V fbev 4vf az eu-ban2010

417 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V fbev 4vf az eu-ban2010

 1. 1. Vállalkozásfejlesztés Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK
 2. 2. Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban - aktualitások
 3. 3. Áttekintett kérdések <ul><li>VIK: Versenyképességi és Innovációs Keretprogram </li></ul><ul><li>Small Business Act </li></ul>
 4. 4. Miért fontosak? <ul><li>Globális tendenciák </li></ul><ul><li>Nagyvállalatok versenyképessége </li></ul><ul><li>Európa lehetséges versenytényezője </li></ul><ul><li>„ Tudásintenzív gazdaságokban tudásintenzív vállalkozások” </li></ul>
 5. 5. „ A nagy felismerés” 2004 <ul><li>Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: &quot;Az Európai Parlament és a Tanács határozati javaslata a vállalkozás és a vállalkozó szellem, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV) többéves programjáról (2001–2005) szóló 2000/819/EK határozat módosítására&quot; </li></ul>
 6. 6. Problémafelvetés (előszó) <ul><li>(1) súlyos problémák vannak az európai cégek, különösen a KKV-k versenyképessége és korszerűsítése terén. </li></ul><ul><li>(2) A hatóságok túl bürokratikusak és egyáltalán nem hatékonyak, ha a vállalkozások elősegítéséről van szó. </li></ul><ul><li>(3) A KKV-kat képviselő testületek, a hatóságok és az Európai Bizottság között nincs együttműködés, ami előbbre vihetné a vállalkozásokat. </li></ul><ul><li>(4) A KKV-kat támogató nemzeti irányelvek között nincs összhang. </li></ul><ul><li>(5) A tagállamokban nincs alapvető hosszú távú stratégia a KKV-k számára. </li></ul><ul><li>(6) Súlyos problémák vannak a bankszektor és a kockázati tőkések részéről a cégek (különösen a KKV-k) pénzügyi támogatásával kapcsolatban. </li></ul><ul><li>(7) A KKV-k kis mérete és a megnövekedett kockázat miatt magasak a kölcsönzési díjak és </li></ul><ul><li>(8) nincs tartós KKV-politika </li></ul>
 7. 7. További történet  <ul><li>lisszaboni stratégia új kezdetéről szóló, 2005. februári közleményében a Bizottság javasolja, hogy az „erősebb és tartósabb növekedés megvalósítására, valamint a több és jobb minőségű munkahely teremtésére” </li></ul><ul><li>A „versenyképesség, az innováció és a vállalkozási kultúra támogatása a növekedés meghatározó feltételei – lényegesek a gazdaságra mint egészre nézve –, és különösen fontosak a kis- és középvállalkozás számára” </li></ul>
 8. 8. A megoldás: VIK <ul><li>Versenyképességi és innovációs keretprogram </li></ul><ul><li>Integrált program, koncentráció és szinergia </li></ul><ul><li>Részprogramokból áll </li></ul><ul><li>2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig </li></ul><ul><li>http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/docs/com121_hu.pdf </li></ul>
 9. 9. A VIK céljai <ul><li>a vállalkozások és különösen a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének előmozdítása; </li></ul><ul><li>az innováció támogatása, beleértve az ökoinnováció támogatását is; </li></ul><ul><li>a versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; </li></ul><ul><li>az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása valamennyi ágazatban, beleértve a közlekedést is </li></ul>
 10. 10. „ Egyedi programok” <ul><li>a vállalkozási és innovációs program (2631 millió euro a vállalkozási és innovációs programra, amelyből legfeljebb 520 milliót az ökoinnováció támogatására fordítanak) </li></ul><ul><li>az IKT-politika támogatásának programja (801,6 millió euro ) </li></ul><ul><li>az „Intelligens energia – Európa” program (780 millió euro) </li></ul>
 11. 11. Vállalkozási és innovációs program <ul><li>a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, valamint az innovációs tevékenységekbe – beleértve az ökoinnovációt is – történő befektetések eszközlése </li></ul><ul><li>a KKV-k közötti együttműködés kedvező feltételeinek megteremtése </li></ul><ul><li>a vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is </li></ul><ul><li>vállalkozói és innovációs kultúra </li></ul><ul><li>a vállalkozáshoz és az innovációhoz kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform. </li></ul>
 12. 12. Hozzáférés a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz <ul><li>a kockázatitőke-alapok beruházási volumene és az „üzleti angyalok” által támogatott befektetési eszközök növelését </li></ul><ul><li>a KKV-k hitelfinanszírozási eszközei áttételének a biztosítását </li></ul><ul><li>a KKV-k számára a pénzügyi környezet javítását </li></ul>
 13. 13. A KKV-k közötti együttműködés <ul><li>a KKV-kat támogató szolgáltatások előmozdítását </li></ul><ul><li>a KKV-k határokon átnyúló együttműködését segítő intézkedésekhez való hozzájárulást, beleértve a KKV-k részvételét az európai szabványosításba </li></ul><ul><li>a nemzetközi üzleti együttműködés előmozdítása és megkönnyítését. </li></ul>
 14. 14. A vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is <ul><li>az ágazatspecifikus innováció, a klaszterek, az innovációs hálózatok, az állami-magán innovációs partnerségek és az érintett nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, valamint az innovációirányítás alkalmazásának előmozdítása </li></ul><ul><li>az üzleti innováció érdekében a nemzeti és regionális programok támogatása </li></ul><ul><li>az innovatív technológiák alkalmazásának támogatása </li></ul><ul><li>a transznacionális ismeret- és technológiaátadásra, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogok kezelésére vonatkozó szolgáltatások támogatása </li></ul><ul><li>új típusú innovációs szolgáltatások felderítése </li></ul><ul><li>az adatok archiválásán és átadásán keresztül a technológia és az ismeretek előmozdítása </li></ul>
