Këshilli i Agrobiznesit     Shqiptar     Botim i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar               ...
2   Agrobiznesi                                                    ...
25 Maj - 8 Qershor 2012                                                  ...
4   Agrobiznesi                                                    ...
25 Maj - 8 Qershor 2012                                                  ...
6  Agrobiznesi  25 Maj - 8 Qershor 2012
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Agrobiznesi nr. 200
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agrobiznesi nr. 200

1,934 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,934
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agrobiznesi nr. 200

 1. 1. Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar Botim i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Agrobiznesi E përdyjavshme e pavarur Viti i njëmbëdhjetë i botimit Nr. 200 25 Maj - 8 Qershor 2012 Çmimi 40 lekë Tel/ Fax: 2229445 www.kash.org.alSHQIPËRI-BOSNJE HERCEGOVINË, ZGJEROJNË BASHKËPUNIMINNË FUSHËN E AGROBIZNESIT DHE TURIZMIT MIDIS DY VENDEVE Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH), me mbështetjen e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Sarajevë, Bosnje - Hercegovinë, organizoi në Sarajevë nga data 24 - 26 Maj 2012, Forumin e Parë të Biznesit, ndërmjet bizneseve shqiptare dhe boshnjake, me qëllim rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe bashkëpunimit midis dy vendeve Keshilli i Agrobiznesit Shq- iptar (KASH), me mbeshtetjen KASH mirëpret e Ambasades se Republikes se Shqiperise ne Sarajeve,sipërmarrësit sllovenë Bosnje-Hercegovine, organi- zoi ne Sarajeve nga data 24 - në panairin 26 Maj 2012, Forumin e Pare te Biznesit, ndermjet bizneseve ndërkombëtar shqiptare dhe boshnjake, me qellim rritjen e shkembimeve “Agrobiznes 2012” tregtare dhe bashkepunimit midis dy vendeve. Ne kete event te rendesish-Presidenti i KASH-it, z. Enver Ferizaj takohet me em i cili u organizua ne amb- Ambasadorin e Republikës së Sllovenisë jentet e ambasades Shqiptare z. Bojan Bertoncelj ne Bonje Hercegovine, moren pjese Ambasadori i Republikes K ëshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH) se Shqiperise ne Bosnje Her- cegovine, z. Flamur Gashi, dhe institucionet e linjës, si organiza- Zv.Kryeministr dhe Ministertorë të Panairit tradicional Ndërkombëtar të i Bujqesise i RepublikesAgrobiznesit, kanë shprehur gadishmërinë për se Bosnje Hercegovines,të mirëpritur pjesëmrrjen e sipërmarrësve dhe Jerko Ivankovic-Lijanovic,biznesmenëve slloven, në këtë event që organi- Presidenti i KASH, Enverzohet në muajin shtator të këtij viti në Tiranë. Ferizaj... Me kërkesë të Ambasadorit slloven... Faqe 3 Faqe 2 shqiperi - izrael informacione tregu 100 Vjet Ruli lobon për bujqësinë shqiptare në Izrael interpretime te ecurise se Çmimeve Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe në Tel Aviv përgjatë datave 15-17 maj per disa produkte bujqesore Pavarësi Mbrojtjes së Konsumatori, z. Genc Ruli ka qenë një ndër të ftuarit special në edi- cionin e 18-të të Panairit Ndërkombëtar 2012. Ministri Genc Ruli ishte i ftuar për të marrë pjesë në simpoziumet, seminaret speciale dhe seminaret profesionale nga Faqe 8 - 9 Agritech Izrael 12, me temë “Zhvil- homologia e tij, ministrja e Bujqësisë dhe PANAIR limi: I gjitha në duart tuaja”, zhvilluar Zhvillimit Rural, znj Orit Noked... Faqe 3 “AGROBIZNES 2012” prodhim bujqësor KASH fton kompani, donatorë e organizata të huaja, institucione Lushnjë, rekord prodhimesh të perimeve dhe projekte në fushën e Sezoni i ketij viti, persa i perket peri- se do te kete nje prodhimtari te larte, bujqësisë dhe industrisë meve, duket se do te jete nje nga sezonet kjo nga fakti qe siperfaqja e serave te agropërpunuese, të marrin me më shume prodhimtari. Momental- mbjella me kete kulture eshte rritur me pjesë në Panairin më të madh ishte ne tregun tone, prodhimi vendas po 10 për qind. të Agrobiznesit Shqiptar me ze peshen kryesor te konsumit. Kjo ka bere qe dhe çmimi i shitjes te Eshte kultura e domates ajo qe duket jete dhe me i arsyeshem... mbështetjen e veçantë të Ministrit Faqe 2 të Bujqësisë dhe Ushqimit shërbim këshillimor 20 - 24 Shtator 2012 “Të prodhojmë më shumë material mbjellës Çmimet dhe gazeta “Agrobiznesi” në autokton dhe të çertifikuar” Internet www.kash.org.al Prof. As. Dr. Ramadan Shehu, Msc. Isuf Kaziu, materialin mbjellës (farën), si një prak- Dr. Asllan Celami, Agr. Mark Gjoka, QTTB Fushë Krujë tikë e vetëdijshme bujqësore për rritjen Çdo aktivitet prodhues fillon me e prodhimit. Për qindra vite prodhimi i sigurimin e “lëndës së parë” dhe në “farërave”, realizohej nga vetë kultivuesit këtë kontekst puna në bujqësi fillon me të cilët ruanin për vehte... Faqe 12 kendi i ekspertit Kjo rubrikë përgatitet në bashkëpunim me Drejtorinë e Këshillimit dhe Informacionit Bujqësor të MBUMK si dhe me Departamentin e Mbrojtjes së Bimëve të UBT. Çfarë duhet të kenë parasysh në këtë periudhë fermerët e pemtarisë, të bimëve të arave, të foragjereve dhe të blegtorisë? Çfarë thonë ekspertët e mbrojtjes së bimëve? Faqe 5, 7
 2. 2. 2 Agrobiznesi 25 Maj - 8 Qershor 2012 tema te ditesKASH mirëpret sipërmarrësit sllovenë në MBUMK nis sekuestrimet tek subjektet të cilatpanairin ndërkombëtar “Agrobiznes 2012” nuk kanë shlyer detyrimet për fondet kundraparti Presidenti i KASH-it, z. Enver Ferizaj takohet me Ambasadorin e Republikës së Sekuestrohen pajisjet dhe linjat e prodhimit te subjektet debitore Sllovenisë z. Bojan Bertoncelj Agjencia për Zhvillim së Financave si dhe në zba- veprohet dhe me disa debitorë Këshilli i Agrobiznesit Shq- mbrojtjen e interesave të antarë- "Panairi "Agrobiznesit", tha Bujqësor dhe Rural ka nisur tim të kontratës së shitjes me të tjerë, të cilët nëpërmjet fond-iptar (KASH) dhe institucionet sisë. Gjithashtu e informoi mbi Ferizaj, është mundësia e bal- gjatë kësaj jave sekuestrimin e rezerve të lidhur mes ish pro- eve kundër parti kanë ndërtuare linjës, si organizatorë të Pa- gjendjen e bujqesisë dhe agroin- lafaqimit dhe bashkëpunimeve makinerive, serave dhe linjave jekti 2KR dhe subjektit ku po sera dhe linja agropërpunimi.nairit tradicional Ndërkombëtar dustrisë në vendin tonë, parë kjo konkrete mes bizneseve dhe të përpunimit të subjekteve të bëjmë sekuestron, përfitues Ministria e Bujqësisë, Ush-të Agrobiznesit, kanë shprehur nga këndvështrimi i KASH-it sipermarrjeve të reja". "Sllo- cilat nuk kanë shlyer detyrimet nga fondi kundërparti i grant- qimit dhe Mbrojtjes së Kon-gadishmërinë