STPM BAHARU : MP SAINS MATH

1,357 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • “Teras Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui 2020” (KPT 2004), matlamat membangunkan kemahiran insaniah/kemahiran generik IPT di Malaysia adalah bagi melahirkan “graduan berketerampilan dan kebolehpasaran” yang tinggi untuk bersaing di dunia globalisasi. Kemahiran generik diperlukan selain akademik untuk menjadi lebih berjaya dalam bidang akademik, pekerjaan dankehidupan (Siti Rahayah, Noriah & Rodiah 2008)
 • STPM BAHARU : MP SAINS MATH

  1. 1. TAKLIMAT SUKATAN PELAJARANPEPERIKSAAN STPM BAHARU MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK 1
  2. 2. PENGENALANMesyuarat Majlis Peperiksaan Malaysia ke-105 pada7 Mac 2006: bersetuju pada dasarnya dengan cadangan supaya sistem pentaksiran di setiap penggal diperkenalkan bagi menggantikan sistem peperiksaan akhir tahun bagi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2
  3. 3. Punca kuasa1. Mesyuarat Majlis 2. Mesyuarat Majlis 3 Mesyuarat Majlis Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Malaysia Malaysia ke 103 Malaysia ke 104 ke 108 pada 7 Mac pada 3 Ogos 2005 pada 29 Disember 2007 pula memutuskan 2005 memutuskan memutuskan bahawa bahawa bahawa sukatan jawatankuasa jawatankuasa pelajaran ditubuhkan untuk ditubuhkan untuk Perakaunan STPM menggubal semula menggubal semula baharu yang sukatan pelajaran sukatan pelajaran dibentangkan untuk Mathematics S, T, Physics, Chemistry, kelulusan diperbaiki Further Mathematics, dan Biology bagi dan dimurnikan Computing dan Sains peperiksaan Sijil semula mengikut Sukan bagi Tinggi Persekolahan sistem penggal. peperiksaan Sijil Tinggi Malaysia (STPM). Persekolahan Malaysia (STPM). 3 3
  4. 4. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran• Perakaunan terdiri daripada 13 ahli dan dipengerusikan oleh Prof. Madya Dr. Haji Mohd Yusoff bin Ibrahim, Dekan Pusat Pengajian Siswazah dan Penyelidikan, Kolej Universiti Insaniah dan telah mengadakan 10 kali mesyuarat dari bulan Mei 2004 hingga November 2009.• Matematik terdiri daripada 14 ahli dan dipengerusikan oleh Prof Dr. Abu Osman bin Md Tap dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan telah mengadakan 10 kali mesyuarat dari bulan Mei 2007 hingga Oktober 2008.• Computing dianggotai oleh 13 orang ahli dengan dipengerusikan oleh Prof. Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok daripada Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia telah mengadakan 7 kali mesyuarat dari bulan Julai 2007 hingga November 2009 4
  5. 5. • Physics dianggotai oleh 10 orang ahli dengan dipengerusikan oleh Prof Dr Mohd Zambri bin Zainuddin daripada Fakulti Sains, Universiti Malaya dan telah mengadakan 7 kali mesyuarat bermula dari bulan November 2005 hingga Oktober 2008.• Chemistry dianggotai oleh 10 orang ahli dengan dipengerusikan oleh Y Bhg Prof Datuk Dr A Hamid A Hadi daripada Universiti Malaya telah mengadakan 7 kali mesyuarat bermula dari bulan September 2005 hingga Oktober 2008.• Biology dianggotai oleh 12 orang ahli dengan dipengerusikan oleh Y Bhg Dato’ Prof Dr Abdul Latiff bin Mohamed daripada Pusat Pengajian Sains Persekitaran dan Sumber Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia dan telah mengadakan 7 kali mesyuarat bermula dari bulan Disember 2005 hingga Oktober 2008.• Sains Sukan dianggotai oleh 12 orang ahli dengan dipengerusikan oleh Prof. Madya Dr. Abdul Hafidz bin Haji Omar daripada Fakulti Kejuruteraan Bioperubatan dan Kesihatan, Universiti Teknologi Malaysia dan telah mengadakan mesyuarat sebanyak 8 kali dari bulan Julai 2007 hingga Januari 2009. 5
  6. 6. Punca kuasa1. Mesyuarat Majlis Peperiksaan Malaysia ke 115 pada 30 Jun 2009 meluluskan sukatan 2. Mesyuarat Majlis pelajaran Perakaunan, Peperiksaan Malaysia Mathematics (M), ke 116 pada 29 Ogos Mathematics (T), Further 2009 telah meluluskan Mathematics, ICT dan pula sukatan pelajaran Sains Sukan bagi Physics, Chemistry, dan peperiksaan Sijil Tinggi Biology bagi peperiksaan Persekolahan Malaysia Sijil Tinggi Persekolahan (STPM) baharu. Malaysia (STPM) baharu. 6 6
