Voorbeeld Vrijhandels Optiek (W22 09)

358 views

Published on

Voorbeeld van de publicatie Vrijhandelsoptiek die elke twee weken door SLEA wordt gepubliceerd, zie ook www.slea.nl

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voorbeeld Vrijhandels Optiek (W22 09)

  1. 1. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 22 2009 | 25-05-2009 | Pagina 1 De kans op verdere vertraging voor de administratieve BBL consultatie reverse flow: doorbraak of nog meer reverse flow is reëel. Ofgem eist een objectief tarief en vertraging? het is maar zeer de vraag of het onderhavige voorstel aan die eis voldoet. Volgens de afwijzing van BBL’s Het onzalige fenomeen van prikkelcomponenten 2008 tariefvoorstel voldoet een tarief aan die eis als het op werkelijke kosten is gebaseerd of als het markt- SDE: onderbenutting en oversubsidiering conform is. Een kosten gebaseerd tarief is voor BBL echter weinig aantrekkelijk. Daar de reverse flow een Dagdromen over elektrische auto’s administratieve dienst betreft, zijn er namelijk geen significante kosten mee gemoeid. Sterker nog, de prijs zou zelfs negatief kunnen zijn, daar er mogelijk kosten worden bespaard door de overeenkomstige vermin- dering van de forward flow. Voor BBL is een marktconform tarief daarom een beter alternatief. Ofgem BBL consultatie reverse flow: doorbraak of nog meldt dat in dat geval de tarieven een reflectie moeten meer vertraging? zijn van prijzen die tot stand komen door interactie tussen klanten en BBL. Als voorbeelden van een markt- BBL Company ( “BBL”) heeft op 18 mei een consultatie- conforme aanpak geeft Ofgem: capaciteitsveilingen document gepubliceerd met een voorstel voor een zonder minimum prijs, indexatie van de prijs aan een tariefsysteem voor de dienst administratieve reverse mandje van soortgelijke producten. Het derde en laatste flow1. Het document van 4 pagina’s geeft op hoofdlijnen voorbeeld is ‘market testing’, wat volgens Ofgem inhoudt het hoe en waarom van het tariefsvoorstel aan. tendering of een marktraadpleging die lijkt op een open Daarnaast bevat de website concept voorwaarden en season aanpak. handleidingen. Marktpartijen hebben de gelegenheid om op het voorstel te reageren tot en met 15 juni. Blijkens het consultatiedocument heeft BBL gekozen Vervolgens wil BBL het voorstel toesturen aan de voor vergelijking van de administratieve reverse flow toezichthouders in Nederland en Engeland. Bij dienst met gastransport van Engeland naar België via de goedkeuring van het voorstel kan BBL in het najaar van Interconnector. Op de tarieven van de Interconnector wil 2009 beginnen met het aanbieden van de BBL een kortingsfactor toepassen. Interconnector biedt administratieve en afschakelbare dienst van transport namelijk firm transport en BBL alleen afschakelbare van gas van Engeland naar Nederland. reverse flow. Tevens heeft BBL gekeken naar de historische spread tussen NBP en TTF en gecon- Vorig jaar heeft BBL eveneens een tariefvoorstel cludeerd dat de voorgestelde tarieven voor de reverse ingediend voor reverse flow maar dat is door Ofgem flow steun vinden in die spread3. De kortingsfactor voor afgewezen als zijnde niet ‘objectief’. Reverse flow is de afschakelbaarheid vindt verder steun in de kosten daardoor vooralsnog niet mogelijk, met als gevolg dat de van onbalans, aldus BBL. De uiteindelijke tarieven die Nederlandse TTF prijzen wel opwaarts beïnvloed BBL voorstelt bedragen 30% van het firm forward tarief kunnen worden door export naar Engeland, maar niet voor de zomer periode en 64% van het firm forward neerwaarts door virtuele import in het geval de Engelse tarief voor de winter periode. Daarmee komen de NBP goedkoper is dan TTF. De facto schermt BBL tarieven beduidend lager uit dan hetgeen BBL vorig jaar daarmee de Nederlandse markt af2. Actie is derhalve had ingediend. Het vorige voorstel voor reverse flow dringend geboden. De vraag is echter of het onder- tarieven ging namelijk uit van slechts 10% reductie ten havige voorstel