Canada - fakta <ul><li>Kvar i verda? Nord-Amerika </li></ul><ul><li>Grensar mot: USA (Alaska, Maine, New Hampshire, New Yo...
Canada - fakta <ul><li>Styreform: Konstitusjonelt monarki </li></ul><ul><li>Hovudstad: Ottawa (812 129 innbyggjarar, den 4...
Canada – kart: <ul><li>Canada er delt inn i 10 provinsar, der kvar provins har stor grad av indre sjølvstyre: </li></ul><u...
Det canadiske styresettet: <ul><li>Canada er eit konstitusjonelt monarki, der Dronning  Elisabeth II av Storbritannia er ...
Minoritet og majoritet: <ul><li>I mosetning til USA, som ofte er referert til som ”smeltedigelen” demografisk sett, så er ...
Minoritet og majoritet: <ul><li>I Canada kan ein sjå på personar som stammar frå land i Nord-Amerika eller Europa med eng...
Rolla til media i Canada: <ul><li>Mediesektoren er godt utvikla </li></ul><ul><li>Enkelte delar er likevel overskygga av i...
Kanadiske medium: tv <ul><li>Både offentleg og private eigde tv-kanalar/stasjonar. </li></ul><ul><li>Ca. 130 tv-stasjonar ...
Kanadiske medium: radio <ul><li>Offentleg- og privateigde </li></ul><ul><li>Ca. 2000 radiostasjonar </li></ul><ul><li>Astr...
Kanadiske medium: aviser <ul><li>Nesten alle byar i Canada har minst ei avis som vert utgitt dagleg </li></ul><ul><li>Tosp...
Medium retta mot minoritetar/urbefolkning: <ul><li>Tv: </li></ul><ul><li>Aboriginal Peoples Television Network: Retta mot ...
Kva skriv nasjonale medium om minoritetane i landet? <ul><li>The Globe and Mail: Har den siste tida publisert ei rekkje ar...
Kva skriv nasjonale medium om minoritetane i landet? <ul><li>The National Post: Køyrde ei sak den 14.april om at dei polit...
Kva skriv internasjonale medium om forholdet mellom majoritet og minoritet i Canada? <ul><li>Lite fokus på dette i dei int...
Kva skriv norske medium om forholdet mellom majoritet og minoritet i Canada? <ul><li>I samband med den mykje omtala oljesa...
Oppsummering: Minoritetar i Canada på dagsorden i media? <ul><li>På bakgrunn av både saker i nasjonale medium og sakene so...
Kjelder: <ul><li>” Canada”. Wikipedia.no. Lasta ned 08.02.2011 frå: http://no. wikipedia .org/ wiki /Canada </li></ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Canada faktapresentasjon mediablogg

1,294 views
1,065 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
187
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Canada faktapresentasjon mediablogg

 1. 1. Canada - fakta <ul><li>Kvar i verda? Nord-Amerika </li></ul><ul><li>Grensar mot: USA (Alaska, Maine, New Hampshire, New York, Vermont, Michigan, Minnesota, Montana, North Dakota og Washington). </li></ul><ul><li>Folketal: 33,9 millionar. </li></ul><ul><li>Landareal: 9 094 000 km2 </li></ul><ul><li>Totalt areal: 9 985 000 km2 (derav ca. 8,5 % vatn). </li></ul>http:// www . texonic .ca/ assets /images/ canada _ flag . jpg
 2. 2. Canada - fakta <ul><li>Styreform: Konstitusjonelt monarki </li></ul><ul><li>Hovudstad: Ottawa (812 129 innbyggjarar, den 4. største byen). </li></ul><ul><li>Andre byar: Toronto (2,5 millionar), Montreal (1,6 million ar ), Calgary (988 079) og Edmonton (862 544). </li></ul><ul><li>Valuta: Canadiske dollar (kurs: 1 CAD= ca. 6 NOK) </li></ul><ul><li>Språk: 61 % engelsk, 24 % fransk, 2,6 % mandarin, 2 % italiensk, </li></ul><ul><li>Tidssoner: 6 ulike tidssoner innanfor Canada, frå –3.30 til –8 i forhold til GMT (Greenwich Mean Time). </li></ul>http:// www . texonic .ca/ assets /images/ canada _ flag . jpg
 3. 3. Canada – kart: <ul><li>Canada er delt inn i 10 provinsar, der kvar provins har stor grad av indre sjølvstyre: </li></ul><ul><li>Alberta </li></ul><ul><li>British Columbia </li></ul><ul><li>Manitoba </li></ul><ul><li>New Brunswick </li></ul><ul><li>New Foundland og Labrador </li></ul><ul><li>Nova Scotia </li></ul><ul><li>Ontario </li></ul><ul><li>Prince Edward Island </li></ul><ul><li>Quebec </li></ul><ul><li>Saskatchewan </li></ul><ul><li>I tillegg har landet 3 territorium: </li></ul><ul><li>Yukon </li></ul><ul><li>Nordvestterritoriene </li></ul><ul><li>Nunavut </li></ul>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Political_map_of_Canada.png/650px-Political_map_of_Canada.png
