Seminari pile sessió2 Lleida

330 views
204 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminari pile sessió2 Lleida

 1. 1. Seminari de Coordinació PILE Comarques de LLEIDA 2012-2013 Sessió 2 METODOLOGIA Neus Lorenzo Espai d’intercanvi Seminari PILE Lleida: https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile/home
 2. 2. Objectius de la sessióMetodologia: Exemples metodològics i activitats de referència● Mostrar l’entorn col·laboratiu del Seminari● Explicar el context● Construir conceptes a partir de l’intercanvi i del consens● Conèixer el marc teòric de la metodologia AICLE: 4/5 Cs● Descriure principis estratègics de planificació d’una unitat● Mostrar activitats de referència i extreure’n criteris d’anàlisi● Aplicar aquests criteris a activitats pròpies Neus Lorenzo
 3. 3. Marc teòric metodologia AICLE Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera Neus Lorenzo
 4. 4. CONTEXT: EUROPAOn 25 October 2011, the Council of Europe concludedto:“Encourage innovative forms of European co-operation,experimentation and new approaches to languageteaching and learning, such ascontent and language-integrated learning (including inbilingual schools), opportunities for language immersionmobility and, where appropriate, more extensive use of Neus LorenzoICT also in creative language learning environments.” Ref: Council (2011). Council Conclusions on Language Competences to Enhance Mobility., Official Journal of the European Union. Council of the European Union.. EDUC 256 SOC 891 CULT 83, 20.12.2011 (2011/C 372/07) Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:EN:PDF
 5. 5. CONTEXT: CATALUNYA●El Pla Integrat de Llengües Estrangeres vol afavorir eldesenvolupament de projectes plurilingües de qualitat.● En especial, vol facilitar les actuacions que impliquin l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts curriculars enllengües estrangeres (AICLE) en almenys una àrea nolingüística del currículum, i actuacions que incideixen tanten els aspectes metodològics vinculats amb eldesenvolupament de les classes, com en la potenciacióNeus Lorenzod’activitats complementàries i projectes que facilitin l’úsde les llengües en contextos reals i significatius. Ref: http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5a8e8f3-cc43-4a62-97aa-d000f38507e4/PILE. pdf
 6. 6. CONTEXT: CATALUNYA Gestió plurilingüe al PILE (Catalunya, 2012-2014) Ampliació de les situacions d’aprenentatge en llengua estrangera ● Modalitat A1) Primària,12% - LE1: llengua i AICLE. ● Modalitat A 2) Primària -LE2 en AICLE o projectes temàtics. ● Modalitat B) ESO,15% -LE1 ó LE2: llengua i AICLE ● Modalitat C) FP -LE1: llengua o projectes temàtics. ● Modalitat D) Batxillerat,18% -LE1 ó LE2: autonomia, emprenedoria, i AICLE. Neus Lorenzo(Batxibac: 33% del currículum Batxillerat en llengua francesa (Llengua,Literatura, Hª + altres) ORDRE: ENS/102/2012, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases generals per a la selecció de projectes de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per participar en el Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2012.
 7. 7. CONTEXT: CENTRE Projecte Lingüístic Plurilingüe*Immersió/acollida en Llengües estrangeres i Estratègies transversals a Accions comunicatives llengües oficials accions AICLE (i TIL) totes les àrees: en activitats extraescolars lectura, oralitat... CATALÀ-ARANÈS ANGLÈS - FRANCÈS LLENGUA EN LLENGÜES NO CASTELLÀ ITALIÀ - ALEMANY ALTRES ÀREES CURRICULARS Neus Lorenzo PRESA DE DECISIONS Recursos Formació/ Materials Recursos Currículum Estratègies humans assessoria didàctics organitzatius *D’acord amb el context propi de cada centre.