 15. 15. Vállalkozás és az innovációs kultúra <ul><li>a vállalkozói kedv, a vállalkozási képesség és kultúra ösztönzése, valamint a vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, különösen a fiatal vállalkozók tekintetében </li></ul><ul><li>az innováció, a vállalkozásfejlesztés és növekedés számára kedvező üzleti környezet megteremtésének ösztönzése </li></ul><ul><li>a politikák kidolgozása és a szereplők – beleértve a nemzeti és regionális programvezetőket is – közötti együttműködés támogatását. </li></ul>
 16. 16. A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reform <ul><li>A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reformot érintő cselekvések magukban foglalhatják a következőket: </li></ul><ul><li>az adatgyűjtést, a teljesítményelemzést és monitoringot, valamint a politika kidolgozását és koordinálását; </li></ul><ul><li>az ipari és szolgáltatási ágazathoz kapcsolódó versenyképességi stratégiák meghatározásához és támogatáshoz való hozzájárulást; </li></ul><ul><li>a kölcsönös kiválósági tanulás támogatását a nemzeti és regionális igazgatásban. </li></ul>
 17. 17. „ Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act” Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport
 18. 18. Előzmények <ul><li>„ A virágzó kkv-k révén Európa felkészültebbé válik napjaink globalizált világának bizonytalanságaival szemben” </li></ul><ul><li>„ A kkv-k szükségleteinek kielégítésére irányuló politikáknak ezért teljes mértékben kezelniük kell ezt a sokszínűséget, és be kell tartaniuk a szubszidiaritás szabályát.” </li></ul><ul><li>ÁTTÖRÉS AZ EU KKV-POLITIKÁJÁBAN??? (félidejű vizsgálat) </li></ul>
 19. 19. Ambiciózus kkv-politikai program megvalósítása – európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „small business act” ? <ul><li>Társadalmi elismerés </li></ul><ul><li>Egyéni döntésben reális lehetőség </li></ul><ul><li>Gondolkozz előbb kicsiben! (a szabályozástól a közszolgáltatásokig) </li></ul><ul><li>Elismerést kapjon a kkv-k központi szerepe az EU gazdaságában… </li></ul><ul><li>Jobb környezet minden értelemben </li></ul>
 20. 20. A 10 elv lényege <ul><li>„ olyan egyedülálló politikai partnerséget javasol az EU és a tagállamok között, amely összhangban van a szubszidiaritás és az arányosság elveivel.” </li></ul><ul><li>segítik majd a politikák kidolgozását és végrehajtását mind közösségi mind tagállami szinten </li></ul><ul><li>egységes feltételeket teremtsenek a kkv-k számára, és javítsák a jogi és igazgatási környezetet az EU egészében </li></ul>
 21. 21. A 10 elv <ul><li>Olyan környezetet kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget. </li></ul><ul><li>Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez. </li></ul><ul><li>A „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni. </li></ul><ul><li>A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kkv-k szükségleteinek. </li></ul><ul><li>A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez </li></ul>
 22. 22. A 10 elv <ul><li>Meg kell könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését. </li></ul><ul><li>Segíteni kell a kkv-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes piac nyújtotta előnyöket. </li></ul><ul><li>Elő kell segíteni a kkv-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi formáját. </li></ul><ul><li>Lehetővé kell tenni a kkv-k számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák. </li></ul><ul><li>Ösztönözni és támogatni kell a kkv-kat, hogy részesüljenek a növekvő piacok előnyeiből. </li></ul>
 23. 23. A konkrét megvalósítás <ul><li>ELVEKBőL A KÉZZELFOGHATÓ POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK FELÉ  </li></ul><ul><li>Az elv gyakorlatba történő átültetése érdekében minden pontnál konkrétumok </li></ul><ul><li>AZ SBA VÉGREHAJTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA (Tanács-Parlament-tagállamok: jogszabályokba történő beemelése a 10 elvnek) </li></ul><ul><li>A kkv-politika bevált gyakorlatainak megosztása mint segítség </li></ul>
 24. 24. Pl. VI: a kkv-k finanszírozáshoz jutása <ul><li>Megkönnyíteni különösen a kockázati tőke, a mikrohitelek finanszírozási formákhoz való hozzáférést, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell kialakítaniuk, amely hozzájárul a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesüléséhez. </li></ul><ul><li>Konkrét forráscsoportok bemutatásától a vállalkozók szükséges oktatásáig </li></ul>
 25. 25. Összegzés <ul><li>Komoly figyelem – szerény eredmények </li></ul><ul><li>A közvetlen vállalkozásfejlesztési beavatkozások, illetve az ajánlások nem feltétlenül érik el a megfelelő hatást </li></ul><ul><li>Valószínűleg az érdemi segítség leginkább a közvetlen szubvenciókból jön, ami pedig ellentmond a nemzetközileg elfogadott vállalkozásfejlesztési logikának. </li></ul>
 26. 26. Köszönöm a figyelmet!

×