Pc Ware Datasenter LøSninger 2009

484 views

Published on

The future of the datacenter

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pc Ware Datasenter LøSninger 2009

 1. 1. PC-Ware Norway Sigurd Germundson – Salesmanager solutions www.pc-ware.com
 2. 2. OM PC-Ware • PC-Ware er en av de ledende leverandør-uavhengige ICT løsningstilbydere i Europa. I sitt kjerne foretningsområde som er; software lisensiering, konsultasjon og rådgivning på lisensavtaler og Software & IT Asset Management, er PC-Ware markedsledende i Europa. Selskapet er en av kun 5 Microsoft LARs i hele EMEA regionen (Europe, Middle East, and Africa) og har også LAR statusen i Kina. • I tillegg, tilbyr selskapet et bredt utvalg av produkter, løsninger og tjenester for Windows og open-source platformer i klient-server miljøer også for høy-ytelses datasentre. IT innkjøpsportalen Procerva gir PC-Ware kunder over hele verden tillgang til hele spekteret av tjenester, uavhengig av valluta, system eller språk. • PC-WARE har datterselskaper i 26 land i Europa, Africa (ZA), og Asia (CN, KZ) og har nå omlag 1,700 ansatte som betjener omtrent 85,000 bedriftskunder fra industri, offentlig administrasjon, mellomstore selskaper så vel som store globalt aktive kunder. Sammen med partnere. utvikler PC-Ware nye markeder i nord og sør Amerika, Asia, og Australia. Selskapet har vært profitabelt helt siden det ble etablert i 1990, har vært registrert på Frankfurt Stock Exchange siden 5. mai, 2000 og har vært i Prime Standard siden 2003. www.pc-ware.com
 3. 3. The Geographic Set-up of the PC-Ware/Comparex Group Currently the PC-WARE/Comparex Group is doing business in 26 Countries in EMEA and Asia. It is our goal to operate a leading and sustaining profitable business in Central Europe and based on this strength and our established customer relationships to expand further into Eastern Europe. Through cooperation with partners in North and South America and Australia we ensure that our global customers can be served all over the world. PC-Ware www.pc-ware.com Comparex
 4. 4. 167 Million € BV 1,12 € Billion € BV 3 Employees 1 City 400 Employees 1700 Employees 1 Country 26 Countries Founded by Knut Löschke Notation at Frankfurt Raiffeisen IT Austria Capital Base: 12.000 Euros Stock Exchange Investment in PC-Ware Capital Base: 51 Mio. Capital Base: 110 Mio. Volume Business Value Business Business Volume (BV) in € Million. Profitable business every FY. www.pc-ware.com
 5. 5. The Business Lines of the PC-Ware Group Best Solutions for our Customers It is our goal to establish this set-up as a thriving and profitable business in Volume Business Value Business all our group companies through organic Hardware- development and/or Software- Consulting & Support Software- Licensing Training Services acquisition in the course & SaaS Development Trade of the next 5 years. Procurement Infrastructure Optimization Optimization www.pc-ware.com
 6. 6. The PC-Ware/Comparex Group Business Set-Up Evolution Influenced by Raiffeisen IT Austria (RITA) Business Lines Definition Best Solutions for our Customers New, due to business line Volume Business Value Business Operations Business definition of RITA Hardware- Software- Consulting & Support Licensing Training Hosting Outsourcing Software- Services & SaaS Development Trade Procurement Infrastructure Business Process Optimization Optimization Optimization www.pc-ware.com
 7. 7. Special technological and business related themes Trade by eCommerce (procerva, optimize our process) Volume Business Software as a Service (big marketing hype) Virtualization (biggest business hype) Value Business Security (more then antivirus!) Storage (big business hype) SAM and IT Asset Management (secure our core biz) Alternative Software Platforms (will be a business) Business critical applications (ERP) Protect and develop our core business (Software Licensing), develop our Service and Solution Competence. We support our Costumers Success: Save IT costs by the help of PC-Ware www.pc-ware.com
