Firma doo-plan-prvih-100-dana

2,481 views

Published on

Plan rada za prvih 100 dana u jednoj firmi gde sam bio direktor

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,147
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Firma doo-plan-prvih-100-dana

 1. 1. Predlog plana rada Kompanija: Firma doo Saša Jovanović "Naša budućnost zavisi od mnogo faktora,ali najviše od nas samih."
 2. 2. Sadržaj Contents Uvod...........................................................................................................................................3 Opis:...........................................................................................................................................3 Upoznavanje sa zaposlenima.................................................................................................4 Upoznavanje sa načinom rada u kompaniji Firma doo.........................................................4 Upoznavanje sa politikom cena i naplate i važnim odredbama ugovorima sa klijentima.....4 Upoznavanje sa timovima i proizvodima/uslugama..............................................................4 Upoznavanje sa prethodnim marketing i promotivnim aktivnostima....................................4 Aktivnosti na promociji Firma doo i ponude Firma doo putem ličnih poslovnih kontakata.4 Redizajn i reorganizacija web sajta........................................................................................5 Newsletter ..........................................................................................................................5 Promocija Firma doo na drugim web sajtovima................................................................5 Istraživanje tržišnih potencijala postojećih proizvoda...........................................................5 Planiranje i organizovanje promocije postojećih proizvoda..................................................5 Osmišljavanje proizvoda i usluga za domaće tržište .............................................................5 Planiranje branding politike Firma doo .................................................................................5 Planiranje team building aktivnosti .......................................................................................6 Planiranje povećanja atraktivnosti Firma doo kao poslodavca..............................................6 Razmatranje QMS i unapređenja...........................................................................................6 Priprema budžeta – rebalansa budžeta za marketing aktivnosti za 200X godinu..................6 Pokretanje oglasnih kampanja ...............................................................................................6 Evaluacija rezultata................................................................................................................6 Vremenski okvir u toku probnog rada .......................................................................................6 Tabelarni prikaz vremenskog okvira......................................................................................8 Predvidjeni benefiti....................................................................................................................9 Rizici..........................................................................................................................................9
 3. 3. Uvod Ovo je plan mojih aktivnosti u toku prvih 100 dana u Firma doo. Taj period biće dovoljan da se snimi postojeće stanje i postave osnove politike brandiranja Firma doo i isplaniraju marketing aktivnosti, kao i da se pokrenu neke od promocionih aktivnosti. Opis: 1. Upoznavanje sa zaposlenima 2. Upoznavanje sa načinom rada u kompaniji Firma doo 3. Upoznavanje sa politikom cena i naplate i važnim odredbama ugovorima sa klijentima 4. Upoznavanje sa timovima i proizvodima 5. Upoznavanje sa prethodnim marketing i promotivnim aktivnostima 6. Aktivnosti na promociji Firma doo i ponude Firma doo putem ličnih poslovnih kontakata 7. Redizajn i reorganizacija web sajta  Newsletter  Promocija Firma doo na drugim web sajtovima 8. Istraživanje tržišnih potencijala postojećih proizvoda 9. Planiranje i organizovanje promocije postojećih proizvoda 10. Osmišljavanje proizvoda i usluga za domaće tržište 11. Planiranje branding politike Firma doo 12. Planiranje povećanja atraktivnosti Firma doo kao poslodavca 13. Planiranje team building aktivnosti 14. Razmatranje QMS i unapređenja 15. Priprema budžeta – rebalansa budžeta za marketing aktivnosti za 200X godinu 16. Pokretanje oglasnih online kampanja 17. Evaluacija rezultata