wel de kritiek kan doorstaan. Als het opzichte van de firm forward tarieven. voorstel wordt goedgekeurd wordt daarmee mogelijk een doorbraak in de koppeling van Nederland aan de Het is zeer de vraag of Ofgem het huidige voorstel wel grootste vrije gasmarkt van Europa bewerkstelligd. Als accepteert, ondanks de significante verlaging van de het voorstel wordt afgekeurd, dan gaat er misschien wel voorgestelde tarieven ten opzichte van het vorige wederom een heel jaar verloren voordat werkelijke voorstel. De kans is namelijk reëel dat marktpartijen arbitrage tussen TTF en NBP mogelijk wordt. zelfs bij het huidige voorstel nog steeds geen interesse hebben in deze dienst. Korte termijncontracten zijn 1 Zie: http://www.bblcompany.com/en/download/Consultation_document_cha 3 rging_methodology_IRF_services.pdf Deze spread is mogelijk groter dan het geval had kunnen zijn als via 2 Zie ook het artikel ‘Rondje Noordzee duurt voort’ in Vrijhandelsoptiek BBL reverse flow toegepast had kunnen worden. Zodoende is de Week 20 ‘bevestiging’ minder hard dan BBL het doet voorkomen. Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033-4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  2. 2. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 22 2009 | 25-05-2009 | Pagina 2 relatief duur4 en bij lange termijn contracten lopen als marktpartijen bijvoorbeeld misbruik maken van het klanten een groot risico een kat in de zak te kopen. balanceringsregime. Het ligt daarom voor de hand dat Anders dan bij de Interconnector, waarmee BBL zich systeembeheerders bij het opstellen van spelregels aan vergelijkt, is de reverse flow van BBL geen fysiek zichzelf de mogelijkheid toekennen om generieke boetes transport maar slechts een administratieve op te leggen aan partijen met onbalans, eufemistisch dienstverlening. vaak prikkelcomponent genoemd. De gedachte er achter is simpel. Door de kosten van onbalans kunstmatig te Reverse flow is alleen interessant als BBL gas verhogen worden marktpartijen gestimuleerd onbalans aangeboden krijgt voor transport naar Engeland op te beperken. Hierdoor wordt het handhaven van de momenten dat TTF prijzen hoger zijn dan de Engelse systeembalans eenvoudiger. TenneT hanteert de NBP prijzen. Dit transport is prijstechnisch gezien mogelijkheid van opleggen van generieke boetes al onlogisch en vloeit waarschijnlijk voort uit contractuele jaren en, naar het zich laat aanzien, wil ook GTS de afspraken die de betrokkenen vooralsnog niet aan de mogelijkheid van een prikkelcomponent opnemen in het marktomstandigheden hebben aangepast. De vraag is of nieuwe balanceringsregime gas. Voor de ontwikkeling dat zo blijft. Door middel van reverse flow kunnen van de markt is dat echter een onzalig idee. inspanningen om tegen de marktprijzen in gas van TTF naar NBP te brengen ongedaan worden gemaakt. Het Voor marktpartijen valt de prikkelcomponent in de ligt dan voor de hand dat op zo een moment de categorie ‘regulatory risks’, zijnde de duurste van alle oorspronkelijke transporteurs alsnog hun afspraken in risico categorieën. Individuele partijen ontberen de lijn brengen met de marktprijzen. De dienst reverse flow mogelijkheid om de hoogte van de boete goed te is dan een zeer kort leven beschoren. De behoefte aan kunnen inschatten, laat staan te beïnvloeden. Zo hangt reverse flow bestaat louter bij de gratie van de hoogte van de prikkelcomponent die TenneT hanteert ogenschijnlijk onlogisch gedrag van bepaalde onder andere af van technische gebeurtenissen, zoals transporteurs. Als deze partijen overstappen naar uitval van centrales of interconnectoren. De hoogte van prijstechnisch gezien logisch gedrag, valt er geen de boetes is theoretisch onbeperkt waardoor voordeel meer te behalen met de administratieve leveranciers eigenlijk een hoge risicopremie in rekening reverse flow. Wat resteert is eventueel de behoefte aan moeten brengen bij eindverbruikers. Eindverbruikers zijn fysieke reverse flow. Echter, dat kan BBL voorlopig niet