 8. 8. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger En leverandør-uavhengig ICT service provider Leverandør PC-WARE Kunder Innkjøps tjenester konsultasjon Forretningsløsninger Infrastruktur Support Skreddersydd og Store bedrifter Software leverandører komplekse løsninger for Offentlig sektor Hardware leverandører selskaper i alle størrelser SMBs www.pc-ware.com page 8
 9. 9. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Customised ICT Solutions for our customers PC-WARE Procurement PC-WARE Services Løsninger for lisensadminstrasjon Løsningsområder – Automatisert Datasenter: Software Konsolidering Development Support Hardware Virtualisering Procerva: and Licensing Consulting License Procurement and Klientadministrasjon innkjøpsløsing Katastrofeløsninger On-Site Management Delivery Training Businesscontinuity Service SAM: Ressursallokering Software Asset Management Identity Managemenet Gateway security SLA/Audit: Availability/tigjengelighet Administrasjon og Rådgivning Global/lokal - Drift og overvåkning Procurement Optimisation Infrastructure Optimisation www.pc-ware.com page 9
 10. 10. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Infrastruktur Optimalisering Kost senter Effektivt Kost Forretnings Strategisk senter orientert forankring Ikke koordinert, Administrert IT Administert og Automatisert manuell infrastruktur konsolidert IT administrasjon, infrastruktur med begrenset infrastruktur dynamisk ressurs- automatisering med omfattende bruk, forretning automatisering knyttet til SLA’s. Utstrakt automatisering www.pc-ware.com
 11. 11. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger PC-Ware IT-Optimalisering Gjennom definerte konsepter og løsninger; inføre prosesser og systemer som støtter virksomhetens mål gjennom IT optimalisering; -Definere kundens nivå for optimalisering; basic,standardize,rationalize,dynamic -kapasistetsanalyse ; nå situasjon og fremtidig behov -forstudie; prosjektdefinering, bruk av ressurser, og budsjett -plan for; konsolidering, katastrofehåndtering (disaster recovery),lagring og backup -installasjon av verktøy for optimalisering av IT-drift www.pc-ware.com
 12. 12. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Hva er Infrastruktur Optimalisering ? Rammeverk Datasenter løsninger fra PC-Ware: • Definere partner og kundes fremtidsutsikter • Definere forretningsområder og IT Application Rammeverk: av relasjoner på kort og lang sikt • Kartlegging Platform • Technologi valg og prioriterte rekkefølger I -kundeundersøkelse (self-assesment test) rammeverket Optimization -strategisk møte for beslutningsgrunnalg Model Metode: Metode Business -Analyse av IT-infrastrukur  Definere IT strategier og prioritere IT Productivity oppgaver -Rapporter som viser dagens bruk av  Optimalisere IT investeringer Infrastructure Optimization Model ressurser, og behov for fremtidig og  Grunnlag for å definere nå-situasjon ressursbruk. fremtidig-situasjon bygge en  Fastsette teknologi -og prosess optimalisering Core Infrastructure Verktøy: Optimization Model Verktøy Rapporter som viser Roi og TCO ut i fra  Intern og ekstern benchmarking alternative valgte metoder og verktøy for  ROI analyse og TCO metrics optimalisering. Plan for implementering ,  Støtte referanse fra analytikere vedlikehold og oppdatering.og best  Underbygget av rådgivning practices www.pc-ware.com