 4. 4. “Pobede su jedino moguće kada svi imaju isti cilj!” - Sun Tzu Upoznavanje sa zaposlenima Prvi korak, u poslu se uvek radi sa ljudima. Upoznati sve lično, zamaptiti imena, uloge i stavove. Zaposleni kao i svi ljudi vole kad ih menadžment tretira kao osobe. Zato je ovaj lični kontakt i upoznavanje 1:1 i grupno od vitalnog značaja za kasniju uspešnu saradnju. Obratiti im se lično, upoznati se sa svakim pojedinačno, prikupiti kontakt podatke, spiskove zaposlenih itd Upoznavanje sa načinom rada u kompaniji Firma doo Upoznavanje sa usvojenim standardima u procesima rada i pravilima rada u Firma doo - pisanim i običajnim. Upoznavanje sa politikom cena i naplate i važnim odredbama ugovorima sa klijentima Sticanje uvida u jedna od bitnih elemenata svakog marketinga – cenu proizvoda odnosno usluge i uslova pod kojima se oni nude. Razmatranje istih sa aspekta konkurentnosti. Upoznavanje sa timovima i proizvodima/uslugama Detaljno upoznavanje sa proizvodima/uslugama i timovima zaduženim za te proizvode. Shvatiti funkcionisanje proizvoda-softvera iz ugla programera, ograničenja, doći do stavova članova tima o idejama i unapređenjima proizvoda. Razmatranje mogućnosti kreiranja demo verzija softvera. Zasebno i samostalno upoznavanje sa proizvodima iz ugla korisnika, testiranjem samih aplikacija. Upoznavanje sa prethodnim marketing i promotivnim aktivnostima Upoznavanje sa prethodnim marketing i PR aktivnostima, učešćem na sajmovima, ličnim iskustvima sa tržišta, stavovima klijenata itd. Upoznavanje sa efektima prethodnih aktivnosti ako su mereni ili se mogu proceniti. Aktivnosti na promociji Firma doo i ponude Firma doo putem ličnih poslovnih kontakata Aktiviranje ličnih poznanstva na promociji Firma doo, priprema informativnog maila, formalnog i neformalnog karatera zavisno od vrste kontakta, a kojim će se predstaviti mogućnosti Firma doo. Cilj ove faze je priprema terena i “opipavanje pulsa” na “sigurnom” terenu, i eventualno dolaženje do određenih narudžbina za razvoj softvera.
 5. 5. Redizajn i reorganizacija web sajta Redizajn postojećeg web sajta, reorganizacija informacija, povećanje interaktivnosti sajta, priprema white papers i demo verzija - za download ili flash demo. Priprema alata za plasman newslettera. Osmišljavanje newslettera Newsletter Newsletter treba da bude tehnološkog tipa i da obuhvati i granične oblasti u softverskom razvoju a koje imaju dodirnih tačaka sa tehnologijama koje koristi Firma doo. Namena newslettera je da podupre stvaranje poiztivne slike o Firma doo i izgradnju branda Firma doo. Promocija Firma doo na drugim web sajtovima Prvenstveno promocija Firma doo u dva pravca:  kao kvalitetne softverske kompanije, putem adekvatnog nastupa na Business Social Network portalima, kao što je naprimer Xing, i  promocija Firma doo kao atraktivnog mesta za rad Istraživanje tržišnih potencijala postojećih proizvoda Planiranje i sprovođenje istraživanja tržišnih potencijala postojećih proizvoda. Izvodi se u dve faze – prva koja obuhvata duboko sondiranje tržišta i druga koja na osnovu rezultata prve faze i sondiranja tržišta za ciljani region/državu obuhvata detaljnije istraživanje tržišnih mogućnosti, šansi, konkurentnih prednosti, šansi i rizika. Cilj ove faze je pokrenuti zamajac plasmana postojećih proizvoda, radi sticanje novih kupaca i osvajanja novih tržišta. Planiranje i organizovanje promocije postojećih proizvoda Na osnovu prethodnih istraživanja pripremiti adekvatan predlog model promocije i marketing mix za svaki proizvod i uslugu. Diskusija i usvajanje modela promocije i marketing mixa. Planiranje merenja rezultata. Procena troškova kampanje. Osmišljavanje proizvoda i usluga za domaće tržište Ova faza se ne može vezati za neki vremenski okvir već predstavlja permanentnu aktivnost. Na osnovu kontakta sa poslovnim ljudima, analizom informacija iz okruženja, trendova, treba doći do ideja a onda iste proveriti kratkim istraživanjem da li mogu biti isplative, i ako mogu ići u planiranje razvoja. Planiranje branding politike Firma doo Brendiranje je ključni element za dugoročni uspeh. Prepoznatljivost Firma doo kao kvalitetnog proizvođača softvera treba da bude cilj kompanije. Na taj način se stvara osnov za dugoročno uspešno poslovanje. Brand politika treba da obuhvati nekoliko segmenata:  prepoznatljivost marketing i PR aktivnosti  prepoznatljivost softvera  povećanje osećaja pripadnosti grupi kod zaposlenih U planiranju brendiranja Firma doo treba povlačiti planske i originalne poteze, kojima će se
