Your SlideShare is downloading. ×
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Sci152
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
8,522
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
511
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 7 nr:6[ouFio16anfinrisr,flilrznfrsilurnrerrufiarfiorfirdnsr'luruurirnE ra-stflso'[uil aJilrim sr frst ooigua r ra nrt,l fl nr:6ntrr zssz riaaouim 04 ivrs'rflrasri t aauiurar{id zo fi'lmrorer il.d. 2551 r?41 og.3o-11.30%. I A UO It A a./ 1,t'.|3.J6[n n .. LnTn1,[.:6[AU q OA a1afru1EI 1. rioaalou-udfitYorur t+o rio r?il 28 nfir u:iroonrilu z qrou ns$uurfiil 300 nvuuil 9/ e'/ A at1,[ aa%fi 1 fi 20 do #.:uuqirio 1-20 i a ev U tv ao%fi 2 fi 120 rio a{LLetlro 1-120 riony 3 nuLLl*u donr 2 nrLLul* 2. r?oaousroufi t ila t -zo uilurioeouuuutvi6odruanruaruqirirEroufinnd'0.: t#mrrfissl aosairurar.ro'lri{losieras trjoorlun:corpdrnaunar,lfi r n%flnfflr#.aou6nprif;nr:q q , v t o Y A -- o v A oouludarqrrodr'rrirnauiafr 25 uunrsolunlqouilulYl 1 3. r?aaauoroufiz ila 1 - 120 rfludoaoruuur6onoou uqin;rioosfirirEroulvirdon + rirqou 6o 1.2.3. uns 4. trflfior:rur16ondrEraufirffu'jr nnoioofiaon3otltansaru{iaorf,soriroautdEnqqq uu#rtd'6uaocir ze uiosirn'ir :surutur.:narudd'0.:nrrtun:vorr*ri'lt.ut"n fi z d'.:er-ros.ir'i e./ I a?og'lil nu. $s.J. TnHvfifrsrmrunt,t'turr.tufi niru/nu. sil. 1. 0.50 2. 1.00 3. 1 .50 4. 2.00 n1:aoil 1o; Inra;oriroadrftrurner: 1o niruunsfi:.Jiruror: zo I riaddrqoudnn6o o.so niarlnu. sil. 6..:t:Ja0uqTr rfr on t tun:venr*rirnou oYtfr o@o@(0) 4. nlryroLafl 1ri'vrotuo''rrioeor runc#rilt#rotaoGoriruenrln "1 Tosrfiosro goYoYfd 5. fi 1s.rll'Ifl o 6{ail uncnrco'lr*9l1a ouo ono1nfi o$dau to Et [oo?t1o 6. riounouriasol tri'firriraorrduu fiauacrazfiriloaau'l#aruu:n[ nrluri'rn:corudroaus{ ffiadturthlod u#e I#ao frarittTa6{aul# jyuXAa/4r6trA{- zl o 6[ o u 6ru u i[ el mTi yr rJ 1 n FJ [d rJ ir [?r N 6hr ? }t dvr d n r N n 0 m il1 EJ sv u?gr uorfiTsr EJ o1o1:elur*n: xrl to n Aaranuflo6[au?51t4il [9rEJ 01 e 9v r$nsila6[0uerrflRnc{Torer o'ro1:siiloaJrnroFi dareronaq t)'/AdAeJrToEJolo.lT8JTrt*na'lrgil0an rilnEJga6tau?fi'1tr??YleJrToEJ o11 da q e'/ uirrTnn o'rr1cfrflsr{Tsrs alo'lreiltrtin# a.rsTr,nnr:e.rranEJga6[a '[n 16 s eJ 6[ a lt'L#in'Lua ?'l E r i(u
 • 2. 7 iuuar{fd zo #r,m'rail y{ .Gr. zss1 131 04 imsrcrran{ t e,/ j fi%'lYl 1 1 1.0 H 1 He 2 2 6.9 Li J 9.0 Be 4 10.8 B 5 12.0 C 6 14.0 N 7 16.0 o 8 19.0 F 9 20.2 Ne 10 J 23.0 Na ll 24.3 4s t2 27.0 AI I3 28.1 Si t4 31.0 B 15 32.1 $ t6 35.5 CI t7 39.9 Ar 18 4 39.1 K t9 40. I Ca 20 45.0 Sc 2t 47.9 Ti 22 s0.9 V 23 52.0 Cr 24 54.9 Mn 25 55.8 Fe 26 58.9 Co 27 58.7 Ni 28 63.s Cu 29 65.4 Zn 30 69.7 Ga 31 72.6 Ge 32 74.9 As JJ 79.0 Se 34 79.9 Br 35 83.8 Kr 36 5 85.5 Rb 37 87.6 Sr 38 88.9 Y 39 91.2 Zr 40 92.9 Nb 4l 95.9 Mo 42 (ee) Tc 43 t0t.l Ru 44 102.9 Rh 45 106.4 Pd 46 r07.9 As 47 112.4 Cd 48 114.8 In 49 118.7 Sn 50 121.8 Sb 51 127.6 Te 52 126.9 I53 131 .3 Xe 54 6 132.9 Cs 55 137.3 Ba 56 138.9 La 57 178.5 Hf 72 181.0 Ta IJ 183.9 w 74 186.2 Re 75 r90.2 Os 76 r92.2 Ir 77 195.1 Pt 78 197.0 Au 79 200.6 Hg 80 204.4 Ti 81 207.2 Pb 82 209.0 Bi 83 (210) Po 84 (210) At 85 (222) Rn 86 7 (223) Fr 87 (226) Ra 88 (227) Ac 89 (261) Rf r04 (262) Db l0s (263) Ss 106 (262) Bh 107 (26s) Hs 108 (266) Mt 109 41T10fi1qt 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A n1iluoa'la0a'l nmruritrfio.:arnrr:rlfirudr.:To.:Tnn (s) = 10 rrun:fiurfi' hrruuri'tornrrrurdauto.tyr:.:nnrusr-u = 12ls; lvn' Trurruuci'rornrrrurdaurarmr{nnernn?,0 = 1zla; un' ei,n,:sr-':'[r,{flrafior (K) = 9.0 X 10e fird'u 1rruor:;'l lnrnor:ri;' ilxoruagru 1e; = 1.6 x 1o-tn srno*ri d'or:rr5ruar 1c; = 3.0 X 108 grqr:sioiu.rfi rirn.rer-rlr#rri'1ny = 6.6 x 10-to on- iurfi t Erfino:auhnd' = L6 x 1o-" on rurnto.:T:J:mou = 1.0073 u rutnto.:firo:ou = 1.0087 u rurnso.:6tfinasau (*") = 0.0005 u = 9.0 x 10-tt fi]nniru -..Y----.A4 ! 9' a€ T d v{n.:.11uYltYtulttyl']nuil?d 1u = 930 tunsardino:oulrno sin 53o= 415 cos 53o= 3/5 sin 30o = cos 600 = 112 J, = 1.41n = 3.14 'lE'= 9.9 ln rfr Er N 6r a %'[#intua?1 N ; cos 3oo=sin 600 = % ,f- ln2= 0.693 d, r'Mfk
 • 3. iurar 4fi zo fiimrnil il .Gr. zss1 132 04 imsrrf'lan{ t tvi l4%'lYt 2 1. d T'ta x il1n1il?n 127q Aaei j aal[n I Itdlrt, (fladauil 20 sa soa& 3 acrr$l[) Aa'l/lA1Ll llflrlt 74 u?aToil fl?l*t000u1a.]mn Y unvfla z n0 Y'- unr z'-qq a 6 o v 0 r ao a 6 A ttfls 36 0[nnn:oil a1iln']oru [l.[flR1?runa01u?u0tnnaTailtou?fl0.] v a& i^ * z :?ilnuilyt.l14ilona[RnqTou favzl u::orrfl'a n. :J3rurru x lrun iinmruo'u 3o.o ur:utnlrr fior*ranfiqq(U r. rrmu:J3rurru x kn rvi'rnlu fr zs.oo c ud":rilrfl"a t. '[:lrfirulu IqutfifinmruoYuluuonnurilu r.o ur:urnlfl onrnnfi 2e8 K asil:ra 3. 2. rnl o nLill sr'La o 0 ufrTnr{ nfr.: r:Tryut*t,tdleitf{ il r.J q fi uu u urnr6ruTnnsilo{rrehi o.oes niil n.:tuar:nrnrrfintrofnlutn:srtdrriu 1.00 mor/dm' :J3rursr: 2 .6t 9a f o - j - 25.00 cm' OsYl'l lntn0 lnnsl.:Ul4ilnnnTil (Cu = 63.5 , Ag = 108) ^ A ' U 'e t A 5' U I a ,l u u''lflnuTu9r141{.11lTsR0UtlJ0?u519tA1.1 1 €r0 n1TU01{ [AIOTIoU Unt0on{tou tltfl9tfl?1t #ouns 64.e, 13.5 rns 21.0Iquflufi'nqrrJdrer-u ,iir*rorhtilnrinuri'eddfr:Jirurq: rz.o fio:fi Qrura4fi 27.ooc unrnmrusiu 760 mmHg lru'jrrarin e.zo nis.l o.:rirurrun+iruruosEtorJTo.J.r 9l dt 6l f * ! 51qA{nlj:3n0u[1+ 1 lilnunflu (c= 12, H= 1, o= 16) 9 il0LnnnT01,[L?1'tnu 22 mnxmaYtLn3r'1a eJn)a 5. n.l |Ln6ru1,['lo 75.0 naT 2s.o o c rfiourrauri'aq uonn1,[11,['to 2,50 fiq;qt vl -A uonn1,[ Lonnn 6l raaa LulJflnTu'l A(g) :J3rurnT a dm 3 1.lo.rilfrfi3ur 4. q(u AV o. ornnr:finurd'sr:rnr:rfiq:Jfifi?urxra'jrrsr: n ri:rnr: a drl?ifll: o rilurufiofirx"ri rfioilfiosr n:rd:;n'ir'rermrurrirriuro.:usinsnr:riur':nr nu'irnmrud'ufinnr roo iurfi ro{a.t: A R-lr B unefl1TorvirrYu -0.012,-0.024 unr 0.018 mor/dm3.s sntliilo-u firr*aloiu:Jfifi3urfrar:n 2.0 mot/dm' ran-t:Jfrfi3urtfiq[d"] s urfi vlu'jrfinr: n rnfioofl 0.56 mot/dm3 o.:nrfrn:rnr:rfietql fl'tr D tunr.lrt mot/dm3.s 7. + B(e) # 2c(g) ti'r n g.o Iiln un; a r.o Iiln rusrufi'ulunrrus rda:Jrioutri':JfiffiurrrirqiflR'r?cflrJcrfl ocfi c o.soIrun o.:nrqirnrfiaruon '[n rfr EJ il 6[ a r,t'[#in'[un ?1 ilr i
 • 4. 7 iurari{r* zo fiurT ail il .Gr. zssl 133 04 ?nsrarasr{ t tvi t4%'lYl 3 8. ri'rsrrrru uriruriur o{nro uruTry6n rflu ruuTr6n = 5.0 x 10 -s ) 0.114'tqi't pH 9. riltd H3so41 .0 mor/dm3 druru 100 aXa,l-.e,/ taT u il 6[-lTnv n1 u u8.J 6[1TLO A u UTO U n y ,TdTArA,e-/ 2 L?l'llj O.: LfltO Uil LUlA LStoA tN oilirutarL?l'tn1,[ ( K ,lJO.'.1nro u o.tcnrnrnt uqin:o ruuTt6nn-uTgud uil ruuTsroet 1 0 cm 3 (u .*t fir:Jfrfi?urri'u NaoH 1.0 mor/dm 3 Lrqi NaoH firi'rur s Tquil?n {u Qer6ryrfiuto.r:Jfrfi3urdoi'o.rtf NaoH ii .r'q 10. tilo{uru.:nrtuEr'laaoutir:JfiffiurrTudn'lr,ld'[oooutunr:nsn1urufl lqi'urru.rnrfia lrvy oonlroi' rrnsdnrr4o{ rfiatfiuuunsqnailnr:ud'r run:':rroril:rob4flryrtrno.:ri'ruro.rnunr:frrirrvilter lll rs A ( tila o{Tru rFtio.r14 tJ1 u)q <Aaet6 orrqnfoxnfi.:iirurnunst#utiruqufnnrrrfJu4 uflr 2 Ln1T0.iil?nunsr#urirusueinnl.:rJo.: a6-ov'.gd'6ri'^d 9l? { 01 m a u nl il n1 o u 9t1? rl n l'ua e il n?'] il 14 u't ullul:J un [n11 0.1 o? { a1 m n u orn:ilnciolrt?fl m,= too fiTnniru qndlbi'todtufiuududu6'rlsrrrr:rd.:rurq ar =6 rrlelr/ iurfit Totu:l itl.tti'nrlu{il?fl mr= zo fiTnniru lnntrluunaia.:rurn r, oi"tunrrilrd{rurcr A aa e a a I X ^ , A + o az=4 $JSIT/?il'l?l' n1ilUT.JtflUOYl'l1t:t14?'l{?{Utl?18.1nn0{Yh1flO{ 0{1411JU'lOlJO{ttT.l F tU -Araf Hr.irufr':qrufrn:srirqioneiolrurn roo fiLnniru lrirnuorir s = 1o rruor:fiutfi'; 13. nciotrurn z fiInnir.r nirr z trinr u1? 2 rilslruns fl{ 4 rilqr odru:nu::nn orHrnrrrurd.: A Aurn i ' Mrv,t d. fl{ qqr o{Tnurrfl n?l fl'l illTn?{ tgt [o um n fl 0{ til n il lilfi 1*? u ril CI:fi uryt'ruqq -QcA e t A u ( lfi nq?1nn0{niln 0u?103 [nn) A Aa- e v q ' d e , d y A q - 14. flnlt*o?n1ctililnn:tiltnntu?.lnotil'tqrlilru illc{ilru'tustudnnrt 200 rrlqt: osgl'o{ilriurffa"tn'o qt i'-------- tfio "antvlTrirurir.:rfitru (artificiat gravity)" Tulo 4.00 rruqr:fiurfi'siofinfiuornrsfiodlSurrxru rauu0nro.:anrfi ornrnrrrufitfirrurutunrrililulro{flnrfiornrsfiosrirtri'rfioanrnTrirurir.:dqq '[ a rfr EJ il 6{ a ?r'[#in'Lr,ua ?1 il i 11. 12. lturar.lru rouoiaurfr;
 • 5. iuua'ri{d zo #lnraEJ r{ .F1. zss1 134 04 inlnrrran{ t ra#T {d 4 ts. rfiorir#arurfiurfi#uoi'runrrrufi soo r3:nd l:Jsiofi:lrnra{nnoquri'rrJnruilqld'q:Jy orElo.:r6ru rHn.rl:JluranoquriroEir'rriou finnurflri'rryufiriln: rdorirt#rfiqufiu{rl-.:rurnn'iriln6oonlr,u e o q e e u ' Y , & a& A v u a1nfin09[tn? n']nilqtnnn0qun'1q{nR1?9t.10u1J1*1tl*T'T.J ulluYt14u'l9to 10 gt'tT't.1tgtruatilaT u'r? 20 rryu6rilq: unrnrrrurirrarrfiu.:'[ur.,n.rtn*rrfurilu sso rruo:fiurfi to. frri'ouonfirfisrururn soo niru orxnnfi 327 o.rs'rrsnrdre siiln{dlfdfiorunnfi zz a{flrrqnu6ua(Uq,uqqll :J3rursr: 1000 flRU'rrlri'rtufiriler: dru::aodtunrtusfiriluilil?r+ qT nliuilqnrru;oirudrilu?ulUqit ett*u.,aula,ct'qTqea'qeau Lrn?iln0uy].11? 0.114't?'t0tt{14Rilflqm1u10.11a'ttJFr''ltlllatYt']t9r t9rutfioo?''lR1Tu3il1.t?1.[[14fi:oTu 99 o?'ttJ:0l{ua uil1n o 6l9t n1r4%o t?t nmruuu'rur.[uto.:rire'rfi = 1 niruqiannurgri'rryufirrun:,u goadaT-afv n?13J0F1?1llT0U0'ltyl']s10{0niltUUll = 0.9 nlnon/nlnnTil : tnn?uc.u.u e63^at-al@a n?1il0o?'rrurolrorryl.rs?o:u'r = 4.2 fiTnon6lnnril : [nn?u tz. uvirloraril?n 2 fiInniru finrrruuurur.iu#ruvlTvrf lraio nmrurirvirnmv) rvirri'u z.s rirl:Jutru l,le- J ,o , 3q ^ dA d at v 3Ur al a A , .:, L?nuo'lT.]fl]lTi unvoilil1tuuntnoTs.rilil?n 1 nlnnril il:T01I1ti 2 nlanTil qitrrtoriuunrg.: 1oi't;:J) o.:ilr'jrqrd'{oYruch.:eirurirki'rvi'r1: lrirnuot# s = 1o rruq:fiurfi 2 uncnrrilnururiu r o.:rir ryirn-u t ooo fiInniru/uilq: 3 ) '[ n rfi EJ il 6[ a lt'[#in'[r,r Fr ? 1 ru i
 • 6. ir,rrarifd zo fiinraal 1r .Gr.2ss1 135 04 imsrr{ran{ t s/j ?11,['111 5 1 8. or n:ilxo: drfi uertf'rndo..r rir rfi qld lXr n:s usn:l fi u:r rer fi o u'[r h1rt, ynu R r , Rz unr R3 fifiprrrruoirumril 3.0 fiInTov{ruryirri'u Q I tl r a a td a?n1uyl1u R 2 [1{14u? urjnn ltoil ttili t g. rir un n uruo fi rq of fi nm ru oirumlu 20.0 fiInIori'ru unsmunry us'loi'nr aoqq gtYvadaer4rl o s n a { q o n ?1 il 4.r un.r l.[n u [rn R tt? u o ru rq a ru lyn I gr [1.[14 i.[? u rilnl o ri'lr f dA dAv I u d6e f d [? a a il ta a:il? oo?1 tl9t'1.: fl n u ta fl.: fl9t 1 .0 t? a 9i E - g.o Irnqi' LLny#roiru ivr , Q.l 14'l1J 1,['l O nTr LLfl?l LH n zu'l 1,[ 20.o te.rTsr:Lrou Lrili A9/ A.l A Y fl'l NlTn 6[T'1.1 zo. rirrauotri'firrndue "'nn frrirerd.:fiiqr + i'u ri'rfi "'Rn rSld'uod ro niru rfior:nrriru'l:J 86 86 qr a'iv 1211 0stilnAAURn:iliu no%fi z lziaaaufi tzo ila froac 2 acurrr+) 1 . riato rij unr :ldn do.r o n n ::s f uu uldu s.: d'l ai n n si'o rqqt rul/ltroqe6uUlev& 1 . n1T:JTU tet 0r ulr.lTilli? Uli',t tfi rl4unrileq n'[9T50 uoufl u 2. nr:r:Jd rurnu#ln #i n n ort" ru ud ufl ufi o rnufln fifsr ntqq -rictoauAtv 3. nlTru n uuutilfl 1 n.lr u.l u 1 0x40 0sc{0.: td outtyiurr.:r q n nt ri ou - q y oq vv o u y, Y - , ar vt 6, 4. n1: trrnufl tnd?qnfl 1 n{1 u't u 1 00x 9{0{n uoilrnun.:uuttilun:vonfl on'Lnd 2. o oirun rr*n dtqril*fi riiori'ru $nvlninutuLnn c{firq 1. t:TuTsel aT 2. t{l.[ilT [On 3 lnTryIsil -ad 4. nonau00 3. nr:fi n :*r amrrlq id fi rtd'ilm u fi .: uur 6 o vr q :*fi ifeu ur nr:s.: uor :r rdlffi fi qoq AAdA 1. U?Ril9t't6rAT 2. o1,[nTil?r''t1,[(Uq AAAa-/dl 3. UTTy{T?1*??1U'l 4. l{%r'fl'tflqiilTytlnTq ln rfr EJ il 6[ o %6[#in'tr,ra ?1 ar i
 • 7. ilurar 4fr zo fir,mraEJ T{ .Fr. zss1 136 04 ivrsrrrlan{ t ra#r{d o tdaou,ll 4. rJfl nfl n1Tilfiofl?oilfi?1ilmnqau1{ [T eu - A,ai 3 q r r o r 1 . lci n n ur*syt'1.] lr,t ilr'nr:il ?t gt u.iu t{ lil]JTsT1 nrru lfi il - q-6r -v'- - - td ri. u'[:Jda ritrarifi nrrrufi tor uanfi nr:Jfi uu'[:J2. Yn [fi]JT3T1n .u 3. ai.t ru n si o nr:rir u rvr rn fi o uflr u du:rra'jr { d:sm n:sir.: n ai rutufi ti',0 1q o6lefe 4. yr''r [14 [el:.] fl:r.: fiurn::ru :J:rm n:r:J d u u'[rj rn:r ;:J:rm n:fi t ur o tfi n n o q e6t y A r Af 6l e ,j aao 5. I a tqnR n a.r rru o n cim6 rIer tlulunr:6'ofi ilr qn rJ fl.r rl5? sr .u ql s e e a irn. 1 . lq rilusir{ornrio ru nnr ui nrnfi 'lqior nmnd o nf n 2.'lruIn:n:loiudruns6lnnhuuoorilorruurdurrTuru 3. :J:snouelrulqrilunffnunrlqriluEiau 6nHn'rulorruu T aa u 'q T ' A e 4 4. t0l,ttvl 0 tTttil nm tTU00 0 u t1{ to tuul 0.1 n fl ilYl fl:1.1 u tYll.[ o. R.r fi 6i qrrfi qlo fi nr o'itir'[v{u :: ur nr et o tTn ntuo d q fi :-l3rur ruo onfi toum ndu 1. 'lryurTuuunfiGu 2. nlqoveror.l tAAAlllrAroA 3. fl't14T',]ufltlju? 4. 1^tX [uil?10n1tnu.1 7 . d.: fi 6i srlulr,,l ffillo nr ilr:n ri o u snr u6 n fi uturyr n fi tld6 1. ermSfiIolulnqn 2. ru?GTo'lruInqrr 3. uoaln'lruInorr 4. 'lryInklnqn 8. riato ril un-n :*rwr o.:il oni1n el-rru 1. rrrlrnq:uuuqirurirr 2. In:.:drrrilur#utrlrj:6u v , a rr y d 3. ql-? Ei o ufi ::Jdr.: rru u rri o6rrm uur r:J u6 a:slt 9t a, o v 6t ' Y y q 4. tJ T 0 { AT{ n n1.: 6i',t 9r? [:J 1.[T 0{ U't t?J']1 l*',] O t14 nJ 9. "...5runlinnnfiil-eniorriauvluErsrl'ruilaufiorfruoritqin:snrrsiulf..." ornrirnairrfrfi#r'ituctql srnrato:ir',: 1. 6urfinnr ururrrrfiu 8TnIilqr 2. fiTnlnor osu:erfior ururururrfir 3. ururrurrdu 'lqlr{nIilqr asu:orfiqr 4. osu:nfiqr 'lolnnllror Eurfiorqr t o. ru uu rin ci iltq id dil rirtr{rfi o nr : aru rf, u n m ru fi a1 n n n1 u nr.: 6r nr t tq q qts "'qidqvf. ilr.l]9uilnn{ 2. ill{ltuuooul{qqq 6fv€Ad 3. r.rl+tgu [o:tttjl*u.] 4. lJu:*ullltaulqaTmldq9 '[ n rfr u il 6[ a %t#in'[r,ra ?'l e,l ;
 • 8. 7 ilrrar{fd zo fir,mrail yr .Fr. zssl 137 04 ivrsrflran{ t jyj t4%11't 7 t t. tunr:rh:roil:vrrn:siunrli:rnrtudufir,uro 100 al:'r.irila: Ioutd'n:ouriu:J:smn:ruro Y t u e y UyvX n?1{ 2 tilaT u']? 2 ttJgtT fltJl*u9tl.{fitu1n'l tdq.tl.l 9'/ | itareriofiq o 9,/ 9,/ o1%'t%a?6uil1a'lq, 1 10 2 6 3 13 4 5 5 3 6 11 tudufd uvi r df i r ur urj :sm n :oiun nir n rTo u rqfi r ryir n-u fi oiu 1. 2oo 2. ooo - 3. 8oo 4. 1,zoo t z.'[uI o ru vr uo:r fi n-n urusfi rsr:*d qir.: or nluTo rud u o rir.:1:.l 1. rrunltuur.:utrrru 2. fi:Jirurrurirduqrnoqyi.{flq ^,i q t yv . I ^ Aa, Y a 3. qnail4rJ9t't [1+T?:141.t1T4il 4. nurura.ldufrrljufru{.:orjt.lnrr:q{ t g. dr 6:Jd'un u rur nluuirr rulor o r:J:s um slm u av 1. R1ntilUo 2. ntnnrrunn e. nrnerfuoon 4. nrorqsiuoonrdrrrHfio t +. ua nto6rnu:Jynrir raxrruSrr ru* d'u.l da f . il00n$t0ltfl{t14il'trtlnnlTo't:{lta9(u Adty 2. tJ ttfl .l tlr,t u it il{ 0 a 0 R't:fl:'hl R"1: 0,1 14,1: o-gA<rrso 3. ru t[il n.J gt 0ufla?m lilu0'tnt:tt o.t:Jsnrf.:drur ururn -4artvfry 4. ru 0 tuilR il 0u autn illcat anlTfl:'l.j tn:.: gfr.:fi utjuq ru t --ct'- ,- Y-Y-. q---?-q Ay u a a6q u u v a! 15. XCI0nrR"tr0'1fi'trtuljatq mn0J0'tflu0numiu[unt::n:*raruonro.:rgon:ilrnfrg9l 5'l,tf.Y 1. ntiuou 2. '[u[gl:rou 3. rnloarlain 4. ri-r 1 a rfr u il 6{ a t,u5lfrin'lr,lrr ?1 r,r i
