[PL] Jak nie zostać "programistą" PHP?

6,018 views
5,932 views

Published on

Po sieci krąży wiele opinii, jak to programiści PHP nie są prawdziwymi programistami i że PHP to w ogóle nie jest język programowania, etc.
A winni takiego stanu rzeczy są sami programiści bądź właśnie „programiści”. Dlaczego? W każdym języku da się napisać kod zły jak i dobry. A w świecie PHP niestety dużo jest tego złego – choć trend ten zmienia się na lepsze.

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z rzeczami, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia aplikacji w języku PHP. Druga (krótsza) część prezentacji będzie poświęcona ogólnym dobrym praktykom programistycznym, nie związanym z żadnym konkretnym językiem.

Published in: Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,888
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

[PL] Jak nie zostać "programistą" PHP?

 1. 1. JAK NIE ZOSTAĆ„PROGRAMISTĄ” PHP? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
 2. 2. O MNIERadosław Benkel - singlesPHP - 2007SQL - 2007JavaScript -2008Projekty: DELIRIUM, GENOSIS, inne
 3. 3. PHPCZYM JEST PHP?
 4. 4. PHP CZYM JEST PHP?DYNAMICZNIE TYPOWANYM, OBIEKTOWYM, SKRYPTOWYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA
 5. 5. JAKA JEST NAJWIĘKSZAWADA A JEDNOCZEŚNIE ZALETA PHP?
 6. 6. <?PHP
 7. 7. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/HATM/3448824312/ BY HATM
 8. 8. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW
 9. 9. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW
 10. 10. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW error_reporting = E_ALL | E_STRICTphp.ini display_errors = On
 11. 11. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW error_reporting = E_ALL | E_STRICTphp.ini display_errors = On <?php *.php error_reporting(E_ALL | E_STRICT) ini_set(display_errors, On)
 12. 12. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW error_reporting = E_ALL | E_STRICT php.ini display_errors = On <?php *.php error_reporting(E_ALL | E_STRICT) ini_set(display_errors, On) php_flag display_errors on.htaccess php_value error_reporting 32767
 13. 13. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW @
 14. 14. INNE DYREKTYWY PHP.INI
 15. 15. INNE DYREKTYWY PHP.INIregister_globals = Off
 16. 16. INNE DYREKTYWY PHP.INIhttp://www.example.com/find.php?title=Foo<?php//register_globals = On$title // Foo$_GET[title] // Foo//register_globals = Off$title // undefined$_GET[title] // Foo
 17. 17. INNE DYREKTYWY PHP.INIregister_globals = Offmagic_quotes_gpc = Off
 18. 18. INNE DYREKTYWY PHP.INIregister_globals = Offmagic_quotes_gpc = Offmagic_quotes_runtime = Off
 19. 19. GET, POST [, PUT, DELETE]
 20. 20. GET, POST [,PUT, DELETE]HTTP://WWW.ONET.TV/JUSTIN-BIEBER-TRAFI-NA-ODWYK,9025126,1,KLIP.HTML# $_GETHTTP://EXAMPLE.COM/INDEX.PHP?ID=123&TITLE=FOO
 21. 21. FILTROWANIE WEJŚCIA I WYJŚĆIA
 22. 22. FILTROWANIE WEJŚCIA I WYJŚCIA WEJŚCIE:<?php$search_html = filter_input( INPUT_GET, foo, FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS); WYJŚCIE:<?php echo htmlspecialchars($foo, ENT_NOQUOTES);