për të mirëpritur si dhe mbi mundësitë e bash- venia është një ndër vendet e financiare në këtë agjenci. eve japoneze, komisioni për sumatorit do të bashkëpunojëpjesëmrrjen e sipërmarrësve dhe këpunimit me biznesin agroin- rëndësishme të Bashkimit Evro- Bëhet fjalë për disa subjekte që sekuestrimin e linjave të me çdo fermer apo sipërmarrësbiznesmenëve slloven, në këtë dustrial slloven. pian, e cila gjatë gjithë procesit kanë përfituar nga fondi kundër agropërpunimit dhe të mjeteve i cili dëshiron të investojë dukeevent që organizohet në muajin "Këshilli i Agrobiznesit Shq- ka qenë në mbështetje të Shq- parti, donacione të qeverisë bujqësore paraqitet sot pranë përfituar nga fondet kundërshtator të këtij viti në Tiranë. iptar si një nga aktorët kryesorë ipërisë. Kujtoj qëndrimin e tyre japoneze nëpërmjet projektit këtij subjekti privat për të in- parti, nga grantet apo skemat e Me kërkesë të Ambasadorit të mbrojtjes së interesave të për heqjen e vizave, ka qenë i 2KR, por nuk kanë përmbush- ventarizuar dhe çmontuar lin- subvencionimit, por nuk do tëslloven në Tiranë, z. Bojan agroindustrisë e fermerëve të bu- ur detyrimet kontraktuale për jën e përpunimit të vajit. tolerojë mos respektimin e de- jashtëzakonshëm, një impenjim total për të bërë që shqiptarët shlyerjen financiare të detyri- Kjo sekuestro bëhet për tyrimeve kontraktuale. të lëvizin pa viza"- tha Ferizaj. meve. Pasi kanë parë situatën shkak të mos përmbushjes së Që prej mbylljes së Projek- Duke shtuar se, dimensioni e krijuar me disa subjekte, me detyrimeve që ky biznes ka në tit 2KR, projektet dhe zbatimi bashkepunimit midis Shqiper- urdhër të Ministrit të Bujqë- kontratën e lidhur”, -tha Dorian i tyre ndiqen nga Agjencia për ise dhe Sllovenise eshtë shumë sisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes Hila, inspektor Sektori i Me- Zhvillim Bujqësor dhe Rural. i rëndësishëm. Marrëdhëniet së Konsumatorit është ngritur naxhimit të Borxhit, AZHBR. Pas negociatave dhe zbatimit midis dy vendeve tona janë të një grup pune për të eviden- Pas urdhrit të sekuestrimit që të kushteve kontraktuale, një shkëlqyera, e veçanërisht ato tuar të gjithë problematikën është pranuar dhe nga subjekti ndër detyrat që i është përcak- politike. me ecurinë dhe përmbushjen debitor, punonjësit e Agjencisë tuar Agjencisë për Zhvillim Nga ana tjetër marrëdhëniet e kontratave me subjektet që për Zhvillimin Bujqësor dhe Bujqësor dhe Rural është dhe ekonomike midis dy vendeve përfituan fondet kundër parti. Rural kanë bërë një inventar administrimi e vjelja e borx- mund të përmirësohen më Në bazë të dokumentacio- të plotë të makinerive në këtë heve që subjektet apo fermerët shumë. Ka një hapësirë shumë neve dhe kushteve të përcak- të madhe për shkëmbime treg- tuara në kontrata, është lëshuar tare, për investime etj. Kështu urdhër sekuestrimi i parë përBertoncelj, u zhvillua të hënën jqësisë" - tha Ferizaj duke shtuar në të ardhmen ne do të bash- dhe disa urdhra sekuestrimi tëparadite në ambjentet e KASH- se, ky organizëm, është bashkim këpunojmë më intensivisht në tjerë do të lëshohen gjatë kësajit, një takim i vecantë me drej- i 23 shoqatave të agrobiznesit që këtë fushë" u shpreh Ferizaj. jave. Kështu, në fshatin Ndroqtues të agrobiznesit shqiptar, për ka për mision të tij mbrojtjen e të Tiranës është bërë ndërhyrjat’u informuar mbi veprimtarinë interesave të prodhuesve vendas, Nga ana e tij, Ambasadori Bertoncelj, i informoi drejtuesit e parë nga inspektorët e AZH-e kësaj organizate (KASH) si nxitja e zhvillimit të biznesit bu-dhe për të shkëmbyer informa- jqësor dhe përmbushja e kërke- e KASH mbi zhvillimin e bu- BR-së, ku dhe është sekues-cion mbi zhvillimet në sektorin save të konsumatorëve. Në këtë jqesisë dhe agroindustrisë në truar një linjë të përpunimit tëe bujqësië dhe agroindustrisë në konteks theksoi ai, organizimi i Republikën e Sllovenisë. Ai vajit të ullirit.vendet respektive Shqipëri dhe Panairit Ndërkombëtar të Agro- shprehu gadishmërinë për të in- “Në zbatim të V.K.M-sëSlloveni. biznesit 2012, merr një rëndësi formuar qeverinë sllovene dhe numër 868 të datës 27 tetor Presidenti i KASH, Enver të vecantë, në promovimin e zh- nëpërmjet saj bizneset sllovene 2010, të udhëzimit të përbash-Ferizaj gjatë këtij takimi e in- villimeve reale që ka pësuar ky për të marrë pjesë në panai- kët të Ministrisë së Bujqësisë,formoi Ambasadorin Berton- sektor nga viti në vit jo vetëm në rin e agrobiznesit "Agrobiznes Ushqimit dhe Mbrojtjes së linjë përpunimi dhe kanë ni- kanë pa shlyer në kuadër tëcelj, mbi misionin që ka KASH Shqipëri, por edhe në vendet e 2012", që zhvillohet ne Tirane Konsumatori dhe Ministrisë sur çmontimin. Kështu do të projektit 2KR.dhe mbi punën që ai bën në rajonit e më gjerë. Lushnje, rekord prodhimesh të perimeve nga data 20 deri 24 Shtator 2012.Toka sipas ligjit, por duhet punuar Sezoni i ketij viti, persa i dhe jane te interesuar te ndjekin të reja në pothuajse të gjitha Një nga çështjet më të rëndë- pronësi, duke ruajtur të njëjtat poshtë mundësinë e kthimit të perket perimeve, duket se do me rigorozitete ecurine e ketij produktet.sishme, e diskutuar nga Parla- kritere dhe sidomos kriterin tij fizik apo kompensimit fizik, te jete nje nga sezonet me më procesi me qellim qe pro- Tashmë në tregje mbi-menti ishin tre nismat ligjore në bazë, të vlerësimit që duhet të sepse aktualisht ne të gjithë shume prodhimtari. Momen- dhimet te protesojne cilelsin e zotëron malli i vendit i cili kalidhje me tokën bujqësore. Kjo ketë qenë subjekt i përfitimit të jemi koshientë. që nuk ka asnjë talishte ne tregun tone, pro- shitjes dhe sasia te permbushe një kosto më të ulët në krahasimtokë u shpërnda në vitin 1991 tokës, që në ligjin e asaj kohe, ai pëllëmbë tokë të lirë në territo- dhimi vendas po ze peshen kerkesat e konsumatoreve. me mallrat e importitit. Javët eme ligjin 7501, por pa u dhënë qe e merr titullin e pronësisë sot rin e Shqipërisë, e gjitha është kryesor te konsumit. Kete vit pritet te prodhohen 2.5 ardhshme ndërkohë pritet qëpërfituesve tituj pronësie. dhe pa dyshim të mos ketë ndry- zaptuar në mënyrë të paligjshme Eshte kultura e domates ajo milione kuintalë perime vetem ulje e mëtejshme e çmimeve Ministri i Bujqësisë Genc shuar vendbanimin", tha ministri është tjetërsuar në mënyrë të ne Lushnje, nje pjese e madhe qe duket se do te kete nje pro- pasi pritet që prodhimi i venditRuli sqaroi se nismat bëjnë fjalë Ruli. paligjshme. Atëherë ku do të e ketij prodhimi eshte kontrak-vetëm për toka bujqësore dhe jo Ministri i Mjedisit