Tablettileiri 2013 2014

982 views
932 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
314
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tablettileiri 2013 2014

 1. 1. 1 Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit KM Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. 2 Peruskäsitteitä: Tekijälle & Tuottajalle & käyttäkälle & Jakajalle
 3. 3. Mikä Copyright? Kö? –Edellyttääkö Suomen tekijänoikeuslaki ©- merkin käyttöä? 3
 4. 4. Saako kopioida kaverille? 4 ...kun ei tuota mistään enää edes saa? Hä?
 5. 5. Tässä esityksessä on hyödynnetty Tarmo Toikkasen aineistoja: Tarmon osuudet (joita voi olla päivitetty) tunnistat KOTEK-hankkeen ja Tarmon linkeistä alkuperäisiin esityksiin. Vihreät pallukat sivunumeroineen niin ikään viittavat Opettajan tekijänoikeudet oppaaseen. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/ 4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
 6. 6. 6 Tekijänoikeus – Tekijänoikeus Suomessa syntyy tekijälle, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle. Se ei voi syntyä oikeushenkilölle, kuten yritykselle tai yhteisölle. Tekijänoikeus voidaan kuitenkin luovuttaa sopimuksilla eteenpäin esimerkiksi yritykselle. Tekijänoikeuslain määrittelemät lähioikeudet syntyvät usein suoraan yrityksille. Jos tekijät ovat tehneet teoksen yhdessä, eivätkä osuudet muodosta itsenäisiä teoksia, syntyy tekijänoikeus tekijöille yhteisesti.[1] Kirjallisena teoksena pidetään myös muun muassa karttaa, selittävää piirustusta, graafista teosta sekä tietokoneohjelmaa. – Lähde: Wikipedia
 7. 7. Moraaliset oikeudet Isyysoikeus, respektioikeus, luoksepääsyoikeus, katumisoikeus ja klassikkosuoja 7
 8. 8. – Isyysoikeus Isyysoikeus määrää, että myös alkuperäinen tekijä on mainittava kappaleiden valmistamisen yhteydessä siten kuin hyvä tapa vaatii.[6] Tätä pidetään merkittävänä kohtana esimerkiksi taiteilijan "nimen" syntymisessä, siis maineen kannalta. Nimeä ei myöskään saa teoksesta poistaa; mutta jos tekijä haluaa pysytellä tuntemattomana, on hänen tahtoaan kunnioitettava.[7] Respektioikeus Respektioikeus on merkittävä, koska sen avulla tekijä voi vastustaa teoksen loukkaavaa käyttöä. [8] Laki suojaa tekijänkunniaa eli tekijän nauttimaa kirjallista tai taiteellista arvonantoa sekä teoksen muuttamiselta että muutetun teoksen julkistamiselta. Esimerkiksi kirjallisesta teoksesta saatetaan laatia lyhennelty versio tai ala-arvoinen käännös, mikä loukkaa tekijän kirjallista arvoa ja omalaatuisuutta. Teoksen julkistaminen voi olla loukkaavaa esimerkiksi silloin kun tietyn ideologian mukainen teos esitetään vastakkaista ideologiaa edustavassa yhteydessä.[9] Muutosten ja julkistamisen loukkaavuutta arvioidaan lähtökohtaisesti objektiivisten mittapuiden mukaan, mutta myös tekijän subjektiiviselle käsitykselle voidaan panna painoa.[10] – Lähde: Wikipedia 8
 9. 9. – Luoksepääsyoikeus Kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen (droit d'accès), jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle ja se on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai taloudellisten oikeuksiensa toteuttamiseksi.[11] Säädös otettiin tekijänoikeuslakiin vuonna 1995, mutta jo aikaisemmassa oikeuskäytännössä (KKO 1976-II-51) luoksepääsyoikeus ymmärrettiin tekijänoikeuden käyttämisen ja toteuttamisen ainesosaksi.