 • 9. ilrrar{{d zo #lutrnal v{ .Gt.2ss1 138 04 ?msrflran{ t tvi r4%1vl I 1 6 . t,rn n 1 tu'i r el-n o r ? 1 ttd fl o .r d'r r o .:tui.: un n't 1 . R'r?v:J:Rgr 2. n1?v6t o'rd'r: un vi'.: 6[0.] rfio fi qrtr ru #ru vt'uf'rYutu#n:*r*rter Aa,/rrrQr 3. R'l?Yl 1.11{1n1'[ 4. n'lTLtn{ LLU.]LLfl.]lJU 17. riotodo male gametophyte 1. anther 3. microspore fitturioter 1 . frn?r o.l 3. nlTL?n NTOillNN , PGA Vla nro L?u?n , oAA$ 4i r A ull I li o 0n tLqrnro 0n elu n1 ur.: LlJ (ovary) 9) nn? u ljul.t 2. I vr6uu rirran?{ 4.q pollen grain microspore mother cell uo #u:Jvret uriou d'rrjr nrrd't.rr flaro LU oi NTOLTOSAN , PEP nroaonmfin , co z 2. NADP+ ,H,O 4. 'tryIvrTflrilFrorlnnrfind , NADP+ dYi, 2. U1,[?1.]HlJO?1 O UUUTET:TTITryru(u 2. 4. 18. ) a L a i <, e I e I q it ,e a & ct v a 19. .lJrusfr$Jnqnrrflurt5ru.:onuiluc{u [nT{fl5'1.]fl?1{[qm tt{niluou1utll[:Ju0uoU[[Tn 6lX 1. Luunu.t AA 2. L0T,l9l0?1n 3. 'LaIlrsrofin 4. U OetLrrn rfigt 20. oln[r.runrl'rnr:#.:rn:rvri'sirurranrorrirrlngr fl'rr n uns n 6oa1:toqtilritel-u 2. 4. 1. 3. 21. ?JU?un1:riruyroq6rfinn:ouro.:rJfrffiurun.:lufir si'rfiruriu6rfine:outrnvt-.fittiAtfintttu zrVl ou Ft00r LT gt']ilfi']ou 1. HrO , NADPH 3. ATP , plastoquinone 22. :vinr,rrlurnrril 6 o o v'L:q 1. drd'utufl1lo.rfru 3. n 1 T u 6[9t.] 0 o n n1.: vt'unn rril Hi o nl T?i''l .l'l 1,[1J o .: fr uq i v a", -d- 4. n0Yl L!flO.19l'l'l [J flu1 l1.[I'TY14?'1{ n1qU1,A' '[ a rfr er a.r a o r,r'[#intr,r a ? 1 ru i
 • 10. iurarid zo fir+ernsJ v{ .6r.2ss1 139 04 imsrsrasr{ t s'/ j 14%1Yl I zg. htnnn?Jo{ DNAtoraq{ x une #nf y:J:snousiru r,soo flrndlolnri'rvirniu unsfifn:rriru I u v6l a Ta{[u6tA [?t'tRU 28% uns 32% q.truli.tou nolonnqto.:{ T u d do n. lrurnnn DNA llo{fla? x ilo'11{?uto{[ufl c rurnn.ir#q{yit T @ d 46 r. lrurnna orun ro.:d'n'i x f irurilTo.][ufl o rioun,irfr'q{ vq _ T-.. v 6' 4 a5l t v € 9t. lil[nnfl DNA 10.]6[9t? X ilgtul4nillilnlTnnoiltiln?fl{nirsqi yq q E -'-ct .Tu'aaa6l;,u6. .t. tilrnnn DNA Ta.tflqt? x ruotut4Rillt*nlTnnoruuranrdtnirnqi yq q lU ---- 1 . n. lLnr fl. 2. n. LLnr {. 3. 1J. LLny fl. 4. fl. LLny {. z+. ra{rfiaortuu ABo tunuerruqrusi'rufiuuuooTnTrru T:nnruoerfierruerruoirufruoYouuuqqr In:hltrurlnrs ilounsurifira{rdae n unsnriln6yr&rgi frnnmunundrfiHrirfioq o unrqruaqfr,il { il| qt-----' o r fi r o"q:r 6ir ut o r fl Tu'lil fl fi o sld'n n nmr o.: rni o urri ri d fi ra il rfi o q o un y ql il n G.u.u(U 1, 1t4 2. 3t4 3. 1t2 4. 1tB i e.,/ dA a.' d A L?{ 0 6[T'l{ LUn n flU ill l,[!'Ly! FIH.J U (egg)q ffiw ffih Lw r"#i wv $T 6-) 3-+ 2G. riotonnqio.:(U 9,/tC'A 1. ?J'l?LLnnYLilgt 9t0 1 zun (fruit) 9/r6dAc:, 2. 1J'l? ttn nY Lil9t 9t0 1 til nq (seed) 3. $nnu 6o rilfionrl'ruuilfiq (seed coat)q 4. Lrn nu 6 o nir ufr uoSq N'ro'rn zuri.:i..:tri (ovary) 2s . o 1 n LL zu t*n trr dr r si'r .r rioto 6 o d r d'u n r ; LL ri .r L { n d' n#q *,fffi-+jrlW'" 9 -+ 5 -+ 11-) 1-+ e-> 4 + 3+2 6 -> 10 &Ttjt" *C rl ?# 2. 4. 9+10 7+ 2 1. 1-+5-+ 3. 8-)5-+ '[n rfr sJ ar 6[ a lt'[#in'[ua ?1 sr i
 • 11. iluuar 4fr zo #lnrnal v{ .Gr.2ss1 140 04 insrrrran{ t tvi ralt1Yr 10 ' d 61 5'd Vl 5' a 6 dt a A dr e I u 27.:-l7y,A1nTililltu luflilqn1j0{A']:O [?U[U:n tililFrutt{0n6r.][il%nn]*ilvo0u 10/o uonuuqq rilunu:lnG d.:riJufi'n:*r*vreiu o.:ulj, tu:Jretln: 1,000 nu ovtflu heterozysous dnu 1. 90 2. 180 3. 400 4. 810 r,rrte o v LLnril fr dr ur urqTn;hlmrrioto n n oi'0.:q(U tr s 4 s 3=2n 2=n 4=2n 1=2n 2. 4. 2=3n 5=2n 5=n 3=n 1. 3. 14 8-J'l U LnlJ 14il'l U Lnfl 14ll'l u tnl 14il'l U Ln1J HTJ'I U LNl Hu'l u tnl 14lJ'l U tn?J H8.J'I U LN1J rqctasXia6l 29. 1o Lgt[UuoT{nuruoru09.l? tu dt&AaTda o - rorrir'lrifirj'rntu 2. lol^rlrrsflRnilrynuu ililnnolTilnlfla1. r.r?Luo'ruuu10.1u? lilillj']nlu 2. lill c 6 d X i aa d T d 3. tflnnilnr{nn1J0{rl.r0tEJ09.l? [u ilnn0 tTTlnlflqlq A 6l Y A o r q t I t 4. r,t? tu gr't lau 1*1 0.]tu't il 0't 1{? l.t:J't n tu il1 n n?l 91 un1.l go. rfi'atuu::urnrflrfic'tc'iifi6miilnn.:screiod'e:rn1:#rrer:rsvisi'ruue.r nrrtoi'nRr?s?o.rn?ra.rEq uAi tlj u ttfl .t Yt [14 8.J't s fl il Yt fl 9tq 1. '[aTo:Lo% 2. luTsr:Lar,l A 3. 0onsLau 4. eniuoutooontryd' e 1 n #n :gilvrl o.: fi tq 0 n qi 0'1il fi r.: a o u rir nt rurio 3 1 ATA A = ilL01,[LOL9l0&lfl e = drur%rilnno.rtryrnil 1*rfiu 5 a-/loAA-A-/t E - ilOil0nltnU.l3.J 1 tlgl 0UAT{nn1.l$ a./rodAa/AA./ G - tJ9lil0n1tn U.llJilnl US.Jql LTU.:nTrQqnTvQ'l U Vl rA aVl a I - 1ilil Ll^IT L{LN N Vl rA A d A K - Lil il']'I6[9I? N1TLLFIIJ LU U 1I 9/ LLnv 10 32 Vl rA f a B - LrJlrr01,[Lor9t0lJfl p = drurt,ltLilnro.rlsLnil ufiu 1o F - rioviodrlfiurfrHnluN-o 6u.:rfJu 1 ?t AaVla H = tlL?-lT LULnn dadA J - 8.J?'.l6[9t? n'lTLtgtu LU Uil ln rfi s E r 6[ o %'[#in'[r,tor ?'r EJ i
 • 12. 7 ar d A a.'l ?%[6[',lT?1 20 fi%?1GttJ Tt.F1.2551 t4t 04 ?mEns[16[m{ 1 eli ?r.1,[1Yi 11 31 . rtnfittu ufr'u.: rd ur 1. A,C,G,I A al a.t 9,/ 6l ilnntgilvaT.tnu?J0 L0 2. B,D,E,H 3. C,G, I,J 3. B,F, I,J 5l .1. LuTyl{ nq 3. n. LLnV n. 4. D,E,H,K 4. C,F, I,K 4. fl. Ft. LLnr {. 32. dr oi'ufi ttu r6'u.,: eicu 1. A,F, I,J n. nn?u 1 . n. bLny 1. A al a./ 9,/ 6l ilflnuilvaT{nulj0 Lo 2. D,E,H,K ss.,dr rii alo fi tddria rum r,,l:r fi uud'r 6 o fi uq.: v & a s, & 1. lstniltilrrrn tril' [ilnroruruu:n u&tr&A€a 2. l6trtnilru[[Tn [ylnr0rulunn0.r nointterrutllLl a & YA f r & 3. tfrtnilTu[[:nunyruyifla.] [ilnt0lttuut:n ntoot:.:nralr v & &A tr & YA r4r d 4. t{rnilTutrrnungtufin0.t lilnt0runutt:nunsnuyreo.l'[t4tuoi e+. rfioRuflfiud'r'lqiqlonorr{ntuud'uiirluturqtraG}id'uildifi:;qYuarornfilxau 1 riler:lu:JoouTuqldct-r | & ,4 o , dl e vt ea @ d, r u aruillta u [uq1 L[141{1 [q unsqil til il n n uily ril u0 urr [:il .u 1 . eir rua r.[t r 6 ru oiu'[ris.: du u n s i{ r siun i'r.: du,il 2. rir uurari.: rG ru oi'ul#n.:du uqi cir qi'unfrt ryir rG ruqt 3. rir un dr nr n'ir 16 ru oiulfa rduun y iir d'un{.r rdu.u 'u 4. rir uH r.ir nr n'ir rG ru qi'ulfsrdu uqi iir qi'unir.: ryir rG nEIU ss. sr:tq'lei,i'r ril uiitaiu nr :ufi r oi'r t o r rfi o qtuir { n1 u?J o { n u A 1. Uflnrsuu AA 2. ?gt'tuu Lgt 3. trluaTuLel.r 4. I:J uqrnlfiu ru go. nufiiu:J:vmruurnqnrrile:ilfifrqrxnruu-Grilu'[opr:6n nr:'[oi'irnr:uuvrirtri'iu:Jr;mrur.r-nqE Usi" q e6t iln3r{n lilnn1ilu9l t1{1 a to lJ. Uqr.:Tru 2. a/S Ft. zun Ltru 9t. LLny {. gz. nr:fidrHuotri'riotoyru'[utotrnnrfin:0.:ilrulnnrruo:n-mo.:d'q{rdurnnqirrrirr*ru n. LnfioLLi r. urtu n. nnTern(tl(u 1. 9t. LLny a. 2. n. {. LLnr a. .1. nro oyfiTu o. Tilrduturir rd oet 3. n. 1. o. uny .1. 4. n. 1J. Ft. lLnr '[n rfi u il 6[ o r,b'[#in'[u a ?'r EJ i a.
 • 13. ilrrar 4fi zo fiinraEJ Tr .F1.2ss1 t42 04 ?neno'rasr{ t tvi raurvi 12 A u d d au v tt a a a t v I lrl 38. n1:il9t?nsutlnsn1;il9r6trTil[1'1flfl.]n1uilFr?''lilt14tJ0u14T0ttanqtl.]nuou'].t [T aur6draaaej,u{s 1. t14il0ilnil L?,tilsql.tntilunlTil9rttauqu09rtfl']flT1{n1utlr.tCIq09'1l{tTat:Fl A u t d dt y 6l v, y ^u - & t e X t 2. lfiil0unu rv{T'rv9r1{nr:J%n'rTnTs9rl*t14T1{n']uflT't.t4eJq3Jnufluilln0q1urT0tTn uACtdatAudrAaAY 3. 9t1{nU t?,t:'ts?osl*tilun']Til9rttountQu fl?l{sTtjuJl{n1Tilottoilqil09t[1'tflfl.Jn1u u A dr A a A t Au Ct d ^ Y tt 4. gl1{RU [TtT'ts?Ft9tr1{t1JilnlTflOttoU0U09l fl?1,l6trTilt]J1An1:il91tto1,[9t[0ltt?J',]fl:'t.1R'lU gg. doto'ls,itrinr::Jiuer-rnn"ucinnmst6rutorirtn'lu tdt pH lJo.rt6oqnqn{{ uqiJ 1. 00T1n1Tn1U t0 tlr,lillru 2. nlTl-u u* oannrrkrfiudu 3. ermruqiu co, tott6oorfirudu aaaga9 4. 9?TUfl',tTtfiltfl0.ttflutn0quo{nRRTrqil$q o iU qq U Vl d S f t 6'u lrl e v i ,q +0.lunufi'loi'fusr:'lryurlud' n']:flnluilonTqta r IilrnnnTqEJr{flnauos[erl,{n.].r.ruyroun{:rJ ATpq.lllu &ir vt.t14ilon tilLannq 1.42.83.384.76 + t . Rr fi rita uolr,i'riatq fi fi er m ui r ril ud a nr : un n u:J 6 Er u uri'slu#qr { n. nr:ul,rd r. ruri.:ur.: unsfifirrflundu n. rrynii'rfiorfiaoruert t. frIruInnfiu 1. n. ttne fl. 2. fi. un3.l. 3. n. 1. ttnu n. 4. lJ. Ft. unr.:. +2. n q 6 n::ru uu ui u4 fi n d'qi o rfl o rla,i il utu #q {d ri r ra uotf'rioto n. uR r. I:J:6aoi' n. nuaud'ruuu {. n:seiru 1. n. 2. "t). 3. 1. ltdt n. 4. n. une.:. 43. ilnliruti'.ttut"nt**rfinfr'.:qY.:arnfiuua.:orfiqf uns nl{nnkirorufiuurun.:fifi::Jdr.:n"n:*rus,u o & a a e 6l o u n n1 u 9.h1 Fr 0 1 l q q n:Til1 0 L9r gt't 3J n1 qu 1. orientation, habituation 2. orientation, conditioning 3. conditioning, learning behavior 4. learning behavior, trial and error '[a rfi s il 6{ a t,ttri'intr,ra ?1 il i
 • 14. ir,ulari{d zo fiumaN y{ .Fr.2ss1 143 04 ?nsrflran{ t tvi r4%1Yr 13 -t ++. fotonnd'0.:.u | & tv y n. 1u't 9t1 0.t nTr ltfl:JTsfl'lytl u8 unun?1 il [tT.i1 a{nt:n:tc{u .._._r_ _._--- A, & A u :, & lJ. nrr ru rirt orn:v unil:sarmas tfr t0uufr o errt ru ttr:fl o.:R-t:R:soiurfi lfi u uA&n.',f, rur ut ot tdu'[u:J:s nrnfi o nn:vsi'u .r rfi udurd an?l il r[:{T o{RlTn:raury{ ru1r1.r Eq.t 6 q | | & tv y t 6 .1. n?1ilt:? tl.[R1:fl.]nTvttflilTsfl'lYt$u0 UnUTil'tqt6{utiruFlufjnnr.:lo.: utonsoil 1. n. $ne fl. 2. n. t[n! {. 3. n. 1. unr n. 4. n. fl. n. unr .:. 45. "Rr:unfia'[:J:]qriqfi'lsiuuturarir" fiiiroTuuaqnr:nffirfiqduq:.:ri'ufotoc A s -. ,2/ X U v v e & a n. il?fiu{ 1J. Rnliltuotttjl* n. tflfll.liln{ {. ffilo.] 0. nnrrutuano 1. n. -+ 9t.+ fl. -) 0. 2. R. -+.1. -) 9t. + o. 3. n.+1.-)n.+.1.-+0. 4. R.-+{.+n.-)fl.-)0. +0. riotq'ldr-rnoi'ortfrurfiurrnd'f,uvi-ufunc:vusrrnrro{nlrflirtturuu:cfr-urosrunTuf{ q --''-'-c- --d.'''q a v uy ^-_-___ 61,1 t e & a 1. oqoflT't{ tganoqr?n1 2. rtnn'lri (ovum) nirrflur]nroouq - '-"'t -' q 3. Innriua6:susfind.:afrtduun16ou 4. IoIo'lrcfl':suyfiaareir.:duvrn16ouq -- --- .t +2. ur r n eido aofTru urfi qtq rfii ill#ud ra fi .: fi n::ffi fi rJru rart ilrer fl o er 1. prolactin 2. progesterone- ,. u"'aoor""",n 4. oxytocin + g. i n r fi ut o r fi u r rio.: n-u n r :in :*r e ru o n r o.r r v o-r..r un n 16 u ru tuir r n r u l u :s ric q-- AAAAAAAAAA 1. ?atiluct 2. ?et'lilt*a 3. 1qrilu6 +. iqrfruro +g. foton n d'o r rfi urrY:.rln:r nir l o sqr o ru.u .davuedr&f&f,qe^aAau 1. uoTfior'u.lun1:0orscrult{R{{'rur0.rosElorurilutu1[olt-ufr-lnn'frrrerfftsfinqfiiln".l{ru fl{flo 'uq udt6.Afe 2. inrtairnlofqfinttr[qr:tairtornorunu'irorqoilil:ynouoi'ruT:J:qou 6rfinn:ou rlny u?9tT0l.t adu 3. o rnn a:0ilgr? urnr o{m qrnrfi q ay o rituo 05fi qi'nfi fi :rJdr.: rilun:.:nn ruqq ill .u oasjqrvvdrtu 4. 0'tu?u0 tn nqr0uytnu [uua ngTsqtun n.:.:ruil rir tyirnu '[ n rfr s EJ 6[ a %'Lri'in'Lu a ?1 il i
 • 15. ir+ua'rifi zo fir,rerail y{ .Fr.2ss1 144 04 iyrEJ'lrfran{ t tvi 14%1Yl 14 50. rrq x trne tlgr y finn-.:.:rulooanlutrfufr-.]dqq X: 0.584, 1.823, 2.751, 11.584, 14.837, 18.384, 23.302, 27.466, 31.905, 38.464, 42.661, 201 .283, 222.327 0.596 , 1 .152, 4.91 g, 6.490, 8.1 50 , 10.502, 12.330, 63.341, 70.061, 78.801, 86.376, 94.0, 104.9, 111.6, 1.687, 3.381 , 6.057, B .414, 11.029, 15 .171, 17.974, Y: Z: 14.213, 1g.1gg, 20.391 , 57.056, 494.91, 527.79 92.047, 106 .443 g/ 5l c,/ lJ O Lqnnq 0.1(u 1 . rlq x o dtuH Ll rd u? n-u IArl 4s2 3d 1 qql$ 2. r'lq y odtueluLdurrYu tKrl ss2 5ptqqJ 3. nr:6'q 6ut6lfinarot,tu 0.1 x *3 6o [He] 2s2 2pu 4. flgtTljO.l6['lTil:rnOUTyl4'j'r.r Dlgt y LLny D'tgt $9q A z 9t0YrZ s t . dato riJunr:r:Jiru rfi uu eruuffi qi1.r 1 I o.rl''r q4 n d'or 1. 1l.l',r9t8snail : F) O) S )Se 2. turenlooou : p3-) st-> K* > Mgt* 3. lryn-r.:ru'looa'lurq#u : Br ) Kr > Rb > K 4. tntoonfiuqfutollnHy: Ni (c zoo)r* > Mos, ) Na3p > Ni (c o)+ 52. ornaruubro{nr::J:snouqir.: 1 firitauolri'ar::J:snautqfifiTfl:rafr.rriluuuuTn:.:riru Tsrrrrnuqi' mrilTynou QOHn0ilLHn? ('C)q n'lr*llrntrXtr 9./ nlTnrnl trir A 3730 rirtrnl fl rtd'rililt't y u'1.: fi gr r.r 1*nvnr u B 838 rirtrnhilr 'Lrinyn'l u D 2740 1*r;rtrnlfilr kinrnl u E 1540 rirtrnhXlr t*nrnl u A ttnv D 3. B LLNY D la ufr u er 6r a lt'[#in'Lr+a ?1 il ; 4.2.1. A LLNY E
 • 16. ir,trar 4fr zo #urrail il .Fr.2ss1 145 04 ivrensrasr{ t lr'/ A 14 r,[1Yr 1 5 5 3 . e 1 n oi r ulH r.i.: t o .l r''t srtuq r 11 .l r'1 a d'.: fd ri r H t+o rioto fi oqq 1. 2. 3. 4. m::-l:rn ou m rilum:ilrrnouto o ofrn LLnvrijusi'ri6r'fii6 AArrA 09t t9t09tfl 0.1 T, il91'.lf,.]n',1'lQo L9l09l1J 0.1 M 2qL(llq nr::J:rnouoon'Ltd'to.: O olafigor;rilu Q4 o6Hto Q4 o,o$ Tru rnn n BT o uiluk rnTl nIer?l Lnurfiilei fi;f? s4.Iru rnn nriotq fi:ilirt sirol:JornIru Lnn n6uq$q 1. BCt 3 2. PCt 3 3. HCHO 4, SO, s5. r''rer M. o. R rns T finr:6'q6ur6rfinn:ouEi{uaqttuqr:r.: oontrd'to',:morto firfionrnruriTqq e q - A 'i a a v aY ^ dt a un? 0r hifl'r:fl sn''r uyi fl'ril1:n til n uilflnrvcrlrinqilfl01nflu't t.tulljufl uor.l M 2,4 R 2,8,6 o 2,8, 8, 1 T 2,8, 8,2 A-l 1. M NU R 2. R rTuo 3. orYu r 4. M n"'u r 50. rioto fi or illnrirHuqtd'rr q oi'r.: .l fi unt over o ru d'.: tLcrer.rtusnrl.lq 2. 4. 1. A 3.E ArAd ilFt't oLnnnro L%n1ae6il'lnn'ir J rns c rijurrqnrluR#uq mrilrvnouoonlrd- Do, t*jnrn1 ,ti', A aJ' dVl 6l I A fifstfi'LooolrLunin'ir B * r'1aq A B D E G J tnfl 0ra 0 3.J 9 11 14 27 30 35 '[ a rfr er a.r a a ut#inlu sr m ar i
 • 17. aJ d A et-/ ?%[6{1T1't 20 fi%?1AEJ y{ .G7.2551 146 04 imenc[16[a{ 1 tvi 14%1?1 16 aot6lg6ld,tyA b /. [0T 0 a n6tr tgtTulJ 0.] tnu s lun o Lo n erruo gyt go 1. NH4VO3 2. NarMnOo 3. KrCrrO, 4. FerO, se. turJfifi3u'1 KMnoo + H2c2o4 + Hzsor + K2so4 + coz + Hzo + Mnso+ Hrnilrnr:ncnlu KMnoo fl?liltliilliil 0.100 mot/dm3 :J?rurqr:10.00cm' rutir:Jfiffiutnlu H2c2o4 0.450 nie.r fi 'Qve nsnruotjLuat:nsnru H2so4 rriLrriu 0.500 mor/dm' :-J?rurn: 10.00 cm' rio'[onnru u aa 6tr raaa Xa q 1. A?TO?StlffJfln:u'tlrfi0 H2c2o4 2. n'rrri't14uqililrru1u:1fi neu.Aa, H2so4 3. :JfifiSurfrrirtvirfiqosnaufrrruryeioun#n 0.1s n;iliu 4. :Jfrffiurdvirlrilfiqlo*ldu es.o"'' d l atm rrnu 20.0oc sg. rfiofrsl:flsnlu AgNorn?lillflilliil 0.50 mor/dm3 rir:Jfrfi3u1n-:Jtr1Tnsn1u Fect3 n?lelniilliu o.2o mot/dm'riotonn 1. AgNo, 3.00 cm3 rir:Jfifi3urylodn-:..1 Fect., 7.50 cm3 2. d'rrugru AgNo, 1.00 cm' n-u Fect 3 2.oo"r, ostfionynou o.osz nin 9qv a a v 3. n't[5 Fects illnlflilT.to osrnqnsnoltililn 0.36 nfiJo']fl AgNo, 5.00 cm3 4. d'rr'.rsru AgNo, 2.00 cm' n-u F"ct3 5.00 "r' ovloirr:nsnrufirndocrnol:d'oqj o.ro mot/dm3 oo. riotoneil?nn(i'o.itfiooqu6ooiln6tatar: A fl'rr B ltns m: c rvirrYu 30, 60 ttny 56oc nrruiiro-:..r j ^ a i<, 1. m 4o"c ilfl'tryirilura{riln? 1 uilet 2. fior*ranfi zsoc n,ero-u'loro:fl'rr n qirn'j'rnrrruqiunlo'o.:fl-rr cqqJ A - .: , @ !l -4 | a a a 3. nnrrruoudrnirorrruou'[a ru oo16oo:JnG mr B oyfioq16ooarn.ir:Jn6 oaAtt&aa 4. ntquuT{9t.:o9tTsfii.t.: lrutn1nro.:ar:m.:aretrflo6a er: B > fl.tT c > fl.tT A.lt q 4.oi 61. tfro*1ttfl"n c, H 2 rLRv c zH u firarinrvirniu u::1lutroruloryirnTil osrfiqr{nodrtl:q 1 . ttfl flil.1flo.rfr fl?'tud'uuvirri'u 2. uri'nvit 610.: fi truruTt LnTl n ryirrTu 3. Ft?'tilgt"utur?ourra c ,H z il'lnn'jrn?1ruo"utu?J?gturro c r.H u 4. drurulru Lnnn c ,H a ru''rnn'irdru':uTru rnT]ntutrqurro c ,H z '[ a rfr EJ il d a r,r'[#in'[r,t n m ar i
