Filipinisasyon

4,559
-1

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,559
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
312
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Filipinisasyon

 1. 1. FILIPINISASYON NG TEORIYANG PAGKATAO <ul><ul><ul><li>Sanggunian: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.Enriquez, V.G. (1992). The Filipinization of Personality Theory. From Colonial to Liberation Psychology (pp.69-90). Phils: Econofast Press. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Enriquez, V.G. (1990). Indigenous Personality Theory. In V.G. Enriquez (Ed.), Indigenous Psychology: A Book of Readings (pp.285-310). Phils: Akademya ng Sikolohiyang Pilipino. </li></ul></ul></ul>
 2. 2. Sa loob ng 15 minuto, talakayin sa inyong grupo kung kailan at saan ginagamit ang mga sumusunod na salita: <ul><li>HIYA </li></ul><ul><li>UTANG NA LOOB </li></ul><ul><li>PAKIKISAMA </li></ul><ul><li>BAHALA NA </li></ul><ul><li>LAKAS NG LOOB </li></ul><ul><li>PAKIKIBAKA </li></ul>
 3. 3. Mga Isyu ng Teoriyang Pagkatao (Feist & Feist, 2003) <ul><li>Mahirap unawain ang ugaling pagkatao. </li></ul><ul><li>Ang mga teoriya ay nagsasalarawan ng “pagkatao” ng mga gumawa nito. (hal.: Freud, Maslow) </li></ul><ul><li>Ang mahusay na teoriya ay may pakinabang. </li></ul><ul><ul><li>Naipapaliwanag ang ugali at asal ng isang tao. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pangkalahatan (universality) </li></ul></ul><ul><li>Sariling atin: Teoriya ng Pagkataong Filipino. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Isang mahalagang kahulugan ng Sikolohiyang Pilipino ang sikolohiya ng katangiang Filipino at ng ating pagkatao. </li></ul><ul><li>Pagkataong Pilipino (shared humanity): Kapwa </li></ul>
 5. 5. Mga Isyu ng Teoriya ng Pagkataong Filipino <ul><li>Ginamit na basehan ng kaugalian at asal: Sino ba ang Filipino? </li></ul><ul><li>Sino ang tunay na makikinabang dito? </li></ul><ul><li>Isyu ng nababagay na metodo sa pag-aaral at mga nag-aaral nito: </li></ul><ul><ul><li>Ang mga metodong ginamit ay tila hindi naaangkop sa kulturang Pinoy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ang mga nagsasaliksik ay mga banyaga o may kanluraning pananaw. </li></ul></ul>
 6. 6. Mga Isyu ng Teoriya ng Pagkataong Filipino <ul><li>Problema ng tamang pagsalin ng salita: Lost in Translation </li></ul><ul><li>Wika: Mahalagang susi ng kultura at pagkatao </li></ul><ul><li>Malapustisong paggamit ng wika: token use of the local language </li></ul><ul><ul><li>Mga katutubong katangian ay Ingles (Filipino time), Espanyol (delicadeza) o halo ng Ingles at Espayol (ma ñana habit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsepto ay tila walang malalim na kahulugan </li></ul></ul><ul><ul><li>Implikasyon: HINDI TAMANG IMAHE NG FILIPINO </li></ul></ul>
 7. 7. IMAHE NG FILIPINO SA PANANAW NG BANYAGA <ul><li>HIYA: shame, shyness </li></ul><ul><li>PAKIKISAMA: conformity, yielding to majority </li></ul><ul><li>UTANG NA LOOB: reciprocity, gratitude </li></ul><ul><li>BAYANIHAN: togetherness in common effort </li></ul><ul><li>BAHALA NA: optimistic fatalism, leave everything to chance </li></ul>Minsan, ito na rin ang pagkakakilala natin sa ating sarili. 
