สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย                  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕        ...
รูปที่ ๑ แสดงตําแหน่งและจํานวน Hotspot ซึ่งแปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕        แหล่งข...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Northernhaze20120225

399 views
350 views

Published on

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 25 ก.พ.55 อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Northernhaze20120225

 1. 1. สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๗๖.๒ – ๒๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิ ษ ขอให้ห น่วยงานที่ เกี่ย วข้องดํ าเนิ นมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่ งอย่ างเร่ งด่ว นโดยเฉพาะการงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น ตารางที่ ๑ แสดงค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของ PM10และ AQI ในภาคเหนือ ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานี PM10* AQI** คุณภาพอากาศ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง ๑๕๑.๗ ๑๑๔ มีผลกระทบต่อสุขภาพ เชียงราย สาธารณสุขแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๑๗๒.๓ ๑๒๓ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ศาลากลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครื่องมือขัดข้อง เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๑๒๒.๔ ๑๐๑ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ลําพูน สนามกีฬา อบจ. อ.เมือง จ.ลําพูน ๑๘๐.๔ ๑๒๖ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ลําปาง ระบบสื่อสารขัดข้อง สถานีอนามัยสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง เครื่องมือขัดข้อง ลําปาง สถานีอนามัยท่าสี อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ๒๐๗.๐ ๑๓๘ มีผลกระทบต่อสุขภาพ สนง.การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ อ.แม่เมาะ ๒๑๐.๒ ๑๓๙ มีผลกระทบต่อสุขภาพแม่ฮ่องสอน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง ๑๑๑.๗ ๙๕ ปานกลาง น่าน สํานักงานเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ๑๕๑.๗ ๑๑๔ มีผลกระทบต่อสุขภาพ แพร่ อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ๒๓๓.๒ ๑๔๙ มีผลกระทบต่อสุขภาพ พะเยา อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ๒๓๗.๕ ๑๕๑ มีผลกระทบต่อสุขภาพนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๗๖.๒ ๗๓ ปานกลาง หมายเหตุ: ค่ามาตรฐาน PM10 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร * : หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m3) ** : ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ค่า AQI คุณภาพอากาศ ๐-๕๐ ดี ๕๑-๑๐๐ ปานกลาง ๑๐๑-๒๐๐ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ๒๐๑-๓๐๐ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก >๓๐๐ อันตราย
 2. 2. รูปที่ ๑ แสดงตําแหน่งและจํานวน Hotspot ซึ่งแปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ รูปที่ ๒ แสดงตําแหน่งและจํานวน Hotspot ทิศทางลม และการปกคลุมของหมอกควัน ซึ่งแปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ ส่วนแผนงานและประมวลผล สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

×