Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville

330 views

Published on

Työpaikka oppimisympäristönä,

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Voit käyttää tätä tiedostoa kuva-albumin aloitustiedostona.
 • Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville

  1. 1. PedagogisiatoimintamallejaSirpa Pursiainen, YTMTampereen seudun ammattiopistoEDU.FI/AMMATTIPEDATOPLAAJA.PUROT.NETLaajennettutyössäoppiminen
  2. 2. Työssäoppimisen laajentaminenValtakunnallinenkoordinointiKoulutuksen järjestäjien kokeilutTiedotusTutor- ja tuotteistamisryhmätMallintaminenVertaiskehittäminenOPH:n linjauksetValtionavustuksetSeminaarit, työleiritTiimitVerkostoituminen
  3. 3. Valtakunnallisen koordinoinnin myötä:• Valtakunnallinen laaja verkosto (30koulutuksen järjestäjää mukana)• Tiivis yhteistyö OPH:n kanssa• Tieto säädös ja toiminnan muutostarpeistavälittyy OKM:lle(koontiraportit, tulosraportit, tapaamiset)
  4. 4. Tutorointi ja tuotteistaminen laajennetussatyössäoppimisessaValtakunnallinenkoordinointiTutor- ja tuotteistamisryhmätNopeatHitaat,tuetutYritysyhteistyöRyhmämallitOppisopimusAtottyössöoppienYksilölliset polutKoulutuksen järjestäjien kokeilut
  5. 5. Tutor- ja tuotteistamisprosessiOmantoimintamallinkehittäminenOmantoimintamallintestausOmantoimintamallinmallintaminenMetamallienmallintaminenMetamalliensparrausMetamallienvertaiskehittä-mispäiväVertaiskehittäenTutorointituotteistamisenyhteydessä
  6. 6. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuKENELLE?• motivoitunut opiskelija• nopea oppimaan• ylioppilaat• ammatillinen perustutkinto• toisen asteen opintoja suorittanut• työkokemusta omaava• opintoihin uudelleen palaajaTARVE: RAKENTEELLISET MUUTOKSET
  7. 7. SOMEPEDAGOGINENJOHTAMINENNäyttöTOPValinnaisetOPSHOPSPeruskouluLukioTyöelämäAmmatillinen tutkinto jneKVLäpäisyTOPOsaamisentunnistaminenStrategiatTYÖELÄMÄtopKivelä Hillevi, Lithén Annika, Pursiainen Sirpa, Suotunen Päivi, Vesterinen EijaNOPEA POLKU
  8. 8. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuMITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?• opintoviikko ei ole 40h nopealla opiskelijalla• työssäoppimista tavallista enemmän• opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnon osaasamanaikaisesti työtehtävistä riippuen• työssäoppimisen laajentaminen keskiössä• työn tekeminen korostuu• opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka• laajennettu työssäoppiminen tukee työllistymistä• atot työssäoppien• atto-aineet suoritettu• atto-testit, osoittaa osaamisensa, ei tarvitse osallistua opetukseen
  9. 9. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuMITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?• käy työssä opiskelun ohessa• alan harrastustoiminta• kansainvälinen vaihto• loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen• huomioi nuoren työntekijän suojelu• koulutus pysyy ajan tasallaosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat
  10. 10. Rakenteet• tutkintojen perusteiden moduloiminen jarakenteistaminen• opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksija tuki-ihmiseksi• työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden jalaaduntarkistaminen• modulointi tehty siten, että hopsaaminenonnistuu nopeutetusti (opintopolut)Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
  11. 11. Rakenteita voisi kehittääA) Isompi ryhmä tekee laajennettuatyössäoppimista, jolloin opettajalle voidaanresurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuuesim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaansamassa suhteessa kuin opetus luokassaresurssoitaisiin)Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
