• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
304
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Vállalkozásfejlesztés Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK
 • 2. Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban - történet
 • 3. Kezdetek
  • A kisvállalkozások megjelenése: az 1970-es évek az első és második olajválság időszakára tehető
  • Korábban: a kis cégeket az elmaradottság jelének tekintették, a nagyvállalatok és a tömegtermelés a gazdaságos
  • Nagyvállalatok megrendülnek
 • 4. 80-as évek
  • Az EU-n belül tevékenység-kihelyezés (outsourcing)
  • A 80-as évektől ismerik fel igazán a jelentőségüket
  • Európai Bizottság: „a KKV-k döntő szerepe az új munkahelyek kialakításában”
  • Durván 90-es évek elejéig főként foglalkoztatási kérdés
 • 5. 90-es évek közepe
  • Folyamat: nem csak foglalkozatás, hanem egyre inkább összetettebb kérdés
  • KKV-k kedvező hatást fejtenek ki társadalmi és gazdasági szempontból is:
   • Munkaalkalmat teremtenek – a munkahelyek kétharmadát biztosítják
   • Erősítik a versenyt – változatossá teszik a gazdasági tevékenységet
   • Speciális igényeket elégítenek ki
   • Rugalmasak és könnyen tudnak alkalmazkodni a megváltozott környezethez
   • Ösztönzik a vállalkozói szellemet
 • 6. Napjaink
  • Világosan látható, hogy nincs egészséges nagyvállalati szektor jó kis- és középvállalkozások nélkül.
  • Gyakran pontosan ezek a cégek jelentik a fejlődés motorját
  • Következmény: jelenleg már a kis- és középvállalkozások támogatása leginkább versenyképességi kérdés!!!
 • 7. Maastrichti Szerződés
  • Rögzítette a vállalkozáspolitika jogi alapjait
  • Európai Unió politikailag és gazdaságilag egyaránt nagyhatalommá váljon…
  • a Szerződés előírja a kis- és középvállalkozások támogatását, a versenyképesség közösségi szintű javítását
  • 157. cikkely: az Unió kötelezettsége a vállalkozások, az ipar és az innováció segítése
 • 8. Jelentések a szektorról (1992)
  • The European Observatory for SMEs
  • A jelentéssorozatból 1993 és 2004 között nyolc kötet jelent meg.
  • A jelentések létrejöttének két célja:
    • adatokat szolgáltassanak a döntéshozóknak, kutatóknak a kis- és középvállalkozásokról,
    • valamint a KKV-k gazdasági teljesítményének ellenőrzési mechanizmusát javítsák Európában.
 • 9. Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás a XXI. Században (Fehér Könyv 1993)
  • Az európai gazdaság gyengeségeinek okait próbálta feltárni
  • Először kezeli úgy a kis-és közepes méretű cégeket, mint kiemelt célcsoportot
  • Alkalmazkodás és együttműködés
  • Nemzeti politika része: javaslatok egyszerűsítésre és kedvező változásokra
 • 10. Integrált Program (1994)
  • „ Közös Lépések”
    • együttműködést célozza meg a tagállamok, illetve a tagállamok és a Bizottság között
    • Gyakorlatok bemutatása valamint átvétele
  • „ Minden területre kiterjedő oordináció”:
    • Egyrészt a KKV-k érdekei is helyet kapjanak a közösségi politikák terén (kedvezmények a kis- és középvállalkozásoknak),
    • másrészt növekedjen a szektor részvétele az uniós programokban
 • 11. Lisszabon: Foglalkoztatás, gazdasági reform és társadalmi kohézió
  • Lisszaboni stratégia: melynek célja az, hogy 2010-re a kibővülő Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasági társulásává váljon
  • Európa: szociális tekintetben jobban védett munkahelyek létrehozása, valamint az Unió minden polgárára kiterjedő szociális kohézió fenntartása.
  • A Bizottság elfogadta, hogy a 4. többéves vállalkozói program feleljen meg a globalizáció és a tudásalapú gazdaság elvárásainak…
 • 12. Az Európai Unió fejlesztési gyakorlata
 • 13. KKV-k az Európai Unióban
  • A 80-as évektől ismerik fel igazán a jelentőségüket
  • Európai Bizottság: a KKV-k döntő szerepe az új munkahelyek kialakításában
  • Piaci rések, kifinomult igények
  • Fő célok:
    • Alapítást és működést segítő környezet
    • Versenyképesség javítása
    • Tagállamok politikájának közelítése konkrét akciókkal
 • 14. Az Unió fejlesztési politikája
  • Nem helyettesíti a nemzeti támogatásokat!
