Geef risico's geen kans

261 views

Published on

een onderzoek onder 556 DGA's uit het MKB naar hun visie op risico's en risicomanagement

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geef risico's geen kans

 1. 1. Geef risico’sgeen kansOnderzoeks-resultaten van556 DGA’s uithet MKBwww.zichtadviseurs.nl
 2. 2. Bij ruim de helft van debedrijven blijken deverzekerde bedragenniet (meer) te kloppen!Belangrijkste conclusieMinder dan de helft van de MKB-ondernemers heeft bijna een kwart is de debiteurenstand – het totale nogvoldoende geld in kas om drie maanden lang de kosten te ontvangen bedrag – hoger dan de jaarwinst. Terwijlte kunnen doorbetalen. Eén kleine tegenslag kan dan ondernemers zelf denken dat ze het heel goed geregeldgrote en zelfs fatale gevolgen hebben. Toch heeft bijna hebben. Het gevolg hiervan kan zijn dat de bedrijfs­10% geen maatregelen getroffen tegen de risico’s van continuïteit direct in gevaar komt.brand, 20% heeft niets geregeld bij ziekteverzuim en bijInleidingOndernemers realiseren zich onvoldoende welke invloed TNS NIPO-onderzoek worden gecombineerd metbedrijfsrisico’s kunnen hebben op het voortbestaan bevindingen uit de dagelijkse praktijk. Deze laatstevan hun onderneming en zij nemen daar onvoldoende gegevens komen voort uit uitgebreide risicoanalysesmaatregelen tegen. die Zicht heeft gedaan bij ruim 100 MKB bedrijven, onder de naam BedrijfsRisicoVerkenner. Voor dezeTNS NIPO heeft in opdracht van Zicht een onderzoek uitgebreide inventarisatie en analyse van de bedrijfs­uitgevoerd om het risicobewustzijn bij ondernemers in risico’s bezoekt de risicoadviseur het bedrijf van dekaart te brengen. De doelstelling was om meer inzicht ondernemer, om ter plekke alle mogelijke risico’ste verkrijgen in de kennis, houding en gedrag van goed te kunnen beoordelen en waarderen.ondernemers ten aanzien van de bedrijfsrisico’s, debedrijfsvoering en de continuïteit van hun onder­ De vergelijking tussen wat de ondernemer zegt in hetnemingen. Voor dit onderzoek heeft TNS NIPO TNS NIPO-onderzoek en de harde praktijkgegevens556 directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) van van de BedrijfsRisicoVerkenner, laat een duidelijkeNederlandse MKB-ondernemingen - met 5 tot 100 kloof zien. Zolang de ondernemer niet ziet welkemedewerkers - ondervraagd in een onderzoeksperiode risico’s hij daadwerkelijk loopt, is de continuïteitvan 9 t/m 20 september 2010. De uitkomsten van het van zijn bedrijf onnodig in gevaar.2
 3. 3. De ambitiesDe meerderheid van de ondernemers ziet kansen en risico’s leren omgaan, nadat er (negatieve) gevolgenheeft groeiambities. Men heeft minder oog voor de van bedrijfsrisico’s in hun omgeving zichtbaar werden.risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. 85% van De ondernemingen met 21 tot 40 werknemers houdende ondervraagden geeft omzet- en resultaatvergroting zich meer met innovatie- en risicobeheersing bezigals prioriteit aan. Kostenbesparing staat op de tweede dan ondernemers met meer dan 40 of minder dan 21plaats. 41% van de ondernemers heeft bewuster met medewerkers. Wat staat momenteel het hoogst op uw prioriteitenlijst? n=556 Omzet en resultaatvergroting 85% Kostenbesparing 67% Invloed van de huidige economische situatie 27% Risicobeheersing 21% Innovatie 21% Reorganisatie van mijn onderneming 13% Bedrijfsopvolging 13% Wet- en regelgeving 11% Personeelsschaarste 10% Nieuw kabinetsbeleid 9% Internationaliseren 2% Diversen 2% Weet niet 1%Gevoel versus feitenDe meerderheid van de ondervraagden heeft ‘het gevoel’ dat alle verzekeringen prima op orde zijn.Deze ondernemers denken uitstekend te weten waarvoor ze verzekerd zijn en wat de juiste waarde vanhun bedrijfsmiddelen is.Wat staat momenteel het hoogst op uw prioriteitenlijst? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent (helemaal) neutraal (helemaal) met deze stellingen? oneens eens 1 k heb het gevoel dat ik mijn verzekeringen prima op orde heb I 4% 8% 87% 2 k weet uitstekend waar ik wel en niet voor verzekerd ben I 6% 13% 80% 3 k weet wat de waarde is van mijn bedrijfsmiddelen I 7% 16% 76% 4 k ben eigenaar van de panden waarin mijn bedrijf is gevestigd I 45% 4% 50% 5 ijn debiteurenstand is in de regel hoger dan mijn jaarwinst M 55% 13% 25% 6 inds ik in mijn omgeving de gevolgen van bedrijfsrisico’s heb S 19% 35% 41% 3