  7. 7. 966 SAINS SUKAN 948 PERAKAUNAN 950 MATHEMATICS (M)964 BIOLOGY MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK STPM BAHARU 954 MATHEMATICS (T)962 CHEMISTRY 960 PHYSICS 956 FURTHER MATHEMATICS 958 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 7
  8. 8. PERBEZAAN ANTARA SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU DENGAN SEDIA ADA Sukatan Pelajaran Sukatan Pelajaran STPM Sedia Ada Baharu Pengajian – T6 Bawah  Pengajian – tiga penggal dan T6 Atas  Hasil pemelajaran Objektif pembelajaran  Tempoh pengajaran setiap Tempoh pengajaran tajuk tajuk dan subtajuk utama sahaja  Pemerihalan prestasi PBS dalam mata pelajaran  PBS dalam semua mata Sains & Computing sahaja pelajaran kecuali Further Peperiksaan di akhir pengajian Mathematics T6  Peperiksaan di akhir setiap Bil. Kertas soalan 2 – 4 penggal Boleh ulang peperiksaan  Bil. Kertas soalan 4 – 5 STPM  Boleh ulang peperiksaan bagi setiap penggal 8
  9. 9. MATLAMAT SUKATAN PELAJARAN STPM SAINS DAN MATEMATIKSukatan Pelajaran dikemas kini selaras denganperkembangan dan perubahan pesat dalam disiplin matapelajaran masing-masing terutamanya dari segipengetahuan, kemahiran, piawai dan peraturan sertakehendak profesion mata-mata pelajaran berkenaan bagimemastikannya relevan dengan keperluan semasa danakan datang. 9
  10. 10. MATA PELAJARAN: 948 PERAKAUNANKANDUNGAN 10. Analisis kos volum-untung KVUPenggal 1: PERAKAUNAN KEWANGAN 11. Pembuatan keputusan1. Asas perakaunan kewangan 12. Pengekosan piawai2. Aset Penggal 3: PENGAPLIKASIAN3. Liabiliti dan ekuiti PERAKAUNAN4. Koperasi 13. Sistem perakaunan berkomputer5. Rekod tidak lengkap dan catatan tunggal 14. Belanjawan6. Kawalan dalaman 15. PerkongsianPenggal 2: PERAKAUNAN PENGURUSAN 16. Syarikat berhad7. Asas perakaunan pengurusan dan kos 17. Analisis dan tafsiran penyata kewangan8. Kaedah pengekosan 18. Penyata aliran tunai9. Pengekosan marginal dan serapan 10
  11. 11. Skim Pentaksiran SKIM PENTAKSIRAN Penggal Kod dan Markah Tajuk Jenis Ujian Masa Pentadbiran Pengajian Nama Kertas (Wajaran) Penggal 1 948/1 Perakaunan Ujian Bertulis 80 Perakaunan Kewangan 4 soalan perlu dijawab (33.3%) Kertas 1 2 jam Pentaksiran daripada 5 soalan esei berpusat berdasarkan tajuk 1 hingga tajuk 6. Penggal 948/2 Perakaunan Ujian Bertulis 80 2 Perakaunan Pengurusan 4 soalan perlu dijawab (33.3%) Kertas 2 2 jam Pentaksiran daripada 5 soalan esei berpusat berdasarkan tajuk 7 hingga tajuk 12. Penggal 948/3 Pengaplikasian Ujian Bertulis 40 3 Perakaunan Perakaunan 2 soalan perlu dijawab (16.7%) Kertas 3 1 jam Pentaksiran daripada 3 soalan esei berpusat berdasarkan tajuk 14.1, 14.3, 15 hingga 18. 11
  12. 12. Penggal Kod dan Markah Tajuk Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian Nama Kertas (Wajaran)Penggal 948/4 Pengaplikasian Kerja Kursus 40 3 Perakaunan Perakaunan 2 tugasan yang (16.7%) Kertas 4 perlu dijawab Sepanjang Pentaksiran berdasarkan: 80 berasaskan (i) tajuk 13 dan 40 Penggal 3 sekolah (ii) tajuk 14.2. (jumlah 120 diskalakan kepada 40) 948/5 Pengaplikasian Ujian Kerja 40 Perakaunan Perakaunan Kursus Bertulis (16.7%) Pentaksiran Kertas 5 2 soalan esei (jumlah 50 1¼ jam berpusat berdasarkan tajuk diskalakan 13 dan tajuk 14.2 kepada 40) perlu dijawab. 12
  13. 13. SUBJECT: 950 MATHEMATICS (M)CONTENTTERM 1: ALGEBRA AND CALCULUS 10. Correlation and regression1. Functions 11. Index numbers2. Sequences and series 12. Times series3. Matrices TERM 3: FINANCIAL AND DECISION4. Differentiation MATHEMATICS5. Integration 13. Interest, annuity and depreciation6. Differential equations 14. Cost, revenue and profitTERM 2: STATISTICS 15. Linear programming7. Data description 16. Critical path analysis8. Probability 17. Inventory models 18. Game theory9. Probability distributions 13