 13. 13. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Hvordan oppnår vi et Dynamisk IT miljø? Redusere system Automatisering gjennom prosesser , og modeldrevet Virtualisere system kompleksiteten infrastruktur ressurser Standardisere på tvers Definere IT miljøets modeller Konsolidere ressurser for å som understøtte virksom- Samle tjenester og forenkle av hardware, software, hetens grunnleggende behov behovet for: utvidelser, administrasjonsverktøy og for ; Å monitorere forandringer reduksjoner, flytting eller system konfigurasjoner og utføre selv-korreksjon foreta andre endringer av miljøet Integrere verktøy for å Kontinuerlig opprettholdelse Dynamisk tildeling av server eliminere dupliseringer av av monitoringsforholdene kapasitet, sikrer skalerbarhet operasjoner og minimere for å oppnå robust som gir økt utnyttelse og behovet for avsteminger forutsigbart vedlikehold sikkerhet for tilgjengelige ressurser Samle verktøy som benyttes for Utnytte fagkompetanse som de samme prosessene og har betydning og relevans Med sentral administrasjon bruker grensesnitt et for å for IT miljøets modeller og av arkitektur og aplikasjoner redusere behovet for prosesser for klienter, oppnår man bedre opplæring, og spesial- samstemthet og oppfylelse av kompetanse sikkerhetskravene www.pc-ware.com
 14. 14. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Hva er et PC-Ware konsept? • Et sett med løsninger som forsterker vår merverdi til kunde. • Skal underbygge den kompetansen som vi kan levere i form av rådgivning og konsultasjon . • Skal inkludere våre viktigeste leverandører og partnere, og være i samsvar med de løsninger disse kan levere til aktuelle konsept- områder. www.pc-ware.com
 15. 15. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Hva skal kunden oppnå ved å benytte våre løsninger? • Oppnå større effektivitet og reduserte kostnader i sin IT- infrastruktur. (IT Optimalisering) • Stabilitet og forutsigbarhet i forhold til investeringer og økt konkurransekraft. • Skalerbarhet og fleksibilitet for å møte eventuelle endringer. www.pc-ware.com
 16. 16. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Hva skal en løsning bestå av? • Utvalgte produktområder som representerer PC-Wares ”best of breed” eller anbefalinger innen det gitte løsningsområdet. • Konsulentbistand og tjenester som er relevante for valgt løsning. • Anbefalt Hardware spesifikasjon og infrastruktur. • PC-Ware benytter standar prosess for prosjektgjennomføring (ITIL): • Planlegging og analyse • Forprosjekt og testing • Anbefalt skalering av løsning • Installasjon • Drift, support, og endringshåndtering gjennom SLA www.pc-ware.com
 17. 17. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger PC-Ware Norway – konsepter Lisens Administrasjon Sikkerhet PC-Ware Business Konsepter Inteligence Automatisering av datasenter www.pc-ware.com
 18. 18. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Kompetanse og ressurser PC-Ware lisenssalg PC-Ware pc-ware PC-Ware løsnings løsnings - løsningssalg konsulenter ressurser Utvalgte leverandører og distributører www.pc-ware.com
 19. 19. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert Datasenter løsninger Data protection Disaster recovery Backup og restore Synkronisering Datalagring Lifsycle Management Terminalserver Multi OS Virtualisering og klient administrasjon X86/Intel/ Konsolidering Migrering Desktop infrastrurktur AMD Business continuity og tilgjengelighet Sentralisert service Unix/Linux Datasenter analyse Kapasitetsbehov Ressursanalyse Asset management www.pc-ware.com
 20. 20. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert Datasenter løsninger – virtualisering og leverandører VM Ware Citrix Xen Microsoft Virutalisering Konsolidering Business Kontinuitet Tilgjengelighet Platespin CA XOSoft www.pc-ware.com
 21. 21. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert Datasenter løsninger– Data Protection og Leverandører VM Ware Vizioncore Microsoft Dataprotection Disaster recovery Backup og restore Synkronisering Platespin CA Recovery Management www.pc-ware.com