 4. 4. BedrijfsRisicoVerkenner, de feitenIn veel gevallen zijn de risico’s niet recent genoeg bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit. Bij ruim de helftof niet goed genoeg in kaart gebracht, waardoor van de bedrijven waar de BedrijfsRisicoVerkennerbedrijfspanden, inventaris en goederen voor onjuiste gedaan is, waren de verzekerde bedragen niet (meer)bedragen verzekerd zijn. Door onderverzekering passend voor de werkelijke situatie. Jaarlijks heeftontstaan er financiële risico’s als gevolg van schade, gemiddeld 10% van alle bedrijven in Nederland tedie al snel kunnen oplopen tot een paar ton. Een maken met diefstal of inbraak en 1,5% wordt gecon-dergelijke greep uit de cashflow vormt een directe fronteerd met schade door brand.Inzicht in risico’s en de gevolgenDe top 3 van risico’s waarvan de ondernemer wakker ligt zijn economische instabiliteit, ziekteverzuim en brand.Zelf arbeidsongeschikt raken staat op nummer 4. Risico’s hebben soms grote gevolgen voor de continuïteit van een onderneming. n=556 Over welke van onderstaande risico’s maakt u zich als ondernemer op dit moment de meeste zorgen? Economische instabiliteit 48% Ziekteverzuim 36% Brand 35% Zelf arbeidsongeschikt worden 33% Schade die ik bij anderen kan berokkenen 22% Diefstal 17% Arbeidsconflicten 16% Schade door anderen aan mij 15% Personeelsschaarste 13% Personeelsverloop 11% Bestuurdersaansprakelijkheid 8% Iemand die mijn ideeën steelt 4% Diversen 4% Weet niet 2%4
 5. 5. De verzekerde risico’sBijna iedereen heeft zich verzekerd tegen brand. Ook ziekteverzuim, schade die bij anderen kan wordenberokkend en diefstal staan hoog op het verzekeringslijstje. Tegen welke risico’s heeft u maatregelen getroffen? Brand 92% Ziekteverzuim 79% Schade die ik bij anderen kan berokkenen 74% Diefstal 69% Zelf arbeidsongeschikt worden 57% Arbeidsconflicten 34% Bestuurdersaansprakelijkheid 29% Schade door anderen aan mij 22% Niet betalende afnemers 13% Iemand die mijn ideeën steelt 4% Economische instabiliteit 2% Personeelsverloop 2% Personeelsschaarste 1% Diversen 1% Geen (van deze) 1%BrandTegen brand is 92% van de ondernemers verzekerd. brandverzekering heeft, blijkt deze in de praktijk nietRuim een kwart van de ondernemers denkt dat 10 tot toereikend om alle directe en indirecte schade op te25 procent van de bedrijven failliet gaat na een grote vangen.brand. Waarschijnlijk als gevolg van het idee dat dezeondernemingen brand(schade) niet goed verzekerd De helft van de bedrijven geeft aan een cashflow tezouden hebben. hebben van ‘minder dan 3 maanden kostendekkend’. Een kleine tegenslag kan dan al een bedreiging voorIn de praktijk pakt het ongunstiger uit bij brand de bedrijfscontinuïteit vormen.De praktijk wijst uit dat een grote brand bij brandbij meer dan de helft van de MKB-bedrijven tot eenfaillissement leidt. Hoewel de ondernemer wel een Over hoeveel cashflow beschikt u om eventuele tegenslagen op te vangen. n=556 1 maand kostendekkend 12% 1-2 maanden kostendekkend 21% 2-3 maanden kostendekkend 17% 3 maanden kostendekkend 39% Weet niet 10% 5
