LEKKE LEZEN invoeren, uitvoeren en tips                              -1-     Lekker leze...
Werken met Lekker Lezen en TIPS                                   -2-Materialen en coörd...
Werken met Lekker Lezen en TIPS                                  -3-          I...
Werken met Lekker Lezen en TIPS                                 -4-tekst leuk om te lezen?...
Werken met Lekker Lezen en TIPS                                  -5-  De woorden:  1...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lekker lezen invoeren uitvoeren en tips

1,893
-1

Published on

Ga je binnenkort van start met Lekker lezen? Of werk je er al mee. Lees dan dit document en maak gebruik van de vele zinvolle adviezen en tips, aan de praktijk ontleend.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,893
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lekker lezen invoeren uitvoeren en tips

 1. 1. LEKKE LEZEN invoeren, uitvoeren en tips -1- Lekker lezen invoeren, uitvoeren en tipsMaterialen staat uit katernen, die elk horen bij een AVI-Basispakket (niveau 2-9) niveau. Daardoor is het makkelijk om een hand-Omkeerboeken zaam katern te gebruiken in plaats van telkens deHet basispakket bevat leesboeken van AVI 2/E3 complete map.t/m AVI 9/E6. Ieder niveau bestaat uit één om-keerboek, zodat het totaal aantal boeken beperkt Uitbreidingspakket (niveau 1-5)blijft. Elk omkeerboek bestaat uit twee thema’s Het basispakket bevat voor veel kinderen vol-met afwisselend verhalende en informatieve doende stof. Als u extra lees- en oefenstof op la-teksten. ge niveaus wilt hebben, dan kiest u daarnaast voor het uitbreidingspakket. Dit pakket bestaat uitWerkboeken leesboeken, werkboeken en leeskaarten, met alleAlle instructielessen worden gegeven vanuit het bijbehorende materialen. Daarmee kunnen dewerkboek. In de werkboeken vindt u opdrachten kinderen in leesgroep 3 extra meters maken enzoals het lezen van wisselrijtjes, het onderstrepen kunnen zwakkere lezers langer doen over het-van leesproblemen en aanvullen van woorden. zelfde niveau. Met de materialen voor AVI 1/M3 kunnen zelfs kinderen die begin groep 4 nogLeeskaarten geen AVI 1/M3 beheersen, geholpen worden.Voor de betere lezers beschikt u over leeskaartenmet uitdagende opdrachten, van waaruit zij zelf- Bovenbouwpakket (niveau 6-10)standig met de leesboeken aan de slag gaan. Er Voor onderhoud en instructie in de bovenbouw iszijn ook opdrachten die de kinderen samen met een speciaal pakket beschikbaar van AVI 6/M5een leesmaatje doen. t/m AVI 10/M7. Daardoor werken de kinderen die nog instructie nodig hebben, met teksten op hunLuister-CD’s eigen belevingsniveau. De opdrachten bij de boe-De kinderen kunnen zelf naar de teksten uit hun ken bieden leuke uitdagingen voor kinderen dieomkeerboek luisteren. Voor hen is het leuk om AVI al uit zijn. Het pakket bestaat uit leesboeken,mee te lezen met de luister-CD, terwijl de leer- werkboeken en leeskaarten, met alle bijbehoren-kracht op dat moment aandacht aan een andere de materialen.leesgroep kan geven. ComputerprogrammaAntwoordenboeken Het computerprogramma vervangt deels uw in-Met de antwoordenboeken kunnen de kinderen structie bij de basislessen die de kinderen uitdesgewenst hun opdrachten zelf nakijken. Een leesgroep 2 zelfstandig doen. Het programmapakket