สวดมนต์แปล(ตัวใหญ่)

12,682 views
12,441 views

Published on

มาช่วยกันสวดมนต์ ชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า(ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ)

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สวดมนต์แปล(ตัวใหญ่)

 1. 1. หน้า |0หนังสือสวดมนต์แปล รวบรวมโดย ครูนรภัทร สิงห์นวลที่มา : เว็บไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 2. 2. หน้า |1 สวดมนต์แปลคาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฎฐาเน สุปะติฎฐิตัง สารีริกะธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปังสะกะลัง สะทา ข้าพเจ้าขอวันทา ซึ่งพระเจดีย์ทั้งปวงที่ประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่ทั้งปวงกับพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาโพธิ์พระพุทธรูป ทั้งสิ้น ในกาลทุกเมื่อ ปุริสุตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเน ฐาเนคะมะเน จาปิ สัพพะทาข้าพเจ้า ขอวันทา ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นอุดมบุรุษผู้เป็นพระตถาคต ด้วยวาจาและใจทั้งในที่นอน ที่นั่ง ที่ยืน และแม้ในที่เดิน ในกาลทุกเมื่อ อะหัง วันทามิ ธาตุโย ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ในจักรวาลทั้งหลาย ทั้งพรหมโลกและดาวดึงส์ อะหัง วันทามิ สัพพะโส ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญพุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอ วังธาตุโย จัตตารี สะ สะ มาทันตา เกสา โลมา นะขา ขีจะ อะหังวันทามิธาตุโยคาบูชาพระรัตนตรัยอิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ- ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ- ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 3. 3. หน้า |2อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ- ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้บทบูชาพระรัตนตรัยอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนะมัสสามิ. ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)บทนมัสการพระรัตนตรัยนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (๓ ครั้ง) รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 4. 4. หน้า |3บทขอขมาพระรัตนตรัยวันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวงขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดวันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต ข้าแต่พระธรรมอันเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดวันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์จงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ไตรสรณคมณ์ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ฯ ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระธรรม เป็นสรณะ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ฯ ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระสงฆ์ เป็นสรณะ ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่ง พระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ฯ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระ ธรรม เป็นสรณะ ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ฯ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระสงฆ์ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 5. 5. หน้า |4 เป็นสรณะ ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่ง พระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ฯ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระ ธรรม เป็นสรณะ ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ฯ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้า ขอถึง ซึ่งพระ พระสงฆ์ เป็นสรณะศีล ๕ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า) อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ,ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ) กาเมสุมิจฺฉานารา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากการประพฤติผิดในกาม) มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ คาไม่เป็นจริง และคาล่อลวง อาพรางผู้อื่น) สุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของทาใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ ) รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 6. 6. หน้า |5บทสรรเสริญ พระพุทธคุณอิติปิ โส ภะคะวา ( แม้เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น )อะระหัง ( เป็นผู้ไกลจากกิเลส ) สัมมาสัมพุทโธ ( เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง )วิชชาจะระณะสัมปันโน ( เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ )สุคะโต ( เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ) โลกะวิทู ( เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง )อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ ( เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ) สัตถาเทวะมนุสสานัง ( เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย )พุทโธ ( เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ) ภะคะวาติ. ( เป็นผู้มีความเจริญจาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ )บทสรรเสริญ พระธรรมคุณสวากขาโต ภะคะวา ธัมโม ( พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว )สันทิฏฐิโก ( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง )อะกาลิโก ( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จากัดกาล )เอหิปัสสิโก ( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )โอปะนะยิโก ( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว )ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. ( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ ) รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 7. 