Čítaj, pochop a použi!          Základná škola, Malokarpatské námestie 1, BratislavaMETODICKÝ A PRACOVNÝ LIST PR...
9. Každej skupine rozdáme pracovný list PRI/SJL/MAT – III. – 9.2, do ktorého si žiaci  napíšu vylosovanú tému. V pracovno...
1. Vyznač (vyfarbi) na grafe akú časť zemského povrchu pokrýva voda.2. Dopíš vetu:  Voda patrí k základným podmienkam živ...
Žiakov musíme vopred upozorniť, aby si na hodinu priniesli potrebné pomôcky (vodovéfarby, pastelky), obrazový materiál k o...
urobil rozbor vody a zistil, že voda v studni obsahuje veľa jedov – dusičnany,pesticídy, čistiace prostriedky, ba dokonca ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mpl prisjlmat - iii. -9

667 views
514 views

Published on

Voda-Metodický pracovný list-prírodopis, slovenský jazyk, matematika-3.ročník

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mpl prisjlmat - iii. -9

 1. 1. Čítaj, pochop a použi! Základná škola, Malokarpatské námestie 1, BratislavaMETODICKÝ A PRACOVNÝ LIST PRI /SJL/MAT – III. – 9Predmet: Prírodoveda / Slovenský jazyk a literatúra/MatematikaRočník: tretíPrepojenie s učivom: Ochrana životného prostredia, mimočítankové čítanie - plagát,numerácia v obore do 1 000, grafické znázornenie zlomkuCieľ: Uvažovať o obsahu textu, vyvodiť z neho dôsledky, vedieť zreprodukovať text,orientovať sa v texte, vyhľadať informácie a kľúčové slová v texte a využiť ich pri riešeníreálnych situácií, riešiť jednoduché slovné úlohy a nepriamo sformulované slovné úlohy nasčítanie, odčítanie, násobenie, použiť jednotku objemu, znázorniť graficky zlomky, zdôvodniťvýznam vody pre človeka, uvedomiť si potrebu šetrenia s vodou,Pomôcky: Text – mimočítankové čítanie, pracovné listy pre žiaka, obrázky – ilustráciapríbehu, farbičky, pastelky, výkres (baliaci papier), obrázkový materiál žiakov z tlače a pod.Postup:1. Motivácia – rozhovor so žiakmi o ochrane prírody, ako neničiť prírodu, ako šetriť s vodou, s energiou, prečo triedime odpad, ako triedime odpad a pod.2. Žiakom rozdáme text – Filip a Modrá Starenka (viď poznámky na konci metodického listu), ktorý si spoločne prečítame. Text je upravený z knihy Filipove ďalšie dobrodružstvá. Každý žiak prečíta 2 – 3 vety (podľa počtu žiakov v triede).3. Spoločne si rozoberieme text, povieme obsah – teda o čom sa v texte hovorí, aké postavy v texte vystupujú a pod. Vysvetlíme prečo autor nazval Zem Modrou starenkou? (Modrá planéta)4. Žiakom na magnetickú tabuľu rozmiestnime obrázky (obr.č.1 - 7) – ilustrácie k textu. Úlohou žiakov bude uložiť obrázky v správnom slede, teda ako sa odohráva dej podľa textu.5. Rozhovor so žiakmi o ochrane životného prostredia, o šetrení s vodu, s energiou, ochrana lesov a pod.6. Žiakom rozdáme PL č.1. Upozorníme žiakov, že v teste budú musieť využiť aj svoje matematické vedomosti. Zdôrazníme formu vypĺňania testu. Žiaci pracujú samostatne.7. Po ukončení práce a odovzdaní pracovných listov si spoločne skontrolujeme správnosť odpovedí.8. Praktická časť bloku - žiakov rozdelíme do skupín ( podľa počtu žiakov v triede). Oboznámime ich, že ich úlohou bude vytvoriť plagát k ochrane životného prostredia. Jeden žiak zo skupiny vylosuje tému na ktorú budú tvoriť plagát. Odporúčané témy: triedenie odpadu, šetrenie elektrickou energiou, šetrenie vodou, ochrana prírody a pod.