 8. 8. Gamit ng Wika sa Paghahanap ng Pinakamahalagang Pakahulugan <ul><li>Mga panlabas na katangian lamang ang hiya, utang na loob at pakikisama. </li></ul><ul><li>Kailangan munang unawain ng husto ang konsepto ng KAPWA dahil ito ang nasa sentro ng pagkataong Filipino. </li></ul>
 9. 9. Kailan ninyo tinatawag na masama ang isang tao? <ul><li>Masamang tao (bad person): Hindi nagpapakita ng hiya, utang na loob at pakikisama. </li></ul><ul><li>Mayroong iba-ibang kahulugan ang pagiging isang masamang tao. </li></ul>
 10. 10. Magbigay ng halimbawa ng: <ul><li>Walang Pakisama (inept at the level of adjustment) </li></ul><ul><li>Walang Hiya (lacks a sense of honor/propriety) </li></ul><ul><li>Walang Utang na Loob (Lacks Adeptness In Respecting Karangalan and Kagandahang-Loob) </li></ul><ul><li>4. Walang Pakiramdam: Manhid </li></ul><ul><li>5. Walang Kapwa-Tao: Wala nang sasama pa </li></ul>
 11. 11. PAKIKIRAMDAM: Mahalagang Aspeto ng KAPWA <ul><li>Pagkakaroon ng pang-unawa at pagiging sensitibo sa kalagayan ng iba. </li></ul><ul><li>Kung layunin natin ang makiisa sa kapwa, mahalagang linangin ang pakikiramdam. </li></ul><ul><ul><li>Hal: Sa pamamagitan ng pakikiramdam, kaya nating bumagay sa pangangailangan (Bahala na). </li></ul></ul><ul><ul><li>Maaari nating maiwasan ang kahihiyan sa isang sitwasyon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mararamdaman natin na ang utang na loob ay nagmumula sa pagbahagi ng sarili. </li></ul></ul>
 12. 12. KATUTUBONG KAISIPAN AT PAG-UUGALI NG MGA FILIPINO <ul><li>Surface Value </li></ul><ul><ul><li>Ito ang mga halata o kapansin-pansin na ugali ng mga Filipino: Hiya-Pakikisama-Utang na Loob </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalawang Uri: Accommodative at Confrontative Surface Values </li></ul></ul><ul><ul><li>Mga Katulad na Asal o Pagkilos: Biro-Lambing-Tampo </li></ul></ul>
 13. 13. KATUTUBONG KAISIPAN AT PAG-UUGALI NG MGA FILIPINO <ul><li>Pivotal Value </li></ul><ul><ul><li>Ito ang kinasasalayan ng surface value na nagmumula sa core value. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ito ang PAKIKIRAMDAM na ayon kay Mataragnon (1987) ay “feeling for another” </li></ul></ul><ul><li>Core Value </li></ul><ul><ul><li>Ito ang pinakapundasyon o kaibuturan ng pagkataong Filipino. </li></ul></ul><ul><ul><li>KAPWA ang pinakamahalaga sa kaisipan at ugaling Filipino. </li></ul></ul>
 14. 14. FILIPINO VALUE STRUCTURE ACCOMMODATIVE SURFACE VALUE HIYA (PROPRIETY/DIGNITY) UTANG NA LOOB (GRATITUDE) PAKIKISAMA (COMPANIONSHIP) ASSOCIATED BEHAVIOR PATTERN BIRO (JOKE) TAMPO (DISAPPOINTMENT) LAMBING (SWEETNESS) CONFRONTATIVE SURFACE VALUE BAHALA NA (DETERMINATION) SAMA/ LAKAS NG LOOB (RESENTMENT/GUTS) PAKIKIBAKA (RESISTANCE) PIVOTAL INTERPERSONAL VALUE PAKIRAMDAM (PAKIKIPAGKAPWA-TAO) CORE VALUE KAPWA (SHARED IDENTITY) LINKING SOCIO-PERSONAL VALUE KAGANDAHANG-LOOB (PAGKAMAKATAO o SHARED HUMANITY) ASSOCIATED SOCIETAL VALUES KARANGALAN (DIGNITY) KATARUNGAN (JUSTICE) KALAYAAN (FREEDOM)
 15. 15. ACCOMMODATIVE SURFACE VALUES
 16. 16. MORAL NA BAHAGI NG HIYA <ul><li>W. Sibley (1965): Nakatuon lamang sa aspetong sosyal (panlabas) ng hiya. Hindi nakita ang moral na aspeto. </li></ul><ul><ul><li>Hindi lubusang naintindihan ang sistema natin ng paglagay ng panlapi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maling pagsalin ng kahulugan. </li></ul></ul>HINGGIL SA ISANG BABAENG NAGPAKAMATAY UPANG MATAKASAN ANG HIYA: “ Nahiya sa tao; sa Diyos ay hindi.” Iba ito sa, “Nakakahiya sa tao; sa Diyos hindi.”
