ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI MAYIS 2011
<ul><li>ERGENE HAVZA SININ MEVCUT DURUMU </li></ul><ul><li>ERGENE NEHRİ SU KALİTESİ </li></ul><ul><li>ERGENE HAVZASI KORU...
EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ (KİŞİ) HAVZADAKİ İL VE İLÇE SINIRLARI Ergene Nehri 283 km’lik bir akarsudur. 12.000 km 2 büy...
MERİÇ ERGENE HAVZASI ARAZİ KULLANIMI
HAVZADA MEYDANA GELEN ATIKSU MİKTARI Sanayinin önemli bir bölümü su kullanım ihtiyacı, yer altı su kaynaklarından karşılad...
ERGENE HAVZASI SANAYİİ DAĞILIMI Kaynak: Ergene Havzası Eylem Planı 2008
ERGENE HAVZASI MEVCUT AAT TESİSLERİ Kaynak: Ergene Havzası Eylem Planı 2008
<ul><li>Havzada nüfusu 10.000 den fazla 14 adet yerleşim yeri bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Hiçbir yerleşimin AAT s...
ERGENE NEHRİ VE KOLLARI 23/08/11 16.02.200818.02.2008
ERGENE HAVZASI YÜZEYSEL SU POTANSİYELİ Mevcut Su Potansiyeli=Doğal su Potansiyeli-Her türlü su kullanımı Mutasavver Su Pot...
ERGENE HAVZASI YER ALTI SUYU İŞLETME REZERVİ <ul><li>Ergene havzasının toplam işletme rezervi 376,2 hm3/yıl dır. </li></u...
ERGENE NEHRİNDE ORTALAMA AKIM Nehir Suyu +Atıksu=8 m 3 /sn Nehirsuyu=2 m 3 /sn DEŞARJ EDİLEN ATIKSULARLA ERGENİN TABİİ D...
<ul><li>ERGENE NEHRİ- SU KALİTESİ </li></ul>
SU KALİTESİ NEYDİ NE OLDU ÇO:Çözünmüş Oksijen Kaynak: DSİ XI Bölge Müdürlüğü Parametreler 1978 (Ekim) 2009 (Ekim) Çorlu ...
SU KALİTESİ NEYDİ? NE OLDU?
ERGENE NEHRİ- SU KALİTESİ HARİTASI (Organik Kirlilik, 2007 Ergene havzası Çevre Master Projesi)
<ul><li>Ergene Nehri; </li></ul><ul><li>Organik (KOI veya BOI) kirlilik, 4. Sınıf ( Çorlu-Ergene ) </li></ul><ul><li>Orga...
KİRLİLİK YÜKLERİ Kaynak: Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Ana Yönetim Planı Çalışması-2010 Parametreler Evsel Atıks...
ERGENE NEHRİNDE SU KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN HEDEFLER <ul><li>İyi su kalitesine ulaşmak için </li></ul><ul><li>Kimyasal ...
ERGENE NEHRİNDE SU KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN HEDEFLER
<ul><li> Tüm Ergene Nehri ve Kollarında </li></ul><ul><li>Kısa Vade (3 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk </li></ul><ul><ul>...
EYLEM PLANINA GİDEN YOL <ul><li>TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu Ergene Havzasına Ait Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu...
<ul><li>EYLEMLER </li></ul><ul><ul><li>1.ÇEVRE DOSTU ÜRETİME GEÇİLECEK(MEVZUAT) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. BELEDİYELER...
<ul><li>EYLEMLER </li></ul><ul><ul><li>TÜM BU EYLEMLERE BİRLİKLTE 1/100.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA PLAN HÜKÜMLERİNİN UY...
1.TÜRKİYEDE İLK DEFA RENK STANDARTI 24 NİSAN 2011 TARİHLİ DÜZENLEME İLE SU İÇİN RENK STANDARTLARI SSKY YER ALMIŞTIR. SU KA...
1.ÇEVRE DOSTU ÜRETİM 12/04/2011 tarihli Resmi Gazete’de 4562 sayılı OSB Kanununda değişiklik yapılarak, yürürlüğe girmiş ...
2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ <ul><ul><li>Belediyelerin atıksu arıtma tesisi yapım çalışmaları, Eylem Planı’nın önemli b...
2. EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat İhalesi Safhasında Olan Belediyeler Belediye Nüfusu AAT İşlet...
2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 20...
2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 20...
2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 20...
3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ Misinli Ulaş Veliköy Velimeşe <ul><li>Dağınık sanayiler “ Islah OSB ” adı altında birleşec...
3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ <ul><li>Islah OSB’lerin kurulması çalışmaları 1 yıl içinde tamamlanacaktır. </li></ul><ul>...
3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 20...
3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 20...
4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EDİRNE İLİ
4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ KIRKLARELİ İLİ
4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ TEKİRDAĞ İLİ
4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR...
4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR...
KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR ...
4.TEHLİKELİ BERTARAF TESİSLERİ Bölgede meydana gelen arıtma çamurları ve Tehlikeli Atıklar endüstriyel tesislerde yakıt ol...
4.TEHLİKELİ BERTARAF TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 201...
ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARI <ul><li>Sanayi arıtma tesisleri için 600 milyon TL, evsel arıtma tesisleri için 130 milyon TL tut...
5.YAYILI KAYNAKLI KİRLİLİK <ul><li>2006 yılından itibaren de tüm ürünlerde havadan ilaçlamalar yasaklanmıştır. </li></ul>...
5.YAYILI KAYNAKLI KİRLİLİK EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 1....
6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI
6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI <ul><li>Ergene Nehrimizin; </li></ul><ul><ul><li>1985-2002 yılları arasında 54...
6.YENİ BARAJ PROJELERİ Sıra No İşin Adı Amacı İşin Safhası Başlama Bitiş Açıklama Proje Maliyeti (2011 Fiyatları ile) (TL...
6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ, ISLAHI ve YENİ BARAJ PROJELERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR ...
6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ, ISLAHI ve YENİ BARAJ PROJELERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR ...
7.EROZYONLA MÜCADELE Ergene Havzası’nda 135.946 hektar alanda ağaçlandırma erozyonla mücadele ve ıslah çalışması yapılmı...
 
7.EROZYONLA MÜCADELE-ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA YAPILACAKLAR FAALİYET KURUMU BİRİMİ MİKTARI BİRİM MALİYET (TL) MALİYET (TL) Ağaçla...
7.EROZYONLA MÜCADELE-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 7 AĞAÇLA...
8.ERGENEYİ GERÇEK ZAMANLI SÜREKLİ İZLEYECEĞİZ E rgene ve Meriç Nehirleri üzerlerine ve Debisi 10.000m3/günden büyük olan t...
8.ERGENEYİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN GEREKLERİNE GÖREDE İZLEYECEĞİZ <ul><li>Ergene ve Meriç Nehirlerinde izleme noktaları b...
9.ERGENE HAVZAZSINDA DENETİM Su Kalitesinde İyileşme Başladı Ergenede iyileştirme çalışmaları çerçevesinde ilk adımlar izl...
9.İZLEME VE DENETİM <ul><li>Havza Genelinde İl Müdürlüğümüzce; </li></ul><ul><ul><li>2008 yılında 1281 adet, </li></ul></...
9.İZLEME VE DENETİM Kirlilik Parametresi Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOI, mg/L)
8-9.SU KALİTESİ VE DENETİM-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 1....
10. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMAYA GEÇTİ <ul><li>1/100.000 ölçekli Trakya alt bölgesi Ergene Havzası re...