 22. 22. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert Datasenter PC-Ware skal; -Leverer løsninger som gir verdier til deres kunder, i form av økt konkurransekraft og reduserte kostnader. -Gjennom unik kompetanse og markedsledende strategiske alliansepartnere, skal vi være et ledende team i Norge innen IT- optimalisering og automatisering av datasenter. www.pc-ware.com
 23. 23. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert Datasenter Løsninger: Kundens behov - fokus på besparelser, oppetid og compliance • Virutalisering: server,lagring, aplikasjon, presentasjon og klient • Business continuity: kontinuerlig tilgang til kritiske aplikasjoner og data • Tynnklienter: utstyr og verktøy for administrasjon av tynnklienter • Analyse, flytting, synkronisering og konvertering: verktøy for planlegging og utnyttelse, migrering og flytting av data Kundens behov - Sikkerhet ,backup og gjennoppretting av kritiske data • Sikker lagring av kritiske data: fysisk og virtuell lagring, tilgangskontroll • Data Protection: planlagt og ikke planlagt nedetid, og gjennoppretting av data www.pc-ware.com
 24. 24. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger PC-Ware tjenester • Service og responsavtaler, SLA, rammeavtale? • Innehold i avtale vil være skreddersydd etter kundens behov: • Drifts –og vedlikeholdstjenester • Ramme avtale for konsulent tjenester/vedlikehold HW og SW • Periodisk helsesjekk • Rapporteringstjenester • Responstidsavtale • Utvidet respons • m.m www.pc-ware.com
 25. 25. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Hvem kan levere hva? - leverandører • VM Ware; virtualisering/backup,presentasjons virtualisering;VDI/View (automatisering) aplikasjonsvirtualisering/distribusjon, migrering, behovsanalyse, dataprotection; DR,HA,DRS,Failover • Microsoft;Serverplattform, intern virtualisering/aplikasjons virtualisering, datasenter infrastruktur, kontorstøttesystemer • Citrix; Terminalserver og -klientadministrasjon, virtualisering;aplikasjon og presentasjon • Symantec; virus, spam, og enteprise data protection • IBM Software; lagringsvirtualisering, overvåkning, test /utvikling, • Novell; identitetshåndtering, overvåking, system management, analyse • CA; WAN synkronisering av virtuelle og fysiske data, Recovery management • McAfee? (sertifisert sikkerhetsleverandør til VM ware proteciton management • Platespin; analsye, migrering, infrastruktur management, IT-optimaliserings analyse • Cisco: Virtuell WAN traffic; switching, HUB’ing, routing….. www.pc-ware.com
 26. 26. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Q/A www.pc-ware.com
 27. 27. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Datasenter automatisering og virtualsiering www.pc-ware.com
 28. 28. Comparing Editions: VI3 to vSphere 4 Positioning VMware Infrastructure 3 VMware vSphere 4 ENTERPRISE PLUS Large scale management $3495/CPU and enterprise integration ENTERPRISE $2875/CPU License Price ADVANCED VMotion, Fault Tolerance, $2245/CPU and availability features at new lower entry point STANDARD $1495/CPU STANDARD Lower license cost and $795/CPU lower Support and Subscription cost FOUNDATION $495/CPU Lower cost entry point for ESSENTIALS / ESSENTIALS management and PLUS availability Starting at $156/CPU Note: US list pricing in USD – International pricing may vary Note: These are NOT entitlement paths 28 www.pc-ware.com
 29. 29. Comparing Editions: Enterprise Transition VMware Infrastructure 3 VMware vSphere 4 ENTERPRISE PLUS $3495/CPU Enterprise availability will ENTERPRISE ENTERPRISE continue through 12/15 $2875/CPU $2875/CPU targeted at existing VI3 Enterprise customers ADVANCED $2245/CPU VALUE STANDARD $1495/CPU STANDARD $795/CPU FOUNDATION $495/CPU ESSENTIALS / ESSENTIALS PLUS Starting at $156/CPU Note: US list pricing in USD – International pricing may vary 29 www.pc-ware.com