zodoende het kind van de rekening. bieden en Interconnector wel. Het consolideren van portefeuilles is de belangrijkste BBL vergelijkt de administratieve en afschakelbare remedie die marktpartijen hebben tegen de dreiging van reverse flow met een firm fysiek product. Vervolgens de boetes op onbalans. De boete wordt namelijk wordt een forse korting toegepast ter compensatie van geheven over de portefeuille onbalans van een het afschakelbare karakter van de dienst maar er is individuele PV partij. Door samenvoeging van een groot geen enkele garantie dat de dienst beschikbaar is op aantal aansluitingen in een portefeuille valt een momenten dat reverse flow commercieel interessant is. aanzienlijk deel van de willekeurige onbalans tegen Omdat verder uitstel van de introductie van reverse flow elkaar weg. Bij hoge prikkelcomponenten kunnen de ongewenst is, valt het te hopen dat BBL het huidige besparingen door samenvoeging van portefeuilles flink voorstel aanvult. Die aanvulling zou kunnen bestaan uit oplopen waardoor een concurrentievoordeel ontstaat ten een veiling van dat deel van de beschikbare capaciteit opzichte van kleine portefeuilles. dat niet op reguliere wijze is verkocht en genomineerd. Verbruikers in Nederland hebben dan de garantie dat Het samenvoegen van portefeuilles heeft geen invloed BBL niet langer uitsluitend in hun nadeel wordt gebruikt. op de totale systeemonbalans waar de TSO mee te Dat zal het vertrouwen in de prijsvorming op TTF zeer maken heeft. Door de consolidatie nemen slechts de ten goede komen. inkomsten voor de TSO uit de boeteheffing af. Samen- voegen van portefeuilles betekent voor de afnemers echter eveneens het beperken van keuzevrijheid. Erger nog, juist start-ups die kunnen zorgen voor innovatie, hebben het meest te leiden van hoge onbalansprijzen en Het onzalige fenomeen van prikkelcomponenten prikkelcomponenten. Systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor het De wens van TenneT en GTS om middelen te hebben handhaven van de balans in hun netwerk. Ze hebben om misbruik van het balanceringsregime te voorkomen daarbij slechts beperkte mogelijkheden om in te grijpen is legitiem. De inspanningen van de systeembeheerders zou zich echter vooral moeten richten op bevorderen 4 Structuur komt overeen met GTS korte termijn tariefstructuur van marktwerking voor korte termijn handel, niet op het Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033-4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  3. 3. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 22 2009 | 25-05-2009 | Pagina 3 afremmen ervan door middel van prikkelcomponenten. aan een rendement van 15% geholpen moeten worden5. Triviale verbeteringen zijn zaken als het zo kort mogelijk Welke bijdrage aan de doelen op het gebied van houden van de wachttijd tussen indienen van een duurzaamheid had EZ met de beschikbare middelen programma en het in werking treden ervan (gate kunnen halen als duurzame energie minder royaal closure) en beperken van operationele risico’s door te beloond zou worden? De overtekening van sommige werken met eenzijdige nominaties. Fundamentele categorieën is een teken aan de wand: de beleids- verbeteringen zijn mogelijk door intraday handel en de makers onderschatten de bereidwilligheid van biedladders voor onbalansenergie te integreren. Deze investeerders en gooien daardoor geld over de balk. integratie moet inhouden dat alle intraday biedingen die voor de gate closure niet zijn benut, automatisch worden De oversubsidiëring van duurzame elektriciteit steekt doorgeschoven naar de biedladders die de TSOs des te meer daar nu ten behoeve van de gebruiken voor de handhaving van de systeembalans. productiestatistieken opwek wordt gesubsidieerd op Als dan ook nog de toegang tot de intradaymarkt wordt momenten dat de markt daar totaal geen behoefte aan vereenvoudigd, dan kan het woord prikkelcomponent heeft. De afgelopen periode bleek eens te meer dat met gerust hart uit de codes en transportvoorwaarden