7. หน้า |6บทสรรเสริญ พระสังฆคุณสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว )อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว )ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว )สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว )ยะทิทัง ( ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ )จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา (คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ )เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า )อาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานามาบูชา )ปาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ )ทักขิเนยโย ( เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน )อัญชะลีกะระณีโย ( เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทาอัญชลี )อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. (เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้) รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 8. 8. หน้า |7 พาหุงมหากา(ไม่แปล)พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯมาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯนาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯอุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯกัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯสัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯนันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิงปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธีนา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานังญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 9. 9. หน้า |8เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมังเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม ชะยะมังคะลังฯ ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิชะยัสสุ ชะยะมังคะเล.อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริส.ุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมังปะณิธิ เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตาสัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตาสัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม พาหุงมหากา(แปล) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯพระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างค รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 10. 10. หน้า |9รีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมีเป็นต้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดมาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯอนึ่งพระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯนาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯพระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้ายประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้า คือ ความมีพระทัยเมตตา, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯอุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯพระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดกัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 11. 11. หน้า | 10พระจอมมุนี ได้เอาชนะคากล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทาอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือความกระทาพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย ในท่ามกลางหมู่ชน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯสัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯพระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคาของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯนันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิงปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธีนา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯพระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มากด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานังญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิฯพระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอา รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 12. 