 8. 8. Enfocaments de l’ensenyament al llarg de la història Visió de conjunt...-Ensenyament tradicional-Ensenyament modern i contemporani-Ensenyament innovador i proactiu Neus Lorenzo
 9. 9. Experimentació i pràctica:Ensenyament tradicional Ivan P. Pavlov B. F. Skinner Albert Bandura, (s.I –s.XX) Ed. Lee Thorndike John B Watson ... Ref: http://ow.ly/f40mj Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296 Neus Lorenzo● ESCOLA: ●ALUMNAT: ●PROFESSORAT:Proporciona el model Aprèn per memorització de Programa per contingutsi centralitza els recursos. dades, reproducció i creació (acumulació d’informació) [escolàstica] d’hàbit. [positivisme] [conductisme]
 10. 10. Anàlisi i seqüència: Ferdinand Saussure, Jean Piaget,Ensenyament modern i contemporani Lew S. Vygotsky, Jerome Bruner, (s.XX) Laurence Kohlberg Paul Bloom... http://ow.ly/f41NX Ref: http://ow.ly/f47W1 http://ow.ly/f40YI Neus Lorenzo●ESCOLA: ●ALUMNAT ●PROFESSORAT:Controla el procés Aprèn per transferència, Programa per processosi selecciona ritmes. organització d’informació i rutines d’aprenentatge [funcionalista] i creació de coneixement. [evolucionisme] [constructivisme]
 11. 11. Multiperspectiva: Howard Gardner , George Siemens Ensenyament innovador i proactiu Stephen Downes Sugata Mitra Mark Johnson (s.XXI) George Lakoff…http://ow.ly/f4SGX http://ow.ly/f4RPO Ref: http://ow.ly/f48vC Neus Lorenzo●ESCOLA: ●ALUMNAT ● PROFESSORAT:Facilita oportunitats Aprèn per interacció, Programa per principis ii situacions d’ implicació i escenaris d’aprenentatgeaprenentatge desenvolupament [lideratge]diversificades competencial. [inclusiva] [connectivisme]
 12. 12. Marc teòric metodologia AICLE Finalitat: què i per què? CLIL : Content and Language Integrated Learning CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels. Ref: Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, FrigolsMartín, Mehisto, (2010). http://tiny.cc/51k1dw Neus Lorenzo…and with the objective of promoting learning strategies,creative curiosity, cognitive growth, active participation,social engagement, active citizenship, enterpreneurship... Ref: http://ow.ly/f7qDP Slide 26 Neus Lorenzo
 13. 13. Marc teòric: 4/5 Cs Communication (comunicar, interactuar) CLIL COMPETENCES Neus Lorenzo Content Cognition Creativity Community Context Culture (saber -conceptes, fets-, (saber ser, saber pensar) saber fer -procediments-) (saber estar, participar)Ref: Adaptat de Do Coyle
 14. 14. Jigsaw Reading Neus Lorenzo
 15. 15. MARC TEÒRIC: 4 CS●content/subject matter/project/theme●communication/language●cognition/thinking●culture/citizenship Neus Lorenzo
 16. 16. Content WHY AppropriateWHAT WHEN According to Syllabus content the level Takes Neus Lorenzo Learning by doing longer Subject methodology HOW HOW LONG
 17. 17. COMMUNICATION●Language is a conduit for communication and forlearning.●Meaningful and contextualised use of language.●Effective communication and interaction.“Learning to use language and using language tolearn” ●Language of learning (linked to the content) Neus Lorenzo ●Language for learning (linked to tasks completion) ●Language through learning (emerging during the learning process)
 18. 18. Communication Language functions (discussing, Key vocabulary and giving reasons, reporting,...)specific language and Language needed for task completion grammar structures. and classroom management for Language Learning of through Neus Lorenzo Language that comes up in the process. Difficult to predict before carryingout the activities.
 19. 19. Bastides de llenguaEXAMPLES: VISUAL SUPPORT -Posters - Photos real items- words P.E. Neus Lorenzo VISUAL SUPPORT - PPT Arts & Craft - Photos real items -sound UNIT PLANNING - Science - Scaffolding - substitution table - gapfilling - ... LANGUAGE ORGANISERS: students build language needed - Social Studies UNIT PLANNING - Arts, Craft & Design ASSESSING - PPT Social Studies -Checking test -multiple choice
 20. 20. Bastides de llengua ● Teacher-talk language used, use of questions, check regularly :whether students understand, clarify the organisation of their talkclearly, summarise regularly. ● Use of visuals and body language pictures, diagrams, :charts, flashcards, power point presentations… ● Task design matching, sequencing, chart-filling, speaking and :writing frames, lists of useful words and phrases, etc. ● Forms of interaction: whole-class, pair work, small groups. Neus LorenzoCooperative - collaborative work. ● Learning strategies explicitly taught. Note-taking, using :dictionaries, doing research, planning for writing, etc.