Fat- gjendet fondi për kthimin dhe dhimtari te larte, kjo nga fakti të shtohet. qe siperfaqja e serave te mbjel- tuar per tu eksportuar jashte Ulja e çmimeve ka dhënëpër ato që vendimet e KKRT-ve mir Mediu, si kryetar i Partisë kompensimin fizik të pronar-u kanë ndryshuar destinacionin, Republikane, ngriti me forcë ëve?", tha Mediu la me kete kulture eshte rritur vendit. edhe një tjetër efekt pozitivduke i shpallur nga tokë bujqë- shqetësimin e mungesës fizike Por pavarësisht këtij qëndri- me 10 për qind. Rrethi i Lushnjes eshte zona duke ngritur disi fuqinë blerësesore në tokë të zhvillimit urban. të tokës për kompensimin e ish mi kundër të socialistëve apo të Kjo ka bere qe dhe çmimi i me prodhimin me te madh te në krahasim me muaj më parë. "Bëhet vetëm plotësimi - pronarëve. zotit Mediu, në fund të tre pro- shitjes te jete dhe me i arsyesh- perimeve te cilat furnizojne Qytetarët tashmë kanë më tepërme dokumenta të ligjshëm, të "Ky projektligj në gjy- jektligjet u miratuan me votat e em per konsumatoret.momen- pjesen derrmuese te tregut mundësi të blejnë pavarësishtrregullt, të marrjes së tokës në kimin tim zvogëlon, ose hedh tjera të mazhorancës. talishte ne tregun e shumices vendas me pakice por edhe tendencës për të kursyer. ne Lushnje domatet e cilesise shume vende perendimore dhe Cmimet e ushqimeve kaneMETE diskuton ndryshimet në ligjin se pare shiten me 50 lekë, ndersa ne tregun e kryeqytetit lindore Nga ana tjeter rritja e pro- dhimit vendas ka sjelle ulje te regjistruar vlerat me te ulta ne qytetin e Lushnjes, Fierit dhepër akcizat dhe tatimin me pakice çmimi eshte trefish. Beratit nderkohe qe me te lar- Isuf Cela, drejtori i drejtorise çmimit per fruta-perimet ne tar jane shenuar ne Tirane, Du- se bujqesise ne Lushnje,thote tregjet e vendit. rres dhe Vlore. Krahas rritjes Ministria e Ekonomisë dhe menaxhim nga dohgat në rrugë të akcizës si dhe vendosjes së ga- se nga viti ne vit fermeret po Sipas te dhenave nga institu- se prodhimit bujqesoir vendasEnergjetikës në mbledhjen e elektronike. Gjithashtu, do të ketë rancisë bankare . rrisininteresin per te investuar cionet zyrtare, prodhimi i ven- gjate sezonit turistik qe ka ni-rradhës së Këshillit Konsultativ të rregulla të reja për pagesën e saj. Drafti i ri për akcizat, i hartuar ne ngritjen dhe mbjedhjen ne dit ka ulujr kete muaj çmimet e sur tashme ne qytetet bregde-Biznesit ka diskutuar ndryshimet Zëvëndës ministri i Finan- nga Ministria e Ekonomisë dhe sera te produkteve bujqesore, fruta-perimeve në vend. Treg- tare te Shqiperise, rritet dhenë ligjin për akcizat e ligjin për cave Alfred Rushaj, deklaroi se Energjetikës, ka ngjallur kundër- tarët shprehen se javët e fundit cka ka sjelle rritje te prodhim- kerkesa e konsumatoreve pertatimin. mirëpret për pr/vendimin për ak- shti nga përfaqësues të biznesit. ka pasur një ulje me 30-40 lekë Drafti parashikon që duke cizat. Rushaj propozoi që pagesat Sipas tyre, pr/ligji në disa nene it bujqesor vendas.per post keto produkte, si rrezultat i sh-filluar nga 1 korriku, akciza të mbi tatimin të bëhen çdo 3 muaj. nuk përfaqëson nismën e qever- kesaj,shprehet ai,zhvillim ka trimit te pushuesve te huaj nemenaxhohet vetëm nga doganat, Ndërkohë, presidenti i Bizness- isë në mbrojtje të biznesit vendas, marre dhe rruga kontraktuale e vendin tone. Sipas MBUMK-si për mallrat e importit, ashtu Albania, Luan Bregasi deklaroi se duke parashikuar dispozita që shitjes se prodhimit bujqesore. se.prodhimi vendas bujqesoredhe për ato të prodhuara në vend në draft nuk janë reflektuar vëre- detyrojnë bizneset të lënë garanci "menaxhere te kesaj fushe , li- arrin te plotesoje rreth 80 perProjektligji nuk parashikon ndry- jtjet e biznesit. Bregasi nënvizoi për gjobat, ose në të kundërt para- dhin kontrata per shitjen edhe qind te kerkesave te konsuma-shim në nivelin e akcizave, por se u shpreh kundër parapagimit shikohet sekuestrimi i pronës blerjen e produkteve bujqesore toreve ne tregjet e vendit. STAFI I GAZETES Kryetar i bordit të gazetës: Enver Ferizaj; Drejtor Ekzekutiv: Gjon Gaspri; Gazetare: Etleva Xhajanka; Design & Layout: Elvira Çeku; Asistente: Rozi Martini Adresa: Rr.“Mine Peza”, P. 87/3, Hyrja 2, Kati 1, Tel./ Fax: ++ 355 4 2229445: Web site: www.kash.org.al E-mail: info@kash.org.al Llogaria Bankare: Tirana Bank 0100 301 826 100
 3. 3. 25 Maj - 8 Qershor 2012 Agrobiznesi 3 FORUM BIZNESISHQIPËRI-BOSNJE HERCEGOVINË, ZGJEROJNË BASHKËPUNIMINNË FUSHËN E AGROBIZNESIT DHE TURIZMIT MIDIS DY VENDEVE Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH), me mbështetjen e Ambasades së Republikës së Shqipërisë në Sarajevë, Bosnje - Hercegovinë, organizoi në Sarajevë nga data 24 - 26 Maj 2012, Forumin e Parë të Biznesit, ndërmjet bizneseve shqiptare dhe boshnjake, me qëllim rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe bashkëpunimit midis dy vendeve K eshilli i Agrobi- te Kuvendit per Veprimtarine Shqiperine, per te pare nga Republikes se Bosnje Her- 65% e energjise qe prodhohet cegovine dhe nen kujdesin znesit Shqiptar Prodhuese, Jemin Gjana, afer resurset dhe vlerat shq- cegovines, Jerko Ivankovic- vijoi ai,eksportohet , nderko- e vecante teAmbasadorit te (KASH), me mb- zv.ministre ekonomise dhe iptare. Lijanovic, pasi pershendeti he qe industria e drurit konsi- Republikes se Shqiperiseeshtetjen e Ambasades se Re- tregtise te Republikes se Ai theksoi se baskepunimi miqte nga Shqiperia, berei derohet si nje nga potencialet ne Bosnje Hercegovine, z.publikes se Shqiperise ne Sa- Bosnjes Ermira Salkicevic- midis sipermarresve dhe bi- nje prezantim te situates e rendesishme te ekonomise Flamur Gashi, nga njera anerajeve, Bosnje-Hercegovine, Dizdarevic, Kryetari Dhomes znesmeneve te dy vendeve ekonomike ne kete shtet, per treguesit e larte qe shenon pecjell mesazhin e nje sere zh-organizoi ne Sarajeve nga se Tregtise se Bosnjes, Bruno ne drejtim te prodhimit dhe villimesh te agrobiznesit shq-data 24-26 Maj 2012, Foru- Bojic, biznesmene shqiptare, eksporteve ne shume vende iptare ne kete rajon, por ne temin e Pare te Biznesit, nder- te bosnje hercegovines, per- evropiane. Jerko Ivankovic- njejten kohe perkon edhe memjet bizneseve shqiptare dhe faqesues te medias etj. Lijanovic, theksoi se, ka 100 vjetorin e pavaresise seboshnjake, me qellim rritjen Ambasadori i Republikes shume fusha ku mund te bash- Shqiperise . Ky event shprehe shkembimeve tregtare dhe se Shqiperise ne Bosnje Her- kepunohet mes dy vendeve, angazhimin e biznemsit shq-bashkepunimit midis dy cegovine, z. Flamur Gashi, duke u ndalur nder te tjera iptar