• Save
Pismenost it
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pismenost it

on

 • 1,255 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,255
Views on SlideShare
1,255
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pismenost it Pismenost it Presentation Transcript

 • 30.1.2012 18:29 1
 • 30.1.2012 18:29 2
 • Svake školske godine tisuće novih učenika okrenut će se Internetu da bi došli do potrebnih informacija. Internet nudi ogroman informacijski potencijal, no u šumi svakojakih informacija, u tzv. “informacijskoj buci” nije se uvijek lako snaći.30.1.2012 18:29 3 View slide
 • • znanje na Internetu nije uređeno i nijedovoljno sistematizirano, a svaki dan sedodaju milijuni novih postova (tekstova,slika, prezentacija, videa...)• sadrţaji na Internetu su različitekvalitete• dakle, valja ZNATI pretraţivati, tj.naučiti nešto o tehnikama pretraţivanjainformacija i o njihovom vrednovanju.Treba biti informacijski pismen (ECDL) View slide
 • - skup kompetencija potrebnih u informacijskom dobu, a odnosi se na prepoznavanje potrebe za informacijom, umijeće nalaţenja i pristupanja potrebnoj informaciji, njezino kritičko vrednovanje i korištenje pronađenog u daljnje svrhe imajući na umu pri tome ekonomska, pravna i društvena pitanja kao i ograničenja odnosno etiku korištenja informacija
 • Školski knjižničari nužno moraju biti dobro educirani u inf. pismenosti kako bi mogli poduku dati (ECDL).zna odrediti karakter i opseg svoje informacijske potrebeoblikuje i primjenjuje strategiju pretraživanjazna koristiti knjižnični sustavkritički vrjednuje informacije i njihove izvorebira najprikladniji sustav kako bi pronašao potrebnuliteraturukoristi informacija u skladu s načelima prava i etike
 • TehnologijaKritičko Sintezamišljenje INFORMACIJSKA PISMENOST Komunikacija Rješavanje problema
 • 2.2. Što uključuje informacijska pismenost Tradicionalna pismenost Knjižnična podrška Računalna pismenost INFORMACIJSKA PISMENOST Medijska Numerička pismenost pismenostTradicionalna pismenost (sposobnost čitanja i pisanja), medijsku pismenosti (sposobnostda kritički vrednujemo medije, elektroničke i pisane), numeričku pismenost (sposobnostrazumijevanja i rješavanje brojčanih zadataka)
 • 2.1. Razlike između informatičke iinformacijske pismenosti Informatička Informacijska pismenost pismenost osnove korištenja  Omogućava intelektualni operacijskih sustava, pristup informacijama elementarnu primjenu Worda, Excela,  kognitivna strategija PowerPointa, odabiranja, analiziranja, komuniciranje e- vrednovanja, povezivanja, poštom, forumi,  kreiranja i komuniciranja videokonferencije, korištenje weba, objavljivanje sadrţaja na webu, primjena ICT-a u obrazovanju (e-učenje) …
 • KOJU INFORMACIJU TRAŽIM? KOLIKO JE TA INFORMACIJA ETIČKA UPORABA GDJE ĆUVRIJEDNA/TOČNA? INFORMACIJA INFORMACIJU NAĆI? KAKO ĆU DO NJE DOĆI?
 • Roy Tennant (2003.)„Only librarians like to search,everyone else likes to find.“
 •  Pretraţujemo da bismo:  obnovili, ponovno pronašli informacije koje znamo da su na Internetu (recovery/discovery)  otkrili nove mreţne informacije i usluge (serendipity) Pretraţivanje:  Horizontalno pretraţivanje – široko pretraţivanje raspoloţivih izvora  Vertikalno pretraţivanje – unutar određenog područja, određenih vrsta dokumenata i sl.  Semantičko pretraţivanje (semantic search)  Društveno pretraţivanje (social search), real-time search
 • Da bismo dobili kvalitetne rezultatepretraţivanja, moramo znati odabratipravi alat za pretraţivanje.Na sljedećem slajdu vidjet ćemo alate injihove značajke.
