Závěrečný úkol KPI

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Pasivní konzervace Každé muzeum či galerie klade největší důraz na bezpečnost a ochranusbírkových předmětů. Snaží se zabránit škodám způsobeným vloupáním, krádeží, žhářstvím,vandalismem, živelnými pohromami. Mezi ochranu také řadíme vytváření vhodnýchklimatických podmínek v úložných prostorách. Můžeme regulovat vlhkost, teplotu, světlo,škodliviny v ovzduší. Je důležité sbírkové předměty správně uložit, mít vhodné ukládacísystémy, regály, skříně, ukládací prostředky (typy obalů, archivní krabice), vhodné materiály.Je nutné, aby byl zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří tak umožnízabezpečit sbírkám veškerou péči.VZDUŠNÁ VLHKOST Měli bychom ji udržovat ve správných a konstantních hodnotách. Vlivem objemovýchzměn může dojít k želatinaci, zvlnění, odpadávání barevných vrstev i textu. Relativní vlhkostu kyselého papíru způsobuje kyselou hydrolýzu.Absolutní vlhkost vzduchu - je dána množstvím vodních par v gramech v jednom krychlovémmetru vzduchu při určité teplotěRelativní vlhkost vzduchu - udává míru nasycení vzduchu při dané teplotě, je to poměr meziskutečným obsahem vodní páry a obsahem vodní páry při nasycení vzduchu při určitéteplotěRosný bod - stav nasycení, maximální množství vodní páry udané v gramech v jednom metrukrychlovém vzduchu při určité teplotěMĚŘENÍ  vlasový vlhkoměr – založen na smršťování a roztahování vlasu, nepřesná metoda  aspirační psychrometr – nejpřesnější, založen na principu suchého a mokrého teploměru  termohygrograf – vhodné pro prostor, kde není elektřina  digitální termohydrograf  měřící sondy napojené na dataloger – elektronické sběrače datREGULACE VLHKOSTI VE SKLADOVÝCH PROSTORÁCHPřirozená regulace – vychází ze stavebního řešení budovyVytápění a chlazeníŘízené větrání – jsou na to speciální tabulkyStrojové odvlhčování a zvlhčování vzduchu – snížení vlhkosti se provádí pomocí přístroje,který má v sobě ventilátor, který čistí vzduch, zbavuje prachu, uvnitř je spirála, na které sevzduch ochladí a dochází ke kondenzaci vody do sběrné nádoby. Zvlhčování se provádípomocí zařízení, uvnitř kterého je polymerní houba, která je neustále zvlhčovaná zezásobníku houby.Klimatizační zařízení – zajišťuje komplexní řešení klimatických dispozic určitých prosto
  2. 2. TEPLOTA- nutno dodržovat v konstantních teplotáchDoporučené hodnoty teploty a relativní vlhkosti pro skladování různého archivního materiálu Relativní vlhkost Tolerovaný intervalMateriál Teplota (°C) (%) RV (%)Papír, dřevo, kůže, pergamen,textil, malba, závěsné obrazy,mobiliáře, kosti, slonovina, sklo, 18 55 45 – 60etnografický materiál (peří,proutí, konopí), biografické sbírkyKovy samotné cca 18 – 20 30 – 40 do 55Kovy v kombinaci s organickýmimateriály cca 18 – 20 40 – 55 do 55Fotografie méně než 21 35 30 – 45Barevné filmy méně než 2 20 25 – 35Černobílé filmy méně než 21 35 30 – 45Keramika, kámen cca 20 do 60 40 – 60Laky 50 – 60Polymery (s výjimkou polyvinyl- 30 – 70alkoholu a polyvinylacetátu)SVĚTLONejrizikovější faktor, poškození světlem je kumulativní a nevratné.Elektromagnetické vlnění o určité délce, které je schopno vyvolat zrakový vjem.Dělení z hlediska newtonovské fyziky  ultrafialové (UV – ultraviolet) 100 - 400 nm  viditelné 400 – 760 nm  infračervené 760 – 10 000 nmNejškodlivější je UV záření. Maximální hranice osvětlení v depozitáři 75 mikrowattů nalumen. Nesmí být vyšší podíl UV záření.Světlo je měřené luxmetry.Rozdělení materiálů:  nejcitlivější na světlo, intenzita osvětlení do 50 luxů – akvarely, tisky, kresby, tapety, fotografie  méně citlivé, do 200 luxů- olejové, temperové barvy, pergamen