10.1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMAYA GEÇTİ <ul><li>Planlama alanı sınırları dâhilinde, bu planda getirilen ...
11.YER ALTI SUYUNA KORUMA <ul><li>Ergene 1-1 alt havzası, 5 Kasım 2009 tarih ve 27397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “E...
SU KALİTESİ NEYDİ? NE OLDU? NE OLACAK? NASIL? HEP BİRLİKTE……….
<ul><li>ARZ EDERİM </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ergene havzası eylem plani 2011

3,777 views
3,368 views

Published on

Çevre bakanlığının açıkladığı Ergene havzası eylem plani

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ergene havzası eylem plani 2011

 1. 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI MAYIS 2011
 2. 2. <ul><li>ERGENE HAVZA SININ MEVCUT DURUMU </li></ul><ul><li>ERGENE NEHRİ SU KALİTESİ </li></ul><ul><li>ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI </li></ul>SUNUM İÇERİĞİ
 3. 3. EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ (KİŞİ) HAVZADAKİ İL VE İLÇE SINIRLARI Ergene Nehri 283 km’lik bir akarsudur. 12.000 km 2 büyük lük 68 B elediye ve Nüfus 1 milyon 50 bin kişi
 4. 4. MERİÇ ERGENE HAVZASI ARAZİ KULLANIMI
 5. 5. HAVZADA MEYDANA GELEN ATIKSU MİKTARI Sanayinin önemli bir bölümü su kullanım ihtiyacı, yer altı su kaynaklarından karşıladığı için yer altı su seviyesinde 20-60 metrelik düşümler görülmektedir. <ul><li>Havzada 2037 adet sanayi </li></ul><ul><li>tesisi bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Sanayi tesislerinin; </li></ul><ul><li>Yüzde 76’sı Tekirdağ, </li></ul><ul><li>Yüzde 12’si Kırklareli, </li></ul><ul><li>Yüzde 12’si Edirne’ </li></ul>
 6. 6. ERGENE HAVZASI SANAYİİ DAĞILIMI Kaynak: Ergene Havzası Eylem Planı 2008
 7. 7. ERGENE HAVZASI MEVCUT AAT TESİSLERİ Kaynak: Ergene Havzası Eylem Planı 2008
 8. 8. <ul><li>Havzada nüfusu 10.000 den fazla 14 adet yerleşim yeri bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Hiçbir yerleşimin AAT si yoktur. Evsel atıksular arıtma yapılmadan alıcı ortamlara verilmektedir. </li></ul><ul><li>Yaklaşık 230.000 m 3 /günlük atıksu arıtılmadan Ergene Nehri ve kollarına deşarj olmaktadır. </li></ul>MEVCUT DURUM- EVSEL KAYNAKLI KİRLENME
 9. 9. ERGENE NEHRİ VE KOLLARI 23/08/11 16.02.200818.02.2008
 10. 10. ERGENE HAVZASI YÜZEYSEL SU POTANSİYELİ Mevcut Su Potansiyeli=Doğal su Potansiyeli-Her türlü su kullanımı Mutasavver Su Potansiyeli=Mevcut Su Potansiyeli-Planlanan Su Potansiyeli Kaynak: DSİ XI.Bölge Müdürlüğü Akarsu Adı Doğal Su Potansiyeli (hm 3 ) Mevcut Su Potansiyeli (hm 3 )* Mutasavver Su Potansiyeli** (hm 3 ) Ergene Nehri 152,8 165,2 165,2-(5+12,2)=148,0 Hayrabolu Deresi 186,2 156,5 156,5-(7,3+7,1)=142,1 Beşiktepe Deresi 60,1 54,8 54,8 Ovadere 27,6 23,8 23,8-6,98=16,82 Anaçay Deresi 64,2 58,4 58,4
 11. 11. ERGENE HAVZASI YER ALTI SUYU İŞLETME REZERVİ <ul><li>Ergene havzasının toplam işletme rezervi 376,2 hm3/yıl dır. </li></ul><ul><li>Ergene Havzası işletme rezervlerine göre 7 ayrı alt havzaya bölünmüştür. </li></ul>Kaynak: DSİ XI.Bölge Müdürlüğü ALT HAVZA NO İŞLETME REZERVİ (hm 3 /yıl) 1-1 Çorlu                  61,8 1-2 Vize                   40,3 1-3 Lüleburgaz                  48,1 1-4 Hayrabolu                  85,6 1-5 Babaeski                  30,3 1-6 Havsa                  53,9 1-7 Uzunköprü                  56,2 TOPLAM                 376,2
 12. 12. ERGENE NEHRİNDE ORTALAMA AKIM Nehir Suyu +Atıksu=8 m 3 /sn Nehirsuyu=2 m 3 /sn DEŞARJ EDİLEN ATIKSULARLA ERGENİN TABİİ DEBİSİ 4 KATINA ÇIKMIŞTIR.
 13. 13. <ul><li>ERGENE NEHRİ- SU KALİTESİ </li></ul>
 14. 14. SU KALİTESİ NEYDİ NE OLDU ÇO:Çözünmüş Oksijen Kaynak: DSİ XI Bölge Müdürlüğü Parametreler 1978 (Ekim) 2009 (Ekim) Çorlu Deresi (Çerkezköy girişi) Ergene Nehri (İnanlı) Ergene Nehri (Uzunköprü) Çorlu Deresi (Çerkezköy girişi) Ergene Nehri (İnanlı) Ergene Nehri (Uzunköprü) Debi (m 3 /sn) 0,001 3 12,8 Sıcaklık( o C) 19,6 19,4 19,4 18,8 23,8 24 İletkenlik (µS/cm) 722 726 804 338 5387 2983 ÇO(mg/l) 8 9 8 7 0,2 0,3
 15. 15. SU KALİTESİ NEYDİ? NE OLDU?
