Laajennetun työssäoppimisen nopea polku

 • 441 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
441
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Voit käyttää tätä tiedostoa kuva-albumin aloitustiedostona.

Transcript

 • 1. Nopeutettu polkuLaajennettu työssäoppiminen:edu.fi/ammattipedatoplaaja.purot.netHillevi Kivelä, Annika Lithe`n, Sirpa Pursiainen, Tomi Rönkkö,Päivi Suotunen, Kaisa Ukkonen, Eija Vesterinen, 2013
 • 2. PEDAGOGINENJOHTAMINENHOPSKOTISATAMAVAKIO-JOLLANOPSAOPSHENKILÖKUNTAHOPSSirpa Pursiainen, Annika Lithe`n, Päivi Suotunen, Hillevi Kivelä, Eija Vesterinen, Kaisa Ukkonen, Tomi Rönkkö 2013Nopea polku työssäoppien
 • 3. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuKENELLE?• motivoitunut opiskelija• ylioppilaat• toisen asteen opintoja suorittanut• työkokemusta omaava• opintoihin uudelleen palaajaEdu.fi/ammattipeda (yksilölliset polut)
 • 4. MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?• kansainvälinenvaihto• loma- ja vapaa-aikojenhyödyntäminen• opiskelija voi oppia kahta taiuseampaa eri tutkinnon osaasamanaikaisesti työtehtävistäriippuen• opintoviikko on alle40h• Nopeampivalmistuminen• Täsmäosaajatyöelämään• opiskelijalla voi olla jo ennaltatyöpaikka• atot työssäoppien
 • 5. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuVÄLINEET/ MENETELMÄT• verkko-opiskelunhyödyntäminen• työvalmentaja/projekti-vastaava/ opettajayhteydenpito työpaikkaan• opo mukana suunnittelussaOHJAUS• Ohjaus resurssien näkökulmasta onyhtä arvokasta kuin opetustunninpitäminen• Työpaikkaohjaajan ohjaustahyödyntäen• Sosiaalista mediaa hyödynnetäändokumentoinnissa ja ohjauksessa• blogit, päiväkirjat,videokeskustelut/puhelut,kuvaukset, facebook ryhmät
 • 6. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuALKUVAIHE- tiedottaminen- tilanteen kartoitus työpaikalla- puitesopimus jatyössäoppimissopimus- tops- perehdyttäminen ohjaus- jayhteydenpitovälineisiinOPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJAKuka? Mitä?http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku
 • 7. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuTOTEUTUSVAIHE• ohjaus, yhteydenpito,• valmentaminen näyttöön• kannustaminen ja tukiOPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJAhttp://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polkuLOPPUVAIHE• näyttö ja sen arviointi• arviointi ja palautteet• uraohjaus
 • 8. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuOPISKELIJAN TYÖLLISTYMINENJATKO-OPISKELUOPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJAhttp://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku
 • 9. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuOpetusjärjestelyt• ohjaus ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmienmerkitys kasvaa• opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksija tuki-ihmiseksi• laitteiden ja järjestelmien ajantasaisuus• sosiaalisen median käyttö• TPO- koulutuksen rekisterin päivittäminen• tutkintojen perusteiden moduloiminen jarakenteistaminen• työssäoppimispaikkojen soveltuvuuden jalaaduntarkistaminen
 • 10. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuRakenteet• tutkintojen perusteiden moduloiminen jarakenteistaminen• opettajan työnkuvan muuttuminenvalmentajaksi ja tuki-ihmiseksi• työssäoppimisen paikkojen soveltuvuudenja laaduntarkistaminen• modulointi tehty siten, että hopsaaminenonnistuu nopeutetusti (opintopolut)
 • 11. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuRakenteita voisi kehittääA) Isompi ryhmä tekee laajennettuatyössäoppimista, jolloin opettajalle voidaanresurssoida ohjaukseen aikaa (opetustapahtuu esim. 5 ov tasolla työpaikoilla jaresurssoidaan samassa suhteessa kuin opetusluokassa resurssoitaisiin)
 • 12. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuRakenteita voisi kehittääB) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksikerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus• opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan aikatauluttaasuunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti• ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan• opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja mahdollisuudet• työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät• arviointi on tasapuolistaTyönkierrolla varmistetaan, että kokoopettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu
 • 13. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuRakenteita voisi kehittääC) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttöesimerkiksi 1pv/vk• opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetuntyössäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen• opiskelijoille kohdennetaan aikaa• työssäoppimiseen• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen• näyttösuunnitelman tekemiseen• oppimistulosten kirjaamiseen• oppimispäiväkirjan tekemiseen• mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvatopinnot)• puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojenopiskelu ja tukiopetus
 • 14. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuLäpäisyn tehostuminenparantaa:- tuloksellisuutta- työllistymistäTilastointipäivät eivät yksin ratkaise!
 • 15. Yksilölliset polut: Nopeutettu polkuNopeiden polkujen prosessikuvauksenlöydät:Edu.fi/ammattipedaHillevi Kivelä, Annika Lithe`n, Sirpa Pursiainen, Tomi Rönkkö,Päivi Suotunen, Kaisa Ukkonen, Eija Vesterinen, 2013