  14. 14. SCHEME OF ASSESSMENTTerm of Paper Code Type of Test Mark (Weighting) Duration Administration Study and Name Term 950/1 Written test 60 (26.67%) 1 Mathematics (M) Section A 45 Paper 1 Answer all 6 questions of variable marks. 1½ hours Central assessment Section B 15 Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 1 to 6.Term 950/2 Written test 60 (26.67%) 2 Mathematics (M) Section A 45 Paper 2 Answer all 6 questions of variable marks. 1½ hours Central assessment Section B 15 Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 7 to 12. 14
  15. 15. Term of Paper Code Mark Type of Test Duration Administration Study and Name (Weighting) Term 950/3 Written test 60 3 Mathematics (26.67%) (M) Paper 3 Section A 45 Answer all 6 questions of variable marks. 15 1½ hours Central Section B assessment Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 13 to 18. Terms 950/4 Coursework 180 Through- School-based1, 2 & 3 Mathematics 3 assignments, each (20%) out the assessment for (M) based on topics 1 to 6, three terms school candidate Paper 4 topics 7 to 12 and topics Assessment by 13 to 18. appointed assessor for private candidate 15
  16. 16. SUBJECT: 954 MATHEMATICS (T)CONTENT 9.. Integration 10. Differential equationsTERM 1: ALGEBRA AND GEOMETRY 11. Maclaurin series1. Functions 12. Numerical methods2. Sequences and series3. Matrices TERM 3: STATISTICS4. Complex numbers 13. Data description5. Analytic geometry 14. Probability6. Vectors 15. Probability distributions 16. Sampling and estimationTERM 2: CALCULUS 17. Hypothesis testing7. Limits and continuity 18. Chi-squared tests8. Differentiation 16
  17. 17. SCHEME OF ASSESSMENTTerm of Paper Code Type of Test Mark (Weighting) Duration Administration Study and Name Term 954/1 Written test 60 (26.67%) 1 Mathematics (T) Section A 45 Paper 1 Answer all 6 questions of variable marks. Central 15 1½ hours Section B assessment Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 1 to 6.Term 954/2 Written test 60 (26.67%) 2 Mathematics (T) Section A 45 Paper 2 Answer all 6 questions of variable marks. Central 1½ hours Section B 15 assessment Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 7 to 12. 17
  18. 18. Term of Paper Code Mark Type of Test Duration Administration Study and Name (Weighting) Term 954/3 Written test 60 3 Mathematics (26.67%) (T) Section A 45 Paper 3 Answer all 6 questions of variable marks. Central 1½ hours assessment Section B 15 Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 13 to 18. Terms 954/4 Coursework 180 Through- School-based1, 2 & 3 Mathematics 3 assignments, each based (20%) out the assessment for (T) on topics 1 to 6, topics 7 to three terms school candidate Paper 4 12 and topics 13 to 18. Assessment by appointed assessor for private candidate 18
  19. 19. SUBJECT: 956 FURTHER MATHEMATICSCONTENT 11. Plane geometryTERM 1: DISCRETE MATHEMATICS 12. Transformation geometry1. Logic and proofs2. Sets and Boolean algebras TERM 3: CALCULUS3. Number theory4. Counting 13. Hyperbolic and inverse hyperbolic functions5. Recurrence relations 14. Techniques and applications of6. Graphs integrationTERM 2: ALGEBRA AND GEOMETRY 15. Infinite sequences and series7. Relations 16. Differential equations8. Groups 17. Vector-valued functions9. Eigenvalues and eigenvectors 18. Partial derivatives10. Vector spaces 19
  20. 20. SCHEME OF ASSESSMENTTerm of Paper Code Mark Type of Test Duration Administration Study and Name (Weighting)Term 956/1 Written test 60 (33.33%) 1 Further Mathematics Section A 45 Paper 1 Answer all 6 questions of variable marks. 1½ hours Central assessment Section B 15 Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 1 to 6.Term 956/2 Written test 60 (33.33%) 2 Further Mathematics Section A 45 Paper 2 Answer all 6 questions of variable marks. 1½ hours Central assessment Section B 15 Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 7 to 12. 20