 6. 6. Rijk rekenenSlechts 57%* van de ondernemers heeft zich verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.Bijna een kwart van de respondenten geeft aan het eigen inkomen niet verzekerd te hebben, Welk deel van uw eigen inkomen is verzekerd? n=556 minder dan 25 procent 8% 25 tot 50 procent 11% 50 tot 75 procent 34% 75 tot 100 procent 24% niet verzekerd 23% Kunt u aangeven waarom uw eigen inkomen niet verzekerd is? n=127 Dit ga ik in een later stadium regelen 7% Weet niet 8% Diversen 23% Ik heb de waardeopbouw van mijn 28% onderneming als verzekering Ik vind de premies hiervoor te hoog 34%Redenen om dit niet te doen zijn de hoogte van de terwijl de praktijk leert dat die vaak niet zo eenvoudigpremies en de waardeopbouw in het bedrijf die als is. Zeker niet voor de prijs die nodig is om de financiëleverzekering wordt gezien. In veel gevallen staren gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen.ondernemers zich blind op een eventuele verkoop,Niet alle risico’s in het vizierOndernemers brengen sommige risico’s gewoonweg Het grootste deel hiervan (60%) is echter niet goed op deniet in kaart, ze hebben het gevoel dat deze risico’s gevaren van milieuschade gewezen door zijn adviseursniet van invloed kunnen zijn op de bedrijfscontinuïteit en heeft hiervoor onvoldoende maatregelen getroffen.of nemen aan dat ze in hun bedrijf niet voorkomen. Een milieuschadenrisico kan al snel oplopen tot eenEen voorbeeld hiervan is het risico van milieuschade. bedrag in tonnen en – zonder goede dekkingen – hetRuim 80% van de bedrijven heeft met dit risico te voortbestaan van het bedrijf bij een calamiteit ernstigmaken, zo blijkt uit de BedrijfsRisicoVerkenner. in gevaar brengen.6
 7. 7. Aansprakelijkheidsdekking niet meer bij de tijd.Alle bedrijven hebben te maken met aansprakelijkheid. bestaande oplossing niet meer met de werkelijkeDit risico manifesteert zich in alle ondernemingen situatie van de onderneming. Als gevolg van gatenwaar de BedrijfsRisicoVerkenner is uitgevoerd, echter in de dekking door de aansprakelijkheidsverzekeringin verschillende gradaties. Bedrijven veranderen door kunnen ondernemers onaangenaam worden verrastde tijd en daarmee verandert in veel gevallen ook de door hoge kosten, die de bedrijfscontinuïteit in gevaaraansprakelijkheid. Als dit door de adviseurs niet goed kunnen brengen. Een aansprakelijkstelling kan al snelwordt geanalyseerd, voldoen bestaande risicodekkingen leiden tot hoge geëiste schadebedragen.niet meer. In meer dan 70% van de gevallen klopt deVraag naar adviesEen opvallend resultaat is dat 19% van de DGA’s zich adviseur (73%), gevolgd door de assurantietussen­door vrienden en familie over uiteenlopende zaken persoon (62%). Slechts 1% maakt gebruik van eenlaat adviseren en dat deze ondernemers hier zelden risicoanalist. Veel ondernemers zijn – mede doorontevreden over zijn. Zij laten zich op bepaalde de crisis - geconfronteerd met de zwakke plekkendeelterreinen ook adviseren door specialisten. en de risico’s in hun organisatie, waardoor de vraagDe accountant is hierbij de meest geraadpleegde naar risico-experts stijgt. Welke van de onderstaande typen adviseurs gebruikt u? n=556 Accountant 73% Assurantietussenpersoon 62% Adviseur van de bank 45% Financieel adviseur/administratiekantoor 39% Brancheorganisatie 26% Advocaat 21% Collega-ondernemer 19% Familie en vrienden 19% IT adviseur 13% Makelaar 6% Coach 4% Geen (van deze) 2% Risicoanalist 1% 7
 8. 8. Hoe tevreden bent u over uw…? n (heel erg) niet tevreden (heel erg) tevreden niet ontevreden ontevreden Accountant 404 84% 10% 5% Assurantietussenpersoon 346 85% 13% 3% Adviseur van de bank 252 71% 21% 8% Financieel adviseur/administratiekantoor 215 89% 8% 3% Brancheorganisatie 147 80% 16% 4% Advocaat 117 82% 14% 4% Collega-ondernemer 106 87% 11% 0% Familie en vrienden 104 85% 12% 1% IT adviseur 74 84% 15% 1% Makelaar 34 83% 15% 3% Coach 23 96% 4% 0% Risico-analist 8 76% 13% 13%Actueel risicoadvies in de praktijkSlechts iets meer dan de helft van de ondernemers brengt de bedrijfsrisico’s minimaal eens per twee jaar inkaart. 17% heeft dat zelfs nooit gedaan. Heeft u al uw bedrijfsrisico’s in kaart gebracht? n=544 Nee 17% Ja, bij de start van mijn onderneming 5% Ja, eenmalig 9% Ja, periodiek, minder dan één keer per jaar 31% Ja, periodiek, namelijk één keer per jaar 28% Ja, periodiek, namelijk meerdere keren 6% per jaar8
