OSNOVI NEUROANATOMIJE

11,080 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • odlicno predavanje ,pogotovo za nas koji smo zaboravili osnove neuroanatomije a iznenada namtrebaju,hvala i pozz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OSNOVI NEUROANATOMIJE

 1. 1. I predavanje: ANATOMIJA NS<br />
 2. 2.
 3. 3. Dijelovi CNS:<br />Kičmenamoždina<br />Moždanostablo<br />produženamoždina, <br />moždani most (pons)<br />Srednjimozak (mezencefalon - midbrain) <br />Mali mozak<br />Medjumozak (diencefalon)<br />Velikimozak (telencefalon)<br />
 4. 4.
 5. 5. Dijelovimozga<br />
 6. 6. Ćelijenervnogsistema<br /><ul><li>Nervnećelije – neuroni,
 7. 7. Potpornećelije - neuroglija</li></li></ul><li>Neuroni<br />razlicitoblik I velicina<br />Dijelovi:<br />Tijelo<br />Duginastavak – akson, možebitiodmotanmijelinili ne – mijeinizovan I nemijelinizovan<br />Kratkinastavak – dendrid<br />
 8. 8. Mijelinizacijaaksona:- mijelin – izolatornervnogvlaknaMijelinizovaniilibijeliaksoni:- saltatornakondukacijaakcionihpotencijala – brziprenosuzmaliutrosakenergije<br />
 9. 9. Neuronisumedjusobnopovezanivezama - sinapsama<br />
 10. 10. Neobicnioblicineurona – bogatorazgranjenjedendrita – dendriticnaarborizacija<br />
 11. 11. MOZAK<br />Trilioninterneurona<br />Preko 200,000 sinapsi<br />
 12. 12. Asocijativniputevi:<br />PUTEVI CNS<br />
 13. 13. 1. Projekcioni<br />A. ascendentni – aferentni - osjetni<br />b. descendentni – eferentni - motorni<br />2. asocijativni – povezujuudaljenedijelovemozga<br />3. komisuralni - povezujulijevu I desnupolovinumozga<br />
 14. 14. Asocijativniputevi: fasciculus longitudinalis superior i inferior<br />ZULJEVITO TIJELO (corpus callosum) – komisuralni put – povezujedesnu I lijevuhemisferuvelikogmozga<br />
 15. 15. Komisure: zuljevitotijelo, prednjakomisura, zadnjakomisura, komisurahipokampusa, komisurahabenula<br />
 16. 16. Na ovojslici je prikazansljedeci put<br />A. Komisuralni<br />B. Asocijativni<br />C: Projekcioni<br />Mojodgovor je___<br />
 17. 17. Tacanodgovor je<br />A<br />Radi se o zuljevitomtijelu<br />
 18. 18. Na ovojslici je prikazansljedeci putA. KomisuralniB. AsocijativniC: ProjekcioniMojodgovor je__<br />
 19. 19. Tacanodgovor je<br />B<br />Fasciculus arcuatus – lucni put kojipovezujerazlicitedijelovehemisferevelikogmozga s istestrane (okcipitalni – temporalni – parijetalni – frontalnilobus)<br />
 20. 20. Komisuralnavlakna – zulevitotijelo I prednjakomisura<br />
 21. 21. 2 PREDAVANJEKICMENA MOZDINA<br />
 22. 22. Nalazi se u kičmenomkanalu, odkoga je neštokrača<br />Obmotana je ovojnicama I opkoljena CS tečnošću<br />Sadržibrojnaaferentna I eferentnavlaknakojapovezujumozaksaraznimdijelovimaorganizma<br />Gradjenaizviševertikalnonaslaganihsegmenata<br />
 23. 23. Segmentnagradjakičmenemoždine<br /><ul><li>Poprečnipresjekkičmenemoždine</li></li></ul><li>
 24. 24. SPINALNI NERV-plavavlaknasuaferentna – osjetna- crvenavlaknasueferentna – somatska- crnavlaknasueferentna – autonomna<br />
 25. 25. Putevisomatskogsenzibiliteta1. dorzalnakolumna2. spinotalamicki put<br />
 26. 26. DERMATOMI<br />
 27. 27. Refleksnilukovikicmenemozdine- refleksnaistezanjeiobrnutirefleksanaistezanje<br />
 28. 28. Refleksnilukovikicmenemozdine- refleksfleksoranaistezanje<br />
 29. 29.