 23. 23. A CO Z SQL?
 24. 24. PDO(PHP DATA OBJECTS)
 25. 25. PDO<?php//PDOtry { $db = new PDO(mysql:host=hostname:dbname=some, username, password, array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => SET NAMES UTF-8);} catch (PDOException $e) { die($e->getMessage());}$query = SELECT * FROM my_table WHERE cat_id = :id AND title = :title;$stmt = $db->prepare($query);$stmt->bindValue(:id, $id, PDO::PARAM_INT);$stmt->bindValue(:title, $myTitle, PDO::PARAM_STR, 12);$stmt->execute();while($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ)) { // ..}
 26. 26. GLOBAL TO ZŁO!
 27. 27. GLOBAL TO ZŁO! "JEŚLI DZIECKO TWE, UŻYWA GLOBALA, TO WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ Z NIM DZIEJE"
 28. 28. PARAMETRY FUNKCJI A REFERENCJA
 29. 29. PARAMETRY FUNKCJI A REFERENCJA<?phpfunction change($a, $o){ $a[foo] = 2; $o->bar = 2;}$arr = array(foo => 1);$obj = new stdClass();$obj->$bar = 1;change($arr, $obj);echo $arr[foo]; //displays 1echo $obj->bar; //displays 2
 30. 30. INCLUDE/REQUIRE(_ONCE)
 31. 31. AUTOLOADING
 32. 32. AUTOLOADING<?phpfunction __autoload($name){ if (file_exists($name . .php)) { require_once($name. .php); }}$a = new Foo(); //autoload file Foo.php from current directory
 33. 33. FOR => FOREACH
 34. 34. FOR => FOREACH<?php//DONT DO THAT!for ($i = 0; $o < count($names); $i++) { $name[surname] = mysql_query("SELECT surname FROM surnames WHERE name{$names[i]}");}$names = array( John => Doe, Chuck => Norris);foreach ($names as $lastName) { echo $lastName, "n";}foreach ($names as $firstName => $lastName) { echo $firstName . : . $lastName;}
 35. 35. == VS ===
 36. 36. == VS ===// "===" MEANS THAT THEY ARE IDENTICAL// "==" MEANS THAT THEY ARE EQUAL// "!=" MEANS THAT THEY ARENT EQUAL. FALSE NULL ARRAY() 0 "0" 0X0 "0X0" "000" "0000"FALSE === == == == == == != != !=NULL == === == == != == != != !=ARRAY() == == === != != != != != !=0 == == != === == === == == =="0" == != != == === == == == ==0X0 == == != === == === == == =="0X0" != != != == == == === == =="000" != != != == == == == === =="0000" != != != == == == == == === HTTP://STACKOVERFLOW.COM/QUESTIONS/80646/HOW- DO-THE-EQUALITY-DOUBLE-EQUALS-AND-IDENTITY- TRIPLE-EQUALS-COMPARISO
 37. 37. OUTPUT BUFFERING
 38. 38. OUTPUT BUFFERINGCannot add/modify headerinformation - headersalready sent by...
 39. 39. OUTPUT BUFFERING <?php ob_start();*.php //some code header(Location: http://e.com) ob_end_flush();php.ini output_buffering = OnUTF BOM UWAGA
 40. 40. EVAL IS EVIL
 41. 41. VARIABLE VARIABLES
 42. 42. VARIABLE VARIABLES// variable variablesclass Some{ public function foo() { return "Hello World"; }}$foo = Hello World;$bar = foo;echo $$bar; //displays Hello World$obj = new Some();echo $obj->$foo(); //displays Hello World//much better!call_user_func(array($obj, $foo));call_user_func(array(Some, $foo));
 43. 43. STRINGI
 44. 44. STRINGIJAKIE MAMY RODZAJE STRINGÓW?
 45. 45. STRINGI