 16. 16. ERGENE NEHRİ- SU KALİTESİ HARİTASI (Organik Kirlilik, 2007 Ergene havzası Çevre Master Projesi)
 17. 17. <ul><li>Ergene Nehri; </li></ul><ul><li>Organik (KOI veya BOI) kirlilik, 4. Sınıf ( Çorlu-Ergene ) </li></ul><ul><li>Organik (KOI veya BOI) kirlilik, 3. Sınıf ( Uzun Köprü) </li></ul><ul><li>Ağır Metal (Toplam Krom) kirliliği, 4. Sınıf ( Çorlu-Ergene ) </li></ul><ul><li>Ağır Metal (Toplam Krom) kirliliği, 3. Sınıf ( Uzunköprü ). </li></ul><ul><li>Fenol ve Serbest klor kirliliği, 4. sınıf ( Çorlu-Ergene </li></ul><ul><li>Deri ve Tekstil) </li></ul><ul><li>Renk parametresi, 3.sınıf, </li></ul><ul><li>su kalitesindedir. </li></ul>MEVCUT DURUM-SU KALİTESİ
 18. 18. KİRLİLİK YÜKLERİ Kaynak: Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Ana Yönetim Planı Çalışması-2010 Parametreler Evsel Atıksulardan Gelen Kirletici Yükler (kg/gün) Endüstriyel Faaliyetlerden Kaynaklanan Yükler (kg/gün) Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Yükler(kg/gün) Toplam Yük (kg/gün) KOİ 317.224 209.095 526.319 BOİ5 153.142 72.515 225.658 Toplam Azot 24.612 8.562 21.721 54.895 Toplam Fosfor 5.469 2.708 2910 11087
 19. 19. ERGENE NEHRİNDE SU KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN HEDEFLER <ul><li>İyi su kalitesine ulaşmak için </li></ul><ul><li>Kimyasal Oksijen İhtiyacı Parametresinde % 99 giderim, </li></ul><ul><li>Toplam Azot Parametresinde % 96 giderim, </li></ul><ul><li>Toplam Fosfor parametresinde % 99 giderim, </li></ul><ul><li>Yapılması gerekmektedir </li></ul>Hedef Kaynak: Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Ana Yönetim Planı Çalışması-2010 <ul><li>II. Sınıf su kalitesine ulaşmak için bu oranlarda giderim gereklidir. Ancak mevcut şartlarda bu hedefe ulaşılmayacağı için mevcut deşarj standartları yetersiz kalmaktadır. </li></ul>Parametre Kısa Vade – 3 Yıl Orta Vade – 5 Yıl Uzun Vade – 10 Yıl KOİ III. Sınıf II. Sınıf II. Sınıf İletkenlik III. Sınıf II. Sınıf II. Sınıf Renk III.Sınıf II. Sınıf II. Sınıf Diğer Parametreler * - - II. Sınıf
 20. 20. ERGENE NEHRİNDE SU KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN HEDEFLER
 21. 21. <ul><li> Tüm Ergene Nehri ve Kollarında </li></ul><ul><li>Kısa Vade (3 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>III. Sınıf Su Kalitesi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Orta Vade (5 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>II. Sınıf Su Kalitesi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Uzun Vade (10 yıl): Tüm Parametrelerde </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>II. Sınıf Su Kalitesi </li></ul></ul></ul></ul></ul>ERGENE NEHRİNDE SU KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN HEDEFLER
 22. 22. EYLEM PLANINA GİDEN YOL <ul><li>TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu Ergene Havzasına Ait Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu (2003) </li></ul><ul><li>Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı (2006-2008) </li></ul><ul><li>Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2008) </li></ul><ul><li>Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması (2010) </li></ul><ul><li>İzleme ve denetim çalışmaları </li></ul>
 23. 23. <ul><li>EYLEMLER </li></ul><ul><ul><li>1.ÇEVRE DOSTU ÜRETİME GEÇİLECEK(MEVZUAT) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. BELEDİYELER ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ KURACAK </li></ul></ul><ul><ul><li>3. ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KURULACAK </li></ul></ul><ul><ul><li>4. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ KURULACAK </li></ul></ul><ul><ul><li>5. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLE DEVAM EDİLECEK </li></ul></ul><ul><ul><li>6. DERE YATAĞI TEMİZLENECEK VE ISLAH EDİLECEK </li></ul></ul><ul><ul><li>7. ERGENE HAVZASI’NDA EROZYONLA MÜCADELE EDİLECEK </li></ul></ul><ul><ul><li>8. NEHİR SU KALİTESİ İZLEME </li></ul></ul><ul><ul><li>9. DENETİME DEVAM EDİLECEK </li></ul></ul>EYLEM PLANI İLE NELER YAPILACAK
 24. 24. <ul><li>EYLEMLER </li></ul><ul><ul><li>TÜM BU EYLEMLERE BİRLİKLTE 1/100.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA PLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULLANMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KİRLETİCİLİĞİ YÜKSEK SANAYİLERE İZİN VERİLMEYECEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PLANLAMA PROBLEMİ ÇÖZÜLEREK TRAKYA’NIN DÜZENLİ GELİŞMESİ SAĞLANACAK </li></ul></ul></ul>EYLEM PLANI İLE NELER YAPILACAK
 25. 25. 1.TÜRKİYEDE İLK DEFA RENK STANDARTI 24 NİSAN 2011 TARİHLİ DÜZENLEME İLE SU İÇİN RENK STANDARTLARI SSKY YER ALMIŞTIR. SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA SKKY DEKİ MEVCUT DEŞAR STANDARTLARINDA KISITLAMAYA GİDİLECEKTİR. ÖNCELİKLİ OLARAK KOI STANDARTLARINDA KISITLAMA BİR GENELGE ŞEKLİNDE YAYIMLANACAKTIR.
 26. 26. 1.ÇEVRE DOSTU ÜRETİM 12/04/2011 tarihli Resmi Gazete’de 4562 sayılı OSB Kanununda değişiklik yapılarak, yürürlüğe girmiş olup, Havzada dağınık sanayiler Islah OSB çatısı altında birleşecektir. <ul><li>TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 2011 TARİHİNE KADAR ÇIKARTILARAK; </li></ul><ul><ul><li>SU TASARRUFU </li></ul></ul><ul><ul><li>ENERJİ VERİMLİLİĞİ </li></ul></ul><ul><ul><li>HAMMADDE GERİ KAZANIM </li></ul></ul><ul><li>SAĞLANARAK KİRLİLİĞİN KAYNAĞINDA AZALTIMI SAĞLANACAKTIR. </li></ul>PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 1 MEVZUAT                                             1.1 Renk İle İlgili Deşarj Standartının İlgili Mevzuata konulması                                         ÇYGM (Recep Şahin:03122076619)   [email_address] 1.2 Deşarj Standartalrında Kısıtlamaya Gidilecek                                         ÇYGM (Recep Şahin:03122076619)   1.3 Islah OSB Kanunu- Yönetmeliğin Yayımlanması                                         STB(Ramazan YILDIRIM: 03122015851)  
 27. 27. 2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ <ul><ul><li>Belediyelerin atıksu arıtma tesisi yapım çalışmaları, Eylem Planı’nın önemli bir parçasıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adım adım hedefe doğru birlikte ilerliyoruz. </li></ul></ul>
 28. 28. 2. EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat İhalesi Safhasında Olan Belediyeler Belediye Nüfusu AAT İşletmeye Alma Tarihi Lüleburgaz 100.412 31.12.2013 Uzunköprü 40.154 31.05.2013 Keşan 54.314 31.05.2013 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Safhasında Olan Belediyeler Belediye Nüfusu AAT İşletmeye Alma Tarihi Çorlu 215.293 31.03.2013 Atıksu Arıtma Tesisi Yer Safhasında Olan Belediyeler Belediye Nüfusu AAT İşletmeye Alma Tarihi Çerkezköy (Belediyeler Birliği) 159.363 31.03.2013 Muratlı 19.215 31.12.2013 Kırklareli 62.152 31.12.2013 Babaeski 27.712 31.12.2013 Hayrabolu 18.254 31.12.2013 Saray 22.315 31.12.2013 Vize 12.196 31.12.2013 Pınarhisar 10.463 31.12.2013 Malkara 27.787 31.12.2013
