Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti

556 views
368 views

Published on

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Svetlana Mjakuškina, Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs
2013. gada 13. decembris, Liepāja
Video: http://www.youtube.com/watch?v=5lgqfkvjc9s

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti

 1. 1. Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktora vietniece un Tehniskās un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītāja Svetlana Mjakuškina svetlana.mjakuskina@ptac.gov.lv Tel.67388645
 2. 2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK – piemērojama no 01.07.2013.
 3. 3. Definīcija “laist tirgū” – būvizstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas tirgū “darīt pieejamu tirgū” – par samaksu vai bez maksas piegādāt kādu būvizstrādājumu izplatīšanai vai izmantošanai Kopienas tirgū, veicot komercdarbību “ražotājs” - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo būvizstrādājumu vai kas projektējusi vai ražojusi šādu būvizstrādājumu, un tirgo šo izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi 11.11.2011.
 4. 4. Definīcija [2] “pilnvarotais pārstāvis” - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem “importētājs” - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kādas trešās valsts būvizstrādājumu laiž Savienības tirgū “izplatītājs” - jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ne ražotājs, ne importētājs un kas būvizstrādājumu dara pieejamu tirgū
 5. 5. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumi un atbildība
 6. 6. Ražotāja pienākumi • • • • • nodrošināt būvizstrādājumu ar identifikāciju pievienot instrukciju, drošuma informāciju noteikt būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības izstrādāt tehnisko dokumentāciju izstrādāt procedūras, lai sērijveida izstrādājumi atbilstu deklarētajām ekspluatācijas īpašībām (paraugu pārbaudes, periodiskās pārbaudes, FPC) • izstrādāt ekspluatācijas īpašības deklarāciju un marķēt būvizstrādājumu ar CE zīmi • glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 gadus • sadarboties ar TU iestādi
 7. 7. Pilnvarotā pārstāvja pienākumi  glabāt ekspluatācijas īpašību deklarāciju un tehnisko dokumentāciju  sadarboties ar TU iestādi
 8. 8. Importētāja pienākumi  pārliecināties, ka ražotājs ir veicis ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi  pārliecināties, ka ir pieejama tehniskā dokumentācija un deklarācija  pārliecināties, ka būvizstrādājums ir nodrošināts ar CE zīmi  pārliecināties, ka ir pievienota instrukcija, drošuma informācija, kā arī nodrošinat to tulkojumu valsts valodā  nodrošināt būvizstrādājumu atbilstošu uzglabāšanu un pārvadāšanu • glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 gadus sadarboties ar TU iestādi
 9. 9. Izplatītāja pienākumi  pārliecināties, ka būvizstrādājums ir nodrošināts ar CE zīmi  pārliecināties, ka būvizstrādājumam ir pievienoti nepieciešamie dokumenti (deklarācija, instrukcija, drošuma informācija)  nodrošināt būvizstrādājumu atbilstošu uzglabāšanu un pārvadāšanu • glabāt deklarāciju 10 gadus • sadarboties ar TU iestādi
 10. 10. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude
 11. 11. Pamatprasības būvēm 1.Mehaniskā stiprība un stabilitāte 2. Ugunsdrošība 3. Higiēna, veselība un vide 4. Lietošanas drošība un pieejamība 5. Aizsardzība pret trokšņiem 6. Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija 7.Ilgspējīga dabas resursu izmantošana Būvizstrādājumu būtiskie raksturlielumi ir ietverti saskaņotajās tehniskajās specifikācijās, kas saistītas ar pamatprasībām būvēm
 12. 12. Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturību novērtējumu un pārbaudi attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem veic saskaņā ar saskaņotās tehniskās specifikācijās noteikto sistēmu “saskaņotas tehniskās specifikācijas” ir saskaņoti standarti un Eiropas novērtējuma dokumenti
 13. 13. Sistēmas Sistē -ma Ražotājs Paziņotā institūcija Atbilstību apliecinošie dokumenti  Ražošanas procesa kontrole (RPK)  Paraugu testēšana saskaņā ar plānu  Sākotnējā tipa testēšana  Ražotnes un RPK sākotnējā inspicēšana  RPK nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana  Paraugu kontroltestēšana pirms laišanas tirgū  1  RPK  Paraugu testēšana saskaņā ar plānu  Sākotnējā tipa testēšana  Ražotnes un RPK sākotnējā inspicēšana  RPK nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana   2+  Sākotnējā tipa testēšana  RPK  Paraugu testēšana saskaņā ar plānu  Ražotnes un RPK sākotnējā inspicēšana  RPK nepatrauktā uzraudzība, novērtēšana  Ražotāja EĪD  Paziņotās institūcijas ražošanas procesa kontroles sistēmas atbilstības sertifikāts 3  RPK  Sākotnējā tipa testēšana 4  Sākotnējā tipa testēšana  RPK  Ražotāja EĪD, kas pamatota ar paziņotās institūcijas testēšanas pārskatu • Ražotāja EĪD 1+  Ražotāja ekspluatācijas īpašību deklarācija (EĪD) Paziņotās institūcijas izdots izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Ražotāja EĪD Paziņotās institūcijas izdots izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts
 14. 14. Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE zīme
 15. 15. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību šīm deklarētajām ekspluatācijas īpašībām “būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības” ir tā veiktspēja attiecībā uz būtiskiem raksturlielumiem, kuri izteikti līmeņa vai klases veidā vai arī aprakstā
 16. 16. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā Īpaši iekļauj šādu informāciju: Izstrādājuma tips Novērtējuma un pārbaudes sistēma (sistēmas) Tehniskie noteikumi (izdošanas datums), kas izmantoti katra būtiskā raksturlieluma novērtējumā
 17. 17. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā Papildus norāda: Paredzēto izmantojumu Saraksts ar būtiskiem raksturlielumiem Vismaz viena būtiska raksturlieluma ekspluatācijas īpašība (klase, līmenis,...), kas saistīta ar deklarēto paredzēto izmantojumu vai izmantojumiem Norādītiem būtiskiem raksturlielumiem, attiecībā uz kuriem nav deklarētas ekspluatācijas īpašības, – akronīmu “NPD” (“ekspluatācijas īpašības nav noteiktas”)
 18. 18. Atbilstības zīme • • 11.11.2011. Noteikta forma, proporcijas Redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek būvizstrādājumam vai iekļauj tā datu plāksnē Atsevišķos gadījumos pavaddokumentos vai iepakojumam Aiz CE zīmes: • uzlikšanas gada pēdējie divi cipari • ražotāja nosaukums, adrese vai preču zīme • tipa vienotais identifikācijas kods • ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces numurs • deklarētās ekspluatācijas īpašības līmeņi vai klases • atsauce uz piemēroto saskaņoto tehnisko specifikāciju • vajadzības gadījumā paziņotās institūcijas identifikācijas numurs • paredzēto izmantojumu, kas noteikts piemērotajā saskaņotajā tehniskajā specifikācijā
 19. 19. Paldies par uzmanību!

×