 • Vrsta alata ZnačajkeImenici Organizirani su hijerarhijski. Pregledavanje preko kategorija. Pogodni su za općenita pretraživanja.Tražilice Stranice sakupljaju "pauci" (programi), a ne ljudi. Omogućuju pretraživanje cjelokupnih tekstova mrežnih stranica. Omogućuju korištenje ključnih riječi.Metatražilice Istovremeno pretražuju nekoliko tražilica.Nevidljivi web Sadrži različite vrste mrežnih stranica, od kojih su najvažnije specijalizirane baze podataka i knjižnični katalozi. Sadrži stručne i znanstvene informacije.
 • Kada koristiti imenike?- Kad ne znamo točno odrediti temu koja naszanima- ţelimo pregledavati općenite teme i sl.Najpoznatiji su imenici:• Google Directory http://www.google.com/dirhp• Yahoo! http://dir.yahoo.com• About com http://www.about.com• Infomine http://infomine.ucr.edu/• Academic Info http://www.academicinfo.net• Librarians Index http://www.lii.org
 • Kada koristiti traţilice za pretraţivanje? - kad točno znamo što nas zanima, dakle, kad znamo odrediti ključne riječi Traţilicehttp://edu-udzbenik.carnet.hr/2/tablica_2_pogl_03_lekc_02.htm
 • To je alat za pretraţivanje koji istovremenopretraţuje nekoliko traţilica. Metatraţilice nestvaraju vlastite baze podataka mreţnih stranica,već vam prikazuju rezultate pretraţivanja nekolikotraţilica.Search.com – pretraţuje Google, Blekko, Bing, DMOZAllplus - pretraţuje traţilice Google, Yahoo, Bing iAsk.com, web stranice, novosti, slike, video zapise iblogove.http://edu-udzbenik.carnet.hr/2/tablica_3_pogl_03_lekc_03.htm
 • dio weba do kojeg ne moţemo doćikoristeći traţilice . Tu se radi oznanstvenim i komercijalnim bazamapodataka (podacima koji se naplaćuju) isl.
 • 3.3. Priprema za pretraţivanje• napraviti listu ključnih riječi (tema, pojmova, imena...) što ćemo potraţiti na internetu• Odlučiti se koje formate i vrste ćemo pretraţivati : dokumenti, slike, tablice, statistike, pdf, PPP, video i sl.• oganizirati ih po nekom kriteriju (recentnosti, veličini, zemlji, jeziku i sl.), a zatim vrednovati. 30.1.2012 18:29 19
 • 4. Pretraţivanje prirodnim jezikom1. Ključne riječi2. Booleovi 5. Kraćenje (stemming)operatori 6. Zamjenski znakovi3. Pretraţivanje fraza (wildcards)korištenjemnavodnika 7. Zaustavne riječi (stop words) 8. Pretraţivanje po poljima (field search)
 • Znači postaviti upit onako kako bismo ga postavili svomsugovorniku.Primjer: pretraţivanja preko traţilice Google:Zanimaju dugine boje. Upit postavljamo na engleskomjeziku: which are the colours of rainbow?Kao rezultat dobit ćemo stranice koje govore o duginimbojama, a iznad prvog rezultata pretraţivanja pisat će: Didyou mean: which are the colors of rainbow? - Traţilicavam sugerira da pokušate i s rječju "color" (američkiengleski).
 • To su simboli ? # koje stavljamo unutar ključnih riječi i onizamjenjuju jedan ili više znakova (slova, brojeva i sl.). Ovajnačin pretraţivanja omogućuje pretraţivanje termina za kojenismo sigurni kako se točno pišu – bilo zbog našeganeznanja, bilo zbog razlika u pisanju između npr. britanskog iameričkog engleskog.Primjer 1col#r (britanski engleski)color (američki engleski).Primjer 2wom ?en (jednina ili mnoţina).
 • Zaustavne riječi su najčešće članovi, veznici iprijedlozi (a, an, any, the, to, with, from, for, of, that,who) koje program zanemaruje pri pretraţivanju.
 • Svaki mreţni dokument sastoji se od dijelova kojenazivamo poljima. To mogu biti: cjelovit tekstdokumenta, naslov, format dokumenta, povezniceunutar njega...
