Your SlideShare is downloading. ×
0
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012

609

Published on

Presentation av Sofie Kindahl

Presentation av Sofie Kindahl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
609
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. BasutbildningJämställdhetsintegrering BESÖK 120907
 • 2. Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Drivs av Länsstyrelserna och är ett av de fyra processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden. * Tillhandahåller kostnadsfritt stöd till presumtiva och beviljade projekt, i form av rådgivning, utbildningar och workshops. www.esf.se/jamt
 • 3. Svensk jämställdhetspolitik Varför? Teorihörnet Genussystemet Vad? Hur? Politikhörnet Strategihörnet De jämställdhets- Jämställdhets- politiska målen integrering
 • 4. Jämlikhet handlar ommänniskors lika värde
 • 5. Jämställdhet handlar om… … ett tillstånd som kan anses råda när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
 • 6. Strukturer och individerIndividuella skillnader- män och kvinnor är intetvå homogena grupperStrukturella likheter- zoomar vi ut så finnsdet tydliga könsmönster
 • 7. ”Vi måste uppmärksamma att kön spelar rollför att uppnå målet att kön inte ska spela roll”
 • 8. Exempel från Socialfondens vägledningtill jämställdhetsintegrering: - Att synliggöra kvinnor och män, exempelvis genom att redovisa statistik könsuppdelat och analysera kvinnor och mäns villkor utifrån dessa. - Att problematisera värderingar och attityder om kvinnor och män, manligt och kvinnligt. - Att uppmärksamma och förhålla sig till viktiga jämställdhetsmål. Att jämställdhetsintegrera kan därför innebära olika analyser och åtgärder i projektets olika faser.
 • 9. - Vad betyder jämställdhet för oss i vårt projekt? - Varför ska vi arbeta för jämställdhet?
 • 10. Varför? TeorihörnetGenussystemet
 • 11. Genus... handlar om sociala och kulturella föreställningar om kön Kvinnligt? Manligt?
 • 12. Bild: http://www.cowanauctions.com/ http://cssbgolf.com.my/18th-century-portraits-of-children&page=3
 • 13. Genussystemet Principen om könens isärhållande Kvinnor och män, flickor och pojkar, hålls åtskilda Principen om över- och underordning Män ses som norm och överordnas
 • 14. (SCB 2010) Könssegregerad arbetsmarknadAntal och könsfördelning (%) 2008.Ordnade efter antal personer i yrket.
 • 15. 2. Mannen som norm Man kan säga… Läkare – kvinnlig läkare Polis – kvinnlig polis Band – tjejband Fotboll – damfotboll Företagare – kvinnlig företagare
 • 16. Ur synonymordboken…• Kvinna: dam, fruntimmer, • Kvinnlig: 1 av kvinnokön, av kvinnfolk, kvinnsperson, honkön; avsedd för kvinnor 2 kvinns, lady, madam, tant, feminin, tjejig, damig, kjoltyg, tjej, donna, brud, moderlig, mjuk, öm; brutta, krok, tjack, eva, effeminerad femininum, käring, matrona, (motsatsord: manlig) kona; fru, maka, hustru• Man: subst. 1 karl, herre, mansperson, manfolk, • Manlig: 1 av mankön, av maskulinum, tjomme, lirare, hankön; avsedd för män 2 snubbe, pajsare, kille, gubbe maskulin, grabbig, viril, 2 make, äkta make, gemål, manbar, manhaftig; karlaktig, äkta hälft, livsledsagare, karlavulen, kaxig, stolt livskamrat 3 person, (motsatsord: kvinnlig) människa, individ 4 manskap, mannar, arbetare, styrka
 • 17. Genustrappan Genusmedveten Medveten om relevanta Könsmedveten könsskillnader och arbetar aktivt för att Synliggör Könsblind ge lika villkor relevanta Frånvaro av könsskillnaderStereotypförstärkande könsperspektivUpprätthåller könsmyter
 • 18. Vad? PolitikhörnetDe jämställdhets- politiska målen
 • 19. Jämställdhetspolitiska mål Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
 • 20. Jämställdhetsquiz!
 • 21. Delmål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet Foto från Jämlys Europeiska rådet, 2011 Sveriges regering, 2010