 21. 21. Precisió del llenguatgeCal diferenciar contextos de precisió●“The map is very big” (conversa informal) Cal identificar les accions concretesVs. -”Water and salt go up the roots”... (col·loquial)● “The scale of the map allows to see small details” Vs.(text formal) -“ Water and salt are absorved by...” (científic) Neus Lorenzo http://goo.gl/zCto2 Cummins (1984) Cal evitar seqüències casuals Cal objectivar l’observació -”Trees grow because they add branches and leaves every day ”... Vs. -”Crassa plants like living in dry weather”... ●“Trees grow when they obtain mineral salts Vs. ●and water, in sunlight ...” - “Crassa plants are adapted to dry weather” Ref: https://clilingmesoftly.files.wordpress.com/2012/03/l4c-model.png Ref: http://www2.education.ualberta.ca/staff/olenka.Bilash/best%20of%20bilash/bics%20calp.html
 22. 22. La llengua de les ciències And... Or... TO DESCRIBE Such as... First... Second... When... then If... then.... TO EXPLAIN Despite /Despite of... Because... Lorenzo Neus TO JUSTIFY In order to... Whenever... As we can see at... So it happens when...TO GIVE EVIDENCE Therefore... Ref: Adaptat de Neus Santmartí
 23. 23. L’estructura del text Many animal behaviors are instinctive. This means the animal knows how to do something when it is born. An example of an instinctive behavior is a bird building its nest. Birds do not need to learn how to build nests. They are born knowing how to do it. Another type of instinctive animal behavior is called imprinting. Animals do not have to learn this kind of behavior. Neus Lorenzo An example of imprinting is when geese babies learn to follow their mother. A goose baby follows the first thing that makes the call of a goose and that moves. Thanks to eLibrary, consolate of USA in Barcelona. Ref: http://ow.ly/exzNU
 24. 24. El repte cognitiu: una oportunitat comunicativa 1 Which of these two scales would give you a _________ more detailed map of the territory? Justify your 25.000 answer. 1 Language of learning: ____________ Language of learning: ● If scale is at one to one, ● scale, legend then... 100.000 ● Physical & Political map ● We can see… we cannot see ● numerator, denominator ● There are more details than in… Neus Lorenzo Language for learning: Language for leaning: Classroom language Interaction language ● Now it’s your turn… ● I agree / I don’t agee... ● We can look it up on... ● In my group, we think that… ● What’s the meaning of... ● We need to agree on how...Adapted from http://www.mcc.cc.ms.us/techprep/lessons.htm
 25. 25. COGNITION●Effectiveness and challenge●Critical thinking●Thinking skills: Bloom’s taxonomy - Which tasks will I develop to encourage higher order thinking? - Which thinking skills will we concentrate on which are appropriate for the content? Neus Lorenzo
 26. 26. Bloom’s taxonomy High Order Thinking - HOT Putting information together in an innovative way. Making judgements based on a set of guidelines. Breaking the concept into parts and understand how each part is related to one another. Use the knowledge gained in new ways. Making sense of what you have learned. Neus LorenzoRecalling relevant knowledge fromlong term memory. Low Order Thinking - LOT Ref http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax. htm
 27. 27. Neus Lorenzo
 28. 28. CULTURE●Explicit reference via the other 3Cs tocultural opportunities which would nothave existed in a mother tonguesetting.●Intercultural attitudes, knowledge ofself and others, critical cultural Neus Lorenzoawareness.
