M A R K TNieuwe concurrentieverhoudingen in pensioenveldDe PPI: het beloofde land?De PPI (Premiepensioeninstelling) wetgev...
M A R K T    In tegenstelling tot een verzekerde pensioenregeling, die   legacy portefeuilles en systemen overboord ...
M A R K TSucces vraagt omduidelijke keuzesEen goede voorbereiding start meteen fundamentele keuze vooraf hoede PPI wordt g...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De PPI: Het Beloofde Land

656 views
560 views

Published on

De PPI (Premiepensioeninstelling) wetgeving heeft met veel bombarie zijn
entree gemaakt in het Nederlandse pensioenlandschap Een turbulente
omgeving die momenteel vooral in het teken staat van het pensioenakkoord.
De eerste PPI-vergunningen zijn afgegeven, een mooi moment om
te bekijken of de PPI zijn belofte echt kan inlossen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De PPI: Het Beloofde Land

 1. 1. M A R K TNieuwe concurrentieverhoudingen in pensioenveldDe PPI: het beloofde land?De PPI (Premiepensioeninstelling) wetgeving heeft met veel bombarie zijnentree gemaakt in het Nederlandse pensioenlandschap Een turbulenteomgeving die momenteel vooral in het teken staat van het pensioenak-koord. De eerste PPI-vergunningen zijn afgegeven, een mooi moment omte bekijken of de PPI zijn belofte echt kan inlossen.Frans Liem aan een aanpassing van deze IORP-richtlijn, die pan-Partner IG&H Consulting Europees pensioen echt van de grond moet krijgen.Arian ElandSenior manager IG&H ConsultingStijn Kroonen Nederland klaar voor inhaalraceSenior consultant IG&H Consulting Sinds 1 januari jl. is de PPI-wetgeving een feit en daar-Eerst kijken we naar de PPI vanuit internationaal pers- mee is Nederland vrij laat met de implementatie van depectief. Vervolgens laten we zien waarom de PPI zo’n IORP-richtlijn. Er zijn tegelijkertijd een paar zaken inenorme magneetwerking heeft op het commerciële aan- de Nederlandse versie die opvallen en die de PPI netbiedersveld. Op basis hiervan kijken we hoe – in een anders maken dan zijn buitenlandse evenknieën. Dedruk speelveld – de PPI een echt onderscheidende pro- verschillen zijn, naast de lage solvabiliteitseisen, depositie kan innemen. eenvoudige governance en het feit dat in beginsel ieder- een een PPI kan oprichten. Vooral dit laatste punt maakt dat de PPI in de smaak valt bij binnenlandseInternationale ontwikkelingen commerciële aanbieders. Met in Nederland opgedane ervaring kan later bovendien het Europese avontuurDe timing van de PPI-wetgeving is op zich al bijzonder. worden aangegaan.De PPI landt in een wereldwijd woe-lig pensioenlandschap met de hoge-re levensverwachting en lage rente Figuur 1die voor gaten in de pensioenbufferszorgen. Met daarbij de financiële cri-sis als katalysator. Pensioenstelselsstaan dus onder druk, wat tot maat-schappelijke onrust leidt.Inzoomend op de Europese regel-geving, specifiek de IORP-richtlijnuit 2003, valt op dat het aantal grens-overschrijdende pensioeninstellin-gen op ongeveer 80 ligt. Het looptdus nog geen storm met het grens-overschrijdend pensioenaanbod inEuropa. Er wordt daarom gewerkt P E N S I O E N B E STU U R & M A N AG E M E N T N UM M E R 4 2 0 1 1 / 53
