โครงงานดอกกุหลาบ

14,192 views
14,145 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
14,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานดอกกุหลาบ

 1. 1. ก F( 40280) กก
 2. 2. F. F 6/2 22
 3. 3. กF F ก
 4. 4. กก• ก F ก ก ก ก Fก F ก F ก F ก ก F F F ก F ก . . 2542 ก 1,672 F ก ก F ก F ก กก F ก F กF F F ก ก F ก ก F
 5. 5. • กก ก 5,500 F ก F ก F ก F กF F ก ก ก ก ก F ก 3,000 F ก . ก F F F ( F )ก ก F F 2 ก ก ก ก ก ก ก ก กก F ก F ก F F F F ก กF ก ก ก F ก ก ก F ก F ก ก Fก ก F F F ก ก ก
 6. 6. • กก F ก ก ก ก ก ก ก ก ก F F ก F ก ก F ก ก ( F ) ก ก F ก F ก ( ) F F F F F กก ก F F F F F• ก ก ก F F ก F F กก F 800 ก ก F F F ก ก F ก ก
 7. 7. • ก ก F F ก ก ก ก ก F ก ก ก F F กก ก ก ก ก F F ก F ก 5• ก ก F ก กF (large flowered or long stemmed roses) ก ก (Hybrid Tea: HT) ก F F ก ก ก (100-150 ก/ . ./ ) ก ก ก กF ก ก Floribunda ก กF F 50-120 ก ก F F ก ก ก F ก ก Fกก Fก ก F F F กF F กF (Vega: ) , (Madam Delbard) , F (Visa: ) , (Rote Rose: ) , F (Carl Red: ) , (Sonia: F ), F (First Red: ) , (Prophyta: F ) , ก (Bianca: ) , (Noblesse: F ) ก Fก (Grand Gala: ) F
 8. 8. • ก กก ก กF ก (medium flowered or medium stemmed roses) ก F ก F ก ก F ก ก Hybrid Tea F (150-220 ก/ . ./ ) ก ก ก ก F F กF F 40-60 . F F กF F F F ก F กF F F (Sacha: ) , F (Mercedes: ) , ก (Gabrielle: ), F (Kiss: ), ก F (Goldentime: ), (Safari: F ) (Souvenir: F ) F
 9. 9. • ก ก ก ก กF (small flowered or short stemmed roses) ก F ก ก ก F F ก กF ก Floribunda F (220-350 ก/ . ./ ) ก ก ก Fก F กFก ก F ก กF F 30-50 F ก ก ก F กF F F F ก F กF F ก (Frisco: ), ก (Escimo: ) , (Motrea: ) , F (Surprise: ), F (Lambada: ) F
 10. 10. • ก ก F (spray roses) ก F F F (120-160 ก F F ) กF F 40-70 . ก 4-5 ก F ก F F F (Evelien: ) (Diadeem: ) ก F (Nikita: ) F• ก ( (miniature roses) ก F Fก 1 F 450-550 ก/ . ./ กF ก F 20-30 . ก F ก F ก F
 11. 11. F• ก ก Fก F F F F F กก F ก ก F ก ก ก Fก ก F• ก ก ก F 300 ก/ . ./• ก ก ก Fก F F 5-6 ก F F F 16• ก F• ก F F ก ก ก• F F ก ก• ก ก ก ก F Fก ก Fก ก ก F F• F กก ก
 12. 12. • ก Fก• ก F F F ก ก ก ก F F F ก ก F ก ก ก ก F ก ก ก ก ก• ก F ก• ก F• F F F F ก 6-7 / . ./ 49 / . ./ F F ก F 2-3 F F F ก F F F F ก ก F F 1 F ก ก F F 78,400 78.4 F F F pH 5.8-6.5
 13. 13. • ก ก• ก ก F ก ก F 6-6.5 F F F 6 ก ก ก 15-18 ก 20-25 F F F ก F ก ก F 15 ก ก ก ก F F ก ก ก F 28 F ก ก F ก ก ก F 70-80 ก F ก F F ก F
 14. 14. • ก F กF ก• กF ก ก กกF ก ก F F2 ก• F F ก F F ก• F ก ก ก F ก F F• F ก ก ก F ก กF ก F ก ก 14 F F F F F ก F F F F F F F ก ก ก ก ก ก
 15. 15. • ก• ก F ก ก ก ก ก ก F F ก ก F ก ก ก ก F F F F กF F ก F F F ก F ก ก F F ก F ก FF ก F F ก Fก F F 2-3 F F ก กF ก
 16. 16. • F (Downey mildew) Peronospora spasa ก ก ก ก กก ก กก F ก F F F• (Powdery mildew) Sphaerotheca pannosa ก ก ก ก F ก ก F ก ก F F F F ก ก F F กF F F ก F F• (black spot: Diplocarpon rosae) ก ก F ก F 2-3 F ก กก F ก ก ก กF F ก ก ก ก Fก F F กF ก F ก ก
 17. 17. • ก ก ก ก กF ก F F F ก ก• (botrytis: Botryotinia fuckeliana syn. Botrytis cinerea) ก F ก ก F ก F F F ก ก ก F F กก ก กก กก ก F F F F ก F F Fก F F Fก F• ก F (die back) ก ก ก กก F F ก ก F ก 1/4 45
 18. 18. • ก• (Spider mite)• (Thrips)• (Heliothis armigera)• ก F (onion cutworm: Spodoptera exigua)• F ก (rose beetle: Adoretus compressus)• (scale insect: Aulucaspis rosae)• F (aphids: Macrosiphum rosae Myzaphis rosarum)
 19. 19. • F• ก ก F ก F ก F F F ก F ก ก F ก F
 20. 20. • ก• F F ก กก ก F ก F กก กF ก ก F F กก F F ก F ก• ก ก F ก ก F กF F• ก F F• F F F กF F ก ก• Fก• ก• ก F
 21. 21. • ก ก ก ก กF ?• F ก ก ก ก F กF ก F F ก ก กF ก ก ก ก F กก ก ก กก F ก ก ก F ก F ก ก F กก ก กก F F F ก ก F F ก ก ก F กก ก ก• ก ก ก F F ก F ก ก ก F ก ก ก F F ก F F
 22. 22. F• http://www.google.co.th/

×