Successieplanning in vennootschappen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Successieplanning in vennootschappen

on

 • 3,493 views

Presentatie door Luc De Meester over vermogensbeheer en successieplanning op de Aconas Academy.

Presentatie door Luc De Meester over vermogensbeheer en successieplanning op de Aconas Academy.

Statistics

Views

Total Views
3,493
Views on SlideShare
3,489
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

4 Embeds 4

http://www.plaxo.com 1
http://www.slideshare.net 1
http://www.linkedin.com 1
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Successieplanning in vennootschappen Successieplanning in vennootschappen Presentation Transcript

  • Thema-avond
  • De Zaat,
  • 20 april 2010
  • Luc De Meester
  • docent « estate planner »
  • [email_address]
  “ VERMOGENSPLANNING” binnen familiebedrijven in Vlaams Gewest Familiale vermogensplanning
 • AMERIKAANS ONDERZOEK Familiale vermogensplanning
 • PRIMAIRE VRAGEN
  • Wanneer « estate planning » ?
  • Persoonlijke en familiale situatie ?
  • Juridisch statuut ?
  • Patrimoniumsituatie ?
  • Subjectieve wensen en behoeften :
  • - burgerlijke aspecten ?
  • - fiscaal optimalisatie ?
  • 6. Evolutie van uw situatie ?
  Familiale vermogensplanning
 • CRUCIALE LEVENSFASEN Familiale vermogensplanning
 • SAMENWONEN
  • geregistreerd partnerschap
  • - attest wettelijke samenwoning
  • structuur patrimonium bepalen
  • - eigen aandelen creëren
  • (excl. beheer, genot en beschikking)
  • - samenwoningovereenkomst
  • (aanwasbeding aandelen optie VE-VRG-NE)
  • testamentaire beschikking
  • - algemeen legataris
  • (min. toewijzing vennootschapsaandelen )
  Familiale vermogensplanning
 • TROUWEN
  • keuze van het huwelijksstelsel
  • «  scheiding van goederen»
  • met beperkt interne gemeenschap TIGV
  • - beroepsinkomsten = eigen goed
  • - inbreng in TIGV (gezinswoning, goederen/
  • gelden/aandelen op beider naam, zaken
  • zonder exclusief bewijs…)
  • - optioneel terugnamerecht bij ontbinding
  • - keuze- en verblijvingsbedingen bij overlijden
  • - verrekeningsbeding
  Familiale vermogensplanning
 • TROUWEN
  • specifieke clausule in huwelijkscontract inzake onverdeelde aandelen:
  • “ bij ontbinding van het huwelijk door overlijden zal de langstlevende echtgenoot de (vennootschap)aandelen overeenkomstig artikel 1457 B.W. mogen voorafnemen zonder dat een aanrekening van de waarde dient te worden doorgevoerd”
  • specifieke clausule in huwelijkscontract inzake levensverzekeringen
  • “ de vermogenswaarde van levensverzekeringen uit beroepsactiviteit komen toe aan LLE als huwelijksvoordeel”
  Familiale vermogensplanning
 • ONROEREND PATRIMONIUM privé / vennootschap
  • Gezinswoning in privé :
  • - fiscale voordelen
  • (koopkosten, abattement, meeneembaarheid,
  • 6% BTW nieuwbouw , woonbonus, energie-
  • besparende investeringen, vermindering O.V.)
  • - notariële akte
  • “ bescherming tegen schuldeiser”
  • - vrijstelling successierechten
  • - geen omzettingsrecht door kinderen
  • - gemakkelijk verkoopbaar
  • - geen meerwaardebelasting
  Familiale vermogensplanning
 • ONROEREND PATRIMONIUM privé / vennootschap
  • Gezinswoning in vennootschap
  • - inbreng – creatie aandelen = 10% registratierecht