 29. 29. 2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 2 BELEDİYELER                                             2.1 Saray Belediyesi                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Yer Seçimi                                         Belediye Başkanı Nazmi ÇOBAN     Fizibilite ve ÇED Raporu                                         Cep:0542.6471133     Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                               İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.2 Çerkezköy Belediyesi                                           AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.03.2013   Yer Seçimi                                         Çerkezköy Belediye Başkanı Yardımcısı Gökhan İNCE     Fizibilite ve ÇED Raporu                                         Cep: 0530 544 61 40     Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                               İşletmeye Alma                                         ÇOB, İÇOM, Belediyeler     İzleme ve Denetim                                             2.3 Çorlu Belediyesi                                         Belediye Başkanı Yardımcısı AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.03.2013   Yer Seçimi                                         Oktay ÇOLPAN     Fizibilite ve ÇED Raporu                                         Cep: 0532 216 99 85     Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.4 Muratlı Belediyesi                                         Belediye Başkanı Nebi TEPE     Yer Seçimi                                         Cep : 0532 342 20 22 AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.5 Vize Belediyesi                                         Belediye Başkanı Selçuk YILMAZ AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Yer Seçimi                                         Cep: 0533 542 21 10     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                            
 30. 30. 2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 2.6 Pınarhisar Belediyesi                                         Belediye Başkanı Mustafa CİNGÖZ AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Yer Seçimi                                         Cep: 0532 513 25 17     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.7 Lüleburgaz Belediyesi                                         Belediye Başkanı Emin HALEBAK AAT İşletmeye Alma Tarihi: 30.06.2014   Yer Seçimi                                         Cep:     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, İÇOM, İPA, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.8 Kırklareli Belediyesi                                         Belediye Başkanı Cavit ÇAĞLAYAN AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Yer Seçimi                                         Cep: 0532 347 30 20     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.9 Babaeski Belediyesi                                         Belediye Başkanı Abdullah Hacı AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Yer Seçimi                                         Cep: 0532 311 28 23     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.10 Hayrabolu Belediyesi                                         Belediye Başkanı Hasan İRTEM AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Yer Seçimi                                         Cep : 0532 264 73 78     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                            
 31. 31. 2.EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 2.11 Uznköprü Belediyesi                                           AAT İşletmeye Alma Tarihi: 30.06.2013   Yer Seçimi                                         Belediye Başkanı Enis İŞBİLEN     Fizibilite ve ÇED Raporu                                         Cep: 0537 735 22 22     Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.12 Malkara Belediyesi                                         Belediye Başkanı Birol KAYA AAT İşletmeye Alma Tarihi: 31.12.2013   Yer Seçimi                                         Cep : 0533 330 64 78     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             2.13 Keşan Belediyesi                                         Belediye Başkanı Mehmet ÖZCAN AAT İşletmeye Alma Tarihi: 30.06.2013   Yer Seçimi                                         Cep: 0532 314 88 72     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                         ÇOB, DSİ, İÇOM, Belediyeler     İşletmeye Alma                                            
 32. 32. 3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ Misinli Ulaş Veliköy Velimeşe <ul><li>Dağınık sanayiler “ Islah OSB ” adı altında birleşecek. </li></ul><ul><li>Bu güç birliği, 4 adet ileri atıksu arıtma tesisi kurulmasını sağlayacak. </li></ul><ul><li>Böylece Ergene Nehri suyunun kalitesinin iyileştirilmesi, sanayi açısından da verimlilik sağlanarak gerçekleştirilecek. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 33. 33. 3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ <ul><li>Islah OSB’lerin kurulması çalışmaları 1 yıl içinde tamamlanacaktır. </li></ul><ul><li>Ortak atıksu arıtma tesisleri için inşaat ve bağlanacak kolektörlerin ihalelerine 6 ay içinde çıkılacaktır. </li></ul><ul><li>Bunun yanı sıra AAT lerinin kesin yerleri, tipleri, avan projeleri, kolektör hatları, yatırım maliyetleri ve inşaat ihale şartnameleri hazırlık çalışmaları devam ediyor. </li></ul>ARITMA TESİSİ İSİMLERİ TESİS SAYISI ATIKSU DEBİSİ (M3/GÜN) İLK YATIRIM MALİYETİ KOLLEKTÖR DAHİL(TL) İŞLETMEYE ALMA TARİHLERİ AAT-1 ÇORLU 73 110.000 64.000.000 1 Kasım 2013 AAT-2 ULAŞ 90 100.000 108.000.000 1 Kasım 2013 AAT-3 BÜYÜK KARIŞTIRAN 23 50.000 66.000.000 1 Kasım 2013 AAT-4 MURATLI 10 30.000 48.000.000 1 Kasım 2013 ÇERKEZKÖY OSB AAT 194 80.000 16.000.000 1 Haziran 2013 ÇORLU DERİ OSB AAT 110 36.000 7.200.000 1 Haziran 2013
 34. 34. 3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 3.A ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİN KURULMASI                                             3.A.1 SS Velimeşe yeşil çevre kooperatifi                                         SS Velimeşe yeşil çevre kooperatifi     Yer Seçimi                                               Fizibilite ve ÇED Raporu                                         Şakir Bey 0532.6024211     Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                           İşletmeye Alma Tarihi : 1 Kasım 2013   İhale ve İnşaat İşleri                                         Toplam Maliyet: 64.000.000 TL     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             3.A.2 Trakya Sanayicileri Derneği                                       Trakya İş Adamları Derneği     Yer Seçimi                                         Doğan ÜANAL     Fizibilite ve ÇED Raporu                                         Tel: 0532 2860440     Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                           İşletmeye Alma Tarihi : 1 Kasım 2013   İhale ve İnşaat İşleri                                         Toplam Maliyet: 170.000.000 TL     İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             3.A.3 Muratlı                                               Yer Seçimi                                         Kooperatifleşme Çalışmaları devam ediyor.     Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                               İhale ve İnşaat İşleri                                               İşletmeye Alma                                             İzleme ve Denetim                                            