12. หน้า | 11ความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯเอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯบุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้และเข้าถึงความหลุดพ้น คือ พระนิพพานอันบรมสุข นั้นแลฯมะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลังฯสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงบาเพ็ญพระบารมีทั้งปวง เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิชะยัสสุ ชะยะมังคะเล.ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะ เหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป้นที่เคารพรักของเจ้าศายะทรงชนะมาร ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะได้รับชัยมงคลเถิด อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.(ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุถึงความเป็นเลิศเบิกบานใจ) เหมือนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรม รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 13. 13. หน้า | 12อันประเสริฐ เบิกบานพระทัย เหนือบัลลังก์แห่งชัยชนะ ณ พ่างพื้นปฐพีอันประเสริฐเลิศแผ่นดิน เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตังสุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐังพรัหมะจาริสุ.วันที่ทาความดีทางกาย วาจา ใจ (เวลาที่ประพฤติชอบ) ชื่อว่า ฤกษ์ดี มงคลดี ยามรุ่งดี ยามตื่นดี ขณะดี ครู่ดี ทานที่ถวายแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์(ในวันนั้นเวลานั้น)เป็นทานดี ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมังปะณิธิ เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และความตั้งใจ (ที่ทาในวันนั้น เวลานั้น) เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทาความดีแล้วย่อมได้รับผลดี ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เมขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตาสัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เมขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 14. 14. หน้า | 13ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ บทสวดชินบัญชร(ไม่แปล) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะ ญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุ คะโตนะโมพุทธายะ๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวามารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิง สุ นะราสะภา๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกษฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัล ลาโน จะ วามะเก๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก๖.เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร นิสินโน สัมปันโน โสภีโต มุนิปุง คะโว รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 15. 15. หน้า | 14๗.กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐา สิ คุณากะโร๘.ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละ กา มะมะ๙.เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอสาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระ สา ชะลันตา สีละเตเช นะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อัง คุลิมาละกัง๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปา การะสัณฐิตา๑๒.ชินาณาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิ รัชฌัตตุปัททะวา๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหา ปุริสาสะภา๑๕.อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตา ริสังโค สังฆานุภาเวนะ ชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 16. 16. หน้า | 15 บทสวดชินบัญชร(แปล) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะ ญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุ คะโตนะโมพุทธายะ๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวามารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภาพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นาสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เตมุนิสสะรามี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงนามว่า ตันหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโรข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 17. 17. หน้า | 16สัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกษฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโนจะ วามะเกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุงวามะโสตะเกพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย๖.เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร นิสินโน สัมปันโน โสภีโต มุนิปุงคะโวมุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง๗.กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโรพระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากประจา๘.ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะพระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 18. 18. หน้า | 17๙.เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอสาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อัง คะมังเคสุ สัณฐิตาส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดารงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกังพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้ายพระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตาพระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ๑๒.ชินาณาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวาอนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกาลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือ สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกาแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 19. 19. หน้า | 18๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทาสัมพุทธะปัญชะเรด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทากิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน จงกาจัดให้พินาศอย่าให้เหลือ๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภาขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอันล้าเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล๑๕.อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะ ชิตา ริสังโค สังฆานุภาเวลานะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดาเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 20. 20. หน้า | 19 กะระณียะเมตตะสูตรกะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะสักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานีภิกษุผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประสงค์จะบรรลุแดนสงบ พึงอบรมสิกขาสาม ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญเป็นคนตรง แน่วแน่ ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่ถือตัวสันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติสันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธพึงเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่าย มีกิจธุระน้อย ดาเนินชีวิตเรียบง่าย มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน มีการสารวมกาย วาจาใจ ไม่พัวพันกับสกุลทั้งหลาย(ชาวบ้าน)นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุงสุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพพะ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตาไม่พึงประพฤติสิ่งเล็กน้อยอะไรที่จะเป็นเหตุให้ผู้รู้ตาหนิ(พึงแผ่เมตตาว่า) ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขกาย สุขใจ ปลอดจากภัยทั้งปวงเถิดเย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วะนะวะเสสาทีฆา วา เย มะหันตา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลาสัตว์ทั้งหลายที่มีความหวาดกลัวก็ดี ที่มั่นคงก็ดีทั้งหมด ทั้งที่มีกาย ยาว ใหญ่ ปานกลางสั้น ละเอียด หรือหยาบทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย วะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเรภูตา วะ สัมภะเวสี วะ สัพพะ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 21. 21. หน้า | 20ทั้งที่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็น อยู่ไกลหรือใกล้ ที่เกิดแล้ว หรือที่กาลังแสวงหาที่เกิด สัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงมีความสุขกาย สุขใจเถิดนะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กัญจิพยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญะ นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะบุคคลไม่พึงหลอกลวงกัน ไม่พึงดูหมิ่นใครในที่ไหน ไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันด้วยการเบียดเบียน หรือด้วยใจมุ่งร้ายมาตา ยะถา นิยัง ปุตตะ มายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเขเอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสังภาวะเย อะปะริมาณังมารดาถนอมบุตรคนเดียวของตนด้วยชีวิต ฉันใด บุคคลพึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณในสัตว์โลกทั้งปวง ฉันนั้นเมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสังภาวะเย อะปะริมาณังอุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวระมะสะปัตตังบุคคลพึงเจริญเมตตาจิตอันไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ในสัตว์โลกทั้งหมด ทั้งในอรูปภูมิเบื้องบน รูปภูมิเบื้องกลาง และกามาวจรภูมิเบื้องต่าติฎฐัง จะรัง นิสินโน วะ สะยาโน ยาวะตัสสะ วิตะมิทโธเอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหาระ มิธะมาหุท่านจะอยู่ในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง หรือนอนก็ตาม พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงและความท้อแท้ ตั้งสติอย่างนี้ไว้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสการปฏิบัติเช่นนี้ ว่าเป็นความประพฤติอันประเสริฐในพระศาสนานี้ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 22. 