>přehled + seznámení se změnami </li></ul><ul><li>zjednodušené formy zadání ...
v eřejná zakázka ( druhy dle p ředmětu ) kines <ul><li>- VZ na dodávky (§ 8 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>- předmětem je poř...
v eřejná zakázka ( dle p ředpokl. hodnoty ) finanční limity kines <ul><li>- nadlimitní VZ </li></ul><ul><li>- podlimitní V...
v eřejná zakázka ( lhůty ) kines <ul><li>- nadlimitní VZ (OŘ 52 dnů, UŘ 40 dnů) </li></ul><ul><li>- podlimitní VZ – výrazn...
v eřejná zakázka ( námitky ) kines <ul><li>lhůty k podání námitek </li></ul><ul><ul><li>subjektivní (15 dnů) </li></ul></u...
správní delikty dodavatele kines <ul><li>řízení je zahájeno na návrh zadavatele, správce systému nebo z moci úřední </li><...
zadávací dokumentace, tech. podmínky kines <ul><li>jaké riziko hrozí uchazeči, pokud je na předmět VZ uzavřena smlouva bez...
možnosti legálního ovlivňování zadavatele kines <ul><li>neformální kontakt se zástupci zadavatele, členy hodnotící komise ...
druhy zadávacího řízení ( §21 ZVZ ) kines <ul><li>otevřené řízení (§ 27 ZVZ) </li></ul><ul><li>užší řízení (§ 28 ZVZ) - p...
podmínky jednacího řízení bez uveřejnění kines
omezení počtu zájemců ( § 61 ZVZ ) kines <ul><li>užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog </li></ul><ul>...
rámcové smlouvy, opční právo, zadávání částí veřejných zakázek kines <ul><li>rámcová smlouva (§ 11, 89-92 ZVZ) </li></ul>...
rizika při porušení pravidel kines
možnost měnit smlouvy po úspěšném získání VZ kines (pokud je smlouva součástí zadávacích podmínek)
konsorcia uchazečů – společná nabídka, subdodavatel ( § 51/5,6 ZVZ ) kines <ul><li>společná nabídka </li></ul><ul><ul><li...
registr veřejných zakázek ( www.centralniadresa.cz, TED, SIMAP ) kines <ul><li>jsou údaje v něm závazné? </li></ul><ul><...
referenční rozhraní pro státní správu kines
koncesní zákon kines <ul><li>VZ podléhající koncesnímu zákonu (§ 1/2 KZ) </li></ul><ul><li>- nadlimitní, </li></ul><ul><...
základní novinky kines <ul><li>- VZ malého rozsahu </li></ul><ul><li>- nová řízení: soutěžní dialog, zjednodušené podlimit...
další novinky kines - bez vyzvednutí (a tedy i zaplacení) zadávací dokumentace (nebyla-li zpřístupněna elektronicky) nelze...
kines .com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

public tenders

746 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • public tenders

  1. 1. semin ář – veřejné zakázky nový zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. účinný od 1. 7. 2006 kines [xx] november 2006
  2. 2. základní pojmy kines poznámky – italics underlined – třeba doplnit
  3. 3. v eřejná zakázka ( zadavatelé ) kines <ul><li>- v eřejný zadavatel (§ 2/2 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>ČR, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace </li></ul></ul><ul><ul><li>jiná právnická osoba (založena/zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu; vztah k veřejnému zadavateli – financování, ovládání, jmenování členů statut. orgánů) </li></ul></ul><ul><li>centrální zadavatel (§ 3 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, které jim následně prodává; nebo </li></ul></ul><ul><ul><li>provádí zadávací řízení a zadává VZ na vlastní účet nebo na účet jiných zadavatelů </li></ul></ul><ul><ul><li>zákon neřeší podrobnosti – např. financování Centrálního zadavatele (povinnost prodat předmět VZ jiným zadavatelům za cenu nikoli vyšší, než za jakou byly pořízeny) </li></ul></ul>
  4. 4. v eřejná zakázka ( změna přístupu/rizika ) kines <ul><li>riziko ztráty veřejných zakázek </li></ul><ul><li>celoevropský trend předmětné generalizace zadávacích podmínek </li></ul><ul><ul><li>posun od požadavku na konkrétní software MS k obecnému požadavku na software splňující určité parametry) </li></ul></ul><ul><ul><li>ekonomický výběr nemůže být činěn předem, ale až při hodnocení </li></ul></ul><ul><li>licenční smlouvy uzavírány s jiným subjektem, než který se účastní výběrových řízení </li></ul>
  5. 5. formy zadávání veřejných zakázek kines <ul><li>přehled + seznámení se změnami </li></ul><ul><li>zjednodušené formy zadání – zákonné předpoklady (obecně + implikace pro MS) </li></ul><ul><li>ochrana duševního vlastnictví </li></ul><ul><li>efektivní vynakládání prostředků </li></ul><ul><li>rámcové smlouvy </li></ul>
