JEDNO OD PET   Kampanja Vijeća Europe       za zaustavljanjeseksualnog nasilja nad djecom            20...
SVRHA I CILJ KAMPANJE promicanje potpisivanja, ratifikacije i provedbe Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seks...
SEKSUALNO NASILJEbilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog  čina, neţeljeni seksualni komentar iliprijedl...
VRSTE SEKSUALNOG NASILJA seksualno nasilje nad djecom - ponašanja, koja uključuju ili ne uključuju fizički dodir, prisil...
POGREŠNI STAVOVIDonedavno se smatralo da su ta kaznena djela: rijetka pojava počinitelji su ţrtvi nepoznate osobe počin...
ANALIZA STANJA – (djeca žrtve) imaju teške psihičke posljedice, narušeni odnosi i povjerenje prema odraslima, povlače ...
SEKSUALNO NASILJE JE SLOŢEN  I OSJETLJIV PROBLEM JEDNO od PETero djece ţrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja i...
JE LI MOGUĆE PREPOZNATI     ZLOSTAVLJAĈA? „majstori su zavođenja djece“ zadrţavaju se na mjestima na kojima se okup...
KAKO PREPOZNATI ZLOSTAVLJANJE?bolovi pri hodanju ili sjedenju, modrice ili krvspolne bolesti i infekcijepoteškoće sa spava...
RAZLOZI NEPRIJAVLJIVANJA Percepcija da je za dijete bolje da se sve zaboravi i da ne prolazi kroz policijski i kazneni ...
POSLJEDICE NEPRIJAVLJIVANJA velik broj spolnih delikata ostane neotkriven i počinitelji ne snose odgovornost za počinje...
ODGOVORNOST ODRASLIH ne smiju stvarati tabu teme vezanih uz seksualnost trebaju se pobrinuti se da djeca znaju kome se ...
PRAVILO “DONJEG RUBLJA “   (METAFORA ZA NEŠTO INTIMNO) -5 GLAVNIH ASPEKATA KAMPANJE 1.Tvoje tijelo je samo tvoje 2. D...
“PRAVILO DONJEG RUBLJA” ĈINI 5 GLAVNIH ASPEKATA1.TVOJE TIJELO JE SAMO TVOJE Djeci treba objasniti da njihovo tijelo prip...
PRAVILO DONJEG RUBLJA ĈINI  5 GLAVNIH ASPEKATA 2. DOBAR DODIR - LOŠ DODIR Djeca ne razlikuju uvijek dopušteni od nedop...
PRAVILO DONJEG RUBLJA ĈINI 5   GLAVNIH ASPEKATA 3. DOBRE TAJNE - LOŠE TAJNE Tajnovitost je glavna taktika seksualnih z...
PRAVILO DONJEG RUBLJA ĈINI  5 GLAVNIH ASPEKATA5.PRIJAVLJIVANJE I OTKRIVANJEZašto djeca ne povjere da su seks. zlostavlja...
MATERIJALI ZA PODIZANJE RAZINE      SVIJESTI      TV SPOT Spot pogledaj (klik na donji link)Spot: Kiko i ruka...
GDJE MOŽETE PRONAĆI MATERIJALE I INFORMACIJE?WWW.MOBMS.HR/RAZNO/KAMPANJA-VIJECA-EUROPE-ZA-ZAUSTAVLJANJE-SEKSUALNOG-NASILJA...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Preventivni programi zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom 2011

858

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
858
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Preventivni programi zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom 2011

 1. 1. JEDNO OD PET Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanjeseksualnog nasilja nad djecom 2011. Vanja Š.
 2. 2. SVRHA I CILJ KAMPANJE promicanje potpisivanja, ratifikacije i provedbe Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja pruţanje znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom i to djeci
 3. 3. SEKSUALNO NASILJEbilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neţeljeni seksualni komentar iliprijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji moţe počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa ţrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze.Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugroţavanje dobrobiti i/ili ţivota same ţrtve ili njoj bliskih osoba(WHO – Svjetska zdravstvena organizacija, 2002.).