 29. 29. El component cultural ● Was the Bikini in fashion during the Roman Empire? ● How can you prove it? (Can you locate this image?) ●Explore webs of Roman clothes (describe) ●Translate Latin texts (on-line translation) ●Investigate on the Bikini and its history (…?) ●Present your conclusions and your research process. ●Make a list of useful: - Lexis & Structures ●Topic information ● ICT Tools ● Working attitudes Neus LorenzoRef: "bikini girls" mosaic (found by archeological excavation of the ancient Roman villa del Casale near Piazza Armerina in Sicily.Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Casale_Bikini_modified.jpg & http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armerina.jpgRef: http://www.unrv.com/culture/ancient-roman-clothing.phpRef: http://www.unrv.com/culture/ancient-roman-clothing.php &
 30. 30. We are heading towards the endof the day... but this is only the beginning Neus Lorenzo
 31. 31. Video Neus Lorenzo
 32. 32. Marc teòric metodologia AICLE Principis estratègics Integració d’aprenentatges (continguts, cultura i llengua) ● Aprenentatge Integrat de Contingut i Desenvolupament competencial ● Llengua Estrangera Gestió del coneixement (creixement cognitiu) ● Experimentació educativa (innovació) ●Ref: http://ow.ly/f1Wud Funcionalitat comunicativa de la llengua (context, ● Neus Lorenzo vehicle i objectiu d’aprenentatge) Coordinació docent (cohesió de centre) ●
 33. 33. Marc teòric metodologia AICLE Seqüència didàctica ● Què volem que aprenguin? (OBJECTIUS COMPETENCIALS) ● Com sabrem que ho han après? (CRITERIS D’AVALUACIÓ) ● Què farem perquè hi arribin? (ESTRATÈGIES) Liderar… Guiar… Delegar…. Avaluar AfavorirRol del docent Estimular Facilitar eines Assessorar Mostrar el procés Avaluar ● ● ● Reflexionar ● ● Crear la situació ● Produir, actuar Organitzar ● Col·laborar amb l’equip ● ● ● Accedir a la informació Neus Lorenzo ● Gestionar la recepció ● ● Participar ● ● Rol de l’alumne ● Connectar
 34. 34. Marc teòric metodologia AICLE Quan planifiquem la unitat ...● Content objectives: What do I want the learners to learn and know about, by the end of the lesson?● Language objectives: What is the main language that I need my pupils to be able to understand and/or use during the lesson?● Content concepts and procedures: What are the concepts and procedures that my pupils need to understand and are they suitable for their age and level?● Supplementary materials : What visuals and other support can I use to help me get my message accross and help my learners understand the content?● Adaptation of content: What teaching strategies can I use to make the content more accessible to my pupils, in terms of Lorenzo Neus language, but without compromising the content being taught, in terms of concepts and level?● Meaningful activities: What concrete hands on activities that are appropriate and relevant to my pupils’ world can I include?
 35. 35. Marc teòric metodologia AICLE + Connexió + Construcció Què hem de tenir cognitiva i raonament cultural i social en compte? COGNICIÓ COMUNITAT (ser) (saber estar) + Domini+ Coneixement lingüístic i temàtic Comunicatiu CONTINGUT CONTINGUTCURRICULAR LINGÜÍSTIC (sabers) (projecció) Neus Lorenzo + Desenvolupament + Contextualització Posem en comú les procedimental significativa nostres activitats disciplinar individual CRITERI CREATIVITAT (autonomia personal) (emprenedoria)
 36. 36. “The major future challenges inthe educational field are how toreform our learning systems toprepare our young people for jobsthat do not exist yet, usingtechnologies that have not beeninvented yet, in order to solve Neus Lorenzoproblems that haven’t beenidentified yet.” (Jan Figel, 2009)
 37. 37. Activitats de referènciaMade in (Rosamaria Felip)●PrimàriaARC: http://apliense.xtec.cat/arc/node/1480Presentació:Http://odissea.xtec.cat/file.php/10961/Sessi_2/Materials_Made_in/made_in_seminari_pile_sessi_2.pdf●From Input to Output (Oriol Pallarés) Neus LorenzoSecundària“Geometry everywhere”
 38. 38. TASCA● Revisar l’activitat presentada avui (portar-la a la sessió 3)● Incorporar-hi algun criteri i estràtègia d’ avaluació: ● Alumnat Neus Lorenzo ● Activitat (procés, paper docent, …)
 39. 39. Seminari de Coordinació PILE Comarques de LLEIDA 2012-2013 Sessió 2 Neus Lorenzo METODOLOGIA
 40. 40. From Input to OuputThrough the guided construction of knowledgeReinventing the Wheel for the CLIL classroom? Author: Oriol Pallarés *
 41. 41. El context secundària obligatòriaL’estratègia s’emmarca...●Aula de 1r d’ESO●Àrea de matemàtiques●Llengua d’aprenentatge: anglès●Unitat didàctica: de geometria●Moment de la unitat: activació de coneixements previs●Tasca: parlar per escriure sobre la presència de la geometria alnostre entorn.●Punt de partida pel que fa a l’L2: no hi ha principiants absoluts●Punt de partida pel que fa al contingut: relacionat amb l’entornproper de l’alumnat i amb ensenyaments previs●Professorat a l’aula: la professora de matemàtiques i la professora d’anglès●Activitat didàctica dissenyada per: C.Petit, O. Pallarés i T.Socias.