 30. 30. Organizacijakicmenemozdine<br />Siva masa: tijelaneurona I dendriti<br />Lokalizacijasinapse<br />Zadnjirog – zavrsavajuosjetnavlaknakicmenihzivaca<br />Prednjirog – motornineuroni – polazistemotornihvlakanakicmenihzivaca<br />Lateralnirog – neuroni ANS<br />Bijelamasa<br />Putevi: zadnja, prednja I bocnavrpca<br />
 31. 31. Spinal Cord Organization<br />
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. Lumbalnapunkcija<br />
 35. 35. 1. posterior horn <br />2. anterior horn <br />3. intermediate zone <br /> (intermediate gray) <br />4. lateral horn <br />5. posterior funiculus<br />6. anterior funiculus<br />7. lateral funiculus<br />8. Lissauer's tract <br />9. anterior median <br /> fissure <br />10. posterior median <br /> sulcus <br />11. anterolateral <br /> sulcus <br />12. posterolateral <br /> sulcus <br />13. Posterior<br /> intermediate <br /> sulcus <br />
 36. 36. Somatotopskaorganizacija<br />
 37. 37. Rexedovelamine<br />
 38. 38. Putevikicmenemozdine<br />
 39. 39. Neuronskikrugovikicmenemozdine – aferentnavlaknaizreceptora I njihovotokkrozkicmenumozdinu do prednjihrogiova, prikazanisulokalnineuroni - interneuroni<br />
 40. 40. Kicmenamozdina I korijenovispinalnihnerava (prednji I zadnji)<br />
 41. 41. Putevikicmenemozdine<br />Fasciculus Gracilis<br />Fasciculus Cuneatus<br />Tractus spinocerebellaris dorsalis<br />Tractus corticospinalis lateralis<br />Tractus spinothalamicus lateralis<br />Tractus spinocerebellaris ventralis<br />Tractus rubrospinalis<br />Tractus spinotectalis<br />Tractus corticospinalis anterior<br />Tractus olivospinalis<br />Tractus spinoolivaris<br />Tractus tectospinalis<br />Tractus reticulospinalis<br />Tractus vestibulospinalis<br />Tractus spinothalamicus anterior<br />Raphe-spinal & Hypothalamospinal fibers<br />16<br />
 42. 42.
