Rph sungai

759 views
620 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rph sungai

  1. 1. SITIMASNURBEDURANCANGAN PENGAJARAN HARIANBAHASA MELAYU TAHUN LIMAMATA PELAJARAN : Bahasa MelayuTAHUN : 5 GemilangTARIKH : 4 Februari 2013 (Isnin)MASA : 60 minit ( 8.00 pagi – 9.00 pagi )BILANGAN MURID : 30 orangTEMA : Alam SekitarTAJUK : Pencemaran SungaiFOKUS UTAMA:2.1) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca ataudialami.Aras 3 :i) Bercerita dengan menggunakan sebutan intonasi yang betul dan gayapenyampaian yang sesuai.
  2. 2. SITIMASNURBEDU5.0) Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonansi, dan gaya pembacaanyang sesuai.Aras 1 :i) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yangbetul dan memahami perkara yang dibaca.FOKUS SAMPINGAN:8.5) Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satuperenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.Aras 1 :i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalamteks yang dibaca.OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid dapat :i. Bercerita dengan menggunakan sebutan intonansi yang betul dangaya penyampaian yang sesuai.ii. Membaca kuat teks dengan sebutan dan intonansi yang betul.iii. Menyenaraikan lima penanda wacana yang terdapat dalam teksyang dibaca.
  3. 3. SITIMASNURBEDUKEMAHIRAN BAHASA:1. Kemahiran lisan ( kemahiran mendengar dan bertutur )2. Kemahiran membaca3. Kemahiran menulisKBKK : Bersoal jawabPENGISIAN KURIKULUMa. Ilmu : Kajian Tempatan, Moralb. Nilai murni : Keberanian, kerjasama, bersyukur,yakin diri,menghargaic. Kemahiran bernilai tambah :Kemahiran berfikir : Membuat rumusanKonstruktivismeKecerdasan pelbagai : Verbal - linguistik, InterpersonalPENGETAHUAN SEDIA ADA MURID :Pernah dan tahu :Mempelajari penanda wacanaMelihat pencemaran alam sekitar berlakuBAHAN BANTU MENGAJAR :VideoTeks bacaan
  4. 4. SITIMASNURBEDUMASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DANPEMBELAJARANCATATANSETINDUKSI( 5 minit )Video “Pencemaran”Soalan :1) Apakahpencemaran yanganda lihat dalamvideo "Atok OhAtok”?2) Pernahkah andamelihat pencemaranseperti di dalamvideo?3) Apakah kesansekiranya kita tidakmenjaga alamsekitar?1. Guru menayangkan video “Atok OhAtok” kepada murid.http://www.youtube.com/watch?v=57EITLkQ4dk2. Guru bersoal jawab dengan muridmengenai cerita tersebut.3. Guru memperkenalkan tajukpembelajaran iaitu “Pencemaran Sungai”BBM :VideoLCDNilai :KeberanianYakin diriKBKK :Soal jawab
  5. 5. SITIMASNURBEDULangkah 1( 15 minit )Video “PencemaranSungai”1. Guru menayangkan video “PencemaranSungai” kepada murid.http://www.youtube.com/watch?v=PWT814xypFM2. Beberapa orang murid diminta untukmenceritakan kembali tentang cerita yangditonton dengan menggunakan sebutanintonasi dan gaya penyampaian yang betul.3. Guru bersoal jawab dengan muridtentang isi cerita yang terdapat dalamcerita tersebut.BBM :- VideoKemahiran bernilaitambah :1. Kecerdasanpelbagai- Verbal - linguistik- InterpersonalNILAI :KeberanianYakin diriSyukur
  6. 6. SITIMASNURBEDULangkah 1( 20 minit )Membaca petikanteks “PencemaranSungai”1. Guru mengedarkan petikan teks“Pencemaran Sungai”.http://ceritatentangalam.blogspot.com/2010/08/pencemaran-sungai.html2. Murid diminta membaca petikanmengikut kumpulan.3. Guru meminta beberapa orang muridmembaca petikan dengan sebutan danintonansi yang betul.4. Guru bersoal-jawab dengan muridtentang isi teks.5. Guru meminta murid-muridmenghuraikan maklumat yang difahamihasil pembacaan mereka.BBM :TeksKemahiran bernilaitambah :1. kecerdasanpelbagai-verbal linguistik2. Kemahiranberfikir- membuatrumusanNILAI :BekerjasamaKeberanianYakin diri
  7. 7. SITIMASNURBEDULangkah 3( 20 minit )Menyenaraikan limapenanda wacanayang terdapat dalampetikan teks yangdibaca.1. Guru menerangkan tentang penandawacana kepada murid.http://mornirahman.blogspot.com/2011/11/senarai-penanda-wacana.html2.Guru memberikan beberapa contoh yangsesuai dan mudah.3. Murid diminta untuk menyenaraikan limapenanda wacana yang terdapat dalampetikan teks “ Pencemaran Sungai”.http://ceritatentangalam.blogspot.com/2010/08/pencemaran-sungai.html5. Guru memerhati dan menilai hasildapatan murid.BBM :- TeksKemahiran bernilaitambah :1. Kecerdasanpelbagai- Verbal - linguistik- InterpersonalNILAI :1. Keberanian2. Yakin diri
  8. 8. SITIMASNURBEDUPENUTUP(5 minit)Merumus tajukpembelajaran hari ini“ PencemaranSungai”Soalan :1) Apakahkepentingan kitamenjaga sungai?2) Apakah puncaberlakunyapencemaran sungai?3) Apakah kesansekiranya kitamembuang sampahke dalam sungai?4) Bagaimanakahcara untuk mengatasimasalahpencemaran sungai?1. Guru menayangkan video lagu danmeminta murid menyanyi bersama-sama.http://www.youtube.com/watch?v=F0XmPhWi7zA2. Guru bersoal jawab dan membuatrumusan tentang pembelajaran hari ini.3. Guru memberi pujian dan berterimakasih kepada murid kerana memberitumpuan.Kemahiran bernilaitambah :1.KonstruktivismeNILAI :1.Menghargai2.Bersyukur3.Bekerjasama

×