โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

1,748 views

Published on

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 1. 1. โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
 2. 2. สืบเนื่องจากการพระราชทานทุนโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อให้โอกาส แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีความมุ่งมั่น เป็นแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และผู้รับพระราชทานทุนต้องเป็นคนดีและมีความรู้ความสามารถ ได้ไปเรียนรู้การทำวิจัยในต่างประเทศกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
 3. 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนเจ้าฟ้ามหิดล ได้คัดเลือกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้ารับพระราชทานทุนโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 3 คน และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ของรามาธิบดี ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะฯ ได้เข้ารอบของการคัดเลือก จึงขอแนะนำนักศึกษาทั้ง 3 คน ให้อาจารย์ในภาควิชาต่างๆได้รู้จัก ดังนี้
 4. 4. ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ นายคณิต เต็มไตรรัตน์ นายภัทร รัตนวงศ์
 5. 5. นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ประวัติการศึกษา ปัจจุบัน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนเฉลี่ย 3.51 มัธยมต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต มัธยมปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 6. 6. เกียรติประวัติการศึกษา 2553 1 – 28 กุมภาพันธ์ : Professional Exchange Student 2552 21-22 ตุลาคม : ได้รับเชิญเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ The 2nd Thailand Human Influenza Research Meeting” สิงหาคม : ศึกษาวิจัยเรื่อง Modeling risky behaviors of H1N1 virus epidemic in Dansai district, Loei province, Thailand กรกฎาคม : ศึกษาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาพฤติกรรมและความรู้ในการคุมกำเนิดของผู้หญิง วัยเจริญพันธุ์ มกราคม : ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการสำรวจความสุขของครอบครัวในหมู่บ้านคำปลา 2551 19 เมษายน ประกวดงานวิจัยเรื่อง “ Diabetes Mellitus and Herbal Use” มีนาคม - เมษายน ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “ Diabetes Mellitus and Herbal Use” <ul><li>ศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาสมบัติการสะสมสารหนูของผักแว่น </li></ul><ul><li>และจอกหูหนู </li></ul>ร่วมเสนอผลงานและได้รับทุนการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมบัติการ สะสมสารหนูของผักแว่นและจอกหูหนู เข้าร่วมโครงการ Chemistry Advance Program Course มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. 7. 2547 ได้ระดับ High Distinction class : ในการสอบ Australian National Chemistry Quiz เกียรติประวัติการศึกษา รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ( Story Telling ) 10-12 ธันวาคม เข้าร่วมค่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 15 ตุลาคม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณสาขาทันตแพทย์ศาสตร์ครั้งที่ 4 2546 ได้ระดับ Distinction class : ในการสอบ Australian National Chemistry Quiz เข้าร่วมการแข่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย เข้าค่ายอบรมเข้มวิชาเคมีค่ายที่ 1 รุ่นที่ 4 ใน “ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ ( สอวน . ) ” 19-22 มีนาคม เข้าร่วมค่ายวิชาการ 2545 ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต และลำดับที่ 9 ของภาคใต้ ในการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์
 8. 8. 2545 ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 ของจังหวัดภูเก็ต ในการทดสอบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกียรติประวัติการศึกษา เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง แผ่นกันความร้อนจากยิปซัมผสมขี้เลื่อย ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่อง My Mother ณ Span International School ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Basic computer 2544 ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น 2543 ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา
 9. 9. เกียรติประวัติอื่นๆ ประวัติการทำกิจกรรมพิเศษเพื่อส่วนรวม 2554 ประธานจัดตั้ง “ ค่ายแห่งการเรียนรู้ … สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ ครั้งที่ 1 ” 2553 13 กุมภาพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ ค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ ” 2552 ดำรงตำแหน่ง Secretary of Public Welfare คณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา แพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย ( AMSATH ) 21- 22 พฤศจิกายน จัดค่ายชมรมสานฝันสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน ผู้จัดโครงการ “ Men’s Health” Pre-conference project 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน “ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ” 27-28 มิถุนายน ผู้จัดและเข้าร่วม โครงการประชุมประจำปีสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 rd AMSATH Conference 11 พฤษภาคม ผู้จัดประกวดโครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์แห่งประเทไทย Pre-AMSC 7-9 กุมภาพันธ์ ผู้จัดและเข้าร่วมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 2551 ดำรงตำแหน่ง Local Officer on Human Right And Peace คณะกรรมการสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติ ( International Federation of Medical Students Organization, IFMSA )