 35. 35. 3.SANAYİDE ORTAK ARITMA DÖNEMİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 3.B ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ                                             3.B.1 Kırklareli OSB                                         San.Tic. İl Müdürü Sn.Gültekin HADİ Tesiste Sanayi atıksuyu olamdığı için sadece evsel atıksular için AAT kurulacaktır.   Yer Seçimi                                         Tel:0530 391 36 36     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                         Toplam Maliyet:640.000TL     İhale ve İnşaat İşleri                                               İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             3.B.2 Avrupa Serbest Bölgesi                                               Yer Seçimi                                         Eyyüp DAŞKIN 0 532 417 97 57     Fizibilite ve ÇED Raporu                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                         İşletmeye Alma Tarihi : 1 Haziran 2013   İhale ve İnşaat İşleri                                               İşletmeye Alma                                               İzleme ve Denetim                                             3.B.3 Çerkezköy OSB                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                         Mehmet Özdoğan 05322156870 OSB Genel Müd. İşletmeye Alma Tarihi : 1 Haziran 2013   İhale ve İnşaat İşleri                                               İşletmeye Alma                                         Toplam maliyet:16.000.000 TL     İzleme ve Denetim                                             3.B.4 Çorlu OSB                                               Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                         Erdinç Ferliel 0532.2829551 OSB Genel Müd. İşletmeye Alma Tarihi : 1 Haziran 2013   İhale ve İnşaat İşleri                                               İşletmeye Alma                                         Toplam maliyet:16.000.000 TL     İzleme ve Denetim                                            
 36. 36. 4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EDİRNE İLİ
 37. 37. 4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ KIRKLARELİ İLİ
 38. 38. 4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ TEKİRDAĞ İLİ
 39. 39. 4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 1.3 Islah OSB Kanunu- Yönetmeliğin Yayımlanması                                         STB(Ramazan YILDIRIM: 03122015851)   4 KATI ve TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ                                             4.2 Katı Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri                                             4.3 Tekirdağ ili Çevre Hizmetleri Birliği (TİÇHİB)                                         Tekirdağ Belediye Başkanı Adem DALKIÇ 0 532 4164739 Tekirdağ Merkez Belediyesi ile Muratlı ve Hayrabolu İlçe Belediyeleri ile 5 Belde Belediyesi'nin katılımı ile kurulmuştur. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi işletilmektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı   4.4 Batı Tekirdağ Katı Atık Birliği (BATKAB)                                         Malkara Belediye Başkanı Birol KAYA Cep: 0533 330 64 78 Malkara, Şarköy İlçe Belediyeleri ile Mürefte, Hoşköy, Sağlamtaş, Kozyörük, Balabancık, Şalgamlı Belde Belediyeleri'nin katılımı ile kurulmuştur. Birliğin Bakanlığımız birlik öngörüsüne göre Tekirdağ İli Çevre Hizmetleri Birliğine katılması çalışmaları sürdürülmektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı   4.5 Tekirdağ 3. Grup Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği                                         Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay ÇOLPAN Cep: 0532 342 20 22 Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçe belediyeleri ile Yeniçiftlik, Sultanköy, Yenice, Misinli, Marmaracık, Velimeşe, Ulaş belde belediyeleri'nin katılımıyla kurulmuştur. Yer seçimi çalışmaları devam etmektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı  
 40. 40. 4.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 4 KATI ve TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ                                             4.6 Tekirdağ 4. Grup Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği                                         Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan İNCE Cep: 0530 544 61 40 Çerkezköy ve Saray ilçe Belediyeleri, Beyazköy, Büyük Yoncalı, Kapaklı, Karaağaç, Kızılpınar, Veliköy Belde Belediyeleri'nin katılımıyla kurulmuştur. Yer seçimi çalışmaları devam etmektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı   4.7 Edirne Katı Atık Yönetim Birliği                                         Edirne Belediye Başkanı Edirne Merkez, Havsa, Süloğlu ve Lalapaşa Belediyeleri'nin katılımı ile kurulmuş olup katı atık bertaraf tesisi kurmak üzere yer seçimi yapılmıştır. IPA tarafından teknik yardım projesi şartnamesi hazırlanmış olup 08/01/2010'da Merkezi Finans ve İhale Bİrimine gönderilmiştir. Birlik, Avrupa Komsiyonu Delegasyonu onayı alınması halinde teknik yardım projesi ihale işlemlerinin başlatılmasını beklemektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı   4.8 Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB)                                         Keşan Belediye Başkanı Mehmet ÖZCAN cep: 0532 314 88 72 Keşan, İpsala, Enez İlçe Belediyeleri ile 11 Belde Belediyesi'nin katılımı ile kurulmuştur. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi için ÇED Olumlu kararı alınmış, Uygulama Projesi Bakanlığımızca onaylanmış ve proje alanı için OGM'den kesin izin alınmıştır. İnşaat ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı  
 41. 41. KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 4 KATI ve TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ                                             4.9 Orta Edirne Katı Atık Birliği                                         Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İŞBİLEN Cep: 0537 735 22 22 Uzunköprü, Meriç, Çöpköy, Kurtbey, Kırcasalih, Yeniköy, Küplü, Subaşı Belediyeleri'nin katılımıyla kurulmuştur. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi için ÇED Olumlu kararı alınmış, Uygulama Projesi Bakanlığımıza sunulmuş olup Birliğe proje ile ilgili eksiklikler bildirilmiştir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                             4.10 Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği                                         Kırklareli Belediye Başkanı Cavit ÇAĞLAYAN Cep: 0532 347 30 20 Kırklareli Merkez, Kofçaz, Demirköy, Pınarhisar ilçe belediyeleri ile 9 belde belediyesinin katılımıyla kurulmuştur. Tesis inşaatı tamamlanmış olup, Birlik tesisi işletmeye başlamıştır. Lotun içerisinde yüksek gerilim hattının direği bulunmaktadır. İlgili kurumla direğin kaldırılması için görüşmeler devam etmektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı   4.11 Kırklareli 2. Grup Yerel Yönetimleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği                                         Lüleburgaz Belediye Başkanı Belediye Başkanı Emin HALEBAK Lüleburgaz, Vize, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçe belediyeleri ile Sakızköy, Ahmetbey, Evrensekiz, B.Karıştıran, Çakıllı, Kırıkköy belde belediyelerinin katılımıyla kurulmuştur. Lüleburgaz ilçesinde yapılması planlanan katı atık düzenli depolama tesisi ile ilgili olarak arazi tahsis çalışmaları sürdürülmektedir.   Fizibilite ve ÇED Raporu                                             Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                             İhale ve İnşaat İşleri                                             İşletmeye Alma                                             Çevre İzin Belgesinin Alınması                                             İzleme ve Denetim                                         Çevre ve Orman Bakanlığı  
 42. 42. 4.TEHLİKELİ BERTARAF TESİSLERİ Bölgede meydana gelen arıtma çamurları ve Tehlikeli Atıklar endüstriyel tesislerde yakıt olarak kullanılmaktadır. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Hatip Mahallesi, Karatepe Mevkiinde kurulması planlanan “Karatepe Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisine” ait ÇED Raporu 29.06.2010 tarihinde onaylanmış olup, uygulama projesi safhasındadır.