  • - bestuurder : belastbaar voordeel van alle aard
  • - dure uitbrenglasten
  • ( meerwaardebel. 33,99 % / registratie 10 % - liquidatie 10%)
  • oplossing :
  • * onttrekking naakte eigendom door kapitaalvermindering
  • * meerwaarde op NE / registratie max. 1% (BVBA-CV-LV-VOF)
  • Eigendomssplitsing privéwoning / bedrijfsruimte
  • - lotisering : privégebouw VE = NP
  • beroepsgebouw VRG = RP / NE = NP
  Familiale vermogensbelasting
 • ONROEREND PATRIMONIUM privé / vennootschap
  • Ander onroerend goed verwerven
   • - vruchtgebruikconstructie via bedrijfsleider
   • (+ kinderen) en vennootschap
   • configuratie
  • ~ 99% vruchtgebruik à vennootschap 20 jaar
  • ~ 98% naakte eigendom à bedrijfsleider(s)
  • ~ 01 % naakte eigendom à kinderen (opvolger) met onherroepelijke koopoptie en volgplicht
  • ~ 01 % volle eigendom à bedrijfsleider (s)
  • voordeel
  • ~ onverdeeldheid = overname à 1% registratierecht
  Familiale vermogensplanning
 • ONROEREND PATRIMONIUM privé / vennootschap
   • voorwaarden
   • geen herkwalificatie in huur mits :
   • 1.-het vruchtgebruik moet zijn verkregen van een derde 2.-de looptijd van het vruchtgebruik moet minstens twintig jaar
   • 3.-een belangrijk deel (± 50 %) van het onroerend goed dient te worden aangewend voor de eigenlijke activiteit van de onderneming 4.-voor het gedeelte dat niet voor de eigenlijke activiteit van de onderneming wordt aangewend, dient een marktconforme huur te worden betaald op basis van een geregistreerde huurovereenkomst 5.-de eventuele kosten die aan het onroerend goed worden uitgevoerd, moeten worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 605 en 606 B.W.
  Familiale vermogensplanning
 • ONROEREND PATRIMONIUM privé / vennootschap
   • erfpachtconstructie via bedrijfsleider (+ kinderen) en/of vennootschappen
   • configuratie
  • ~ max. 95% = erfpacht à vennootschap A min. 27 jaar
  • ~ min. 05% = tréfonds à vennootschap B of NP
  • voordeel
  • ~ erfpachtrechten = 0,20 % - koop tréfonds 10 %
  • klassieke overdracht : 500.000 € à 10% = 50.000 €
  • nu : (500.000 euro x 95% x 0,2%) + (500.000 euro x 5% x 10%)
  • = 950 euro + 2.500 euro = 3.450 euro (belastingsdruk 0,69%)
  Familiale vermogensplanning
 • ONROEREND PATRIMONIUM privé / vennootschap
   • voorwaarden
   • geen herkwalificatie in verkoop mits :
   • 1.-éénmalig pachtrecht 95% + periodieke canon
   • 2.-koper erfpacht en tréfoncier niet verbonden
   • (hoofdaandeelhouders in beide venn. of dezelfde aandeelhouders)
   • 3.-periode van 15 dagen tussen de 2 notariële aktes
   • 4.-verbintenis tijdens de duur van de erfpacht de volle eigendom niet opnieuw samen te stellen
   • 5.-gedurende vijf jaar geen controlewijziging door te voeren en dezelfde bestuurders van beide vennootschappen mogen alleen of samen niet de meerderheid van de raad van bestuur uitmaken.
  Familiale vermogensplanning
 • TARIEVEN BEDRIJFSOVERDRACHT Familiale vermogensplanning overdracht aandelen schenken zonder voorwaarden 3 à 7 % schenken onder voorwaarden 2 % schenken buitenlands notaris 0 % vererving onder voorwaarden 0 % beding van aanwas 0 % inbreng / uitbreng vastgoed uitgez. woonruimten (10 %) 0 à 1 %
 • DECUMUL RECHTE LIJN tussen echtgenoten en samenwonenden
  • Box 1 = ONROEREND
  • Box 2 = ROEREND