 2. 2. 9. Každej skupine rozdáme pracovný list PRI/SJL/MAT – III. – 9.2, do ktorého si žiaci napíšu vylosovanú tému. V pracovnom liste sú uvedené inštrukcie k príprave plagátu.10. Každá skupina dostane baliaci papier alebo výkres A2, na ktorom budú spoločne tvoriť plagát, podľa inštrukcií v pracovnom liste č.2. Žiaci môžu podľa svojho uváženia kresliť, maľovať alebo aj lepiť obrázky z časopisov.11.Hotové plagáty vyhodnotíme – žiaci prezentujú svoje plagáty.Vyhodnotenie – riešenie pracovného listu :PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA PRI/SJL/MAT – III. – 9.1Doktor Príroda varuje!Všetky rastliny a živé bytosti vrátane človeka pozostávajú z prevažnej časti z vody a sú odnej úplne závislé. Voda pokrýva dve tretiny(2/3) zemského povrchu. Voda je najrozšírenejšiaa pritom nenahraditeľná látka v prírode. Patrí k základným podmienkam života rastlína živočíchov. Má rozhodujúci význam v živote človeka a jeho činnosti, v priemysle,poľnohospodárstve a je nevyhnutná v laboratóriách aj v domácnosti. Potrebujeme ju preživot. Musíme ju denne prijímať, pretože bez vody nemôžeme prežiť viac ako štyri dni.Potrebujeme ju však každý deň aj na osobnú hygienu, umývanie riadu, pranie šatstva,čistenie domácnosti, polievanie kvetín a pod.Doktor príroda to má všetko spočítané. Spotreba vody na osobu za jeden deň je asi 160litrov.Preto treba vodou šetriť.Doktor Príroda má niekoľko rád ako šetriť vodou:1. Uprednostňujte sprchovanie pred kúpaním! Po kúpaní nebudete čistejšíako po sprche, ako si to niektorí myslia. Kúpaním však miniete oveľa viacvody. Pri sprchovaní sa minie približne 30 litrov vody, zatiaľ čo pri kúpaní je to asi 150 litrov vody.2. Umývanie zubov je veľmi dôležité, ale nezabúdajte počas umývaniazastaviť vodu. Najlepšie je vyplachovať si ústa pomocou pohárika. Ušetrítetak veľa vody.3. Keď v byte kvapkajú kohútiky, upozornite rodičov,pretože kvapkajúcim kohútikom pretečie za jeden deňaž 17 litrov vody.4. Šetrite vodu aj pri splachovaní WC. Keď máte doma toaletu s dvomamožnosťami splachovania na veľkú a malú potrebu, nezabudnite to využívať,pretože sa u nás sa splachuje pitnou vodou a každým spláchnutím sa minie až 10 litrovvody.