 9. 9. Verzekeringen in de praktijk niet toereikendBedrijven zijn aan steeds snellere veranderingen onderhevig. In de praktijk blijken veel objecten niet meer voorde juiste waarden verzekerd te zijn of blijkt de aansprakelijkheidsverzekering niet meer toereikend. De ondernemerdenkt dan goed verzekerd te zijn, maar komt er helaas pas bij calamiteiten achter dat dit niet zo is.Bijna de helft van de ondernemers is van mening dat verzekeren iets is wat ze prima zelf kunnen regelen, eventueelmet de hulp van een specialist. Bent u van mening dat verzekeren Ja, Met huidige Ja, Met goed Nee, Dit laat ik Overige iets is dat u als ondernemer prima middelen en advies van een liever over aan zelf en/of online kunt regelen? informatie kan specialist kan ik een adviseur ik dit zelf dit prima zelf en/of specialist Totaal 13% 32% 51% 4% Ondernemingen met een omzet van 33% 38% 29% 0% minder dan €100.000,- Ondernemingen met een omzet 24% 26% 50% -0% tussen €100.000,- en €250.000,- Ondernemingen met een omzet 13% 23% 60% 4% tussen €250.000,- en €500.000,- Ondernemingen met een omzet 16% 34% 48% 2% tussen €500.000,- en €2.000.000,- Ondernemingen met een omzet 7% 37% 53% 3% tussen €2.000.000,- en €10.000.000,- Ondernemingen met een omzet 11% 36% 49% 4% van meer dan €10.000.000,-De BedrijfsRisicoVerkenner – veel risico’s op rood en oranjeDe praktijk wijst uit dat Zicht met de BedrijfsRisico Risicoanalyse is dan ook een vak dat aan specialistenVerkenner onvoorziene risico’s in beeld brengt en dat overgelaten moet worden. Vakmensen die in het bedrijfrisicobedragen op andere waarden gebracht moeten van de ondernemer de risico’s inventariseren en hierworden. De ondernemer blijkt er tijdens het gesprek op basis van kennis goed over kunnen adviseren.bij de BedrijfsRisicoVerkenner van overtuigd alles Vakmensen die dat overigens niet eenmalig doen,prima in het vizier te hebben. Na de inventarisatie maar de risicosituatie samen met de ondernemeren bij het advies bieden de uitkomsten vaak andere blijven monitoren. Alleen dan zijn alle risico’sinzichten. Veel risico’s blijken op ‘rood’ en ‘oranje’ te inzichtelijk en op de juiste waarde te schatten.staan, wat duidt op de noodzaak om maatregelen tenemen. De BedrijfsRisicoVerkenner verschaft het juiste inzicht door een inventarisatie ter plekke, een deskundig advies en monitoring. Een aangename zekerheid voor iedere ondernemer. 9
 10. 10. PraktijkcaseEen bedrijf haalde een nieuwe opdracht binnen en Uitbesteden van de opdracht was niet mogelijk,deed daarom een grote investering in het machinepark. in verband met de nauwkeurigheid van de specialeVoor de aanschaf van een speciale machine sloot de machine. De bedrijfsschade en de extra kosten omondernemer een financiering af bij de bank. Samen het herstel te bespoedigen waren ook niet verzekerd.met zijn tussenpersoon maakte hij een risicoanalyse.Daaruit kwam naar voren dat een machinebreuk­ De schade was aanzienlijkverzekering, met een daaraan gekoppelde bedrijfs­ De opdrachtgever beëindigde het contract, omdat deschade-/extra kostendekking (om de productie uit ondernemer niet aan zijn verplichtingen kon voldoen.te besteden), noodzakelijk was om de continuïteit In de inkoopopdracht waren verschillende voorwaardenvan zijn bedrijf niet in gevaar te brengen. opgenomen zoals boetebedingen (penalty’s) voor te late leveringen en de leveringsvoorwaarden van deRisico’s leken goed afgedekt ondernemer waren schriftelijk terzijde geschoven.De ondernemer vond de premie van de machinebreuk- Dit resulteerde in een schadeclaim, pure vermogens-verzekering en de extra kosten echter te hoog en hij schade, van de opdrachtgever.schatte zelf het risico van stilstand laag in. Daarnaastkon hij terugvallen op garantie van de fabrikant en Gevolgen voor de bedrijfscontinuïteiteen onderhoudscontract. Bovendien had zijn machine- Door het verliezen van de opdracht en een zwareoperator een uitgebreide bedieningscursus gehad vermogensschadeclaim kon het