 43. 43. 4.TEHLİKELİ BERTARAF TESİSLERİ-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 4 KATI ve TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ                                             4.1 Tehlikeli Atık berteraf Tesisi                                               Fizibilite ve ÇED Raporu                                         Atık Yönetimi Daire Başkanı (Mahir ERDEM: (0 533 453 84 60 ) Entegre bertaraf tesisinin ÇED raporu olumlu bulunmuştur. (2010)   Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması                                         Atık Yönetimi Daire Başkanı (Mahir ERDEM: (0 533 453 84 60 ) 09.02.2011 tarihinde uygulma projesi için Bakanlığa başvurmuştur. Bakanlıkça yapılan incelemede dosyada eksiklikler tespit edilmiş ve eksikliklerin tamamlanması beklenmektedir.   İhale ve İnşaat İşleri                                         Atık Yönetimi Daire Başkanı (Mahir ERDEM: (0 533 453 84 60 ) Tesisin ÇED raporunda düzenli depolama sahasının 2010 yılı sonunda inşaatının tamamlanması hedeflenmiş ancak,uygulama projesinin sonuçlanmaması nedeniyle söz konusu termine uyulamamıştır.   İşletmeye Alma                                         Atık Yönetimi Daire Başkanı (Mahir ERDEM: (0 533 453 84 60 ) Öngörülen tesiste düzenli depolama ünitesi dışında yakma ünitesi dahil 14 ünite daha öngörülmektedir. Entegre tesiste her türlü atığın geri kazanımı veya bertarafı planlanmakta olup, bu nedenle düzenli depolama ünitesi dışında bir termin planı verilememektedir.   Çevre İzin Belgesinin Alınması                                         Atık Yönetimi Daire Başkanı (Mahir ERDEM: (0 533 453 84 60 )   İzleme ve Denetim                                         Bakanlık ve/veya yetkilendirilen kuruluş  
 44. 44. ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARI <ul><li>Sanayi arıtma tesisleri için 600 milyon TL, evsel arıtma tesisleri için 130 milyon TL tutarında yatırım yapılacaktır. </li></ul><ul><li>Çevre ve Orman Bakanlığı Havzadaki belediyelere son 3 yıl içerisinde çevresel alt yapı hizmetleri için toplam 7.890.324 TL yardım sağlamıştır. </li></ul><ul><li>Bakanlığımız Ergene Havzası’ndaki belediyelere 33 adet atıksu arıtma tesisi yapımı “Tip Proje” vermiştir. </li></ul><ul><li>Arıtma tesisi kuran ve işletenlere, sarfedilen elektriğin elektrik tarifesinin yüzde 50’sine kadar geri ödenmesi sağlanacak. </li></ul>
 45. 45. 5.YAYILI KAYNAKLI KİRLİLİK <ul><li>2006 yılından itibaren de tüm ürünlerde havadan ilaçlamalar yasaklanmıştır. </li></ul><ul><li>Zirai ilaç kullanımı 2002 Yılında 3.103 ton iken 2010 yılında 1.265 ton’a düşürülmüştür. </li></ul><ul><li>Sünede kimyasal süne ilaçlarının yerine faydalı böcek (Thrissolccus semitratus) kullanılmaktadır. </li></ul><ul><li>Her yıl 500.000 dekar hububat alanı kimyasal mücadele dışı bırakılmıştır. Böylece yaklaşık 50 ton zirai ilaç kullanımı azaltılmıştır. </li></ul><ul><li>Envanter oluşturma, </li></ul><ul><li>Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları, </li></ul><ul><li>Gübre ve Pestisit satışlarının kontrol altına alınması </li></ul><ul><li>Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları </li></ul><ul><li>Hayvansal atıkların katı ve sıvı kısımlarının ayrı toplanması </li></ul><ul><li>Çalışmaları devam etmektedir. </li></ul>
 46. 46. 5.YAYILI KAYNAKLI KİRLİLİK EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 1.3 Islah OSB Kanunu- Yönetmeliğin Yayımlanması                                         STB(Ramazan YILDIRIM: 03122015851)   5 YAYILI KAYNAK KİRLİLİk YÖNETİMİ VE KONTROLÜ                                         Aziz Oğuzhan KARAHAN   5.1 Tarımsal Kirlilik Yönetimi                                         KKGM Daire Baş. 0505 2911636     Envanter Oluşturma                                         KKGM     Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları                                         KKGM, TEDGEM 4 eğitim (Teknik Eleman), 25 eğitim (Çİftçi Eğitim)   Gübre ve Pestisit Satışlarını Kontrol Altına Alınması                                         KKGM, TÜGEM Satışlar sürekli olarak TKB denetimindedir.   Organik Tarım-İyi Tarım Uygulamaları                                         KKGM, TÜGEM Nitrat Projesinin Uygulanması projesi kapsamında 2013 yılı sonu itibarı ile nitrat direktifinin eki olan su kirliliğinin önlenmesine yönelik iyi tarım uygulamaları rehberi KKGM tarafından hazırlanacaktır.   Evsel AAT Çamurunun Tarımda Kullanımına Yönelik Çalışmalar                                         ÇOB(ÇYGM) Evsel ve Kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına dair yönetmelik 3.8.2010 tarihinde ÇOB tarafından resmi gazetede yayınlanmıştır. 5.2 Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi                                               Envanter Oluşturma                                         KKGM     Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları                                         KKGM 4 eğitim (Teknik Eleman), 25 eğitim (Çİftçi Eğitim)   Hayvansal Atık Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi                                         KKGM Toplantı ve arazi çalışması   Hayvansal Atıkların katı ve sıvı kısımlarını ayrı toplanması, katı kısımlarını kompostlaştırılması ve sıvı kısımlarının sürüm safhasında toprağa enjeksiyonu ile ilgili çalışmalar yapılması                                         KKGM Büyük Baş hayvan başına, hane tipi katı ve sıvı gübre deposu, inşaat maliyeti yaklaşık 1.250 TL.dır.   Hayvansal atıkların alıcı ortama deşarjının denetlenmesi                                         KKGM     Su Ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar yapılması ve ilgili mevzuatın hazırlanması                                         TÜGEM     Yatırım-Destek-Teşvik Programlarının Geliştirilmesi                                         TÜGEM -TEDGEM  
 47. 47. 6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI
 48. 48. 6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI <ul><li>Ergene Nehrimizin; </li></ul><ul><ul><li>1985-2002 yılları arasında 54 km’lik kısmı </li></ul></ul><ul><ul><li>2003-2005 yılları arasında 105 km’lik kısmı ıslah edilmiştir. </li></ul></ul><ul><li>2002 yılından önce ıslah edilen 54 km’lik kısmın yeniden ıslahına ihtiyaç duyulmuş 2010 yılında bu bölümün 22 km’lik kısmının ıslahı gerçekleştirilmiş olup, geriye kalan 32 km’lik kısmı da en kısa sürede tamamlanacaktır. </li></ul><ul><li>DSİ Genel Müdürlüğümüzce Havzada dere ıslahı dışında, tesrip bentleri, menfez, taşkın koruma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. </li></ul>
 49. 49. 6.YENİ BARAJ PROJELERİ Sıra No İşin Adı Amacı İşin Safhası Başlama Bitiş Açıklama Proje Maliyeti (2011 Fiyatları ile) (TL) 1 Tekirdağ İçme Suyu Naipköy Barajı 6,43 hm3/yıl içme suyu Yapım 2011 2014 21/03/2011'de yapım işi ihale edildi. İhale süreci devam ediyor. 30.750.000 2 Tekirdağ-Saray Yoncalı Barajı 22,07 hm3/yıl içme ve sanayi suyu Proje 2011 2015 Proje yapım sözleşmesi ÇOS tarafından Mayısın ilk haftasında yapılacak. Yapım ihalesi 2012'nin Kasım ayında. 13.250.000 3 Tekirdağ İnecik Dedecik Barajları 10 hm3/yıl içme suyu temini Planlama 2010 2015 Planlaması 2011 sonunda bitecek. Yapım ihalesi Nisan 2013'de. 27.750.000 4 Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti 5 hm3/yıl içme suyu temini Proje 2011 2014 Proje yapımı 2011'de. Yapım ihalesi Temmuz 2012'de. 2.360.000 5 Tekirdağ Çerkezköy Ambardere Regülatörü ve YAS Besleme 7 hm3/yıl içme suyu Planlama + Proje 2011 2014 Planlama ve Proje yapımı 2011'de ihale edilecek. Yapım ihalesi Eylül 2012'de. 1.860.000 6 Lüleburgaz Ahmetbey Göleti ve Sulaması 10 hm3/yıl içme suyu Planlama + Proje 2011 2015 Planlama ve Proje yapımı 2011'de ihale edilecek. Yapım ihalesi Şubat 2013'de. 2.250.000