 10. 10. 2551 ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมสานฝันและดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ชมรมสานฝัน เกียรติประวัติอื่นๆ ประวัติการทำกิจกรรมพิเศษเพื่อส่วนรวม ผู้จัดและเข้าร่วมโครงการพาน้องรู้โรครู้คน ผู้จัดและเข้าร่วมโครงการเติมเต็มสุขภาพผู้สูงอายุ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ นานาชาติ ( IFMSA ) 6-7 กันยายน ผู้จัดและเข้าร่วมโครงการสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ของสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติชมรมวิเทศสัมพันธ์ 23-24 สิงหาคม ผู้จัดและเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำสานฝัน ฝ่ายแสงเสียงในโครงการ “ Rama Drama : Troy Story The Musical” ผู้เข้าร่วมโครงการ สานฝัน โดยร่วมสอนการบ้านและทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน ผู้พิการทางสายตา 2 กรกฎาคม ผู้จัดและเข้าร่วมโครงการ “ บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้สูงวัย ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ( หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ ) ” ผู้จัดและเข้าร่วมโครงการวัยใสต้านภัยบุหรี่ รณรงค์การเลิกบุหรี่ในโรงเรียน 7-8 มิถุนายน ผู้จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย ( AMSA )
 11. 11. เกียรติประวัติอื่นๆ ประวัติการทำกิจกรรมพิเศษเพื่อส่วนรวม 2551 7 มกราคม ผู้ จัดโครงการ RA singing contest สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) 2550 ตัวแทนสาธิตการเรียนการสอน Gross Anatomy ในงาน Open House 20-21 มกราคม เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท : ค่ายตะวันยิ้ม ” 2549 ฝ่ายติดต่อประสานงาน โครงการเปิดโลกฝันสร้างสัมพันธ์สู่รามา 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม ผู้จัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ สานสายใจเยาวชน ครู ผู้ปกครอง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่โลกแห่งการเรียนรู้ ” เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ เข้าร่วมการสอบความถนัดทางการเรียน เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 24-28 พฤศจิกายน ผู้รับผิดชอบฝ่ายต้อนรับครูและนักเรียนจากต่างประเทศ “ The 1 st Thailand International Science Fair” 2547 ผู้รับผิดชอบฝ่ายนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์ 23-25 ตุลาคม ผู้จัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ เคลียร์ระเบิด เปิดโลกกว้าง ” 20 กุมภาพันธ์ เข้าร่วมทัศนศึกษาบริษัท Hutch
 12. 12. 2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานประจำสนามสอบโรงเรียนหอวัง เกียรติประวัติอื่นๆ ประวัติการทำกิจกรรมพิเศษเพื่อส่วนรวม ผ่านการอบรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เข้าค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง <ul><li>สอบผ่านข้อเขียนการสอบพื้นฐานระบบการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ของโรงเรียนตามมาตรฐาน ISO 14001 </li></ul>เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคุณมา ดร . สิริ 2544 เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาจิต ( ค่ายพุทธธรรม )
 13. 13. โครงการวิจัยวิธีการยืนยันการวินิจฉัยโรคหืดในเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ . นพ . สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการยืนยันการวินิจฉัยโรคหืดในเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี 2. เพื่อศึกษาความชุกของโรคหืดในเด็กแรกเกิดถึง 3 ปีในประเทศไทย 3. เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันและการดูแลรักษาโรคหืดในแรกเกิดถึง 3 ปีในประเทศไทย
 14. 14. นายคณิต เต็มไตรรัตน์ ประวัติการศึกษา ปัจจุบัน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนเฉลี่ย 3.60 มัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ( บางรัก ) มัธยมปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 15. 15. เกียรติประวัติการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับชั้นคลินิก ณ Kyoto Prefectural University of Medicine ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาในสายแพทยศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ หัวหน้านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่มที่ 5 คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Surgical forum ครั้งที่ 6 เข้าร่วมประชุมวิชาการ Best Practice in Oncology 2010 2552 ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม กุมภาพันธ์ : ศึกษาวิจัยเรื่อง “ The study of Opisthorchisviverrini prevalence and risk factor of KhonKaen province’s population.” พฤศจิกายน : ศึกษาวิจัยเรื่อง “ The study of local hospital to the new branch of Ramathibodi Hospital, Ramathibodi Bang Plee.”