 43. 43. MOZDANO STABLO<br />
 44. 44. Basic <br />Strucrure of<br />Brain Stem<br />1. Tectum<br />2. Tegmentum<br />3. Basal Portion<br />
 45. 45. Cranial Nerves<br />Columns of<br />Brain Stem<br />Motor Column<br />1. GSE<br />2. SVE<br />3. GVE<br />Sensory Column<br />4. VA (GVA & SVA)<br />5. GSA<br />6. SSA<br />
 46. 46. Reticular <br />Formation<br />A. Raphe Nuclei<br />B. Central <br /> Nuclear Group<br />C. Lateral<br /> Nuclear Group<br />D. Precerebellar<br /> Reticular Nuclei<br />A<br />B<br />C<br />D<br />
 47. 47. Posterior White Column - medial Lemniscal Pathway<br />& Spinothalamic Tract<br />
 48. 48. Ascending Cortical System Special Sensation<br />Brain Stem Pathways for Special Sensation<br />Gustatory Sensation (Taste, SVA) <br /> ----- Taste Pathway<br /> Auditory Sensation (Hearing, SSA) <br /> ----- Auditory Pathway<br />Vestibular Sensation (Equilibrium, SSA)<br /> ----- Vestibular Pathway<br />
 49. 49. Auditory Pathway<br /> Modality: Auditory Sensation (Hearing)<br /> Receptor: Organ of Coti of Cochlear Duct<br />Cranial Nerve: VIIIc<br /> 1st Neuron: Spiral Ganglion<br /> 2nd Neuron: Cochlear Nucleus, Ventral & Dorsal<br /> dorsal, intermediate and ventral acoustic striae<br /> trapezoid body<br /> lateral lemniscus<br />3rd Neuron: Inferior Colliculus <br />brachium of inferior colliculus<br /> 4th Neuron: Medial Geniculate Nucleus (MG)<br />auditory radiation<br /> Termination: Primary Auditory Area (A I)<br />Brodmann area 31, 32<br />
 50. 50. A. spiral ganglion<br />B. dorsal and ventral<br /> cochlear nucleus<br />C. inferior colliculus<br />D. medial geniculate<br /> nucleus<br />E. Primary auditory area<br />F. superior olivary nucleus<br />G. nucleus of <br /> lateral lemniscus<br />1. acoustic striae &<br /> trapezoid body<br />2. lateral lemniscus<br />3. brachium of inferior<br /> colliculus<br />4. auditory radiation<br />5. commissure of<br /> inferior colliculus<br />VIIIc. cochlear division<br />Auditory Pathways<br />
 51. 51. Auditory Pathway<br />A. spiral ganglion<br />B. dorsal cochlear nucleus<br />C. ventral cochlear nucleus<br />D. superior olivary nucleus<br />1. dorsal acoustic striae<br />2. intermediateacoustic <br /> striae<br />3. ventral acoustic striae<br />4. efferent cochlear bundle<br />5. trapezoid body<br />6. lateral lemniscus<br />
 52. 52. Vestibular Pathway<br /> Modality: Equilibrium Sensation<br /> Receptor: Macula & Crista Ampullaris <br />Cranial Nerve: VIIIv<br /> Ist Neuron: Vestibular Ganglion<br /> 2nd Neuron: Vestibular Nucleus<br /> vestibulothalamic fiber (medial lemniscus)<br />3rd Neuron: Thalamus (VPLo, VPI?)<br /> Internal Capsule ----- Corona Radiata <br /> Termination: Primary Vestibular Area<br />----- Primary Somesthetic Area <br /> (Brodmann area 3a, 2v )<br />
 53. 53. Vestibular<br /> Pathway <br />1. Vestibulocerebellar Tract<br />2. Vestibulospinal Tract<br />3. Vestibulothalamic Tract<br />4. Medial Longitudinal<br /> fasciculus (MLF)<br />- ascending portion<br /> - descending portion<br /> - interstitiospinal tract<br />
 54. 54. Taste (Gustatory) Pathway<br /> Modality: Taste Sensation<br /> Receptor: Taste Bud<br />Cranial Nerve: VII, IX, X<br /> Ist Neuron: Geniculate Ganglion (VII)<br />Inferior Ganglion (IX, X)<br /> 2nd Neuron: Nucleus Tractus Solitarius<br />(Gustatory Nucleus)<br />solitariothalamic fiber (central tegmental tract)<br />3rd Neuron: Thalamus (VPMpc)<br /> Internal Capsule ----- Corona Radiata <br /> Termination: Gustatory Area<br /> Brodmann area 43 & parainsular cortex<br />