 30. 30. vSphere 4 Editions: Core Platform Large scale management of Host Profiles New critical production applications Distributed Switch DRS / DPM DRS / DPM High availability Storage VMotion Storage VMotion products for vShield Zones vShield Zones vShield Zones protecting critical production Data Recovery Data Recovery Data Recovery applications Fault Tolerance Fault Tolerance Fault Tolerance Hot Add Hot Add Hot Add VMotion™ VMotion™ VMotion™ Thin Provisioning Thin Provisioning Thin Provisioning Thin Provisioning High Availability High Availability High Availability High Availability Update Manager Update Manager Update Manager Update Manager Basic VCB / vStorage APIs VCB / vStorage APIs VCB / vStorage APIs VCB / vStorage APIs consolidatio n of a lab or VC Agent VC Agent VC Agent VC Agent small 4-way vSMP 4-way vSMP 4-way vSMP 8-way vSMP environment VMware ESXi OR VMware ESXi OR VMware ESXi OR VMware ESXi OR VMware ESX VMware ESX VMware ESX VMware ESX 6 Physical Cores / CPU 12 Physical Cores / CPU 6 Physical Cores / CPU 12 Physical Cores / CPU 256 GB Physical Memory 256 GB Physical Memory 256 GB Physical Memory No License Memory Limit STANDARD ADVANCED ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS License (1 CPU) $795 $2,245 $2,875 $3,495 SnS (Gold/Plat) $273 / 323 $471 / 561 $604 / 719 $734 / $874 Note: Most features require one (1) instance of vCenter Server Note: US list pricing in USD – International pricing may vary Note: At least 1 year of SnS is mandatory 30 www.pc-ware.com
 31. 31. New vSphere 4 Editions: Overview VMware vSphere STANDARD ADVANCED ENTERPRISE ENTERPISE ESSENTIALS PLUS ($795 / CPU) ($2245 / CPU) ($2875 / CPU) PLUS Integrated availability ($3495 / CPU) solution for Small Automated Businesses Simple Resource Simplified ($2995 All-in-One for Consolidation Availability Management Operations 3 Servers) Basic High availability Automated Large scale management for: for: resource management and ESSENTIALS •Simple •Production management for: integration for: Basic management of consolidation infrastructure •Production •Internal cloud free ESXi •Remote offices •Mission critical infrastructure •Tier 1 ($995 All-in-One for 3 •Test labs applications •Mission critical applications Servers) applications Scale limited, Scale unlimited, Low initial price, Value price, Low TCO Small office- Full featured oriented features Note: US list pricing in USD – International pricing may vary 31 www.pc-ware.com
 32. 32. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert Datasenter Virtualisering Servervirtualsierng Desktop virtualisering Aplikasjons virtualisering Fjernstyrt desktop virtualsiering Presentasjons virtualisering Backup og recovery Lagring Administrasjon Konvertering og migrering Tilgjengelighet Optimering av drift www.pc-ware.com
 33. 33. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert datasenter – forretnings tilgjengelighet www.pc-ware.com
 34. 34. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert datasenter – forretnings tilgjengelighet www.pc-ware.com
 35. 35. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert datasenter – forretnings tilgjengelighet www.pc-ware.com
 36. 36. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert datasenter – forretnings tilgjengelighet www.pc-ware.com
 37. 37. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert datasenter – forretnings tilgjengelighet www.pc-ware.com
 38. 38. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert datasenter – forretnings tilgjengelighet www.pc-ware.com
 39. 39. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Virtualisering – ressursallokering av server cluster www.pc-ware.com
 40. 40. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Datasenter - kost standardiserte oppetidløsninger Hva er et PC-Ware konsept? www.pc-ware.com
 41. 41. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Virtualisering - Business Continuity Backup Nede tid Cold Site Hot #1 Site Hot #2 Site Business Continuity ($) www.pc-ware.com
