Perkongsian

20,369 views
19,980 views

Published on

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
368
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perkongsian

 1. 1. 10.1 PENUBUHAN PERKONGSIAN 10.2 EKUITI PEMILIK DALAM PERKONGSIAN 10.3 AKAUN PENAMAT 10.4 KUNCI KIRA-KIRA
 2. 2. <ul><li>JENIS-JENIS RAKAN KONGSI </li></ul><ul><li>Rakan kongsi aktif, iaitu rakan kongsi yang menyumbangkan modal dan terlibat secara langsung dalam pengurusan perniagaan. </li></ul><ul><li>Rakan kongsi lelap, iaitu rakan kongsi yang menyumbang modal tetapi tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan perniagaan. </li></ul><ul><li>Rakan kongsi nominal, iaitu rakan kongsi yang tidak menyumbang modal tetapi membenarkan namanya digunakan dalam perniagaan perkongsian. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Gabungan 2 hingga 20 orang pekongsi yang bersetuju bergabung tenaga untuk menjalankan perniagaan berasaskan syarat-syarat yang dipersetujui dengan tujuan mendapatkan keuntungan. </li></ul><ul><li>Perkongsian profesional pula bilangan maksimum pekongsi ialah 50 orang </li></ul>Definisi Perkongsian
 4. 4. <ul><li>Perkongsian perlu didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). </li></ul><ul><li>Dalam perkongsian, pekongsi-pekongsi bersama-sama menguruskan perniagaan. </li></ul><ul><li>Keputusan dibuat secara bersama. </li></ul><ul><li>Keuntungan dan kerugian akan dikongsi bersama mengikut syarat-syarat dalam perjanjian perkongsian yang telah dipersetujui dan ditandatangani bersama. </li></ul><ul><li>Liabiliti perniagaan tidak terhad. Ini bermakna jika perniagaan dibubarkan, mahkamah boleh memutuskan supaya harta peribadi diambil untuk menjelaskan liabiliti perniagaan perkongsian itu. </li></ul>Ciri-ciri Perniagaan Perkongsian
 5. 5. <ul><li>SALIN PERBANDINGAN CIRI-CIRI PERKONGSIAN DENGAN PERNIAGAAN MILIKAN TUNGGAL DALAM BUKU TEKS HALAMAN 338 </li></ul>Ciri-ciri Perniagaan Perkongsian
 6. 6. <ul><li>Jika tiada sebarang perjanjian antara pekongsi dan berlaku perselisihan antara pekongsi, maka Akta Perkongsian 1961 akan dirujuk. </li></ul><ul><li>Antara kandungannya ialah: </li></ul><ul><li>Untung rugi dibahagi sama rata antara pekongsi tanpa mengambil kira jumlah modal yang disumbang </li></ul><ul><li>Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman yang diberikan oleh pekongsi kepada perkongsian </li></ul><ul><li>Faedah tidak akan dibayar atas modal pekongsi </li></ul><ul><li>Pekongsi tidak dibayar gaji </li></ul><ul><li>Faedah tidak dikenakan atas ambilan pekongsi </li></ul><ul><li>Setiap pekongsi berhak menjalankan pengurusan perniagaan </li></ul><ul><li>Semua buku akaun perkongsian mesti disimpan di tempat perniagaan dan setiap pekongsi berhak memeriksanya </li></ul>Pengenalan Akta Perkongsian 1961
 7. 7. <ul><li>Akta Perkongsian 1961 membenarkan pekongsi membuat satu perjanjian bertulis sebelum sesebuah perniagaan perkongsian ditubuhkan. </li></ul><ul><li>Ini bertujuan untuk mengelak sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada kemudian hari. </li></ul><ul><li>Perjanjian ini dikenali sebagai Ikatan Perjanjian Perkongsian. </li></ul>Fungsi Perjanjian Perkongsian
