มวลชนวิภาค : บททดลองเสนอการวิเคราะห์มวลชนในประเทศไทย
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สหายสิกขา
ทักษิณโคตรโกง & โกงทั้งโคตร? : ทหารโกงไม่เป็น?

Growth งบ
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

-20.00%
-30.00%

2550

2549

2548

...
ผลการเลือกตั้ง ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ไทยรั กไทย
6%

ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
เกษตรกรไทย
พลังประชาชน

31%

57%

ประชากรไทย
ธัมมาธ...
แสดงผลตามภูมิภาค : สองนคราประชาธิปไตย? ชนบทเลือก นาครล้ม?
7,000,000
6,000,000
5,000,000
พรรคอื่น

4,000,000

บัตรเสีย

3,0...
บททดลองนาเสนอ : มวลชนวิภาค / แบบจาลองวิเคราะห์มวลชนการเมืองไทย

50
40
30
20

ชันสูง
้

10

รากหญ้า
ชันสูง
้

ขวา

อนุรักษ์...
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ : ซิกมันด์ ฟรอยด์ / จิตสานึกและจิตใต้สานึก

"จิตสานึก" สรุปโดยย่อคือ 1. เลือกสิ่งที่เชื่อ
แล้วส่งต่อ (ให...
Google Trend : เครื่องมือวัด จิตใต้สานึกของมนุษย์?

ธงชัย วินิจจะกูล : “ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตกอยู่ใต้คติแบบราชาชาตินิยม”
มโนวุธ : ปรัชญาการเมืองเพื่อชนชั้นนา หรือปรัชญาการเมืองเพื่อประชาชน
แนวทำงที่ 1: เชื่อในทรรศนะทางการเมืองแบบ A และ
เห็นว่า...
ผลสะท้อนที่คาดไม่ถง : ประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มศึกษาบทบาทของสถาบันและความเกี่ยวข้องกับทหาร & ตุลาการ
ึ

• ประชาชนส่วนหนึ่งเริม...
การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แสดงให้เห็นถึง

• พลังทางการเมืองแบบเก่า ที่ซอนอยู่ใต้พลังการเมืองแบบรัฐสภาที่
่
ประชาชนมีส่ว...
Masstomy มวลชนวิภาค : บททดลองเสนอการวิเคราะห์มวลชนในประเทศไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Masstomy มวลชนวิภาค : บททดลองเสนอการวิเคราะห์มวลชนในประเทศไทย

548 views

Published on

มวลชนวิภาค : บททดลองเสนอการวิเคราะห์มวลชนในประเทศไทย
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สหายสิกขา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masstomy มวลชนวิภาค : บททดลองเสนอการวิเคราะห์มวลชนในประเทศไทย