22. หน้า | 21ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีสะวา ทัสสะเนนะ สัมปันโนกาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรติฯบุคคลผู้นั้นจะไม่กล้ากลายความเห็นผิด เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบเมื่อขจัดความยินดีในกามได้แล้ว ย่อมไม่เข้าถึงการเกิดในครรภ์อีกอย่างแน่แท้ ขันธะปะริตตังวิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เมฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลวิรูปักษ์ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตใจงูตระกูลเอราบถข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลฉัพยาบุตร ข้าเจ้าขอแผ่เมตตาจิตใจงูตระกูลกัณหาโคดมอะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทวิปาทะเกหิ เมจะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เมข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สองเท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สี่เท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ที่มีเท้ามากมา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโกมา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโทสัตว์ไม่มีเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า สัตว์ที่มีสองเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า สัวต์ที่มีสี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า และสัตว์ที่มีเท้ามาก อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 23. 23. หน้า | 22สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลาสัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กัญจิ ปาปะมาคะมาขอสัตว์ทั้งปวง ปราณชาติทั้งปวง สัตว์ที่เกิดแล้วทั้งปวงทั้งหมด จงประสบความเจริญทุกผู้ ขอความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใคร ๆ เลยอัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโมอัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สะรีสะปานิอะหิ วิจฉิกะ สะตะปะที อุณณะนาภิ สะระพู มูสิกาพระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมทรงพระคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณมิได้ แต่สัตว์เลื้อยคลาน คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุมตุ๊กแก และหนู เป็นสัตว์ที่ประมาณได้กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตังปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโตนะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯข้าพเจ้าได้คุ้มครองตนแล้ว ข้าพเจ้าได้ป้องกันตนแล้ว เหล่าสัตว์จงหลีกไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 24. 24. หน้า | 23คาแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอะหัง สุขิโต โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหัง นิททุกโข โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหัง อเวโร โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลาบากอะหัง อะนีโฆ โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ - จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญคาแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นสัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลยอะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยสิ้นเถิด รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 25. 25. หน้า | 24 มงคล ๓๘ ประการมงคลที่ ๑.ไม่คบคนพาล อย่าคบมิตร ที่พาล สันดานชั่ว จะพาตัว เน่าดิบ จนฉิบหายแม้ความคิด ชั่วช้า อย่ากล้ากราย เป็นมิตรร้าย ภายใน ทุกข์ใจครันมงคลที่ ๒.การคบบัณฑิต ควรคบหา บัณฑิต เป็นมิตรไว้ จะช่วยให้ พ้นทุกข์ สบสุขสันต์ความคิดดี เลิศล้า ยิ่งสาคัญ ควรคบกัน อย่าเขว ทุกเวลามงคลที่ ๓.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ควรบูชา ไตรรัตน์ ขัตติเยศร์ ผู้วิเศษ ก่อเกื้อ เหนือเกศาครูอาจารย์ เจดีย์ ที่สักการ์ ด้วยบุปผา ปฏิบัติ สวัสดิ์การมงคลที่ ๔.การอยู่ในถิ่นอันสมควร เป็นเมืองกรุง ทุ่งนา หรือป่าใหญ่ ทางมา-ไป ครบครัน ธัญญาหารมีคนดี ที่ศึกษา พยาบาล ปลอดภัยพาล ควรอยู่กิน ถิ่นนั้นแลมงคลที่ ๕.เคยทาบุญมาก่อน กุศลบุญ คุณล้า เคยทาไว้ จะส่งให้ สวยเด่น เช่นดวงแขทั้งทรัพย์ยศ ไมตรี มีเย็นแด เพราะกระแส บุญเลิศ ประเสริฐนักมงคลที่ ๖. การตั้งตนชอบ ต้องตั้งตน กายใจ ในทางถูก เร่งฝังปลูก ตนไว้ ให้ถูกหลักเมื่อตัวตน ยังมี เป็นที่รัก ควรพิทักษ์ ให้งาม ตามเวลา รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 26. 26. หน้า | 25มงคลที่ ๗. ความเป็นพหูสูต การสนใจ ใฝ่คว้า หาความรู้ ให้เป็นผู้ แก่เรียน เพียรศึกษามีศีลดี สติมั่น เกิดปัญญา ย่อมนาพา ตัวรอด เป็นยอดดีมงคลที่ ๘. การรอบรู้ในศิลปะ ศิลปะ ต่างอย่าง ทางอาชีพ ควรเร่งรีบ เรียนรู้ ชูศักดิ์ศรีมีบางคน จนอับ กลับมั่งมี ฉลาดดี มีศิลป์ หากินพอมงคลที่ ๙. มีวินัยที่ดี อันวินัย นาระเบียบ สู่เรียบร้อย คนใหญ่น้อย เปรมปรีดิ์ ดีนักหนาวินัยสร้าง กระจ่างข้อ ก่อศรัทธา เพราะรักษา กติกา พาร่วมมือไม่พูดเท็จ พูดสอดเสียด และพูดมาก ละความยาก สร้างวิบาก ฝากยึดถือคนหมู่มาก มักถางถาก ปากข่าวลือ ต้องสัตย์ซื่อ ถือวินัย ใช้ร่วมกันมงคลที่ ๑๐. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต เปล่งวจี สัจจะ นวลละม่อม กล่าวเลลี้ยกล่อม ไพเราะ กาลเหมาะสมเจือประโยชน์ เมตตา ค่านิยม รื่นอารมณ์ ผู้ฟัง ดังเสียงทองมงคลที่ ๑๑. การบารุงบิดามารดา คนที่หา ได้ยาก มากไฉน เพราะว่าใน โลกนี้ มีเพียงสองคือพ่อแม่ เกิดเกล้า เหล่าลูกต้อง ตอบสนอง พระคุณ ได้บุญแรง รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 27. 