 17. 17. MORAL NA BAHAGI NG HIYA <ul><li>Zeus A. Salazar (1981): nagbigay-tuon sa panlabas at panloob na aspeto ng hiya. </li></ul><ul><ul><li>Panlabas (Social Dimension): Hiyain, Ikahiya, Manghiya </li></ul></ul><ul><ul><li>Panloob (Moral Dimension): May relasyon sa halaga ng karangalan: Mahiyain, Kahiya-hiya, Hiyang-hiya </li></ul></ul>
 18. 18. ANG BIYAYA NG UTANG NA LOOB <ul><li>Charles Kaut (1961): Mayroon din daw nito ang mga Amerikano. Mga pagkakamali: </li></ul><ul><li>Kaliwaan ang konsepto ng mga Amerikano. </li></ul><ul><li>Hindi isinaalang-alang ang yaman ng konseptong loob. </li></ul><ul><li>Maaaring panig sa interes ng Amerika (Amerika bilang tagapangalaga) </li></ul>
 19. 19. ANG BIYAYA NG UTANG NA LOOB <ul><li>Fr. Albert Alejo (1990)--Dalawang kahulugan: </li></ul><ul><li>Utang na Loob </li></ul><ul><ul><li>Malalim na pananagutan bunga ng isang pabuya o biyaya na ipinagkaloob sa isang nangangailangan, lalo na sa panahon ng kagipitan na sa mata ng tumanggap ay hindi mabayaran . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ito ay kinikilala o tinatanaw at hindi binabayaran. </li></ul></ul><ul><li>Utang na Loob! </li></ul><ul><ul><li>Paghingi ng pakundangan o pagsasaalang-alang bilang kapwa tao. </li></ul></ul>
 20. 20. PAKIKISAMA <ul><li>Frank Lynch (1961, 1973): Isang pangunahing basehan ng SIR o smooth interpersonal relations. </li></ul><ul><li>Renato Constantino (1970): Nagdulot lamang ng maling edukasyon sa mga Filipino ang pananaliksik ni Lynch. </li></ul><ul><li>Virgilio Enriquez (1977): Pakikipagkapwa pa rin ang pinakamahalaga at hindi ang pakikisama. </li></ul>
 21. 23. CONFRONTATIVE SURFACE VALUES
 22. 24. BAHALA NA: DETERMINASYON SA HARAP NG DI-KATIYAKAN <ul><li>Lynn Bostrom (1961): Ikinumpara ito sa American Fatalism </li></ul><ul><li>Camilo Osias (1940): Isa itong pagpayag na harapin ang mga pagsubok at tanggapin ang kahahantungan ng pagsubok. </li></ul><ul><li>Alfredo Lagmay (1976): </li></ul><ul><ul><li>Nagpapakita ito ng mapilit at matiyagang ugali ng Filipino sa gitna ng di-katiyakan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagsasalarawan ng pagiging malikhain ng Filipino. </li></ul></ul>
 23. 25. LAKAS NG LOOB <ul><li>Nabibilang ito sa pitong pinakamahalagang ugali ng Filipino ayon sa pananaliksik </li></ul><ul><ul><li>PUP: Pagkamatulungin, Pagkamapagkumbaba, Pagkamatiyaga) </li></ul></ul><ul><li>Susi upang maisakatuparan ang pagbabagong-dangal: Handang ipaglaban ang dignidad </li></ul><ul><li>Isang damdaming nakatutulong upang mapukaw o magising ang kabutihan sa sarili at sa kapwa . </li></ul>
 24. 26. PAKIKIBAKA <ul><li>Pagpupunyagi laban sa kawalan ng katarungan at pananamantala. </li></ul><ul><li>Maaaring magkaroon ng alinlangan at pagduda dahil ang pilosopiya ng kapwa ay hindi naman palaban. </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×