 42. 42. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Virtualisering - Automatisk failover – en lokasjon Datacenter management konsoll failover rapportering SA SQL Web Citrix P Exchange SQL Oracle Server Server Server www.pc-ware.com
 43. 43. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Virtualisering - Automatisk failover – flere lokasjoner Datacenter management konsoll failover rapportering SAP SQL Web Citrix Web Exchange SQL Oracle APP Server Server Server Server Storage replikering www.pc-ware.com
 44. 44. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatiserte datasenter • De fleste organiserer ressursene sine i grupper med egne spesialister i egne “siloer”. Web Middleware, Applikasjoner, Databaser Backend system www.pc-ware.com
 45. 45. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatiserte datasenter - monitorering Løsning:Se hele IT lø sningen som en lø sning. Sikre rask og enkel kontroll over hele lø sningen. Web Middleware, Applikasjoner, Databaser Backend system Anbefalt management tool? www.pc-ware.com
 46. 46. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Prosjekt Fasene Evaluere Planlegge konsekvenser løsning Drifte Bygge løsning løsning www.pc-ware.com
 47. 47. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Automatisert Datasenter - Prosjekt faser 1 Prosjekt initialisering • Definere mål for ”Prosjekt” Plan. • Lage ”Prosejekt” retningslinjer. • Etabler en arbeidsgruppe. 2 Foretnings analyse • Gjennomføring av risk og Innvirknings analyse. • Vurdering av alternative ”Prosjekt” strategier. • Undersøke kost analyse for valg av strategi. • Oppsett av ”Prosjekt” budsjett. 3 Design og utvikling • Identifisere planstrukturen og de kritiske komponentene i infrastrukturen til din bedrift. • Utvikling av ”Prosjekt” strategi. • Utvikling av scenario for en gjennomføringsplan. • Utvikling av opptrappings-, informasjons- og planaktiviseringskriteria. 4 Testing • Testplan basert på et utvalg scenarier • Produsere testrapporter og evaluering av resultatene • Sørge for opplæring av de ansvarlige 5 Vedlikehold og oppdatering av planen. • Gjennomgå planen jevnlig. • Oppdatere planen, med forandringer og forbedringer. • Distribuere planen til plattformansvarlige og deres leverandører av tjenester og utstyr. www.pc-ware.com
 48. 48. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Plan for katastrofehåndtering • Disaster Recovery Plan Disaster Recovery er en prosess for oppbygging av din bedrift og infrastruktur etter at en katastrofe har skjedd • Business Continuity Plan Business Continuity Plan refererer til aktiviteter som kreves for å holde din organisasjon kjørende ved avvik fra vanlig drift. www.pc-ware.com
 49. 49. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Disaster recovery plan DRP består av et regelsett av dokumenter og moduler på engelsk som benyttes for å assistere og bygge en DRP plan. Hovedhensikten med en DRP plan er å være forbredt og vite hva man skal gjøre når uhellet er ute, og ikke behøve å være avhengig av enkeltpersoner. www.pc-ware.com
 50. 50. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Disaster recovery plan • DRP består av følgende moduler: • Konsistent Status IT infrastruktur Modulen består av dokumenter som benyttes for å få status over IT infrastrukturen, og består av følgende dokumenter: • IT Infrastructure Contingency • Application Back Up Practices • Specific Application Contingency • Network Contingency • PC & Small System Contingency • Power Supply Contingency • Disaster recovery plan audit Modulen benyttes for “review and audit” din DRP plan. • Dependency analysis Dependency analysis er en kritisk del av DRP planen, uten en forståelse av avhengighetsforholdene eller fuknksjonene så er det vanskelig å hvite hva man skal gjøre. Dette dokumentet benyttes for å lage en avhengihetsanalyse og tidskritisk analyse. Den dekker alle resursene, men intensjonen med dokumentet er at det skal vær levende. www.pc-ware.com