 1. 1. มวลชนวิภาค : บททดลองเสนอการวิเคราะห์มวลชนในประเทศไทย ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สหายสิกขา
 2. 2. ทักษิณโคตรโกง & โกงทั้งโคตร? : ทหารโกงไม่เป็น? Growth งบ 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% -20.00% -30.00% 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 -10.00% 2538 0.00%
 3. 3. ผลการเลือกตั้ง ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ไทยรั กไทย 6% ไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเสีย เกษตรกรไทย พลังประชาชน 31% 57% ประชากรไทย ธัมมาธิปไตย ไทยช่วยไทย พัฒนาชาติไทย แผ่นดินไทย ข้อสังเกต : •หลังจากทักษิณเปิดเผยเรื่องการขายหุ้นชินและถูกโจมตีว่าไม่เสียภาษีนานนับเดือน •หลังจากพันธมิตรฯออกมารณรงค์เรื่องกรณีล่วงละเมิดพระราชอานาจ •ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดชื่นชมรัฐบาล
 4. 4. แสดงผลตามภูมิภาค : สองนคราประชาธิปไตย? ชนบทเลือก นาครล้ม? 7,000,000 6,000,000 5,000,000 พรรคอื่น 4,000,000 บัตรเสีย 3,000,000 โนโหวต 2,000,000 ไทยรักไทย ไทยรักไทย โนโหวต บัตรเสีย พรรคอื่น 1,000,000 กลาง เหนือ อีสาน ใต้ กทม 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 ไทยรั กไทย 2,000,000 นาคร ไม่เอาไทยรั กไทย ชนบท
 5. 5. บททดลองนาเสนอ : มวลชนวิภาค / แบบจาลองวิเคราะห์มวลชนการเมืองไทย 50 40 30 20 ชันสูง ้ 10 รากหญ้า ชันสูง ้ ขวา อนุรักษ์นิย ม เสรีนิย ม ซ้าย 0 ชันกลาง ้ รากหญ้า
 6. 6. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ : ซิกมันด์ ฟรอยด์ / จิตสานึกและจิตใต้สานึก "จิตสานึก" สรุปโดยย่อคือ 1. เลือกสิ่งที่เชื่อ แล้วส่งต่อ (ให้จิตใต้สานึก) และ 2. ปฏิเสธ สิ่งที่ไม่เชื่อ และกาจัดความเชื่อนั้นออกจาก สารบบความคิด "จิตใต้สานึก" จิตนี้เป็นจิตที่ "เขลา" แต่มี "พละกาลัง" สูงมาก ไม่มีหน้าที่ในการ วิเคราะห์ หรือตัดสินใจ แต่มีหน้าที่ใน การ "รับคำสั่ง และทำตำมอย่ำงไม่มีข้อ ปฏิเสธ"
 7. 7. Google Trend : เครื่องมือวัด จิตใต้สานึกของมนุษย์? ธงชัย วินิจจะกูล : “ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตกอยู่ใต้คติแบบราชาชาตินิยม”
 8. 8. มโนวุธ : ปรัชญาการเมืองเพื่อชนชั้นนา หรือปรัชญาการเมืองเพื่อประชาชน แนวทำงที่ 1: เชื่อในทรรศนะทางการเมืองแบบ A และ เห็นว่า จริยธรรม/คุณธรรม สาคัญกว่าระบบ (อาจ อนุมานได้ว่า เชือคนดี มากกว่าระบบดี) ดังนันจึง ่ ้ ต้องการเพิ่มพระราชอานาจ (โดยนัยยะอาจจะหมายถึง การเห็นด้วยกับแนวคิดให้กษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การเมือง) เนื่องจากเชือว่าพระราชวินิจฉัยนั้นถูกต้อง ่ เพราะเชือว่ากษัตริย์เป็นคนดี ผิดจากนักการเมืองที่ฉ้อฉล ่ (กษัตริย์ก็คือ elite leader ตามแนวคิดแบบเพล โต้) กลุ่มนี้สามารถเร่งเร้าความเชื่อโดยวาทกรรมพระ ราชอานาจ คุณธรรม ศีลธรรม สามารถรวมกันติดได้ใน การรนรงค์ของสนธิ ลิมทองกุล ตัวอย่างสุดขั้วของกลุ่มนี้ ้ ได้แก่ การก่อตังพรรคถวายจริง ของ จรัสพงษ์ สุรัสวดี ้ (ซูโม่ต) กลุ่มนี้จะยกอานาจบริหารให้ผ่านทางพระราช ู้ อานาจอย่างเต็มที่ ในขณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมเฉพาะ เพียงอานาจนิติบัญญัติเท่านั้น: อ่านแนวคิด ระบอบราช ประชาธิปไตย แนวทำงที่ 2: เป็นกลุ่มที่เชื่อในทรรศนะการเมืองแบบ B และเห็นว่า ระบบ ประสิทธิภาพ/ความมั่นคง/ความมั่งคัง ของประเทศชาติ สาคัญกว่าจริยธรรมของ ่ บุคคล เนื่องจากไม่เชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนดีจริง (อาจอนุมานได้ว่าเชื่อระบบที่ดี มากกว่าคนที่ดี) กลุ่มนี้มีความเชื่อด้วยว่า คนดีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง :- มีแนวคิด การแยกศาสนาออกจากการเมือง ดังนั้นจึงต้องการเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ ลอยตัวอยู่เหนือ ความขัดแย้งทางการเมือง ในส่วนหนึ่งก็หมายถึงการจากัด การใช้ พระราชอานาจโดยตรงที่ไม่ผ่านรัฐธรรมนูญ และปล่อยให้การบริหารบ้านเมือง เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจแบบทวิวิถีของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร และ แนวคิดการบริหาร/เศรษฐกิจสมัยใหม่ ประกอบกับผลงานที่ ออกมาเป็นรูปธรรม + แนวคิดและนโยบายใหม่ๆที่เด่นชัดเหนือนโยบายและแนวคิดของพรรคการเมือง อื่น ทาให้คนชันกลางบางกลุ่ม สนับสนุนแนวคิดแบบนี้ และเชื่อว่า คุณทักษิณจะ ้ สามารถนาประเทศไปสู่ความทันสมัยและประสบความสาเร็จเหมือนประเทศ พัฒนาแล้วอื่นๆ นโยบายแบบประชานิยมหลายโครงการของไทยรักไทย ก็ดึงดูดและทาให้ชนชั้น รากหญ้าเริ่มตระหนักถึงพลังอานาจทางการเมืองของตนเอง คนกลุ่มนี้จึงสนับสนุน นโยบายของไทยรักไทยด้วย คนรากหญ้า (ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่) จึงเป็นพันธมิตรแนว ร่วมกับคนชั้นกลางข้างต้น
 9. 9. ผลสะท้อนที่คาดไม่ถง : ประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มศึกษาบทบาทของสถาบันและความเกี่ยวข้องกับทหาร & ตุลาการ ึ • ประชาชนส่วนหนึ่งเริมตั้งข้อสงสัยต่อพลังการเมืองหลังม่านรัฐประหาร ่ เริ่มมีการศึกษาและเติบโตทางการเมืองด้วยตัวเอง • นายกรัฐมนตรี ปลด พล.ต.อ โกวิท วัฒนะ หนึ่งในคมช. (แต่คมช. สามารถปลดนายกรัฐมนตรีได้???) – ใครคือผู้กุมอานาจที่แท้จริง? • นโยบายและแนวทางแบบสมัยสงครามเย็น • การตังงบประมาณเพือหากินแบบอามาตยาธิปไตย / การบริหาร ้ ่ เศรษฐกิจแบบ เทคโนแครต / นายแบงก์ • การพยายามต่อสู้กับกลุ่มขวาจัด • แชร์มวลชนฝ่ายขวา เช่นเดียวกับกลุ่มขวาจัด (ถ้าผู้จัดการตีคมช. จะเห็น การแบ่งแยกมวลชนอย่างชัดเจน)
 10. 10. การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แสดงให้เห็นถึง • พลังทางการเมืองแบบเก่า ที่ซอนอยู่ใต้พลังการเมืองแบบรัฐสภาที่ ่ ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงซึงถือว่าเป็นพลังการเมืองสมัยใหม่ ่ • แบรนดิง/การสร้างจิตสานึก ที่สร้างมาต่อเนื่อง เริ่มส่งผล ้ •การคืนดีครั้งใหญ่ของกลุ่มปัญญาชน? • อาการความจาสั้นของคนไทย ที่ไม่เห็นว่า ไม่ว่ากลุ่มการเมืองใดก็ แสวงหาผลประโยชน์เข้าพวกตน และต้องการผูกขาดอานาจทั้งนั้น • ปัญหาการก่อการร้ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลสะเทือนต่อการ เมืองไทยอย่างหนัก และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกในอนาคต (จะหนักขึ้น เรื่อยๆ และไม่มการยุติ) เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ ี ระดับโลก

×