Norned kan worden gekenmerkt als afvoerputje van de worden geschrapt. overschotten aan gesubsidieerde elektriciteit. Mede omdat Norned niet beschikbaar was, kwam zelfs op maandagochtend, 12 mei, de APX prijs in enkele uren niet hoger dan 1 ct/MWh. SDE: onderbenutting en oversubsidiering Een storend bijeffect van de gesubsidieerde opwek is dat het ten koste gaat van elektriciteitproductie met Volgens een overzicht van EZ over de status van de WKK-installaties. In plaats van een vangnet voor WKK- aanvragen voor SDE subsidie overtreffen de aanvragen exploitanten, kan EZ de (toekomstige) SDE regeling voor categorieën als biomassa en zonne-energie nu al beter zodanig aanpassen dat er geen subsidie wordt de hoeveelheid beschikbare middelen. Daarentegen blijft uitbetaald in de uren dat bijvoorbeeld de APX prijzen vooral wind op land fors achter bij de mogelijkheden. beneden 10 EUR/MWh liggen of lager zijn dan de Deze onderbenutting van beschikbare middelen waren marginale kostprijs van de allergoedkoopste centrale op voor PVDA en Groen Links op 19 mei aanleiding om bij fossiele brandstof. Bij zulke prijzen valt er namelijk niet de Minister van Economische Zaken aan te dringen op of nauwelijks CO2 uitstoot te besparen. Op zulke een herschikking van middelen tussen de categorieën. momenten is vooral sprake van verdringing van Zo wil PVDA’er Diederik Samsom het beschikbare geld productie met een hoog ‘must-run’ karakter door gebruiken om ongeveer 80 boeren en 5000 particulieren gesubsidieerde elektriciteit. Bij deze oversubsidiëring is blij te maken. het buitenland de lachende derde, door voor een habbekrats Nederland van zijn kunstmatig gecreëerde Opmerkelijk aan het kamerdebat is dat er wel aandacht overschot af te helpen. was voor de vraag waarom er zo weinig beroep wordt gedaan op de SDE voor wind op land, maar in alle talen gezwegen werd over het waarom van de overtekening van de andere categorieën. Dat is des te opmerkelijker daar er ook gesproken werd over de status van het Dagdromen over elektrische auto’s vangnet voor WKK. De minister kon voor zo een vangnet maar weinig enthousiasme opbrengen. Cogen, de Elektrische auto’s staan de laatste tijd volop in de belangenbehartiger van WKK exploitanten, wil een belangstelling. Door afwezigheid van uitlaatgassen, vangnet als het rendement op de investering beneden kunnen elektrische auto’s op lokaal niveau leiden tot een de 15% komt. De minister vindt dat absurd. Ze stelde gezonder leefklimaat. Of elektrische auto’s ook in het zelfs de retorische vraag waarom ze een bedrijf zou algemeen bijdragen aan een schonere lucht hangt sterk steunen met extra subsidie als het rendement op af van het moment waarop de accu wordt opgeladen. bijvoorbeeld 13% blijft steken. Pas als het langjarig Als de accu wordt opgeladen tijdens de absolute dal gemiddelde rendement beneden de 7% dreigt uit te uren, dan rijdt de auto waarschijnlijk nagenoeg CO2 vrij. komen, zou enige hulp te overwegen zijn. Als het opladen bijdraagt aan het verhogen van de Helaas werden tijdens het debat de SDE subsidies en 5 ECN en Kema hebben de berekening van de basisbedragen o.a. het WKK-vangnet als gescheiden onderwerpen gebaseerd op 15% return on equity bij 75 tot 80% externe financiering behandeld. Zo had minimaal de vraag gesteld moeten tegen 5% (bij groenfinanciering) of 6% rente en een restwaarde van de installatie na afloop van de subsidie van nul EUR. Zie ECN rapport worden waarom investeerders in duurzame energie wel ECN-E—08-090, pag 42 Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033-4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  4. 4. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 22 2009 | 25-05-2009 | Pagina 4 elektriciteitsvraag tijdens de piek, dan valt nog te bezien of er überhaupt sprake is van energiebesparing. Gelet op de aangekondigde maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen, zijn de voortekenen voor het behalen van energiebesparing niet gunstig. De Staatssecretaris De Jager heeft aangekondigd de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s te verlagen naar 10%. Deze maatregel is alleen interessant voor zakelijke rijders. Verwacht kan worden dat werkgevers in voorkomende gevallen ook een oplaadpunt bij kantoor ter beschikking stellen. Dat maakt waarschijnlijk dat het opladen overwegend overdag zal plaatsvinden. Opladen thuis tijdens de daluren kost de werknemer namelijk geld, opladen tijdens piekuren bij kantoor daarentegen komt ten laste van de werkgever. Zo bezien zouden stimuleringsmaatregelen zich juist moeten richten op particuliere rijders. Aanvullend moeten deze particulieren gestimuleerd worden om tijdens de goedkoopste uren de accu’s op te laden. In de huidige profielmethodiek is deze stimulans te zwak en op termijn waarschijnlijk contraproductief. Bij massaal gebruik van particuliere elektrische auto’s kan namelijk een extreme piekbelasting vlak na 23h00 worden verwacht. Opvallend is de grote aandacht voor mogelijkheden van technologische hoogstandjes als ‘vehicle to grid’6: de elektrische auto als steun en toeverlaat voor de systeembalans. Vooralsnog getuigen die pleidooien van weinig realiteitszin. Accu’s zijn erg duur en slijten door op- en ontladen. Als deze kosten 500 EUR/MWh bedragen en rekening wordt gehouden met 10% energieverlies, dan is een marktprijs van minimaal 550 EUR/MWh nodig om winstgevend de opslagcapaciteit van de auto te kunnen benutten. In 2008 had dat alleen via de onbalansmarkt een klein beetje geld kunnen opleveren7. Dit vereist echter een kostbaar communicatiesysteem dat momenteel voor veel 5 MW WKK installaties nog niet eens interessant is, laat staan voor een accu van 0,04 MW. Elektrisch rijden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het lokale leefklimaat, maar er mag niet worden vergeten dat niet rijden nog beter is dan elektrisch rijden. Bovendien zouden de overheidsinspanningen zich meer moeten richten op het vervangen van tweetakt motoren zoals toegepast in brom- en snorfietsen. Deze dragen namelijk relatief veel bij aan de lokale luchtvervuiling. 6 Zie bijvoorbeeld het interview van prof. Ockels in TenneT’s jaarverslag 2008 7 In 2008 kwam tijdens 16 uren een gemiddelde prijs van 660 EUR/MWh voor. Als elke gelegenheid volledig was benut met 40 kWh, dan was de maximale opbrengst 100 EUR geweest, exclusief kosten voor administratie en communicatie! Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033- 4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  5. 5. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 22 2009 | 25-05-2009 | Pagina 5 Wenst u de Vrijhandelsoptiek elke twee weken te ontvangen? Dat kan dat door een abonnement te nemen: Bestelformulier: Vrijhandelsoptiek ___________________________________________________________________ Hierbij abonneer ik mij, met onmiddellijke ingang en tot wederopzegging, op de tweewekelijkse publicatie Vrijhandelsoptiek. Ik/wij zullen de publicatie per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal ik voldoen na ontvangst van de factuur. De kosten bedragen per kwartaal: 245 EUR voor de eerste lezer plus 19,75 EUR voor iedere extra lezer. Bij betaling eens per jaar, is het verschuldigde bedrag 950 EUR plus 75 EUR voor iedere extra lezer. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. Ik accepteer dat SLEA’s Algemene voorwaarden voor levering van publicaties op deze overeenkomst van toepassing zijn. Ik zal de e-mail adressen van de extra lezers actueel houden en doorgeven via info@slea.nl Ik wens eens per jaar/kwartaal te betalen. (doorhalen wat niet van toepassing is.) Aantal lezers: Voornaam of voorletters: Achternaam: Telefoon: E-mail adres: Naam organisatie Adres: Factuuradres (indien afwijkend): t.a.v.: Handtekening/plaats en dagtekening: Gaarne dit formulier per fax toezenden aan: 033 469 1931 Of gescand naar info@slea.nl Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033- 4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.

×