 • 18. t47 04 imenrrran{ tilurar{fi zo f;'lnraal y{ .Fr.2ss1 e,/ A t4%11't 17 62. nr:rfio:JfiffiurrerfitfioHd.r vru'jtlryn-r.:lrrrro*.roion"'u sr:r{fiqnirxvi unrnr:rf.:d'ouriru#uoi' AttvaSoutud,aaa uo'l[Yl'lRU 80, 170 ttns 290 ntnon ntil6i'tou o.:firilngtrtto.:nn.ltrurionruruugito.::Jfrff3ur l:Jrir ua rir unv:J fr fi3 ur flo un fi'u ril ufi fi Tr p n,u 1. 90 2. 120 3. 150 4. 210 63. nr:oGur u flq o-u fi fi ru n si o o"'qr:r nr:rfi q :J fi fi3 ur Ei o'[:J fl n n oior fi riodiu v a taaa & u y e & e a e d n . 0 qt lt R't r rR gt tJ fl n : u't I un u n ?'l ri rt il tr ur a.: nt :n { qt u un s r{ d n n il'yt fl. nr:t6rurututvrnfirirurfiordr:Jfrfi3ur nu'jrulrnfiriruosrirtv{lrn-.1.:rnr?nno.::Jfiffiurnon.r n. nr:tfiruqrura4fiei.:nrntv{o"m:rro.:vrt::Jfiffiurgonrrruiouurn;:Jfifisurnrrunmruiourniuduq(ll&{ osdAalutvAA6tlA {. n'l:nlaqt[0nn0a0n00n01nnTslLfltn0o [un:J w:rilnrilffiiltturronnaaoei [ut6oqa.l -&.u0 9t:'t RlTn't 0 9t 0 g fl.]1 u 1.12.23.34.4 O+. rJfrfi3ur Hz(g) + tz(g) s 2Ht(s) fioilnnfi +oo ole'lrrnrfiun nr fir:Jair6urf'nr: utu,jae6t unRq?lyt'lRu 20 nln{nfltjonfl0T0[o 111. 64 2. 3. 81 4. 64 81 ,i Os. eirnr.:finruonlo.::Jfrffitr zruo1g) + o z (g) -= 2No, (g) ryirn-:..r 1 x 1012 ,iraaal riror{frsilqnro.:rJfrfl5ur No(s) + ; o, (n) --- , s No 2 (s) rvirriurvirterqw2 1. 1x106 2. 0.5x1012 3. 2x10t2 4. 1x102a 66. mrntnrlrirlrr,,laifitqtiurornrnfiouundou B* unrLLfldau eoH rfior6run:on.r1:Jrfin#oror otjrutdt rfrqnr:rilfi uurr:Jn.: pn tilrurnriluril:rsrnnterq 1. s.rirrJfrffiurrTun:ofirfirulsi'rnfio eH. 2. H* rir:Jfiffiurri'u oH- rfiqrilil BoH 3. aoH rirrJfrffiurri'u n.'[d' a* n-uti"r 4. aoH rir:Jfrfi3lrn-l n. 1q''aH*n-uli..l oz. ri'rnr:'[rtn:nt:radoil NHooH oi'run:quri Hcr fifiomrurriruriurvirriu ovrfior.rnodrtl: dvr 1 . rfi o'Ln rn:qrtrjtd'erdo"doo o.r1q El6 pH oyrJ'rnn-jr ros K bqq! 2. rir.: fi nr:nynl u Lij%fl^l ur,rl oi6 oil n-.lat na q u 6qq iAe./r 3. ?lQglusl pH 1,[0Un?1 7qq 9v a'/ 4. Onn.l 1, 2 LLny 3(u 1 n rfr Er Er 6il a r,t'[#in'lua ?1 il #
 • 19. iurar 4fr zo 6''lnraEJ v{ .Fr.2ss1 148 04 imurnrasr{ t tvi 14%11't 18 68. fl'r:dsn'ru A ttnr a fiqi, pn tvitn-u 3 ufls o nrildrql-u o"q:rciruomlrfruriutal oH-'[u fl'rrfl rfl 'r u R qi o errr ru rriruriut o.r on -lusr:nrnr u B rilurvirto 1. 1:2 2. log3:logO 3. 1,000:1 4. 1:1,000 o e I u 6au a j" 6lv o.: ot a :r nr n r ru rio o g-z r o r n eir sh uSoh 6'uil r q :gr ufi ri ta uotri' i,^-- tr,^- n:.rilfln:u1 E'(V) ni{:Jflri:uT E"(V) Mg'* +2e-)Mg 2r Al -' + 3e -)Al 2HrO + 2e- -+H2 + 1-L Zn-- +2e-)Zn )t Fe - +2e 9Fe sn 4* + 2e +sn2* )t Ni -' + 2e +Ni )-t Pb- +2e +Pb -2.38 -1.66 2CH- -0.83 -0.76 -0.41 -0.40 -0.14 -0.1 3 Lr Fe- +3e +Fe )- SOo'- + 4H + + 2e -+H 2 SO : + HzO )t Cu- +2e JCU ?r -r'l Fe- +e +Fe Ag*+e iAg O z* 4H* + 4e +2H, O H rO, + 2H* + 2e- +2H, O Cl , +2e- +2Cl- -0.04 0.20 0.34 0.77 0.80 1.23 1.77 1.36 6e. ilfrfi3urturiotq rfiq Lo.rtd' 1. As(s) I ng . t"q) ll pb 2* (aq) | nolsy 2. Ni(s) I 'li '. ("q) ll At 3* (aq) | nllsy 3. pt(s) I sn o* ("q) I sn 2* tuq)ll cu 2* (aq)l culsy 4. pt(s) I cr , (g) I ct - (aq) ll Fe2* (aq), Fe 3* (aq) | etlsy zo. riotonnoi'orqt o a d f aa Y ^ o Vl f AY i 1. nlTyll0[nn tfl:nsffiJ0.]1.[1tnounfl La lqTrolrytll? ua luo e u Ae a v 6tcrl a a E<, & 1 2. TuTol,tfl.tnyfl o? u t{1{ 039t 0{ [T tnils L.]14uTflilr'[il1t1? ttn [m 9lqq 3. nr:rir.:ruro.:ruugrqoitrwsiru'[Tluns:J:ro'[rr.l o-eriiurtnd'ri'nrrfinq T ^ 4 T--- - q 1L 4. ttURlnilrm0{ttql.]UTflmf'00n01nlnil3t.|flillj0.] Cu, Zn, Fe, Ag lUfl'l:nsn1Uoi?r,m Fe'* [[ag zn 2+ ln rfr Er N 6r a %'[#in'[r,ta ?1 il i
 • 20. v dA a,l ?%[6[1:1't 20 fi%?1AEJ T{,G1.2551 t49 04 inslrc[16{a{ 1 g,/ j r4%1Y1 19 7 1 . nr:fl 0.,: ri'unr:ru nio ut o rTn r r si ohj dn n d'a.r fi rioIrU n. o sTu'lo".f'rilunr:ru fi rr or rn fi nd'r u o n fi rfi u ru o o n'[roi' (Ar 2 o 3 ) r. nr::ruairrflunr:yirt#firuafinr:Jduurfluar::J:snou Feo(oH) d.:fifirhqrneir !a-.--!^.^^S^-1i-.r-q--.-i-- , ut s dr v alt <Aa n. n'lTt{n Mq fl UYl0 Lilnnmt{ J [glulotnqnlTn]nTou tO tl lT1s Mg tilUgl?00nfi-tqfiytonit re{"q uav6taAA^uvAdtvuaafa .1. fl{nsflil.lnn{n1tljl.[tnnnm[nn0Utl?O?Ufl.:nsfl tilUn1:il0.]nUnr:tnOAflruutuuuer[rGnq 1. 4 2.3 T4.riotoeirufiaqlilryuu tupAc td'nnoi'o.:il 1. 2-methyl-3-pentyne 3. 1,6-dimethylcyclohexene T s . fl't r Fi t q'[ ei u fl ul o I s u il o i6.,: n]"'t,r L L fl y rTu(U 1. ethylether rYu butanol 3. formaldehyde Tt-u formic acid 4. 1 2-ethyl-5-methyl h exa n e 3,5-dimethylpentanoic acid pentanal ri'U pentanone ethyl acetate ri'u propyl formate 3.2 22. ror6o.ruri'rtdt#[uri'0.::Jfrffinr:nr.:imursrnoiciruilrnrufiqrduornuri'.:rfioter 1 . ruri'rIryortn af 13. rioto fio 9,, T T AA 9/ A ar 2. Un? LL Lrfin rnn 3. LLrl?n5msrn 4. uri'rIo:J o n ATA f,aTtFtulj 0.1 LSO1 LtoTFt0 NarCO , 2. o.rri'rJrrn 0uH#nt 0.r!1161ilrrei-d o LriLLFrnlryd' tunr:1zu'rLnfi 0urflr'rffnfinr:ufiru Kro rfiiot#1fiqfi mrill o nrl? uijunr:il:y n o u rJ:r rn ntallter n ot:si- 1. 3. 4. 2. 4. 2. 4. - A taAA I Vl ,X T G. ff orril'1il il fi3ur si o'L:-l fi Ethylene + HrO B + KrCrrO, D+HrO B+C 9,/ 5l rio'LoflTilr{nnnqio.rq$ 1. 6il'lT E 6O ethylbutanoate 3. ileifr.,:ri-#uro{fl'tr B 6o(u tul ntnun, n2t71 > ntnuri , ntnuri , ntnuri , B C B + butanoic acid t o @ @ @ tdA 14 uFl'tTU 01,[n(U 2. 4. nsr:IrurnTln?Jo{6r'tr D 6o cuH ,ro, ilfr fiSurOuny @ 6 o:Jfr fiSurtaTorfifn 1 n rfr s s,r 6[ o r+'L#in'Lr,uq m il i
 • 21. inrar{{d zo #urraru y{ .Ft. zss1 150 04 imsrrtran{ t tvi 14%'lY1 20 zz. riato rfi o o r n :J fi fi i ur n o 6 r a.r on[: rryt.ud r.: rfi o or n u o fi r r o {rfl o 6 u "1 al/l a Vl 5' af ad f . ilon l?ilnflno [Tgt 2. ],{0n til:i',tRu 3. nofis'lqriu 4. nofifluanrr{o{rurn6'lad' 7 8. n n-.:.: r uer r r ru f o uo r n n r : r zu r nln riri r ufi ut fi q'[ o fi ri r s.{ s er .u9 a Ul d Ul 6 A e a aq 1. nn tu9 2. ttol,lytT't tugt 3. y{q 4. 6ruuflilufl .u -v6leA- 79. lJ0Fl?lil lqnnq0.]tnU?flU Melamine.it 1. Metamine tilul:J:6uursitd':J:slumit*14 2. Metamine l*tril:.ndu udfr r'r orioi":u,u aa^i 3. Metamine 60zu.:vlnrnfrnrfronfr.t 4. lio 2 Ltnc 3 eo. foto ril ilo?'r tJ rq n qir r:yn'jr.:'[t fiu 6aty un vri'r nTu loiry l,t@au,.iu,Y-aa 1 . lfl ul,[il Fr?',] il [tJ 0 il9? fl.]n?1*1 il1* 0.1 u0 014 R 0 tJ tfi n? R{R?'t litodu,j-i 7-aaJ 2. t1 tJU8J Ft?'t tJ lil 0 il 0? qtln?1u'] il1+ 0.0 ilo qn n 0 il [14 d? gt''ln?'t 14@aj-,7-aa 3. LlJlJ1{uFt?','lil0ilA?fl.tn?1illilil 0.tu0qfin0il[nn?fl{n?'t vl s A i - ,i ' Y - a a- J '4. tfl ill.uto?'l il a il 0? c{1n?'] il1 ilu 0.1 u0 9n n a il tH nt Ennl't e t . fotq fi r**l rri.r r. rll rn n n rd ur r,* rti.r qn nll rn n n ei rvir riu9tru 1. glucose, cellobiose, maltose, ribose 2. glucose, lactase, amylase, maltose 3. cellulose, amylase, maltose, glucose 4. lactose, galatose, B-galactosidase, sucrose 82. n1n n si o.rtri'rn fi o ufiduniurd u{ fd fi fllufi? il u'r u qi'r u ffsr:r uTr er..: fi e) iltq'lilinnoi'0.] tfi urri'u Lnamrn[dlJ 0 Ft?',] (Uq 9'/ I 1 . .t 1 ual n Ltr.t il fr fi3 ur sr-.r il1 n fi n :v vir rTu n si o.: fr ei r uil uu r n v a.t fry r | 6! X 2. iln{{'t1,[9f n u Ll,[run?.11J 0.tnn 0{ 1ililfl1,[ r.rli'{n ru qfr n:vvirri'l n sio.: fr eir lijue{uri(u 4. .:1t,rfil#[unrrn'lnn 6i0.] fiei'r rijuu?n ln rfi EJ il 6[ a lt'L#in'[r,r a ?1 ilr i
 • 22. 7 ilrrar{{d zo #lnrnil fl .F1. zssl 151 04 inEnrrlan{ t tyj ?r%1Yt 21 ^^ ---.- d AAL u e v v A A i^ s vt 83. :nuilqtrurqRfrurrunu:a:l::yrnnndo nnrotnrurrn'r:nyT.:eo.:rerffoufi6orYu'lrj 96lv flan?lil tonnn0.l.u 1 . :n uud'fi nr:r:J6 uurr:J nrIil riluel-rl rl.rnfi soq 2. :n u::m n fi nr:r:J fi u urr:J n rTru rru uqr-ll ilr n fi eclqq 3. :n yrt: no.: fi nr:r:l fi u uu:J n rTr rr uETru rvir niu lll rlil v l/l rq d u A - 4. U 0 n til [o tl,{T'ty tljTfi?'] u tT?n n.] n1T51+1J o{Tn il{ fl 0.1 n uqt 84. n:{nne.JsTurracfl:{nnrunnr.:firurnrrnviflfiryirri'u ri'r:lcioui'nnyr".:no.:tri'nfirTqu'lrilnn.l u&aeaaq Avt&a,u 01RCl']ilUillJ0{1r,1illAU.]y.lT0ilnU ?An[O0tn.]91l*n'l.llj0.1y,llAt0U.lR0Unil.t 1. Yt::nnilnn?n 2. yt:.:nntqiu -&Aetyvvnra 3. ?Anm.Jflo{n{q1iln1.:?.tT0tjRlt 4. 10iln liltltu{lt0 85. onulfltfisruonontmoon'l:JsirrorrrurTr ro rruo:fiurfi lufie oo" n-ufi'u6u fioqs.]serro.rnl:ru (U ct ---i cJ r AATut.dsi,aa [n n oilyr tru]J tlr{:toR tr n fl n:Jt fl elru't o erm ru ui'l n uil qt:qi 01 uryt(U 2. 56 3.0 eo. tfiaqnnruroro{vi'rtornfirTnntilu s ryirroriefiInn rirnmruli.:ro{oRn'ru1a,drou.rlo,,roqllq Triruriert o rlnn rilufi rvirr oreir s oo^ss1. 34916 82. flilR'r:nr:rndoudrruuarSruofinadr.ljrura.:r-orqrad.:6 a xQ)= l0sin(a/) o.rntj.r rx rrnr'lofiq tuvdtuvd n1il n{{1utIn u [n1nu yt n.].1'11*0 nu ^daAaAa4 1. 0 ?u'tYt 2. 0.25 1u'wi 3. O.SO lUryr 4. r.oo Turfr ge. finflurrrri'rurind': zzo firoiu tdrfionlunoufifinmruul? 80 riln: unsfir#urirerurinfllt 14.0qt A A y a a I e a u Xq iindtilet: thtfranEoooR 2.0 lilor a.:ilrririloetn'ntorrfronrei'ufi"lurar.iru fire]Ttairiln:2 1. 0.5 x 108 2. 1.0 x 108 3. 2.0 x 10t 4. 7.0 x 10s '[a rfr EJ il 6[ o u'[#Yn'[uor rr a.r i 1. 5 4. 10
 • 23. inuar{fd zo #ueraar r{ .Ft. zss1 152 04 inerlflran{ t tyj ?r%1Yt 22 89. ri'r oi'o{nrrLLll?t,rfl'l u il? a 4 fiInniru y a./ q/, Vl etl e/ A A ilr H unr o.: f,lr u'Ld"Ln d'r6 u r fi no 9.,/ x e y et o.t fi o rfi 0 n rfi oto6 r o y 6r't il1Tn yr uiu 9./ d'.::rjrir t oir.: fi(u AVle/ 1. T1,b9t A ?1%LLT.] Lq fi A Vl e,,/ 2. T1,[9t B rl,bLtT.t Lq 25 AVle/ 3. T1,b9t C ?ll,[LtT.t Lq 34 4. rfro D ytt*ur{td' 50 A a'/ 1,[?a1,[ a a-/ 1,[?9% A a-/ 1,[? 9t1.[ A a./ 1,[? o1.[ i . X A io 90. nsio.lil?n m ?'l.ll.t.l0uul,[T,nlLou.t?t?t'tillJ e rTuul,b?Trl,blu$q TvH'j'r.r n sio.:rTu fliufr oi'r rvirter eir #er :J :y Rrr flur.r rA u q il'r unfi sr 1. Lrs - mg sinO 2. Lr s - tan 0 3. l"l s ) mg sinO 4. lrs ) tan e gt. urn:Jciounnuoflil':n too niru ornfis.: 1.2s rruo: nu'irnRuonnrs?rufiluuii'rn:rrruduqt ,u qt fl.r 0.8 relqr tunr:n:syrufi'uk,rruuqr-Lmo.:nnuonr:16uul:JfifiInnil-rruq:fiurfi'.u ,u 1 . -0.1 2, 0.45 3. 0.9 4. 0.1 6l v aX A tu vgz. orn::J :suu:J:vnousi'ru n:suonflutlnrnRflu 3 trg nrr"[uu::ooYrurorrnn? r.Jyruyrl4u'tqrgriuqt.u,uqq 6f,Aal Ta.tn:vuonsutiJu zR , 3A uns A firfirurn Mt,Mz ud! M3?1{orjuunnnuro.:uqinrrqr o u u - aY v r rA a , aql3.ln1au n18nfluiln0uil1t't14uRtu't3J1nuns tililttr.]tflu9t?1'11,[:rfi?1.]ti?lo.lRTyu0Rfluuns.u{caJ ai,qvv6t flnSU rfio:suuoti'lusnrrsaruon n:rruarulnruf:ru'jr.l Mr,M2 Lrnr rr,r, ri.lu'[:Jnrildoter 1. M1:Mz:Ms 2. 2Mr : Mz - 3Ms M, M^ 3. I - z:M^ 23r 4. M1 * Me :M2 AlArvada ff [n nfru fi errr ru u ur rrr.iuit'l nin f 1n3a enr ru ri r.:'ir rnr r ) ryir n-u s 0 n lrfl .] u,u ,t , ,6t Y - a . i o, a , ,usio u un r rlyr { I n n y0 il 0 u h*il't ot { ltfl o.t [u::J o I nr ir tn5a.:t{ n:J5.: o s eir uqir'[o'fr frr srr.liillU Lilarnt,tlfi 2 ) 2.2 4. 20 '[n rfr FJ E r 6{ o u'L#in'Luor m a,r # "f a .f d1 M 93. uvi.:Tnilva.J? n 2 Vl q,/u L ra L? nu 01T.16[1JT.1 (ririlr,lotd' s - 1o 1. 0 3. 16 {PS+*ro is rt rmru@ _fo, tfit rrctred
 • 24. 7 iuuar{{d zo frumail y.r .Fr.2ss1 153 04 inr:rrrran{ t tt/ j 14%1Yt 23 94. ri'i otulln fit o.r ufi'flrfi udueln uG ru 3 lvir LLnrfl?'r roi'urfi udu oq(U ,i avL:Jn uuhJ lijufi lyirt 0.t1,tn-.1.1'lt,rR't utuu6e.l 1 . L?l't Lgtlt 1. Po) P1 )P, 3. P,)Pr)Po 2. Po)P, )P.l 4, P,, )Po)P, uyir l^1 fr'.:.]'l %R'l utulj 0.1 LLti'fl / 4. 12 ryir 120 LqfrLUn tofrLUn 30 2. 3 ryir 3. 4 t?l'l 95. orn::Jroro:Jn:n[riudoirurirr riotquno{nmr#rulnr-uf,':sn'ir.:n':rruoi'u e., , p2 uns po ( er m ru d'uu rr u'r n 1 fl ) r r*r fi vi'r n 1 Tili u ftt d'n n qi'o .r U go. T:.:.:ruqqmnn::iltuvitradr rir#rlrur{iaurinornrS:inrin6nuri'ntufiqr:r so urm qio r nnursrriq uq ql .u A 4 a v r , t ue ttlol: yl0tU14nN 27 0.1€f']t6t'nt6l'Ufl uRtn?1il9ru 1 UTTUlnlfl:J:fngif [:.:.:rUOqtgrnn::ru'l9i -ian-gAaaqT ttnflmilU:illqr 1,100 nnulstfltruqrr ?i0ilr4Ril s7 o.:fnr6rntfrua nttruqu zo urrulntg [:.:.nu'.uqqt &u , a 6l y t a v e ^ * A 0 a fl1 fi n:TtJ 1+9t 0.1 0't u r{ lt t14 tln u T19yt r.l r.t fl 9t ttR fl n u 1 ilq{ 1. 33,000 2. 70,000 3. 600,000 4. 660,000 gz. airunilrd.:vir.:ornrrnci.:rirufiorfrsr uilu:srsn'r{ 3 rruqr: fi:sd'uorrre.rrrirurfist y t o a d A o u A A y o , ja u rirunaildrtfrqt?u.lfrlirnttRurnrfr udrnrunu.:yrrl:rqun?'lrurrirurfru.:rilu roo o ; a d vi r.l o r n un ei.l ri r r fi o r fi u.r ql''r n 6i r r r il u:s l s fi u ru o :ru 1.0.3 2.7.5 3. 10 4. oe. n.rforqli'rarirn:vonrilu:vus so rtu6rilqr ?irtd'rfiqR1lm-?qrtJturotranin'jrl-nn z ryirq __-- o q riat o n ei m 6 { rfi q u n y n m il u r r I y,l fiffi o r n :s o nnl ein n eia.iqt 1. n:sonrir frnmruurrTilfin ryirn-u zo rrufirrun: Y A T lu I u 2. n:san[?'l ilo?'lilu'l?[T{n6[ tyt'lnu 60 r{l*otila: A t ts I u 3. RT;onUU tJfi?'ltjU't?lilnfl r?]1nu zo ttuqrtruo:.u 4. RTronuu ftnrrrurrrIy{n-s ryirriu oo rru6rilq:!u gg. d'rsi'4.:n'r:'[ri'uunuftqr{ro-ufi t ouo{tnlru?rrnfloen o.:sfiefi qr:.:ri'uunufiqtt:n?Jo.]n?qn1un1T(U ,6'uluurloafiqrdur o.:uljr:suv:gfi'jr{nfisrqirilufiryirrftorfisun-uqnrrun{r.:rarafiqrrdrriu '[ a rfi sJ sJ 6[ a u'L#in'[u or r r e.r i 4.3. g 2 2.3 2 1.
 • 25. iuuar 4ft zo fiumnru il .6r.2ss1 154 04 ?murdran{ t g,/ j r4%1Yr 24 100. nnooarunrvrtfiqildr fiil"'q:rnr:tri'rnrdr'wruuarryirfiu soo nrruu rfiann'ldrrul:Jlqi':suriu ,u Arraadlalguaat6d(uv 14U.]?U?'l lJTrfl?lr',nlTtlilnlT114iln.:.]1Uufl.ltnn0t?,lu{ 75 til0i[su9 nrql0.]nr:a1ilR'11^t qed t A d 6t , j j lfiilFr?'1ilfl?''r.1uu00 250 nnry R1?malu0rtJ11.['t9t[14qil1nrfloRa1T'].][3.19t: 1. 0.67 2. 1.5 3.2 4. 3 t o t . ru rui nq or riruir ar:I:Ji.:tnrfie'ildrtuornr erfi rir rvirriu 60 o{ fl'r oltaro''q:r6iru:su'irrnmruumerfiunartusr:IrJdrtnrfiurLriun'nruumerdurs.:tuornrsl r r/g^t. 2 2 2.- ./s 4.T 2 3. 1 02. orfi or:rxrrionmruqi olUd n. frtorvi'orflrfir:rruotrfrurfiqornnr:n:rr6.:ra{[r6r{ ., y^ 7 ^ y & " Y" U 1.:{nuu'ttno01nn1T6[sYt01*un3[flu?[uufl0.]tt6(.10'11,[?u 1 Ft:{ ttoy 2 n:.]q X ,oqe ' a eut n. t{n01nn'l:tnu?tuulj0.tttfl.JtJ'll.lflRqnilltfittnufl?'t{ul*illn3JFt?'ltJtljtJ til[n'lnu.u {. tfito..nu*rriluerduqle.rrrrtvir'lrfrudulnar:osJei'oondunrrrurrirurrarornranoonly{r':TrJen.lt e 6l vq ' Ms , lJ ofi?'t tJ [1.t1 0 lqn n']? L9r nn 9r 0.] { 1. n LLnf .1 2. n lJLLnr.l 3. n nLLnv.l 4. n l nLLny{ 103. ufl.ro'rni'nnd.:orivirtorntnufuurilu:sus ts rtu6rrun: rdofi'nrHairurnudossr-qunudr.:9iUIU ..dt orntnuritijursut 30 uryu6truq: rfioilrtnufri'rrurrr.:sioornrnuduu TquvirrornrnufuuIU IU 5 rryu6 rru n: :J:r n g'h rrs.: fi ri'n uH rir u r n udr{r ril u us.:eJ ur un-u un uo-.: p:J,u f ru € eq 0.114'ln?13.JU',]? lilnfl1A.: [nl,[fl[?'t tl{lt1+? U tryUO rilA: 203.102.1. 25 { 1 W 1 a rfr s E r 6[ o r,r'Lri'in'Lu or e r a.r i 4.