 55. 55. Composite Bundle<br />Medial Longitudinal Fasciculus (MLF)<br />Dorsal Longitudinal Fasciculus (DLF)<br />Central Tegmental Tract<br />
 56. 56. Components of Medial Longitudinal Fasciculus (MLF)<br /> Descending Components<br />Medial Vestibulospinal Tract from medial and inferior vestibular nucleus<br />Interstitiospinal Tract<br /> from interstitial nucleus of Cajal<br /> Ascending Components<br />Efferents from Medial Vestibular Nucleus<br /> contralateral III, IV, interstitial nucleus<br /> bilateral VI nucleus<br />Efferents from Superior Vestibular Nucleus <br />ipsilateral III, IV, interstitial nucleus<br />
 57. 57. Components of Dorsal Longitudinal Fasciculus <br />(DLF, fasciculus of Schütz)<br /> Ascending Components<br />solitariohypothalamic fiber<br /> (visceral afferent fiber)<br />ascending serotonergic fiber<br /> Descending Component <br />descending fibers from hypothalamus<br /> to periaqueductal gray and <br /> dorsal tegmental nucleus<br />
 58. 58. Mozdanostablo<br />
 59. 59. MOZDANO STABLO<br /><ul><li>Jedrakranijalnihnerava – njihovapolazistailizavrseci
 60. 60. Piramida – ukrstanjekortispinalnihvlakana
 61. 61. Mesencefalon – kontrolapokretaociju
 62. 62. Most – kontrolarespiracije
 63. 63. Produzeamozdina – regulacijakrvnogpritiska, povracanje
 64. 64. Retikularnaformacija
 65. 65. Mrezaneuronamozdanogstabla
 66. 66. Kontrolabudnosti, spavanja, bola, tonusamisica, posturalnosti</li></li></ul><li>
 67. 67.
 68. 68.
 69. 69.
 70. 70. Figure 9-9d: ANATOMY SUMMARY: The Brain<br />
 71. 71. 3. Periferninervnisistem<br />
 72. 72. Periferninervnisistem – nervi<br />Premapolozaju<br />Spinalni (kicmeni) – 31 par<br />Kranijalni (mozdani) – 12 par<br />Akoiduprema CNS – aferentninervi - osjetni<br />Akoiduiz CNS – eferentninervi - motorni<br /><ul><li>Premacilju u komezavršavaju – eferentninervi
 73. 73. Vegetativniiliautonomni – inervišužljezde I glatkemišiće
 74. 74. Somatski – inervišuskeletnemišiće</li></li></ul><li>
 75. 75. Cranial Nerves<br />Table 9-1: The Cranial Nerves<br />
 76. 76. 3 PREDAVANJEDIENCEFALON<br />
 77. 77. diencefalon<br />Talamus<br />Hipotalamus<br />epifiza<br />
 78. 78. talamus<br />Kontrolorulaza u velikimozak<br />Svaaferentnavlaknakojaidu ka velikommozguprolazekroztalamus<br />Sadržibrojnajedra<br />
 79. 79. hipotalamus<br />Sadržibrojnajedra<br />Kontrolišefunkcijeendokrinihžljezda<br />Kontrolišefunkcijevisceralnihorgana (srce, probavnisistemitd)<br />
 80. 80.
 81. 81.
 82. 82. Diencephalon<br />Homeostatic control centers<br />Thalamus – relay & sensory integration<br />Hypothalamus<br />Hunger, stress<br />Thirst: body osmolarity<br />Flight/fight pathways<br />Anger & fear<br />Circadian rhythms<br />Coordinate with endocrine <br />
 83. 83. Pituitary and Pineal glands<br />Pituitary trophic & other hormones<br />Pineal <br />Melatonin<br />Sleep coordination<br />Figure 9-10: The diencephalon<br />
 84. 84. Classification of Thalamic Nuclei<br /> I. Lateral Nuclear Group<br /> II. Medial Nuclear Group<br /> III. Anterior Nuclear Group<br /> IV. Posterior Nuclear Group<br /> V. Metathalamic Nuclear Group<br /> VI. Intralaminar Nuclear Group<br /> VII. Thalamic Reticular Nucleus<br />
 85. 85. 4 predavanjeVELIKI MOZAK<br />
 86. 86. Kora – starai nova<br />Subkortikalnestrukture – nprbazalneganglije<br />
 87. 87. Dijelovimozga<br />
 88. 88.