[12] Katumisoikeus Katumisoikeus (droit de repentir) koskee tekijän tiettyjä mahdollisuuksia vaikuttaa teokseen sopimussuhteessa muuttuneiden olosuhteiden takia – esimerkiksi muuttuneen vakaumuksen tai uuden tiedon johdosta (droit de retrait). Tämä oikeus on voimassa jo yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla.[13] Tekijä voi vaatia, että kun teoksesta julkaistaan uutta painosta, hänen on voitava tehdä siihen lisäyksiä ja muutoksia (droit de modifier). Tekijänoikeuslaissa on tästä nimenomainen säännös kustannussopimusten osalta.[14] Klassikkosuoja Klassikkosuoja on tarkoitettu suojaamaan teoksia väärältä tai loukkaavalta käytöltä silloin kun tekijän perikunta ei loukkaavaa käyttöä valvo tai teoksen tekijänoikeus on jo rauennut. Laki tarkoittaa myös, että tekijänoikeuden omistaja on mainittava ja tämän moraalisia oikeuksia ei saa loukata. Tekijänoikeuslaissa mainitaan ainoastaan sivistykselliset edut,[15] ja edellytykset säännöksen soveltamiselle ovat tuntuvasti ankarammat kuin muissa moraalisissa oikeuksissa.[16] Opetusministeriöllä on valta kieltää menettely, jolla julkisesti loukataan sivistyksellisiä etuja.[17] Klassikkosuojaa on Suomessa sovellettu ainoastaan kerran (ns. Liisa ihmemaassa -tapaus). Vuonna 1962 opetusministeriö katsoi, että eräistä lastenkirjoista julkaistut suomennokset olivat laadultaan niin hutiloituja ja muuteltuja, että niiden maahantuonti oli kiellettävä. 9
 10. 10. Lähioikeudet: tuottajan ja kuvaajan lupa – Tekijänoikeuksia lähellä olevat erityiset tekijänoikeuden lähioikeudet suojaavat automaattisesti tekijänoikeuslaissa erikseen määriteltyjä teoksen luonnin osa-alueita, kuten esittävän taiteilijan suoritusta, ääni- ja kuvatallenteita, valokuvaajan kuvakopioita sekä radio- ja televisioyrityksen signaalia. Tekijänoikeuslain tätä koskevaan 5. lukuun on koottu myös määräykset tietokannoista. Tekijänoikeuslain määrittelemät lähioikeudet syntyvät usein suoraan yrityksille. – Muita lähioikeuden piiriin kuuluvia ovat esimerkiksi videointi teatteriesityksestä, ääninauhoitus konsertista, äänitallenteiden tuotanto ja julkaisu, kuvatallenteen tuotanto ja julkaisu sekä radio- ja televisiotoiminta. – Lähde: Wikipedia 10 http://www.tekijanoikeus.fi/lahioikeudet
 11. 11. Tekijänoikeusjärjestöt – Suomessa on kuusi tekijänoikeusjärjestöä: –Gramex (muusikot ja musiikin tuottajat) – Kopiosto (tekijät, esittäjät, kustantajat) – Kuvasto (visuaaliset alat) – Sanasto (kirjalliset tuotokset) – Teosto (musiikin tekijät) – Tuotos (av-tallenteet) 11
 12. 12. YKSIN PUURTAMISESTA YHTEISEEN TEKEMISEEN
 13. 13. WEB 2.0.
 14. 14. http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/ OPE.FI - VIITEKEHYS http://opefi.wikispaces.com/
 15. 15. • UNESCO believes that universal access to high quality education is key to the building of peace, sustainable social and economic development, and intercultural dialogue. Open Educational Resources (OER) provide a strategic opportunity to improve the quality of education as well as facilitate policy dialogue, knowledge sharing and capacity building. OER Logo 2012 J. Mello, used under a Creative Commons license CC-BY
 16. 16. • The new version of UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT CFT) is the result of a close cooperation between the Communication and Information Sector and the Education Sector which was launch during the 36th General Conference in November 2011. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ access-to-knowledge/unesco-ict-competency- framework-for-teachers/
 17. 17. Creative Commons Swag Contest 2007_2 Tyler Stefanich ?