27. หน้า | 26มงคลที่ ๑๒. การสงเคราะห์บุตร เป็นมารดา บิดา ทาหน้าที่ ให้บุตรมี พานัก เป็นหลักแหล่งส่งเสริมบุตร ธิดาตน กุศลแรง ย่อมส่องแสง เพิ่มพูน ตระกูลวงศ์มงคลที่ ๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา มีคู่ครอง ต้องไม่ทา ให้ช้าจิต จะพาผิด ไปข้าง ทงผุยผงต้องสงเคราะห์ แก่กัน ให้มั่นคง รักยืนยง ด้วยกัน ถึงวันตายมงคลที่ ๑๔.ทางานไม่คั่งค้าง จะทางาน การใด ตั้งใจมั่น อย่าผลัดวัน ทาเล่น เช้า เย็น สายไม่ทิ้งคา อากูล มากมูลมาย เร่งคลี่คลาย ให้เสร็จ สาเร็จการมงคลที่ ๑๕.การให้ทาน ควรบาเพ็ญ ซึ่งทาน คือการให้ ท่านว่าไว้ สวยงาม สามสถานหนึ่งให้ของ สองธรรมะ ขนะมาร อภัยทาน ที่สาม งามเหลือเกินมงคลที่ ๑๖.การประพฤติธรรม การประพฤติ ตามธรรม คาพระสอน ไม่เดือดร้อน ถอนทุกข์ ยามฉุกเฉินคนรักธรรม ธรรมรักษ์คน ผลเจริญ นั่ง,ยืน,เดิน นอน,สุข ทุกข์ไม่มีมงคลที่ ๑๗.การสงเคราะห์ญาติ เมื่อยามญาติ อัตคัด เกินขัดข้อง ควรหาช่อง สงเคราะห์ ไม่เลาะหนีเขาซาบซึ้ง ถึงคุณ อบอุ่นดี หากถึงที เราจน ญาติสนใจ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 28. 28. หน้า | 27มงคลที่ ๑๘. ทางานไม่มีโทษ งานรับจ้าง ล้างชาม ก็ตามเถิด หากไม่เกิด โทษทัณฑ์ นั่นสดใสเมื่อได้ช่อง ต้องจา กระทาไป ได้กาไร ทุกทาง ไม่ว่างงานมงคลที่ ๑๙. ละเว้นจากบาป กรรมชั่วช้า ลามก ต้องยกเว้น หากขืนเล่น ด้วยกัน ถูกมันผลาญงดเว้นบาป การาบให้ ไกลสันดาน ในดวงมาลย์ ไม่ร้อน และอ่อนเพลียมงคลที่ ๒๐. สารวมจากการดื่มน้าเม ของมึนเมา ทุกชนิด พิษคล้ายเหล้า ใครเสพเข้า น่าตาหนิ สติเสียเกิดโรคร้าย แรงร้อน กายอ่อนเพลีย ใครงดเสีย เป็นสุข ไปทุกวันมงคลที่ ๒๑. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ไม่ประมาท คือมี สติพร้อม คอยหน่วงน้อม ธรรมคุณ ไม่ผลุนผลันธรรมอันใด ไม่ดี หลีกหนีพลัน ธรรมดีนั้น ยึดแน่น ไม่แคลนคลอนมงคลที่ ๒๒. มีความเคารพ ความเคารพ นับถือ คือเสน่ห์ ไม่โลเล เหมือนลิง วิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้า ลับหลัง พึงสังวร ย่อมงามงอน สวยสง่า ราคาแพงมงคลที่ ๒๓. มีความถ่อมตน ไม่พองลม ก้มหัว เจียมตัวด้วย มรรยาทสวย นิ่มนวล สิ้นส่วนแข็งเหมือนงูพิษ ถอดเขี้ยว หมดเรี่ยวแรง ยามแถลง นอบน้อม พร้อมใจกาย รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 29. 29. หน้า | 28มงคลที่ ๒๔. มีความสันโดษ ความสันโดษ พอใจ ในสิ่งของ เช่นเงินทอง ของตน แม้ล้นหลายเมื่อมีน้อย จ่ายน้อย ค่อยสบาย ความจนหาย เลยลับ กลับมั่งมีมงคลที่ ๒๕. มีความกตัญญู กตัญญู รู้บุญ คุณพ่อแม่ คนเฒ่าแก่ แลอาจารย์ ท่านทรงศีลจอมมุนินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี หาวิธี แทนคุณ สมดุลกันมงคลที่ ๒๖. การฟังธรรมตามกาล การฟังธรรม ตามกาล ผ่านมาถึง ควรคานึง นิ่งนั่ง ฟังขยันย่อมจะเกิด ปัญญา สารพัน ตั้งใจมั่น ฟังดี นี่สมควรมงคลที่ ๒๗. มีความอดทน ความอดทน ตรากตรา ยามลาบาก เจ็บไข้มาก ทนได้ ไม่โหยหวนถูกเขาด่า ให้ฟัง นั่งหน้านวล ยิ้มเสสรวล ด้วยขันติ งามวิไลมงคลที่ ๒๘. เป็นผู้ว่าง่าย ควรเป็นคน สอนง่าย ไม่ตายด้าน ก่อราคาญ ค่าเช้า ไม่เข้าไหนไม่ซัดโทษ ของตน ให้คนใด เมื่อมีใคร สอนพร่า ให้นามามงคลที่ ๒๙. การได้เห็นสมณะ การพบเห็น สมณะ ผู้สงบ แล้วนอบนบ ถามไถ่ ไตรสิกขาหมั่นฝึกหัด ทุกวัน ด้วยปัญญา ย่อมชักพา จิตตรง มงคลมี รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 30. 30. หน้า | 29มงคลที่ ๓๐. การสนทนาธรรมตามกาล ยามหดหู่ ฟุ้งซ่าน กาลสงสัย เป็นสมัย ไต่ถาม ตามเหตุผลเพื่อบรรเทา คลี่คลาย หายกังวล ควรจะสน- ทนาธรรม ตามที่ควรมงคลที่ ๓๑. การบาเพ็ญตบะ พึงบาเพ็ญ ตบะ ละกิเลส อันเป็นเหตุ หักห้าม กามฉันท์มุ่งทาลาย ถ่ายบาป สาบสูญพันธุ์ เข้าสู่ขั้น สุโข ฌาณโกลีย์มงคลที่ ๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์ เร่งประพฤติ พรหมจรรย์ อันประเสริฐ์ เพื่อให้เกิด สุขล้วน โดยถ้วนถี่ตั้งแต่ทาน ถึงสิกขา บรรดามี สมบูรณ์ดี พรหมจรรย์ ย่อมมั่นคลมงคลที่ ๓๓. การเห็นอริยสัจ การรู้เห็น ความจริง สิ่งเที่ยงแท้ ไม่ผันแปร สี่ชนิด ไม่ผิดหลงตัดตัณหา มูลราก พรากทุกข์ลง เป็นการส่ง ข้ามฟาก จากสาครมงคลที่ ๓๔. การทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ทาให้แจ้ง นิพพาน ผลาญสังโยชน์ ตรวจตราโทษ ธาตุ ขันธ์ หมั่นฝึกถอนเอาอรหัต มรรคญาณ เผาราญรอน ดับทุกข์ร้อน นิพพาน สาราญนักมงคลที่ ๓๕. การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ท่านผู้ใด ใจดารง อยู่คงที่ ในเมื่อมี โลกธรรม ครอบงาหนักเช่น ลาภ ยศ สุข เศร้า เข้าง้างชัก มิอาจยัก โยกท่าน ให้หวั่นใจ รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์
 31. 31. หน้า | 30มงคลที่ ๓๖. การมีจิตไม่โศกเศร้า คราวพลักพราก จากญาติ ขาดชีวิต ถูกพิชิต จองจา ทาโทษใหญ่มีสติ คุมจิต เป็นนิตย์ไป ไม่เสียใจ โศกเศร้า เฝ้าประคองมงคลที่ ๓๗. มีจิตปราศจากกิเลส หมดราคะ โทสะ โมหะแล้ว จิตผ่องแผ้ว เลิศดี ไม่มีสองย่อมมีค่า สูงจริง ยิ่งเงินทอง เหมือนสูริย์ส่อง ท้องฟ้า สง่างามมงคลที่ ๓๘. มีจิตเกษม จิตเกษม เปรมปรีดิ์ ดีตลอด เป็นจิตปลอด จากโอฆ ในโลกสามเครื่องผูกมัด สลัดหมด แสนงดงาม เข้าถึงความ สุขสันต์ นิรันดร “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” “การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” รวบรวมบทสวดมนต์โดย ครูนรภัทร สิงห์นวล, ที่มา: เวบไซต์เกี่ยวกับธรรมะ, หนังสือสวดมนต์

×