per te rritur hapsirat evendeve ne fjalen e mbajtur me kete edhe ne industrite e zhvil- bashkepunimit jo vetem ne Ne kete event te rendesish- rast, tha se, "ky aktivitet luar te tekstileve , prodhimit rajon por edhe ne vendet ev-em i cili u organizua ne amb- synon tisherbeje shkembimit te lekures apo te agrobizne- ropiane.Midis biznesmenevejentet e ambasades Shqiptare te eksperiencave nxitjese sit Ai premtoi te ndihmoje pjesemarres ne kete aktivitetne Bonje Hercegovine, moren te bashkepunimit ne fushen edhe grupin e agrobiznesit te u nenshkruankontrata bash-pjese Ambasadori i Repub- e agrobiznesit dhe turizmit Bosnje Hercegovines, per me kepunimi per shkembimin elikes se Shqiperise ne Bos- mes dy vendeve. Ai theksoi shume lehtesira ne rritjen e mallrave te ndryshme ush-nje Hercegovine, z. Flamur se, vetem muajin e kaluar ne eksporteve te ketyre prodhi- qimore si vaj ulliri, majlt,Gashi, Zv.Kryeministr dhe Sarajeve, kane ardhur par ta meve ne Shqiperi . lengje frutash etj.Minister i Bujqesise i Repub- vizituar mbi 1300 shqiptare pritet ti jape rritje zhvillimit duke u ndalur kryesisht ne Nderkohe qe kreu i Ke- Ne ambjentet e ambasadeslikes se Bosnje Hercegovines, te cilet u njohen me vlerat tregtar mes Shqiperise dhe zhvillimet ekonomike te ven- shillit te Agrobiznesit Shq- , prodhuesit shqiptar celenJerko Ivankovic-Lijanovic, historike, kulturore, objek- Bosnje Hercegovines, pasi dit, tha se, sektori enegjitik iptare Enver Ferizaj, tha se dhe nje mini panair me pro-Presidenti i KASH, Enver tet antike te ketij qyteti.Gjej deri tani nuk kane qene ne ne Bosnje Hercegovine ze nje ky takim i organizuar sot me dhime shqiptare , vaj mjalt ,Ferizaj, ministre e Turizmit te rastin, tha Gashi, ti beje thir- nivelet te larta, vijoi Gashi.. vend te rendesishme ne kon- mbeshtetjen e Ambasades fruta te thata, vere etj,duke iBosnje Hercegovines, Branka rje edhe qytetareve te Bos- Ndersa Zv, Zv.Kryeministr tributin qe jep ne Prodhimine se Republikes se Shqiperise dhene aftmosfere tradites seDuric, Kryetari i Komisionit nje Hercegovines te vizitojne dhe Minister i Bujqesise i Pergjitheshem te vendit. Mbi ne Sarajeve, Bosnje-Her- prodhimeve shqiptare. Ruli lobon për bujqësinë shqiptare në Izrael MBUMK masa kundër Ministri Genc Ruli merr pjesë në panairin ndërkombëtar Agritech Izrael 12 Ministri i Bujqësisë, Ush- për mbajtur sa më të pastër kohë në bisedimet me homol- bashkëpunimit ndërmjet Min- grryerjes së tokës në Bërdicë istrit të Bujqësisë z. Genc Ruli Shqetësimit të përcjellë disa “Për momentin, në mënyrëqimit dhe Mbrojtjes së Kon- planetin. ogen e tij, ministren e Bujqë- ditë më parë nga ana e komu- që t’i jepet zgjidhje problemitsumatori, z. Genc Ruli ka Në panairin ndërkombëtar sisë dhe Zhvillimit Rural, znj. dhe homologes së tij izraelite nitetit të zonës së Berdicës, në në fjalë, mendojmë që të hapetqenë një ndër të ftuarit special “Rritja: E gjitha në duart tu- Orit Noked, Ministri i Bujqë- znj. Orit Noked. qe u zhvil- rrethin e Shkodrës, për gërry- një sovanel në zonën më kri- sisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes lua ne Ministrine e Bujqësisë erjen e tokës përgjatë rrjedhës tike të një pjese të sipërfaqes, së Konsumatori, z. Genc Ruli Ushqimit dhe Mbrojtjes se së lumit Drin, i është përgjigjur që përshkon zonën e Bërdicës, ka marrë mbështetjen dhe Konsumatorit.Në këtë ta- në kohë ministria e Bujqësisë, në mënyrë që ajo pjesë e lumit është ndihmuar në krijimin e kim dypalësh u fol për hapë- duke çuar në terren strukturat e që ka ndryshuar shtratin, të ka- sa më shumë kontakteve dhe sirat e bashkëpunimit mes dy specializuara për të parandaluar lojë sërisht në anën ku ishte më prezantimin e Shqipërisë te vendeve,në sektorin e bujqë- përkeqësimin e situatës. parë", tha Rasha. pjesëmarrësit në Agritech Iz- sisë, dhe veçanërisht në atë Në një prononcim, kryetari Në shërbim të sigurisë për i komunës së Berdicës, Besnik evitimin e përmbytjeve të zonës rael 12. të ujitjes e kullimit si dhe të Brahimi, vlerëson angazhimin agro-industrisë. së Berdicës, por edhe të lagjes Në këtë panair ndërkom- e menjëhershëm të ministrit Bahçallek, në vazhdim të rrjed- bëtar, një ndër qëllime krye- Një ndër fushat në të cilat Ruli për të dërguar në special- hjes së ujrave të lumit Drin , ai sore të organizatorëve dhe shihet i mundshëm dhe frytd- istët e bujqësisë dhe ato të Bor- tha se ka filluar puna për ngritjen kompanive pjesëmarrëse ishte hënës ky bashkëpunim është dit të Kullimit, në prefekturën e argjinaturave mbrojtëse. Toka krijimi i sa më shumë kontak- edhe agroteknika, si një ndër Shkodër, lidhur me situatën e dhe shtëpitë e komunitetit të teve dhe njohja e mundësive sektorët kyçë sidomos për një krijuar. kësaj komune janë përmbytur për të eksportuar produktet, vend si Shqipëria, ku sektori Sipas kryekomunarit Bra- edhe gjatë viteve të tjera nga bujqësor ka tashmë domos- himi, të rrezikuara janë 15 shtëpi fryrja e lumit Drin, por në këtë teknologjitë dhe për të inves- banimi, 6 lokale, si dhe sipër- tuar jashtë Izraelit. doshmëri modernizimin dhe rast, sipas specialistëve dhe vetë faqe toke të konsiderueshme. banorëve, situata aktuale ka ar-në edicionin e 18-të të Panairit aja”, ministri Genc Ruli ka Në takimet me Ministrin zhvillimin e teknikave dhe Nga muaji shtator tha ai janëNdërkombëtar Agritech Iz- biseduar dhe kryer takime të e Bujqësisë, Ushqimit dhe teknologjive te reja në bu- dhur si pasojë e punimeve që po gërryer 40 dynym tokë. Drejtori bëhen në ndërtimin e HEC-it tërael 12, me temë “Zhvillimi: shumta me shumë prodhues, Mbrojtjes së Konsumatori, jqësi.Duke patur parasysh për- i Bordit të Kullimit në Shkodër, Ashtës. Ndërkohë, nga ana eI gjitha në duart tuaja”, zhvil- argo-përpunues dhe kompani z. Genc Ruli, biznesmenët, vojën e suksesshme të Izraelit Rudolf Rasha, pasi inspektoi zo- kompanisë ndërtuese të HECluar në Tel Aviv përgjatë dat- që operojnë në sektorin bu- përfaqësues të OJF-ve dhe in- në këto fusha, Ministri Ruli nën, së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së Bujqësisë dhe “Ashtës”, përmes një deklarateave 15-17 maj 2012. Ministri jqësor dhe atë blegtoral. Në vestitorë kanë shfaqur interes ka kërkuar një rritje të shkëm- për shtyp, është sqaruar se “hap-Genc Ruli ishte i ftuar për të këto takime është folur për për të vizituar vendin tonë dhe bimeve të ekspertëve mes dy ato të Komunës, bëri të ditur se do të ndërhyhet menjëherë për ja e argjinaturës pranë urës sëmarrë pjesë në simpoziumet, mundësitë dhe potencialet për tu njohur me mundësitë vendeve. të shpëtuar