bevat 16 antwoordenboekjes; twee per biedt een compleet digitaal lesboek en uitleg, enAVI-niveau. ook extra oefenstof voor alle leerlingen. U kunt op grond van de gemaakte oefeningen advies krijgenHandleiding over het niveau dat de kinderen beheersen.Bij het basispakket hoort een handleiding in de Daarnaast kunnen de kinderen karaoke-achtigevorm van een Malmberg Leswijzer. Deze Leswij- opdrachten maken. Terwijl de tekst wordt voorge-zer bestaat uit twee mappen: AVI 2/E3 t/m 5/E4 lezen, volgen zij deze op het scherm en lezenen AVI 6/M5 t/m 9/E6. De handige Leswijzer be- mee.LL invoeren: een goede voorbereidinghttp://www.malmberg.nl/bao/methodes/Methodes/Lekker_Lezen/index.aspxHaal van internet de Invoeringswijzer op (PDF-formaat, 32 blz.).MethodekennisDe beste manier is rustig en nauwgezet de methodewijzer (MW) te bestuderen. Dit neemt onge-veer 2,5 u. in beslag. Smeer het eventueel uit over twee leessessies. De MW bevindt zich voor-aan in de handleidingen.Hoeveel LL-lessen per week?De MW stelt dat 3 lessen per week toereikend kunnen zijn. Dat houdt in: twee instructielessenvoor leesgroep 1 en één instructieles voor leesgroep 2. Bij veel zwakke lezers of de wens omsnellere vorderingen te maken beveelt LL aan om wekelijks vier LL-lessen in te roosteren. Alge-meen advies: rooster wekelijks vier LL-lessen in.Versie: 22 feb 2010 Sipke Faber
 2. 2. Werken met Lekker Lezen en TIPS -2-Materialen en coördinatieEr is een basispakket, een uitbreidingspakket en een bovenbouwpakket. Schaf (voorlopig) alleenhet basispakket aan wanneer uw school gemiddeld of bovengemiddeld scoort. Zijn er relatief veeltaalzwakke en/of leeszwakke leerlingen, werk dan ook met het bovenbouwpakket. Stel, vanwegede overzichtelijkheid, het uitbreidingspakket echter nog minstens een half jaar uit, tot het basis-pakket redelijk loopt.Benoem een leescoördinator die alles rond het voortgezet lezen regelt en vraagbaak is. (Let op:dat is bij voorkeur niet de IB, want zij heeft al ruim genoeg op haar bordje liggen).Werken met Lekker lezen: tips en adviezen 1. Zorg ervoor dat je bij de start een heel goed beeld hebt van alle materialen en hoe je deze moet gebruiken. 2. Gewoon starten is het beste, nadat je jezelf goed hebt georiën- teerd. 3. Een les bijwonen bij een collega die al met Lekker Lezen werkt is heel verhelderend. 4. Houd als team in een ‘groeidocument’ nauwkeurig bij welke afspraken er zijn gemaakt. 5. Maak een organisatieplan waarbij leerlingen tussen klassen worden uitgewisseld. Maak voor iedere groep een groepsplan waarin je links vermeld de dagen in de week (de Lekker Lezen lessen) en bovenaan de instructiemomenten en de materialen. Geef dan per dag (Lekker Le- zen les) aan wie met welke materialen werkt en wanneer je instructie geeft aan wie. 6. Trek aan het begin van het schooljaar, vooral in groep 4, voldoende tijd uit (een hele les) om de leerlingen wegwijs te maken in de lessen en de materialen. Herhaal dat de 2e les. Gebruik ook de poster ‘Zo werken wij met Lekker Lezen’. 7. Trek voldoende tijd uit voor een volledige instructie en inoefening. Ga niet haasten omdat je denkt dat je niet alles af krijgt. Er komt weer een volgende les!’Voldoende lesmateriaal voorbereiden 8. Zorg voor voldoende leeskaarten. Zorg ervoor dat je weet hoe ze eruit zien en waar ze liggen. 