 • 26. 7 1s5 04 insrorasr{ tir,trarid zo f;'r,ltrail il .Gr.2ss1 lt, j l4%'lYt 25 to+. tfioo:Jrto A fi:J:vourn 2q unraoil:ro B fr:J:vourn q rrrdrrn-u 1 rilar otnrdrrrndt fi fi nur ru'lv{fl r ril uelufrfi u u riu sir un ri.:a o :Jxo R9lqq 1. vir.:ornoq:j:so n t:Jyrr.,taqil:yo Bqq99 z. vir.:a'rneqtJ:so n t:Jyn.,taarj:yo Bqq9q 3. virrornaoil:vo A hjyntooil:so Bqqqq 4. vir.:o1neq:J:yo A 1:Jyrr{aq:hyo Bq9q9 I OUqt I OUql ,t OU(u I OU(u 1 - LilAT "lz 2 tilaT 2* J; Lilerr 2-Jt ular tos. ornflxo: drnuolr{uncirrirrfiq'lv{flrn:suao:.Jfiu:.:rn6ou'[rhlr 1ey rvirriu.u tfiu:J:co cr rlds c, ficirorrruo'lv,hXr tyirn-u 20 uns so'lruTn:rhio etJlirgiu 'qu6,&c'AflrfltJ 0 u [ugl? tRU tjTyo?1{14 3J9t t]Jilna n,utlu 2.77 x 10 -6 2.25 x 10 a Tde'/ 3 [?na Lrnya? arid il{n.1.1'lUYltnU 2. 4. 1. 3. 3.75 x 10 -5 4.32 x 10 a ,E t06. fior:rurr#unrortnnrisrfi a firrroqiuudu*uru rirrauqtlir#uarqr.rnnrifinrrrunuruduql - -"---- :J:4 ur n o dr t ndr teru o Io u fi rJ:v1:r u n"o " u, o fi o o surin nl {r o {? { n n rurioto n n siarq q _- "i-'ri 1. i4qrdfir,u'''onurru'lr,{rhryirn-u $, naor:llhlrrvirrYu 19t"a 2. filrdfinu.qnurilldflrryirrYu o , fid'nrj'lv{flrrvirrYu 19q'a 107. v(t) - v,.,.'sin(3 14t) $asfr 3. fiqtAnrt*'tetrru'tiltilhilr lvirn"'u 9, fi dn f'Lr,1flr rvirri'u 0,^, 4. fiqtfinot+'ler6rt+riltilhilrrvi'rri'u 0 , frd'nsitr tfl'rryir#u 0I .l t dv A 6t q:Jn:niqr'rrafi.,:"Lur.ro:'Lrnltilrn;vLLflflfi'u fierme.lqi'r.:d'nrisriorurijuq ( 7[) c.,6r s, nrvurnlrnhilrniruuflu i(t) _ t* sinl sr+t 1 - | rio"LqQnqr'0.: 2) n 1. r.tq:dfin?lilfi 1oo Hz 2. turnasfi v(t) : Vm ovfrtr;lq I i (t) I - 0 3. tfuarufi rqr o{fqn?lruqi'r.,:d'n feriail qilnrn[#Ld'eir rvirri'u vm o qzVl 4. rir n-.:'Lrnhil'r flq rfi ut:J n'r utuo rJ n:nlfi'rvir ri'u r rms V rms Cr 1 n ufr s e,r a a ut#in'[r,un m e,r i
 • 27. Surari{d zo #lreraru r{ .Gr.2ss1 156 04 ?nerrfl1an{ t tvi Lt%'lYl 26 108. ri'rr,ln n-.JHd.:1d'lilhil11ilTo u Lad u j V' A- d Liln uil.l?un? nqt 1. 2,5 2. 150 1 2. RB 3.6 fiIni'qr a{-d'rh.r qi o i'u rir uH fr'.r fi fi frqr;'r nlrt#tr,rl filr 3. 86,400 4. 540,000 1 og. €ier'r'r ru #ruvt'uf"[uriotq fi ofl 1 . qrfiulruIsr:L'lill rTu In:d'rnrffi ofi o 2. i..rfrOuul:r rrer rTu iTrl?r nr ouTn:n v aa '[':Iorngt fiu ilnoqilnoot:attugi'3. :{flonail 1l ua 6: u ' f q ! a ' T 4. 5retant nu nr:enuniln?1il14lt1fla.lttHulflt4stutnro.]Tout{u[nilsq t to. rdo0ri.:frurnlvrqei'rufq:t5r v rri'r'l:Jlusurruuilrnfinnrst-':ttuto B lufiersilarnrYur#u aurruurjruftn uii'ryru'jriirirf;uerlyrqunfioufirijur.:nnruiafi n o.:nrfn:rairu:J:sQqiorurnq fl o.r o t,rR'r gr i.: fi urerlvr oq Rv 1. B V 3. RB 4. do ru nhi n o d'o t'ld'auurh^l fl r rir t :J iu d rir fr rrnlvr olri'ril u u #ugr :.: si'r u .(u 111. o.:ureilFr?'rrJU'r?Frfirlr."riru*rTr,ur,rn:to.:6tfinsr:aufirs,fioufid'ruiln-.r{'ruzo6rfinqr:au I':nri'floutd'oircr'roi'rnn-tri'o.o * to-'ooa-iurfi unsrurn6tfinm:ou e.0 x 10-3r fiInniruy 1. 0.27 2. 0.49 3. 2.5 4. 99 t tz. ri.r6rfinorousr-?r4droi'runmrusir.rd'nri rz hnoi' rrirtua;noru'laTq:routuoolurdu R'r:tn x o4v vrr rn:sgiudu:Jodtu:sqr-uvrn-.:.:tutrt m.:nq:sqTutgluogfl'tillTnYl'l t140g9t0Ll tatqTtaunr q s q, i lllfauXadt6'. (flrnuo0t0r0il ta lortaililv{n{{1ufln1usv,lutfl1nu -1 3.6 0tnnarou [?nqr) 1, n = 1 2. n=2 3. n= 512 4. n=3 113. o1nR1:monar:J:rngnr:nilr,,lTn6ufinminralInnvtfiqfid{ ilu'jr firarusiruufl{Fr?'uru'r? j - | u s & a' e y d ' v 6' 91fll* i"1 n?1ilA1{flnUilU9tU.t03tjn1 Vl Un3n1il',tU9t?Uttfl{fl?'t8JU1?nRU },2 Fr?'ril9r'r.tflnU & Ar I a e 6: 14 UO U.:0 vil n1 V2 Q.114'l Fl'l n{n??{n.l 9l (h).t v2-v1 " ),rJ1 2. 4. v2-v1 e v2-v1 "( , - 1 ) f. )r2 )r, ) 3. .[t t) ln ufi s EJ 6{ a r,t'l#intr,taxl ilr i
 • 28. iurari{d zo #lrerail r{ .6. zss1 157 04 imrJ"lcfT asr{ t tvi 14%1?1 27 t t +. riotod a aunr ntu': r rfi il fi rfi qo1nn1rfln1 u oirr orfir rnd u nqi o'lrjd 13 N-+ 7 4. '; c+( ) 1 n 0 0 1. e +1 0 2.e3. -1 11s. fior:nn:Jfrfi3urfirrndu{sio'lildfi6rfinsr:oururiulnfqr:ouud'renrrd'rloiTrlqrou 0 e* 0 e+ 2^{ Irdqr0uudnroirfitAnllfr'r.t'tuLyirter -1 +1 1. 2.7 x 10-22 on$ 3.0.46s rilnr6rfinarouhnel' nniruq1?TlAreJnt,lq9 nsirual?T'tdm (v) 2. 4.05 x 1o -r3 o n $ 4. o.e3o rrun16rfinnrouTrnei' t to. riolonnoio.: rirqr.:fuvririrn"rlsro::aulnnTeuhifinr:nruu:o:rqTrro.rruq T 6 e dy a 1. niluil [nn0rt141t9t1{0unTo'tl.ltgtu? fdv6.v 2. 9tl{Ul.[tflnQ&tfiuo?{ailn:fln01u Tllr<u5'v6'vyAe 3. niluiltnn0v tilliluo?{0um:[nu tv.rTrsgt?.]0ltytTorfiud'turiorlj']14'ttfllflil0 U ' trtsi e U, d 4. uJfl',ltJlTnU0n [qtu0.101n10iln liltltu.]1t0 at ttz. ncjruorror.rto'luo-n::rfidr3ud*n.orr{uoannrrurrnrfiotfiu 18:00 ra. rorri#trnEr turirrq - -- '-- ---d nn1.t t6 ouf,'u?'tgtu 1. nsiruql?T'lfrftuq 3. nairuqt?T'tfrrTufq 1 19. a1nrild"rusir.: riotqfi er(u 1. Anoqtooul tqun'l9tlt lJ?u"rTnntoi'q r rfjuL? n']n n1.r 6uvi'..:i'1{ A r A I 6ls A v t A 2. 9lfl00tct0uunTlFll.] lJ:ytYtftyt't{fin tnn ta0silt?n1nnl:?llu.t?llrunirnnrr6u 3. turd ouf,u':rn ru d:r rnernrrdnTnntqios 6ru urir flo giou 614A 4. tr*to a ililu'r o ru il:l tvt etvrr.rdnlnntsio s rfi uox or fi q EiduTo Er do illil mrrtsl ln rfr s il 6r o r,tt#intua?"r il i 2. 4.
 • 29. tvi ?r%1v1 28iurari{d zo #r,mrail il .Fr.2ss1 158 04 ims'rrf'lan{ t 119. nl.rrynr.r uacrfiu.:'[nrifinv6go 13o so' rilfio unc 1Bo 40'rnfio nrruiiroir leirlou:Jxrurru;cril omrHfiofiri#.rrnErtu16urtrarirfiuujirurfiuurYufifi#rrnetun:rrmn.rrfiuriluorir.:'[:,u .tl q 'J ^ t 1. oridrn'irori 4o s0' 2. oridrn'irori 4o s0',u ru .u ql 3. aein.:n'irad 4o s0' 4. oda.:n'irari 4o g0' 'u ru ,u ru.u (u ******8***** ln rfr s ar 6r a r,tt#in'[un ?1 il { tzo. ehniunr:ilciauururuairornrsdt*.rndulnn o.:nlirru.ur.unron"ourutusitornlflltng rd'orvrfirorfirirrvirrYuriotoloutdngnr:orlin:ilrurruusTudt t, trfli vs 6o rurnunr onrrur5riln''ronrord'rr*fi.rqril6irei'u, v* fio orrrt5rilnluro.tu'rulluettornrg ['.f)( u' '.1 [,, *:t)3. Mrl 1-- r. "*J 4' tt( ua )
 • 30. - t$nt ?mEJ'lfl1agr{ t 159 ei'rrinigT nr:'[n ufr s a,r rilns irr inslr[16[a{ r aoufit 1) 10.00 5) e00.00 e) 210.52 13) 5 17) 3.8 ks j aown2 2) 4.00 6) 0 .012 mol/dm3. , 10) 16.00 14) 1.e1 18) 1 3) 2. 1o niar 7) 0.12 11) 0.5 15) 25 1e) 30 nn(U 3 cm 4) trifisiraou 8) 4.00 12) 680 s 16) 56.03 20) 2 1) 3 7)2 13) 3 1e) 3 25) 3 31) 4 37) 3 43) 2 4e) 3 55) 1 61) 3 67) 3 73) 3 7e) 4 85) 1 e1) 3 e7) 4 104) 4 110) 3 116) 2 2)2 3)4 8)2 e) 1 14) 2 15) 2 20) 1 21) 2 26) 1 27) 2 32) 1 33) 3 38) 3 3e) 3 44) 2 45) 4 50) 3 51) 2 s6) lilfisirqrou sr) 4 62) 1 63) 1 68) 4 6e) 3 74) 3 75) 3 80) 3 81) 1 86) 4 87) 2 e2) 3 e3) 3 e8) 2 ee) 2 105) 3 106) 2 111) 1 112) 2 117) 2 118) 4 4)4 10) 2 16) 1 22) 4 28) 4 34) 1 40) 1 46) 3 52) 2 58) 1 64) 1 70) 4 76) 2 82) 1 88) 3 e4) 3 100) 2 107) 2 113) 4 11e) 3 '[ n rfr s er a o r,rt#in'[r,ugr m e,r i 5)2 11) 1 17) 2 23) 1 2e) 2 35) 4 41) 1 47) 4 53) 2 5e) 3 65) 1 71) 4 77) 4 83) 3 8e) 2 e5) 4 101) 1 108) 2 114) 1 120) 4 6)1 12) 4 18) 4 24) 4 30) 4 36) 1 42) 2 48) 1 54) 2 60) 4 66) 3 72) 2 78) 2 84) 2 e0) 2 e6) 3 102) 3 10e) 4 115) 3
 • 31. rang iYru'lc['lagr{ t 160 rir ri'n i rr nr :'[ n ufr s sr iuer:rs#frocfou irr inslc['r6[a 4 t aaufi 1 v sa 1 aau lo.oo a6i^da6@ nlT?.r0'r:ru'r14'raInnn:0urou?lJ0{r''ra n?:?01:tu']14'l01nn1Toor:u{0tnnaTauuuuTs9tuq , _xil{n{{'llAU0U (sub shell) 9.11.[ h=1 n=2 n=3 ft=4 n=5 n=6 fi=7 -6 4p 6 5p )6 op sd'o,. 4d'o., " 4f 'o -t-// r' att // ,/ A ilto1Tnt1 1. rlaq cy AJA 9l.l1,[ A da t A v v g'a A d x rutnT8J?n 127 LLn3il1,[?ATOU 74 tL6[9t.]?'t X ilflqnnuilU?LFtnuT Lnflil?n flrJ:orou + firor:ou; rnlovaoil (rn1jsJ?n - dru?ufi?aTou) 2. 3. 9'/ AJ AJ O.l 1,[1,b vt [o o 01.[ 9./ A./ e.r 91.1%1,[ vt L0 0 01.[ cy a./ 4., O.lUlA d 51n X il9 t+a Y'' il A r,'lqYilq 3-'l- ZTJ A T1AZilq 53e 22e 24e 36e 33e 4d'o6D= nL fLFlv__r'- @nrrrrri I d 1 e LOU? j = 6 e tOU? j = 3 e tOU?3d'o@>fTfll o Ad 4i o1}t?1talnnnra?btotJ'tr?El = 1+6+3 = 10 Note : d a yq aru 24 6 o Cr osfrnr:d'o 6ur e sirrorn:JnfiI','l9t?1il Ln? 0lq 1 n rfi EJ EJ 6[ a lt'[#in'[r,uor ?1 ru i
 • 32. rilns insldlasr{ t 161 eirrlnirrnr:-ta rfiEril ila z noil 4.oo r:Irunud (Resonancel 6o rJ:rngnr:nlfifl1:fl'ril1Tnrfiuuger:Io:lnir.r'[sTraflluttuu A A ! ^6 q v tflot0rnnt:tn6i0uYl10.J0[nnqT0ulultl1.[DsTefi?'1.]0t910ll (delocalization) -veli.:fu v,lonunlqrtooou 6a pol- srilr:ntfi uuan:Tn:.:eirtlsi'er1d lrrl a.'/ ?to 3 aou 2.16 nril ^ J yr 0..r Lro..r n rtus'rrn y n1 u En ur o #Lu t er Ter rdruriu ud u u:J fr ni ur d'{ flLAt Cu(s) + 2AsNo3 (ac) + Cu(No s)z(aq) + 2As(s) ra'rIru n 6['lr = 0.635 1x 25 [.-[.-l' = ^ L"-Fl' =-^ [.{-l' - [.i-l' 63.5 = 0.01 mol 0.01 mol Cu 6[flTn1:H'rIrun6['tr n= g ov'Ld'0.02 =$MW 1 000 0.025 mol - & 7 - y ^ a & u Aao y A t 4 + cq.luun1Tn1il't14un Ag 9t0.1o9tnililo''rRfl']Tq{qunel0'11.t?uuau?1flo [qutil0Fr9tYluu01n vt^iq aru:J:v'eimti[ufliln1T d'orfiorfiuuorn Cu 1o.ot tiounil 0.025 ) alnil frniurrir.: si'u lmol Cu = 2 mol Ag 0.02 mol Ag vl e./ Y a/ 0y LO 1,b'lfi1tnTO.'.l Ag = 0.02 x 108 = 2.16 g = g 108 v it ra o ! I i u. e t A <' %a 4 lilNa1aou (r1*0.]01nil?nliltnnn (MW) nnl [9t u0un?1mn?Tas[]J1*) Tovrriuon t. u1flnil fi c, H, o = 64.9, 13.5 unc zt.6 qrrrudrsi:r 2. :fr.rr;,rutiad y =12.06o:, orunnitzto,ormruo-u760 mmHg yru'irufin g.zo niru ulsr?aTNrnqn PV= (1) (12) = MW= NRT 3.70 x 0.082x 300 MW 7.585 o vlgt X- a/ r 01 [? : 6[AT1,[U.]AUil1,[?U1{rqt Iqu P=atm n=mol V = dmtnia L T = Kelvin R = eirsr.:fit o{ $Ti'fl (o.oB2) 6l e/ LH amalerranarilu}flru"ld' nr:r;riosn'irfinr:osuilu uqirarno;fior:rxrtririlul:J'lsi nr:aruru6t rr,rw fi ri'r:J:sil'rtu 75.85 ln rfr s il 6{ a %'[#in'[ua?l il ;
 • 33. - tans ?nslrf'lasri t 162 itrrfinirrnr:-ta rfiEril oi'.:#u Hrdrt+?uora oilmqtunr::hynouq C:H:O 64.9 13.5 21 .6 12 5.41 1 13.5 16 1.35 Ie.rnurffa s : mol'T?r.r PV = nRT (30X75) = n(0.082x2e8) n = 30X75 (0.082)(2e8) riruusr A = drurunnro.tuoanl,t(u(U tv aJv arr+% mol T?lJ = A (mol U0n0}[)(U 1.35 1 Ie.rn urffatuu o n nlbudnvq n : PV = nRT (1X2.5) = n(0.082x2e8) n=2.5 (0.082)(2e8) 1.35 4 1.35 10 nn:odrriru = c4H1oo nli'ru':uasnoilrT e'[unr::J:ynou 1 motq (COHTOO)n = 75.85 (48+10*16)n = 75.85 n = 1.025N1 nr::J:snou 6o (c4H1oo)1 Toufr,irururrruunto"uo 1s ornaal tunr::J:snou lr/ ?to 5 gtou 900.00 nn Tonriuon 't. ufls n uns ufi'a r fi:J3rurrxryirfi'u = x mot 2. firufi'afituro zs.o 6o: , p =30.0 atm , T= 25 "c Iovrrinrru dtutunnuoanu firrirurinl rfi*rtuuannurulo z.so60:, ptu::onnu= 1atm,T=298K 30x75 (0.082)(2e8) ( 2s =A[*] A = 30x75 = goonn 2.5 q '[ n rfr sJ E r 6[ o r,r'L#in'Lu or m eui
 • 34. - r6rarl inslgf'lasr{ t 163 ii'r rin i rr nr :-[ n rfi s a,r ila 6 aou 0.012 mot/dm3. , Td loyrduon 1. A uns B rir:Jfrfi3urrYurfiqn'l: 2. n?1rurriruriuro.,tfl'l:A, B, D Rate ?roirc{1? D ri'rGrurJfifi3urfr D i, uilor?n1ni'ru'l:J 100 r*rfr rilu -0.012 , -a.024, 0.01g mol/dm A = 2.0 mol/dm3 ni'ru'lrj g urfi ua6o A ori o.so mor/dm3$ Ioyrrinr ru vj Ft?'riluu?t 100 ?urfr = .'. fEr:reiru = :J iu #ru rJ :v ayr i'tr;'u iJ ud'r ur u r 6 ru 2A+ tu*rud'ul tr:Jduul 1urafr a1 e/A aarlnr;rrio D A rate = - 0.012 rate = 1 q,t&a 9t.11'[U 6riln1T Ft0 48 B(g) 1 -0.25 0.75 B ---) D - 0.024 + 0.018 2g 2 2c(g) +0.50 0.50 0.50 <__a 2 -1 .44 0.56 2.16 Anr:o At 2.16 3x60 0.012 mol/dm3., B 1.0 mol zudrilrYutunrtuvilSrurqr a dm3 ufiaudrainruqnerrfio C 0.50 mot9Jq <- 3 min x 60 lrJiuHr.ir u L? nr LiJuiurfi ; l)'/ ga 7 aou 0.12 Toyrriuon 1. A 3.0 mol unv mol tdu mol r:Jduu mol 6[uqnq I r [nilqn] ct/ & 9l',lUl{ A(g) 3 -0.25 2.75 2.75 a rc12 v:rr tAItBl .r!i--- 0.75 A a / r2 r 0.50 [;J alnflqr mol = CV(U = 0.1212 Ir)(r) -[ n ufr s a,r a a u'L#in'[usr rr er i
 • 35. rilns ivrsJlrf'lasr{ t 164 eirrinirrnr:-tn rfisilr 9v ?to I aou 4.00 Ioyrriuon 1. rfir v u,irrYu : 1 n:qluuTrdo = 2lrrduarruulsraer 2. Ka lJo{Rroruult6n = 5X1o-5 Tovrsinrru nreir ptt ?ro.:fl1:nsmueinroruuls6nn-uTnduiluuulsran 10 cm3 nlrruflilnrqruuTry6n (c6H5cooHl riuunfialryrduiluuuTqroer (c6H5cooNa;o;rfiorilu ti-& fl1Tnrn1ilulltll0T n:o 9t.ll,tu lHso*l = Kaffi - Ionririrnuo [n:o1 = zlrndal -q zln:q I = 5X10 "X '" ' Irn6o ] = 1x 10-aM nr:n:nrurilnlrv'tofd6.:fiei'r pH = !, fro g grou 210.s2 cm3 Tovrciuon 1. H^So, 1.0 mol/dr3 'iruru 100 "r3 2. NaoH 1.0 mot/dm3 fiar:n;nrur6o:Juiaunc s Tquilrn Iovrsinu NaoH nrnoarrfih tfiatorn NaoH fi?.rr6o:Ju 5% unot'jt [NaoH] = 1 mot/dm3 'lrjhinmrurriruriurrr{03.: rrfli NaoH fiurio3.:oi'athi6qorn?r16o:Ju dtfiqirrvirn-u 1 - 0.05 = 0.95 mot/dm3 o1nflilnlr H2SO4(aq) * 2NaOH(aq) - NarSO4(aq)*ZUrO1l.1 -&O{1*1* 2 mo(H2SOa = mol NaOH 2(1)(100) = (0.e5) v V = 21O.52 cm3 ria to oou i6.oo :Jfifi3ur Reduction : MnoJ + 2H2o + 3e- --* Mno, * 4oH- (x2) :Jflffiur oxidation : 52- + S+2e (x3) rJfiffim Redox : 2Mno o + +u ,o * gs 2- 2wne, + BoH- + 3s iln:ril:J:co = (-2)+ Q + (-6) + o + G8) + o = -16 lotou'hi6orertolnrurr,luv; ln rfr er er d a r,t'[#in'[un ?1 s,r i
 • 36. - r$ag imsJ'rrf'lasr{ t 165 eiT ri'nigr nl:'[a rfr g a.r lv ?to 11 nau 0.5 Iovrsiuon' 1. q?{orfiqf fr rurn#oun'j'r en?qn:$ 4 uvi'r ( Mar 2. o?.,1orfi Erf fi u#uniruqurinnr.:#oun'ir ol?qnd$ Fr ?'r tJ H 1.['r ttdut 0.r or1? q n :$ ufl u fr ryi'rt o { or ?.] or fi q f aln6[aT(U = 4 Morm) 2 uvir ( Ror = 2 Rorr ) Toyr fnrru m O=,V LLN3 V 4? - -nt-3 43 - nt" 3L --m2 R3 M 0.5 d n'l?qnu AGi' Fl?tO'lYlFlU Pr Pz : mlo 43 - nT, 3r 4M - t (2R)', 4MR3 -: SMR' (1) (2) ila 12 aou 68os L H jLc L l'l fior:rxr m2 Ir f ltlQ'lTtU'l m1 IT F-f F-80 ma ffiz?z (20)(4) 80N ma ffit&r 100(6) 680N 1 n rfi s il a a %'[#in'[r,ro er a.r i
 • 37. [6[ner ?ng1c['lagr{ t 166 etT ri'nirr nr:'[n 16 s sJ lv ?to 13 aou s 9r,/ ?ro 14 aau 1.91 a=? td'c.M. LiJulerns{r,t IVtm?u = Innnril t(2) - N(1) 2f=mg f=10N 2m rrd Fl ?'l u LT.l flflil EJ n n1.1 $fl LL?ll.[Ft'l v' r (z,rtr)' r 4n2 f2 r a1n IP- fl. 10 = n a" ma ma 2a 5m/s2 ac : : 4= f- = 4nz f ' (1oo) 1 * Hz (rounr,l1fi) 1 x 6o Toufit,r'rfr 1Oru 1.91 Tount+'tfi ln rfr s ru a o u'l#intuer er e,r i
 • 38. r6bns inslrf'ran{ t t67 etr rln ?sr nr ;'[ n ufi s e.r 9'/ ?to 15 aau 25 Tovrriuan 1. Hfloqttfiril1? 20 ssl. , frllyr.rariroTo 10 q:.ryil. Tovrrinrru z. dorurdsr#uqi':serrrrufi soo rEqr:d , nmrurirrfis.:luornrerr*rriu = gso rilq:fiurfi e a I u' t e j i a v a0'0 [ailu'ln{ [:J 0 u't{ila un nu.{il. masyl'l tfl o [fl u.:o.1 Fl ?'r rJ u'l ? 1J o.t yi o :J n I ufl q fi sr il 1 Tn r fi q n r : #uvi'o .,:td' 6 a 3)" 51, a-a- , 4 , 4 , ...... aln V f 350 s00 = 0.7m = 70 cm - 17.5 cm (oi'o.tt14fionrmsJf,{rvi'rAtoarrfiorfiu.r)(u I4 T 4 31" 4 - 52.5 cm -+ 17.Scm t#Lritqi rn:ry rfiusrlril u'r?yi o 9Yr Ft?'t lJ fl.:lta.tf1fi 16 ru =(u 9'/ I .'. rjSrurnrro.:*rfir6ru = = 20-17.5 = 2,5 1^t.?1. x $.1 (10) (2.5) 25 cm3 ln rfr s il 6t a ?r'[#intr,ra ?1 il i
 • 39. rilas imslF['lasr{ I 168 rirrlnimnr:'[nrfrsa,r tv ?to 16 aou Toyrsiu on 1 . Iovrrinrru 56.03 ri'ouonfirflurum= 500g frT= g2T "c rortrJdu*fin v-1000nu.$il..ul ud'riJq eJr 1'[rioi'or nutnR'rtruy rnyzuriJofi uiluauru) frr=27oc ,ti'l;u) ^ aa v i ' q 3i z. onfirfiurufoururn rfiaqirunrlurirfiqnna4fi 27 rfionr:nrtnrrruiou 1onfirfiurunru aeY a fuil R lJ floYl"t ult 0.1lt'lq{q *nn?1ilH1.['rud% 1 g/cm3 9v r;r looo cm3 firurn looo g + IQnru ffirc,Al (s00x0.9x327 -T) T rQ;u m2crLT, 1000(4.2)(T - 27) 56.03 o c tv ?to 17 aou 3.9 kg Ioyrciu on Iovrrin'rru 1. uuvitTnHvil?n 2 Kg fiermrurirrdlLtnt'ty = 2.5 z, finrnoi Hrin 1 Kg tddlt':' 2 Kg ( g = tr#oeirueirtdrvitlr ( = rurnTnHy + rJ?**', + 9,/ r A a/ Y 9/ Vl r o 6t 1y ,j r n1ilU? U Lfi il 0UnU?l.]6[0.]1J'.l.1 L3.lO'l tlJl,[gt0.l til n UUUU? U l a r l:J us r ut{n-u r', #o m:J3.: u n y qi ru n .rhjtufi n r n o {9'/ I 10 m/s' fi?'tlJnu'ttttiuta.:rfr 1000 Kg / mt ) A( rurnilnrno:; rjienn:sasrird rrft u : rjtr.no'r:iglna .Y t lr) rdfi a ufi'u rj?m a :?l a o rir ufi at fi u 14't rJ? n1Jo.llirfi ufi il M-pV - (1000X0.8 x 10* ) m' - 0.8 kg = ru?nTnra s +il?afinrnai+ il?df1firfia,l = 2+1+0.8 = 3.8 kg ] rir{srnmde,nirqq Hr:J3rurn:TnHs V=m p 2 - 2.5 x 10' = 0.8 x 10-3 '. t'l?AT?il| AA ofltlruutJIU 500g 327oC 1 n rfr s a,r a a ll'[fin'[r,l er rr e,r #