fillimisht shtëpitë e Spatharit, teknikisht nuk ka ndi-seminaret speciale dhe semin- konkurruese që ka vendi ynë për investuar apo eksportuar Ministrja izraelite ka ftuar banorëve të zonës, dhe më pas kuar në fenomenin e vërejtur sëaret profesionale nga homolo- si dhe ecurinë e bërë përg- teknologjitë e tyre te fermat Ministrin Ruli të marrë pjesë edhe sipërfaqen e tokës. fundmi në këtë zonë.gia e tij, ministrja e Bujqësisë jatë këtyre viteve në drejtim shqiptare. në panairin e ardhshëm bujqë- Ai tha se kjo është pjesë Prurjet e lumit Drin në HEC-dhe Zhvillimit Rural, znj Orit të përmirësimit të infrastruk- Në panairin ndërkombëtar sor në Izrael, gjatë të cilit do e një studimi të tërë që Ban- in e Ashtës janë në varësi tëNoked. turës, dhënies së subvencio- Agritech 2009 morën pjesë të shihet edhe mundësia e or- ka Botërore po zhvillon për prurjeve nga HEC-et e sipërme ganizimit të takimeve mes bi- mbrojtjen e të gjitha tokave, që të kaskadës së Drinit, dhe për Një ndër aktivitetet më të neve dhe krijimit të kushteve mbi 30 mijë vizitorë të huaj shtrihen në bregun e lumit Drin. këtë, sipas njoftimit nga dhomavlefshme ishte pjesëmarrja sa më të mira për fermerët dhe dhe izraelitë. Në këtë panair zneseve që operojnë në fushën Studimi, i cili pritet të zyrtarizo- e kontrollit në Vaun e Dejës, ra-në konferencën “Plastikultura prodhuesit shqiptare. morën pjesë 231 kompani. e bujqësisë. portohet se prurjet në ketë liqen het një muaj më vonë, synon njëpër një Planet të Gjelbër”, ku Së bashku me znj. Orit Bashkepunimi Shqiperi -Iz- Po kështu, në të ardhmen plan afatgjatë për të gjithë zonën kanë qenë brenda kuotave nor-u diskutua dhe u prezantuan Noked, ministri shqiptar i Bu- rael ne fushen e bujqesise vitet e afërt parashikohet dhe fir- në fjalë, por që në rastin konk- male, ndaj edhe nuk ka paturteknologjitë, risitë, ligjet dhe jqësisë ka kryer një sërë ta- e fundit ka marre nje prioritet mosja e një marrëveshje bash- ret, me problemet e shfaqura në hapje të portave që mund të kenëarritjet për të prodhuar në kimesh dhe ka marrë pjesë në te rendesishem. Gjate ketij këpunimi mes dy vendeve në komunën Berdicë, procedurat u shkaktuar përmbytje”, thuhet nëmënyrë sa më ekologjike dhe seminaret e ndryshme. Ndër- viti kujtojme ketu, takimin e këtë fushë. përshpejtuan. deklaratën e kompanisë .
 4. 4. 4 Agrobiznesi 25 Maj - 8 Qershor 2012 informacione nga rrethetHas: Në rritje sipërfaqja e zënë nga arrorët Sarandë: Midhja, analizat e fundit e Rritja e interesit të fermer-ëve për kultivimin e arroreve nërrethin e Hasit verehet thuajse nxjerrin të konsumueshme të arrijë në afro 70 ha, nga rreth 4 ha që ishte më parë në shkallë rrethi. Ndërsa parashikohet një parashikohet të mbillen mbi 12 ha me pemëtari përmes zba- timit të 19 miniprojekteve.në cdo fshat, bile edhe me in- rritje e mëtejshme e numrit të "Nga specialistët, ndihma Produkti i rrallë i liqenit të "Është java e tretë që anali- km larg Sarandë, një investim ivestimin e vetë fermerëve, vec sipërfaqes së tokës bujqësore ndaj fermerëve që po zbatoj- Butrintit, midhja, ka rezultuar zat e midhjes së Butrintit dalin Komunitetit Europian prej 600ndihmës që përfitojnë përmes të zënë me arrore pas ndihmës në këto miniprojekte është e e shëndetshme dhe e përshtat- të pastra, pa ngarkesa mikro- mijë euro, në funksion të stan-projektit "Në ndihmë të zhvil- financiare që do të vazhdojë përditshme. Kjo ka sjellë një shme për tu kosumuar. Në këtë bike, problem i cili ka qenë real dartizimit në nivele europiane.limit të zonave rurale". "Për vi- edhe në të ardhmen për fermer- ecuri normale dhe efikase të përfundim kanë çuar analizat gjatë 3-4 muajve të fundit", Vetëm pas këtij çertifikimi,tin 2012 nga vetë fermerët janë ët që rrisin blloqet me arrore. kujdesit ndaj të mbjellave të më të fundit të bëra nga Insti- theksoi Demiri. midhja hidhet në treg për tupërgatitur 28 miniprojekte për Një gjë e tillë është e dukshme reja", thotë Sefolli. tuti i Sigurisë Ushqimore në Ngarkesa me biotoksinë, që konsumuar.arrore dhe 7 minipropjekte për edhe gjatë këtij viti kur puna Projekti "Në ndihmë të zh- Tiranë. rezultonte nga analizat e javëve Midhja që të tregtohet elajthi. Vënia në jetë e këtyre për zbatimin e miniprojekteve villimit të zonave rurale" ka Arjan Demiri, drejtori i më parë, janë bërë objekt de- pastër, duhet të jetë e pajisur jominiprojekteve ka nisur dhe me po ecën sipas afateve të para- patur deri tani mjaft sukses jo ndërmarrjes së Peshkimit në batesh të shumta mes qever- vetëm me çertifikatë origjine,to zihet një sipërfaqe prej mbi shikuara nga specialistët e vetëm në rritjen e sipërfaqes së Sarandë, tha se "kultivimi i isjes vendore dhe strukturave por edhe me etiketën e produk-19 ha me arrore dhe mbi 12 ha pemëtarisë. mbjellë, por edhe në shtrirjen e midhjeve monitorohet në va- vertikale të pushtetit. Demiri i tit, e cila duhet të kontrollohetme lajthi", thotë drejtori i zyrës Rritja e interesit për shtimin tij në të gjitha zonat , jo vetëm zhdimësi për të parë param- bën apel subjekteve të licenc- nga instanca shtetërore dhesë bujqësisë të rrethit, Jakup e shpejtë të prodhimit të ar- në rrethin e Hasit, por në gjithë etrat e sigurisë ushqimore dhe uara që ushtrojnë aktivitetin e jo të lejohet të tregtohet nëSefolli. Deri tani përmes këtij roreve ka bere qe në rrethin e qarkun e Kukësit. Kjo ka bere çdo javë merren mostra, të kultivimit të midhjes që të çer- mënyrë e në kushte ambulante,projekti kanë përfituar ndih- Hasit te kete fermerë që kanë që vetëm gjatë këtij viti nga cilat dërgohen në Institutin e tifikojnë prodhimin e tyre. në trotuaret e Sarandës.mën financiare 96 fermerë pas në pronësi masive me arrore që vetë fermerët janë kryer 146 Sigurisë Ushqimore në Tiranë Hapi i parë për këtë, thotë Bllokimin dhe ndalimin engritjes së blloqeve me arrore. zënë 3- 5 ha. Një gjë e tillë po aplikime, prej të cilave 73 pro- dhe që andej, dalin përgjigjet ai, është që prodhimi i mid- kësaj tregtie, që rrezikon shën-Kjo ka bërë që vetëm gjatë vi- ndodh edhe me pemëtarinë e jekte për zhvillimin e arroreve, e analizave, që përcaktojnë hjes më parë duhet të kalojë detin e konsumatorit në çdotit të kaluar në rrethin e Hasit vreshtarinë. Vetëm gjatë këtij 61 projekte për zhvillimin e ngarkesat e ndryshme që mund përmes Qendrës së Depurimit, kohë, e ka detyrë pushteti ven-sipërfaqja e mbjellë me arrore viti nga fermerët e këtij rrethi pemëtarisë e vreshtarisë etj. të ketë ky produkt. të ngritur në Manastir, rreth 7 dor, si dhe AKU. Disa mijëra krerë dele dhedhi në Qarkun e Gjirokastrësjanë