 • 22. Delmål 2 Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut
 • 23. Delmål 3 En jämn fördelning av det obetalda hemarbetet och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor
 • 24. Delmål 4 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet
 • 25. Varför ser det ut så här?Vad eller vem upprätthåller ojämställdheten?
 • 26. Hur? StrategihörnetJämställdhetsintegrering
 • 27. Jämställdhetspolitikens två ben Organisation intern personalpolitik Verksamhet Diskrimineringslagstiftning/ Jämställdhetsplan Jämställdhetsintegrering * Arbetsförhållanden * Deltagare (kund/klient/medborgare) * Förvärvsarbete / föräldraskap * Verksamhetsutveckling * Sexuella trakasserier * Kvalitetssäkring * Rekrytering * Ordinarie beslut * Löner
 • 28. Jämställdhetsintegrering ”Innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.” (Europarådets definition)
 • 29. Jämställdhetsintegrering innebär… en process och röd tråd i projektet!Synliggörande genom, t.ex. könsuppdelad statistik.Pröva alla beslut som berör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.Kvalitetssäkring av projektets verksamhet genom att säkerställa likvärdig service, resurs- fördelning och inflytande för kvinnor och män.
 • 30. Styrgruppens roll”För projekten i Socialfonden innebär jämställdhetsintegreringatt ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas på alla nivåer ochi alla steg gällande förprojektering, ansökan, genomförande,utvärdering och strategisk påverkan.”Styrgruppen bör...• Kunna!• Beställa!• Prioritera!• Påverka!
 • 31. Jämställdhet är en självklarhet... Ska genomsyra allt...Frågan ska beaktas... Jämställdheten Hållas aktuell... ska lyftas... Är viktigt... Ska diskuteras...
 • 32. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 • 33. Jämställdhets-SWOT
 • 34. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 • 35. Handlingsplan1. Övergripande vision2. Mål - Utifrån deltagarna och projektet3. Konkreta områden att arbeta med - Vad? - Hur? - Vem? - När? - Uppföljning?
 • 36. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 • 37. 4R-metoden R1. Representation R2. Resurser Hur många kvinnor/män Vad är resurser i vårt projekt (målgrupp, beslutsfattare)? och hur fördelas de? Vem får vad? R3. Realia R4. Realisera Varför ser det ut som det gör? Hur anpassar vi verksamheten Finns det några könsmönster? för att bli jämställd?
 • 38. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 • 39. Tips inför arbetet med jämställdhet i projektetTitta på:• Målgrupps- och behovsanalys• Resursfördelning Tänk tvärt om! - Om personen hade haft• Representation/könsfördelning ett annat kön – hade du tänkt annorlunda då?• Upphandling• Text och bildmaterial• Utvärdering
 • 40. Framgångsfaktorer• Kunskap Genus- och jämställdhetskompetens finns• Analys fokus både på kvalitativ och kvantitativ jämställdhet• Kontinuitet frågan ses inte som ”avklarad”• Resurser tid och pengar finns avsatta för detta• Handlingsplan ett systematiskt arbetssätt och tydliga mål som går att följa upp• Mandat och förankring uttalat stöd från ledningen och alla i projektet vet varför, vad och hur
 • 41. DRAGKRAFT!-om jämställdhetsintegrering och ESF Jämt
 • 42. http://www.temalikabehandling.se http://temaef.wordpress.com/ Integration i arbetslivet, TIAhttp://www.arbetsplatslarande.se/ http://www.framtidsstudier.se http://www.temaunga.se/
 • 43. Vidare fördjupning www.esf.se/jamt Temagrupper - www.esf.se www.jämställ.nu www.krus.nu www.scb.se www.bra.se www.regeringen.se JämStöds Praktika (SOU 2007: 15) Metodbok för jämställdhetsintegrering
 • 44. … och nu?Vad har du fått med dig härifrån idag?Vad blir ditt nästa steg när det gäller jämställdhetsintegrering?
 • 45. Tack!För kostnadsfri rådgivning och utbildningKontakta: Sofie Kindahl sofie.kindahl@lansstyrelsen.se 021 – 19 50 10 0730 – 97 68 01

×