 4. 4. VRSTE SEKSUALNOG NASILJA seksualno nasilje nad djecom - ponašanja, koja uključuju ili ne uključuju fizički dodir, prisiljavanje da se priča ili gleda ono što djetetu stvara neugodu ili ga poniţava, izaziva osjećaj srama, da golo pozira, da ga fotografira... dječja pornografija i pedofilija -medicina pedofiliju svrstava u parafiliju i mentalni poremećaj homoseksualnost kod djece (kad nejasnu seks.pripadnost i znatiţelju zloupotrebljavaju odrasle homoseks.osobe) incest ili rodoskrvnuće - spolno zlostavljanje osoba koje su u krvnom srodstvu s počiniteljem. spada u red najteţih oblika nasilja općenito. trgovina djecom radi seks.zlouporabe, dječja prostitucija
 5. 5. POGREŠNI STAVOVIDonedavno se smatralo da su ta kaznena djela: rijetka pojava počinitelji su ţrtvi nepoznate osobe počinitelji su osobe s duševnim oboljenjima i poremećajima osobnosti seksualno iskorištavanje u pravilu se događa u niţim, neobrazovanim i siromašnim društvenim slojevima
 6. 6. ANALIZA STANJA – (djeca žrtve) imaju teške psihičke posljedice, narušeni odnosi i povjerenje prema odraslima, povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah, ako su ţrtve malene, ne shvaćaju što im se događa, a one veće često ne znaju kako i gdje zatraţiti pomoć, većina zlostavljane djece poznaje svog zlostavljača, počinitelji mogu biti iz kruga obitelji i zajednice: rođaci, obiteljski prijatelji ili skrbnici.
 7. 7. SEKSUALNO NASILJE JE SLOŢEN I OSJETLJIV PROBLEM JEDNO od PETero djece ţrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja i nasilja. Počinitelj je često ţrtvi poznata osoba - u 70% - 85% slučajeva
 8. 8. JE LI MOGUĆE PREPOZNATI ZLOSTAVLJAĈA? „majstori su zavođenja djece“ zadrţavaju se na mjestima na kojima se okupljaju djeca; traţe poslove na kojima dolaze u kontakt s djecom bave se djeci privlačnim hobijima, zanimanjima poznaju ţargon djece i mladih, ostavljaju dojam da vole istu zabavu, kafiće, glazbu i sl. susretljivi su, stvaraju laţnu osobnost i masku kako bi ih odabrano dijete počelo smatrati starijim prijateljem s kojim moţe razgovarati i druţiti se.
 9. 9. KAKO PREPOZNATI ZLOSTAVLJANJE?bolovi pri hodanju ili sjedenju, modrice ili krvspolne bolesti i infekcijepoteškoće sa spavanjem, noćne moreregresija u ponašanju, ponaša se kao da je malo dijete, npr. mokri u krevet, sisa palacprikrivanje tijela odjećom (skrivanje tijela jer ako ako su privlačne , misle da time izazivaju)kompulzivno pranje, nagle i velike promjene u teţininapadi panike, povučenost, depresivnost, nisko samopoštovanje,problemi u školi (loš uspjeh i izostanci)samopovrijeđivanje i pokušaji samoubojstva itd.
 10. 10. RAZLOZI NEPRIJAVLJIVANJA Percepcija da je za dijete bolje da se sve zaboravi i da ne prolazi kroz policijski i kazneni postupak. Strah od sekundarne viktimizacije, tj. strah da će šira okolina, susjedi i druge osobe saznati što se dogodilo te da će ga zbog toga stigmatizirati. Itd.
 11. 11. POSLJEDICE NEPRIJAVLJIVANJA velik broj spolnih delikata ostane neotkriven i počinitelji ne snose odgovornost za počinjeno djelo time dopuštaju mogućnost da počinitelj ponovi isto kazneno ţrtva ne dobiva potrebnu stručnu pomoć
 12. 12. ODGOVORNOST ODRASLIH ne smiju stvarati tabu teme vezanih uz seksualnost trebaju se pobrinuti se da djeca znaju kome se mogu obratiti ako su zabrinuta, tjeskobna ili tuţna djeca bi se uvijek trebala osjećati slobodna i razgovarati o ovoj temi ne samo s roditeljima već i s liječnicima, stručnom sluţbom u školi itd.