 • 40. 7 rang ins1fl'lan{ t 169 ei'r rln ? gr n r :'[ a rfr EJ fri lv ?to 18 aou Tovr fu on Iovrrinr ru lv ?lo 19 aou 30 R2 lJl,['ll,[ R. -+ t J R,, R23 = 3000 O R:rru - H't I T?il Aln 1 E-9.oTrnq{', R1 =Rz-Rs= 3 kO fi'rlrla'rqnry urnbnl ( I ) idt, n riru R2 3 + 1.5 11+ 33 1.5 kf) 4.5 kO 1.5Kn I- V R _ 9 = 2x10-3A 4s00 fior;rxr Vo" *Sense AB - Io"Ro" , = (2 110-3 X 1500) = 3 V R rvir riun;r LLfl uu nlH n ryi'r ri'u llu'tt,t V rvirri'u Vo" - IrR, 3 - Ir(3000) 12-1mA V - I(R, +R-) 1 = 20x10-r0 (20000 + R,") R* = 30000 O _ 30kO -[ a rfr sr il a a lr'[fin'[r,ror er ar i fdac- !?oFrtJ L9t0T
 • 41. tiln gJ il'r u'r F['l agr{ t 170 riT rlnirr nr:-[a rfi er s,r 1r,/ ?lo 20 aou 2 AA nrT.:fr?sr (T) tiu 169 d Ft0 ja/AA L? n1n51q fln1U9t? tfin 0nT.]q A 5l e,/ HTo Lrf 6retr N(u 12 fu No16^: : : )r t 13 -O 2i 'r aol,[fi 2 tv lr,/ sa 1 nou ?Ja 3 n 1 lil fi sJ lt ril r,r rir fi'o s $J'l rJ 1 0 x40 o s sTa o rfr a u urvi umo isr n n 0 ri a uq ria t - nr::Jiu'[oocud:ru rilunr:rjirurruusrfio;druuireifnnunsrnud rirl#ruo.rrfiunrnfiarufqrougl rriu ':-nnrnuriliofifroyuiletoacryl:il11in{r,rdurdolfiftue{flodosyirhi'fiunT x.il'qrouq ila 2 - nr:t:JdEJuunutiln#isrnnr:d'ufioruraruu (Nose piece) d.rrfluddo6oro.rrnud rio s- nr:r:l6uudrfi'{TUrsJTo.:tnuflndfqrn 'lei'irrilueiorrdourrviu'lrrfnnn.]Rrir4rllro'ruililuqqii rdour:Jd uurnufr uns:JiudrJ utJiuo.'*nsr6 uq ryirliuq ila + - nr:lfrnuitlnri'ierrtdrfi'{rru to0 ryi'r oseiarnuqd"rnTun.:uun:confloralnd'rdoujdsJuriro-sfiq u q v e t@ fllea r & a A u r e , d t nr:nhtnro.:rrso'lrirrhcisrlrnurild' firriuri'unrnorilo [1ro.ro1nufl.ros lru[?J1flrnufl unarnntilaon l:Jriru uon o.rg A e a { q Yl1 [1] R1 lr,t 1'l t14 1,[1J O lv ?to 2 9,/ lY ?ro 3 aou ?lo 4 rfluoet16[a{rJ:ss1nrq aou 9/ 1J0 1 l),/ ?IA 2 ')'/ 1J0 3 9,/ 1J0 4 ila 2 rs%n?Tan vr ra i e'/ Jtgi'l1,tt{nd-nnrfigrRibosome tililtu0{tJ LtAilU Lgt [1,tt{n6 q Gentriote lilft rfi a#a.l rasilu rilnrg'lurun dfi'sriq a i e,,l Lysosome fi rfi ttu LLnyT'tu til?,t'tyturryn d'fr'qr{ A i y U u&q dv d da Golgibody il tu 04il LLnsT,lu Lqil.t llrrsnn6rqi LLnyLsnnfiT nqr*fiiiorurnr:it'oter:rcr{ rilunr:finsriforurnr:rorRrfi6isr fi'ld'rirvrq:afinr:rio16onoril adavhvAraaa rrrilt'l0?0.J01i1uxl'tt{flilHetununmrfltrnr:oiruEu"1 rriu u::r^rfrTu?mur (palaeontology) aun:ruirru (taxonomy) ri'r.tqeraori (genetics) uo;6rnfistraor{ lbiogeography) louranrcnr:drnrrruid'ruvr-ugarror{ :J:ctrn: ilr:J:sundlflunr:oiursiiolurnr:solnri rfioriluvrqufii46un'h mqrfiiiorurnr:fr{rer:rcr{ (synthetic theory of evolution) 1 n rfr s il 6{ o llt#intr,ucr ?'r s{ ;
 • 42. 7 r{16r ar i vr sJ'l Ft1 a sr { t l7t aiT rinigrnr:-lnrfrsar #o + sr o u ?io + rirt#To:o airot-lrq n::eril :cs'r n:ril fi srr'lrJ ril:rcil:csr n:fisur q r5n ao a a ^ ' 6A i ad c a u:uooru6tudnoir4viffnu'lur::rutr6fi z anrunr:nl 6a n:cmuorn{riooir (founder effect) unc rJ:rngnr:nferamo (bottleneck effect) rd ufln0n1Ttrtoo?r?o rno01n 1.:l:strnmurotraqii4f iruru:l:;rrnrnon.:odr.::ror5ro''urfio.rrurornn-ur::rurrG rdu rrriu6u'lrar 4tmh^l:rrfio tlornnualili:ratorfio]:n:curo lirld'ilrsmn:fi:ooornrnqrnrrn[oi'.:nairrfirurorfinn.:sq z. firunrirlrinrrrufrto.tuondutufiurrntouJxmn:fifi6iqrtunr:od:oqunc:J:smnmrudrrSotunrrfiug{ nTuffinrruJduuu:Jn.:ornt6ruorir.:rurn IosrLurrrtonfiuosrfirururndu unr:r'''o,ronduorqilrsl:Jorndunarorq rJ:ctrn:iltu afrJ'loi'ir ta t, z rns 3 fioryl:1sc rio 1 uondufiuafioadoT a6ratotildfild'q ila z nrr rufi r ot uondui4 r:Jd su'[:J rfi oornn-uo:rrusrfi lilld'rfi oornnr:fir ufi a d rio e. nr:rirutmter6oufirudu:sndr.:il:smnr:sir.:neiru 6o nnrnr:nlfiGsn'ir Founder effect rnioI 9t n:s?]u01Riln0a?t lYlDs rTo s st ou ila z. "llTn:arj o3r6s uac6TilaTil ur.roo dtilTowur6i uefi'u{ nr:oonrueou{zaodofi6isr d.:fi6infi6'ooqjtuneirurdsrriud'orfin-nurusur.:arirrirrurYu nrro-o{Qq o ! aao q e4 a <r , j .-__-a I 9 " - & f a. v & v ,q a1t[un?0.1ff.lil5?q tuila0uilllJufl?unu.Jlj0{0unTil'j5''r1* tinlTooairous1,[ [orJiliirousunr:donruro n{-tuql e t <r I t d v 'q ,A j aao a un? ttu.i Hlult ilx ofi U u 0 u 6J onudt ureoL iltjiofi il tfi tuyl fl01 0{ 6i.tl]fi1o n 0{s9 1. otntro-n: (Kingdom) 2. "h{a-il (Phylum) uia6ifru 3. aa16{ (ctass) +. o'r.lo-u (order) s. rod (Family) 6.6{na (Genus) z. aiJfid (Species) riniils'roraoSlfnerruna'rsnfiofir.rsaodofifiinhnr:froururornri?,aodofifiisrToso6io nrro-oU , q eo 11il?oxilat tTnn:til!Yl1:n'lUR1n anuilsYl'htflruEruTmur :rrur.:aruuGnrttnfr -luilaolTufnlvrurnrasri'[6]'1ir { s a- --- do v rl0uanr:lto:rcnairoiltuauud'ru DNA rurairr ultr+R'Iilu6{noarsie;flurn1:saoRofifiio loomain; arruT rnuriokioanrflr.r e Torrlu 6o 1.uunfi6u, truInnnrsrur lssrrluuuunfifiu osln:$unfiGu rourilol:uuofi6s z. arfrdu : ne!rurouqrxn4fiq.:uun:n?1ilrilun:oo-o , nciruairrfirmu , ncirusounmrur6ruq q q .U , q , '4----- r. pnrriu : aorfiTufiln fir #o{ fi.:'[o uoailarnn nrfiirufrrrer.: :rrfion osfiur 'lrlsro"'il{ lnfiIvrr^rnrnrur6o gndur lerTrrtarjoirGis tqr:Iouuo 6TnaTruur+oq fro o nau fra r 'lstJrT%uuerfiGs l,l I aa €r aa j u 6:t e a d t '[qEJrluuunfirSu riluguunfi6rfiarrur:ns.:rn:rsdo'rsual'[ri'finr:Rrriu nnoT:filnri'rarrqrT: fiuuosei'rnstv{lnfifiuoqinruluqrutuurfiriiordrursnsi'ilu'loiyltrturir6quncrir16ru urrsilfifvrulurjosq -7----z-^-.-^--.-.-.qr,-i d u a o 6oqev^ c utet u'lvlTau uflsR']u tqlu']u1J.l1J0{tlfi'lfl8JYlT 01nfinno"l11611nond1uTTil?i'l tl{iln1nurfltnnintOfistl.['[G[i1qq4 '[ n ufr $J il 6[ o t,t'[ri'in'[r+a ?1 il ;
 • 43. rilnsr iYrEllrf'lasr{ t 172 eitfinisrnr:'ta rfisar lsErrTuuunfi6u firtfi'oon6rouluu::urnrflrfiilduilrnluunodn uncriolri'rfioifouurnr:garR.:fifiiErfiq rar ulolo Ertfo a n 6 uo u'lurJo o u-uq ila z aau ila z ruR6Tohlnsrr - ruR6TolruTerorr laasioiomycota) lEiuri rfiosir'r1 louairr Basidiospore uu Basidium fiogiq rir.:loi'ra.: Fruiting body errur:ntoiqtoir.ruqiu'lfiratotoutfrloir.:6J rnsmillrnejoEJanru6nfiuloi' eteu ila 1 ,3 rns 4 triarrur:ndouanrsJfinfiulei' fra I -'[crvrS6TolrrTnErr toi'uri t duoi't :rrir orft flagelta airt zoospor" fi'i.'uti'r'[ui' rio g - uoalertruToor loi'rrri :rnr rilunrnsir.: Ascospore tun.:lascus; rriu rrrnfiad' fra + -ttlnlruInor ld'urri :rfirilur#usrer ?iflurnr:oirnd'rsarndrs air{ zygospore tufiu a:Joi rriu :rdrguilfl.i rio e nau fia z ler:sirorflr.u#u1slil:6illt rnlo.:rirrilunrnfifiIn:rirru{roeinrulud"rurirtoY 3 il?n 6o rilufiurju 1v'lo.rrirfiu:Juy aaYosctfrArY-. 6fi nr 1v'l or rir uri'r 1 unc rfruluT:J:d u 1r l auir n or-a ; eteu ilat 3 $n34 fiorn:rs rio t - rlorrirr{rulraqirilurnnnhifisililrq:(Asymmetryl ratourrtfioaToftaruilrq:ld'ueirflu flilrl1ara1il uurisfi (Radiat ryrir"try) rio g qr-rEiouila{riltritoirflurrugdr (::Jdr.rnd'ruiilfrnuro:aurJrn rdu ururny:u1 uoirilu ::Jn:ri1 fi citia Tqu:ouel-r ila + - rirocr?irmr'i:n:utfin1ro1r1 or-r 6un'l'r ostia iu-0.lnrfr*osr:ireiln:.rluqr-rGsn'jr Spongocoel uuns'lun aonmrqturolraqjoi'ruuu 6sJn'jr Oscutum aY tt/ a d a af f rTo g nau rTa r ar+rsosn uililmrds 8TnTr'ror rrumrlru rilunuogilu nnraurururtdu (class Mammalia 1 nl.r-o rflunrnuruo.r fi o t'r oqilul$'t nnre6utfinol (class lnsecta) stcsrullou odlu on'rafrInTnqr (ctass Chitopoda) 9.Ydqv ?,a 10 orou ?o 2 tJ%r*gilonu% ruu:csi"luo6o finr:td'vrirrsrn:r::rusr6rdonr:dr:tdioryirfu rdu nr:iirao{rdariluornr:unsrilu unioui.:viu nrrsl-od'u'lflrdaair.:fiarioreru usiruupditooriurfluarrilnua-nld'rfionrrarurduormililnrnilmuC I I q I gu ac&v 711.:g1n1iltJ'lnYlflO Yl.lYl'|.]91:'i[Lntm'lJ0Ail ltrU n'lTTst].JOnUil nlTflT'l{tlAU n1:AOOUttl[?{An']Tnl n0lfiOI nr:aeur{uf,lor#q{ilrunsfirurtrfio nr:tfvrirrurn:odrrlilri'rurir riolri'rfionrrslnniau ilruurrunfi:* ei.:runqu I o ' 'l , : e o q ea d t o0n1:rilnuuuila.:vr1{qqn'tdBnefl.ttt?oa0il Yl1 tu[non']'ttJtflufi'tuo0n11il14n1nfinluyt1.ttTTilT't0ltil1[0u'l.]tJ1n '[n rfr u EJ 6[ a lt'[#in'[r,ror ?1 E r i
 • 44. rilaer ?mslrrlasr{ t 173 drrinirrnr:'[n rfisJEr ty lv ?ta 11 stou uo 1 200 ornnr:cirurfiuor-rorjr.r o er{.r'ld'eirradurvirrTu't0 + 6 + 13 + 5 + 3 + 11 = 48 ; 48t6= 8 d'uq ale unsornnr:trfn:auuu'iruru:J:ssrnrr%'rq 2x2 lr.rgrr 6tf irururafisryirn-u g qiulu4 Err.rilar - Z q a. e o"rriulu 100 Etr.rilqt orii'ilruruurflrerr uyirriu (100 x g) I 4 = zoo oiu e v & ^ ie;, ! e r ra 12 gtou ?to 4 nud'usoodr.lfrriju*rufloaeironre: luToru1uo:1 :1-4r.[orrrilurtqfifinquurrriauri'i{ul?ulu oqfaurirt#uq frntrnrcrdrt6oq q rq ---'- J --' dusoo6ufioqidrornfieGuduur+aobjocfiueTarijurirufioocirosnrr nilolry,ruyrl.rErourufiaqq A I a A A A u € u ty a A t y 61 9 T0'0vr?U0tilTn"r[141.[0 t[n;ur:[5u flulrrunsflqli0lfluauilaurlro :J5il1ruilul{auilrn luqofoudrr #u r riru{tdnaAuocn;nrsrei,fitr..nti.triarrur:n6rur.irua.:'[:J1ud'urirufillffi.:virrun-.ooqiuufirGu.u rir1fr:Jgnfir'ld1u:rar#ug firfinuosrilunrntrioanun;'[fvjru unssr-riluRrfi6iEr;furir rriu'[aunuq ila tg srau ria 3 Rlenciuaan lu:J:srmfl'lnsr:JrGud'uilunldtunrnqrsfuoon - nc{r*oanrdlr.itd' lurtnfinr-ofuiluiqau6i'r.:$ngq oflo ttnvR'rntsi nrntoiErouoir.:oY.rulei6'.:nr-ouor:sir::il:1t Eri.r nrtrj :JrGurmnutsi'lunrnrrafio unsilr A e llr4 u A A ou un{y{u to tun'tnqs?u0 an lfl u.: t14u0 tYttAA.lt Tla 14 aau ?ro 2 Nrld,rlfisoilosian1:6t5'106t1:a1il17 t v ct - .l aa.o--!-4- , y gy y v v l. d . da usn'tr{tilun']:T?uo?nusa.:ri.:iJri1qm.:fr9ttngflEriuufouuunu [oufrarudrsrrai{16ue?l$1o a ia I rffnfi6sn'i1 susrtrytnSi lzooxanthettae) riluoodrJ:cnoudrfrrg'lu nr:airoarilr:Iosrn.l: v d e av e ^6tit [o t1 914 u6{it flT'].1 6t6tu un g fl T1.: 14 1.[:J U Iouiln6:Jvnli.:ossrilr:n:liuqr-'rlrairirrTuRrrrroflaru'lsifi.l:so-uorunnfia.:aolunrrsrJnG rdrti-,qg{q -- .-y-- 4 a i a a i , v d mstafoufiu sttryiltmaffosqru tiioryurudErrufrroJil:cnrfifioc6onr uas:J*nrilfiriou "1 Erru'l:J q i f r s3a lufr ao [o EJ:J:rnnnr:nifi rTun'ir ":Jsnri{y'lonmr"qd 6'o#udonurjcnrioldl*ti.dt rilr1c surr+r?rn6 sioot#uaotunrr*lorn:rcrdorur: z?o 1s nau zio z 'luTn:rolr u i u a ad aa , q , A _ X ?00nrlilla:tou 0''lrlu0fluYlit]tlnsuunfit5sJur{n6iil lunr:rjasenruilrnfraqoi{fr 1. nlrcrn'tuI:J:6u (Proteolysis) ToEr*unfi6su1rn6iil riioR.:fifiiqqrun.iJ:J:6ulurdorfloos anrurilu Peptide uns Amino acid orili{rEiu 2. Amino acid nnfldlurilu$oilIiltfiu (Ammonification) IosJuunfirisrncgfiuniriur.:neiru'qc 1 . nr:afrttutor:v{ lruitritication; - uuofiGEt Nitrosomoras r:JdsJuuoruTrurfisJrilululn:?i '[a rfr s il 6[ o ?r'lfinlr,ra ?1 il i
 • 45. rilner imulgf1asr{ t 174 dr rfin irr nr ;'tn ufr er a.r - uunfi6 ?r Nitrobacter r:Jfisuluto:yiriluturo:vr 2. r:Jduutilro:mrfluuoruIrurfisruta'luto:ri lnitrate reduction) Iosruofi6unnruncjnq 3. nr:airllulartou (Denitrification) lfiuntriranrurfiqr:l6uulutEr:yruiluri"rq'luTe:rou rnu Thiobaciltus , Micrococcus o. nr:or€rlulo:rau (Nitrogen fixation) Xfiuvririur.:ilrnu:JdErufl'rstulo:rouriluarr:J:v n o u'[u1e:rou'[ei Io r ravrr; Rh i zobiu m lu:J ru:'rn d"r dtr do t rnc g tdo6uiliririoun'ir i6,fi'n:'lulo:rou 6o ldnfiuntrirftoriounnruv{oedoia unsnr{u oulufi tuasffo{fi qrr srtil rfi o r:Jfi Eruriluarrofiuvririsi o'[:J fia q - r-no-n::rorrirtiltd'oduvriI.i urittoi'2 n:clrunr: 6a&C 1. short cycte triufiurrTuRtfifiiornu rilunr::vuauorori.u.onsrn fitouH6ioti.dr*1 6, €, , * 'X a X Yrrl , a Ln o nl::? il sr? rljl.lrrJlN o n fl .: tJ1 [:J ut l l{11't fl v{ uo u v{ l{u'] lfi n flil 3 [n 0 n 2. Long cycte rfiu'lri'uA.:fifiin IostSilornfirgloriruirl:Jvrrrrrnud"ro",ori,rrrnnrrilrn,u lu :rlvrtr'loti'rfillfi'e.n'r:rars'[o :srilutil:rilfiu'lorirtuo'rnrfl nd''ruriluril,il riluiluqrnnrrurdn v9 rTa te nou rTa t nracil:?sr nrr cil:Ro 6 o nre cfi dh smdo'trirj:cTssfuci 6 n dh s?rdo 16l s rJ :cTerrf unnruu'jr 6Ern'[ei"jrriluun:J:Rm rilufioGunn{ruunfifinqGn::rukjafrti.:ro.: uoios'[rJm.:trjq A- A u r, 4yr t e s ar l4, X I qe r- I ' t v uu, ylT.:1J 0{un ouLtn?tJn 0 u [141r{ a uililn t0114{T.:v{n [1ufls tn u:odn 0 0u tfi [o uyt1t 0 [[tJ 1ril11o.]T.t-trimil1Tn r/ty, d ^ j tq v e et j ' ^ s J A - Ltunuuc [o?-rildnunTuo0t{T?tJ0u [ur.to?u tttJ?1$.J0dnun:JTflatoitutqrl tgrTutSou g un;onur*no.:qI .u ,i,t v a , lil r ! ! AX f acv o clyr t e - X ililosilfi?'tiluan01.t ttJ01nil a ![[lilnntflu:o [our:Tilt1srn u.io.lfl'u4uo tfil^i01,[n[[riuntorto,:f.:tdutg , o J, y , l,l r I a u q 6r e v r r 0nun:JTdqila0 [il t1JlJ0.:unuTdoilna;illn00nlililgr?R0ildnuntdttto.::t Ltnc&tuoylirnru-Lrjla.:uniu ,u Iu to1fla.:T{auniloRll 14Ton'tdnunTina0nt:Juqt't1t:0ilnu nnunil:flaniln0cfitntunnunt{rlo.tf.tou T e 6l e u a a^ i , a o $ao i , ^14lJO LO Un'l:O1{ [140nn{ il10'lnT.: [6f UT? El nlTTtnn1,{n:JTfl91fl',]illTntirnr:il'La{ nr:franunrl:REt -n----Atr, 4 ' fl1il',]:nil'lnlTu to ru0{01n?111.[1qo?dnun:JTdaIn0uytn5uo03tl?Jlt''lo tuqn?']nnunudrg0.ofr lA 17 AOU ?lO 2 pollen grain - Pollen grain 6o nsoo{l:il riJurrynd-fi:J:snouei"]u z firrnfisn 6o tube nucteus (n) unr generative nucleus (n) firrodusdosurj.: mitosis t:JriJu 2 sperm nucleus iio'ir pollen grain d c. tflu male gametophyte soofir Male gametophyte 6o fislu:sErsfiairlrtod'fiuuTuf Tou gametophyte rolfisqsfrdruru In:k:Imr rvirrTu n rncos u:-i.{ mitosis rfi o eirl rrni{fiuriur{ tn) '[n ufi EJ ilr 6[ o t,t'[#Yn'Lua ?'l E r {
 • 46. 7 ranEJ ?mEJ1F[1asr{ t 175 sitinirrnr:'tn rfrsilr atru ria 1 3 Lrns 4 fiorn:r; eav)aeA,i rio t - Anther 6a frunrootr:q {n) ffrfi rrniifiosrilfi uulil rilunsoo.iorinru'[u Y dt <A a , 6 10 3 - Microspore (n) t:Jilt6fdnmtnq0lnn'l:ttu.lt{nn[[U]J meiosis fl0.1 microspore mother A N_ .._!_ A v A a a a .4 y cell (2n) S{ microspore u0sttu.: mitosis t}tOaff.: pollen grain fr.rfr z frrtnrdln (tutio z1 v . .6r dA ,q A ,q 'Ia 4 - Microspore mother cell (2n) t:Jil[Snnm0U !un{tTIu (Pollen sac) qi.:oft luoungoo.]t:tu ttnsosttri.] meiosis '[oi' microspore (n) (lurio s) r7o lA nau #o + ,irrjr n:so-.r.r1 att",u"t oonfi fi raar sio'hituoantdsr rft o roiq riluarn osrilurunnairu d.:toiuri,ir:Jr n:so-r.:r i ^ & 6 su,q ao:otuoT tfiolorzunfiuoqiriuiruruoonunri'rurui.:'Lrj"luuqinsqan uilrrflu 3 rfio 6o . A a A a ull 'u a q a v 6r j a t dve 1. t{ntou? oa zudYllnoillolnT.][101.{[G]u1luo0n[dEJlnu oyrljuoonrdurnSooonriofr'loi' e 6t , url ' t y t4 ' u A i ^ i , e a q n'lLiluoanla:.: t1?0.:ttonsoona0.: ltJunoilT?iln% zun[oUx?ltneotnqontdur tdu f,il ilstflo flnnar rJsrs [[a.]tfiooir.:1 eiruiraudurfirfiorurornoonria r:iu ilsrh{ rus:J:r.r z. nr a neiru 6 o ru nfi rfi oornirlrjn ar rriitd nto n airn o.:ir'ldtuo an rd ur rTur o.: o o n rd sr9q u ll ' ct ' A I u A a, at i{'[s[[qincal,tosnnrutijupinriaEJilfl.:2o [ounnurunotoonffosnarurijuzunnaiilosriluoan 1 oonunsfi ul,l ' v a a u ul4, t a ! - v u dr A :.1t1fifl1u0u lltll'].:Tl{otJu.lT.l lfl[[ans0uogi0onuttr.lururnouruu.:tfr0ru:rrunuonn'runiurijut{dtGu? triu t{nfiosudr aot:otua{i urrsfioruri.rir'lrjtilogjii'ori'uuriu6.rfinrnrfinI uunR-rr rriu flnn:caYoorqJ ,iril ,irrjr Rlrcr.tn t,tilutl? rijud'u 3. zunr?il 6o ernfirfioornirtrjsotoanrdnsoonra.:oanrio drrfiol:rruriuuriu irhiuarirdoy -6r,Avdtj,nnruuijunndot I rfr oruTxilnuttduouoai'rurijur{d[6ux rriu runff:J:Js:o ruuq z7o tg qou fio s 'lalilnofin *.a cr ag X , .q.l X & a ^ r , j n?t1u?tll1{1lg[:lIdu{n ttntt0nocil'l[u[dil.:?u[ufr06f( Epigeal germination) [ou6truff.:on aanornurufioriouda radicte ornutuo;o-uciruso.:ciroi'utdl:lrd'rJr (Hypocotyt) dururuaflo6urioufiosio 6 r u o r eir ul o.:'[u rd'Er r rrn s iir oi'u rm fi otr rd'u r ( E p i cotyt ; durur nr u ra ff.: ohfu Tn ro air o fi In d fiudu6 u ri o u 6 o air oir+t dlu rfi'g o do ri s n'i1 faln n a fi a '[n rfi sJ il 6{ o l,b'[#in'lu a ?1 il i
 • 47. [{16r rJ ir'r rJlF['lasr{ t 176 iirrinirrnr:'[n rfisril 9./ 9r/ ?lo 20 etou ?lo 1 A n:oil1dn , PGA NADP " , HrO Q1nn1?-lfilU dark cycle lJo.lfig C4 A9,/j u5alsrufr (n) 6o Matic acid ernnlulflu (?t) 6 o Ct]? LLnv (.t) 6 o Pvruvic acid a,..Ydag/ Hn{01n1,t1,[ 1 (cor) novnnat{qIr u RuBP ufrqrflu (n) 6o Phosphoslvceric acid (PGA tr.l calvin's cycle 9./ ?JO 21 lr,/ aou ?to 2 t. tu Lignt reaction ftuu[[fl.r I o;ri1uilao6rfinqr:ouultJ#t**rfi NADP.q 2. :suuuar t qslei'iu6rfinEr:ouduoln*u:Ju6t.t il 3. siru:vuuuar tt ovtoi'iudrfinn:ouduornrJfrfiSur Phototysis 6a nr:uqnr-.nr.rti.' uaslri' 6rfinqr:oudurri:cuurar tt unsl# H* uri NADp. rfiorilu NADpH + H. -&qsada-----+uq9lada! o0r+r,ra'rruorono:ou 6o NADP. rraconlfdrf;no:ou 6a ur '[ n ufi u N 6[ o t,t'[ri'in'[u n ?1 EJ i Q, V {i'F rdb FSsflsstffir?J