 18. 18. Creative Commons -sivusto http://creativecommons.fi Creative Commons -lisenssillä teoksen julkaiseminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se tarkoittaa osan oikeuksista tarjoamista kenelle tahansa teoksen käyttäjällle, mutta vain tietyillä, sinun määrittelemilläsi ehdoilla. Lisenssejä on suomennettu ja sovitettu Suomen lainsäädäntöön tällä hetkellä yksitoista kappaletta. Sinulle sopivan yhdistelmän erilaisia ehtoja löydät helpoiten käyttämällä lisenssivalitsinta. Creative Commons -lisenssit ja lisenssivalitsin sijaitsevat kansainvälisen Creative Commonsin palvelimilla. Kuva:Jordon Kalilich
 19. 19. 10 (tai aika monta enemmän) apuvälinettä tekijänoikeuksien kanssa selviämiseen Kuinka teet oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet ja -sopimukset
 20. 20. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke
 21. 21. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke
 22. 22. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke
 23. 23. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke
 24. 24. CREATIVE COMMONS ZERO CC0 Lisenssiperheeseen kuuluva käyttölupa, jossa myönnetään rajoittamaton oikeus käyttää luvan kohteena olevia aineistoja kaikilla mahdollisilla tavoilla ilman mitään tekijänoikeuteen perustuvia ehtoja tai muita vaatimuksia
 25. 25. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke
 26. 26. YKSI LISENSSI Lyhyesti: Vanhat tutut nimet (neljä ehtoa: BY, SA, ND, NC sekä niistä johdetut lisenssit) ovat edelleen käytössä. Tärkein muutos on se, että enää ei joka oikeusjärjestelmälle tehdä omaa lisenssiä, vaan sama lisenssiteksti pätee kaikkialla. Lisenssit toki käännetään edelleen, mutta eri maiden lisenssit eivät enää ole erillisiä. http://creativecommons.fi/2013/11/uuden-sukupolven-cc-lisenssit-versio-4-0-valmis/
 27. 27. AVOINTEN TIETOAINEISTOJEN KÄYTTÖLUPA http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file? uuid=cdd4d583-737c-4234-8b94-c0756b251cf1&groupId=14
 28. 28. http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/facebook+pakotettiin +noudattamaan+lakia/a968654?s=u&wtm=tivi-19022014
 29. 29. Esimerkki oppimateriaalin lisensoinnista ja käyttöohjeesta http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/peruskoulu/s2/s24/index
 30. 30. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke:
 31. 31. http://www.slideshare.net/tarmot/mit-opettajan- tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
 32. 32. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke
 33. 33. Kaikilla Suomessa on seuraavat oikeudet: ● Oikeus o4aa tarvi4avan mi4aisia sitaa4eja oman esityksen havainnollistamiseen. Oikeus koskee teks8n lisäksi myös musiikkia, äänitallenteita, elokuvia, tv-­‐ohjelmia, radio-­‐ohjelmia yms. Kuvien ja veistosten siteeraus on käytännössä hankalaa, sillä sitaa8n tulisi olla vain pieni osa kokonaisteosta. (22§) ● O4aa kokonaisia kuvia ja valokuvia 8eteelliseen esitykseen kuvasitaa4eina. (25§) ● Kuvata rakennuksia sekä pysyväs8 julkisessa 8lassa olevia teoksia. (25a§) ● Tehdä kopioita omaan yksityiskäy8öön. (12§) ● Näy4ää teoskappaleen julkisessa 8laisuudessa. (20§) ● Käy4ää teoksia parodiassa ja sa8irissa. ● Kopioida seli4äviä piirustuksia ja levi4ää niitä haluamallaan tavalla. ● Oikeus kopioida, levi4ää, esi4ää, väli4ää (ja usein myös muokata) avoimes8 lisensoitua si-­‐ sältöä. Kaikessa maksu4omassa opetuksessa on oikeus: ● Esi4ää julkaistuja teoksia. (21§) ● Ope4aja voi laa8a paine4uja lukemistoja vähintään 5 vuo4a vanhoista julkaisuista. (18§) Opetustoiminnassa on seuraavat oikeudet: ● Ope4ajan tai oppilaan esityksen saa tallentaa väliaikaises8 reflektoin8a varten. Tallenne on tämän jälkeen tuho4ava. (14§ 2.mom) (Oksanen & Toikkanen, 2012)