 6. 6. kompanija predstaviti i kao uspešna i kao društveno odgovorna. Neke ideje su organizovanje konferencija, regrutovanje kadrova u saradnji sa zavodom za zapošljavanje i obukom, donacije, stipendiranje. Planiranje team building aktivnosti Radi ostvarivanja funkcija marketinga “ka unutra” tj ka zaposlenima, isplanirati i predložiti moguće team building aktivnosti, koje treba da rezultuju boljim timskim rezultatima i većim učešćem zaposlenih u kreiranju novih ideja i stvaranju branda Firma doo. Planiranje povećanja atraktivnosti Firma doo kao poslodavca U nastupima ka javnosti kao i prema svojim zaposlenima, Firma doo treba da se predstavi i u praksi to i dokaže, kao prijatno i atraktivno mesto za rad. Zadovoljstvo zaposlenih je ključno. Aktivnosti koje ovde treba sprovoditi treba da razviju timski duh, da smanje dozu stresa kod zaposlenih, povećaju zadovoljstvo svojim poslom i omoguće zapsolenima da učestvuju u stvaranju novog lica kompanije, branda i njenom uspehu. Ljudi vole da učestvuju u stvarima koje se dešavaju i to im treba omogućiti. Kroz brainstorming sastanke, akcije, team building aktivnosti, seminare itd. Razmatranje QMS i unapređenja Upoznavanje sa dosadašnjim sistemom kvaliteta (QMS – Qualitz management System). Razmatranje procedura kontrole kvaliteta, i naročito načina rešavanja reklamacija. Osposobljavanje zaposlenih da efikasno rešavaju reklamacije klijenata i budu sposobni da nezadovoljnog klijenta konvertuju u zadovoljnog. Interni trening. Priprema budžeta – rebalansa budžeta za marketing aktivnosti za 200X godinu Na osnovu sagledavanja potreba i raspoloživog budžeta za marketing aktivnosti, treba izvršiti rebalans istog kako bi ovaj plan u 200X mogao da se sprovede. Pokretanje oglasnih kampanja Online kampanje zavisno od svrhe plasirale bi se različitim kanalima ne zapostavljajući nijedan, jer marketing aktivnosti prema ovom planu su usmerene “ka spolja” – ka kupcima i “ka unutra” – ka sadašnjim i budućim zaposlenima. Metode su slične ali su kanali različiti. Evaluacija rezultata Merenje rezultata moguće je sprovesti ako se na početku imaju ulazni podaci: dosadasnji troškovi marketing aktivnosti, dosadašnji rezultati – broj kupaca, prihod itd. Na osnovu razlike u ovim pdoatcima i trendovima mogu se vršiti procene efekata. Tokom prvih 100 dana ovakvi egzaktni pdoaci će izostati zbog prirode marketinga, ali se zato evaluacija može sprovesti kroz check liste i upoređivanje planiranog i urađenog. Vremenski okvir u toku probnog rada 1. Upoznavanje sa zaposlenima
 7. 7. 2. Upoznavanje sa načinom rada u kompaniji Firma doo 3. Upoznavanje sa politikom cena i naplate i važnim odredbama ugovorima sa klijentima 1.-15.jul 200X 4. Upoznavanje sa timovima i proizvodima 5. Upoznavanje sa prethodnim marketing i promotivnim aktivnostima 6. Aktivnosti na promociji Firma doo i ponude Firma doo putem ličnih poslovnih kontakata 1.-31.jul 200X 7. Redizajn i reorganizacija web sajta  Newsletter  Promocija Firma doo na drugim web sajtovima 15.jul – 31.avgust 200X 8. Istraživanje tržišnih potencijala postojećih proizvoda 15.jul do 5.avgust 200X 9. Planiranje i organizovanje promocije postojećih proizvoda 6.avgust – 31.avgusta 10. Osmišljavanje proizvoda i usluga za domaće tržište kontinualna aktivnost 11. Planiranje branding politike Firma doo 12. Planiranje povećanja atraktivnosti Firma doo kao poslodavca 1.avgust – 15. septembar 200X 13. Planiranje team building aktivnosti 1.avgust – 15. avgust 200X 14. Razmatranje QMS i unapređenja 1.septembar-20.septembar 15. Priprema budžeta – rebalansa budžeta za marketing aktivnosti za 200X godinu 20.jul-1.avgust 200X. 16. Pokretanje oglasnih online kampanja 1.avgust 200X 17. Evaluacija rezultata periodicno, na kraju svakog meseca
 8. 8. Tabelarni prikaz vremenskog okvira 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Upoznavanje sa zaposlenima Upoznavanje sa načinom rada u kompaniji Firma doo Upoznavanje sa politikom cena i naplate i važnim odredbama ugovorima sa klijentima Upoznavanje sa timovima i proizvodima Upoznavanje sa prethodnim marketing i promotivnim aktivnostima Aktivnosti na promociji Firma doo i ponude Firma doo putem ličnih poslovnih kontakata Redizajn i reorganizacija web sajta Istraživanje tržišnih potencijala postojećih proizvoda Planiranje i organizovanje promocije postojećih proizvoda Osmišljavanje proizvoda i usluga za domaće tržište Planiranje branding politike Firma doo Planiranje povećanja atraktivnosti Firma doo kao poslodavca Planiranje team building aktivnosti Razmatranje QMS i unapređenja Priprema budžeta – rebalansa budžeta za marketing aktivnosti za 200X godinu Pokretanje oglasnih online kampanja Evaluacija rezultata
 9. 9. Predvidjeni benefiti Kratkoročno:  Kreiranje procedura i sagledavanje šansi za plasman  Sistematizacija aktivnosti Dugoročno:  Stvaranje branda Firma doo  Sinergija marketing aktivnosti ka kupcima i aktivnosti usmerenih ka zaposlenima  Povećanje broja kupaca postojećih proizvoda  Otvaranje novih tržišta Rizici Politička situacija u Srbiji Ljudski faktor(“Linija manjeg otpora” stav,”otpor promenama) Sezona godišnjih odmora i sporiji odziv potencijalnih klijenata

×