 50. 50. 6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ, ISLAHI ve YENİ BARAJ PROJELERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 6 DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI                                             6.1 Ergene Nehri Ana Yatak Islahı                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 47 adet meskun mahal, Ergene ovalarında 17323 ha tarım alanı yaz taşkınlarından korunacaktır. 6.2 Hayrabolu Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 57 km'lik derenin 33 km'si daha önce ıslahı yapılmış olup geri kalan 24 km'lik kısmın 12 km'si 2011 yılında, 12 km'si 2012 yılında yapılacaktır. Yaz aylarında taşkından koruıryacaktır. 6.3 Edirne-Meriç Yakupbey Köyü Yerleşim Alanı Köy Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 957 m uzunluğunda (alt genişlik 2 m, üst genişlik 6.2 m, yükseklik 1.4 m) trapez kesitli beton kaplamalı Islah tesisi, 3 adet 2 gözlü 2*2 m menfez yapılacaktır. 6.4 Kırklareli-Lüleburgaz Çengelli Köyü Arazileri Arzılı Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 8750 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.5 Kırklareli-Lüleburgaz Evrensekiz Belde Arazilerinin Kavak Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 9750 m seddesiz yatak ıslahı ve 3 adet 3 gözlü 2.5x2.5 m boyutlarında menfez yapılacaktır. 6.6 Kırklareli-Pınarhisar Ataköy Ev ve Arazileri Kaynarca Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 1400 m beton kaplama kanal (3x3) 1 adet menfez yapılacaktır. 6.7 Kırklareli-Pınarhisar Ceylanköyün Kaynarca Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 700 m beton kaplamalı trapez kanal ve yatak ıslahı yapılacaktır., 6.8 Kırklareli-Babaeski Mutluköy Arazileri Kocagöl Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 5000 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.9 Kırklareli-Pınarhisar Poyralı Köyünün Poyralı Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 750 m yatak ıslahı, sol sahil harçsız kuru pere, 250 m Harçlı kargir duvar (h = 1 m) yapılacaktır. 6.10 Kırklareli-Pınarhisar Ataköy ve Lüleburgaz Ceylanköy Tarım Arazileri Kaynarca Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 2500 m yatak ıslahı 2(2x2 m) menfez (2 adet) 10 adet sedde altı kapaklı menfez yapılacaktır. 6.11 Kırklareli-Vize Soğucak Köyünün Soğucak Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 1260 m çift taraflı beton duvar, 1 adet yaya köprüsü 2 adet köprü yapılacaktır. 6.12 Tekirdağ-Saray Güngörmez Köyü Yerleşim Alanında Darıtarla Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 471 m uzunluğunda alt genişlik 2.00 m, üst genişlik 6.17 m ve yüksekliği 1.39 m olan beton trapez kanal yapılacaktır. Ayrıca 2 gözlü 3*2 m boyutlarında 4 adet menfez yapılacaktır. 6.13 Edirne-Süloğlu-Havsa İlçeleri ile Kırklareli-Pehlivanköy İlçesine bağlı 10 köy arazileri ile güzergah boyunca yer alan yerleşim alanlarının Süloğlu Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 76 000 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.14 Edirne-Meriç-B.Altıağaç Köyü Yerleşim Alanının Köy Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 750 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.15 Kırklareli-L.Burgaz-Umurca Köyü ve arazilerinin Kavak Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 7500 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.16 Kırklareli-Merkez-Dokuzhöyük ve Karahalil Köylerin arazilerinin Teke Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 10500 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.17 Kırklareli-L.burgaz-Karaağaç köyünün Poyralı Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 1 menfez 1000 m.yatak ıslahı yapılacaktır. 6.18 Kırklareli-Merkez-İnece Beldesi Kazımpaşa Mah.Yenibağlık Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 1000 m. Yatak ıslahı yapılacaktır. 6.19 Tekirdağ-Merkez-İnecik, Y.Kılıçlı, Oruçbeyli, Karaçalı ve Semetli Köyleri Arazilerinin Kocadere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 8000 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.20 Tekirdağ-Merkez-Kaşıkçı Köyü Arazilerinin Kılıçova Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 5000 m yatak ıslahı yapılacaktır.
 51. 51. 6.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ, ISLAHI ve YENİ BARAJ PROJELERİ EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 6 DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI                                             6.20 Tekirdağ-Merkez-Kaşıkçı Köyü Arazilerinin Kılıçova Deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 5000 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.21 Tekirdağ-Çorlu-Müh.Fak.’nin Sinandede Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 2500m. Yatak ıslahı yapılacaktır. 6.22 Tekirdağ.-Hayrabolu-Evrenbey köyü ve arz..H.bolu deresi                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 7700m. Yatak ıslahı yapılacaktır. 6.23 Tekirdağ-Çorlu-Maksutlu,Deregündüz Köy.Arz Saya Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 2000m. Yatak ıslahı yapılacaktır. 6.24 Tekirdağ-Merkez-Otmanlı köyü arz.İnecik Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 2000m. Yatak ıslahı yapılacaktır. 6.25 Tekirdağ-Muratlı-Arzulu Köyü ve Arazilerinin Bostanlık Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 2000 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.26 Tekirdağ-Muratlı-Yukarısırt Köyü Arazilerinin Ana Dere                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 6000 m yatak ıslahı yapılacaktır. 6.27 Tekirdağ İçme Suyu Naipköy Barajı                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 6,43 hm3/yıl içme suyu, 21/03/2011'de yapım işi ihale edildi. 6.28 Tekirdağ-Saray Yoncalı Barajı                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 22,07 hm3/yıl içme ve sanayi suyu, Yapım ihalesi 2012'nin Kasım ayında. 6.29 Tekirdağ İnecik Dedecik Barajları                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 10 hm3/yıl içme suyu temini, Planlaması 2011 sonunda bitecek. Yapım ihalesi Nisan 2013'de. 6.30 Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 5 hm3/yıl içme suyu temini,Proje yapımı 2011'de. Yapım ihalesi Temmuz 2012'de. 6.31 Tekirdağ Çerkezköy Ambardere Regülatörü ve YAS Besleme                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 7 hm3/yıl içme suyu, Planlama ve Proje yapımı 2011'de ihale edilecek. Yapım ihalesi Eylül 2012'de. 6.32 Lüleburgaz Ahmetbey Göleti ve Sulaması                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959) 10 hm3/yıl içme suyu,Planlama ve Proje yapımı 2011'de ihale edilecek. Yapım ihalesi Şubat 2013'de.
 52. 52. 7.EROZYONLA MÜCADELE Ergene Havzası’nda 135.946 hektar alanda ağaçlandırma erozyonla mücadele ve ıslah çalışması yapılmıştır. FAALİYET EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ TOPLAM Ağaçlandırma(ha) 42.831 34.391 24.564 101.786 Rehabilitasyon(ha) 9.766 8.370 4.944 23.080 Erozyon Kontrolu(ha) 50 450 500 Özel Ağaçlandırma(ha) 5.524 642 2.726 8.892 Mera Islahı(ha) 924 764 1.688 TOPLAM(ha) 59.095 44.167 32.684 135.946
 53. 54. 7.EROZYONLA MÜCADELE-ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA YAPILACAKLAR FAALİYET KURUMU BİRİMİ MİKTARI BİRİM MALİYET (TL) MALİYET (TL) Ağaçlandırma AGM Hektar 1.800 2.000 3.600.000 Rehabilitasyon OGM Hektar 25.000 500 12.500.000 Dere Rehabilitasyonu AGM Kilometre 900 15.400 13.860.000 Özel Ağaçlandırma AGM Hektar 11.000 5.000 55.000.000 Galeri Ağaçlandırması AGM Hektar 500 2.000 1.000.000 Rüzgar Erozyonu Önleme AGM Kilometre 150 6.000 900.000 Mera Islahı AGM Hektar 1.000 200 200.000 Karayolu Ağaçlandırması AGM Kilometre 500 6.000 3.000.000 Köy Yolu Ağaçlandırması AGM Kilometre 1.000 5.000 5.000.000 TOPLAM 95.060.000