 • 48. raas iYrEJ'lG[1asr{ t 177 itrrfin?rrnr:'[n ufrsru ila zz srou #a + nnfi ua"o"erru#arfind:cil'irodr6'ufieprfiIa'lnoirYun:oocfiI% :ri'nr{uqn::ru (Genetic code) 6a droi'uto.:rufl 3 oirurarilfirilud'rdruuosfiosorn:oasfiiu dq o vrirhjtrlunr : ff{ rn :r cdTrJ :6 r+ a dT U dda A- v du aT A nlquro.tu?ofr [a'[yroi fi60 dT o]ulo{ruflfl6rruT{1.[!'nuruoro.:nroosrJ [u g{ocriruuo'irrilun:gr osfi lusfi oto lun:sur unr:u:J o:frns ot nr:dL: tn:r sd}l :6u eteu #o 1 ,2 rtn& 3 fio tntrs v a lil 'ues, a & fl A 1 - :14 flTl1{!'nTTil0{ til [O [Uiln']OUlJ 0.1 t1J ffiJ A{ U1,ty1.114 tl O ila z - orn:io t :u-ar{ugn::ruhi1oi'riJufiu o-orfu nrrlfiormrunilrs'jr :u-an-uqn:mr 6ofiucq rirraru od a eiuuTor:hTmr 6.:ki n noi'o r,u ,u rio s- nlrrrfo{oansorfiuosuaoraonrurlu::Jgo.:TrJ:6ufifi'rrn:rsfoanrurteTdou.uwg dt It ca A' rlJuroulgruil5oan:*rusvn.:l ruqnrrilvril:rn40onrr (Phenotype)qi 9 lr/ ra 23 stou go 1 n. uac a. aai,^61 O']R X fli A = 28o/o Un3 Y tJ A = 32 o/o [U0.]01nlj:tl'ltutud[U DNA AlAa./Y QviluTilllil1j0.t A- T 9t.1UU T- 32To $nsil3illtullo.tG-coi'ruT-28% =22o/o G = 18 c - 22% c-18% a;rfloi'ir t. Ie.rra4aDNA?roo x 6irurcmnndr y (rio n)cc 2. :rfi'j'r.:rua c nnv c d.:riluruadaruriuriufuoirufiurclaTo:rou g rnrTursqt :su'ir.: n ri'u t oso-ufiud'rufiuoctaTo:rou z n"uly x dsfiil3s.l1ru?roir G uac c mnn'ir uacr{iailfi'%oirsfr'%scfiufiou:on'j'r 60fi qrun4filr,tnlrildor.rrraaraon'ir y lrio oy la u8 u il 6[ a t,t'[#Yn'[ua ?1 s,r i cy a-/ a-/ O.1141,[
 • 49. r6ras ?ms1r[1asri t 178 rtrrinirrnr;ln rfrs&r 9,/ 9r,/ ?o 24 aoil zla 4 o'rnlonTi- td' 1t8 C-qrrrjnficn'luooe AAAF, l-uttouatouAul.bLil Vl tA A d i - LililLtO1,[9tt0lAUlArilo dt aT Vl 6tVl et/ t LIJI,IO LlA Lril LO?'I *""8 x & x'Y ii BAAc,A | - lttLo1,[atol,[ B ul,ltilotn8qLt9t.t LLnr nnt'l u oi'ortd'iu x' illa1 n $ri unytd'iu y$ yi r t r,i'yr 11 u 6 T ul yr :h o .r rni o r L n v u ei t d"i r r fJ u a/ iA & aln a n t*ilylj 0.1 n n ?1 Ln q1 1,[(u 9,/ Vl q,/o/ d Y st'o.t'Lsiiu il u i u1 yl:orn ili o Lrn r uei P x"Y loi F1 A q Ln 00 !Lgt.,l A tn 0 q uo.l A 0r t1J EJlr P F1 x"x" roi rrY il'1o'lnil a t?1'l%1,b LLny roi orfiIon16r % a/ Y aT 9t.t1,[1,[il 10n16[ 1/+ = 118 _-__&_j- A, , a ta dt .a s j et.tilu lonr efr tnio unsueiosfr fi ri 16oe rfjuH ri rfi oqlo rfi ofi or:ul uanrs roi x ufiqnnlei'rilt*fro, roi ,iilufiq:reiru r:z:r oi'.rriugnfiIonrnrilurdaora{Io rvirfiuru 9I io unsrfrofror:rurgj x"y * x"x" qnfrTon.rnuilu x"x" , x"x" , x"y rrnr xy.u tl fio;'loignarrqr:Jn6 1u:Jn'jrrTr'[ri'[oi sior6qlrn.*n"0.lnHf.:unrrru 1 mtfru r, o-o rfu rfr a 6 o :r erTa nr a{do r"loi4 n are or il n G H ai rfi o oTo do ryir ryu Tn xsqr lr,/ ?to 25 aou 8-+5-+3+ 7+ 2 6o 2n-4 oyufru'irTcr:TruIryrufr u u'l o1r o {Ter :TruIryru fi tri rvir ri'u l)'/ ?to 3 & $,io * *r+ ! ??r# I FI(u 2 Fi 6o 1.Fi AD(u(u ufruld'uilud$ ln rfr s il 6[ a %'L#in'[r,ra ?1 N i ffiri'u ad LLny B n-u b rato#'trnsr'[d'orn
 • 50. raas inslsf1asr{ t t79 dT rinirrnr:'[arfisru z 6a n =2 fiIn:Truitru z uvi.:uoc'lrild'riluririu riluusnd'r{nfi'ylffirfioornR'uaenr:$il.lqlq meiosis g 6o n = 2 frTerilruImr z urvirunr'lritoirilueinTu losrueinsuyi.:riifi z Io:rur6oql uao.:'ir ril ursn ii'r{ n dfil fo. n:, o rR,u"qd Meiosis t ryir#uq a 6o 2n = 4 tilu:csc Metaphase llo.r mitosis Tn:IilTsililn[yi.:6slrnartrryaii'q s 6o 2n = 4 uiju:sus Anaphase t ovrfiu'irfinr:uunqito,: Homologous chromosome,u o 6o 4n = 8 tilu:sss Anaphase 1r0r Mitosis finr:uunTfl:rur6ooon'l:J rirtd'fidruruso.: In:IilIsilrfiirurflu z rvir t 6a n = 2 tilu:cuc Metaphsae tt In:hlmrfirilu n'hifiqi ilr6sr{nnr{rsnd-,u g 6o 2n = 4 tilu:vgv Prophase I orrfiu'irfinr:'i'rnorqr*'rraltorln:hlqilunyfinr:rrirri,u 10.1 Homologous chromosome g 6a 2n = 4 rilu:crls Prophase sor Mitosis osrfiu'irftnr:'irao.:slrro.lgo.:In:hImr lilrdet 1'trifinr:ufifl) 10 6a 2n = 4 rilurqadlu:sucrioufiocfinr:,iroo.rsr-rro.: (riouosrilu;rJfi sy 1'l 6o 2n = 4 tilu:cuc Metaphase t ocrfiu'irfinr:rrirqigorTqr:TruIryrurrnsilr6u.:nnrrrrynd'qt 1riu.:rilu$) o-orfutunr:afrrtqoii'fiuvlTurf'oiorairunr:urirrsnd'uuu Meiosis a:rjloi'irq ria t - fio rfloto'rn s 6o nnapnase I rrdc 6 6o nnaphase flo{ mitosis d.rtilld ,j Et0tu0{nu ila z - fio tfio{orn 5 6a Anaphase I LLni t1 6a:cus Metaphase t drorqlo.rrfiedu riou:cusfi s #o g - rflr+nr:uriorgaduuu Meiosis 6s,oqrileird'uocironnsioo{ ila q - rilr*nr:6ule{rql-uond'a.r ueirilunr:urirrsod'[uu Mitosis d.:'[rjnnoi'o.:qrrrufi9lg Ioyrrinrru tYltlltrdA ra 26 nou flo I sTtllsiactNo 6a 1 ila (fruit) ,vCyad.aAa-cjovuu, ?l'lx 1 $Jao [[?'loril na flatrl$n Garyopsis fr.:ilnn:*rucrorrrufrofr6orrr.lunurulfri.:'lr.i (Pericarp) :J:ynouoireJ z ciru 6a 1. rnflu (Hull raio Hust; : rilueirufir{'ruzunrirrvrtrralot{ :J:cnouei'ru r:Jfrontrani rrjfronqo e&<a<AA tdn nrr rhrruio uny nhu:o.rrrufro ffrurrfiorufionTu 2. rirrnd'o.r (caryopsis nia Brown rice) : :J:;nouEiru - e.rritil'hj (ovary wall) fiftetrudou l g #u rfiorufionTuur.iu fifi'n:enrsuiju Roer '[ a tfi sJ ilr 6[ o %'[#in'[r,ra ?1 il i
 • 51. 7 rilaEJ iyrulcf1asr{ t 180 et'r #n irr nr ;'[n ufi s a.r - r:Jfionri'rurlfio (seed coat) fi z d'u filtfururnq aleurone layer : rflu"futdr{'ru starchy endosperm ror'[{ fi protein "ournu.'ndrio :J:rnoul:Jeiru oil, cellulose uns hemicelluloses - Starchy endosperm : :J:cnouailgrrfl.: z gfio 6o Amylose uun; Amylopectin - Embryo ratofi 6trn'jr oqnriT r fiI:J:6uuas'ltfiugr lr/ 9/ la 27 aou ?ro 2 180 tu:J:vmn:fioritu Haroy & Weinberg equilibrium orrrufilorduostrjuJficruu:Jn.:uf'jr , i - d A,qs A a , d, Aa t dt oril'tun generation nq1il lil0ll4Fr?']ilnfl0.tul,[[ou tilu p $asn?tilnUuclattilu q ornTovrririrrauo'ir fiorurfionfirilun-nurusei'os 1% uuao.:'ir ourfianfi6Tulvrfluilu homozygous genotype rrvrurirld'uilu 92 = 1 o/o = 0.01 d'trfu q = g.1 tuil:strn:vtttrauro..udtorfiureiu:rrud'uorrrrufisarfiuoi'aselar'loirilu 100 o/o 6o p*q=100%=1 t-otiu tdur:rueirqor'[d'ritp= 1-q = 1-0.1 = 0.9 ,*r.'r*rriuuufirilu Heterozygous 6o zpq rvirn-u 2 x 0.9 x 0.1 = 0.18 tnrj:srrn:1,000 nlr 6oryirn'u 0.18x1,000 = 180 ar,r lA 28 OAU ?,O 4 l4EJ1gtA?t 1=2n ?lEJ'luldfl 2=n olnRln tflunrnuao.: Embryo sac lolfig t 6a e.rririlt:i (zn) z 6o Rntipodat ceil (n) 3 6o potar nuctei (2n) + 6a egg 1n; 5 6a Synergid celt (n) e e lt ,a ruri.ri.:'trifio'jrtilu vegetative cell to.:fit ostilu 2n tutrusfirrynei'dadnrsJlui.:nlrivrs.]uilor.iru9t nr:urjttrynei'uuu Meiosis 1a{ Megaspore mother cell (2n) toi Megaspore (n) unsttri{ Mitosis siodn s uio toin{rurrnii-z lrnd' fifr e firrnfiuelu emuryo sac o1ruR'rv{q o'orfr.l rrsingrsnd'6itflu n unt{u Potar nuctei rilurrynd'dftnr:uri.:firrndEra ucilil'lsiuri.rlry T4acrtA,aad lqilnrafiil Grrilu t rsndfifi z firrnfiua o-o'jrrilu 2n (n+n) tr,.t6t&iafd ra 29 oou ?ro 2 rEril'lc[fla6iFlrJryi1ltl[ frtiaaal:fln1r{ci fietu 6o Epidermis rflurdarfiofirj:snouEirEr Epidermat cett dr'lrifionoT:narasi' untiu rradqru dtr:Jfiuuu:Jn{illo'rn Epidermat cett ocrilursnd'fifinnaT:vrnreoi'q ater+ r7o 1 ,3 un& 4 fior rnmc ila t - u-rrilufisildrudr fi:Jrntuodd'ruuufir'lu rio g - rrynd'ilnrsad'sa.rrdoufiofirlu 'lrifinnoT:nnrad' q .t fia + - fitunrJnfirirutraqj fifir1umr'roYrucir.:rortu oirrfurur6rftrhnlu fifirtud'ruei'r.: ,d, n o nr:aru rdu dlmrr :Jrntu la rfr sr ar 6r o ut#intr+n ?1 ar i
 • 52. raas imslr[1asr{ t 181 eir rin irr nr :-ta u6 sr er fro ao nau ?io + or{uouloaan'lsoi firs{d fi 6m Bn a si o nr:it'u rsrmsrduao d a or{u ou'to o a n"lro{ 1cor1 d.r ril uforq Gufi oyn n rirl:Jldtunr:airoirqrrn eftfiiiri'rfitloiiu co, *,lndu 6'o:rnr:#rro:rrfua.:osu.ndu usirfiofi.r:co-u eeAv n'l'rilr{r,{u14ii.J uil'jrosrfiil co, ff'lrivirtri'o'qr:rnr:ffirn:rsfrarrfiruduuqiarir.:lcr q i dt o ia U , g q e,t v d i lutilryrn1$oon$Lol{uJunl6tryr?.tg !ilEro{n1Ttr tilnlrfl{[nr.rrfirrfl{ tua.:ornostiluqr-rl:J virorrornoT:filnii' rirtri'rfior.lfiffiurfiriun'jr nr:nrulouat'loi usiloEr:Jn6il3rurrufi'rroan6uoulu ltrA ,i , au,, d a 01n1FI leriln1Tt:JnuuuUn{il1n o.] ttjfl.lt{fln:sytuEt0n'r:fl{tor]314t[6t.tt0{?lTil1ntyr1iliil1il CO2 gA 31 SIOU flO 4 D, E, H, K :r n g a.: ft tlu r6"u r rd ur 6 u r qr il dr ei'u or n d'r uuo n rrirl:J :J :; n o u oi': u ct X A Y a eAa v u a Y a v d u 'a1. epidermis riluruatU0T1lil0ndo illsddyllTu.ta?nulilsj.]{1{t6iu'tttdsNu.:tgn6iur.l-[rjilnno I:n nr aqi' ur.r rryn d-o v uJ6 rr uuil nrlil ril us u:rn 2. cortex tiluornntsEt:rra'jr.:fu epidermis [[ns stete rJ:snouoYrurdoufionrr:t6rur firir vA Y *' ' a r I r4 " v Z'q nrirfresnil*runsorur:tiludrutraqj Iou:rn cortex osrroun'jrtudrqlu 'ii'uluserso.r cortex oyrilu rtnii'unrrdsnGun endodermis 1lu:rnfirturd'Errrdsrrorrfiuforou; cett tu#udriiofiorqrurnduorft nr#onur un:rsftar:sruoiurato6fiuaverori rreiosfi?ir.:fifirrynd'ruri.:urrrrm:nod $nsodo:.:n-utturqJ.uqtq I/lA to{ tstdil trgn?'r passage cell 3. stele tfluuirrrufiorifioornfu enoooermis rrir'[:J vru'ir stete'lu:rnosuoundrtu cortexql t e U ' -X uTsn 0uo't u'ugt'1.: 6J o{1{ 3.1 pericycle rfllursnd't{#lur'oturotfinft t-z unrnurailrstu:rn riJuuuuaildrrfiorar:rn tl1l{.J ( secondary root ) 3.2 vascular bundle tJ:sn oueir sr xvlem o tiEr:{lonar{6sr riluLran lufi slu rd'urqiosfi ----c phloem oii:sfi'jrt$an eiailltfiotd'otfroto?E vascular cambium frlr:sil'irt xvtem n-u phtoem rreilu X i u,a a q X ,ao lflurrGs'ros'lrjfi flnra.:v{s[:J[as{oila1u?uuan#ouil:sil'rru 1-o uan Ioururnrinfi + rran ciru:rn ^adlv^oro.rfirlurfiulrfiuafnf irururanilrnn'jr (rfiu to lu) .t t* tiluuitrruo:.:nnr'r:rnniat#lugor:rn rfiutqi"i'oroutu:rnfirlurd'Er.:rdur 6iru 0 rdr ! i a , a c J"[ra qi riJurfi o rfi o nr r:t 6 rur eir u:r nfi r lil rfi EJ.: ri et:.: n nr I ru-n ril u xytem v9 ra 32 stou zo 1 A, F, t, J ai r qiufi tlu rd'a.: $ 6 a.: or r ru ii r oiu o r n qir uu a n rrir'[:J lrtoll fi 1. Epidermis airulraqjorrrutfiu.: t #u frmr:vrrn6r6u rato wax rofiouoqloi'ruuon rdtq, euaYXAa u 0{nun1Tfltu tfl u1.[1 0 0n0'ln [u0 [u 0y{rgu ln rfi s il 6rall'[#in'[na ?1 il i
 • 53. 7 tilns ?vrEJ'lr[1agri t 182 drrinirrnr:'ln ufisa.r z. cortex airutHqiriJt,rLfrnd' patenchyma drrtd H n? il tH UU0.1?'l.ITYH?'l { t$n n nr utuolofi chloroplast 3. vascular bundle tudroi'ufrnlrroiru16ulsrtu:yus:JoeJnfids$ X i -. - a ,61 uda tffotfio pntoem tuov xvtem tisJ.rerirunrEJilioo{luttur:-sfirGurfiu fi phtoem orjsiruuon xytem adoiru tu fr vascular cambium ri'unnrt:sn'j1.1 xylem riu phloem 4. plttr :J:snoud'tu parenchyma cells tiluairulrn n'rulurqnd'orofi chtoroptast t. firtuld'u.:qiiinrdohiiiolrJri'rn1 rrnii'oiruuonro.: cortex orarfio ceu differentiation.uc nffut:Jrfluldorfioroirufi6ern'jr cork cambium tdlrari unsrfionr:uri.rrrnd'afrrcork dururriluetrura.: r:J fi o nhi riu,.'r ri,l ul, r.r cortex un ; epidermts ra no o o nl:Jloi' z. rfitiifirfio'lfiufr ctrura.:rdo'[f6o xytem fi:rruqr-rriuudu ruarrfiurilurril uri.:ufiatfikff I a X , ue z riru6o n:yfirunsuuriutf airu phtoem os:riladluciruro.rrilfian'lri laart; z7o gg srou zia s 'lrrailrYr.urnuurrYn fiaro Ty,lnraarrir.lu:n 6{raor:o6an safranin o riludEiorufifiuillfEioil,.rritrsnd'rorR.:fifi?q Touf,sioilos6ofild'6ii6nfiuuuilrirusnd' -Ye'Ja^oayv o.:uulsddYt ilnnuufi 1{1 1 036ruo{ [1J 1t50 [0u - Xylem TsutL!:n[[as:sucfiaa.: fie.rri.:rsnii'fitilusecondary cett watt 6a ftnr:ayarufinfiururn , aunor:r6rur finr:asal6nfiufiruri.lrrynei' (cett watty atru rio 1 ,2 udc 4 fio rr:rs - fir lpitn; uflurdorfi o parenchyma d.:tritoifi nr:ayetfinfiufi ini.:rsod' €a-'Xi^),) - noinrrorrurfitru (cork cambium) rflurdordoroirg{iu:Jfiuuuiln.:rurorn parencnyma filnd epidermis kifiAnfiu rutirnur , trnlruo{ rilu p"r-"n"nyma rfiond.: fifipi{rqad-rurrurn - Phloem TsusttTnt{dflurorfinrfiuon-u yirld'floruftruo.rrfiutoi' uei:yusdao.:orufiururir A - 5il 16l e d avte ytul{ToL01l t{dn tilil t14u0.J[14ufl [ou1nn?"t 9 t/ -9___--r a ynu-& o ty ty & ua 34 stoil flo r srruuuordal stlrlruE!0il%udcairslun{roiilr rfia to ilfiud'rEronor!4.:uuoi'ulffir;Ersvir'rorndu6u 1 rruqr uirrn*rfuriluuirrr*roud.,d,(U n''lxr (Zone of permanent tissue) d.:'hifinr:roirXluuur6r (Primary gromh) o-lriuuriostirutrj to il -.-r- -.-.,4 tvvlv X i ^ a ct X j ^ d asU0Yn{aUil9l'lttl4u.ltotl [[oo1.[ [u0sfl{11l Lilon01nUi[?ilU0oflf tilutfrottJoto5ilosii Primary growth onoot?n1 rirlrir{ruuaoroSqardu6aul airufiaooir6J a{illasndrrrrfluudarfionl?: ftnr:roSrXtar cambium liir'larilufittutfi'r.lqj o;fi cambium) afrr Xytem uac phtoem oon'l:Jd'rudr.: rfioriJuroiru vrr'ld'rurir.: (secondary gromh) virtv{fitfir#udruqrueinnro,fiiudu ra3oii'ruduriuralq '[ n rfi s EJ 6[ o %'[#inlua ?1 il # dA a./ t 9/ LSn n tTU{ a? fl 01*1t1.1 viodrrfru.:il:ynoueYru
 • 54. lansJ imslrf'rasr{ t 183 eir rin i rr n'r :'[ n ufr s, er r7o ss nau ?io + [J$srarfiss,r rio t - rnntdlrillutfiootiluot-rn::{ulunr:lrl6uu Thromboptastin dafrrrurornrd'orfiafirfio uotaunvtnfiorfioo l#narsrilurau'lryf prot'nromuinase dosdrt:Jlflunr:snrEJeirsor prothrombin ld' n nr sJ rilu Th rombi n ei o'[:J 6.: rfi srdo.: fiu nr:rrfi r Eies o.: 16 o o ilaz- iqrfiurnftnrrufrrilulunrtsfrtl:l:6ufitfiurrio.:ri'unr:rrfi.:Eirso.rrfrooornqr-u rriu Prothrombin ria e - Fibrinogen rilul:J:dufincnruoEiluufioo air.:ornCI-u d.rqia'liloyur:J:anrnrilu Fibrin rfi o n n n:soi'ud'r EJ Th rombin uns Fi brin a sm uoi'r rilur#ulsfi t:Jil o uuru ntufi qo ila + - I:JuqrardsJil'[rirfi urlioln-uRTyu?iln1:ufi.:qlrsorrdoo c ga 36 srou ?,a 1 n. uac fl. Aao^c,.qcru urfffiaruuGriJu diuretic osfirld'lo'lilfinr:glorirnffu 6rrfiornr:riu:Jsamclurl?rurrururn 1or:ldrru,u tiu Antidiuretic hormone : ADH) fi ornr:dr,: rd u.tfi ufi qdu'[d' 6 o ' a'rn1r Hypokalemia 6o fiI:Juoardsril(K) non{ olriuer:'ld'i:trl"l:dfi r oo.u rriu nd'ru dru ruohiso r'inao ' o1n1r Hyponatremia 6o urnejld'orrfiilnr:riulqrduil (Na) oonnrrflanrrsq rirlri' trta rir virl#rfioornr:risrufi:r*c lilufinnq ncoSa ' a1n't? Hyperglycemia 6a fitrel-u1i1orntuu6oos.: [nsrfionrrrd'odusfiu 'u ql ' o'tn1: Hypercalcemia 6a rirtrdfiunnrduru (Ca) atrfiuornnr:rfirunr:oofirunfi'u o-.rriunr:roorrar:fifi ca arq r?iu tussiln rata pl-nltrurfluoiuq ' a1n'tr Hyperuricemia 6o fi:Jirurruto'cn:oqinfl.:a'rnn'trlfirunr:oodruna-urolsqiql n:oEJ3fld proximal tubute{' o a'tn'lr Hypertipidemia 6a yirlvifi Chotesterot arduqJ eilriu qio.:iu tj:smr u n #r s ril:r; uo n rd u il ilr n uns uooTil ril ue.r ntrid ft ri.,o u, v9 ra 37 stou ga 3 n.I. o. uae f . A, ar:frilrunr:n:otfi Glomerulus tilusr:suror6n rriu rnfioui uGsJ nolon uncn:ooyfiIu uqiqlg 4r fllrrl+'ro [14t-uosr.ituoanrurhitoi rriu T:J:6u rnsrfrordao d'.:#uorhjyruT:.ndulurirrdoo '[n rfr s s,r 6{ o lt'l#intua ?1 EJ ;
 • 55. rilas ?Yrs1r[1asr{ t 184 etr#nirrnr;la rfierru VvrvsACtAardsd.AaA so 38 oou ?to g eir0nr,l rfl:rcinfr%rilunr:ilouor,rdrou eieufrratrilunr:torrouduod lY rr [?116{T1f n1s . 4 ia % Er _. a A , , j p ,, Vaccine oa ar:fffisru:rGtilu antigen (antigen 6a Rrrr:Jnn:Jnorufirtireiirtnrsu#?R-trur:nt:J v ^v u A n:r{u:;uunffe'iln"ulfinirr antibody ruroiooiru'loi'1 rijodo vaccine rrir6idrrnrs 6ltiln:;d'u:suuqg'sc 4fi{run-utfiefr.: antibody rurqiad'ru riJunr:nir'r4fid'run-uuuuriorar (active immunization){q-{q Serum o ! a i. l.qsa d - iq I a o0 ulrnooyrlt'ttO''rfl.rT1lyt'l[14tfl00[[1{El?o0nnOilud? q{Lu serum r.[o:ij antibody te - A ncnrsoEioTrs oruunr:do serum uri{ilru 6rrilunr:lfi antibody Touo:.ouilunr:afr.:nfid'rurYuuuuiururqql-qlq (passive immunization) 9Y 9'/ ?to 39 aou ?ro A riloeir pH nlTt-u H* oanl:J s nrrrJo'u co, zoor6lorrfindt soordaonoasuaoo'irrfiaofirrrrrurflun:oao 6.rsio.:finr:nonarrurflun:on.: Iou ornnr:ilr ulo urnsnr:riurir sJ nrriloiu Co, r ar rfi ood'a.rnoar (Co, rilun:o) ttl I ?to 40 srou sa 1 4 lsurlud' riluar:fiufiaruuhriluer-rfuf.:routryflun'r:ilrulolffirrurronr:rirunoo Ad-AiUy-Ul,ldAaos,oYt 6tfrno:au o.:uuriiotoi'iutssn'[ud'6rrfioroilrsnr:nruloruuu'[ril"i'aonfiuouryirriu riu6oufio'lsirilyl'rg riu ctycotysis riurdsr toi'nn-.:muornRlTfln.rrJ gtucose rftu.i z Rtp -& i,oolnrnr:nn'ts maltose fi:J:snaueYru glucose z Trurnqn 6.:osloi'nffrr'tilaanil1 = 4 ATp lvt la 41 oau go 1 n. uac s. nr:uuant:JdrurTrrytilun:su?unlrrn ri oio.:firurirurrrnsfifirrflund'u rfiatd'rfionr:urnri'lsi i - - Ae, utea ffi o't n lil 0 { a1 R n'] 6trd1 t J1 :n u?,t T ru1 1.[q ? n nl { yl [u 1.[1J 0.1 Lil a ? tci 6i nr:unnt:lduufl"rry'lri'irriluoi'o.rtdrfiorfioouo.: r:iu r,{orrir '[ao:r rrarurGu ord'EJnr:uili -,_---d---q- ---y4 4 o o , - cAe etea q " a a u,v , e nirutEonSon{rffur.:uosfiufiufiui1to cirusqifrd'orlfrdoqluiirrdu{oon6raut:Jeiletruoir.:1riu oan8rouor4n6'uloudTruInnfindroroos'lri'loiodruufiordoouuorfitei rriu '[#r6ou6u qls .y9 la 42 aou ?ro 2 ?t. uae o. ttqGnmruuuuiu4finddorfro.: nio#rytlertu'riu ocGililuoEjr.:Toqroiulu#n{n'ln arthropod rriu Ittr.: trtt rilueiu'[:J To lnqGn:ru uuudrr]0.:ld'rcuu:J:ysrnfi roSry6lunr:urao: oons o{nqGn::ru dorfu tu Trl:6asi drfitrjfi:cuu:J:sarm uflsr4%a%a-?uuu fi:vuu:J:sarilEr-.:riluuuujrr lA ul,l r a a An- 0.: u: ttj fl'] tJlTn [nqilqonTTil lluuu to '[ a rfr H N 6[ a t+'L#in'[u a tl r,r i