 8. 8. <ul><li>Perkara-perkara yang mesti dinyatakan dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian ialah: </li></ul><ul><li>a) nama perniagaan dan nama-nama pekongsi </li></ul><ul><li>b) bentuk perniagaan dan alamat perniagaan </li></ul><ul><li>c) jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsi </li></ul><ul><li>d) nisbah pembahagian untung dan rugi antara pekongsi </li></ul><ul><li>e) kuasa dan tanggungjawab setiap pekongsi </li></ul><ul><li>f) cara penyimpanan akaun </li></ul><ul><li>g) gaji yang dibayar kepada pekongsi aktif </li></ul><ul><li>h) jumlah ambilan yang dibenarkan dan kadar faedah yang dikenakan </li></ul><ul><li>i) kadar faedah atas modal </li></ul><ul><li>j) faedah atas pinjaman daripada pekongi kepada perkongsian </li></ul>Fungsi Perjanjian Perkongsian
 9. 9. <ul><li>Perubahan bentuk pemilikan tunggal kepada perkongsian perlu dibuat apabila sesebuah perniagaan memerlukan modal yang besar untuk mengembangkan operasi perniagaan. </li></ul><ul><li>Perubahan juga berlaku apabila pemilik perniagaan tidak mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang. Dengan mencari pekongsi yang mempunyai kepakaran yang diperlukan, masalah dapat diselesaikan. </li></ul><ul><li>Perubahan juga berlaku apabila pemilik perniagaan menghadapi risiko yang tinggi. Melalui perubahan bentuk perniagaan kepada perkongsian, risiko perniagaan dapat disebarkan dan dikurangkan. </li></ul>Perubahan Bentuk Pemilikan Perniagaan daripada Milikan Tunggal Kepada Perkongsian
 10. 10. Perubahan Bentuk Pemilikan Perniagaan daripada Milikan Tunggal Kepada Perkongsian
 11. 11. Kesan Kemasukan Rakan Kongsi Baru mengubah kedudukan aset dan liabiliti Ikatan Perjanjian Perkongsian Perlu dibuat semula aset dan liabiliti perlu dinilai semula Hak dan tanggungjawab Pekongsi diperuntukkan semula
 12. 12. <ul><li>Merujuk kepada jumlah modal setiap pekongsi yang terdiri daripada modal awal yang disumbangkan dan modal tambahan. </li></ul><ul><li>Modal awal berbentuk tunai atau aset lain. </li></ul><ul><li>Ekuiti merujuk kepada untung yang diperoleh dan dilaburkan semula dalam perkongsian. </li></ul><ul><li>Ekuiti pemilik terdiri daripada Akaun Modal dan Akaun Semasa. </li></ul><ul><li>Akaun modal ialah akaun yang menunjukkan kedudukan modal yang disumbangkan oleh pekongsi. </li></ul><ul><li>Akaun semasa ialah akaun yang menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi dan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. </li></ul>Komponen Ekuiti Pemilik
 13. 13. <ul><li>Dua kaedah digunakan untuk merekod, iaitu kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. </li></ul><ul><li>Dalam kaedah modal tetap, hanya Akaun Modal yang digunakan untuk merekod modal yang disumbangkan oleh pekongsi, termasuk modal tambahan. </li></ul><ul><li>Ambilan dan keuntungan @ kerugian tidak direkod dalam Akaun Modal pekongsi, tetapi direkod dalam Akaun Semasa. </li></ul><ul><li>Oleh itu, jumlah dalam Akaun Modal pekongsi tidak berubah. </li></ul><ul><li>Dalam kaedah modal berubah pula, semua item berkaitan dengan pekongsi akan direkod dalam Akaun Modal. </li></ul>Akaun Modal
