• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
BESÖK - SWOT-intro för Finspångs bibliotek 6 dec 2011
 

BESÖK - SWOT-intro för Finspångs bibliotek 6 dec 2011

on

 • 502 views

 

Statistics

Views

Total Views
502
Views on SlideShare
502
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  BESÖK - SWOT-intro för Finspångs bibliotek 6 dec 2011 BESÖK - SWOT-intro för Finspångs bibliotek 6 dec 2011 Presentation Transcript

  • Finspångs bibliotek 6 december 2011
    • ” Kompetensutveckling som underlättar
    • för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas
    • i takt med arbetslivets krav”
   • 5 682 458:-
   • 327 personer
   • 15 bibliotek
   • 2 år
  • Syften
   • Se till att bibliotekspersonalen har relevant kompetens och känna trygghet i sin roll.
   • Genomföra nödvändiga utbildningsinsatser.
   • Utveckla verktyg och metoder för att kompetensutvecklingen ska fortgå efter projektets avslutande.
  • Deltagare (327) Projektgrupp (5) Styrgruppens råd (4+) Ekonom (1) Kontaktpersoner (15) Styrgrupp (15 chefer) Processtöd (4) Handikappföreningarna Östergötland
   • Mobiliseringsfas
   • sep 2011-jan 2012
   • Lägesrapporter
   • Avstämningsrapport
   • Genomförandefas
   • feb 2012-aug 2013
   • Genomföra utbildningar
   • Utveckla verktyg
   • Samtala om kompetensutvecklingsbehovet!
   • Resultat:
   • Förslag på kompetensutvecklingsplan
   • för biblioteket (stolpar)
   • Påbörjad individuell plan (stolpar)
  • Agenda
   • 9:00 Inledning
   • 9:10 In- och omvärldsspaning
   • 9:45 SWOT (grupper)
   • 10:15 Gemensam sammanställning
   • 10:45 Åtgärdsplaner (grupper)
   • 11:15 Gemensam sammanställning och prioritering
   • 11:45 Avslutande ord
   • 12:00 Slut
  • Bibliotekets uppdrag
   • §
  • Ur Bibliotekslagen
   • ” Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek .
   • Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.
   • Varje kommun skall ha folkbibliotek.”  
   • ” Bibliotek och biblioteks­huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka .
   • Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteks­verksamheterna. ”
   • ” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”
   • ” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”
   • ” Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.”
  • Barnkonventionen
  • Foto: Holger Ellgaard  
  • Foto: Lina Liman
  • Dagsläget
   • Biblioteksbesök och boklån minskar
    • Ibland: 62% (2003)  46% (2010)
    • Aktiva: 37% (2003)  28% (2010)
   • 70% av de högutbildade, men bara 30% av de lågutbildade
    • 17% av lågutbildade män
   • Biblioteket som social mötesplats ökar
   • Hälften av boklånen är barn- och ungdomsböcker
   • Lån av e-böcker fördubblades 2005-2009
  • Framgångsfaktorer
   • Aktuellt utbud
   • Sakkunnig hjälp
   • Bra öppettider
   • Lätt att hitta det man letar efter
   • Nära och lätt att komma till biblioteket/använda biblioteket (gäller även e-tjänster)
  • Svenskarna och Internet 2011
   • 69% av befolkningen använder Internet dagligen (2003: 25%)
    • 12-44 år: 90%
    • 50% av treåringarna använder Internet ibland
   • 52% över 12 år är med i sociala nätverk (ökar 10% per år)
    • 16-25 år: 96%
    • Ökar mest: 66-75 år (8%  25%)
  • Svenskarna och Internet 2011
   • 42% spelar spel på Internet
    • Unga män (16-25 år): 90%
    • Unga kvinnor (16-25 år): 60%
   • 21% fildelar (38% använder Spotify)
    • Unga män (16-25 år): 69%
    • Unga kvinnor (16-25 år): 38% flickor
   • 16 % av kvinnorna och 5% av männen läser bloggar dagligen
    • Pojkar (12-15 år): 1% läser bloggar
    • Flickor (12-15 år): 52% läser bloggar
  • Digitalt utanförskap
   • 1,33 milj använder inte Internet (2010: 1,5 milj)
   • 40% av användarna är ”försiktiga och restriktiva” (äldre)
    • Låg aktivitet
     • E-post
     • Tidningen
    • Inte underhållning
    • Inte sociala medier
  • Mobilanvändning 2011
   • 97% av svenskarna har mobil
    • SMS:ar 85%
    • MMS:ar 54%
   • 36% går online
    • 16-25 år: 66% (2010: 33%)
    • 12-15 år: 45% (2010: 19%)
   • Daglig nätanvändning bland de med tillgång:
    • 16-35 år: 42% (2010: 5%)
   • 27% har en smartphone (2010: 22%)
   • 9% delar geoposition (2010: 9%)
   • http://www.rob-matthews.com/index.php?/project/wikipedia/
   • http://tu.se/component/content/article/107/2517-hur-youthtopisk-aer-svensk-dagspress
  • Läsförmåga
   • Var femte 15-åring når inte basnivån för läsförståelse
   • Pojkar har sämre resultat än flickor
   • Elever med utländsk bakgrund har sämre resultat
   • Läser ofta: 30% (2006)  19% (2010)
   • Hur påverkar datoranvändning?
  • Barn Foto: Ahmet Kurt
   • … vill prata om böcker de har läst
   • … vill tipsa andra barn
   • … vill ha inflytande kring inköp
   • Ge utrymme för barn att dela med sig av sina erfarenheter
   • Det finns behov av berättelser i andra former än böcker
  •  
  • Invandrare
   • 14 % av befolkningen i Östergötland har utländsk bakgrund.
   • Personer med utländsk bakgrund använder biblioteken mer och oftare än infödda svenskar.
   • Utrikesfödda i Östergötland har förhållandevis låg sysselsättningsgrad
   • Utrikesfödda står ofta utanför arenor där beslut fattas och har därför låg delaktighet i samhället.
   • Nyanlända vill använda biblioteket främst för nyttoändamål.
   • 1 miljon svenskar mellan 16-64 år
   • har en funktionsnedsättning
  • By Spree2010 Ingo Bernhardt
  • Livslångt lärande - trender
   • Lära hela livet…
   • Lära sig att lära istället för fakta/paketerad kunskap
   • Lärande var som helst, när som helst
   • Var fjärde högskolestudent läser helt eller delvis på distans
   • Öppna lärresurser, molnet, mobilitet
   • Ökade möjligheter för informellt lärande
   • Information i överflöd – hantera verktygen
  • SWOT