vaksinuar për tu mbrojtur Drejtues të Projektit PAZA dhe përfaqësues të delegacionit të angazhohen plotësisht 750 veterinerë në të gjithë vendin. Rreth 2.5 milionë krerë dhi dhekundër burcelozës. Në një ak-tivitet të organizuar në zonën evropian kanë mbështetur nga afër vaksinimin kundër brucelozës dele do të vaksinohen përgjatë këtyre ditëve dhe në mbyllje tëe Lunxhërisë si dhe gjatë ins- këtij procesi madhor kombëtarpektimeve në fshatra të tjerë të Ruli: E para fushatë kundër brucelozës në 20 vitet e fundit synohet pasja në kontroll tëGjirokastrës, drejtues të min- Projektit PAZA që mbështetet dhe asistenca shkencore që po bashkëpunojnë me sukses e 100 ferma me rreth 290 mijë plotë e shëndetit të kafshëve,istrisë së Bujqësisë, Ushqimit teknikisht dhe financohet tërë- është dhënë nga Fakulteti i me veterinerët në Gjirokastër, të imëta, nga të cilat në Rre- i rreth 85 mijë fermerëve dhedhe Mbrojtjes së Konsumatorit sisht nga fonde të Bashkimit Mjekësisë Veterinare, pady- Tepelenë dhe Përmet. “Janë thin e Gjirokastrës rreth 2 mijë personave që kanë kontakte tëdhe të Projektit të Bashkimit Evropian. shim që na dhanë atë bindje marrë të gjitha masat për fil- e 700 ferma me mbi 105 mijë drejtpërdrejta me bagëtitë. MeEvropian PAZA panë nga afër “Gjëja më e rëndësishme që që konfirmohet sot kur vijmë limin e kësaj fushate shumë të të imëta, në Rrethin e Përmetit kapacitet te plotë ka nisur qëecurinë e vaksinimit. Në ta- doja të përmendja së pari është në terren, që do të kemi një rëndësishme që konsiston në rreth 1 mijë ferma me mbi 75 prej mesit të prillit vaksinimikimet që kanë pasur me Min- bashkëpunimi. Mbi të gjitha fushatë të suksesshme. Është trainimin e gjithë veterinerëve, mijë të imëta, ndërsa në Rre- në Qarkun e Beratit, Shkodrës,istrin Genc Ruli, me drejtuesit ne po aplikojmë standarde e para fushatë e tillë e këtyre furnizimin me bazën materi- thin e Tepelenës janë mbi 1 Vlorës, Korçës dhe të gjithae Projektit PAZA dhe me drej- ndërkombëtar dhe këto stan- përmasave dhe këtij dimen- ale ndihmëse dhe vaksinën, mijë e 300 ferma me 113 mijë qarqet e tjera.tues të njësive vendore, fermer- darde ndërkombëtare janë të sionin që zhvillohet në 20 vitet ngritjen e grupeve të punës dhe e 500 dele dhe dhi. Në Qarkun e Gjirokastrës,ët falënderuan dhe vlerësuan pranuara nga Bashkimi Evro- e fundit”, - tha Ministri Genc komunikimin me blegtorët”, Në këtë fazë të parë janë veterinerët fillimisht, nëpërm-maksimalisht vaksinimin prej pian. Impakti final i gjithë kësaj Ruli. Për ecurinë e vaksinimit - tha Shemsho Lamaj, drejtori shpërndarë 168 mijë vaksi- jet mjeteve transportuese frig-cilit ata përfitojnë pa pasur as- nisme do të jetë përmirësimi në Qarkun e Gjirokastrës ka Rajonal i Bujqësisë, Ushqimit na, por një sasi tjetër, po kaq oriferike janë pajisur me rrethnjë kosto. i shëndetit të kafshëve dhe folur dhe një prej drejtuesve dhe Mbrojtjes së Konsumatorit në numër, është gati për t’u 168 mijë vaksina dhe pajisje të Sipas fermerëve, bruceloza njerëzve njëkohësisht”, - tha rajonale, i cili tha se part- ne Gjirokastër. shpërndarë sipas kërkesës që tjera ndihmëse për të vaksinuarështë një sëmundje që dëmton Robert J Connor, drejtuesi i nerët e Projektit PAZA kanë Në Qarkun e Gjirokastrës do të paraqitet në komunat e dhitë dhe delet.tufat e të imtave, shëndetin e Projektit PAZA. gjetur mbështetje të plotë dhe janë të regjistruara mbi 5 mijë Gjirokastrës. Fushata e vaksin- Prej disa javësh, për shkaktyre dhe cënon mundësinë për Suksesin e kësaj nisme imit “Një pikë në sy” imple- të kushteve që përcakton vet-të bërë biznes. Fushata “Një kombëtare e ka konfirmuar dhe mentohet nga PAZA dhe Min- erinaria, të gjithë veterinerëtpikë në sy” është mirëpritur ministri i Bujqësisë, Ushqimit istria e Bujqësisë, Ushqimit dhe kanë qenë të angazhuar medhe mbështetur dhe nga drej- dhe Mbrojtjes së Konsuma- Mbrojtjes së Konsumatorit dhe vaksinimin kundër plasjes.tuesit rajonalë të Shëndetit, të torit, i cili u shpreh se brenda financohet nga Bashkimi Ev- Menjëherë pas dhënies së kësajcilët vunë në dukej faktin që dy viteve synohet çrrënjosja e ropian dhe Qeveria Shqiptare, vaksine të parë, që shmangnumri i rasteve të sëmundjes sëmundjes. “Stafet e Drejto- konkretisht me rreth 5.7 mil- një sëmundje problematike, enë njerëz ka rënie drastike. Të rive të Bujqësisë, e Shërbimit ionë euro dhe 1.8 milionë euro njohur si plasja, nisi puna përkënaqur nga ecuria e vaksin- Veterinar në Veçanti por dhe nga buxheti i shtetit. Vaksini- të mbrojtur kafshët, fermer-imit dhe rezultatet e pritshme vetë projekti PAZA i Bash- mi mendohet të zgjasë për 45 ët dhe konsumatorët ngajanë shprehur dhe drejtues të kimit Evropian, njëkohësisht ditë, periudhë gjatë së cilës do bruceloza. Gjirokastër: pjellore e komunës së Lunx- mbjellave, ku një ndihmesë të se të gjitha miniprojektet për tani, në sezonin e shumimit të lat e shpërndara nëpër qytet Dëmtohet kanali hërisë, që është edhe furnizue- rëndësishme po jep projekti ujitjen me pika po zbatohen në peshkut, ndërsa në mjediset që lajmërojnë se “gjuetia në vaditës në sja kryesore me perime e tregut “Në ndihmë të zhvillimit të të mbjellat e drurëve frutorë e tregtimit të tij, prezenca e këtë periudhë është rreptësisht të qytetit të Gjirokastrës. zonave rurale”, përmes të cilit dhe vreshta. pluhurit është e plotfuqishme. e ndaluar”, por për ta ndaluar Lunxhëri, Mungesa e ujit për vaditje shumë fermerë kanë zgjidhur “Kjo ka ndikuar në zgjid- Në ujrat e liqenit të Fierzës, atë duhen masa efikase ndaj sipërfaqe toke të do të thotë jo vetëm më pak problemin e ujitjes, veçanërisht hjen e shpejtë të problemit të ku niveli i ndotjes ka tejkaluar çdo gjuetari që ushtron gjueti- pambjella perime në tregun e qytetit ,por për drurët frutorë dhe vreshtat. ujitjes, në parcelat e reja të mb- çdo limit, gjuetia me mjete në pa kriter”,- thotë Demiri. Dëmtimi i kanalit vaditës në edhe dëm jo i vogël ekonomik “Ka një rritje të interesit jella në dy vitet e fundit”, thotë shfarosëse është kthyer në një Prej kohësh, tek gjuetarët ekomunën e Lunxhërisë, në rre- për fermerët e zonës. E ndërsa nga ana e fermerëve për zba- Rexhmati. fenomen të zakonshëm. peshkut është prezente frika ethin e Gjirokastrës, ka lënë pa fermerët janë të detyruar që në timin e ujitjes me pika dhe këtë Vetëm vitin e kaluar janë “Fenomeni është i njohur shfarosjes në masë të peshkut,u mbjellë rreth 1000 ha tokë, këto toka të kullosin bagëtitë, e tregon fakti se, për zbatimin zbatuar 35 projekte për zhvil- për të gjithë, por askush nuk në liqenin e