 • 56. lilnEJ imEJ'lrf'lagr{ t 185 eir rln irr nr ;'[n rfi sr E r orientation nrurlfi.: #o{octtmo.:r'{qGntrruorouauoreio:Joo'unruuonoshlrililrcmilrfionr:rirr,:6lr I @ t v v e :'& a ct , j er a [oun1:?1:gl?0u1'1fl000n0{nuflR'l1r{t[?o40il o:u1{1r{q${nTTtJtt:lu orientation 6.:tijunr:qouauo.:oiod.:tir[oufr e,_-_-_-_.-::_.C_- 4 7, t oX . e u r j Uw <, ^ C YlflYl1{RlJfiusn:Jfl.rt:"r lgu iltflouusr1un:rsuflnil t:Jnrilnnur0.JrnflTo0n-[N riluy{qOnr:iltfronr:nrotfi1: nt: !-'---,--.-7,qy y & d dt ^ d A - J ,q - j ?iiln1?1UU'lt14iln{4.0fl'lnnUt[fl.:o'lYl9lU tljltilqAn:Tilty'lAilnUtnU{€lStTYl0UIUTSOUSi't conditioning 6a nr:fiuuf,uuufirtou'[t olnt{n.0"run1:finr*rror Pavtov d.:6'orilu ctassicatI conditioning rilunr:d#n{loiirnr:nr;{'uornR.:rir z rfiefiil1#ilylTufri'u uiu yroaottrdornr:afi rfioaritrfiuq q ----d''----- 3 U & { i q. -e-q !, u I U , .i j , a d o q g - 3 0'114'lr 1.{1n'lu tun olnuuflun:lo'] + 1140'1fi1: YI1t14fll*flli',td'tu tiln aoil'tfluntco,:odrtt6gr flyt'ttfaut$rnru U !l eZ A' uX + d , 4 U,oqe s 3 rl -& a j. c, j vAa, C u [un [o ?1.16] Ylnauilu1l.{n1:flunrs9r.10u1{Lou? tilynt14flil1jli']n1u !un o{il1.{[au{nr;6,ltlluR.:rf'rfrtIjut]ou'[n (conditioned stimulus)'jrfrr'loiEuufiurn:s6.]fioc'ld'fiuorur: airuorur:riluRrrirrurT 6rriluR.:rirfifihifiou'[s (unconditioned stimutus)6noTrodr,:nd.:60 nufiuurunrrfiondtfdfidirrnd'rsf,.:dt'trififi:c oYrradtfiuf,r6rnnS{ &, , u,a o ta ZA^ t{{ a 0 u qt 0il1nu ttJnill1il n{gilolluon tn uil:yt toil tn unu tluau tt/ u %a 44 grou ga 2 a. ud& 0. rio n. uns s. fio ldo{orntdofinr:n:sd'ursnii':Jrcfl'rvr oyoi'0.:nrsei'utri'fi.onrrruu:rritad.r 6.rosqq virlrfrrfion:vua:J:varvr'loi rnsudan:sqiuu:.:duflririrlri'turqro{nryrrflilrsE-ryrur{du orur5eso.: reu'i nrsrrfl:Jrsd'rvrffhirfirud'ru rflu'l:Jnril n0 At or None rute uqisr LHqfr virtri'r:riuer?'rruf6noir.: .1 1A'[* rvirniuq(u t il u u vl r-r y Ty u r vi't .: Ht o fl ?'l el n :v fuT 0 .r n 1 T vAo5-Aa,6,ga n rv o 1{ 6tr.1 tl 0 0 u yt tJ N fl Et 0 o ?'t tJ [T? I 0.1 n :c t[d:J ty gt m uu 6 oq t. r#unirgrurinnr.:so':lsrJ:snrm rirturotraqjos*rn:sua:J:ceriltei'r5rn'jrrurorfin ry{r.rg{U vAiu-XAv nrrruoi.rumrunr:rodoufisa.:"[oaauosrr:J:r.lnnunuv'luytR'lfinorm.:ro.r1s:J:yfl.tyt z. tsi:J:sfl'ryrtift,fjttr,6au{'ru orfinr:rerfroufito.:n:suail:saryrtuuonrou'loi'r5rn.jrtuil:yarnfiq U rai n aa tilil[u0 til0nuilxJq 9,/ 9,/ ?ro 43 aou zro 2 ty gL/ ?to 45 aou ?to 4 orientation, conditioni ng n.-+f.-+a.-+?1.-+o. tu:vuu:J:vfl-l?t somatic fi fi rHri.: uilurar.[r uiu Fr?'l ruff;n (Receptor)(U n rv u a:J :v fl't yt a; r.i't u sensory neurone rrirt'tr#urafi'.:yr1{T'rnut.r ornriuniruqtsruo.rrdorfionr::Jrsrurnrunun:#.rnr:arrurdrus lfuuA 1sffunn".:oanillml.r Motor neurone fi:rneir.:to.rlt#unn-.:t:Ju-.ioigryrflrHilrs (Effector) 6o nd'rrurdautuuncnd'rrurdafroErrrudroiu rfiiotri'rfionr:srndutilunyldfrarJoruofirarir '[ n rfr s aJ 6{ a lt'[#in'[r+n ?1 ru i
 • 57. - [aner inEllrf'lasr{ t 186 air rln i rr n'r :'l n rfr s e.r ila 4G aou ila 3 &nrnr{uo6;sgsfiildoairodnrnnr6o%q * Ere *+g*niurn d"d I 3u* -lzo l**'*-:i: /- l I + I*il -r-==..- Hm tr$It*r *m -"l 1.1..*i,*---:""ss* J l*"*x srm*'u*u - CJ t ffi'mi*"r ,m*t I "- *,*u 1r #ry,i $srm 1 .W*.m**i.* t .fi .h qryff@**p*vtr n m,Mfkffitrplmirrffidf J lffimkmftm ff F il* #r*urm mmd **eftfid pelmr My fo t - qnolot rdororn spermatogonia druri.:taoranooair.:oqituo-ruvwrfu osfinr:rrrjrrrnd'(u'-q rlTaAi.&av6 Lt:J ! til t 9r { fl ry,r 0 r1r.r il a1 u? uo n a o o { [[a ? u [0 :q y{ il5'0 ual u fla z - lrinnd'oo alnRlyr rgaei"hi ocrfllursnd-firfioornnr:urj.:rsnd'[u:sui Meiosis l ogq .z-4...-..i^ra^r4,iuU,e".u,JvtY.--& tn01ilfin{alnmtnonl:ilfldufla{ t1flqn01nr.: tr[r''r6fyr0ril tnrluurirryiruu (Secondary oocyte) oorl-u traai'hi orooslri rfi odufi'tdlr.ursiacrd o% rio 3 uac + - rlnoio.: o.tRR'tlt First polar body unc Secondary oocyte rflurrynri'firfiordu,u nforug niu tilurunornnt:uil.:tryadlursus Meiosis I no.r primary oocyte IqcJo;rfio1urn*yfifrnr:Ern 1:lrrirdviarirlriunsrilu'ldtu:rurfioE6o:uoT vrrir'l:J qirriu z rqoii'd 6.rrfioduvrn'l r6ou rn:ryluHfi.:fr{ q .'---'i' ' a--- llrdr A .l A t nr:qn'[d riju:ou rG ou lumn q rG ou oun'irocnilq:J:y'ir rd au lLr v IA 47 SIOU ?O 4 orytocin aofTruu oxytocin rfluaoflruuornoiarulqiaruoreirurtrufir.rnrirlviruri.:ilonnfiuer-r ruosriT lfirfioE a & - Y ^ iaor q 6 a 6T .o J j j qgo n, nlTan0otnolu o.:1{1*14tU{iletUefi']turrusnn0o[[1{vrg0vagtaaiLetugfroflrfrru rfro ln'rfronr:nnao'[d' lt It a a A ra 48 srou ?ro |inrfiud d €r a ^ i, y A v inrfiuG rilulorilufrir.:nr EJeio.rnr:tflonr:fn:*''rRl?sflrJernro.o:sEiu rrernrdsillu16aonastuq A ' ,4ev e a a alrle q aiu €r e ytvu a a nrven [il4fl{n'ru toru[[fl.ruoo0rd']il1Tndr1{?Er']ililo1s{ tunrnlfi'[rinnuoodrrljuosola.:-[ri'iuTorijuqtql A 6l n I 9' Y A y- dl,l rd o €r A - r a 6ornornr:lfrurnflu o.ouurilo'toi:u[rfl.:[[oov{o fr'lriSinrruirri]ufrosiu:Jrcilruiorfiu o rs3ru ln ufr EJ E r 6[ o t,t'[#in'[r,u Fr ?1 sJ {
 • 58. fo 1 fie cy 4., Yl.lHil9llj 0.1 e rio 2 fo3 lv 9y ?ro 50 etou ?lo ornrio ru n(u riruuo rilneJ ?nu1fl1asr{ t 187 etr#nirrnr;'[a rfiga,r tt/ I rio +g nau zTa s 6r5no:or,lor-ru:nsoooromngfio oroqjtr.too{fi0'ai4figr.lirorflr.rmronalr uaa-alI nr:oot5srdufinoroulu:voiuna.:.:rurlar (sub shett) sia.16'oGsrrdr6nEr:auarlufufifi**-oo.u ,d-a---'- A. a .- t & ' ^ au 6^u oirfrsorioutnruo 6l6a ts [oud'udoutruu S osfrnhunrsooif]sth (orbitat) riluu:tum:lnnru v ,trtu - Wp *rt*r,t*l. YA r4 va a A a u j j q -& -[1lT1y Ul{ytAUtnn1l?[nauflytflo (n=1) ayrjy,tdr{ruqltytno[u:yourfunn.:.:ruql q q -- '--- ril:rs ruu'i'rfl o{osa oil?a.:iyr ryroir^l oio lufir rodsafr udTil:o 01{ e rvirrfu t & y u ao -til . v a -, $rr'ts llCInsgursouiln{.:'tutj0-lu?1{ e [tJtyl1nil a']ilfidnnlToot5EJ.: IHIlJ 2n' s nr:o'origo6r5nn:o%?,aii x*3 6o [Hel2s2 2p6 x ftnr:o-o6urdrfino:ou 6a 2,8,3 (rnsosaail = tg)Toufior:rurornairqr-u te fi x3+ fr6rfinnraurHfro = 10 6.:frnr:o-oGu.:Arfinnrou 6o fl d'["i'urur nr:o'o 6ur 6 rfi n ora u[[u :rrser-uil fi'.: {rud o u nr illia t er o ufi t 1 ila st grau z?a z suro'laoau: p3->s2->K* >Ms2* nr:fior:nnsu'roror'[oaourfioqir'r1 nr:fior:rurornnr:o-oGur6rfinq:ou udoo'iruru?Ja.:s vvad T3 OUTt n{ {'t1{1 0.: a [d n ora il Ao o./ a/ I ql a/ Y Vl il or ur urs du v,r n.r.,r'r r{ tvrl n u o.r uull 1 r q La 0 0 un u tra ni n,j-r ta a o uu? n un v fi .r ril uta o ou6 q n u ilr n r u'r ae stH ni rur ndu d'.l#u turolooou p3- > 52- > K+ Mg'* fi z :yqiulr#.,:'uro{arfinq:au 6.rfi,urqrfinfi noq P3- >s2- >K+ )Mg'* la rfr EJ ilr 6il o %5[#intr,urr ?'l rJ i A il91 A hl 9t e- P5- = fr 15 s2-=ft16 rc=fr19 .Mg'* = fi1zv 2 zp' 18e = 2 8 18e = 2 8 18e = 2 8 10e = 2 8 :l --> s ffirfu,Hf$il$ d,#f:h*'f,e{ f *rh,stn$ (y a./ 6-t Vl A 91.11.$U 1J1*'lO 1000U Fl0
 • 59. rilaeJ imslcf1asr{ t 188 itr rin irr n r :'[ a ufr s a.r ila sz srou r?o 2 Aude D Ior:.rairrlnmuauoi'drtErtirEr riiulnrrnfrrfidorfifisrrn-uei'rsu:rdorilfisrdu{ruu:.:rurn nnoiltiln?fl.:ilrn'lrjacnrsri1ror'lildrtrhlr 1 rnriu un:'[rnld'fiarrur:nrir'hnlflr'Loi'lu#urdurniuy ll/lYAAr.A ga 53 aou ?la 2 nolooo?Joit rrsiFrl6{$ntto9tr9iaoso0 M2 ir6rrraA& tuoialntilrnnn T2 [[as M2 [:]t{liltnndoldfis 0olgtoo agfin0iltiln'l0ynrtruflu0rnuun.:eir.: olnHv (?1ti7A) dA T2 n?:il1orgtogt M2 A& QO14n 0il LHn? tiltuljl,[q A& tLT.ln01,[9101.[ Ll l3.J1JU) Ad 0.18.JA 9l q 9'/ a.t d 9l.l1,[ I I I .'. J oq rd oo A (Ll,bo.t01n I Ol n1 n?1 lr'/ 9'/ ?ro 54 aou ?,o 2 Pct 3 pct3 ft:rJir.: 6o fi:yfiogrt*n'tun46ual j air unr:tudo 6i utio n a.J er ftTer:.: nfr { LLU u 6n il LH n u eJ LLU uyr u rio ss srou ria 1 M fr'u n or::J:snouoontsd'finsarrrir uii'rfiaruuTrflun:o 1r:Jfiruftn:yor:*fion-sornrirriuriluro.i) qior fi aru uT rfll uola ra s o a ntsd' Iou ornrioiln M rns n rvirriufiriluolnuy nri 4 rns nri o orrruiiro-:r.u.u{ ila sG aou lniftairsrou tflntovsrolJH.rsirutur.[.,:to.]r'lsrtuqrril{T1a aytd'QilrLl4r.i.:si'tii' 1A '[n rfr s Er 6{ a r,t'[#intua ?1 Er ;
 • 60. tan sJ ir'r sJ'l F["] agr{ t 189 airrlnirT nr:'[arfre,il ria t nn rilr'rs tuilrirdurnlil 6rfinln:runrGid"oyrfi ruduornrir.:l:Juu$qt rio z gn rilT't! D tunr:rrmn 6a si (rarorororu 14) rfiorfiqrilufl.t::J:snau sio, 6o m:ru iu, Y 6tr.1 tiln3n1UU'] :io g nn rilT.rs E uds G firnroyqoiladludrrrrari,:solrlqm:rufi#uIUqjq rio + qn ry{T.ty rulettooounu lly traqjn'ir ruro'looou:J?n (Bt) ?ro 57 stou ?to 4 Fe , o, rio l TnHv v firaroon8ro#u +5 ria 2 InHv Mn firnraon8rofu +G do 3 TnHv Cr firntoon8te#u +G rio 4 TnHs Fe frrngoanfrrorfu +3 ly 9y Lt atA 551 rAAA Xo ?ro 58 aou ?ro 1 a?iei2tI tr,trJgiritelrl,lda Hzczo4 tnt Ox. nqn{ I L)frfi3ur Reduction t il't oxidise I +7 +3 +4 I +2 K SO + C O +H O+ M nSO 24224 I lflll ox. ,firudu I rJfiffiur oxidation / et-? reduce H2c2o7 rilusir reduce (riru KMno4 riJuqr-l oxidise) ly ly ,',6t9, a a v ego 59 oou ga s nr tf Fecr, tJ1fllfruno octfroncnouilrfn o.so niruoln AsNo, 5.00 cm 3 eAgNo3(ac)+ reCl3(ac) --------) 3AsCt(s)* re(No3)3(ao) 3mol AgCl : 3mot AgNO3 g = 0.5x5 143.5 1000 g = 0.359 N o.eo niil lt/ItUouArfga ?lo 60 gtou ?to I airoutt:0doqo:cuirotrurnqnsaof,r:nsareJgfrqdo 6t1T B > 6{1: c > f,1t A A I^ A C B norr6ooiln6 qrun4firfiru K t4 nO+ + H zCzOt + HzSO+ ln lfi s sJ 6t a ?r'[#in'[r,rrr ?'l r,r i
 • 61. - ranu ?ns1r['lasr{ t 190 atr #nirr n'r :'t n ufi er a,r ria 1 fior uil:rsfi +ooc e{n'iroqu6oora.l A rrqirirn'ir B $ns c rrao.l.ir n figq snrusriluuui'aciau B $ns c ftanruyriluro.:rnnr ria z fio rnr.rd zsoc 1n#oor6oora.: n rurnfiao R 6.r:;ununloirurnfino rirtvifiq q q --- orrruo-ulorurnfiaorc fo g fio rr{flsnlTdororrruEl-u ocfirl?ioer6oqfl'rrnon{ qi.:riuoou6ooso.r qq aJ rfrao<irn'irrJnG rio + nn ryr:rsoor6ooar:uil:riuEr:rn-uu:rfior"do. d'triu n < c < B{q 9/sOreE nou ?la 3 a?'lilat,t[lt?t?ou::n c, H2 aJlnn?lerrrruoulu?t'tstu::o c2 H6 rrfi'a czHz firurnTrurnnn zc ciruufi'a crnu firurnTrurnnn g0 6'o#r.r ufi'a crn, unidndruri'a crnu 6.:firrmrid'ulurrorrurnn.jr rio z uns + fio rn:rrufi'eyrtr z rfiof iruruTruarur{'ahiryi'rniu 6.: fi dru'ruTr rnq ntil rrir riu Io Er rui's c, n, f iruruh rnn nrurnn'jr uri's c z Hoq B orfroetq 9'/ ?to 61 9v ty sa 62 aou ?Jo 1 or:fi.,lfiu - SokJ tv ?to 63 aou d1? rfi,,:doufi'l.rlYud = 290kJ 90 -Ae)d 6[1T0{nnnru?'l = 170kJ a./ Y 91.,11,[1,[ A Ea = = 11 --a--r4aaXvvoilo,Yn t{ o [TtT1 c 0 Et:''t R']T[n o il fl nT g1l unu n?,] il [1t illtl{1 0.: fl1:qN OlUtyir uu A a u 9 v A a1 ra^o a o q ry v l HO L1 tT',t3 il{ ttl t011l.{tjytll4U',tytuJua? [T.1:Jfl nTUl asil zunytr llinn.wru n:voiu (Ea) t a.r:J fr fi3sn oq n.: o 0n ril:'rv qrura4fio;fte.rnrirtri'ounrnfinff.:.rruonfrfirururndu 6.:rirtrdo-o:r$qEq araaaAt nlTrnoufl nTUl [y{ il?u[fl rJ 0 v6'ua,JU,,d6 { ilo [il:"ls nlTn100$afln0aaa10:nuociln10.]il tili1o3il:Jtil.ltuuonnoaan 496 illnilTOUOUnO'ril ln rfr s EJ 6{ a %'L#in'[r,ra ?1 il ; I ha-ta 210 - 120 90 kJ tv ?lo 9v ?JO 9,/ 1J0 9/ 1J0 9,/ fl0 fE5, = 120kJ lfraundu; Ar :gokJ
 • 62. Lads ivrsJ'lfl1asr{ t 191 eir rln i rr nr :-[ a rfr s a,r ly 9r,/ ?o 64 aou ?Jo 1 64 tr*ruoi'ul tr:Jfi ur,tl [nilqn] n, (o) +10 10 + ,:n,- -rilf, +10 -20 10 80 .. tHll2 t lHzlttzl (80) 2 L-:64 (10x10) ila osnau ila1 1x106 1 ertunun'r:fiIovrririrnuerd'ru : ri**unrr '[si'srunr:60 No(g) + ;"2@) 1 K - (1 xtol2y2 - 1X106 U/ tY o raaa a +vr9/ 4 e ? rTa oo nau ?To 3 BoHrirrJfifiSurn-u H- ld e- fr'urir ar:os nr uriill rrrl oiru a B. / BoH ar rur:n Eh unr unr:r:l fi slr*ur:J a.r rir pH uriutatuauri'flruruufinriou Ioudxnruqrilnr:r:Jfiuurr:ln.rrir pn 6a $n:o 1e.; ttns€irua AA Lil 0 tn runT9t (BoH) I A LTJ O 16iln;q$ri (H.) : a./X + 91.11,$ H (nro $rifi uGru; d ru n (BoH) ay rfrruryir:J fr fi3ur + BOH --,.L- B* HrO tY 9,/ ?ro 67 nau sa 3 (guunl ($n;o1 Note: rriurd urrYuri'un'lrr6ilLUflLrri (oH-) ein:o nnlurilu dnrn (BOH) n-u HrO L__ __+ Lilfruurilu (8.) fiov uir rurvi'r:J fr fi3m LLnv rfi orn'rrnvrfi uru mfr rG iltd' dAgt'/l mqaqm pH %osn?1 7 NH4O + HCI -----) NH4CI + HrO (LUadou) (n:o Lrri) (rnfi o ) i__-.a 4-a,q ea v j- ,, & % a A^ X ffoouff filiirir'tnd't6u.ttYuQoails.ln rir ptt To.rdlTasnluocfruaiin:unru:iGto.:rnnomrRortl.lqqqql.g er-.rliu orn:Jfifi3urrnfiofdrfiq 6a NH4ct rilurnfiofifieru:rGrflun:o lrfioornn:ouri + rundouldwirtrri r* Xoqfiftdr pH < 7 nrruaruu6ro.:rnfiodrfiodu la rfr s E r 6[ o t,u'[ri'in'lua x1 s,r i
 • 63. - rilns iYrEJlcf'lasr{ t 192 ei'rrlnirrnr:'tn rfisru tv ty ?lo 68 aou ?lo 4 1 : 1,000 A 6[1TnyA1U A u A FnTnynl u B u t)'l a.t V a// I O.1 Ul+ 0 9lT'l 6[? 1.[ 9/ 4,t A,/ o01,[}[ pH=3->pOH pH=6--+pOH toH-l loHlA 1 0-t' 1 IoHIB 10-8 1 000 ovoi'o.:froir Eocell ll 9u2* (aq)/Cu(s) ilfrfi?ur reduction (;f? unrlno) 11 I 9y A./ a'/ o.tl*u toHl 9y a/ a/ 9t.tuu [oH ] = 1 o-t' = 1o-8 M M ila 09 etou ila 3 pt(s) I sn o* ("q) I sn'* ("q)ll cu'* ("q)l cu1"1 Lrzut,tR'ril Lsnd-rTnmfinfd fl1il'rrn rfia Lo.,:lsi' ilfrfi3ur oxidation Yr (1J? LLo Lt*q) '. Eocell = Eocathode - EoAnode = (*o .34) - (-0.40) = +0.34 + 0.40 = +0.74 Volt ( uao.:'j1 il fr fi3 ur rfi q r o {'[d') ila zo stou fio + usnlnil&?ra{uoituiqnf,aanornTnilcrurrrl?roo cu, zn, Fo, As tu 6{1:A&A1goeilil Fe'* UA& Zn'* nr:*snTnnvn.outodl*ju3qnf, laroftTararrfior6ur6o:Juasi rriu Zn Fe Ag) ld'fi ormruuiavrf,rfiiudu arrur:nrirtd'lou*rlnilvvro.ruor'lrjuiavrfrr.rli'd.fruoTuo {ntr *; riluarnrirlfirfio d^dS nr:rfisJdrffnn:ourorlanv, cu zn Fe Ag urncrfiorilulr'rruurnn.rTnnrr-odcui. ,zn",Fe'*,Ag* Iourarnr:Jtuurfisludr Eo otnqr:rruuaoreir Eo oynu'it Fe2* llflr zn2. freir eo oh n'j't cu'* rn; Ag* 6.:rirhiTnras Fe uflv zn rftu6rfinq:ouirun'ir [qirftonnrtJrijulooou Fe'. ltds zn2* 6.riu6rfino:oulJrnn'j"r rirld'rru Fe'* llfls zn'* luat:ncnru 1 n 16 s il 6t o 1,r'[#in'[r,r a ?1 il i a+ 2+ Pt(s)/Sn' I (aq)/Sn-' (aq)
 • 64. 7 rilns ?Yru1d'lasr{ t 193 dr#nirrnr:'ta ufisa.r 9v 9v ?lo 71 grou ?Jo 4 1 ,iad6le,/ 1il6 uufir Lufin"L#nn1u uijusr:rj:vn ou c,VlrAAVlrAl Lilnn Lil tno6[1,ttj LLnr L8J tnonlTzunTauq Feo(oH) fina*n1nei1 fiunfio'jr Cepidiocrocite T raaa i a & V dr r lo u:Jfr fi3u1fr lfrqfruvt.:Hs.rq tfl'lr+ilfr fi3u'r Redox AeAAetYA€revaat nntT{u.J?J0tou? €10 ?J0 I tYt1ul{ ru0.10']nnlTvt']:il01U.JlanlTilo{nun1Tlnqflililtoug o619) ?1'l lfi stlsuoitg ila zz grau fio z urieTuT:Efirnsr ruri'rTul:firnofio.:d'rj:snou 6o frfinr Tsr6rrruoon'lryoi' rnnrfiEriloantsd' Iotrfinr:r6n oontqei'rar1u:ou (Bror) udorirlv{uui'rarrur:nmuqionr:r:Jfiuuuiln.:rorqruranfild'6 6ryru'lrluacnrrilqq g,/ Vl 9,/A t c),/ a 4i TOu Lqon?ltLn?Tuo01,[ .] ila ts srou zia s tr,tnr:rrurrsrfiaurs:rfinfinr:r6ru x,o r$ia'l#rfioEil q A A dc./ Y A LUnlTtzu't tn n 0u tfrTl eJ n flo? u1,$'t Lfl n a u Y A iq e,/a, u r n *1 L fl 6 o u fr "Lr'fi nir u zu fl rJ lJ 0 .t 6il't r:J :y n o u oan'lqei'soilnra;rail 1A rnv 2A rtiu Kro osrirld'onrnnfinr:unorutarrirrnfiouoonr urqinrn siotnr:tri'rfiofrunsilulli ortd'ar::J:snouoontqei'ro.t At , Fe , Cr , Sb , B , Mn uae ei rflueiu 91,/ 9,/ 7ro 74 aou ?to 3 1,6 1, 6-d i methylcyclohexene dimethylcyclohexene = CHt I cH. ryA, a T v i c i tito a a , j iq- y til0n0{t?uut€tT.]dT1{01nTofl1T nu{6f1ill:n01uT0tor14tJ0utolr uflo.:?']gofl-tTytt14il1nn$i0.1qt ffi?Stffi:g$ffiru'bffi# #"1Tffitrffi:l f;lHtr${-l ln rfr s il 6[ a %'[#in'Lr+a ?1 E r i