9. Zorg voor voldoende vervangende bezigheden voor leerlingen die zelfstandig werken. Bijv. Informatie Juniorboekjes en Mini-informatie met werkboekjes. Computerprogramma’s. Tutor of leesmaatje laten zijn. Zorg voor voldoende goede leesboekjes op ieder niveau.10. Zorg voor voldoende voorraad werkschriftjes (kopieerbladen) met steeds een andere kleur voor ieder niveau.Klassenorganisatie11. Maak na een kwartier een ronde door de klas, ook als je instructie moet geven.12. Bespreek regelmatig met de leerlingen na hoe de Lekker Lezen les verliep. Konden ze goed doorwerken? Werden ze afgeleid? Hebben ze alles af gekregen wat ze moesten doen? Von- den ze de tekst leuk om te lezen? Vonden ze opdrachten gemakkelijk, moeilijk, niet zo leuk, wel interessant? Wat vinden ze leuk aan Lekker Lezen? Wat niet zo leuk?13. Geef de leerlingen feedback over de resultaten.Versie: 22 feb 2010 Sipke Faber
 3. 3. Werken met Lekker Lezen en TIPS -3- Instructiegroepen indelen 14. Meestal heeft een groepsleerkracht twee instructiegroepen, bij drie Lekker Lezen lessen in de week. Organisatorisch is dat haalbaar. Als er meer instruc- tiegroepen binnen één klas komen moet het organisatiemodel worden aange- past. Suggesties: 1) Werken met het computerprogramma Lekker Lezen voor de overigen Er moeten dan wel voldoende computers zijn. Of werken met andere opdrachten. 2) Werken met blokuren 3) AVI niveaus combineren (vanaf AVI 4 is dat verantwoord) 4) Een onderwijsassistent of een tutor inzetten. 5) Soms is het mogelijk om twee instructiegroepjes achter elkaar te plannen met tussendoor een klassenrondje. De Lekker Lezen les zal dan iets langer duren (ca. 40-45’).Bovenbouw15. Lekker Lezen is bedoeld voor AVI 2 t/m 9. Vaak neemt het aantal Lekker Lezen leerlingen vanaf groep 6 snel af. In groep 7 en 8 zitten meestal geen Lekker Lezen leerlingen meer. Wat te doen als er toch enkele zwakke lezers zijn? Suggestie: veel scholen vinden het organisato- risch lastig om àlle groepen 4-8 bij Lekker Lezen te betrekken. Spreek daarom af in welke groepen je Lekker Lezen aanbiedt (meestal groep 4-6 of 4-5). De zwakke lezers in de boven- bouw moeten dan instructie krijgen in de eigen klas. Dat kan met Lekker Lezen of met soort- gelijke oefenstof uit bijv. Zuid Vallei of Speciale Leesbegeleiding.16. Groep 6. Soms zijn er nog wel enkele Lekker Lezen leerlingen in groep 6, terwijl de rest op niveau 9 of hoger zit. Wees dan creatief met zelfstandig uitvoerbare opdrachten voor hen. Suggesties: voorlezen aan kleuters, Lekker Lezen hulpje zijn, tutor zijn e.d.WoordenschatWoordenschatuitbreiding is cruciaal voor betere leesresultaten. Besteed er veel tijd aan. In Lek-ker Lezen worden veel moeilijke of vreemde woorden gebruikt. Sta stil bij hun betekenis:17. Schenk tijdens de instructie ook tijd aan woordbetekenissen verkennen en verdiepen. 1. Kies woorden uit die je relevant vindt. 2. Geef een korte semantisering: uitleggen, voorbeeldzinnen geven. 