 54. 55. 7.EROZYONLA MÜCADELE-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 7 AĞAÇLANDIRMA,EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI                                             7.1 Ağaçlandırma Çalışmaları                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 1.800 hektar alanda ağaçlandırma yapılacaktır. Toplam Maliyet:3.600.000 TL 7.1 Bozuk orman Alanlarının Rehabilitasyonu                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 25.000 hektar bozuk orman alanı rehabilite edilecektir.Toplam Maliyet:12.500TL 7.2 Ergene Nehri yan Kollarının Rehabilitasyonu                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 900 kilometre uzunluğundaki yan derelerde dere rehabilitasyonu çalışması yapılacaktır. Toplam Maliyet:13.860.000 TL 7.3 Özel Ağaçlandırma Faaliyetleri                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 11.000 hektar alanda özel ağaçlandırmaya destek sağlanması planlanmıştır.Toplam Maliyet:55.000.000 TL 7.4 Galeri Ağaçlandırma Faaliyetleri                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 500 hektar alanda galeri ağaçlandırması yapılacaktır. Toplam Maliyeti:1.000.000TL 7.5 Rüzgar Erazyonu Önleme                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 150 kilometre uzunluğunda rüzgar perdesi tesis edilecektir. Toplam Maliyeti:900.000 TL 7.6 Mera ıslahı Faaliyetleri                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 1.000 hektar mera ıslahı çalışması yapılacaktır.Toplam Maliyet:200.000 TL 7.7 Yol Kenarı Ağaçlandırma                                         AGM (Mahmut TEMİZ:0532 452 4886) 5 yılda 1.500 kilometre yol kenarı ağaçlandırması yapılacaktır. Toplam Maliyet 5.000.000 TL
 55. 56. 8.ERGENEYİ GERÇEK ZAMANLI SÜREKLİ İZLEYECEĞİZ E rgene ve Meriç Nehirleri üzerlerine ve Debisi 10.000m3/günden büyük olan tesislerin Arıtma tesis çıkışlarına gerçek zamanlı sürekli izleme istasyonları kurularak kirlilik seviyeleri anlık olarak izlenecek tir
 56. 57. 8.ERGENEYİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN GEREKLERİNE GÖREDE İZLEYECEĞİZ <ul><li>Ergene ve Meriç Nehirlerinde izleme noktaları belirlendi, </li></ul><ul><li>2012 yılından itibaren SÇD gerektirdiği tüm kimyasal parametreler izlenecektir. </li></ul>
 57. 58. 9.ERGENE HAVZAZSINDA DENETİM Su Kalitesinde İyileşme Başladı Ergenede iyileştirme çalışmaları çerçevesinde ilk adımlar izleme ve denetim çalışmalarıyla atıldı. Bir süredir devam eden ve Ergene üzerindeki olumlu etkileri ortaya çıkmaya başlayan izleme ve denetim çalışmalarına hız veril di. 2007-2010 döneminde gerçekleştirilen izleme çalışmaları sonucunda bazı kirlilik parametrelerinde üçte iki kadar iyileşme sağlandı.
 58. 59. 9.İZLEME VE DENETİM <ul><li>Havza Genelinde İl Müdürlüğümüzce; </li></ul><ul><ul><li>2008 yılında 1281 adet, </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 yılında 1892 adet, </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 yılında 3085 adet denetim yapılmıştır. </li></ul></ul><ul><li>Bakanlık Merkez teşkilatımızın entegre denetimleri de bu süreci tamamlamıştır. </li></ul>
 59. 60. 9.İZLEME VE DENETİM Kirlilik Parametresi Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOI, mg/L)
 60. 61. 8-9.SU KALİTESİ VE DENETİM-EYLEM PLANI TAKVİMİ PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 1.3 Islah OSB Kanunu- Yönetmeliğin Yayımlanması                                         STB(Ramazan YILDIRIM: 03122015851)   8 NEHİR SU KALİTESİ İZLEME                                             8.1 Meriç ve Ergene Nehri üzerine on-line izleme sitasyonlarının kurulması                                         ÇYGM-Kemal ÜNSAL(05053060212) Ocak 2012 den itibaren İstasyon kurulma çalışmalarına başlanacaktır. 8.2 Debisi 10.000 m3 olan tesislere on line izleme siteminin kurulması                                         ÇYGM-Kemal ÜNSAL(05053060212) 11 Ekim 2011 e kadar kurulacaktır. 8.3 Meriç-Ergene Nehrinde Su Çerçeve Direktifi Gerekliliklerine Göre Su Kalitesi İzleme ağının kurulması                                         ÇYGM-Kemal ÜNSAL(05053060212) Gözetimsel ve Operasyonel izleme noktaları belirlenmiştir. 8.4 Akım İzleme Sisteminin Kurulması                                         DSİ (İsmail GÜNEŞ:05306945959)   9 DENETİM                                         ÇYGM-Veysel ASLAN(0 312 207 66 48)                                                  
 61. 62. 10. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMAYA GEÇTİ <ul><li>1/100.000 ölçekli Trakya alt bölgesi Ergene Havzası revizyon çevre düzeni Bakanlığımızca 24 Ağustos 2009 tarihinde onaylanmıştır. </li></ul><ul><li>Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmıştır. </li></ul><ul><li>Tekirdağ İlinde henüz 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmadığından, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanana kadar; 2004 tarihinde onaylı (eski) 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planı ile örtüşen kısımları geçerlidir. </li></ul>PROJE - FAALİYET YILLAR SORUMLULAR AÇIKLAMALAR 2011 2012 2013 2014 2015 10 1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI                                             10.1 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeninin Uygulanması                                         ÇEDP-Erdal KAYAPINAR (05352834978)   10.2 1/25.000 Tekirdağ Çevre Düzeni Planın onaylanması                                         ÇEDP-Erdal KAYAPINAR (05352834978)   10.3 1/25.000 Çevre Düzeni Planlarının uygulanması                                         ÇEDP-Erdal KAYAPINAR (05352834978)  
 62. 63. 10.1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMAYA GEÇTİ <ul><li>Planlama alanı sınırları dâhilinde, bu planda getirilen koşulları karşılayacak ve rehabilite edilerek çevreye duyarlı hale getirilecek mevcut yasal sanayiler dışında, aşağıda belirtilen ve çevresel kirleticiliği yüksek olan ve/veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımlar kesinlikle yer almayacaktır. </li></ul><ul><li>Metal sertleştirme (tuz ile), </li></ul><ul><li>Metal kaplama, </li></ul><ul><li>Yüzey temizleme (asit ile) </li></ul><ul><li>Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, </li></ul><ul><li>Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, </li></ul><ul><li>Lifli yıkama-yağlamacılar, </li></ul><ul><li>Kâğıt işleme, </li></ul><ul><li>Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri, </li></ul><ul><li>Ham deri işleme </li></ul><ul><li>Kömüre dayalı termik santral, </li></ul><ul><li>İlaç sentez fabrikaları, </li></ul><ul><li>Gres yağ fabrikaları (petrol türevi), </li></ul><ul><li>Demir-çelik üretimi, </li></ul><ul><li>Ağır metal tuzu üretimi, </li></ul><ul><li>Petrokimya, </li></ul><ul><li>Klor-alkali, </li></ul><ul><li>Rafineri. </li></ul>
 63. 64. 11.YER ALTI SUYUNA KORUMA <ul><li>Ergene 1-1 alt havzası, 5 Kasım 2009 tarih ve 27397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ergene ve Meriç Havzaları Yeraltısuyu İşletme İlanı” ile her türlü yeraltısuyu tahsislerine kapatıldı. </li></ul><ul><li>1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile yeraltı su kullanım düzeyinin kontrol ve tespiti gayesiyle; 25 Ağustos 2010 tarihli Mahalli Çevre Kurulu Kararı çerçevesinde günlük 20 metreküp ve üzeri sanayi maksatlı yeraltı suyu kuyularına sayaç takılacak. </li></ul>
 64. 65. SU KALİTESİ NEYDİ? NE OLDU? NE OLACAK? NASIL? HEP BİRLİKTE……….
 65. 66. <ul><li>ARZ EDERİM </li></ul>

×