 51. 51. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Rammeverk for disasterløsning Sikkerhets verktø y Overvå king og rapportering Ressurs DS Rammeverk monitorering Kontroll Automatisert Feilover lø sninger Regelsett Handling Backup og recovery Best Practices Replikering www.pc-ware.com
 52. 52. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Data senter recovery management -The combined solution Scalable, high speed backup solution with encryption, Anti- Virus, CA XOsoft integration and CA ARCserve VMware Consolidated Backup Backup (VCB) support CA XOsoft VMware Applikasjon tilgjengelighet Infrastructure Application tailored high availability solution bringing komplett Creates a highly resilient, the broadest levels of DR/HA/BC flexible, low footprint and protection and addressing løsning cost effective infrastructure both DR and HA in a single remotely installable solution with no distance limitations www.pc-ware.com
 53. 53. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Hva sier våre kunder om oss? Kompetanse Styrker Praktisk erfaring Nøytral Posisjonering Teknisk kunskap Fleksibelitet Operativ kunskap Pålitelighet Rask Reaksjon Teamorientert www.pc-ware.com
 54. 54. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Portefolio Services Software-Management Infrastruktur Services Asset Management Location Services, Green IT, Virtualization Services, Rådgivning, Analyse, Planlegging Availability Services, Data Protection Services, Lisensmanagement Multi Vendor Services, driftsovervåkning/fjerndrift, Avtalehåndtering, vedlikehold og optimalisering Exclusive Services Services for operative prosesser ITSM, ISM, Emergency Manual Services, Hardware-Integration Support for reorganisering av IT Organisasjoner Enterprise Server Administrasjons Services Prosjektadministrasjon, driftsadministrasjon Enterprise Storage / Backup, Arkiv Audit, Rapport, analyse og beregningstjenester Selektivering Client / Server Rollout www.pc-ware.com
 55. 55. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Infrastruktur Services Location Services Etablering av katastrofeplan for datasenter Avdekking av potensialet for risiko i eksisterende infrastruktur Modernisering av eksisterende brannmurer Profesjonell flytting av IT-komponenter i datasenter Rense Datasenter inklusive aktive komponenter Forskriftsmessig fjerning av systemkomponenter og data medier www.pc-ware.com
 56. 56. PC-Ware Norway – Konsepter og løsninger Tjenesteleveranse fra PC-Ware Utbud Din Fordel Tekniske fagområder PC-Ware kan levere konsulent- Dine hovedfordeler med å Område Løsninger Produsenter bistand enten enkeltvis eller i gjøre forretning med PC-Ware form av team. Det vi tilbyr er: er: WorkPlace Vista / XP / Mobile Virtualisering Spisskompetente konsulenter - Fleksibilitet – bemann dine innenfor alle områder av IKT prosjekt- og driftsteam på kort Collaboration Share Point Infrastruktur som kan bekle en varsel rekke roller i dine prosjekt- eller Unified Exchange driftsteam. Communication OCS Kostnadsstyring – betal for tjenestene ut ifra hva du reelt Management System Center Fleksibel struktur – uavhengig har behov for. CIM av hvor mange konsulenter du trenger og hvor lenge du har Tilgjengelighet – jobbe med Security Firewall behov for de, er vår struktur Anti virus / spam dyktige og dynamiske slik at vi kan imøtekomme dine Identity konsulenter innenfor alle behov på kort varsel. Management områder av IKT-Infrastruktur (se tabell). Data Center OS Konkurransedyktige priser – ift. Katalogtjenester våre konsulenters kompetanse, Cluster erfaring og sertifiseringsnivå er Access våre priser og rabattstrukturer Management meget fordelaktige. Virtualisering Recovery- Priser management Backup / Storage Verktøy Driftsbistand: fra kr. 700,-/t | Teknisk bistand: fra kr. 900,-/t | Ekspert bistand: fra kr. 1100,-/t | (rabatter beregnes ift. volum) www.pc-ware.com

×