Fierzës. Kjo edhenga 2400 ha që ze sipërfaqja e ose të korin barin , kryetrai i e ujitjes me pika, vetëm këtë limin e ujitjes me pika, për një ndërhyn për ta parandaluar”, për faktin se prej vitesh, nëpërgjithëshme e saj në komu- komunës sqaron se "ditë e fun- vit kanë aplikuar 12 fermerë, sipërfaqe toke bujqësore prej thotë një prej peshkatarëve të ujrat e këtij liqeni nuk hidhetnën jugore. dit, në një takim me banorët e prej të cilëve 10 në rrethin e 13,4 ha, 460 aplikime për zh- vjetër të qytetit, Ylber Gjuta, rasat, ndërsa gjuetia me mjete Sipas kryetarit të kësaj ko- zonës, deputeti Genc Ruli, pasi Kukësit dhe 2 në rrethin e Ha- villimin e blegtorisë së imët, ndërsa bën apel që gjuetia në shfarosëse nuk ndalet.mune, Ilia Kuro, "kjo sipërfaqe u njoh me shqetësimin e tyre, u sit, dhe përmes këtij sistemi do 100 aplikime për zhvillimin këtë periudhë duhet të shqetë- Në ujrat e liqenit të Fierzëse konsiderueshme toke nuk siguroi atyre akordimin e fon- të vaditen rreth 7,5 ha tokë e e bletarisë etj. Zbatimi i kë- sojë jo vetëm gjuetarët, por janë zhdukur 4 lloje peshq-mund të punohet për shkak të dit për rindërtimin dhe rikon- mbjellë”, thotë drejtori i Drej- tyre projekteve ka ndikuar në edhe drejtuesit e pushtetit ish, nga 11 lloje të pranishmedëmtimit të kanalit kryesor va- struksionin e kanalit kryesor torisë Rajonale të Bujqësisë, përmirësimin e gjendjes ekono- vendor për të parandaluar ma- në të, e ndërsa fenomeni iditës, që sillte ujin nga liqeni i për vaditjen e të mbjellave. Arif Rexhmati. mike të banorëve të zonave ru- sakrën, e cila po vazhdon nga zhdukjes po vazhdon me tëDoftisë". Kjo formë e vaditjes ka nisi- rale, në zonën verilindore. dita në ditë. njëjtat ritme, gjuetia pa kriter "Dëmtimi i kanalit kryesor Kukës: Ujitja me ur të shtrihet në zonën verilin- “Me këto ritme gjuetie të vazhdon edhe në periudhën eështë i rëndë dhe në 1000 hek- dore vetëm vitet e fundit, krye- pakontrolluar, e afërt është shumimit të tij.tarë tokë nuk mund të shkojë pika, shtrirja e sisht në zonat pranë qyteteve si Kukës: Gjuetia pa dita kur peshku në ujrat e këtij Nga ana tjetër, ndotja jashtëas një pikë ujë dhe kjo sipër- projektit në zonën në komunat e Bicajt, Shtiqnit, kriter edhe në liqeni do të zhduket tërësisht”, çdo limiti i ujrave të liqenitfaqe është kthyer në kullota për verilindore Tërthores në rrethin e Kukësit kohën e shumimit thotë Gjuta. nuk ka ndikuar aspak në rënienbagëti", tha Kuro. Ujitja me pika ka ngjallur dhe në komunën e Fajzave në të peshkut Të njëjtin shqetësim ndan e gjuetisë, një shqetësim më Kjo sipërfaqe toke, sipas interesin e fermerëve të zo- rrethin e Hasit. Gjuetia pa kriter në ujrat e edhe gjuetari tjetër, Selman vete ky për konsumatorët ekryekomunarit, është toka më nës verilindore për ujitjen e të Ndërsa vlen për t’u theksuar liqenit të Fierzës vazhdon edhe Demiri. “Nuk mjaftojnë pusul- peshkut.
 5. 5. 25 Maj - 8 Qershor 2012 Agrobiznesi 5 keshilla ne sherbim te fermereveKjo rubrikë përgatitet në bashkëpunim me Drejtorinë e Këshillimit dhe Informacionit Bujqësor të MBUMK si dhe me Departamentin e Mbrojtjes së Bimeve të UBT Çfarë bëhet sot në perimore? Cilat janë aktivitetet Momentet kryesore agroteknike në pemtari për kryesore të kësaj periudhe? periudhën (1 - 30) Qershor 2012 Kujtese për fermeret që kultivojnë perime për periudhën 25 Maj - 30 Qershor Në pemët frutore : me 2 lastarë, forma pakmet : me 3 lastarë e Në zonën kodrinore e paramalore muaji e qafës, dëmtuesit si morrat, Merimangat, tripset, - Vazhdon procesi i frezimeve dhe kështu me radhë.) Për format e dtyruara lastarët Maj konsiderohet periudha kur hidhen bazat e buburreci ne patlixhan. Trajtimet duhet të kryhen kultivimeve të tokës në pemtore, për luftimin të vendosen në konstruksin mbështettës dhe prodhimit të perimeve, periudhë që përkon me rregullisht çdo 7-10 dite e barnave të këqia dhe ruajtjen e lagështisë të bëhet lidhja e tyre. Në vazhdimësi duhet të vjeljet e pak bimëve e mbjelljen ë ngastrave për në tokë. eleminohen lastarët konkurentë duke i shkuruar Në zonën e ngrohtë ka filluar dhe vazhdon mbjelljet e reja me perime të fushës. në gjatësi dhe rralluar. puna për kryeje e shërbimeve intensive ne - Të vazhdojë zhdukja e barnave të këqia Kalendari teknologjik ne sera munde të ngastrat e mbjella me shalqi, domate, spec, rreth parcelave, si strehuese kryesore të insk- - Të vazhdojë vjelja e frutave sipas pjekurisë vazhdoje: ujitje të tjera, heqje e sqetulloreve, patëllxhan, barbunjë, pjepër, kungull, sallatë, teve të dëmshme. në kulturën e qershisë, pjeshkës, kajsisë dhe përdredhje e bimëve rreth spangos, trajtime etj. të tregohet kujdes për kryerjen e analizave kumbullës. Vjelja të kryhet me shporta dhe të - Të vihet në gatishmëri sistemi ujitës me fitosanitare, ruajte e mikroklimës, prashitje ose kimike të tokës, për të bërë bilanc të ushqyerit të transportohet në arka jo më shumë se 10 kg. gjithë inventarin e nevojshëm sepse jemi në prerje bari, heqë e gjetheve ne bime, hijezim bimëve me qellim që të mos shpenzohen para të Për të evituar shtypjen dhe dëmtimet e frutave. prag të sezonit të ujitjes. i seres, plehërim plotësues, këputje e majës, tepërta me përdorim të sasive të larta të plehrave Këshillojmë për kulturën e qershisë vjelja të ujitje freskuese, vjelje seleksionim prodhimi ne kimike, por edhe për ruajtjen e pjellorisë së tokës - Për të ritur efektivitetin e plehrave reko- bëhet në orët e para të mengjezit dhe të çohet zonën e ngrohte të zonës se ultësirës bregde- dhe mirëmbajtjen e saj. Krahas kësaj të tregohet mandojmë përdorimin e tyre krahas ujitjes. për tregëtim brënda ditës. tare munde të vazhdohet me mbjelljet ne fushe kujdes për kullimin dhe sistemin e ujitjeve - Të kryhet rrallimi i frutave në kultivarët e sipas këtij kalendari: domate të mesme deri10/6, vonshëm të pjeshkës. domate të vone 20/6-10/7, kungull dora e II 10/6- Në perimet e fushës e dorës se dyte këshillo- Në vreshta het të përdoret gjerësisht mulcerimi plastik i - Të kryhet tëharja e lastarëve të dalë nga 10/7, shalqi dora e III 2/6-30/6, Presh belortaje - Të vazhdojë procesi i frezimeve dhe sipërfaqes së tokës, hallkë teknologjike me mjaftë sythat fjetës në trungun e pemëve deri30/6, lakër koke dore I 20/6-25/6, karote kultivimeve të tokës, për luftimin e barnave të dore e V 1/6-10/6, majdanoz dora e III 20/6-30/6, avantazhe për rritjen dhe zhvillimin e bimëve por - Për uljen e shpenzimeve në pemtari, të këqia dhe ruajtjen e lagështisë në tokë. kopër dore IV 10/6-20/6. Krahas mbjelljes ne edhe me efekte ekonomike, që shton prodhimin fillohet nga puna për luftimin e barnave të - Të vazhdojnë trajtimet kimike për luftimin fushe duhet të vazhdoje dhe mbjelljet e farërave dhe rrit cilësinë e tij, ul nevojat për punën e dorës këqia nëpërmjet trajtimeve me herbicide, rrotull e hirit, vrugut e kalbëzimit gjatë gjithë muajit për përgatitjen e fidanëve për këto perime sipas dhe ul koston e prodhimit. parcelave, apo në midisrjeshtat e blloqeve, ( dhe breznisë së dytë të tenjës rreth 15-20 këtij kalendari orientues për domaten e vone deri Në zonën kodrinore e para-malore ka vazh- duke përjashtuar parcelat me mbjelljet e reja, si qershorit. (në vartësi të monitorimit të fluturave). 