 89. 89.
 90. 90.
 91. 91.
 92. 92.
 93. 93.
 94. 94.
 95. 95.
 96. 96.
 97. 97.
 98. 98.
 99. 99. Pristupi analizi funkcionalne organizacije korteksa:<br /><ul><li> PO FUNKCIONALNIM ODLIKAMA REGIONA
 100. 100. PREMA FUNKCIONALNIM SPECIFIČNOSTIMA</li></ul> ODREDJENIH OBLASTI: <br /> motorne<br /> senzorne<br /> asocijativne<br /> limbičke<br /><ul><li> PREMA KARAKTERISTIKAMA CITOARHITEKTONSKIH</li></ul> POLJA<br /><ul><li>(ORGANIZACIJA DESNE U ODNOSU NA LEVU </li></ul> HEMISFERU)<br />
 101. 101. Principi organizacije (projekcija/veza):<br /><ul><li> TOPOGRAFSKE MAPE
 102. 102. RAZDVOJENE I PARALELNE PROJEKCIJE
 103. 103. RECIPROČNE VEZE
 104. 104. ORGANIZACIJA ĆELIJA U SLOJEVE/LAMINE
 105. 105. KOLUMNE</li></li></ul><li>Organizacija ćelija u lamine/slojeve<br />Ulaz<br />(input)<br />Izlaz<br />(output)<br />
 106. 106. Povezivanje susednih ćelija u kolumne<br />Ulaz<br />(input)<br />Izlaz<br />(output)<br />KOLUMNA<br />
 107. 107. Laminarnaorganizacijamozdanekore<br />
 108. 108.
 109. 109. Somatotopskaorganizacija - homunkulusi<br />
 110. 110. 3 MOZGA U JEDNOM<br />
 111. 111. Veliki mozak (Telencephalon)<br />Dvije hemisfere<br />Razdvaja ih interhemisferična pukotina <br />Spaja ih žuljevito telo (Corpus callosum) <br />Spolja moždana kora (siva masa)<br />Iznutra:<br />Bela masa (ushodni i nishodni putevi)<br />Limbički sistem i bazalne ganglije (sukortikalne sive mase) <br />
 112. 112. Dubokajedra – bazalneganglije<br />Limbickisistem<br />Cingulatnigirus – emocije<br />Hipokampus – ucenje I pamcenje<br />Amigdale – emocije I pamcenje<br />Figure 9-13: The limbic system<br />
 113. 113. Figure 9-15: Functional areas of the cerebral cortex <br />Koravelikogmozga: debljina 1 mm<br />
 114. 114. Režnjevi velikog mozga<br />Linije razdvajanja:<br />Centralna Rolandova brazda (Sulcus centralis Rolandi)<br />Lateralna Silvijeva jama (Fissura cerebri lateralis Sylvii)<br />Frontalni<br />Parijetalni <br />Temporalni<br />Okcipitalni <br />Limbički režanj<br />
 115. 115.
 116. 116. Cingulate gyrus<br />Anterior nucleus of <br />thalamus<br />Thalamus<br />Para-olfactory<br />area<br />Fornix<br />Mamillary bodies of<br />hypothalamus<br />Hypothalamus<br />Hippocampus<br />Uncus<br />Amygdala<br />Para-hippocampal<br />gyrus<br />
 117. 117. Režnjevi velikog mozga (lobusi)<br /><ul><li>Frontalni (čeoni):
 118. 118. Primarna motorna kora
 119. 119. Asocijativna motorna kora
 120. 120. Prefrontalni regioni
 121. 121. Parijetalni (temeni):
 122. 122. Primarna somatosenzorna kora
 123. 123. Somatosenzorna asocijativna kora
 124. 124. Temporalni (slepoočni):
 125. 125. Primarna auditivna kora
 126. 126. Auditivna asocijativna kora
 127. 127. Okcipitalni (zatiljačni):
 128. 128. Primarna vizuelna kora
 129. 129. Vizuelna asocijativna kora</li></ul>LIMBIČKI SISTEM (režanj) <br />
 130. 130. Motor cortex<br />Somatosensory cortex<br />Sensory associative<br />cortex<br />Pars<br />opercularis<br />Visual associative<br />cortex<br />Broca’s<br />area<br />Visual<br />cortex<br />Primary<br />Auditory cortex<br />Wernicke’s<br />area<br />
 131. 131.