 14. 14. <ul><li>Pada 1 Januari 2010, Ku Azlan dan Roslan telah menubuhkan Perkongsian KuRos. Mereka menyumbangkan modal masing-masing sebanyak RM25 000 dan RM20 000 yang dimasukkan dalam akaun bank perkongsian mereka. Maklumat tentang perkongsian mereka adalah seperti berikut: </li></ul><ul><li>Pada 1 Mac 2010, Ku Azlan telah membuat ambilan RM1000 untuk kegunaan peribadi. </li></ul><ul><li>Pada 1 Julai 2010, Roslan membawa masuk RM5000 sebagai modal tambahan </li></ul><ul><li>Untung bersih bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 ialah RM8000. </li></ul><ul><li>Ku Azlan dan Roslan bersetuju bahawa keuntungan dibahagi sama rata antara mereka. </li></ul>Contoh Akaun Modal
 15. 15. Akaun Modal (kaedah modal tetap) Akaun Modal Ku Azlan Akaun Modal Roslan 2010 Dis 31 Baki h/b 25000 2010 Jan 1 2011 Jan 1 Bank Baki b/b 25000 25000 2010 Dis 31 Baki h/b 25000 25000 2010 Jan 1 Jul 1 2011 Jan 1 Bank Bank Baki b/b 20000 5000 25000 25000
 16. 16. Akaun Modal ( kaedah modal berubah) Akaun Modal Ku Azlan Akaun Modal Roslan 2010 Mac 1 Dis 31 Ambilan Baki h/b 1000 28000 29000 2010 Jan 1 Dis 31 2011 Jan 1 Bank Kongsi untung Baki b/b 25000 4000 29000 28000 2010 Dis 31 Baki h/b 29000 29000 2010 Jan 1 Jul 1 Dis 31 2011 Jan 1 Bank Bank Kongsi untung Baki b/b 20000 5000 4000 29000 29000
 17. 17. <ul><li>Disediakan bagi setiap pekongsi. </li></ul><ul><li>Debit- tuntutan perkongsian terhadap pekongsi. Contoh ambilan, faedah atas ambilan, kongsi rugi. </li></ul><ul><li>Kredit- tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. Contoh faedah atas modal, gaji pekongsi yang belum dibayar. </li></ul>Akaun Semasa
 18. 18. Akaun Semasa Akaun Semasa Ku Azlan Akaun Semasa Roslan 2010 Mac 1 Dis 31 Ambilan Baki h/b 1000 3000 4000 2010 Dis 31 2011 Jan 1 Kongsi untung Baki b/b 4000 4000 3000 2010 Dis 31 Baki h/b 4000 4000 2010 Dis 31 2011 Jan 1 Kongsi untung Baki b/b 4000 4000 4000
 19. 19. Akaun Semasa (Beruangan) Akaun Semasa 2010 Mac 1 Dis 31 Ambilan Baki h/b Roslan 4000 4000 KuAzlan 1000 3000 4000 2010 Dis 31 2011 Jan 1 Kongsi untung Baki b/b Roslan 4000 4000 4000 KuAzlan 4000 4000 3000
 20. 20. <ul><li>Faedah atas modal </li></ul><ul><li>Faedah atas ambilan </li></ul><ul><li>Faedah atas pinjaman </li></ul><ul><li>Gaji pekongsi </li></ul><ul><li>Kongsi untung atau rugi </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Ganjaran yang dibayar kepada pekongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan. </li></ul><ul><li>Tujuannya untuk menggalakkan pekongsi melaburkan modal yang lebih banyak. </li></ul><ul><li>Dihitung berdasarkan kadar yang telah dipersetujui dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian. </li></ul><ul><li>Merupakan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. </li></ul><ul><li>Rumus: </li></ul><ul><li>Faedah Atas Modal </li></ul><ul><li>= Modal x Kadar Faedah x Tempoh </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Soalan: </li></ul><ul><li>Pada 1 januari 2010, Ganish dan Mark mempunyai baki seperti berikut: </li></ul><ul><li>Ganish RM40000 Mark RM20000 </li></ul><ul><li>Pada 1 Oktober 2010, Mark mendepositkan tunai ke dalam bank sebagai modal tambahannya sebanyak RM10 000 dalam Perkongsian GaMark. Faedah atas modal ialah 5% setahun. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>a) Faedah atas modal Ganish </li></ul><ul><li>= 5% x 40000 </li></ul><ul><li>= 2000 </li></ul><ul><li>b) Faedah atas modal Mark </li></ul><ul><li>= 5% x20 000 </li></ul><ul><li>= 1000 </li></ul><ul><li>Faedah atas modal Mark (1 Okt) </li></ul><ul><li>= 5% x 10000 x 3/12 </li></ul><ul><li>=125 </li></ul><ul><li>Jumlah Faedah atas modal Mark </li></ul><ul><li>= 1000 + 125 </li></ul><ul><li>= 1125 </li></ul>
 24. 24. Tarikh Butir Ganish Mark Tarikh Butir Ganish Mark 2010 Jan 1 Okt 1 Baki b/b Bank 40000 20000 10000
 25. 25. Tarikh Butir Ganish Mark Tarikh Butir Ganish Mark 2010 Dis 31 Faedah atas modal 2000 1125
 26. 26. <ul><li>Merupakan faedah yang dikenakan kepada pekongsi yang membuat </li></ul><ul><li>Tujuannya – untuk mengelakkan pekongsi daripada membuat ambilan yang berlebihan . Ini kerana ambilan berlebihan akan mengurangkan modal kerja firma. </li></ul><ul><li>Kadar faedah atas ambilan ditetapkan dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian </li></ul><ul><li>Merupakan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi. </li></ul><ul><li>Rumus: </li></ul><ul><li>Faedah atas ambilan </li></ul><ul><li>= Jumlah Ambilan x Kadar faedah x Tempoh </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Tempoh perakaunan Perkongsian Semad berakhir 31 Disember 2010. maklumat berikut merupakan ambilan pekongsi-pekongsi sepanjang tahun 2010. </li></ul><ul><li>Selimah RM500 ( 1 Julai 2010) </li></ul><ul><li>Ahmad RM600 (1 September 2010) </li></ul><ul><li>Faedah atas ambilan 10% setahun. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Faedah atas ambilan Selimah </li></ul><ul><li>= RM500 x 10% x 6/12 </li></ul><ul><li>=RM25 </li></ul><ul><li>Faedah atas ambilan Ahmad </li></ul><ul><li>=RM600 x 10% x 4/12 </li></ul><ul><li>=RM20 </li></ul>
 29. 29. 2010 Julai 1 Sept 1 Dis 31 Ambilan Ambilan Faedah Atas Ambilan Selimah 500 25 Ahmad 600 20 Selimah Ahmad
 30. 30. <ul><li>Kadang kala firma memerlukan modal tambahan untuk menjalankan operasi perniagaan. </li></ul><ul><li>Cara paling mudah untuk mendapatkan pinjaman ialah memperolehnya daripada pekongsi-pekongsi. </li></ul><ul><li>Pinjaman diberikan oleh pekongsi kepada firma perkongsian akan dibayar faedah. </li></ul><ul><li>Faedah dikira berdasarkan peratusan atas pinjaman yang dipersetujui bermula dari tarikh pinjaman itu dibuat. </li></ul><ul><li>Semua faedah atas pinjaman ,sama ada pinjaman daripada pekongsi atau pihak luar akan direkodkan dalam Akaun Untung Rugi kerana faedah atas pinjaman dikira sebagai belanja perniagaan. </li></ul><ul><li>Rumus: </li></ul><ul><li>Faedah atas pinjaman = Jumlah pinjaman x kadar faedah </li></ul><ul><li> x tempoh </li></ul><ul><li>g) Faedah atas pinjaman akan dikreditkan dalam Akaun Semasa Pekongsi dan </li></ul><ul><li>direkod sebagai liabiliti semasa dalam Kunci Kira-kira. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Pada 1 Januari 2010,pekongsi Ramesh telah memberikan pinjaman sebanyak RM30 000 kepada firma perkongsian. </li></ul><ul><li>Kadar faedah atas pinjaman yang dipersetujui ialah 6% setahun. </li></ul><ul><li>Pada 31 Julai 2010, faedah sebanyak RM400 telah dibayar secara tunai dan bakinya masih terakru pada 31 Disemeber 2010. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Faedah atas pinjaman </li></ul><ul><li>= RM30000 x 6% </li></ul><ul><li>= RM1800 </li></ul><ul><li>Faedah atas pinjaman telah dibayar=RM400 </li></ul><ul><li>Faedah atas pinjaman belum dibayar(terakru) </li></ul><ul><li>= Faedah atas pinjaman – Faedah Atas pinjaman telah dibayar </li></ul><ul><li>=RM1800 – RM400 </li></ul><ul><li>= RM1400 </li></ul>
 33. 33. 2010 Julai 31 Faedah atas pinjaman 400 2010 Julai 31 Dis 31 Tunai Ak Semasa Ramesh 400 1400 2010 Dis 31 Untung Rugi 1800 2010 Dis 31 Faedah atas pinjaman 1400 Faedah atas pinjaman 1800
 34. 34. <ul><li>Pekongsi aktif yang menguruskan perniagaan akan dibayar gaji, elaun atau bonus mengikut Ikatan Perjanjian Perkongsian. </li></ul><ul><li>Ganjaran ini akan dibayar secara tunai atau dikreditkan sebagai terakru dalam Akaun Semasa pekongsi. </li></ul><ul><li>Merupakan tuntuan pekongsi terhadap perkongsian. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Perniagaan Boon dan Ramli telah menandatangani Ikatan Perjanjian Perkongsian pada 1 Januari 2010 . </li></ul><ul><li>Perjanjian tersebut menetapkan Boon dan Ramli akan menerima gaji tahunan RM8000 setiap seorang. </li></ul><ul><li>Separuh daripada gaji akan dibayar pada akhir tempoh perakaunan dan bakinya akan dikreditkan ke Akaun Semasa pekongsi. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Gaji Pekongsi Boon dan Ramli </li></ul><ul><li>Jumlah Gaji :RM8000 </li></ul><ul><li>Bayar 31 Dis 2010 :RM4000 </li></ul><ul><li>Belum dibayar :RM8000-RM4000 </li></ul><ul><li>=RM4000 </li></ul>
 37. 37. 2010 Dis 31 Gaji Boon Gaji Ramli 4000 4000 2010 Dis 31 Tunai Ak Semasa Boon 4000 4000 2010 Dis 31 Pengasingan Untung Rugi 8000 2010 Dis 31 Tunai Ak Semasa Ramli 4000 4000 2010 Dis 31 Pengasingan Untung Rugi 8000 2010 Dis 31 Gaji Pekongsi Boon 4000 Ramli 4000
 38. 38. <ul><li>Ditentukan setelah mengambilkira faedah atas modal, faedah atas ambilan, gaji pekongsi. </li></ul><ul><li>Dibahagi pada akhir tempoh perakaunan kepada semua pekongsi. </li></ul><ul><li>Nisbah pembahagian seperti dipersetujui dalam Ikatan Perjanjian Perkongsian. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Perkongsian Rani dan Julia memperoleh untung RM30000 pada akhir tahun perakaunan. </li></ul><ul><li>Mengikut perjanjian, keuntungan dbahagi mengikut nisbah modal yang disumbang. </li></ul><ul><li>Modal disumbang: Rani RM30000 </li></ul><ul><li>Julia RM20000 </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Modal Rani RM30 000 </li></ul><ul><li>Modal Julia RM20 000 </li></ul><ul><li>Untung RM30 000 </li></ul><ul><li>Kongsi untung </li></ul><ul><li>Rani=3/5 x RM30000 </li></ul><ul><li>=RM18000 </li></ul><ul><li>Julia = 2/5 x 20 000 </li></ul><ul><li>=RM12 000 </li></ul>