 2. 2. M A R K T In tegenstelling tot een verzekerde pensioenregeling, die legacy portefeuilles en systemen overboord te gooien en bestaat uit een geïntegreerd aanbod van alle pensioen- over te stappen op een nieuw businessmodel. Ook anti- onderdelen, is de PPI juist ‘ontbundeld’ in meerdere cipeert men op het pensioenakkoord en de overgang componenten. Deze ontbundeling werkt transparantie naar een meer flexibel contract. en specialisatie in de pensioenketen in de hand, waar- Nieuwe toetreders zien kans om de – qua schaal – veel- door druk op de kosten ontstaat. Dit kunnen we zien in belovende pensioenmarkt te betreden. Een markt die de informatie die verschillende PPI’s naar buiten hebben vastzat en gedomineerd werd door een beperkt aantal gebracht (zie fig 1 op blz. 53) partijen. Het feit dat zij ‘legacy vrij’ zijn en weinig pen- Wie zit nu te wachten op deze PPI? Uit onderzoek onder sioenhistorie hebben, wordt gezien als voordeel ten 400 werkgevers blijkt dat het merendeel van hen niet van opzichte van de gevestigde partijen, die recent met veel plan is te switchen van pensioenaanbieder, bij gebrek negatieve publiciteit te kampen hebben gehad. aan een goed alternatief. Wanneer zich wel een écht aan- Bovendien wordt de PPI gezien als een springplank naar trekkelijk alternatief aanbiedt, is switchen voor 70% van de rest van Europa. de ondervraagde werkgevers wel degelijk een reële optie. In volgorde van belangrijkheid geven zij aan te letten op: een hoger rendement, lagere kosten, meer begrijpelijk- PPI vraagt om een lange adem heid, een soepele administratie en een brandschone reputatie. Hoe ziet die nieuwe pensioenwereld er nu in de komen- de jaren uit? De huidige verwachting is dat het aantal spelers in de markt door de PPI flink zal toenemen. Bij Hoe zit de deelnemer erin? een druk aanbiedersveld van bijvoorbeeld 20 relevante DC-aanbieders in 2015 en uitgaande van een aanvalbare Lagere kosten is voor het uiteindelijke pensioengeld van markt van ca 1,2 mld. euro, blijft er gemiddeld 60 mil- de deelnemer een goede ontwikkeling. Een simpele joen euro jaarpremie per aanbieder over. Uiteraard ligt rekensom laat op basis van informatie uit de markt zien de ambitie hoger en denkt iedereen die naar het beloof- dat het verschil in kosten al gauw leidt tot 20% meer de land vertrekt betere papieren te hebben dan zijn pensioen, uitgaande van gelijkblijvend beleggingsrende- medepassagier. Maar wat is realistisch? Elke businesscase ment. Dit laatste is echter precies het heikele punt. De voor een PPI laat zien dat het geen kwestie is van een onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering is snelle race. In het hieronder geschetste positieve scenario iets waar Nederland nog aan moet wennen. Begrijpelijk met lage opstart- en operationele kosten en snelle ook aangezien dit tot een paar jaar terug totaal niet aan opbouw naar substantieel volume, is de terugverdien- de orde was. Dit zal eerst moeten worden geaccepteerd, termijn vijf jaar. Maar het kan ook helemaal mis gaan voordat de potentiële kostenvoordelen van de PPI de zoals het scenario met hoge opstartkosten en lage volu- aandacht van de deelnemer gaan trekken. mes laat zien (fig 2). Kortom ook in het beloofde land is er voorlopig plek voor een beperkt aantal nieuwe spelers die van goede huize moeten komen. Niemand lijkt de boot te willen missen Gezien het voorgaande lijkt de PPI momentum te hebben. Het regent dan ook officiële aankondigingen en geruchten over nieuwe PPI’s. We kunnen vaststellen dat er nog nooit zoveel marktdynamiek in zo’n korte tijd is ontstaan in de van oorsprong zeer overzichtelijke pensioensector. Gevestigde partijen gebruiken de PPI uit retentieoverwegingen. Maar er Figuur 2 spelen ook andere zaken. Het is een manier om de complexe en te dureP E N S I O E N B E STU U R & M A N AG E M E N T N UM M E R 4 2 0 1 1 / 54