 34. 34. Kuntalupa Kunnan omistamilla oppilaitoksilla on Teoston kunnan vuosiluvan mukaiset oikeudet: ● Musiikin soi4aminen oppilaitoksessa ja henkilöstölle järjestetyissä maksu4omissa tapahtumissa (myös oppilaitoksen ulkopuolella). ● Musiikin soi4aminen oppilaitoksen järjestämissä sekä maksu4omissa e4ä maksullisissa tapahtumissa. ● Taustamusiikin tallentaminen ja esi4äminen oppilaitoksen tapahtumia varten. ● Taustamusiikin tallentaminen ja esi4äminen epäkaupallisia liikunta8laisuuksia varten. ● Oppilaitoksen juhlien musiikkiesitysten tallentaminen epäkaupalliseen käy4öön (ei kui-­‐tenkaan neMin). Oppilaitoksen kuntalupa ei kata vanhempainyhdistyksen toimintaa, kunnallisia musiikkioppilaitoksia, kunnan liikelaitoksia, ulkopuolisten oppilaitoksessa järjestämiä 8laisuuksia, eikä todella suuria yleisö8laisuuksia. (Oksanen & Toikkanen, 2012)
 35. 35. http://www.slideshare.net/tarmot/mit-opettajan- tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
 36. 36. http://www.slideshare.net/tarmot/mit-opettajan- tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
 37. 37. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke: LINKITÄ UPOTA Miten huolehdit omista tekijänoikeuksistasi? Miten kunnioitat toisten tekijänoikeuksia?
 38. 38. KÄÄNNÖS Tekijä saa lain nojalla yksinoikeuden määrätä teoksestaan myös käännöksenä tai muunnelmana. Käännöksen tekeminen edellyttää siis aina lupaa tekijältä. Jotta käännös (tai muunnelma) eli jälkiperäinen teos saisi tekijänoikeussuojaa, sen on oltava itsenäinen ja omaperäinen teos. Vieraalle kielelle käännetty teos on useimmiten sanasta sanaan käännetty, eikä täten saa suojaa itsenäisenä teoksena. http://www.operight.fi/kysymys/k%C3%A4%C3%A4nn %C3%B6ksen-tekij%C3%A4noikeus
 39. 39. http://www.operight.fi/node/508 Tekijänoikeutta koskeville sopimuksille ei ole määritelty muotomääräyksiä, jolloin suullinenkin sopimus on pätevä. Selvyyden vuoksi on suositeltavaa käyttää kirjallista sopimusta. Opettaja voi tehdä sopimuksen joko suoraan muiden opettajien tai koulun kanssa.
 40. 40. Photo by Eddy Van 3000 Entä opiskelijoiden oikeudet omiin teoksiinsa?
 41. 41. Tarmo Toikkanen KOTEK-hanke
 42. 42. Kysy!
 43. 43. Kopiraittilan koulu - Edu.fi sivustolla
 44. 44. Ohjeita • Valtiovarainministeriön Sosiaalisen median tietoturvaohje • Edu.fi - Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa • Opettajan tekijänoikeus http:// www.opettajantekijanoike us.fi/ • Tekijänoikeudet OM:n sivuilla: http:// www.minedu.fi/OPM/ Tekijaenoikeus/ • Mediakasvatusseura Metka: Tekijänoikeudet kunniaan • Ammattipeda-sivusto: http://edu.fi/ammattipeda
 45. 45. Kuvakaappaukset Marko Forssin luvalla
 46. 46. http://www.operight.fi Operight on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja IPR University Centerin ylläpitämä opettajien tekijänoikeuskoulutushanke.
 47. 47. Työkaluja CC- aineiston etsimiseen https://www.google.fi/advanced_search?hl=fi-FI&fg=1
 48. 48. Sanna Brauer KM, Projektipäällikkö GSM 050-­‐4084686 sanna.brauer@oamk.fi Skype: sanna.brauer Opetusalan henkilöstö-­‐ ja täydennyskoulutus Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Sepänkatu 20, II kerros 90100 OULU Verkossa: http://www.slideshare.net/slahdenp http://twitter.com/sannabrauer Kiitos!

×