 • -Ključna riječ je ona riječ koja najbolje opisujepredmet određenog dokumenta.- U knjiţnicama i znanstvenim te drugim bazama podataka ključne riječiodređuju stručnjaci, ljudi zaduţeni da pojedinom dokumentu pridruţeriječi kojima se najbolje opisuje njihov sadrţaj.Katalog Nacionalne i sveučilišne knjiţnice u Zagrebuhttp://katalog.nsk.hr/F?RN=143477234
 • 3.4.5. Ključne riječiVećina ljudi za pretraţivanje koristi 1-2riječi, ali to ponekad nije dovoljno. Zato jedobro “ograničiti “ ključnu riječ, dakleprecizirati pojam.Neke traţilice (npr. http://www.ask.com)najbolje rade ako im postavite nekolikoključnih riječi. Ili čak pitanje.
 • Simbol koji se vrlo često koristi za kraćenje jezvjezdica (*). Kod korištenja kraćenja potrebno jedobro poznavati engleski jezik. Odabranipočetak (korijen) riječi ne smije biti prekratak jerto znatno proširuje rezultat pretraţivanja .Neke traţilice ne podrţavaju kraćenje.Postoje dvije vrste kraćenja:lijevo – znak na početku riječidesno – znak na kraju korijena riječi
 • Kada pretraţujemo određenom frazom (izrazom kojise sastoji od nekoliko riječi), moramo je upisati unavodnike.Primjer: Ţelimo pronaći rezultate koji govore ografičkim tehnikama . U naredben redak upisat ćemo«grafičke tehnike»Što ćemo dobiti ako koristimo operator AND?ZAPAMTI :... kao rezultate dobit ćemo one stranicekoje u sebi sadrţavaju sve riječi iz upita, ali ne kaofrazu
 • George Boole je bio Englez koji je izmislio operatore kao logični sustav sredinom 19. st.Booleovi operatori su:• AND (i) AND = + (dogs +cats)• OR (ili) OR = | (dogs |cats)• NOT (ne) NOT = - (dogs –cats)
 • Primjeri :human * uključit će sve ove riječi:humanity, humanitarian, humanistic,humanoid.*ton uključit će rezultata koji završavajuna ton: zaton, beneton, beton...
 • http://youtu.be/vube-ZcJFk4 AND OR NOTSlonovi Slonovi slonoviAND OR NOTlavovi lavovi lavovi
 • AND (+) suţava pretraţivanjePrimjer : dobit ćemo1)Dalì AND Picasso samo one2)+Dalì +Picasso rezultate u3) Dalì Picasso → kojima su oba pojma 30.1.2012 18:29 33
 • OR ( I ) proširuje pretraţivanje Primjer: or ( I ) pr. Split I Dubrovnik (dobit ćemo članke koji sadrže ili jedan ili drugi pojam, odnosno barem jedan od traženih pojmova30.1.2012 18:29 34
 • NOT ( - ) isključuje /suţava pretraţivanje(koristimo kad se želimo riješiti nepotrebnih web stranica koje su povezane s nečim što nas ne zanima, npr. tražimo sve o rollingu tj. kotrljanju, ali bez Stonesa) 1) Rolling - Stones 2) Rolling NOT Stones 3) Rolling AND NOT Stones30.1.2012 18:29 35
 • Google http://www.google.hrGoogle je danas najpoznatija i najpopularnijatraţilica. Nastala je 1998. godine naStanfordu. Odnedavno moţemo pretraţivati ihrvatsku inačicu Googlea.
 • Booleov operator AND Automatski uključen pri pretraţivanju više od jedne riječi, nije ga potrebno upisivati. Booleov operator NOT Znak – ispred riječi koju ţelimo izuzeti iz pretraţivanja: ( ptice –patke ) Booleov operator OR Upisujte ga uvijek velikim tiskanim slovima ili znakom | : ( čokolada | kakao ) Zamjenski znakovi Samo za cijele riječi, ne za pojedina slova. Najveći mogući broj riječi upita 10 Zaustavne riječi Izostavlja iz pretraţivanja. Ako ih ţelite uključiti, ispred njih upišite znak + (bez razmaka). Pronalaţenje definicija define:(tražen pojam) Pretraţivanje prirodnim jezikom Upišite pitanje koje sadrţava onoliko riječi koliko ih je potrebno za specificiranje upita. Npr: Which are the colours of rainbow? Pretraţivanje sinonima Koristite tildu (~) ispred riječi za koju ţelite pronaći sinonime. (~ education – u rezultate pretraţivanja bit će uključeni pojmovi: teacher, school, university ) Kraćenje Nije moguće. Sve gramatičke oblike riječi koje ţelite uključiti u pretraţivanje, poveţite operatorom OR . Razlikovanje velikih i malih slova Ne.4.2 Koje tehnike pretraţivanja prihvaća Google?