3. Steek niet teveel tijd in woordenschat. Bespreek de moeilijke woorden klassikaal. Schrijf ze op het bord. Herhaal en breidt de betekenissen en gebruikssituaties uit. Controleer.Oefenstof voor de gemiddelde en goede lezers18. Soms wordt bemerkt dat er onvoldoende Lekker Lezen oefenstof is voor de gemiddelde en goede lezers. Zorg voor alternatieve opdrachten die zelfstandig gedaan kunnen worden. (Zie ook de tips hierover).Aanpakgedrag leren toepassen20. De kracht van Lekker Lezen is dat leerlingen een aanpakgedrag leren voor lastige woorden, maar ook voor het omgaan met teksten. Wees je bewust van dat aanpakgedrag. Leer de kinderen om dat ook toe te passen bij vrij lezen, begrijpend lezen en zaakvakken. Doe het aanpakgedrag dat je graag wilt zien zelf voor d.m.v. voorlezen en daarbij hardop denken. Vrij lezenInstructiegroep 3, goede lezers en AVI 9 (M6) en 9+ (M6+)De leerlingen in groep 3 en degenen die LL uit zijn werken (grotendeels) zelfstandig. Voor degroepsleerkracht is het soms wat lastig om deze leerlingen taakgericht en gemotiveerd aan hetwerk te houden.Bespreek regelmatig met de leerlingen na hoe de Estafette les verliep. Konden ze goed doorwer-ken? Werden ze afgeleid? Hebben ze alles af gekregen wat ze moesten doen? Vonden ze deVersie: 22 feb 2010 Sipke Faber
 4. 4. Werken met Lekker Lezen en TIPS -4-tekst leuk om te lezen? Vonden ze opdrachten gemakkelijk, moeilijk, niet zo leuk, wel interes-sant? Wat vinden ze leuk aan Estafette? Wat niet zo leuk?1. Goede terugblik op de vorige sessie. Wat hebben wij gedaan, hoe ging het? Hoe gaan wij dit keer te werk? Pluspunten duidelijk benoemen, complimenten geven.2. Introductie van de les: 1-5 minuten maximaal. Terugblik einde les: 1-5 minuten maximaal.3. Raadsel of vraag verbinden aan hetgeen voorgelezen is!4. Leesopdrachten geven op PC en internet.5. Korte tekst laten uitzoeken om voor te lezen, vooraf vragen erover opstellen.6. Informatieve boeken en allerlei andere teksten inzetten: vergroten van de keus.7. Boekverslag schrijven – tekenen – strip vorm – vertellen. Boekverslagje laten voorlezen.8. Kinderen die willen, het boek laten presenteren (dat kan ook aan hun groepje zijn, hoeft niet perse klassikaal). In plaats van presentatie kan het ook een tekening met uitleg zijn9. Na afloop les op een eigen leerlijn (bijvoorbeeld in de klas of map) laten aangeven waar je bent qua vooruitgang. Dit kunnen ze dan zelf - met jou als leerkracht - bijhouden en de groei zien.10. Leerlingen op hetzelfde niveau in tweetallen laten werken en lezen in plaats van alleen.11. Ze een korte evaluatie per les laten geven op een handig formulier.12. Beloning ‘lees-smilies’ verdienen.13. Uitdaging bieden: leuke, stimulerende bladen, oefeningen. Zorg voor veel afwisseling, keu- zemogelijkheden geven.14. Teamleiders aanstellen die om beurten de groep sturen en verslag uitbrengen.15. Werk tonen (ophangen) Estafettemuur.16. Eigen Estafetteplek geven (andere plek dan normaal).17. Aan elkaar laten vertellen wat ze gedaan / geleerd hebben.18. Terugblikken: elke dag (vier keer in de week) een vast groepje (roulerend) de afsluiting van de les laten voorbereiden en presenteren. De les evalueren van hun zelf en eventueel ande- ren. Variatie: het gelezene naspelen.19. Kinderen duidelijk maken dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn om een AVI hoger te komen.Extra suggesties voor goede lezers, instructiegroep 3Werken met andere materialen1. De map Speciale Leesbegeleiding van Luc Koning: hierin zijn voor AVI-niveau 3-9 woordrijen en teksten opgenomen. De kopieerbladen kunnen als volgt verwerkt worden:Versie: 22 feb 2010 Sipke Faber