 4. 4. Det canadiske styresettet: <ul><li>Canada er eit konstitusjonelt monarki, der Dronning Elisabeth II av Storbritannia er statsoverhovud i Canada, på bakgrunn av Canada som britisk koloni langt tilbake i tid. Dronninga har hovudsakleg berre seremonielle oppgåver, og dermed ingen direkte politisk makt. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Det politiske systemet er basert på parlamentarisme, som inneber at det utøvande makta styrer på bakgrunn av fleirtalet i den lovgivande makta. Ein folkevald statsministar er leiar for den utøvande makta (regjeringa). Stephen Harper (biletet) , frå det konservative partiet, har sidan 2006 vore innehavar av denne posisjonen. </li></ul><ul><li>Det canadiske parlamentet er todelt: eit underhus der folkevalde representantar sit, og eit senat der utpeikte representantar sit. Medlemma til Underhuset vert valde gjennom fleirtalsval i enkeltmannskrinsar. Den sitjande regjeringa er den som er ansvarleg for å skrive ut val, noko som skal skje seinast fem år etter førre val. </li></ul>http://www.calgaryherald.com/health/3039028.bin?cid=megadrop_story?size=380x260
 5. 5. Minoritet og majoritet: <ul><li>I mosetning til USA, som ofte er referert til som ”smeltedigelen” demografisk sett, så er ”den kanadiske mosaikken” eit omgrep brukt om det kanadiske samfunnet, og gjenspeglar at folk. og språkgrupper tradisjonelt sett har fått vore seg sjølve og har hatt sin eigen plass i samfunnet. Til saman har desse danna eit felles bilete (ein mosaikk) av Canada. </li></ul><ul><li>Ifølgje ei undersøking gjort i 2006, der dei medverkande sjølv skulle oppgi kva for etnisk opphav dei hadde, vart det kartlagt at Canada er eit land med personar som stammar frå heile verda. Av ei befolkning på rundt 31 millionar, svarte ca. 10 millionar at dei hadde kanadisk opphav. Vidare svarte ca. 6,5 millionar at dei hadde engelsk opphav, ca. 4,9 millionar hadde fransk opphav, ca. 4,7 millionar hadde skotsk opphav og 4,3 millionar hadde irsk opphav. Dette må likevel takast med ei klype salt då desse tala gjenspeglar at folk kanskje har kryssa av for fleire land som opphavsland enn berre eitt. I undersøkinga kom det i tillegg til dei nemnde resultata fram at nokre kom frå andre stader også, og det er kanskje først og fremst her ein finn minoritetane. </li></ul><ul><li>Her er den fullstendige undersøkinga: http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000 </li></ul>
 6. 6. Minoritet og majoritet: <ul><li>I Canada kan ein sjå på personar som stammar frå land i Nord-Amerika eller Europa med engelsk som førstespråk. Dette kan ein seie på grunnlag av at det etniske opphavet som folk har svart at dei har i undersøkinga, ofte kan gå langt tilbake i tid, og derfor ikkje like gjeldande i dag som for hundre år sidan. </li></ul><ul><li>I tillegg må ein ta omsyn til at Canada er eit land med to offisielle språk, Engelsk, som snakkast som førstespråk av om lag 61 % av befolkinga, og fransk, som om lag 21 % av befolkninga har som sitt førstespråk. Dermed vert det opp til kvar og ein om ein definerer desse franske kanadiarane som ein del av majoriteten eller som ei minoritetsgruppe. </li></ul><ul><li>Det som ein heilt sikkert kan sjå på som minoritetar i Canada er først og fremst urbefolkninga, som består av hovudsakleg tre ulike grupper: indianarar, inuitar og metis. Desse snakkar mange ulike språk. </li></ul><ul><li>Canada er også ein av dei landa som har størst innvandringsstraum i verda. Innvandrarane vert derfor ein naturleg del av minoriteten i Canada. I 2011 ventar kanadiske myndigheiter at om lag 250 000 personar innvandrarar kjem til landet. Her finn ein mange frå Sør-Asia og Kina. </li></ul><ul><li>Canada tek også imot mange av verdas flyktningar. </li></ul>