  6. 6. v eřejná zakázka ( druhy dle p ředmětu ) kines <ul><li>- VZ na dodávky (§ 8 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>- předmětem je pořízení věci (zboží), zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing) </li></ul></ul><ul><li>- VZ na služby (§ 10 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>- VZ, která není VZ na dodávky nebo VZ na stavební práce </li></ul></ul><ul><ul><li>- software je podle českého práva vždy VZ na služby (SW není věc a nemůže proto být VZ na dodávky) </li></ul></ul><ul><ul><li>- poskytnutí dodávky (podle § 8 ZVZ), pokud je předpokládaná hodnota služeb vyšší než předpokládaná hodnota dodávky </li></ul></ul><ul><ul><li>- služby se dělí do kategorií stanovených v přílohách zákona č.1 a č.2 </li></ul></ul>
  7. 7. v eřejná zakázka ( dle p ředpokl. hodnoty ) finanční limity kines <ul><li>- nadlimitní VZ </li></ul><ul><li>- podlimitní VZ – od 2 mil. Kč ( výjimky (§ 18/2 ZVZ) ) </li></ul><ul><ul><li>- dodávky/služby (i) poskytované Vězeňskou službou, (ii) související s poskytováním humanitární pomoci, (iii) související se zajištěním referenda, </li></ul></ul><ul><ul><li>- je-li zadavatel (iv) zpravodajskou službou, (v) zastupitelským úřadem ČR v zahraničí </li></ul></ul><ul><li>- VZ malého rozsahu – do 2 mil. Kč </li></ul><ul><ul><li>- zadavatel nemusí zadávat tyto VZ podle ZVZ (§ 18/3 ZVZ), je však povinen dodržet zásady dle § 6 (transparentnost, rovné zacházení, nediskriminace) </li></ul></ul><ul><ul><li>- platí obecná pravidla ZVZ (např. předpokládaná hodnota VZ, pravidla pro dělení zakázek) </li></ul></ul>
  8. 8. v eřejná zakázka ( lhůty ) kines <ul><li>- nadlimitní VZ (OŘ 52 dnů, UŘ 40 dnů) </li></ul><ul><li>- podlimitní VZ – výrazně zkráceny </li></ul><ul><ul><li>- podání žádosti o účast (15 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>- podání nabídky (OŘ 22 dnů, UŘ 15 dnů) </li></ul></ul><ul><li>- další možnosti zkrácení (mohou se sčítat) </li></ul><ul><ul><li>- odeslání oznámení elektronicky (o 7 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>- neomezený elektronický přístup k zad. dokumentaci (o 5 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>- nepovinné předběžné oznámení (až o 16 dnů) </li></ul></ul><ul><li>- možnost zkrácení lhůt v naléhavých případech </li></ul>
  9. 9. v eřejná zakázka ( námitky ) kines <ul><li>lhůty k podání námitek </li></ul><ul><ul><li>subjektivní (15 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>objektivní (do uzavření smlouvy) </li></ul></ul><ul><li>změny v právní úpravě námitek od 1. 7. 2006 </li></ul><ul><ul><li>- může podat kterýkoli dodavatel (u nadlimitních a podlimitních VZ a u soutěže o návrh), který má nebo měl zájem na získání VZ </li></ul></ul><ul><ul><li>nejčastější důvody námitek u zakázek na SW - nesoulad se ZVZ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nedodržení kvalifikačních předpokladů </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nedodržení rovnosti při hodnocení – nerespektování výsledků hodnotící komise </li></ul></ul></ul>
  10. 10. správní delikty dodavatele kines <ul><li>řízení je zahájeno na návrh zadavatele, správce systému nebo z moci úřední </li></ul><ul><ul><li>dodavatel předloží k prokázání splnění kvalifikace nepravdivý výpis ze seznamu či certifikát o kvalifikaci (např. po změně údajů zapsaných v seznamu) </li></ul></ul><ul><li>pokuta do 10 mil. Kč </li></ul>
  11. 11. zadávací dokumentace, tech. podmínky kines <ul><li>jaké riziko hrozí uchazeči, pokud je na předmět VZ uzavřena smlouva bez výběrového řízení </li></ul><ul><ul><li>PR </li></ul></ul><ul><ul><li>neplatnost smlouvy </li></ul></ul><ul><ul><li>další </li></ul></ul><ul><li>při prodeji licencí by měl být uchazečem VZ Microsoft, prodejce, nebo oba (JANA: existuje zpracované stanovisko, které se pokusí dohledat ) </li></ul>
  12. 12. možnosti legálního ovlivňování zadavatele kines <ul><li>neformální kontakt se zástupci zadavatele, členy hodnotící komise </li></ul><ul><li>pozvání na večeři </li></ul><ul><li>prezentace </li></ul><ul><li>negativní vyjádření o ostatních uchazečích apod, </li></ul><ul><li>kde je hranice trestného činu nebo jiného porušeni zákona </li></ul><ul><li>možnost úpravy v samotných podmínkách výběrového řízení </li></ul>