 • 65. 7 r$ner inulrf1asr{ t 194 air r['n i r'r n'r ;-[ n ufr s il Formaldehyde I formic acid (methanal) I tmethanoic acid) HCHO I HCOOH fln:TrurnnnqirrnTu tu:rsf iruru o luTrurnnaeirrnTu 6.:'[ilrilu isomer nTuqjqq- tr__tyfa %a 76 stou ?o z an:lil[anago06[r: o 6o c 6H|zo 2 o Xv i ^riofrri'o.:r3ruornnr:ffor:rurrJfiffiarfi{'urnsrriou firfior:rurlrd6r.iroyrilu:Jfiffiurfi A.' 6.:lilurJfifi3u1 Hydrolysis To.: ester IoEJ#{rnoolnn'rrrfio butanoic acid rilurufiqrnlruryi 9,/ 91,/ ?lo 75 aou zlo 3 formaldehyde fi'u formic acid lsomer 6 o m:fi fllil'rrn tfr uuflarTflT.rsfr.:1si'rurnn'ir 1 $ rA T a o/ ILUU LLgITJflAT Lil INNN 1ilil OI,INU(tlq (B) cH3cooH (ethanoic acid) (c) CH3CHTOH + CH3CH2CH2COOH (B) (butanoic acid) cH3coocH2cH3 (ethylethanoate) CH, = CH, + (ethylene) cH3cHroH cH3cH 2cH2coocHrcHu + (ethylbutanoate) (D) cH3cHroH (B) HrO € CH3CHTOH n:q[Lri , gr*'rri.: (ethanol) + KrCrrO, nTaL[ri , qr"rrj.,: ffi HrO n:ouri , (nyOrolysis) + CH3COOH n:ouri (c) ffi o @ @ @ (E) ila tz srou r?o + nafifluoav,lo{ruradlaoi yr o6fl uonr,{ a{rurad'[ad' lery fi 6on.xnr:d'r6 a,,runr'[nd'" rfi oorn:Jfi fiiu polymerisation tru u n? u $r.iu:sfi 'jr.i "fl ua a ri'u r,,l airur a 6taa{', OH n6 rfluoa o il + n H-C-H vnloflin6'[ad' (uruururn) Polymerisation lruunrru uriu -Hzo tcHzfivu a fi rf, u o nvd o Slin 6'[ s d' lq uilr n rfi o il fi ffi ur nr:err u uriuei o'[:J d n osyirt#rfi oler:.r afr.r uu uirl un rfi qdu drrlr tv{ pr fiqruaruuGfiuus.: ufitueit:J:rc ilunrrrufoufiqrura4figr 1 latd nusr:rnfi unsfinmernururduc q_,_--si__ti_ rurnn'irrir filrutdrirurutrta:6rfinm:ofind aiEpf'lv'hlr oirruo-unrsuyu.:ti'runiarorio'lrlflr riluolu ln ufi EJ il 6[ o t,t'[#in'[r,r a ?1 er ;
 • 66. raas infl1sf1asr{ t 195 dtinirrnr:-[n rfreJEr ly uo 78 cir un ofi'lr fi nn n a'[:d' (PVc) n odln:rifi u (pp) rnsfl oR alqiu 1es; rfi oorn:J fi fi3ur polymerisation ttuutGn lyrd aau ?a 2 ual[m:1tffgr rirufiu tfioorn nr:rTunrtortrnfisnrsrtqir:JfianTnnluanrrrfifioonErou'irrYo rir q eo e T a& - r - I tillnqnlTfln']uEr?0u-r.tg1 I [ounlunuilyt{ile.J9t 5 uT3[Ryt o{u fisr finluoi d'ufivrfi#a fivrfiria ua%yr:r'[rsi'q(u i& flilnlil t?,1illjl.tq - Y ' 4 .4 rl G' 6r ia aA d 4 s ra o{1,[u n']ufiuruotto1.{11T"1 lsn [:.Jiln'tultuytuotunliloytflo 6t tldrlsrurruorrrufauorn nr:t zurln firu.' n fi gt To rl'lunr:t zurtra fo slrir:l nrtr lfirir rS uorr 1 fi oriurio u ty ly 9t fla 79 oau to + zta 2 lrdc 3 rtnrfiu (Melamine) rflluar:rnfififiErillflunr:firnnra6n figor:hua1n6o c.HuNu unr,uq fiaEr:In:rafrr d'rd'q.t NHz I -A- */ " H2 -Y ^ s"--/-'totuu rarnfior:rurornTn:rair.:orrfiutsY'ir fi N riluorri':lrrnou'iruruilrn rnsu.rn olf r - Y ri'r'trJr.raruriudruru *nsor:roaaumr:J3rurruTil:fiu Tqunr:o:rosauornrJ3ru''rru!"rEr r.r ltul:J:dufi ru rilu o.:ri'il:snou; o;rirtv{nu:Jirurrx N .,irurururn uunsoror?irtofie'jrdluilfiufirjirurruI:J:6ua.: ,%idtuct nrrrutiluoS.: N fio:ronururorntrunrftu d.rrarndr.rnruiurilorfiurrirt:Jrurn 1 orfrrunrirtri'rfioornr: 'lil d aa Ud A tgr?'ru lln30'r0tflu5?Er [o tl{Ytflo '[n rfi s sJ 6[ o %'l#in'Lr,ra ?1 N i
 • 67. tilag insl'ld'lagr{ t t96 stti'nirrnr:-la ufiEJil .Ygnvajv-r?-a.tr sa 80 aou ?to s tsN%Nererrudrusrea0nitirnu ooriooHaaruruardon'ir 'ltru-u lrat; n-nnururnlufo{Ioufio.:ri':J:snou6irulraei 6o n:onlrru-u6rud'r c{rurirruiu (oi I ) r.r-n n ulufi s Io u fi a I ri':J rs n o u eir ulra ei 6 o n :olt riu'lri 6 ru qr-r - Y r4-.-e-.4---n- --..-"- , d a , ! - Aa o{uu tttjl.lilnro tljtJu0ilEt?il1nn?10vtloolot0o $nr 0onfiail[unralnir$rnufriln:o u-ivu t?Jil1t0ilsr't1{o un?1 ly t/ gA 81 SIOU flA I glucose, cellobiose, maltose, ribose or n si'r rfi o ntulovr ri fl'r rJ1:n uu nrir qrr nlei s il:s rnn 6 a YtA 1. U19'1flliltnnntOU? (Monosaccharide) = glucose ribose galactose it 2. 1{'1nlnttltnnng (Disaccharide) = maltose sucrose lactose cellobiose Yr4r 3. frnrnlrutnnnlnr! (Polysaccharide) = cettutose dtn bctase amytase B - gatactosidase o-olilum:il:ttRyt enzyme nioel-rtitilfiffiurtuRtfifiior ila az oail fio I it'rr,lo1nu:,rdfifiSsrsrsoarnfin:vrirn-rnaioofieirriltru'rn i,o*&r t'rurfro.:otnrr:.::Jfrffiur = 0 lllrlsrlT.l:Jfrfi3ur6'oa.rn n-unr:n:so-o (w : r= "or0 ) 9y ty ?ro 83 aou sa & finrrrilfi suurjnoTa,r rarufrru rvirfi'r,rTnmf 6[of I e/ dT ar a'ln n0 81,[Tnu lil tu1*9t1J SDtPriu, - r Prd., i qe,/ t?'ro LH zu nr? illJotk rruuqi'ruriouunyH fi't lvirrYu Tru rruusi'rut o.rrn ut,roi'fi rfi ru = Tru rruusi'rut o.rrn urril nfi n er q Hto Irurruuqi'ruto.rrnuuoi'finq = Trurruuoi'ruto.rrnurr?rnfdrfiruq 9/r .'. :nvi'.r 6[0.] finr:tilfi u%Ltil n.,:Iru truuoi'ru rvirri'u '[n rfr EJ il 6{ a lt'[#in'Lun ?1 E r i
 • 68. r6[ng ?msld'lagr{ t 197 drrinisrnr:'tn rfisar lv ua 84 lv ?to 85 ly aau go 2 cl tlTf nniln?[ o Vo piu V- 9ru lv aou ?lo 1 s-[ry) , 2s t- r V :Jaioun.til't u:0 A&, illnn{v{un01,[ a1n 1)E, : I(D- Kna{ ,. z Lr ItTtnnilnlt 12e+ -mv2 ltr..lndilna?0 Epr = Ew msh - 1rr'*1u'22 msh : +( ?mR'lg*+ mv, 2[s )B' 2 @ 1t vnatt mgh - mgh - t7 v nn?.: 1tr' * !mv' 22 !( ?mR')4*! mv, 23 )R' 2 .'. ?lr.lnnild'ufi.,:duriou V = V, = U" 1 n lfr s ar a a r,rt#intn n er e,r i il nqfl.t6[o v=vx:ux = 10 cos60" 6gh 5 Uy= 10 sin 60o Ux= 10 cos 50o
 • 69. a rilns imslrf1asr{ t 198 air rin i rr n r :-[ n rfr s a.r tv 9y ?ro 86 aou ?to 4 g 16 X a1n o:b o:bx n'tTnTroo = 0, fl?'lrulTril1nflgtq -+ Ee -0 , Ekmax n1rnrr6'qNln6[gt, Ft?1ilu5r = 0 -+ Eomax , Eu - 0 Aa 4 o.l zuo Gm e'/ e'1/ gurinnrrTnn tflelo) R, (R 9lo'l?oo1n Gm R2 Ri Gm R2 (4R)' 1 _o| 160 o bx : ob 9v 9y ?to 87 elou ?lo 2 fior:rB1nflT'l fiorrnm N?n6oarj3o AA 0.25 ?%1?'l OO A,C,E - OO B.D+-r- rio 1,3 unr t (s) Ep {X -----.)i e r-k oI I ar/ d a./ n0 0ltTnl9T,ln.l.1'l% Ep, = Erz*E, 1rca' - 2 (!k*') 2 2 ) VA J' x = 10 sin (fit) '[a rfi er ar a o r,r'L#in'[r+ or m e.r i x(t) = 10 sin (,rt) aln6[iln17
 • 70. lonH ?mg1r['lan{ t 199 itrri'nirT nT :'[n ufr sa.r n 10 sin nt 10 sin rrt .TE sm- 4 n 4 0.25 iurfi 2.0 x 108 Y er, a/t A *rHunt o.:unl.lt,ttyt h- n')AAL (770)(80) A UIII a v 2 Stbo B ll%rr:o'[oi zs firthu T sin 53o T sin 53o olnril 2T sin53 " = mg(u nt- t= lv ?,o 88 tv aou uo 3 AA ttT{9t.1ttr0n FLo Y (+)0x10-')'e) = 2x108 N/m2 9v ly ?ro 89 aou zlo o T cos 53 zr( !) :.5 , T= (40) 2sN T cos 53o 1 a rfr s il a a %t#in'[r,l er m e,r i T sin 53o
 • 71. r6rdn iyrslcf1asr{ t 200 eirrinirT nr:'[nrfrsil tv ly ?ro 90 aou ?to z lf s : tanO mg sin @ 6{NOn -+ l"tmg f: pN- rosO - p- mg sin0 mg sin0 mg sin0 tan 0 lv ?to 91 A il{41Til'l lv aou ?to AP 0.9 11n.1 mghl : u: 1n -mu'2 5 m/s x 1J1lJU 1n -mv' : 2 V= mghz 4 m/s farcl,aggt Lru uruuailn?lil rT?frnn.: rilu fa./dA&cr Lru rrut+a il n?1 il rT? fr erT%1ill.r - p, _p, - mv-(-mu) - m(v+u) = 0.1(9) - 0.9 kg m/s + I ln rfr s ru a a ut#intusr rr e,r f | 'mg cos 0
 • 72. raas imuldlasr{ t 201 rir rln i gr n'r :-[ a rfi s &r 9y 9y ?to 92 aou ?to 3 M1 _*, 23 :M3 AAQ/alAa/ta./tU lJ 0.1 til n ? r}[9t L 9t u ? n il Ty 9t u L 9t u ? n uFt ?'t il 9t l,t t?11 n u P*-Py =P, Mtg-Mrg _Mrg 2A34A -M3 , A, Uel A L T = Ft'.l710'l1,[ Lq01nLflTo.lT.l Ml-M2 23lv ?lo 93 lr'/ aou ?lo 16 :J3rur arr o.t rrYi.:Tnur V=m p 2 5x103 = 0.4x 10-3 T+F" - mg T+prrarVorug = mg T + (1000X0.4 x tOt Xl0) - 20 T - 16Nm' '[ n rfr s ar a o u'[fin'[r,r er tr eu #
 • 73. rans ins1fl'lasr{ t 202 ai'r#nirrnr:ln rfrsJil 9t/ 9,/ ?,o 94 aou ?to 3 4 rvir l l fr'.:.1'l ltR'l UIU:Y U U u - lm"t2 TJ2 -u1 : : a 1 ;*our, }-'' T2 I 3T T a J 9r/ sa 95 9'/ AOU UO 01nlfla1n e./iAo. 1,[O U L1*0.10'ln 01n1 gf N Fl?'l tl tT? u'ln .'. & )Po P1 )Po)P, 0 0n 6[uTTUlnlstfl fr'nto.: Bernoulli) P2 600,000 Hrrj3rulqr ru 1 ur;ulnl &V' -T, (t)v, (p, ) LLfiot'jr P, > % il qer P2 fren'rrud'u % > P, rirtffignoYutiliiunoed'ruuu q 27oc P,Y, T2 (zoXr 1oo) P, (H tv ?lo 96 9r,/ aou ga 3 300 330 V2 - 20,000 m' Gorflur3u 20,000 x 30 : 600,000 ulyl ln rfr s il a o lt'[#in'Lr+n m er i
 • 74. rons imeJlollasr{ t 203 etr rln i rr nr :-[ a ufr a a,r l),/ lY ?la 97 aou ?to 4 30 F, 00 z?o ga nou fia 2 nrcoflrtr finerrurJreTr'lfia rvirn'u eo rsu6raJn: 9y aJ6-tqtta./-A R'tT{14?9t.11JU1q [Uiln?1?An => Rll^tLflilOUetq It T2O _I - lolosl-L = [U)'"r, 12 [n,J - 20los R2 "R, = los R2 ')3 -R2Ft J -30m 1 10 R2 of a'l}b?6tt m = = nTyontf't :> i'grn o ri:yu'j'r.: nruenri':to qTdri'nqqJq (uno.:'jrfl ?'t tl u'trlr^trYnrurnn'jr 30 cm) - (1)I -+@ s-f .tf 30-f f = 60 cm n?tilu't?Tn.lTrntri'mrflu + -) nrrenr{r ly 9t/ 5 ?lo 99 aou ?to 2 2 Cfisrri-"'----.lf dAr,6n. unuftq d+ - ("-1)^ uoufiq u* - nl. L ( 2) -L ln rfr s il a a %t#5ntr,ln n er i
 • 75. rcr6rs irnE 1F['rasr{ t 204 itr rln ?rr nr ;-[n rfi Er ilr 9,/ 9t / sa 100 aou ?lo 2 ilal 01 aou ila 1.5 a.t 5l q,/ a.t 8 AT1n1T LHT| nt{'t1,ttLfl.l 7 5% =[#)ooo) - 37 5 nLilt,t$ 2s0 - F A 37s A 1.5 E A m' ,.6. 2 A 9t0 ilq 1"1 )"2 s{erenqA (e. ) il an nry?rufi rirtri'ru ruvTn rH go'q - sin0, sin90" - sin60" - "11 2 9v ?to 102 aou 9v ?a n. ?J. Ft. t. 3n nn$ A 29t nn$ nnqt Ft une 0 9'/ fivi'o.rflr ufioe'rnnlTn;v 16{ Lr6(.r rLfl.rfirir rtun:y 16.:td'6n'ir 116r.rfiuq.l c)/ f.:fiurfr rfiqornnr:fi'n rH ud,r ssyi'ot,rnnun'r utuH rrri.I rA9,/j Ltn U !Lfl',] fl?'l { n n1.l ll9l?'l lJ LlJ u ell n n 6[91 q j r r T do q e,/ e,/ L u 0 tL fl{ il'l u tt il 1A Ll n 1 T 0 u 9t Yt r Ln n'l r ru tn 3.J tt 6[.] n q R.l fl1T1ili.',:'lo 01n1F[ '[a rfi s il aa u'[#inl[un tr ar i
 • 76. lang img"lrl'lasri t 205 etr ri'n i rr nr :'[ n ufr s er lr'/ UO 103 nau ila 4 25 LL fl.,]1J 1,['t U LLn l,[il tJ dr #rUqat 01 nril Ft?'r s.J ul?Trnl rTn(u tLt,r? rL 6il.r d'o nTufi o oTr t n-flq = 25 cm 9/9 ila tot oau rTo + r,iroornnorl:vn e'hJnroqoil:vq e "d z-.E,urt 2qEBEAq Ar rB l I X l-X I 1m ru oofdnu1illdfllq EA KQo ) t; 2q x' 2 2 X x'-4x+Z o (rp-o) EB KQ" (1 - ^)' 1 I-2x**T 0 rl q x - 2tJ, x : 2-J, ffi) 2a) -bt I A L1A0{01n ln 16 s s{ a o ?bt#intun rr ar i x<1
 • 77. lonEJ ?ms'lrf1asri t 206 dr#n?rT n'r:'tnr8sil A.ldtt n? LnuilTva a ofl1t'11,[ c;" = cl *c' = 50pF a/'A6la./dl y{ n {.,1't lAyt flv 6[ru Lugt ? Ln u il:yQ u - lcv' 2 - +(ro x 10-6 Xq) 2' = 2.25x 10-4 J ila 105 aou ila 3 z.zsx 1o -a 9,/ lY ?to 106 stou sa 2 lr,/ uo 107 rlU fi q ofif;izrt,t1 o 6r%1 N'h{ fl 'r rvir fiu o,q Av d, ret . aJ KQ ilG[nu lil]$11tl't1nu a 4t+1) 2) 90" ugor.:'j'rrflu ?.:o: C fll.r't rutrnhilr ( rr n ror of; il q ct gt* rin nr na"n d'r.: ri'ulfl uguri d'nsi'lrnhilr nrnnri il oogurinnl{ V - q lr,/ 5l d ila 2 'luzlnrsfr v(t) - vm osiizr,l1o 1,t,ll - 0 1nna.rn1r "(t) - V-sin(: r 4t), i(t) = r-rirrfr t cD = 314 radls nrvunfrfl't1ruqirrd'nri Is nc[- / v'' ': i' aou a 1 n rfr Er il a a ?bt#inelr,u or m ar i
 • 78. [6[ng iYrEJ'Ifi'lagr{ t 207 et'r rln i rr nr :'[ a rfr er a,r A zuo 4. fio l),/ lr,/ ?lo 108 aou ?to 9v ?,o 109 aou 1, 2. 3. 4. fio 9'/ t)'/ ?to 110 stou ?o 3 crl-Znn 3r4 - 20. 14F f - 50}{z olnn:rul il%nrrLL6[=o , i , Vl 9,/ a d A i? 9t'l?10'l1A LOO'lnil LA 0T 910 Vr_, 1. nn$ A zuo 2. 3. =% J' ri r ff.:'lrnh1 r fd nil r ft u rfi o du L illl'r vr .: o :fi fr R rvir #u(llo, 150 I"Jnit 3.6 P kW.hr P b+ 1000 / 150 i'aei- tv ?to 4 nn(U nn$ nn(U valv io fl r a nd fr'u nr :n r u q Er Fr x1 aJ u %r s o o u ni uTa u ctll rni ooisr u r.i t,lln n c f u da A .l y A,, U f tYl;€t?{Ylil 0 n 0 tgn?1 iln u1il Lil [o:t?]l iTru vr o ouIm:o (Bluetootn; t"fi.: d6ur l:r r:o lun a o oyl a a o r:arquei' 6 rfi n o:a usuta rl:a m rirt#rfi oi.r fi uv ud'r uv nrcyr us nufl'lTtTa{l!d.: U,tlee , i x - ray [tJ to?on?']il14u1tlaaT?oflouTaguqtR T0uT? v RB mv2 R mv2 R V BR -[a u8 Er Er 6[ a r,tt#in'[un ?1 il i F. qVB _ q
 • 79. rans inslcf'rasr{ t 208 iirrinirrnr:'[n rfrsar 9'/ lY ?to 111 aou uo 1 0.27 I- 0.275x10-em 0.275 nm trt ra 112 oou ?to 2 n=2 ri.: 6 r fi n o: o uEir EJ n rr il eir r er-n f t z v rirtfb r fi n or : o ufi w n-r.: 1u 1 2 ev rrirrur{u a r o a il talot:rou rirl#finn-.r.r'tu -13.0 + 12 = -1.6 eV En_ +n- -1.6_ # n = 2.91 .'. ori;frufd 2 il v2-v1 "( , _ 1 ') f. )"2 )", ) 6ilil n1 r:J :r n fl n'l rnihlT qr 6 r fi n nin W+e MV 6.6 x 10-30 lv ty ?to 113 stou ?lo 4 ornTo wi @-o - W+eV, -) O - W+eV, -) @ hc ), hc 1,1 hc lv2 h"( L- 1) : (r, L' ) e(% -v,) .(% -v,) '[+ ;) lnrfisilaa%t#intuotrrui
 • 80. lang ?ner1r['lagr{ t 209 etrrlnirT nr:-tnrfrsil 9rr0 ra 114 aau ro 1 e +1 t?N-t'uc+!x 0 qrarrio 1. e +1 t tY aci f d ?ta 115 srou ga 3 0.465 tilflco[ana:o}tt?aa -!e+.lc -+ 2y -?. - drfinqr:ouftrurn o.o0o5 u 0E --+ Tn8qr:ou rurnrvirdrfino:au 0.0005 u+l V a 6rr uvt dsn N dDIDtl lsD Irnloou (D -+ hifirurn 0.0005u+0.0005u = 0.001 u = 0.001 (930 Mev) = 0.93 Mev .'. Iv-ln aurtsinsei'r fi iln-{.:ru 0.465 Mev tYlYf'dvdg/ sa 116 nau so 2 oilu%tanoc[14%ox0o1{?1:4no'l}t / v d u q i ' u T a a o4v I c X ^o't{auflfl4tJuTaun't[0{11{[?n1il[Yt1nuilil1.[T0u[nnv{ao o.:Yn[14fi1.[uutnntn1,[v,tuil?1J0.10?.: funfufiu.reirurdsrryirfu d'ror.ro"uvrfTno::ouTnnTouhifinr:raruu:auor-ruotosrirlrfinuuulnnrfiuor'r u€9 0l{YtTYlnoluq ila'ltl srou ?ia z nrierom:rfirarnuqq 'lurir.:nnr.:rdaufiurrerruor'oorfiEreirirorilunciruorruru.::Jo.: osrordourrireiqrr:rfraut uiufr zt &-eau6tsqgq rurroru o.ruumr.:souflroiruffqlqcr:l.lonlurrn'] 18.00 u. r:rov#.:rnortfiunajruorruru.::Jor 1:rdnqer6nlq AaUreuadoX firo s rffurrriur'rei'r u uasa so n n.:t:Jnfo runuoer orfr o ti tir ru o.: n.:fiurur nirunar.:ri'arrXrt:Jmr.:fi sr ud.a es'rlroonaslnu nnilqr?emuilh (T'rflr+) ol?tlilr?1s[n (:rfirun:) o1']outtunilriorhl:rdnruril om:Jar${:rfiftu) orrun;1:rdtruu; unvottt-t 1:rfirrqun1 qrrrudroYu o r d , u al,le ' I - t e"[u$qi n;tilr r:ro g rfi un6i ruotlon::rfi1d'o cir.: rurnfi qo o n { ru d'rq oo ooduovufi u 1 0 - 1 1 nci ru q - Y A - d Ve a v q -- -- A t v A a r oluuo'nfrosntrnorffuloiyrrrfiflovfiroon"lurrnr 18.00 u. 6o nejruorrirnGoorr:rfinqun rnsn6iil i" - A & t a a aa o'r?mfl1n{ac[Til1uqail't fl 0 nflilo''l?€r1.[9r14T00'l?T'1fliln1l '[n rfr s il 6{ a ltt#intua?1 il ;
 • 81. r$ns ivrslrrlrsr{ t 210 drrlnirT nr:-tnrfrsru ila fa nau #a + rdar.lfirtreiilil:crilqdnTantsYocrfrr,toeoorfi nriduTosdail'lilnrolsi 1. nn tvl:rslutdout'tq:*nrnru Innosri''udnlnnrnfiarrirfiror{arfinEi rrosn'udnlnnlsioanornor.: ar fi qr ei 6 lrirlri'finT n nto"'ril un nr r 6 uvrtrfu 2.en tn:rclutdauilnttntJ Tnnasra.-udnTnnlsirfrnror.:orfiqrri 6.:rirlri'nnrnnr.:{usJlurun.jr 4vat nnrt6u rrnsn'ufin Inntufioaonornor.rorfiqrd 6nirtri'rrn'rnrrdnTnnrnfionnrrduurrurun,irnnr.:fu 3. nn tvl:rs1ut6ouf,umnru Innosra"'udnTnnlqirrirraror.:orfioEJ 6.:rirlri':J:crmnfioeivrr.rdnlnnlEi a ril ur1 giou rasil:s ryrFryrr.:6nTnn nafi o ril uq ouurr +. fio rlr:rlorn3:Jlut6oufiurnru Tnno;ra-urfrugudger:rrirnror.:oT find orlorfioEio;duvrrrfiss qi'--ci"--- nsfuoonunsnnilr{fiflocfuqrnua 6os'lildorul:lvrtfinrnfrontatsi 6.:rirlri'rrnrnar{iuuncnnrrdur:r.lrvirniu 9lU tJ il t.] Uq o rin.:otnfl$ 4 o.:gt't rio ttg srou ?io s otiaon,irod 4o 50'qtg q nr:ruotttluorrtnfroorjn.:orntouflrrurnntoriouduoqjn-urirnr6oqro.:druililrfi#.:rnsr IA A t ' v __.a^ _A-yy- | y .t!_1!-.^_' -t . J rl .,-- .a c d a110.1e'l'llfi1*0tlrl'ltvl']nudsaaoiltJfl.o[naad rir{arrnnorint6oonliiu'[rlyrrtrnfla fiosrua{rfiuorrrnflo q t vA- i , ^ i ? a u?l1 tltn n?'l ruyt fl.: [n a yt 0 u 6tr nc6o o dr ni-l{!{ ornlonri nurdlrrtilri#.:rnorfiuorrrfifrofinc6oo 18a{fl1 +0fi16:iqr{ fliln?{lynt ., #ttnqrliuollrilfladnsfioo ts 0.rfl1 50 v,l6:Jor.q s -& a q o{rlu outfiutlnriastfiuorrtufraode.:n'iroun:rrny{ e 1B a,:g'r 40 filfirJor - 13 a{er..t so flfi:Jorr = so fi16:Jqr (1 o.:Fr"t = oo f,16:lqr) // ila tzo srou ria 4 M,l ,*5 I llI vn/ o1iln0n1:or.15ndknruo-ru |u=o ornTovrf riruuotd' Mr = rurnra.:r#ouri.: MR = il?nT.:rJolyi.tsrururi.:ornretttnctd'oty{fi1 vr = omrurirrJnrsra.:rd'on^{6.J VR = orrrut5riln'lulo{u"lultuei.:ornrg re__X tilriluo?st?u']1.{ = lrurruuqrlruto.:nirtfiorrr6.t M*Vn - MM MR = MtVt VR il? n:? ilfl o{1J o.t u'lu = tJ? fl u,lu * ru? nt o.:n-.: ldo rwird 6o'[iln-u sJr u e,/ y 9t.1%1t MR * Mr M. N. M,+ ' ' 'u* MR = ',[,+;] 1 n rfr s il d a %'[#in'[r,ra ?1 il ;

×