  3. 3.  necitlivé materiály - sklo, kámen, keramikaUV záření snižujeme použitím fólií nebo speciálních skel pro pohlcení UV záření. Proosvětlení předmětů používáme měkké rozptýlené světlo s odrazem. Přirozené světlopoužíváme pro okna otočená na sever nebo stropní okna.ZNEČIŠTĚNÁ ATMOSFÉRAPevné částice- prach, průmyslový popel, kouřPlynné částice- oxidy dusíku, oxidy síry, ozon těkavé organické látkyNutný vhodný obalový materiál, vyměňovat filtry, pravidelný úklid.UKLÁDACÍ SYSTÉMY:knihovní policeregálová technika – pevná, pohyblivázvýšené nároky na nosnost podlahregály umisťovat kolmo na zeď, 20 cm od zdisystém hlavních a vedlejších chodebspodní police min. 15cm od zeměhorní – také nechat prostor pro cirkulaci vzduchuknihy se ukládají vertikálně, velké formáty horizontálněosvětlení nejprve hlavní chodbou, vedlejší individuálněochrana u těžkých svazků – tzv. knižní botička MATERIÁL NA VÝROBUkov – natřené barvou, která je chemicky stabilní, neuvolňuje škodlivé látkysklo – problém nosnostidřevonezakryté regály – snadno omyvatelná folie, závěsy, impregnace antistatickou látkouje třeba dbát na hygienupracovní stoly - snadno omyvatelná plocha, kde by se mělo snadno manipulovat s věcmiz depozitáře, stejný přístup ze vše stranpodlaha – pokud možno antistatický materiál, snadný na údržbu – doporučuje se dlažbarozmístění – měl by být zajištěn snadný průchod, popř. průjezd s vozíky, pokud se něcopřevážíDEPOZITÁŘ:nesmí tudy probíhat vodovodní potrubí ani rozvodné sítě el. proudu a plynusystémy elektrické signalizace požáruzabezpečení proti zlodějům
  4. 4. POUŽITÁ LITERATURA: 1. ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervování archiválií a knih. 1. vyd. Praha : Paseka, 2002. 517 s. ISBN 80-7185-383-6. 2. ZELLINGER, Jiří. Zprávy památkové péče: Poškození památek vlivem světla a ochrana proti němu. Zprávy památkové péče. Jan Sommer. Praha: Jalna, 2000, roč. 60, č. 7, s. 24. ISSN ISSN 1210-5538. DOI: ISSN 1210-5538. Dostupné z: http://www.npu.cz/download/1349434886/P%C5%99%C3%ADlohy+ZPP+Zelinger.pdf 3. Asociace muzeí a galerií České republiky : Dokument o profesi konzervátorarestaurátora AMG ČR [online]. c2007 [cit. 2009-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/amg/faces/web/amg/organy%20amg/komise/komise % 20konzervatoru-restauratoru/dokumenty>. Http://www.czmuseums.cz/amg/UserFiles/File/komise/kkrp/Dokument%20o%20 profesi2.pdf. 5. Bedřich Zákostelecký [online]. c2001 [cit. 2009-05-25]. Dostupný z WWW 1. Kvalifikace autora, která ho psaní na dané téma opravňuje. Datum vydání. Přesnost, spolehlivost, bezchybnost i v oblasti jazyka. Šíře a hloubka pokrytí dané problematiky. Objektivita informací. 2. Dostupnost. Kvalifikace autora. Přesnost, spolehlivost, bezchybnost i v oblasti jazyka. Šíře a hloubka pokrytí dané problematiky. Objektivita informací. 3. Dostupnost. Přesnost, spolehlivost, bezchybnost i v oblasti jazyka. Objektivita informací. Datum vydání. Šíře a hloubka pokrytí dané problematiky.ArgumentaceTéma pasivní konzervace jsem si vybrala vzhledem k tomu, že je mi velmi blízké z důvodutoho, že již na střední škole jsem se tomuto tématu věnovala jako konzervátor a restaurátora nadále je pro mě důležité v mém oboru muzeologie. Která klade velký důraz na ochranusbírkových předmětů a dotýká se ho i v řadě předmětů.AnotaceČlánek pojednává o pasivní konzervaci. Podmínkách pro ukládání sbírkových předmětů.Jednotlivých rizikových faktorech a způsobu, jak předcházet jejich negativnímu působení.
  5. 5. Klíčová slovapreventivní konzervace, podmínky uložení, teplota, světlo, vlhkost, znečištění ovzduší,ukládací materiály, depozitář Myšlenková mapa

×