 3. 3. 1. Vyznač (vyfarbi) na grafe akú časť zemského povrchu pokrýva voda.2. Dopíš vetu: Voda patrí k základným podmienkam života Správna odpoveď: rastlín a živočíchov3. Zakrúžkuj správnu odpoveď: Bez vody nemôžeme prežiť viac ako: a) 5 dní b) 7 dní c) 4 dni d) 14 dní Správna odpoveď: c4. Odpovedz: Aká je spotreba vody na osobu za jeden deň? Správna odpoveď: 160 litrov5. Vypočítaj: O koľko litrov viac vody sa minie pri kúpaní než pri sprchovaní ? Správna odpoveď: Pri kúpaní sa minie o 120 litrov vody viac vody než pri sprchovaní6. Odpovedz: Koľko litrov vody pretečie kvapkajúcim kohútikom za dva dni? Správna odpoveď: Kvapkajúcim kohútikom pretečie za dva dni až 17 litrov vody.7. Vypočítaj: Koľko litrov vody sa minie za deň, keď na WC spláchneš 2 krát? Správna odpoveď: 20 litrov8. Dopíš vetu: Správna odpoveď: Najlepšie je vyplachovať si ústa pomocou pohárika.PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA PRI/SJL/MAT – III. - 9.2Pri prezentácií plagátov sa zameriame na vystihnutie vylosovanej témy, na celkovú úpravu,čistotu práce, farebnosť, fantáziu žiakov ale aj samotnú prezentáciu žiakov -prejav.Poznámky:
 4. 4. Žiakov musíme vopred upozorniť, aby si na hodinu priniesli potrebné pomôcky (vodovéfarby, pastelky), obrazový materiál k ochrane životného prostredia, poprípade časopisy.Učiteľ by sa mal poistiť a pripraviť sám obrázky pre prípad, že žiaci zabudnú. Obrázky bymali byť spoločné a žiaci si môžu vybrať obrázok, ktorý sa im hodí k vylosovanej téme.text – motivačný : Filip a Modrá starenkaFilip a Modrá starenkaDoktor Príroda sa už od rána nemôže zbaviť pocitu, že práve dnes ho čaká nevídanédobrodružstvo.A už je to tu! Volajú mu kamaráti Filip a Katka. Prosia ho, aby rýchle prišiel k jednejpacientke. Býva za dedinou a nevie sa, odkedy tam vlastne je. Volá sa Modrá starenka.Ľudia ju brali už odpradávna ako samozrejmosť. Nikto si ju nevšímal. No a teraz jechorá! Kto by v Modrej starenke nespoznal našu dobrú, starú Zem, na ktorej žijeme?Čo jej je? Modrá starenka si pýta piť. „Som smädná“, hovorí. Filip chce napustiť vodudo pohára, ale na jeho dno dopadlo len niekoľko kvapiek.„Netečie voda,“ čuduje sa a krúti nechápavo hlavou. „Som smädná,“ opakuje Modrástarenka. „Chcela by som piť.“„Niekto uzavrel hlavný prívod vody,“ hovorí Filip.„Kdeže,“ odpovedá zastretým hlasom Modrá starenka. „Voda sem tečie z veľkejnádrže v mojej záhradke. Nádrž sa plní dažďovou vodou a zásobuje celú dedinu.Dedinčania sa obslúžia ako prví a mne už nič neostane.“„To teda znamená, že ľudia míňajú oveľa viac vody, než v skutočnosti potrebujú a preModrú starenku zvýši len pár kvapiek,“ hnevá sa Filip. „Musíme im povedať, abyvodou šetrili.“Deti bežia do dediny a čo nevidia?Pán Špliechal polieva výdatne svoju záhradu na pravé poludnie. Voda strieka, aletakmer ihneď sa zase vyparuje. „Pán Špliechal, mali by ste polievať až večer,“ hovoríFilip. „Spotrebovali by ste menej vody a Modrá starenka by mala čo piť!“Katke zasa povedala pani Čierna, že už sa dvakrát kúpala, lebo jej je veľmi teplo. „AleModrá starenka je smädná! Mali by ste sa radšej len osprchovať. Môj priateľ doktorPríroda hovorí, že na sprchovanie sa spotrebuje trikrát menej vody, než na kúpanie vovani.A pán Biely? Starostlivo si čistí zuby, a pritom vôbec nevníma, že voda stále tečiez kohútika. „Prečo nechávate tú vodu tiecť? Prečo si ju nenapustíte len do pohára?“pýta sa rozčúlený Filip, keď si spomenie na chuderu Modrú starenku. „Modrá starenkapotrebuje vodu! Čítal som v jednej knihe, že keby všetci zatvárali kohútiky, keď sičistia zuby, ušetrená voda by naplnila každý rok jedno jazero.“Medzitým pán doktor Príroda u susedov pritiahne kohútik, pretože z neho kvapkávoda. Tak zase, a to je len jeden. Všetky nepritiahnuté kohútiky v neďalekom mestespôsobia stratu niekoľkých miliónov litrov vody.“Deti sa vrátili k Modrej starenke, no v kuchyni ju nenašli.„Modrá starenka, kde ste? Už sme zistili, prečo nemáte vodu! Mali ste pravdu, ľuďompramálo na vás záleží. Ale hádam sa to odteraz zlepší! Kde ste?“ Vtom zbadalidoktora Prírodu pri studni a pri ňom ležiacu bledú Modrú starenku. „Čo sa stalo?“preľaknuto sa pýtajú deti.„Myslím, že Modrá starenka sa chcela napiť vody zo studne,“ hovorí doktor príroda.Ale tá voda v ňom má akúsi čudnú chuť. „Je otrávená! Mám naozaj strach! Predpíšemjej živočíšne uhlie a urobím rozbor vody v studni.“ A tak sa aj stalo. Doktor Príroda
 5. 5. urobil rozbor vody a zistil, že voda v studni obsahuje veľa jedov – dusičnany,pesticídy, čistiace prostriedky, ba dokonca aj priemyselné oleje.„Keby som tak chytil tých zločincov, ktorí naliali jedy Modrej starenke do studne!“kričí rozčúlený Filip.„Zločinci, ako hovoríš,“ začína opäť doktor, „ani nie sú veľmi ďaleko. Oni azda aninevedia, ako Modrej starenke ublížili.“„A čo teda urobili?“ pýta sa Katka.„Voda zo studne nie je priamo z oblakov. Preteká poliami, lúkami a lesmi, na ktorépadá. Potom vsiakne do zeme, pomaly putuje ďalej a vytvára podzemné rezervy. Časťz nich sa potom dostane do studní. Keď voda presakuje zemou, berie so sebou ajjedy, ktoré sú tam vyliate.“ vysvetľuje doktor Príroda.„Ale kto leje jedy do zeme alebo riek a jazier?“ pýta sa Katka. „Možno aj ty,“ odpovedá trochu provokatívne doktor. „Spomeň si, ako si umývalaoteckovo auto. Vyliala si plné vedro vody s penou od čistiaceho prípravku do trávy.A práve v čistiacich prostriedkoch sú biologicky nespotrebovateľné látky. Toznamená, že zem nemôže tieto látky premeniť, dostanú sa do vody a otrávia ju.“ Detipozorne počúvajú a o niečom premýšľajú. Zaujali ich slová „dusičnany a pesticídy.“„Čo to je?“ pýtajú sa doktora. „Vieš,“ vysvetľuje doktor Príroda, „ľudia to myslelidobre. Chceli mať bohatú úrodu, a tak použili veľké množstvo hnojív s vysokýmobsahom dusičnanov a pred hmyzom ju chceli chrániť pesticídmi. A výsledok? Vidíšsám, kam až to došlo.“„A olej? Odkiaľ môže byť?“ pýta sa Katka. Zrazu sa Filip začervená. Hanbí sa. Práve sispomenul, že keď minulý týždeň pomáhal oteckovi čistiť motor auta, vylial použitý olejdo potoka. A doktor Príroda povedal, že stačí liter oleja, aby sa znečistila hladinajedného menšieho jazera.„Ach, moji milí,“ hovorí smutne Modrá starenka, ktorá sa už prebrala, „je toho ešteneúrekom, čo sa bude musieť zmeniť!“Príloha: PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA PRI/SJL/MAT - III. – 9.1 PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA PRI/SJL/MAT - III. – 9.2 OBRÁZKY PRI/SJL/MAT - III. – 9 č. 1,2,3,4,5,6,7Použité zdroje:BREUIL,J. 1998: Filipove ďalšie dobrodružstvá. Vrútky: NADAS–AFGH. ISBN 80-88719-79-8http://files.zmena-zacina-u-teba.webnode.sk/200001037-755bb7655b/voda.gifhttp://www.enovinky.szm.com/obrazky/marec.3.gifhttp://www.dolceta.eu/slovensko/Mod5/sites/slovenskohttp://files.mamezelenu.webnode.sk/systemhttp://aktualne.centrum.sk/soumar/img/35/25/352549http://web.greenpeace.sk (všetky cit.18.5.2011)

×