Intro Falsafah

19,012 views

Published on

Published in: Spiritual, Travel
7 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
834
Comments
7
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intro Falsafah

 1. 1. FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
 2. 2. TAJUK DEFINISI ‘FALSAFAH’ DAN ‘FALSAFAH PENDIDIKAN’ serta CABANG-CABANG FALSAFAH
 3. 3. Takrifan Falsafah <ul><li>Yunani lama – Philo ( mencintai),dan sophia (hikmah) </li></ul><ul><li>Falsafah – </li></ul><ul><li>-Bukanlah hikmah itu sendiri tetapi cinta kepada hikmah. </li></ul><ul><li>-Sesuatu di antara teologi dan sains </li></ul><ul><li>Hikmah? – dikaitkan dengan cabang falsafah </li></ul><ul><li>-Pandangan Islam </li></ul><ul><li>-Pandangan falsafah Timur (nilai, keluarga, mistik) </li></ul><ul><li>-Pandangan barat </li></ul>
 4. 4. CIRI-CIRI FALSAFAH <ul><li>Komprehensif / menyeluruh. </li></ul><ul><li>Analisis </li></ul><ul><li>Bukan disiplin empirikal </li></ul><ul><li>Reflektif </li></ul><ul><li>preskriftif </li></ul><ul><li>Spekulatif </li></ul><ul><li>Kritis </li></ul>
 5. 5. CABANG –CABANG FALSAFAH Metafizik Epistemologi Logik Aksiologi FALSAFAH
 6. 6. APAKAH YANG ANDA FAHAM TENTANG METAFIZIK????
 7. 7. METAFIZIK <ul><li>Perkataan asal: metaphysica </li></ul><ul><li>Ontologi dan kosmologi </li></ul><ul><li>Realiti @ kewujudan yang mutakhir </li></ul><ul><li>Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam, jiwa atau roh dan kehidupan </li></ul><ul><li>Cuba memberi perhatian kepada konsep yang keadaannya tidak boleh diukur seperti ‘realiti’, ‘perubahan’, ‘kendiri’ dan jiwa </li></ul><ul><li>Manusia adalah kehidupan metafizik, mempunyai keinginan untuk mendapat sedikit sebanyak pemahaman mengenai keadaan benda yang mutakhir daripada pelbagai cabang pengetahuan awam dan pengalaman persendirian </li></ul>
 8. 8. APAKAH YANG ANDA TAHU TENTANG EPISTEMOLOGI????
 9. 9. Epistemologi <ul><li>Episteme – berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud PENGETAHUAN. </li></ul><ul><li>Logi/logos – bermaksud ilmu </li></ul><ul><li>Merupakan falsafah ilmu atau lebih dikenali sebagai TEORI PENGETAHUAN. </li></ul><ul><li>Di dalam teori pengetahuan ini yang akan membahaskan tentang SUMBER PENGETAHUAN dan KEBENARAN/KESAHIHAN PENGETAHUAN. </li></ul>
 10. 10. SUMBER PENGETAHUAN Falsafah Barat Falsafah Timur <ul><li>Empirisisme </li></ul><ul><li>Ilmu yang diperolehi </li></ul><ul><li>melalui pengalaman </li></ul><ul><li>pancaindera. </li></ul><ul><li>Rasional </li></ul><ul><li>Ilmu yang diperolehi </li></ul><ul><li>melalui akal. </li></ul><ul><li>Instuisionisme </li></ul><ul><li>Ilmu yang diperolehi </li></ul><ul><li>melalui kegiatan mistik </li></ul><ul><li>Wahyu </li></ul><ul><li>Ilmu yang diperolehi </li></ul><ul><li>melalui Al-Quran . </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Selepas mengetahui tentang sumber-sumber pengetahuan, maka kita perlu menilai kebenaran/kesahihan pengetahuan itu. </li></ul><ul><li>Dalam proses penilaian ini, epistomologi memerlukan:- </li></ul><ul><li> kepercayaan bukti kebenaran </li></ul><ul><li>Cth: Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada tahun 1874. </li></ul><ul><li>(Fakta Sejarah) </li></ul>KEBENARAN / KESAHIHAN PENGETAHUAN
 12. 12. PERNAHKAH ANDA DENGAR AKSIOLOGI????
 13. 13. Aksiologi <ul><li>Yunani (axios = kelayakan/kepantasan) & (logos=ilmu pengajian mengenainya) </li></ul><ul><li>Teori nilai </li></ul><ul><li>Perkara yang berkaitan dengan nilai/ seperti tentang baik@buruk, benar@salah, cantik@ hodoh. </li></ul><ul><li>Mempersoal sama ada nilai itu objektif @ subjektif. </li></ul><ul><li>Terbahagi kepada 2 cabang iaitu nilai etika dan nilai estetika. </li></ul><ul><li>a) Etika </li></ul><ul><li> - ethos = sifat, kelakuan, watak </li></ul><ul><li> - Menghujahkan prinsip-prinsip moral & tingkah laku </li></ul><ul><li>manusia </li></ul><ul><li> - Mengkaji kebaikan seseorang, kebaikan sesuatu </li></ul><ul><li>masyarakat, kebaikan sesuatu kehidupan </li></ul>
 14. 14. <ul><li>b) Estetika </li></ul><ul><li> - aesthesis = seni & keindahan sesuatu perkara. </li></ul><ul><li> - dilihat dari sudut penghargaan manusia terhadap objek & </li></ul><ul><li>perkara kesenian </li></ul><ul><li> - kriteria bagi kecantikan dalam kesenian, alam sekeliling, </li></ul><ul><li>pengalaman perseorangan & kehidupan. </li></ul><ul><li>Aksiologi dalam pndidikan </li></ul><ul><li>cth: </li></ul><ul><li> - Etika perguruan, pendidikan moral, pendidikan Islam </li></ul><ul><li> - kebersihan & kecerian </li></ul>Aksiologi
 15. 15. LOGIK TU APA????
 16. 16. <ul><li>Logikkah anda berada </li></ul><ul><li>di sini,pada petang ini </li></ul><ul><li>??????????????????? </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 17. 17. Logik Deduktif Logik Induktif Logik . Suatu proses penaakulan…..
 18. 18. Logik <ul><li>Hujah yang sistematik </li></ul><ul><li>Analisis istilah, konsep dan pernyataan dalam pendidikan </li></ul><ul><li>Terbahgai kepada dua iaitu : </li></ul><ul><li>a)Logik induktif </li></ul><ul><li>- pengukuran dalam kajian tentang bidang pendidikan,penggunaan statistik untuk penyelidikan tentang aspek pendidikan </li></ul><ul><li>b)Logik Deduktif </li></ul><ul><li>- Taakulan dalam pendidikan (spt dlm falasafah </li></ul><ul><li>pendidikan: melihat andaian falsafah disebalik </li></ul><ul><li>sesuatu amalan dalam pendidikan </li></ul><ul><li>(philosophical assumption in education) </li></ul><ul><li>- Logik sebagai kaedah untuk mengesan falasi </li></ul><ul><li>(fallacy) dalam hujah megenai pendidikan. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>“ SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA” </li></ul>FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

×