• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Hoe kan ik de hulp aan zwakke lezers opbouwen
 

Hoe kan ik de hulp aan zwakke lezers opbouwen

on

 • 1,272 views

De hulp aan kinderen met ernstige leerproblemen vraagt de inzet van meerdere personen en instanties. Het moet volstrekt duidelijk zijn hoe de taakverdeling is. In dit document wordt voor leesproblemen ...

De hulp aan kinderen met ernstige leerproblemen vraagt de inzet van meerdere personen en instanties. Het moet volstrekt duidelijk zijn hoe de taakverdeling is. In dit document wordt voor leesproblemen en dyslexie duidelijk beschreven wat de groepsleerkracht kan doen en wat een zaak is voor gespecialiseerde hulp binnen of buiten de school. De tekst verwijst naar documenten die ook op deze site zijn te vinden.

Statistics

Views

Total Views
1,272
Views on SlideShare
1,272
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Hoe kan ik de hulp aan zwakke lezers opbouwen Hoe kan ik de hulp aan zwakke lezers opbouwen Document Transcript

  • Hoe kan ik de hulp aan zwakke lezers opbouwen? Sipke Faber De hulp aan zwakke lezers kan op overzichtelijke wijze worden opgebouwd. Dat geeft leerkrach- ten houvast wanneer zij een handelingsplan opstellen. We gaan uit van een verdeling van de zorgstructuur in vier „lagen‟, waarbij laag 1 en 2 de verantwoordelijkheid is van de groepsleer- kracht 1. Dit noemen wij de basishulp. Vanaf laag 3 worden IB, ouders en anderen erbij betrok- ken, wordt er onderzoek gedaan en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Dit han- delingsplan bevat elementen uit de basishulp, aangevuld met speciale hulp. Dat laatste is geba- seerd op het onderzoeksverslag en betreft dus „maatwerk‟ voor een bepaalde leerling.Basishulp in laag 2 De basishulp bestaat uit de volgende elementen: 1) Alles gaat uit vàn en is gericht óp verbetering van (lees)motivatie en zelfvertrouwen. 2) Een lijst van basismaatregelen die door het team is opgesteld, uitgaande van het artikel “45 Tips voor hulp aan dyslectische kinderen” 2. Deze maatregelen worden door elke groepsleerkracht gekend en op eigen initiatief toegepast. 3) Met een goedlopend systeem van zelfstandig werken als uitgangspunt verzorgt de groepsleerkracht voorinstructie, verlengde instructie en herhalingsoefening aan de instructietafel. 4) De hulp aan de instructietafel is ontleend aan de reguliere lees- en spellingmethode. 5) Leeshulp bestaat uit het geven van leesinstructie. Leesinstructie heeft tot doel moeilijke woorden sneller (uiteindelijk geautomatiseerd) te leren herkennen 3. 6) Naast de leesinstructie zijn er oefeningen die zijn gericht op vlotheid en automatisering op woord- en op tekstniveau. Automatisering op woord- en tekstniveau Tijdens de leesinstructie wordt er geoefend met teksten en woorden onder leiding van de leerkracht. Daarnaast zijn er oefeningen die specifiek zijn gericht op vlotheid en automatise- ring. Ze kunnen vaak door leerlingen zelfstandig (individueel of in duo‟s) worden gedaan: Automatiseren op woordniveau: Automatiseren op tekstniveau: tips voor middelen en organisatie. tips voor middelen en organisatie. Werk met bladen met woordrijtjes die je ont- Gebruik „meeleesboeken‟, die dus zijn inge- leent aan Zuid Vallei, Speciale Leesbegelei- sproken op een CD of computerprogramma. Let ding, Veilig en Vlot e.d. erop dat de tekst niet te langzaam is ingespro- Computerprogramma‟s met flitswoorden. ken. Laat de teksten vooral herhaald lezen! Laat individueel en in duo‟s oefenen. Werk met bladen met teksten die je ontleent Laat leerlingen af en toe bij jou de geoefende aan Zuid Vallei, Spec. Leesbegeleiding, lees- rijtjes lezen. boekjes, tijdschriften e.d. Laat de teksten vooral Kopieer de oefenstof en geef de bladen mee herhaald lezen! naar huis. Laat individueel en in duo‟s oefenen. Ook Gebruik hulpmiddelen zoals zandloper of stop- groepslezen (RALFI) komt in aanmerking. watch en laat een grafiekje bijhouden. Laat leerlingen af en toe bij jou de geoefende teksten lezen. Kopieer de oefenstof en geef de bladen mee naar huis. Gebruik hulpmiddelen zoals zandloper of stop- watch en laat een grafiekje bijhouden van de vorderingen. 