bedrijf na verloopvan de leverancier. van tijd niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen en werd er surseance van betaling aangevraagd.In de praktijk pakte het anders uit Verschillende banken werden geraadpleegd maar vondenDoor een programmeerfout in het bewerkingsprogramma het financieringsrisico te groot in verband met de opontstond er een flinke schade aan de draaiende delen handen zijnde claim. Uiteindelijk is het bedrijf faillietvan de machine. Gereedschappen braken af en de lagers gegaan.en tandwielen in de machine raakten ernstig beschadigd.De nauwkeurigheid van de machine, die nodig was Bestuurdersaansprakelijkheidom deze specifieke opdracht uit te voeren, kon niet De curator die werd aangesteld heeft de bestuurdermeer worden gehaald. Het was dus noodzakelijk om de van het bedrijf aansprakelijk geteld. De curator wastand­ ielen en de lagers te vervangen. De onderdelen w namelijk van mening dat het bedrijf failliet is gegaanwaren niet in Nederland op voorraad en moesten door het niet afsluiten van de juiste verzekeringen enspeciaal gemaakt worden door de fabrikant in Azië. het zomaar accepteren van de inkoopvoorwaarden.Dit resulteerde in een te verwachten hersteltermijn Het is maar te hopen dat er wel een bestuurders­van 5 maanden. De kosten voor het herstel werden aansprakelijkheids­ erzekering werd afgesloten. vgeschat op ongeveer twee ton in euro’s en vielen nietonder de garantie of het onderhoudscontract van deleverancier en waren ook niet verzekerd.10
 11. 11. OnderzoeksverantwoordingVoor het onderzoek is een steekproef getrokken uit TNS NIPObase Business, die uit 20.000 professionals bestaat.De meting is uitgevoerd door middel van computer assisted web interviewing (CAWI) in de periode van 9 t/m 20september 2010. In totaal zijn er 556 ondernemers geïnterviewd. De vragenlijst bestond uit negentien vragen,uiteenvallend in vier segmenten: kennis, houding, gedrag en basisgegevens. Subdoelgroep Totaal ondervraagden Mannen 462 Vrouwen 94 5 - 9 medewerkers 306 10 - 19 medewerkers 141 20 - 49 medewerkers 78 49 medewerkers 31 Leeftijd ondernemer 35 jaar 40 Leeftijd ondernemer 35-45 jaar 169 Leeftijd ondernemer 45-55 jaar 203 Leeftijd ondernemer 55 jaar 144 Omzet € 100.000,- 21 Omzet tussen € 100.000,- en € 250.000,- 34 Omzet tussen € 250.000,- en € 500.000,- 119 Omzet tussen € 500.000,- en € 2.000.000,- 198 Omzet tussen € 2.000.000,- en € 10.000.000,- 102 Omzet € 10.000.000,- 61BedrijfsRisicoVerkennerMet de BedrijfsRisicoVerkenner van Zicht bent u zeker in welke mate een risico een bedreiging vormt voorvan een gedegen analyse. Onze risicoadviseur komt uw bedrijfscontinuïteit. Aan de hand van dit rapportnaar u toe en bekijkt ter plekke waar risico’s bestaan bespreken we met u hoe u deze risico’s kunt voor­of kunnen ontstaan. We nemen alles grondig met u komen of vermijden, welke risico’s u zelf kunt en wiltdoor en verwerken de resultaten in een overzichtelijk dragen en tegen welke risico’s u zich kunt verzekeren.rapport, waarin u per risico met stoplichtkleuren ziet Z.BZP.0611
 12. 12. Over ZichtZicht, risico- en verzekeringsadviseurs, biedtonder­ emers en particulieren inzicht in hun nfinanciële situatie en adviseert hen over hetvoorkomen, opvangen en verzekeren vanfinanciële risico’s.Met onze jarenlange ervaring en dienstverleningbieden we onze klanten inzicht, gemak, tijd- enkostenbesparing en de zekerheid, dat hetgoed geregeld is én blijft. Hierdoor kunnenzij zich nog meer richten op het waar­ aken mvan hun eigen ambities.Zicht (en haar rechtsvoorgangers) bestaat meerdan 100 jaar en is onderdeel van het Nationale-Nederlanden concern; wij hebben hiermee eenbetrouwbare en solvabele moedermaatschappij.Wij kunnen in vrijheid producten van verschil-lende aanbieders adviseren. Vanuit ruim 20vestigingen en met circa 650 gemotiveerdemede­ erkers staan wij dagelijks voor u klaar. w“Wij zijn u graag van dienst”.www.zichtadviseurs.nl Z.BRV.NIPO.0611

×