  12. 12. Rakenteita voisi kehittääB) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksikerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus• opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaanaikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksentarveperustaisesti• ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan• opettaja tuntee tutkinnon perusteet jamahdollisuudet• työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät• arviointi on tasapuolistaTyönkierrolla varmistetaan, että kokoopettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuuYksilölliset polut: Nopeutettu polku
  13. 13. Rakenteita voisi kehittääC) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttöesimerkiksi 1pv/vk• opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetuntyössäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen• opiskelijoille kohdennetaan aikaa• työssäoppimiseen• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen• näyttösuunnitelman tekemiseen• oppimistulosten kirjaamiseen• oppimispäiväkirjan tekemiseen• mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvatopinnot)• puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojenopiskelu ja tukiopetusYksilölliset polut: Nopeutettu polku
  14. 14. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuLäpäisyn tehostuminenparantaa:- tuloksellisuutta- työllistymistäTilastointipäivät eivät yksin ratkaise!EDU.FI/AMMATTIPEDATutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä:Eija Vesterinen, OSAO
  15. 15. Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polkuPirkko Esko-Asikainen
  16. 16. Kenelle? Mistä syystä?o Tekemällä oppijao Koulumuotoinen ei sovelluo Opintojen täydentäjäo Erilainen oppijao Oma uratavoite
  17. 17. Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polkuMikä laajenee• Työssäoppimisaika pitenee• Työssäoppimisen ajankohdatlaajenevat• Opiskeltavat sisällöt laajenevat• Valinnaisuus opinnoissa laajenee• Oppimisympäristö laajenee• Ohjausresurssien tarve kasvaa• Ohjausta antava henkilöstö kasvaamoniammatilliseksiEDU.FI/AMMATTIPEDATutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä:Pirkko Esko-Asikainen, Hyria
  18. 18. Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus?• Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset?• Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaanopiskelijalle sopivia?• Opiskelija hyväksyy työpaikan?• Työpaikkaohjaaja perehdytetty laajennettuuntyössäoppimiseen ja opetussuunnitelmaan• Otetaanko huomioon opiskelijan erityisyys?
  19. 19. Yksilölliset polut: Yritys yhteistyöEDU.FI/AMMATTIPEDAKuvat Hanna ToijalaWIN-WIN-WINMaarit Kuosa
  20. 20. Yksilölliset polut: Yritys yhteistyöEDU.FI/AMMATTIPEDATutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä:Maarit Kuosa, SalpausKENELLE?• Yleensä aktiiviset, motivoituneet jamahdollisesti nopeutetusti etenevätopiskelijat.• Kenelle tahansa, jolle löytyy sopivayritysyhteistyökumppani.MISTÄ KYSE?• Opiskelija voi perustaa oman yrityksen tai toiminimen ja toimiaalihankkijana yritykselle.• Voi toteutua osana Nuori Yrittäjyys- tai osuuskuntatoimintaa.• Yritysyhteistyössä voidaan hyödyntää myös tilaajamallia, jossayritys “tilaa” opiskelijoita työssäoppimaan silloin kun yrityksessäon perustutkinnon tavoitteisiin nähden mielekkäitä työtehtäviätarjolla.
  21. 21. Oppisopimus
  22. 22. Oppisopimus- Olennaisin ero on siinä, että laajennettu osaon opiskelijalle palkallista työtä.Koskeeko laajentaminen yhtä opiskelijaa, osaaopiskelijoista vai koko ryhmää?
