Skolverket 4 maj 2012Presentation från presskonferensen om   Likvärdig utbildning i det svenska skolsystemet
Syftet med rapporten• Belysa likvärdighetens utveckling utifrån olika indikatorer• Diskutera orsaker till utvecklingen• A...
Likvärdighetsindikatorer• Skillnader i resultat mellan elever, klasser, skolor och kommuner• Skillnader i resultat mellan...
Datakällor• Betygsdata 1998-2011• Internationella kunskapsmätningar PISA 2000, 2003, 2006, 2009 TIMSS 1995, 2003, 2007• ...
Skillnader i resultat mellan elever,   klasser, skolor och kommuner• Skillnaderna i resultat mellan elever har ökat• S...
Skillnad i betygsresultat mellan skolor
Skillnader i resultat mellan elever med olika    socioekonomisk och utländsk bakgrund• Betydelsen av elevens socioekon...
Skolsegregation utifrån skolors   elevsammansättning• Skolsegregationen med avseende på utländsk bakgrund har ökat und...
Sambandet mellan skolans   elevsammansättning och elevens resultat• En elevs resultat är högre i en skola där andelen ...
Sambandet mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat• Starkare samband mellan skolans elevsammansättning och...
Orsaker till ökade skolskillnader• Ökade skillnader i skolors kvalitet- svag empiri men kan ej uteslutas• Elever är mer so...
Konsekvenser för likvärdigheten• Kamrateffekter och lärarförväntningar betydelsefulla och förstärker skillnaderna• Större...
Skolverkets slutsatser• Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats• Skillnaderna mellan skolor har ökat• Bet...
Presentation presskonf likvärdig utbildning 2012 05-04
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation presskonf likvärdig utbildning 2012 05-04

659 views
550 views

Published on

Presentation från presskonferens 4 maj 2012 om Likvärdig utbildning i den svenska skolan.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Jonas
 • Anna presenterar: Vad menar vi med en likvärdig skola? Varför är detta viktigt?
 • Jonas
 • Jonas
 • Jonas – nämn hur processen gått till. Egna analyser och forskning.
 • Anders: Fler elever med ”full pott”, fler elever som saknar gymnasiebehörighet Nivågruppering, profilklasser Från en i ett internationellt perspektiv låg nivå Mycket små skillander men likväl ser vi en uppgång de senaste åren
 • Förklara kort vad mellanskolsvariation är Fortfarande är skillnaderna i resultat större inom skolor än mellan skolor. Men utvecklingen är snabb mot ökande skillander
 • 2a. Har ökat från ca 7 till 9 år seanste åren. 2b. Inte nödvändigtvis en indikation på att skolsystemet blivi sämre på att ta hand om utlandsfödda elever 2c Elever födda i Sverige: Skillanderna små när man kontrollerar för socioek bakgr.
 • 2. Viss ökning av socioek skolsegregation under 90-talet 3. Förtydliga att 1 och 2 är ”synlig” segregation.
 • 2. Kraftiga svängningar, känsligt för ändringar i gruppens sammansättning (andelen utlandsfödda är bara ca 8-9 procent)
 • Förklara meritvärdespoäng. 0-320 och nationellt medelvärde ca 210 poäng. Jämför skillanden mellan 2 elever med identisk bakgrund Högutbildad innebär att ha eftergymnaial utbildning
 • Finns egentligen bara 2 möjliga förklaringar (kvalitet eller sortering av elever) Sortering består av 2 typer:”synlig” respektive ”dold” 3. Tilltagande boendesegregation inte största orsaken utan forskning visar att valfrihetsreformerna har varit avgörande för utvecklingen.
 • 0. Om en elev byter skola, kommer dennes resultat att påverkas?
 • Anders. Anna avslutar – återknyta till debattartikeln. Resursfördelningen. OECD-perspektiv. Reformerna
 • Presentation presskonf likvärdig utbildning 2012 05-04

  1. 1. Skolverket 4 maj 2012Presentation från presskonferensen om Likvärdig utbildning i det svenska skolsystemet
  2. 2. Syftet med rapporten• Belysa likvärdighetens utveckling utifrån olika indikatorer• Diskutera orsaker till utvecklingen• Analysera konsekvenserna för likvärdigheten
  3. 3. Likvärdighetsindikatorer• Skillnader i resultat mellan elever, klasser, skolor och kommuner• Skillnader i resultat mellan elever med olika socioekonomisk och utländsk bakgrund• Skolsegregation utifrån skolors elevsammansättning• Sambandet mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat
  4. 4. Datakällor• Betygsdata 1998-2011• Internationella kunskapsmätningar PISA 2000, 2003, 2006, 2009 TIMSS 1995, 2003, 2007• Aktuell forskning
  5. 5. Skillnader i resultat mellan elever, klasser, skolor och kommuner• Skillnaderna i resultat mellan elever har ökat• Skillnaderna i resultat mellan klasser inom skolor har ökat• Skillnaderna i resultat mellan skolor har ökat kraftigt• Skillnaderna i resultat mellan kommuner har ökat
  6. 6. Skillnad i betygsresultat mellan skolor
  7. 7. Skillnader i resultat mellan elever med olika socioekonomisk och utländsk bakgrund• Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund är fortsatt stor- Indikationer på en ökning under senare år- Inga stora förändringar sett över hela tidsperioden• Betydelsen av att vara utlandsfödd har ökat under senare år - trolig orsak: ökad invandringsålder
  8. 8. Skolsegregation utifrån skolors elevsammansättning• Skolsegregationen med avseende på utländsk bakgrund har ökat under senare delen av 00-talet• Skolsegregationen med avseende på socioekonomisk bakgrund har ökat marginellt• Indikationer på ökad skolsegregation efter ”dolda” egenskaper som t.ex. studiemotivation
  9. 9. Sambandet mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat• En elevs resultat är högre i en skola där andelen elever med högutbildade föräldrar är högre.........sambandets styrka har ökat kraftigt• En elevs resultat är lägre i en skola där andelen utlandsfödda elever är högre.........ingen tydlig trend
  10. 10. Sambandet mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat• Starkare samband mellan skolans elevsammansättning och elevens resultat
  11. 11. Orsaker till ökade skolskillnader• Ökade skillnader i skolors kvalitet- svag empiri men kan ej uteslutas• Elever är mer sorterade på olika skolor- Till viss del genom ökad ”synlig” skolsegregation- Till större del genom ökad ”dold” skolsegregation — studiemotiverade elever med engagerade föräldrar söker sig till samma skolorValfrihetsreformen har möjliggjort utvecklingen
  12. 12. Konsekvenser för likvärdigheten• Kamrateffekter och lärarförväntningar betydelsefulla och förstärker skillnaderna• Större genomslag när skolorna är mer segregerade utifrån elevers resultatnivå• Vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse
  13. 13. Skolverkets slutsatser• Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats• Skillnaderna mellan skolor har ökat• Betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat

  ×