 132. 132.
 133. 133. KLASIČNA FUNKCIONALNA PODELA KORE MOZGA<br />MOTORNE OBLASTI<br />PRECENTRALNA/MOTORNA KORA<br /> PREMOTORNA KORA<br /> BROKAOVA ZONA (FRONT.OPERKULUM)<br /> FRONTALNA OČNA POLJA<br />SENZORNE OBLASTI<br />VIDNA/VIZUELNA KORA/AREA STRIATA, SLUŠNA/AUDITIVNA KORA,<br /> SOMATOSENZORNA/POSTCENTRALNA KORA<br /> i oblasti koje ih okružuju (BA 18 i 19; srednja<br /> parijetalna kora; temporalna ravan)<br />3. ASOCIJATIVNE OBLASTI<br />preostali neokorteks<br />4. LIMBIČKE OBLASTI <br /> parahipokampalna kora (T)<br /> entorinalna kora (F)<br /> cingularni pojas<br />
 134. 134. BA 1,2,3<br />BA 4<br />Primarne senzorne<br />i motorne oblasti<br />BA 41,42<br />BA 17<br />N.B. Asocijativne oblasti-sivo obojene; limbičke-locirane više medijalno, skrivene u lateralnom pogledu na hemisferu<br />
 135. 135. Brodmanova<br />citoarhitektonska<br />podela kore<br />
 136. 136.
 137. 137.
 138. 138. Primary motor cortex (M1)<br />Posterior parietal cortex<br />Supplementary<br />motor cortex<br />(SMA)<br />Premotor cortex<br />(PMA)<br />
 139. 139. Motor cortex<br />Somatosensory cortex<br />Sensory associative<br />cortex<br />Pars<br />opercularis<br />Visual associative<br />cortex<br />Broca’s<br />area<br />Visual<br />cortex<br />Primary<br />Auditory cortex<br />Wernicke’s<br />area<br />
 140. 140. Funkcije kore mozga<br />Prijem, obrada i skladištenje informacija <br /> (II funkcionalni blok – Luria),<br />Programiranje, regulisanje i kontrola motornih i složenih psihičkih aktivnosti<br /> (III funkcionalni blok – Luria)<br />
 141. 141. Funkcije kore mozga -1.<br />Prijem i obrada informacija (II funkc. Blok-Luria):<br />Parijetalni (temeni):<br />Primarna somatosenzorna kora<br />Somatosenzorna asocijativna kora:<br />Unimodalna (modalno specifična ) obrada taktilnih informacija<br />Heteromodalna ( modalno nespecifična) obrada informacija <br />Temporalni (slepoočni):<br />Primarna auditivna kora<br />Auditivna asocijativna kora:<br />Unimodalna (modalno specifična ) obrada slušnih informacija<br />Heteromodalna (modalno nespecifična) obrada informacija <br />Okcipitalni (zatiljačni):<br />Primarna vizuelna kora<br />Vizuelna asocijativna kora:<br />Unimodalna (modalno specifična ) obrada vidnih informacija<br />Heteromodalna (modalno nespecifična) obrada informacija <br />
 142. 142. Funkcije kore velikog mozga – 2. <br />Programiranje, regulisanje i kontrola motornih i složenih psihičkih aktivnosti (III funkcionalni blok – Luria):<br />Frontalni (čeoni) režanj:<br />Primarna motorna kora (Area 4 Brodmann)<br />Sekundarna motorna kora (premotorna; area 6)<br />Frontalna area pogleda- okulomotorna kora (area 8)<br />Motorno govorno polje – Broca (area 44) <br />Prefrontalni regioni (Frontalni asocijacioni regioni) <br />