  Familiale vermogensplanning 0 – 50.000 € 3 % 50.001 – 250.000 9 % > 250.000 27 %
 • SCHENKINGS- EN SUCCESSIE
  • Toepasselijke tarieven
  Familiale vermogensplanning successie schenking (bouwgrond) In rechte lijn en tussen echtgenoten 3%-27% 3%-30% 1%-30% Samenwonenden 3%-27% 20%-80% Broers en zussen 30%-65% 20%-65% 10%-65% Ooms en tantes 45%-65% 25%-70% 10%-70% Neven en nichten 45%-65% 25%-70% 10%-70% Anderen 45%-65% 30%-80%... 10%-80%
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • notariële schenking bij leven
  • - binnenlands notaris met voorwaarden (2%)
  • specifieke voorwaarden
  • ~ aandelen uit commerciële activiteit of vrij beroep
  • ~ ofwel min. 10 % van de stemrechten , ofwel min.
  • 10 % van de totaliteit van de aandelen
  • ~ dito vorderingen gepaard met schenking aandelen
  • ~ dito universialiteit van goederen of bedrijfstak
  • ~ activiteit en zetel ( in E.E.R.) vijf jaar lang behouden
  • ~ correcte doelomschrijving (bv. consultancy)
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • - buitenlands notaris zonder voorwaarden (0%)
  • bemerkingen
  • ~ alleen roerende goederen
   • ~ tegenstelbaarheid van akte aan derden ook in België
   • ~ geen verplichting tot registratie in België
    • ~ driejaarstermijn (art. 7 W.Succ.) doch bij vrijwillige registratie in België, geen driejaarstermijn meer
    • ~ ereloon ned. notaris 1.500 € à 2.500 € + 19% BTW
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • - schenkingsmodaliteiten met controle
   • ~ voorbehoud van vruchtgebruik met exclusief stemrecht
   • ~ zakelijke subrogatie
   • ~ optioneel recht van conventionele terugkeer
   • ~ verbod tot vervreemden en inbreng in gemeenschap
   • ~ fideïcommis de residuo ( restlegaat )
   • ~ ontbindende voorwaarde van overleven X  jaar
   • ~ schenking tussen echtgenoten
  • ~ X % volle eigendom in bezit houden
  • ~ kosten lastens schenker
  • ~ financiële bijstand
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • in combinatie met een gewone commanditaire vennootschap bij leven (C.V.)
  • kenmerken
  • - m inimum kapitaal: 1 € € volstaat – slechts 2 vennoten
  • ( geen notariële akte - bankattest -financieel plan - revisor)
  • - p ersoonlijke schuldeisers hebben geen verhaal tegen C . V .
  • -1 van de 2 vennoten (de stille vennoot) volledig anoniem
  • - stille vennoot aansprakelijk tot inbreng ( perfect beschermd )
  • - gecommanditeerde vennoot kenbaar + persoonlijk aansprakelijk
   • - a andelenverdeling volledig naar keuze
   • - eenvoudige boekhouding - geen jaarrekening
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
    • mogelijke scenario's
    • van onroerend naar roerend
    • ~ inbreng onroerend goed 0% (tenzij woning 10%)
    • ~ schenken aandelen à 3% - 7% - 0%
    • ~ controlesystemen (onafzetbare zaakvoerder)
    • ~ uitbreng onroerend goed à 25€ of 1% registratie
    • splitsingen van vennootschappen
    • ~ verdeling van het familievermogen met controle
    • ~ doel: normaal beheer van privaat vermogen
    • ~ Fusiewet 11 december 2008 : Europese richtlijn ?
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • beding van aanwas bij overlijden (0%)
  • - voorwaarden
  • ~ twee personen bezitten eigen aandelen fifty/fity
    • ~ bij overlijden aangroei zonder rechten (kanscontract)