 • brojprikazanihrezultata po pribliţan brojprozoru pronađenih rezultata vrijeme potrebno za odabir i prikaz rezultata
 • 1. VJEŽBAKoristeći Google http://www.google.hr pronaći informacije o penkali koristeći ključnu riječAko je ključna riječ samo penkala, a pretraţuju se sve web stranice (ne samo hrvatske), pogledajmo koji su rezultati pretrage (broj stranica):
 • Kada se http://www.google.hr doda još jedna ključna riječ, njegovo ime, Slavoljub, broj pronađenih stranica će se smanjiti
 • Ako se pretraţe http://www.google.hr samo stranice na hrvatskom jeziku, broj je manji (98).
 • 2. VJEŽBAKada se ţeli na http://www.google.hr naći list i pri tom isključiti Večernji list, u područje za upis ključne riječi treba upisati: list – (minus) večernji
 • 3. VJEŽBAAko pretraţujemo informacije ima li ţivota na Marsu, netrebaju vam stranice koje govore o bogu Marsu, bogustarih Rimljana.Kako ćemo postaviti upit? http://www.google.hr 4. VJEŽBA Britannica http://www.britannica.com protiv Wikipedie http://hr.wikipedia.org usporediti pojam knjiţnica / library
 • 5. VJEŽBA Traženje slika po ključnoj riječiPotraţiti slike KornataRezultat pretrage za ključnu riječ Kornati: broj, na hrv. Ili svim stranicama, velike ili male ili srednje veličine i sl.
 • Nakon što se klikne na odabranu sliku, pojavit će se njen smanjeni prikaz, a učitat će se i stranica na kojoj se ta slika nalazi.• Uz smanjeni prikaz slike nalaze se podaci o njenoj veličini, moţe se pokazati u punoj veličini.• Slika moţe biti zaštićena autorskim pravima
 • Prikaz mogućnosti zadavanja naprednog pretraţivanja traţilice Google.30.1.2012 18:29 46
 • 6. VREDNOVANJE SADRŽAJASigurnost i ugled web-a - okruženje stranice, reklame,sumnjivi linkovi ; grafika, mogućnost preuzimanja;ažuriranje, održavanje - datum postavljanja posta (da se npr.ne dogodi da autor ne piše da je izumljen lijek za rak, a onveć postoji 1 godinu).Ugled autora – je li on stručnjak za područje o kojempiše? Navodi li svoje obrazovanje, struku, područje kojim sebavi? Citati i izvori koje članak navodi– možemo li imvjerovati, stil pisanja, pravopis…second opinion – mogućnost provjere30.1.2012 18:29 47
 • - COPYRIGHTautorska i intelektualna prava - DOWNLOAD skidanje, preuzimanje s mreže • Što sve može biti zaštićeno aut. pravom? Tekst, slike, software, glazba, filmovi i sl. • Za potrebe obrazovanja postoje limiti / granice korištenja (video clip—10% ili 3 min; muzika—10% do 30 sek i tekst—10% ili 1000 riječi30.1.2012 18:29 48
 • Ne zaboraviti napisati bibliografiju (popis korištenih web portala s datumom preuzimanja)Primjer:SaM/VLM, sk/VLM, Zaposlenicu mjenjačnice na Braču mučila i ubiladvojica muškaraca?http://www.vecernji.hr/vijesti/zaposlenicu-mjenjacnice-bracu-mucila-ubila-dvojica-muskaraca-clanak-352371(s mreže preuzeto 3.12. 2011.)