 143. 143. Frontalni (čeoni) režanj<br />Primarna motorna kora (area 4)<br />Premotorna kora (area 6)<br />Frontalna area pogleda (area 8)<br />Motorno govorno polje - Broca( area 44)<br />Frontalna asocijaciona polja (Prefrontalna kora) <br />
 144. 144. Parijetalni (temeni) režanj<br />Primarna senzitivna kora (postcentralna vijuga: area 3, 2, 1)<br />Sekundarna senzitivna kora (area 5 i 7)<br />Asocijativna kora (area 39 i 40)<br />Gyrus angularis<br />Gyrus supramarginalis<br />
 145. 145. Temporalni (slepoočni) režanj<br />Temporalni neokorteks (lateralna strana T.R.) : <br />Primarna auditivna kora (area 41,)<br />Sekundarna auditivna kora (area 42)<br />Asocijaciona kora: T-P-O raskršće <br /> (area 38 ,20, 21, i 22 )<br />Limbički sistem – deo (medijalna strana TR) :<br />Gyrus parahippocampalis<br />
 146. 146. Okcipitalni (zatiljačni) režanj<br />Primarna vidna kora(area 17 ili tzv. area striata): <br />Završetak vidnog puta (radiatio optica Gratioleti):<br />Vlakna iz dve desne polovine retine (leve polovine vidnog polja) završavaju u desnom okcipitalnom režnju, <br />Vlakna iz dve leve polovine retine (desne polovine vidnog polja) završavaju u levom okcipitalom režnju. <br />Sekundarna vidna kora(area 18 ili tzv. area parastriata)<br />Asocijativna vidna kora (area 19 ili tzv. area peristriata) <br />
 147. 147.
 148. 148.
 149. 149.
 150. 150.
 151. 151.
 152. 152.
 153. 153.
 154. 154.
 155. 155.
 156. 156.
 157. 157.
 158. 158. Brodman’s Map of Motor and Sensory Areas<br />
 159. 159.
 160. 160. Isocortex – typical 6 layered cortex<br /> I. Molecular Layer<br />II. External Granular Layer<br />III. External Pyramidal Layer<br />Line of Kaes-Bechterew<br />IV. Internal Granular Layer<br />Outer band of Baillarger<br /> - Line of Gennari in area 17 <br />V. Internal Pyramidal Layer<br />Giant pyramidal cell of Betz<br />Inner Band of Baillarger<br />VI. Polymorphic Layer<br />Golgi NisslWeigert<br />
 161. 161. 5 PREDAVANJE SISTEM MOZDANIH KOMORA I CEREBROSPINALNI LIKVOR<br />
 162. 162.
 163. 163.
 164. 164.
 165. 165.
 166. 166.
 167. 167. Cerebrospinal Fluid<br />From coracoid plexus<br />Fills ventricles & subarachnoid<br />Fluid pillow floats brain<br />Exchange transport <br />From blood<br />To brain tissue<br />
 168. 168. Cerebrospinal Fluid<br />Figure 9-5: ANATOMY SUMMARY: Cerebrospinal Fluid <br />
 169. 169.
 170. 170.
 171. 171.
 172. 172.
 173. 173.
 174. 174.
 175. 175.
 176. 176. Blood Brain Barrier<br />Extensive capillaries & sinuses<br />Tight junctions: limit permeability<br />Astrocyte foot processes: secrete paracrines<br />Protects brain: hormones & circulating chemicals<br />Many glucose transporters<br />Figure 9-6: The blood-brain barrier <br />

×