    • ~ opleg mogelijk (historische waarde)
  • - clausule in statuten vennootschap of bij geschrift
  • “ De vennoten komen met name overeen dat, ten titel van vergeldend kanscontract, alle aanwinsten geacht worden gedaan te zijn in het voordeel van de langstlevende vennoot van hen, die heel het vermogen van de vennootschap zal verkrijgen, alle inbrengen inbegrepen, tegen betaling van de schulden, die eveneens zullen geacht worden aangegaan te zijn geweest om gedragen te worden door de langstlevende vennoot van hen. “
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • Vererving door vrijstelling ( art. 60bis W.S. - 0%)
    • voorwaarden
  • ~ loonlast
  • * tussen 1 april 2009 en 31 maart 2011: nihil
  • * tussen 1 april 2011 en 30 juni 2014 : loonlast na overlijden
  • ~ participatievoorwaarde
    • * activa of aandelen moeten …
    • * in de 3 jaar voorafgaand aan het overlijden ….
    • * ononderbroken …
    • * voor minstens 50 % toebehoord hebben aan erflater of zijn echtgenoot
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • ~ gedurende 5 jaar na overlijden
  • * behoud van de activiteit
  • * geen terugbetalingen vorderingen / kapitaal
  • * blijvende opmaak van de jaarrekening
  • ~ holdingregime ( netto-waarde beperkt tot de waarde van de aandelen van (en vorderingen op) de dochtervennootschappen die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen)
  • ~ meldingsplicht in de aangifte van nalatenschap, wijziging binnen de 5 jaar en na de 5 jaar
  Familiale vermogensplanning
 • OVERDRACHT VENNOOTSCHAPSAANDELEN
  • combi schenken en erven (acendentenverdeling)
  • 1.- schenking van portefeuille aan één kind en aandelen van de onderneming aan het andere kind
   • ~ risico van inkorting dubbele akte
   • 2.-testamentaire verkaveling
   • ~ creatie onverdeeldheid
   • 3.-keuzetestament gezinswoning (vrijstelling GZW)
   • ~ legaat in vruchtgebruik;
   • ~ legaat in volle eigendom;
   • ~ legaat van 49 % (99%) in VE en 1 % in VRG
  Familiale vermogensplanning
 • LAST MINUTE STRATEGIE
  • Jef, terminaal ziek, man van Frieda (60 jaar)
  • met 2 kinderen
  • vererfbaar vermogen :
   • gezinswoning(1/2) 300.000 €
   • appartement aan zee(1/2) 200.000 €
   • roerende zaken(1/2) 400.000 €
   • vennootschapsaandelen(1/1) 250.000 €
  Familiale vermogensplanning
 • raming erfenisrechten VOOR successieplanning Familiale vermogensplanning Erfgenaam Erfdeel Erfenisrecht Frieda 266.000 € 13.530 € Dochter 217.000 € 13.530 € Zoon 217.000 € 13.530 € TOTALEN 700.000 € 40.590 € Belastingdruk 5,80 %
 • LAST MINUTE STRATEGIE
  • mogelijke instrumenten
  • notariële akte: algemeen en specifiek mandaat
   • alle handelingen voor vermogensbeheer
  • testamentaire toebedeling GZW @ LLE
  • appartement via sterfhuisclausule @ LLE
  • vennootschapsaandelen schenken @ LLE
  • met fideï-commis de residuo
  Familiale vermogensplanning
 • raming erfenisrechten NA planning “in extremis” Familiale vermogensplanning Erfgenaam Erfdeel Erfenisrecht Frieda 226.000 € 3.840 € Dochter 62.000 € 2.580 € Zoon 62.000 € 2.580 € Totaal nalatenschap 350.000 € 9.000 € Sterfhuisclausule 100.000 € 0 € Schenking privégoed 250.000 € 7.500 € BELASTINGDRUK 700.000 € 2,36 %
 • VRAGEN ?
  • “ It’s never too late to plan your estate” !
  Familiale vermogensplanning