 5. 5. Werken met Lekker Lezen en TIPS -5- De woorden: 1. Woorden lezen in 2-tal , om de beurt een rij 2. Woorden lezen met stopwatch 3. Lln. in de 5de rij het 2de woord laten zoeken en uitspreken 4. Woorden onderstrepen met bv. 3 lettergrepen 5. Lln. flitskaartjes laten maken (zie kopieerblad in de map), laten flitsen in 2-tallen. De tekst: Gezamenlijk lezen In 2-tal om de beurt een zin lezen Zelfstandig lezen Woorden laten onderstrepen die passen bij het voorbeeldwoord, evt. in 1 min, uitwisselen met buur Leerlingen vragen laten bedenken bij de tekst Leerlingen in 1 min. lidwoorden laten omcirkelen2. Andere opdrachten bij vrij lezen Maak een tekening passend bij het verhaal Maak een quiz voor je klasgenoten, vergeet de antwoorden niet op te schrijven Bedenk een nieuwe kaft voor het boek Bedenk hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Schrijf het laatste hoofdstuk Zoek op internet informatie over de schrijver Vertel iets over de hoofdpersoon Beantwoord de volgende vragen: wat staat er op de rug van het boek, wat is het ISBN nummer, uitgever, druk, aantal bladzijden, auteur, illustrator, leukste hoofdstuk, waarom gekozen voor dit boek, vertel kort het verhaal, waar speelt het verhaal zich af, wie is of zijn de hoofdpersonen, welk genre betreft het, enz. Zoek op internet naar afbeeldingen die passen bij het verhaal, vertel erbij waarom.Nog meer andere materialen1. Informatieboeken en de bijhorende verwerkingsbladen2. Doelezen: computerprogramma voor groep 4-5, uitgeverij ZwijsenBegrijpend lezen toepassen in levensechte situaties. Doelezen is een interactief computerpro-gramma dat leerlingen stimuleert hun begrijpend- leesvaardigheden toe te passen. Het is be-stemd voor leerlingen die al behoorlijk technisch kunnen lezen op woordniveau, maar die vaaknog niet goed begrijpen wat ze lezen, of er niet toe komen om in alledaagse situaties van hunleesvaardigheid gebruik te maken. Doelezen begint telkens met een verhaal. Binnen dit verhaal maakt de leerling bepaalde keu-zes naar aanleiding van wat hij leest. Deze keuzes hebben gevolgen voor het verdere verloopvan het verhaal. Als je bijvoorbeeld op het station niet zorgvuldig kijkt vanaf welk perron de treinvertrekt, zou je de trein wel eens kunnen missen; in Doelezen gebeurt dit dan ook! Deze levens-echtheid motiveert!3. Speurneus: differentiatiemateriaal voor groep 4-5, voortgezet begrijpend lezenSpeurneus is een flexibel pakket voor begrijpend lezen waarmee de leerlingen zelfstandig en ge-differentieerd werken. Het is bedoeld voor een brede groep: Speurneus neemt niet de jaargroep,maar het AVI-niveau als uitgangspunt. Daardoor kunnen zowel zwakke, gemiddelde als goedelezers Speurneus gebruiken. Elke leeskaart is in viervoud in de doos opgenomen, zodat er vier leerlingen tegelijk met de-zelfde tekst kunnen werken. Bij elke set leeskaarten hoort een oefenboekje en een set antwoord-kaarten. Voor de leerkracht is er een beknopte toelichting. De leerlingen kiezen een leeskaart op hun eigen niveau. Ze lezen de tekst op de kaart en aande hand van het bijbehorende oefenboekje maken ze hier opdrachten bij. Met behulp van deantwoordkaarten kijken ze hun werk na. Dit alles geheel zelfstandig.Versie: 22 feb 2010 Sipke Faber

×