 7. 7. Rolla til media i Canada: <ul><li>Mediesektoren er godt utvikla </li></ul><ul><li>Enkelte delar er likevel overskygga av import frå USA </li></ul><ul><li>Som ein konsekvens av den harde konkurransen frå utlandet er både tv-kringkastinga og publiseringssektorane avhengige av statleg støtte for å kunne drive lønnsamt. </li></ul><ul><li>På grunn av liten filmskaparmarknad og posisjonen ved sida av den mest dominante aktøren på området, USA, så får også den kanadiske filmindustrien subsidiar frå staten. </li></ul><ul><li>På den kanadiske mediemarknaden finn ein både offentleg- og privateigde føretak, hovudsakleg innan tv, radio og aviser. </li></ul><ul><li>” Reporters Without Borders” har rangert 178 nasjonar verda rundt på ein pressefridomskala, og her er Canada nummer 21, altså ganske langt oppe. </li></ul>
 8. 8. Kanadiske medium: tv <ul><li>Både offentleg og private eigde tv-kanalar/stasjonar. </li></ul><ul><li>Ca. 130 tv-stasjonar i dag. </li></ul><ul><li>CBC – Canadian Broadcasting Corporation (statskringkastaren): Sender på begge dei offisielle språka engelsk og fransk. </li></ul><ul><li>I tillegg: fire store privateigde kanalar: </li></ul><ul><li>CTV og Gglobal: Sender på engelsk, tilgjengeleg for heile landet </li></ul><ul><li>TVA og V: Sender på fransk, hovudsakleg tilgjengeleg i Quebec. </li></ul>http://images.mylot.com/userImages/images/postphotos/2206051.jpg
 9. 9. Kanadiske medium: radio <ul><li>Offentleg- og privateigde </li></ul><ul><li>Ca. 2000 radiostasjonar </li></ul><ul><li>Astral Media, Newcap Broadcasting, Rogers Communications, Corus Entertainment og CTVglobemedia er pr. 2010 dei største kommersielle radiokringkastingsgruppene. </li></ul><ul><li>Offentleg eigde CBC styrer 4 nasonale radionett: </li></ul><ul><li>Radio One (engelsk) og Première Chaîne (fransk: sender nyhende og informasjon retta mot heile Canada. </li></ul><ul><li>Radio 2 (engelsk) og Espace Musique (fransk: sender kunst- og kulturprogram. </li></ul>http://www.televisionando.it/img/radio-onde.jpg
 10. 10. Kanadiske medium: aviser <ul><li>Nesten alle byar i Canada har minst ei avis som vert utgitt dagleg </li></ul><ul><li>Tospråklege byar som t.d. Montreal og Ottawa har viktige aviser utgitt dagleg både på fransk og engelsk. </li></ul><ul><li>The Globe and Mail og The National Post er dei to største nasjonale avisene pr. i dag (på engelsk). </li></ul><ul><li>Le Devoir er den største franske avisa, og er utbreidd i det fremste franske området av Canada, Quebec. </li></ul>http://roadkill.edutel.com/images/newspaper.jpg
 11. 11. Medium retta mot minoritetar/urbefolkning: <ul><li>Tv: </li></ul><ul><li>Aboriginal Peoples Television Network: Retta mot urbefolkninga, og er såleis berre tilgjengeleg i område der urbefolkninga utgjer ein betydeleg del av totalbefolkninga. </li></ul><ul><li>Omni Television: ein mindre multikulturell tv-kanal, som sender program og nyhender frå Canada og ”heimlandet” på ulike språk tilpassa dei ulike minoritetsgruppene. </li></ul><ul><li>• Noko av det same tilbodet på tv finst også på radio for enkelte grupper, t.d. urbefolkninga. </li></ul><ul><li>I tillegg har urbefolkninga i fleire område sine eigne aviser laga av og for dei sjølve på det språket dei i det aktuelle området snakkar. </li></ul>
 12. 12. Kva skriv nasjonale medium om minoritetane i landet? <ul><li>The Globe and Mail: Har den siste tida publisert ei rekkje artiklar, intervju og statistikkar som fokuserer på at delstaten Nunavut opplever meir kriminalitet enn i andre delar av landet. I Nunavut er mellom anna mange inuitar busett. Dette kan for dei opplevast både positivt, at dei får merksemd i media på grunn av forholda i samfunnet deira, eller som negatiivt, då inuitar kan få eit unødvendig valdeleg rykte på seg, sjølv om dette ikkje er sanninga. Sjå meir på: http://www.theglobeandmail.com/news/national/nunavut/ </li></ul><ul><li>The Globe and Mail set også delvis fokus på korleis m.a inuittane har vorte behandla av staten ved tidlegare høve, og kva håp som dei har for framtida. Sjå meir: http://www.theglobeandmail.com/news/national/nunavut/for-the-next-generation-of-inuit-hope-lies-in-education/article1972023/ </li></ul>