 • Mnoštvo je modela koji stoje knjiţničarimana raspolaganje.Najčešće se koriste modeli:- Big 6 (Eisenberg & Berkowitz),- WebQuest (Bernie Dodge) i- 8Ws (Annette Lamb)
 • ŠTO JE OVIM MODEL ŠTO SVAKI ODMODELIMA OVIH MODELAZAJEDNIČKO? ČINI POSEBNIM?Fleksibilnost WebQuest Temelji se na upitima Naglasak je na uporabi informacijaKnjižničar je vodič 6 bitnih faza/koraka Temelji se na web-uUčenik je kreator Temelji se na problemu Big 6(promišlja) Naglasak na traženju informacijaUključuje viši 6 nelineanih faza/koraka Može se primijeniti ustupanj mišljenja obrazovne i neobrazovne svrheMože se koristiti u 8Ws Temelji se na upitimagrupi i u Naglasak na creiranju /individualnom radu obradi informacija 8 linearnih faza/koraka
 • The 8 Ws (Annette Lamb)http://eduscapes.com/tap/topic71.html•Watching (Exploring)•Wondering (Questioning)•Webbing (Searching)•Wiggling (Evaluating)•Weaving (Synthesizing)•Wrapping (Creating)•Waving (Communicating)•Wishing (Assessing)
 • WebQuest (Bernie Dodge)Definiranje zadatka – knjiţničar definira zadatke u razgovorus učenikomWebstorming- to je brainstorming na web-u kako bi se vidjelošto o toj temi sve ima.Planiranje- učenici planiraju kako će predstaviti svojeistraţivanje pred publikom (izgled ploče, prezentacija...)Vođenje specifičnih istraživanja-zadaci se mogu podijeliti umanje cjeline i po grupama.Kompletiranje – prije kompletiranja učenici razmjenjujusvoje informacije, diskutiraju i određuju načinzajedničkog nastupa.Prihvat& usvajanje informacija- učenici daju osvrt na svojrad, probleme na koje su naišli, vrednuju informacije i izvore,opisuju rad u grupu i sl.
 • 1. DEFINIRANJE ZADATKA, TEME definiranje informacijskog problema/informacije2. STRATEGIJE ZA TRAŽENJE INFORMACIJA određivanje (najboljih) izvora3 LOKACIJA I PRISTUP lociranje izvora4 Uporaba informacija5 SINTEZA organiziranje građe6 VREDNOVANJE (procjena informacija)
 • 1. PLANIRAJ (Početak) • Što trebam napraviti? • Kako će izgledati ako stvarno dobro obavim svoj zadatak? • Što trebam saznati da bih izvršio zadatak?2. NAPRAVI (Sredina) • Učenici RADE aktivnost (čitaju, gledaju, govore, izrađuju sliku)3. PONOVO PREGLEDAJ (Kraj) • Jesam li napravio što sam trebao? • Osjećam li se dobro zbog obavljenog posla? • Trebam li još nešto napraviti prije nego završim?
 •  Informacijska pismenost je okosnica suvremenih pristupa učenju , a računalna edukacija dio je tehničkih vještina.  Ona nas uči da mislimo i razmišljamo JEDINO AKO ako vršimo selekciju rezultata, vrednujemo informacije i poštujemo autorska prava.30.1.2012 18:29 56
 • MJERLJIVE kompetencije Standard Navode se ciljevi informacijskog opismenjivanja (pretraživanje, vrednovanje, korištenje) Pokazatelj Definira što učenik treba usvojiti kako bi bio uspješnosti informacijski pismen Ishod Određuju je li učenik savladao pojedini pokazatelj učenja
 • Primjer:Učenik razvija informacijske strategije u svrhu pronalaţenjainformacijaUčenik zna razlikovati znanstvene i popularne izvore kako bimogao procijeniti kvalitetu i vjerodostojnost izvoraUčenik koristi enciklopediju i leksikon za proširenje znanja
 •  “Informacijski pismeni ljudi su oni koji su naučili kako učiti. Znaju kako učiti jer znaju kako je znanje organizirano, kako pronaći informaciju i kako ju koristiti (oblikovati, interpretirati) na način da drugi mogu učiti iz nje. To su ljudi koji su pripremljeni za cjeloţivotno učenje...” (Američka udruga knjiţničara, 1989.)