 16. 16. เกียรติประวัติการศึกษา 2552 พฤศจิกายน : ศึกษาภาคปฏิบัติเวชศาสตร์ชุมชน ณ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับชั้นพรีคลินิก ณ National Defense Medical Center ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation และทีมจากประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อแข่งขันการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคณะและได้เป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อแข่งขันการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation 2548 เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน ( JSTP ) รุ่นที่ 7 24-28 พฤศจิกายน ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วม The 1st Thailand International Science Fair ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการ Chemistry Advance Program Course มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. 17. เกียรติประวัติการศึกษา 2548 รางวัล Certificate of Merit: High Distinction class in Australian National Chemistry Quiz 2547 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ( JSTP ) รุ่นที่ 71 รางวัล Certificate of Merit: High Distinction class in Australian National Chemistry Quiz รางวัล ชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 25 2546 รางวัล Certificate of Merit: High Distinction class in Australian National Chemistry Quiz เข้าร่วมศึกษาในโครงการของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ( สอวน .) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมภายใน หมวดวิทยาศาสตร์ 2545 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
 18. 18. โครงการการศึกษาพื้นฐานการใช้ stem cell ในการรักษาโรคในระบบประสาทส่วนกลาง ( Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease ) การควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการอยู่รอดของ stem cell และชีวจริยธรรมการใช้ stem cell ในการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ในประเทศ รศ . นพ . สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่างประเทศ LOIKE, JOHN D., Ph.D. Co-Director of Graduate Studies Department Physiology & Cellular Biophysics Director for Special Programs for the Center for Bioethics [email_address]
 19. 19. <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><ul><ul><li>1 ศึกษาพื้นฐานของ stem cell และการวิจัย stem cell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 ศึกษาเทคนิคการนำ stem cell ไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆ </li></ul></ul></ul><ul><li> นอกเหนือจากโรคระบบเลือด โดยเน้นโรคในระบบประสาทส่วนกลาง </li></ul><ul><ul><ul><li>3 ศึกษาการใช้ stem cell ในการรักษา โรค Alzheimer และโรค Parkinson </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 ศึกษากลไกที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาท </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเซลล์จากการเสื่อมสภาพ </li></ul></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><ul><li>ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ stem cell ในการรักษาโรคทางระบบประสาทอื่นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>ศึกษากระบวนการเรียนรู้ , การวิจัย และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางชีวจริยธรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>ศึกษาชีวจริยธรรมการใช้ stem cell, reproductive technology ในการศึกษาวิจัย และการนำมาใช้กับผู้ป่วย </li></ul></ul><ul><ul><li>ศึกษาประเด็นทางศาสนากับวิทยาศาสตร์เรื่อง stem cell, reproductive technology </li></ul></ul><ul><li>9 ศึกษาเรื่องเครื่องมือและวิธีการในการควบคุมการวิจัยในระดับต่างๆ </li></ul>