 42. 42. El meu pla d’acció el professorat diu…La nostra preocupació era...Els alumnes parlessin en anglès a la classe de matemàtiques en●anglès?El nostre pla d’acció era...●Proposar estratègies que convertissin l’aula de matemàtiques en unespai interactiu on s’aprèn llengua i matemàtiques de formaintegrada.
 43. 43. The Man Who CountedThe first two chapters tell how Malba Tahan, a Persianscholar, was traveling from Samarra to Baghdad whenhe met Beremiz Samir, a young lad with amazingmathematical abilities. The traveler then invitedBeremiz to come with him to Baghdad, where a manwith his abilities would certainly find profitableemployment. The rest of the book tells variousincidents. In all those events, Beremiz Samir uses hisabilities with calculation like a magic wand to amazeand entertain people, settle disputes, and find wise andjust solutions to seemingly unsolvable problems (from
 44. 44. “Don’t be surprised my friend,” continued Beremiz, “about the factthat I want to see turbans with geometric form. Geometry iseverywhere. Observe the regular and perfect shapes that manyobjects present. Flowers, leaves and a lot of animals reveal amazingsymmetries.”“Geometry, I insist, is everywhere. In the solar disc, in the butterfly, inthe diamond, in the starfish, even in the tiniest grain of sand. There isan infinite variety of geometric shapes in nature. A raven flying in thesky draws wonderful shapes with the black color of its body; the bloodcirculating within the veins of a camel also obeys strict geometricprinciples; the stone thrown at an introducing jackal traces a perfectcurve in the air, a parabola! The bee makes the cells of its hive in theform of hexagonal prisms.”“Geometry is everywhere. But we need eyes to see it, intelligence tounderstand it and spirit to admire it.”
 45. 45. L’estratègia Inspirada en la tradicional estratègia del “Dictogloss”●Llegir / Explicar el text (la història)●Demanar als alumnes d’escriure tot allò que entenguin (paraules,frases...)●Donar imatge als alumnes (imatges relacionades amb el text)●Tornar a llegir la història i demanar als alumnes que posin les imatgesen ordre.●Projectar les imatges i comentar allò que recorden de cada imatge(breument).●Demanar als alumnes que en parelles intentin reproduir oralment lahistòria, ajudats per les paraules que tenen escrites i per les imatges.●Demanar que en parelles escriguin una nova història, similar a l’explicada o diferent (tot encoratjant-los a ser creatius i fer variacions del’original). La història ha de respondre al tema: “Geometry in Nature”.●Demanar que cada parella s’ajunti amb una nova parella, comparteixinles històries i de les dues històries en facin una de nova.
 46. 46. What lies behind the activity?
 47. 47. What lies behind the activity?●What are its objectives?●Is it a communicative activity?●What are the students talking about?●Are they interacting?●What else are they doing?●What skills are they practicing?●Is there a final communicative product?●Is the activity rich in content?●Does it integrate the learning of C and L?

×