Publisere og formidle FOU innen tannhelse?

 • 443 views
Uploaded on

Muligheter ved publisering og formidling av forskning. Utarbeidet av Tiril Willumsen, forskningsleder ved TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.

Muligheter ved publisering og formidling av forskning. Utarbeidet av Tiril Willumsen, forskningsleder ved TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
443
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Publisere og formidle FOU?Man kan gjøre sine funn kjent på mange måterbåde muntlig og skriftlig.Denne presentasjonen går kort gjennomnoen av de mulighetene vi har. Utarbeidet av: T. Willumsen Dato: 12.01 2012
 • 2. Publisere • Funn fra prosjekter kan publiseres i nasjonale og internasjonale tidskrifter. • Felles for vitenskaplige artikler er at de skal vurderes av fagfeller før de blir godkjent for publisering. • Disposisjonen av artikkelen følger et standard oppsett. • En god idè er å bruke en godt skrevet artikkel som mal for sin egen (gjerne fra samme tidsskriftet som man ønsker å søke publisering).12. januar 2012 2
 • 3. En artikkel kan være av flere typer De mest aktuelle for klinisk odontologisk forskning kan være: • Original vitenskaplig artikkel • Kasuistikk • Oversiktsartikkel12. januar 2012 3
 • 4. Oppsett for orginal vitenskaplig artikkelTittelSammendrag Viktigste målsetning, metodeinformasjon og funn, vanligvis ca 200 ord.Innledning Her skal man oppsummere kunnskapen innen temaet inntil dags dato og på den måten synliggjøre at studien vil presentere ny nyttig innsikt.Mål Målet med studien skal være presist formulertMateriale og metode Her beskrives hvordan man rekruttert deltagere, utvalgstørrelse, hvilke målemetoder er brukt og hva slags statistiske analyser er gjort.Resultater Her presenteres bakgrunnsdata og bortfall av forsøkspersoner, resultater i ord, tabeller eller figurer.Diskusjonen Dette er kanskje noe av det viktigste. Her diskuterer man betydningen av funnene samt OM disse kan generaliseres til å gjelde flere enn den populasjon man har undersøkt.Konklusjon Her er det viktig å være presis. Det er den som oftest blir lest.
 • 5. Kasuistikk • Kasusitkker er nyttig for kolleger å lese • Presentasjon av en eller flere pasienter • Husk samtykke fra pasientene Tittel Innledning/ Litteratursøk rundt bakgrunn pasientens problem Pasientkasus Tidligere ubeskrevne Systematsik fremstilling tilstander eller behandlinger Bruk tabeller , røntgenbilder Uventet sykdom/ og kliniske bilder behandlingsforløp Diskusjon Diskusjon i forhold til behandling, tidligere publikasjoner, men også anbefalinger om håndtering av tilsvarende kasus12. januar 2012 5
 • 6. Oversiktsartikkelen • Det er ikke lett å skrive en god oversiktsartikkel • Den skal bygge på systematisk innhenting av tidligere publikasjoner • Metoden som er benyttet ved litteratursøk skal beskrives i detalj • Metaanalyser (å sammenlikne funn i forskjellige artikler) • Er komplisert - nyttig med hjelp fra en kompetent person • Kvaliteten av publikasjonene bør vurderes - bruk gjerne sjekklister: Sjekklister for forskningsartikler12. januar 2012 6
 • 7. Dra på kongress! • Et viktig mulighet for å presentere sine funn er å ha enten en poster eller en oral presentasjon på en vitenskapelig kongress. • Det er kun ikke-publiserte arbeider som skal presenteres, og det kan sees på som et ledd i en publiseringsprosess. • I diskusjon rundt posteren eller etter en oral presentasjon kan en få gode innspill som kan forbedre kvaliteten på artikkelen.12. januar 2012 7
 • 8. Poster • En poster skal følge samme oppsett som en artikkel – Det er viktig å avgrense både tekst og tabeller En god poster skal: • Gi nødvendig informasjon • Være kortfattet i ord og tabeller • Være designet på en måte som får hovedbudskapet godt frem12. januar 2012 8
 • 9. Oral presentation • En oral presentasjon skal også følge samme oppsett som en artikkel. • Ikke for mye tekst på hver slide • Tiden er viktig, vanligst er 10 minutter til presentasjonen, dette må ikke overskrides. • Siden tid er knapp og presisjonsnivå høyt kan det anbefales å bruke manuskript. • ØV på forhånd!12. januar 2012 9
 • 10. Formidling av resultater til media • Det er fint når media interesserer seg for forskning og prosjekter innen odontologi. • Still opp og svar så godt du kan. • Ved radio/TV er direktesendinger det eneste som ikke klippes. – Tenk på å snakke i fullstendige setninger så ikke det du sier kan klippes inn i en annen sammenheng enn det du mente. • Ved avisintervjuer har du ikke rett til å få lese hele artikkelen men be om å få sjekke det du er sitert på. • Vær ikke redd for å si at dette er utenfor ditt felt.12. januar 2012 10
 • 11. For mer lesning Det anbefales: • Magne Nylenna – Publisere og presentere • Gyldendal akademisk 2008, ISBN 978-82-05-36563-6 • Forfatterinstruksjoner til tidskrifter som finnes på hjemmesidene – Alle tidskrifter har egne forfatterinstruksjoner12. januar 2012 11