 21. 21. นายภัทร รัตนวงศ์ ประวัติการศึกษา ปัจจุบัน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนเฉลี่ย 3.09 มัธยมต้น โรงเรียน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (English Program) มัธยมปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 22. 22. เกียรติประวัติการศึกษา 2554 3-28 มกราคม ได้รับทุนการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อศึกษาวิจัย ณ Nationwide Children Hospital, Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์ 2553 ธันวาคม ชนะการแข่งขัน The 5 th Thailand Zero-Gravity Experiment Contest 2553 ร่วมมือกับ Department of Comparative and Experimental Medicine, Graduate School of Medical Sciences , Nagoya City University 2552 เมษายน - กันยายน ใช้เวลาหลังคาบเรียนเพื่อฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการ กับ รศ . นพ . สุรเดช หงส์อิง ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2552 กุมภาพันธ์ : ศึกษาวิจัยเรื่อง “ The Study of Hypertension Prevalence and Awareness of Rayong province’s Population
 23. 23. เกียรติประวัติการศึกษา ธันวาคม : ได้รับคะแนนดีเยี่ยมในการเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Evidence-Based Medicine (EBM) หัวข้อ Diagnostic Study 2551 15 มีนาคม -15 กุมภาพันธ์ : Research Exchange Student 2548 กุมภาพันธ์ : ศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ “ The Study of Hovercraft by Using Magnetic Field from Meissner Effect” สิงหาคม : พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ “ The Study of Solar Runway Lighting” 2552 มิถุนายน : ศึกษาวิจัยเรื่อง “ The Study of Local Patient’s Expectation to The New Branch of Ramathibodi Hospital, Ramathibodi Bangplee 24-28 พฤษจิกายน ตัวเทนนักเรียนไทยเข้าร่วม The 1st Thailand International Science Fair ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2547 เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 24. 24. เกียรติประวัติการศึกษา 2546 กุมภาพันธ์ : ได้รับรางวัล “ เหรียญทองเกียรติยศราชภัฎ ” กุมภาพันธ์ : ได้รับรางวัล “ เหรียญเงินเกียรติยศราชภัฎ ” 6-26 ตุลาคม : เข้าค่ายอบรมเข้มวิชาฟิสิกส์ เกียรติประวัติอื่นๆ ประวัติการทำกิจกรรมพิเศษเพื่อส่วนรวม 2554 10 มีนาคม : ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 2553 ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมดนตรีรามาธิบดี ประจำปี 2553 2552 11 ตุลาคม : ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 2551 พฤกษภาคม : เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA- Thailand) สิงหาคม ได้รับเชิญจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วม Teacup Society Camp 14-15 มิถุนายน : ก่อตั้งโครงการละครเวทีการกุศล “ Rama Drama: Troy Story The Musical“
 25. 25. 2549 ประธานค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ สานความรู้สู่ความฝันที่วังชิ้น ” เกียรติประวัติอื่นๆ ประวัติการทำกิจกรรมพิเศษเพื่อส่วนรวม 2548 ประธานกรรมการ ( ค่ายย่อยที่ 18 ) ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ สานสายใจเยาวชน ครู ผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่โลกแห่งการเรียนรู้ ” อาสาสมัครเป็นคณะนักเรียนผู้จัดงาน The 1st Thailand International Science Fair ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2547 ได้รับการเลือกตั้งจากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ Fun and Science ที่ปลายนา ”
 26. 26. Roles of Cardiac Mitochondria in the Oxidative Stress Production, Mitochondrial Membrane Depolarization and Tachyarrhythmias in Rats with Iron Overload Cardiomyopathy . อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. ศ . ดร . นพ . นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. อ . นพ . ธัชพงษ์ งามอุโฆษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 27. 27. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลไกการเกิดภาวะ Tachyarrhythmias ในหนูที่มีภาวะ Iron Overload Cardiomyopathy สมมุติฐานที่ 1 : Cardiac Mitochondria มีภาวะบวมในหัวใจหนูที่เกิด Iron Overload เนื่องจาก Oxidative Stress สมมุติฐานที่ 2 : มี ROS เพิ่มขึ้นใน Mitochondria ของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ สมมุติฐานที่ 3 : มีภาวะการล้มเหลวของ Mitochondrial Oscillation ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (Δψ m Collapse) 2. เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันภาวะ Tachyarrhythmias ในหนู ที่มีภาวะ Iron Overload Cardiomyopathy สมมุติฐานที่ 1 : การยับยั้ง mPTP สามารถลดการบวมของ Mitochondria และปริมาณ ROS ได้ สมมุติฐานที่ 2 : การยับยั้ง IMAC สามารถลด Δψ m Collapse ในหนูที่มีภาวะ Iron Overload ได้

×