  23. 23. Oppisopimus- Tässä muodossa toteutettava laajentaminenvoidaan toteuttaa yksittäiselleopiskelijalle, osaryhmälle tai kokonaiselleryhmälle.- Koulutuksen järjestäjä voi päättäälaajennuksesta myös koulutusohjelmittaintai tutkintonimikkeittäin.EDU.FI/AMMATTIPEDATutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjät:Liisa Uusitalo, Tredu & Jaakko Lainio TAOS
  24. 24. RyhmämalliYksilöllisesti ryhmässä:Teoreettisen tiedon jakäytännön kokoaminenHenkilökohtainenohjausyhteydet jatehtävät, kirjaamisetOpiskelijapalvelutVeli-Pekka Körkkö
  25. 25. RyhmämalliKENELLE?• kaikille halukkaille• motivoituneille• toisen tutkinnonomaaville• kouluallergisille• työorientoituneille• haasteita haluaville• oman tien kulkijoilleEDU.FI/AMMATTIPEDATutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Veli-Pekka Körkkö, TavastiaYksilöllisesti ryhmässä• ryhmällä yhteinen suunnitelma japäämäärä• yhteiset toimintamallit• yhteisiä kiintopisteitä:• perehdytykset ja orientaatiot• lähiopetusjaksot• ammatitaitoa täydentävienopintojen jaksot ja ammattitaitoatäydentävien opintojenintegroinnit• opetusmateriaalit/oppimistehtävät• sosiaalisen median ryhmät• oppimisalusta esim:Wikispaces, Purot, Moodle• arvioinnin ja palautteen jaksotus
  26. 26. Veli-Pekka Körkkö
  27. 27. Tulevaisuuden tarpeitaYksilölliset opintopolut(ja laajennetun työssäoppimisenyksilölliset polut)tulee mahdollistaa(rakenteet, strategia johtaminen)ja ottaa osaksitoimintakulttuuria
  28. 28. Rakenteelliset ratkaisutRakenteellisia ratkaisujatarvitaan• Pedagoginen johtajuus• Strateginen suunnittelu• Toimintatapojenmuutokset
  29. 29. PedagogisettoimintamallitToiminnanjuurruttaminenVertaiskehittäminenToimintamallinlevittäminenYhteneväiset käytänteetMITEN?
  30. 30. Yhteistyö omallakoulutusalallaOppimisympäristön & Toimintamallinkäytettävyyden varmistaminenToimintamallin testausPedagoginen tukiUudistuva opettajuusKoulutusMuutosohjausYksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvienpedagogisten toimintamallien levittäminenOpiskelijoidenkokemuksetTyöelämänkokemuksetPedagoginenjohtaminenPalaute &arviointiStrategiaPalautteen keruu järjestelmäUusi pedagoginentoimintamalliKV-yhteistyöAlueellinenyhteistyöVaikuttavuus alantyöpaikkoihinRakenteellisetratkaisutVälineetResurssitPedagogisettoimintalinjauksetHeino AkiPursiainen Sirpa12.12.12
  31. 31. TulevaisuudessaRakenteelliset ratkaisut?OsaamisperustaisuusRakenteellistenratkaisujen testausRakenteellisten ratkaisujenmallintaminenRakenteellisten ratkaisutosaksi toimintastrategiaaYksilöllisetopintopolut
  32. 32. TulevaisuudessaAvoin ammattiopisto?NuorisotakuuRiittävästi osaavaa työvoimaaKokonaisvaltaisuus opiskelussa
  33. 33. Mitä vaatii opettajuudelta?Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitäOpiskelijan elämänkokonaisvaltaisuudenhuomioiminenAikuisenroolimallinaOsaamisentunnistaminen jatunnustaminenMiksi opetan sitä mitä opetan?• Työelämän tarpeet• Opiskelijan tarpeetVoimauttavaaValtaistavaaOsaamisen ja tiedonjakaminenAitojen yksilöllistenopintopolkujensuunnittelu, toteutus, ohjausTutkinnonperusteidentulkintaOppimisympäristöjenlaaja hyödyntäminenOsaamisenpäivittäminenAwarenessIn ActionGuidanceSteeringDirectionNavigation YhteisöllisyysBeing part ofSharing resultsSirpa Pursiainen, YTMUudistavaa
  34. 34. Sirpa Pursiainen, YTMKehittämistyöProjektipäällikkö• Edu.fi pedagogiset toimintamallit "Yksilölliset polut"• Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjenkehittämisen• Laajennetun työssäoppimisen kokeilunvaltakunnallinen koordinointihanke• Valtakunnallisen työpaikalla tapahtuvan oppaankirjoittaminenTampereen seudun ammattiopistoÅkerlundinkatu 8, 33100 Tamperepuh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51sirpa.pursiainen@tampere.fi www.tredu.fi

  ×