 46. 46. STRINGI (W PHP;-) SINGLE QUOTED DOUBLE QUOTED HEREDOC NOWDOC (PHP 5.3)
 47. 47. STRINGI (W PHP;-)<?php$ex1 = Value of var foo is $foo;$ex2 = "Value of var foo is $foo";$ex3 = <<<HDValueof foois$fooHD;$ex4 = <<<NDValue offoois $fooND;echo $ex1 . "n"; // Value of var foo is $fooecho $ex2 . "n"; // Value of var foo is barecho $ex3 . "n"; // Value of var foo is barecho $ex4 . "n"; // Value of var foo is $foo
 48. 48. KODOWANIE ZNAKÓW
 49. 49. KODOWANIE ZNAKÓW
 50. 50. KODOWANIE ZNAKÓW"ONE CHARSET TO RULE THEM ALL"
 51. 51. KODOWANIE ZNAKÓW UTF-8 ALE.... MB_*
 52. 52. MAGIA W PHP
 53. 53. MAGIA W PHPPrzygodyHarregoPottera
 54. 54. MAGIA W PHP__construct __unset__destruct __sleep__call __wakeup__callStatic __toString__get __invoke__set __set_state__isset __clone
 55. 55. MAGIA W PHP<?phpclass Foo{ private $_properties = array( foo => 123, bar => 456 ); public function __get($var) { if (!array_key_exists($var, $this->_properties)) { return null; } return $this->_properties[$var]; } public function __set($var, $value) { if (!array_key_exists($var, $this->_properties)) { throw new Exception(You cannot set that property); } else { $this->_properties[$var] = $value; } }}$obj = new Foo();$obj->foo; //gives 123$obj->nonExists; //throws Exception
 56. 56. MAGIA W PHP
 57. 57. RETURN
 58. 58. RETURN<?phpfunction foo() { return Hello World;}function bar() { echo Hello World;}echo foo(); // Hello World <- GOODbar(); // Hello World <- BAD
 59. 59. XDEBUG
 60. 60. XDEBUG
 61. 61. APC, EACCLERATOR,XCACHE, ZEND OPTIMIZER
 62. 62. JAKA WERSJA PHP?
 63. 63. PHP4
 64. 64. PHP4
 65. 65. PHP4PHP 5.2.X
 66. 66. PHP4PHP 5.2.X
 67. 67. PHP4PHP 5.2.XPHP 5.3.X
 68. 68. PHP4PHP 5.2.XPHP 5.3.X
 69. 69. PHP 5.3
 70. 70. PHP 5.3PRZESTRZENIE NAZWLAMBDAS/CLOSURESLATE STATIC BINDING__CALLSTATICGOTOWYDAJNOŚĆ - DO 30% SZYBSZE
 71. 71. ?>
 72. 72. VCS =VERSION CONTROL SYSTEM
 73. 73. VCS HTTP://STACKOVERFLOW.COM/QUESTIONS/132520/GOOD-EXCUSES-NOT- TO-USE-VERSION-CONTROL
 74. 74. IDE?EDYTOR PROGRAMISTY? NOTATNIK?
 75. 75. WINDOWS + WEBDEV ?
 76. 76. NIE WYNAJDUJ KOŁA NA NOWO
 77. 77. FRAMEWORKI
 78. 78. FRAMEWORKI
 79. 79. FRAMEWORKI ALE
 80. 80. FRAMEWORKI ALE
 81. 81. FRAMEWORKIMVC VS MVP
 82. 82. FRAMEWORKIMVC VS MVP
 83. 83. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!!
 84. 84. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!!while(!foundAnswer()) { checkManual();}
 85. 85. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!!
 86. 86. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!!
 87. 87. JAK SIĘ UCZYĆ?
 88. 88. JAK SIĘ UCZYĆ?
 89. 89. JAK SIĘ UCZYĆ?HTTP://PLANETA.PHP.PL/
 90. 90. JAK PISAĆ KOD?
 91. 91. JAK PISAĆ KOD? "PISZ KOD TAK, JAKBY OSOBA,KTÓRA GO PO TOBIE PRZEJMIE, BYŁA UZBROJONYM PSYCHOPATĄ ZNAJĄCYM TWÓJ ADRES"
 92. 92. JAK PISAĆ KOD?
 93. 93. JAK PISAĆ KOD?STYL KODOWANIA
 94. 94. ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO ZADANIA
 95. 95. DZIĘKI!
 96. 96. PYTANIA? UWAGI?
 97. 97. RADOSŁAW BENKEL SINGLESHTTP://BLOG.RBENKEL.ME @SINGLESPL

×