  21. 21. PaperTerm of Mark Code and Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 956/3 Written test 60 1½ hours Central 3 Further (33.33%) assessment Mathemati cs Section A 45 Paper 3 Answer all 6 questions of variable marks. Section B 15 Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 13 to 18. 21
  22. 22. SUBJECT: 958 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGYCONTENTTERM 1: INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND MULTIMEDIA 9. Controls structures1. ICT and multimedia concepts 10. Functions2. ICT and multimedia applications 11. Data structures and governance TERM 3: INFORMATION SYSTEMS3. Multimedia design DEVELOPMENTS AND DATA4. Multimedia delivery SYSTEMS5. Multimedia development 12. Information systems development 13. Systems development life cycle (SDLC)TERM 2: PROGRAMMING 14. Fundamental of relational database6. Introduction to programming systems7. Fundamentals of C Programming 15. Database systems planning, design and language administration8. Problem solving in programming 16. Query language 22
  23. 23. SCHEME OF ASSESSMENT PaperTerm of Mark Code and Theme/Title Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 958/1 Introduction Written Test: 50 (20%) 1 ICT to ICT and Section A 35 Paper 1 Multimedia Answer all 5 questions of variable marks. Central 1½ hours Section B 15 assessment Answer 1 out of 2 questions. All questions are based on topics 1 to 5.Term 958/2 Programming Written Test: 50 (20%) 2 ICT Section A 35 Paper 2 Answer all 5 questions of variable marks. Central 15 1½ hours Section B assessment Answer 1 out of 2 questions. All questions are based 23 on topics 6 to 11.
  24. 24. Term of Paper Code Mark Theme/Title Type of Test Duration Administration Study and Name (Weighting) Term 958/3 Information Written Test: 50 (20%) 3 ICT Systems Section A 35 Paper 3 Development Answer all 5 questions of and Database variable marks. Systems Section B 1½ hours Central Answer 1 out of 2 15 assessment questions. All questions are based on topics 12 to 16. Terms 958/4 ICT Coursework: 250 Through- School-based1, 2 & 3 Information 5 assignments and 2 to be scaled out the assessment and projects to be carried out. to 100 three Communic (40%) terms ations Technology (ICT) Paper 4 24
  25. 25. SUBJECT: 960 PHYSICSCONTENTTERM 1: MECHANICS AND 14. Electric current THERMODYNAMICS 15. Direct current circuits1. Physics quantities and units 16. Magnetic fields2. Kinematics 17. Electromagnetic induction3. Dynamics 18. Alternating current circuits4. Works, energy and power5. Circular motion TERM 3: OSCILLATIONS AND WAVES, OPTICS AND MODERN PHYSICS6. Gravitation 19. Oscillations7. Statics 20. Wave Motion8. Deformation of solids 21. Sound Waves9. Kinetic theory of gases 22. Geometrical optics10. Thermodynamics of gases 23. Wave optics11. Heat transfer 24. Quantum PhysicsTERM 2: ELECTRICITY & MEGNETISM 25. Nuclear Physics12. Electrostatics13. Capacitors 25
  26. 26. SCHEME OF ASSESSMENT PaperTerm of Code Mark Theme/Title Type of Test Duration Administration Study and (Weighting) NameTerm 960/1 Mechanics and Written test 60 (26.67%) 1½ hours Central 1 Physics Thermodynamics Section A 15 assessment Paper 1 15 compulsory multiple- choice questions to be answered. Section B 15 2 compulsory structured questions to be answered. Section C 30 2 questions to be answered out of 3 essay questions. All questions are based on topics 1 to 11. 26
  27. 27. PaperTerm of Mark Code and Theme/Title Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 960/2 Electricity Written test 60 1½ hours Central 2 Physics and (26.67%) assessment Paper 2 Magnetism Section A 15 15 compulsory multiple- choice questions to be answered. 15 Section B 2 compulsory structured questions to be answered. 30 Section C 2 questions to be answered out of 3 essay questions. All questions are based on topics 12 to 18. 27