15/6 kastravec dora e trete 10/6-20/6, shalqinj duar puna për mbjelljen e domates, specit, të dhe kontaktin me bimët). Si herbicide të efek- Edhe gjatë këtij muaji të kombinohet përdorimi i dora e trete deri 5/6 lakrës koke dora e dyte 5/6- patëllxhanit, barbunjës, e shërbimet e tyre të para tshëm mund të përdoren Raundup, Gramixel, preparateve sistemikë me ata të kontaktit.. 10/6 lule lakrës se hershme 16/6-15/7, mesme etj. Ne ketë zone mbjelljet mund të vazhdojnë Maestro etj. në dozat 400 litra solucion për ha. 1/6-30/6, vone 15/6-15/7. me koncentracion për çdo rast konkret sipas - Të kryhet sqetullimi i lastarëve dhe heqja sipas këtij kalendari të mbjelljeve: domate të tjera etiketës shoqëruese të përdorimit, mbështetur e 1-2 gjetheve të fundit të lastarit. Gjate fundit të majit dhe muajit qershore kjo 28/5-5/6, presh Belortaje15/5-15/6, lakër dore e zone munde të vjele këto perime, nga serat II Mishi 10/6-25/6, Karrot dore II Panxharë i kuq në lëndën aktive, në fazën e zhvillimit të barit - Po ashtu të kryhet pastrimi i trungjeve nga Kastave, pjepër, domate, spec, barbunje, spec dore I 1/6- 30/6 mbi 15 cm. lartësi. lastarët e dalë nga sythat fjetës si konkurues ne tunele, shalqi nga tunelet, majdanoz dhe - Në pëmtoret e mb jella rishtas të lihen të bimës. Për mbjelljet e farave ne përgatitjen e fidanit nga fusha 25 % domates së hershme të fushës, ne kulturat Lule lakër 15/4-15/6,qepe e njome aq lastarë sa mendohet për tipin e kurorës së - Të kryhen të gjitha shërbimet agroteknike domate industriale spec për mbushje, barbunje, fidan Sukthi 20/6-5/7. Në këtë zonë mund të ardhëshme.(forma kupore: 3-4 lastarë, mbi në shartesore si prashitja, ujitja, trajtimet pjepër, sallate, karote, panxharë, bizele etj. vazhdojnë vjeljet ne kulturat e fushës si Kungull lartësinë e projektuar të trungut, forma ypsilon kimike etj. Persa i përket trajtimeve kimike ne perimet dora e pare nga 20 qershori e prapa, gjatë muajit e fushës të kihen kujdes se munde të jene të qeshre, si qepe e njome, sallat, bizele, karrote, QENDRA E TRANSFERIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE VLORE pranishëm vrugjet, hiret e ndryshme, kalbëzimet e panxharë i kuq. Departamenti i Pemtarisë QTTB-Vlorë E-Mail: qttbvlore@yahoo.com QENDRA E TRANSFERIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE LUSHNJE Departamenti i Perimeve: QTTB-Lushnje E-mail: qttblushnje@yahoo.com KËSHILLA E SPECIALISTIT Fermerë: Në këtë periudhë është koha e Përgatitja e silazhit në këtë fazë: Këshilla për fermerët për periudhën përshtatshme për përgatitjen e silazhit pranveror. Aplikimi në racionin ushqimor të kafshëve te • Ul shkallen e zbërthimit të proteinave; deri 15 Qershor 2012 silazhit pranveror siguron: • Ritmikë në të ushqyerit e kafshëve, veça- • Rrit nivelin e karbohidrateve të fermen- tueshme; • Përqendrimi më i madh i amidonit të tret- Në Pemëtari (Faroret) mollës. Dhjetë ditësh i parë i qershorit është nërisht tek gjedhi duke krijuar ritmikë gjithëvjetore shëm në ujë; moment për trajtimin kundër krimbit të mollës. të ushqyerit të tyre. Kroma e mollës • Rrit sasinë e lëndës së thatë. Djegia bakteriale • Shfrytëzimin e plote të aftësive prodhuese Të vazhdojnë trajtimet kundër kromës së te foragjereve në periudhën e zhvillimit intensiv • Eliminoni lagështinë për të ulur humbjet e mollës mbasi kushtet kanë qenë të përshtat- Merrni masa për trajtime kundër djegies lëndëve ushqyese (lagështia 50-60 %). (Maj-Qershor). shme për zhvillim. Të bëhet më para kontrolli i bakteriale atje ku është çfaqur. Gjatë përgatitjes përdorni aditivëve-Dobitë: • Së bashku me silazhin e vjeshtës përbën pemëtores për të para infeksionin nga kroma. Për kulturën e patates • Uljen e menjëhershme të PH (në 24 orët bazën e teknologjisë së përparuar në të ushqyerit Ne përshtatje me kushtet e motit te realizo- Aty ku mbirja ka mbaruar dhe bimët janë në e gjedhit. e para); hen spërkatje para dhe mbas reshjeve. lartësinë 10-15 cm të fillojë prashitja e pare, për • Mundësinë për një balancim më të drejte • Zvogëlimi i humbjeve në L.Thatë; të shkriftuar token dhe prerë barërat e këqija. gjithëvjetore të lëndëve proteinike. • Ulin zbërthimin e proteinave të legumi- Përdorni preparate kontakti mbas rënies Para prashitjes të bëhet dhe plehërimi plotësues se reshjeve. Përgatitja e silazhit pranveror -Përdorni të nozeve; me nitrat amoni. Në parcelat ku bimët e patates Afidet gjitha llojet e forazheve që vegjetojnë në pran- • Përmirësojnë zbërthimin enzimatik të celu- nuk kanë mbirë si rezultat i temperaturave jo vere: Hasëllet e thjeshta dhe të përziera (70% lozës dhe hemocelulozes në silazh. Të bëhet kontrolli i pemëtores për të para të përshtatshme, por barërat e këqija kanë graminore dhe 30 % bishtajore), bimët livadhore Zbatoni me korrektësi mënyrat e konservimit infeksionin nga afidet dhe më pas të bëhet mbuluar sipërfaqen e tokës, është mire që për Tërfilit, Jonxhën etj. të lehtësuar më vonë procesin e prashitjes të dhe të ruajtjes së silazhit: trajtimi që të jetë sa më efektiv. Mos shpenzoni Shfrytëzoni fazën e vegjetacionit për për- • Ruajtja ne depo; preparate kur nuk duhen. bëhet herbicidimi i parcelës para mbirjes së bimëve të patates me Sencor me normë 1kg/ gatitjen silazhit pranveror. • Në forme dengjesh cilindrike të mbështjelle Krimbi i mollës ha. Të kontrollohen parcelat e patates për te • Për graminore është faza e lulëzimit me mase plastike; Është periudha e çfaqjes së krimbit të para infeksionin nga buburreci • Për bishtajoret faza e lulëzimit • Mbi sipërfaqe ose në gropa. QENDRA E TRANSFERIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE KORCE QENDRA E TRANSFERIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE FUSHE KRUJE Sektori i Pemëtarisë QTTB-Korçë: Departamenti i Blegtorisë, QTTT-Fushë Krujë: E-mail:qttbkorce@yahoo.com E-mail:qttbfushekruje@yahoo.com
 6. 6. 6 Agrobiznesi 25 Maj - 8 Qershor 2012

×