  • A fejlesztési források nagysága tekintetében is nagyságrenddel kisebb, mint amennyit a vállalkozások fejlesztésére kell(ene) szánni
  • Gyakran iránymutatások, tanácsok formájában jelenik meg, orientáló jelleggel
  • Nem kötelező érvényű a tagállamokra nézve, de praktikus hozzá igazodni
  • A tagállami politikák között nagy különbségek vannak
 • 15. A fejlesztési beavatkozások területei
  • Ajánlások és állásfoglalások
  • Kis- és középvállalkozások támogatása különféle alapokon keresztül
  • A kis- és középvállalkozásokat érintő közösségi programok
 • 16. A III. Többéves KKV Program 1
  • 1996. december 9.
  • 1997-től 2000-ig volt érvényben
  • Fő cél a KKV-k fejlesztése, mögöttes cél a munkanélküliség csökkentése
  • Összesen 127 millió euró
  • Túl sok kísérleti projektet támogatott
  • A legsikeresebbek a „jó gyakorlatok azonosítását támogató tevékenységek”
 • 17. A III. Többéves KKV Program 2 (célterületek)
  • Az adminisztrációs és jogszabályi környezet egyszerűsítése és fejlesztése
  • A vállalkozások pénzügyi környezetének fejlesztése
  • Az információszolgáltatás fejlesztése
  • A KKV-k versenyképességének erősítése
  • A vállalkozói szellem és kultúra erősítése
  • A vállalkozásfejlesztési politika javítása
 • 18. Kisvállalkozások Európai Chartája 1
  • 2000. június 20.
  • 10 pontból álló „ajánlás-csomag” a tagállamok vállalkozásfejlesztési politikájának orientálására
  • Különösen az alkalmazott eszközrendszerre koncentrál
  • Fontossága: 2001 végére minden tagállam elkészíti az első jelentést a célkitűzések megvalósításáról
 • 19. Kisvállalkozások Európai Chartája 2 (ajánlások)
  • A vállalkozói ismeretek minél korábban megkezdett oktatása
  • Olcsóbb és gyorsabb vállalkozásalapítási eljárások
  • Hatékonyabb szabályalkotás
  • Élethosszig tartó ismeretelsajátítási lehetőségek
  • On-line csatlakozási lehetőségek
 • 20. Kisvállalkozások Európai Chartája 3 (ajánlások)
  • Információs és üzleti tevékenységeket támogató rendszerek kiépítése
  • Adó és finanszírozási rendszerek „legjobb gyakorlata”
  • Technológiai kapacitások erősítése (transzferek, hálózatok)
  • Sikeres e-business modellek kimunkálása
  • Kisvállalkozói érdekek hatékonyabb képviselete
 • 21. Többéves program vállalkozások és vállalkozók számára 1
  • IV. többéves KKV program
  • A III. sikeres részeit folytatják
  • 2001-től 2005-ig
  • Évi 100 millió euro, amelynek kb. 70%-a pénzügyi konstrukciókra fordítható
 • 22. Többéves program vállalkozások és vállalkozók számára 2 (irányelvek)
  • A középpontban az életképes, illetve potenciálisan fejlődőképes KKV-k
  • Vállalkozói szellem erősítése, induló vállalkozások kiemelt támogatása
  • Speciális csoportok társadalmi integrációjának előmozdítása
 • 23. Többéves program vállalkozások és vállalkozók számára 3 (célterületek)
  • Az üzleti versenyképesség és növekedés fokozása egy tudásalapú gazdaságban
  • Vállalkozások ösztönzése
  • Adminisztrációs és szabályozási környezet egyszerűsítése
  • A finanszírozási környezet javítása
  • Könnyebb hozzáférés biztosítása a Közösség támogatási szolgáltatásaihoz
 • 24. Vállalkozások Európában (Green Paper)
  • “ A Charta egy szilárd alapot biztosít, amire a Zöld Könyv építhet”
  • Alulról szerveződés, társadalmi vita
  • Három szint:
    • Feladatok az egyének szintjén ahhoz, hogy több vállalkozó legyen (csökkenteni kell a piacra lépés különböző korlátait, a kockázatvállalást honorálja nagyobb eredmény, az oktatás és képzés növelje a vállalkozói kapacitásokat és tudást, speciális célcsoportok vállalkozásainak elősegítése stb.).
    • Feladatok a vállalatok szintjén növekedésük elősegítésére (jobb szabályozási környezet és adóztatás, finanszírozás, innováció, a vállalkozások nemzetközivé tétele stb.).
    • Feladatok a társadalom szintjén : (vállalkozók nagyobb társadalmi megbecsülése, elfogadása annak a ténynek, hogy a vállalkozások természetes velejárója az esetleges kudarc előfordulása stb.).
 • 25. Az „alapokban” rejlő lehetőségek
  • Alapok esetén jobbára a megfelelő nemzeti elosztási rendszeren keresztül történik az elosztás
  • Európai Szociális Alapot (ESZA)
  • Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA)
  • Kohéziós Alap (egyedi nagyprojektek)
 • 26. Köszönöm a figyelmet!