1 Zie hiervoor S. Faber: „De Vier lagen in de zorgstructuur‟, gepubliceerd op www.slideshare.net/sipkefaber. Alles is gratis te downloaden in PDF-formaat. 2 “45 Tips” is gepubliceerd op slideshare, zie noot 1. 3 “De kern van de hulp bij leesproblemen”. Gepubliceerd op slideshare, zie noot 1.
  • Speciale hulp in laag 3 Na melding bij de IB wordt er een uitgebreid leesonderzoek gedaan. Een uitvoerige anamne- se (dossieronderzoek en intakegesprek met de ouders) maakt deel uit van het leesonder- zoek! Het onderzoek levert onderzoeksresultaten op. Op basis van de resultaten wordt een individueel handelingsplan opgesteld 4. Dit handelingsplan maakt duidelijk waaruit de hulp bestaat en hoe de taakverdeling is tussen groepsleerkracht, RT en ouders. Het hande- lingsplan bevat elementen uit de basismaatregelen, aangevuld met speciale maatregelen 5. De speciale hulp kan bestaan uit: 1) Extra oefening in deelvaardigheden, vaak met oefenstof uit speciale (computer)- programma‟s. Deelvaardigheden zijn: fonemisch besef, auditieve vaardigheden en klank- tekenkoppelingen. 2) Leeshulp gaat waar mogelijk hand in hand met spellinghulp, maar vanaf een bepaald niveau is dat niet meer vol te houden. 3) Extra en aanvullende taaltraining, gericht op woordenschat, woordvorming en zinsbouw. 4) Hulp die gericht is op het verbeteren van geheugen, concentratie en taakgerichtheid. 5) De speciale hulp is frequenter en intensiever dan de „gewone hulp‟ aan zwakke lezers. De beste resultaten worden bereikt als de hulp vier keer per week is, gedurende 45‟ en dit enkele jaren wordt volgehouden.Indicatie van de minimale duur en frequentie van de extra hulp aan zwakkelezers en de hulp aan dyslectici per leerjaar groep 3 *) groep 4 **) groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 ***) ****) Zwakke leesinstructie 2 x 15‟ 2 x 15‟ 2 x 15‟ 3 x 15‟ lezers: automatiseren 1 x 15‟ 2 x 15‟ 2 x 15‟ 3 x 15‟ Zeer zwak- leesinstructie 2 x 20‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ ke lezers of dyslectici: automatiseren 2 x 15‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ 3 x 15‟ Opmerkingen Ten overvloede en voor alle duidelijkheid: de zwakke lezers doen náást het hulpprogramma óók mee met het reguliere leesprogramma dat bestaat uit leeskilometers in combinatie met leesbevordering en begrijpend lezen! 6 Waar mogelijk krijgen zwakke en zeer zwakke lezers gezamenlijk instructie. *) De hulp in groep 3 komt bovenop het gemiddelde van 7,5 uur dat aan aanvankelijk lezen wordt besteed! **) De hulp in groep 4 komt bovenop het gemiddelde van 135-160‟ dat aan voortgezet technisch lezen voor de hele groep wordt besteed! Daarnaast nog 100‟ vrij lezen. ***) We gaan door tot de zwakke lezers AVI 8-9 hebben bereikt en bouwen dan af. ****) Het accent wordt in de bovenbouw verlegd naar spelling. 4 Dit alles staat helder en stapsgewijze uitgelegd in S. Faber: “Onderzoek en handelingsplan”, en in S. Faber”: “Maak in vijf stappen een handelingsplan”. Gepubliceerd op slideshare, zie noot 1. 5 Een overzicht van ALLE mogelijke speciale maatregelen is te vinden in S. Faber: “Alles over hulp bij dyslexie”. Gepubliceerd op slideshare, zie noot 1. 6 Zie S. Faber: “Praktijkboek voortgezet lezen”. STEVIN, Voorhout, 2010.