 41. 41. Rani Julia 2010 Dis 31 Kongsi untung Rani 18000 Julia 12000
 42. 42. <ul><li>Disediakan pada akhir tempoh perakaunan. </li></ul><ul><li>Terdiri daripada: </li></ul><ul><li>(i) Akaun Perdagangan </li></ul><ul><li>(ii) Akaun Untung Rugi </li></ul><ul><li>(iii) Akaun Pengasingan Untung Rugi </li></ul><ul><li>c) Format Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi sama seperti milikan tunggal. </li></ul><ul><li>d) Format Akaun Pengasingan Untung Rugi (rujuk buku teks ms 354) </li></ul>
 43. 43. Akaun Penamat Perkongsian Milikan Tunggal Tujuan Akaun Perdagangan √ √ Untung kasar @ rugi kasar Akaun Untung Rugi √ √ Untung bersih @ rugi bersih Akaun Pengasingan Untung Rugi √ X Pembahagian untung @ rugi pekongsi
 44. 44. <ul><li>Akaun Pengasingan Untung Rugi disediakan untuk menentukan pembahagian untung atau rugi antara pekongsi. </li></ul><ul><li>Kongsi Untung- debit dalam PUR dan kredit Ak Semasa pekongsi </li></ul><ul><li>Kongsi rugi – kredit dalam PUR dan </li></ul><ul><li>debit Ak Semasa </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Contoh soalan </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Penyelesaian(soalan akaun) </li></ul>Langkah pertama Langkah 2: pengiraan Langkah 3 : Akaun Perdagangan Langkah 4 : Akaun Untung rugi Langkah 5 : Ak Pengasingan untung rugi Langkah 6: Ak semasa Langkah 7: kkk
 47. 47. <ul><li>Penyelesaian(s0alan penyata) </li></ul>Langkah pertama Langkah 2: pengiraan Langkah 3: Penyata Pendapatan Langkah 4 : Penyata PUR Langkah 5: Akaun Semasa Langkah 6: KKK
 48. 48. <ul><li>Langkah 2: Pengiraan </li></ul>Faedah atas modal: Kasim = 8% x RM25000 = RM2000 Karim = 8% x RM10000 = RM800
 49. 49. <ul><li>Pengiraan: </li></ul>Faedah atas ambilan: Kasim = 8% x RM700 = RM56 Karim = 8% x RM925 = RM74
 50. 50. <ul><li>Pengiraan: </li></ul>Gaji pekongsi: Kasim Karim Ak Penamat/ Ak terlibat Gaji tahunan 3200 2900 PUR Gaji telah dibayar 2000 - Ak Tunai / Ak Bank Gaji belum dibayar 1200 2900 Ak Semasa/ KKK
 51. 51. <ul><li>Pengiraan: </li></ul>Faedah atas pinjaman pekongsi: Karim = 6% x RM12000 = RM720(PP) Faedah atas pinjaman telah dibayar= RM240 Faedah atas pinjaman belum dibayar=RM720-RM240 =480 (Akaun Semasa)
 52. 52. <ul><li>Pengiraan: </li></ul>Susutnilai Kenderaan: =10% XRM19000 =RM1900(PP) Peruntukan susutnilai kenderaan =RM1900(KK)
 53. 53. <ul><li>Akaun Perdagangan </li></ul>Format sama seperti milikan tunggal
 54. 54. <ul><li>Akaun Untung Rugi </li></ul>Format sama seperti milikan tunggal
 55. 55. <ul><li>Akaun Pengasingan Untung Rugi </li></ul>
 56. 56. <ul><li>Penyata Pendapatan </li></ul>
 57. 57. <ul><li>KKK sama seperti KKK milikan tunggal kecuali bahagian ekuiti pemilik. </li></ul><ul><li>Perlu tunjukkan Akaun Modal dan Akaun Semasa pekongsi secara berasingan. </li></ul><ul><li>Format (sila rujuk buku teks ms 358) </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Kunci Kira-kira (Bentuk T) </li></ul>
 59. 59. <ul><li>Kunci Kira-kira (Bentuk Penyata) </li></ul>

×