 13. 13. PRAVILO “DONJEG RUBLJA “ (METAFORA ZA NEŠTO INTIMNO) -5 GLAVNIH ASPEKATA KAMPANJE 1.Tvoje tijelo je samo tvoje 2. Dobar dodir - loš dodir 3. Dobre tajne - loše tajne 4. Odrasli su odgovorni za sprječavanje i zaštitu 5. Ostale vaţne smjernice uz Pravilo donjeg rublja5.1. Prijavljivanje i otkrivanje5.2. Poznati i nepoznati počinitelji5.3. Pomoć
 14. 14. “PRAVILO DONJEG RUBLJA” ĈINI 5 GLAVNIH ASPEKATA1.TVOJE TIJELO JE SAMO TVOJE Djeci treba objasniti da njihovo tijelo pripada samo njima te da ih nitko ne moţe dirati bez njihova dopuštenja. Djeca imaju pravo odbiti poljubac ili dodir, čak i od osobe koju vole.
 15. 15. PRAVILO DONJEG RUBLJA ĈINI 5 GLAVNIH ASPEKATA 2. DOBAR DODIR - LOŠ DODIR Djeca ne razlikuju uvijek dopušteni od nedopuštenog dodira. Roditelji mogu pojasniti da neke odrasle osobe (poput osoba koje skrbe za djecu, roditelja i doktora) moraju dotaknuti djecu, no djecu treba poučiti da kaţu "Ne" ako se osjećaju nelagodno.
 16. 16. PRAVILO DONJEG RUBLJA ĈINI 5 GLAVNIH ASPEKATA 3. DOBRE TAJNE - LOŠE TAJNE Tajnovitost je glavna taktika seksualnih zlostavljača. Zbog toga je vaţno znati razliku između dobrih i loših tajni i stvoriti ozračje povjerenja. Roditelji trebaju poticati djecu da im govore loše tajne.
 17. 17. PRAVILO DONJEG RUBLJA ĈINI 5 GLAVNIH ASPEKATA5.PRIJAVLJIVANJE I OTKRIVANJEZašto djeca ne povjere da su seks. zlostavljana? ţrtve ne znaju kome bi se obratila teško im je verbalno izraziti što im se dogodilo jer im je počinitelj prijetio zbunjeni su i boje se da im nitko neće vjerovati okrivljuju sebe i vjeruju da je zlostavljanje kazna za to što su loši, zgodni i sl.
 18. 18. MATERIJALI ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI TV SPOT Spot pogledaj (klik na donji link)Spot: Kiko i ruka – MOBMShttp://www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca- europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja- nad-djecom/spot-kiko-i-ruka.aspx
 19. 19. GDJE MOŽETE PRONAĆI MATERIJALE I INFORMACIJE?WWW.MOBMS.HR/RAZNO/KAMPANJA-VIJECA-EUROPE-ZA-ZAUSTAVLJANJE-SEKSUALNOG-NASILJA-NAD-DJECOM.ASPX Vijeće Europe izradilo je materijale koji će roditeljima pomoći u poučavanju djece Pravilu donjeg rublja. Oni uključuju:  TV spot (animirani crtani film) www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/spot-kiko-i- ruka.aspx  knjiţicu koju roditelji mogu čitati djeci od 3 - 7 godina www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za- zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/kiko-i-ruka.aspx  postere i razglednice  Sav materijal moţe se preuzeti sa stranice www.underwearrule.org/underwear_en.asp  Pravilo donjeg rublja (Underwear Rule) sastavni je dio Kampanje Vijeća Europe "Jedno od pet" za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. O ostalim mjerama sprječavanja i zaštite, koje promičemo, moţete pročitati na www.coe.int/oneinfive  http://www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/tekst- kampanje.aspx  http://www.ocz.hr/aktualno/kampanja-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom  http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=3716BB79-E201-4E29-A89E-199679FF0E57  http://www.javno.hr/news/Hrvatska/14751/Seksualno-nasilje-nad-djecom-u-90-posto-slucajeva-neotkriveno.html  http://www.braniteljski-portal.hr/sadrzaj/hrvatska/12684  http://www.danas.org/content/tema_sedmice/1931791.html  http://www.uskoro.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=99:borba-protiv-seksualnog-nasilja- nad-djecom&catid=1:latest-news&Itemid=95

×