 • Provjerite svoje znanje PITANJA ZA TEHNIKEPRETRAŽIVANJA1) Koji operator ne pripada među Booleove operatore:a) ANDb) IF*c) ORd) NOT2) Ako ţelimo dobiti sve radove o mladima, kojim operatorom ćemospajati sinonime "young", "teenager", "youth", "adolescent"?a) ANDb) OR*c) NOT3) Ako ţelite dobiti sve dokumente o krastavcima i kozmetičkimproizvodima, kojim Booleovim operatorom ćete spojiti ta dvatermina?a) AND*b) ORc) NOT
 • 4) Kraćenje sluţi da u rezultatima pretraţivanja dobijemo:a) sve riječi istog korijena*b) sinonime neke riječic) sve riječi određenog znanstvenog područja5) Što su zaustavne riječi (stop words)?a) maksimalan broj riječi koje moţemo opisati unutar upitab) riječi kojima ograničavamo pretraţivanje na određen brojrezultatac) riječi koje program isključuje pri pretraţivanju*6) Ako zaustavnu riječ ţelite uključiti u pretraţivanje, onda ćete:a) ispred nje, s razmakom, upisati znak +b) ispred nje, bez razmaka, upisati znak +*c) upisati je među navodnike
 • 7) Ako određena traţilica na podrţava zamjenske znakove zapojedina slova, problem ćete riješiti na način da:a) pretraţujete preko samo jednog pojmab) nekoliko puta pretraţujete koristeći različite pojmovec) upišete sve potrebne gramatičke oblike riječi i poveţete ihBooleovim operatorom OR*d) upišete sve potrebne gramatičke oblike riječi i poveţete ihBooleovim operatorom ANDe) odustanete od pretraţivanja8) Ako ţelite pretraţivati određenu frazu, upisat ćete je između:a) zagradab) navodnika*c) zvjezdicaisti je kod svih traţilica?DANE (*)
 • http://www.slideshare.net/JuliePoole/med-library-instruction (preuzeto 31.01.2011.http://www.csa.com/help/Search_Tools/boolean_operators.html (preuzeto 31.01.2011.http://youtu.be/vube-ZcJFk4 (preuzeto 31.01.2011.http://www.youtube.com/watch?v=W66KdpsfjCs&feature=related (preuzeto 31.01.2011.http://www.pandia.com/goalgetter/4.html (preuzeto 31.01.2011.http://kathyschrock.net/rbs3k/boolean/ (preuzeto 31.01.2011.http://edu-udzbenik.carnet.hr/2/pogl_04_lekc_01_01.htm (preuzeto 31.01.2011.http://www.slideshare.net/vhrzica/informacijska-pismenost-tamara-zadravec (preuzeto 31.01.2011.http://edu-udzbenik.carnet.hr/2/tablica_4_pogl_04_lekc_02.htm (preuzeto 20.10.2011.)http://edu-udzbenik.carnet.hr/2/tablica_2_pogl_03_lekc_02.htm )preuzeto 1.11. 2011.)http://www.ssmb.hr/libraries/0000/1460/Ishodi_u%C4%8Denja_i_informacijska_pismenost.pdfŠpiranec, Sonja, Informacijska pismenost – ključ za cjeloţivotno učenje,edupoint.carnet.hr/casopis/cimages/edupoint/ep_1 7_1.pdf (preuzeto 2.11.2011.)Informacijska pismenost i poticanje čitanja, www.knjiznicari.hr (preuzeto 2.11. 2011.)Barton, H. Information Literacy: Learning How to Learn. Rhode Island Network for Educational Technology, Inc . Dostupno na: http://www.ri.net/RITTI_Fellows/Barton/infolit.html .(6.9.2011.)Eisenberg M. B. , Berkowitz R. E. Introducing the Big6. (1987) Dostupno na: http://www.big6.com/kids/ (6.9.2011.)Horton, F.W. Understanding Inforamtion Literacy: A Primer. (2008.) Dostupno na: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020E.pdf (12.9.2011.)Introduction to information literacy. Association of College and Research Libraries . Dostupno na: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/infolit/overview/intro/index.cfm (6.9.2011.)Stanford’s Key to Information Literacy. Dostupno na: http://skil.stanford.edu/intro/research.html /. ( 6.9.2011.)Stričević, I. Pismenosti 21. stoljeća: Učenje i poučavanje u informacijskom okruţenju. // Zrno, 2011. XXII(97- 98), str. 2-4Špiranec S. Informacijska pismenost – ključ za cjeloţivotno učenje. // Edupoint, 2003. III(17), str. 5-15