 13. 13. Kva skriv nasjonale medium om minoritetane i landet? <ul><li>The National Post: Køyrde ei sak den 14.april om at dei politiske partia i Canada har eit sterkt fokus på å hauste stemmer hos innvandrargrupperingar i Canada, då desse saman med andre minoritetar utgjer om lag 25 % av veljarmassen fram mot haustens val. Sjå meir: http://news.nationalpost.com/2011/04/14/election-analysis-pitfalls-emerge-when-wooing-ethnic-voters/ </li></ul><ul><li>Den same avisa har tidlegare i år publisert ein artikkel som i samband med NHL (National Hockey League) handla om byen Winnipeg, hovudstaden i provinsen Manitoba. Her er fokuset retta mot endringar i byen sin demografi, altså samansetjinga av befolkninga. Det vert i denne samanhengen nemt mykje om at innvandrarar og menneske frå andre kulturar enn Canada pregar bybilete mykje meir no samanlikna med då byen sitt ishockeylag var i NHL. Saka er vinkla på den måten at eit ”nytt” Winnipeg ventar på å komme til NHL igjen. Sjå meir: http://www.nationalpost.com/news/Winnipeg+waiting/4846936/story.html </li></ul>
 14. 14. Kva skriv internasjonale medium om forholdet mellom majoritet og minoritet i Canada? <ul><li>Lite fokus på dette i dei internasjonale media. </li></ul>
 15. 15. Kva skriv norske medium om forholdet mellom majoritet og minoritet i Canada? <ul><li>I samband med den mykje omtala oljesandutvinninga i Canada, så har norske medium skrive litt om urbefolkninga i Canada og korleis dei reagerer på Statoil si verksemd i nærområdet deira. NRK er ein av desse, og i deira artikkel om saka er urbefolkninga heilt klart framstilt som taparane og offera. Sjå meir: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7582846 </li></ul><ul><li>NRK har også på eit tidlegare tidspunkt publisert ei sak i samband med at Inuitar frå Canada og Grønland har anmeldt USA for ikkje å gjere nok for å redusere klimagassutsleppa, som dei meiner øydelegg både miljøet og kulturen deira. Sjå meir: http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/5302434.html </li></ul>http://www.vakantienaarnoorwegen.nl/nrk.jpg
 16. 16. Oppsummering: Minoritetar i Canada på dagsorden i media? <ul><li>På bakgrunn av både saker i nasjonale medium og sakene som har vore oppe i norske medium, så kan ein konkludere med at minoritetar til ei viss grad vert sett på dagsorden, men ikkje i like stor grad som majoriteten. Dette kan mellom anna konkluderast med fordi ein må leite ein del for å finne fram til dei få sakene som tek for seg minoritetar i Canada. Og dersom noko skal vere på dagsorden, må det vere synleg for publikum for at det skal verte retta eit fokus mot det frå nettopp publikum. </li></ul><ul><li>Eksempelet frå NRK kan vise at minoritetane (her:urbefolkninga) ikkje får ha noko å seie i debatten som har vorte skapt i samband med oljesandproduksjonen, sjølv om produksjonen vil få store konsekvensar for framtida deira. </li></ul><ul><li>Eksempelet frå The National Post om at dei politiske partia i Canada har eit sterkt fokus på etniske minoritetar for å hauste stemmer fram mot valet er eit eksempel som kanskje tydelegast set minoritetar på dagsorden, då dei politiske partia her må prøve å tilpasse seg minoritetane, og få oversikt over kva som er viktig for desse for å lukkast i kampanjane retta mot minoritetane. </li></ul>
 17. 17. Kjelder: <ul><li>” Canada”. Wikipedia.no. Lasta ned 08.02.2011 frå: http://no. wikipedia .org/ wiki /Canada </li></ul><ul><li>” Canada”. Wikipedia.org. Lasta ned 08.02.11 frå: http://en. wikipedia .org/ wiki /Canada </li></ul><ul><li>” Media of Canada”. Wikipedia.org. Lasta ned 08.02.11 frå: http://en. wikipedia .org/ wiki /Media_ of _Canada </li></ul><ul><li>” Ethnocultural Portrait of Canada – Data Table”. Statcan.ca. Lasta ned 31.05.11 frå: http://www12. statcan .ca/ census - recensement /2006/ dp -pd/ hlt /97-562/ pages / page . cfm ?Lang=E& Geo =PR& Code =01&Data= Count & Table =2& StartRec =1&Sort=3&Display=All& CSDFilter =5000 </li></ul><ul><li> ” Press Freedom Index”. Wikipedia.org. Lasta ned 08.02.11 frå: http:// en . wikipedia .org/ wiki /Press_ Freedom _ Index </li></ul>

×