 3. 3. M A R K TSucces vraagt omduidelijke keuzesEen goede voorbereiding start meteen fundamentele keuze vooraf hoede PPI wordt gepositioneerd. Dit leidttot drie mogelijke PPI-modellen, deBudget PPI, de Value PPI en de FocusPPI (fig 3). Het is belangrijk om tebeseffen vanuit welke insteek de PPIwordt opgericht en hoe dit conse-quent wordt doorvertaald naar allepropositiekenmerken van de PPI.Budget PPI: rücksichtslose keuzes Figuur 3De Budget PPI gaat continu voor deallerlaagste kosten. Deze PPI’s zullen de nieuwe bench- van een Budget PPI echt verdiend moet worden, doormark zetten in de kosten van pensioenuitvoering. De echt contact te maken met de doelgroep. In de pen-Budget PPI kenmerkt zich door minimaal maatwerk, sioencommunicatie gaat het dan om de beleving diegeen individuele beleggingsvrijheid door één life cycle hoort bij de identiteit van de doelgroep. Qua partner-aan te bieden en maximale zelfbediening door online- ships luistert de duurzaamheid en geloofwaardigheiddienstverlening en volledig digitale processen. Het van de samenwerking voor de langere termijn nauw.operatingmodel gaat er vanuit dat alles wordt uitbesteed Voor de distributie wordt gebruik gemaakt van hetwat niet tot de kernactiviteiten behoort en dat schaal en bestaande netwerk of van koepelorganisaties waar deinkoopmacht worden gebruikt om de laagste prijs af te doelgroep bekend mee is.dwingen.Value PPI: waardevol onderscheid Onbegrensde mogelijkheden?Er zal ook ruimte zijn voor de Value PPI. Dat zijn PPI’sdie zich onderscheiden door toegevoegde waarde te leve- Er zijn meerdere wegen die naar het beloofde land kun-ren. Hier geldt dat er wel echt meerwaarde voor de klant nen leiden. Goede keuzevorming vooraf voorkomt datgerealiseerd moet worden om de (merk)belofte waar te de gloednieuwe PPI’s ongebruikt op ’Marktplaats’ eindi-maken. Bovendien zal ook het kostenniveau concurre- gen. Uiteindelijk zullen de intrinsieke beloftes die de PPIrend moeten zijn met dat van een Budget PPI. met zich meebrengt ook echt waargemaakt moeten wor-De Value PPI acteert in het segment, waar maatwerk den. Belangrijk is om goed te beseffen waar de echtewordt gevraagd. Dit zal op een zeer kostenefficiënte onderscheidende waarde zit, hoe die succesvol vertaaldmanier moeten worden gedaan. Beleggingsoplossingen wordt naar een goede PPI-propositie en hoe voldoendezullen hoogwaardig moeten zijn. Bijvoorbeeld door marktbereik gerealiseerd wordt. Hierbij speelt ook detailormade-oplossingen, zoals de inbreng van DB-achti- internationale dimensie een belangrijke rol. Daarnaast isge componenten dan wel professioneel fiduciair langetermijnfocus en doorzettingsvermogen noodzake-management. Qua pensioencommunicatie is een onder- lijk om de businesscase succesvol te maken in een druk-scheidend concept nodig met eenvoudige en interactieve ke markt. Succes in pensioenland is dus vooraf niet gega-planningtools. Er wordt in dit model samengewerkt met randeerd, maar is dat niet inherent aan elke vorm vanhoogwaardige partners die passen bij deze propositie ondernemerschap? Het feit dat er op dit moment op eenmet toegevoegde waarde. ondernemende en frisse manier naar pensioenuitvoering ‘nieuwe stijl’ wordt gekeken, door zowel nieuwe alsFocus PPI: voor spelers met netwerk gevestigde pensioenaanbieders, is op zich al een eersteDit model gaat uit van een keuze voor een specifieke verdienste van de nieuwe PPI-wetgeving. ■doelgroep met voldoende marktbereik. Zonder marktbe-reik en voldoende schaal is deze vorm bij voorbaat kans-loos. Ook geldt dat de gevraagde meerprijs ten opzichte P E N S I O E N B E STU U R & M A N AG E M E N T N UM M E R 4 2 0 1 1 / 55

×