  13. 13. druhy zadávacího řízení ( §21 ZVZ ) kines <ul><li>otevřené řízení (§ 27 ZVZ) </li></ul><ul><li>užší řízení (§ 28 ZVZ) - povinnost vyzvat nejméně 5 zájemců </li></ul><ul><li>jednací řízení s uveřejněním (§ 22, 29-32 ZVZ) - zadavatel nesmí podstatně změnit zadávací podmínky, omezení na min. 3 zájemce </li></ul><ul><li>- jednací řízení bez uveřejnění (§ 23, 34 ZVZ) - v předchozím řízení žádné nabídky (žádosti), nelze změnit zadávací podmínky, řízení musí být zahájeno bezodkladně po zrušení předchozího </li></ul><ul><li>- soutěžní dialog (§ 24, 35-37 ZVZ) - pouze pro VZ se zvláště složitým předmětem plnění, min. 3 dodavatelé </li></ul><ul><li>- zjednodušené podlimitní řízení (§ 25, 38 ZVZ) – min. 5 zájemců,nesmí být opakovaně vyzýván stejný okruh zájemců </li></ul>
  14. 14. podmínky jednacího řízení bez uveřejnění kines
  15. 15. omezení počtu zájemců ( § 61 ZVZ ) kines <ul><li>užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog </li></ul><ul><li>podle objektivních kritérií ( uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení ) – musí odpovídat některému z ekonomických, finančních nebo technických kvalifikačních předpokladů </li></ul><ul><li>i možnost náhodného losu (popř. kombinace) </li></ul><ul><li>vždy je třeba dodržet zásady zadávání (§ 6 ZVZ) </li></ul><ul><li>povinnost pořídit protokol </li></ul>
  16. 16. rámcové smlouvy, opční právo, zadávání částí veřejných zakázek kines <ul><li>rámcová smlouva (§ 11, 89-92 ZVZ) </li></ul><ul><li>požadavky dle zákona </li></ul><ul><ul><li>písemná smlouva na dobu určitou (max. 4 roky) </li></ul></ul><ul><ul><li>1 nebo více dodavatelů </li></ul></ul><ul><ul><li>podmínky jednotlivých VZ (dílčích plnění) zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy (zejména cena a množství) </li></ul></ul><ul><ul><li>- dílčí plnění na základě písemné výzvy k plnění nebo k podání nabídky </li></ul></ul><ul><li>slučitelnost s dokumenty MS </li></ul><ul><li>důsledky </li></ul>
  17. 17. rizika při porušení pravidel kines
  18. 18. možnost měnit smlouvy po úspěšném získání VZ kines (pokud je smlouva součástí zadávacích podmínek)
  19. 19. konsorcia uchazečů – společná nabídka, subdodavatel ( § 51/5,6 ZVZ ) kines <ul><li>společná nabídka </li></ul><ul><ul><li>smlouva (o sdružení) – spolu s doklady prokazujícími kvalifikaci, nejpozději s podáním společné nabídky </li></ul></ul><ul><ul><li>společná a nerozdílná odpovědnost, kterou nelze vyloučit </li></ul></ul><ul><ul><li>všichni prokazují – základní kvalifikační předpoklady, výpis z OR; společně prokazují – zbývající předpoklady </li></ul></ul><ul><li>subdodavatel - smlouva – závazek subdodavatele poskytnout určené plnění; nelze prokázat základní kvalifikační předpoklady a výpis z OR </li></ul><ul><li>alternativy </li></ul><ul><ul><li>MS jako prime nebo sub-contractor </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody nevýhody (JANA: tuto část připravím sama) </li></ul></ul>
  20. 20. registr veřejných zakázek ( www.centralniadresa.cz, TED, SIMAP ) kines <ul><li>jsou údaje v něm závazné? </li></ul><ul><li>co v případě, že je ve zveřejněných údajích chyba </li></ul>
  21. 21. referenční rozhraní pro státní správu kines
  22. 22. koncesní zákon kines <ul><li>VZ podléhající koncesnímu zákonu (§ 1/2 KZ) </li></ul><ul><li>- nadlimitní, </li></ul><ul><li>na dobu určitou nad 5 let, </li></ul><ul><li>dodavatel nese rizika, která obvykle nese zadavatel </li></ul>
  23. 23. základní novinky kines <ul><li>- VZ malého rozsahu </li></ul><ul><li>- nová řízení: soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení </li></ul><ul><li>- centrální zadávání </li></ul><ul><li>- rámcové smlouvy pro všechny zadavatele </li></ul><ul><li>možnost plně elektronického zadávání </li></ul><ul><li>změny v definici VZ: </li></ul><ul><ul><li>- vypuštěn spodní limit 2 mil. Kč </li></ul></ul><ul><ul><li>- povinnost uzavřít písemnou smlouvu na VZ, které je zadavatel povinen zadat </li></ul></ul>
  24. 24. další novinky kines - bez vyzvednutí (a tedy i zaplacení) zadávací dokumentace (nebyla-li zpřístupněna elektronicky) nelze podat nabídku (§ 48 ZVZ)
  25. 25. kines .com

  ×