Posteri a oppijat 31102012

301 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Posteri a oppijat 31102012

  1. 1. KATI LAINE, RAIJA HÄMÄLÄINEN & JARKKO LAMPINEN ET U S H A L LI TU PKoulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto •O S T TA •kati.k.laine@jyu.fi, raija.h.hamalainen@jyu.fi, jarkko.lampinen@peda.net RAH KE IT O TA A H A NTEEMU SIIKANIEMIPohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, POKEteemu.siikaniemi@poke.fi YHTEISÖLLISET VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSAPerusajatus OpiskelijaaOppijat -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen tarpeet huomioivia verkko- • yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja -mahdollisuuksien kehittyminentyötapoja ja -oppimisympäristöjä. Hankkeessa tehtävä kehittämistyö on tutkimusperus- • tukea ja työkaluja yhteisölliseen oppimiseentaista ja sen tärkeimpinä näkökulmina ovat oppijalähtöinen ja yhteisöllinen oppiminen • tiedonhallinnan helpottuminen: opintoihin liittyvät tehtävämateriaalit voi tallentaasekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavat avaintaidot. Hankkeen toiminta perustuu kootusti samaan paikkaandesign-tutkimukseen eli kehittämisnäkökulmiin liittyviä teoreettisia lähtökohtia integroi- • paremmat etäopiskelumahdollisuudetdaan ammatillisen oppimisen ja teknologian kehityksen käytäntöihin. • verkko-oppimisympäristön käyttöoikeuden säilyminen: oppimista edistäviä työkaluja ja materiaaleja voi käyttää myös opintojen päätymisen jälkeen • verkko-opinnoissa opiskelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja vastuunkantoaTavoitteet ammatillisen koulutuksen kontekstissa OpettajaKehittää ja ottaa käyttöön: • mahdollisuus hyödyntää uutta verkko-oppimisympäristöä, sen työvälineitä sekä sosi-• opiskelijalähtöisiä, PLE -ajatukseen (Personal Learning Environment) pohjautuvia aalisen median työtapoja opetuksessa verkko-työtapoja ja -oppimisympäristöjä: opiskelijan henkilökohtainen ja itse hallin- • mahdollisuus liittää toisiinsa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista verkko-oppimis­ noima Oma tila -palvelu ympäristön kautta• sosiaalisen median työtapoja ja työvälineitä: pedagoginen yhteisöpalvelu • paremmat etätyöskentelymahdollisuudet: opetukseen liittyviä materiaaleja ja tehtäviä• verkko-oppimisympäristöjen ylläpidon ja käyttäjienhallinnan uusia vaihtoehtoisia rat- voi lukea, kirjoittaa ja muokata internet-yhteyden kautta kaisumalleja: käyttäjienhallinnan keventäminen • mahdollisuus seurata opiskelijan työskentelyä verkon kautta • kiinnitettävä huomiota verkossa käytettäviin työtapoihin (kuten tekstin tuottamiseenTutkia: ja yhdessä työskentelyyn) sekä niiden soveltumiseen kohdeopiskelijoille• oppijalähtöisen oppimisen, yhteisöllisen työskentelyn sekä tulevaisuuden työelämässä • huomioitava opettajan antaman ohjauksen tarpeen säilyminen tarvittavien avaintaitojen kehittymistä hankkeessa kehitettävässä verkko-oppimisym- päristössä KUVIO: Opettajan rooli ammatillisen oppimisen tukena Layout: Martti MinkkinenToteutus LU O K ANHankkeessa kehitetään oppijalähtöisiä ja yhteisöllistä oppimista edistäviä toiminta­ apoja t HAkäyttämällä Peda.netin uutta verkko-oppimisympäristöä. Keväällä 2012 hankkeessa toteu- LLtettiin viisi oppimistehtäväkokeilua, joissa verkko-oppimisympäristön Oma tila -palvelua I Tiedon Nhyödynnettiin käytännön opetustyössä. Mukana oli opettajia opetusryhmineen kolmelta TA tarjoamineneri alalta (tietotekniikan ala, prosessiala sekä puuala). Opiskelijat käyttivät oppimistehtä- • aiheeseen johdattelu Organisointiväkokeiluissa verkko-oppimisympäristön Blogi- ja Lomake-työkaluja. Blogia käytettiin • • oppisisältöihin liittyvä tieto integroitu tieto (esim. kielioppi)mm. oppimistehtävien työvaiheiden dokumentointiin, tehtäviin liittyviin kysymyksiin • autenttinen työelämätietovastaamiseen sekä muiden opiskelijoiden tehtävien kommentointiin. Blogi-työkalua käy-tettiin myös liiketoimintasuunnitelmien työstämiseen sekä apuna opitun kertaamisessanäyttöä varten. Lomake-työkalun avulla laadittiin oppimistehtäviin liittyviä kyselyjä, joi- OPETTAJAhin opiskelijat myös vastasivat. Oppimistehtäväkokeilusta kerättiin tutkimusaineisto (havainnointi, oppimistilantei- Sisältö- OPPIMISEN kysymykset Yhteenvetoden video- ja äänitallennukset sekä opettaja- ja opiskelijahaastattelut). Aineistoa hyö- KOORDI-dynnetään kehittämistyön arvioinnissa ja jatkototeutuksessa. Lisäksi tutkimustietoa jul- NOIJANAkaistaan tiedeartikkeleissa. Verkko-oppimisympäristön käyttöönottoon, tutkimukseen jakehittämiseen liittyvä pilotointi jatkuu syksyllä 2012. Hanke päättyy vuoden 2012 lopussa.Verkko-oppimisympäristön käytön edut ja haasteet Jaettu ongelman- Palaute ratkaisu VOOrganisaatio AA IM• opiskelijalähtöisen ja yhteisöllisen oppimisen yhdistyminen ja kehittyminen NN• uuden, jatkuvasti kehittyvän verkko-oppimisympäristön ja verkkotyövälineiden sekä UT sosiaalisen median työtapojen käyttöönotto TA M• oppimisprosessien ja opiskelijoiden tuotosten dokumentoitumisen kehittyminen I NEN• verkko-oppimisympäristön ylläpidon sekä käyttäjienhallinnan uusien, vaihtoehtoisten ratkaisumallien hyödyntäminen HALLINNOIJA: TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS:• kaikkea opetusta edelleenkään ole järkevää järjestää verkossa Äänekosken ammatillisen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen koulutuksen kuntayhtymä, tutkimuslaitos, Peda.net Pohjoisen Keski-Suomenwww.peda.net/veraja/poke/projekti/aoppijat oppimiskeskus (POKE) RAHOITTAJA: Opetushallitus

×