  28. 28. PaperTerm of Mark Code and Theme/Title Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 960/3 Oscillations Written test 60 3 Physics and Waves, (26.67%) Paper 3 Optics and Modern Section A 15 Physics 15 compulsory multiple- choice questions to be answered. Section B 15 Central 1½ hours 2 compulsory structured assessment questions to be answered. Section C 30 2 questions to be answered out of 3 essay questions. All questions are based on topics 19 to 25. 28
  29. 29. PaperTerm of Mark Code and Theme/Title Type of Test Duration Administration Study (Weighting) Name Term 960/5 Written Written practical test 45 3 Physics Physics (20%) 1½ Central Paper 5 Practical 3 compulsory structured hours assessment questions to be answered. Terms 960/4 Physics School-based Assessment 225 Through School-based1, 2 & 3 Physics Practical of Practical To be -out the assessment Paper 4 scaled to 45 three 13 compulsory (20%) terms experiments and one project to be carried out. 29
  30. 30. SUBJECT: 962 CHEMISTRYCONTENTTERM 1: PHYSICAL CHEMISTRY 12. Group 171. Atom, molecules and stoichoimetry 13. Transition elements2. Electronic structure of atoms TERM 3: ORGANIC CHEMISTRY3. Chemical bonding 14. Introduction to organic chemistry4. States of matter 15. Hydrocarbons5. Reaction kinetics 16. Haloalkanes6. Equilibria 17. Hydroxyl compoundsTERM 2: PHYSICAL CHEMISTRY AND 18. Carbonyl compounds INORGANIC 19. Carboxylic acid derivatives7. Chemical energetic 20. Amines, amino acids and proteins8. Electrochemistry 21. Polymers9. Periodic table: Periodicity10. Group 211. Group 14 30
  31. 31. SCHEME OF ASSESSMENT PaperTerm of Mark Code and Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 962/1 Written Test 60 1 Chemistry (26.67%) Paper 1 Section A 15 15 compulsory multiple-choice questions to be answered. Section B 15 1½ hours Central assessment 2 compulsory structured questions to be answered. Section C 30 2 questions to be answered out of 3 essay questions. All questions are based on topics 1 to 6. 31
  32. 32. PaperTerm of Mark Code and Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 962/2 Written Test 60 2 Chemistry (26.67%) Paper 2 Section A 15 compulsory multiple- 15 choice questions to be answered. 15 Section B Central 1½ hours 2 compulsory structured assessment questions to be answered. 30 Section C 2 questions to be answered out of 3 essay questions. All questions are based on topics 7 to 13. 32
  33. 33. PaperTerm of Mark Code and Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 962/3 Written Test 60 3 Chemistry (26.67%) Paper 3 Section A 15 15 compulsory multiple-choice to be answered. Central Section B 15 ½ hours assessment 2 compulsory structured questions to be answered. Section C 30 2 questions to be answered out of 3 essay questions. All questions are based on topics 14 to 21. 33
  34. 34. Term of Paper Code Mark Type of Test Duration Administration Study and Name (Weighting) Term 962/5 Written Practical Test 45 1½ hours Central 3 Chemistry (20%) assessment 3 compulsory structured Paper 5 questions to be answered. Terms 962/4 School-based Assessment of 225 Through- School-based1, 2 & 3 Chemistry Practical to be out the assessment Paper 4 13 compulsory experiments scaled three and one project to be carried to 45 terms out. (20%) 34
  35. 35. SUBJECT: 964 BIOLOGYCONTENTTERM 1: BIOLOGY MOLECULES AND 10. Reproduction, development and growth METABOLISM 11. Homeostasis1. Biological molecules 12. Immunity2. Structures of cells and organelles 13. Infectious diseases3. Membrane structure and transport4. Enzymes TERM 3: ECOLOGY AND GENETICS5. Cellular respiration 14. Taxonomy and biodiversity6. Photosynthesis 15. Ecology 16. Selection and speciationTERM 2: PHYSIOLOGY 17. Inheritance and genetic control7. Gas exchange 18. Gene technology8. Transport in animals and plants 19. Biotechnology9. Controls and regulation 35
  36. 36. SCHEME OF ASSESSMENT PaperTerm of Mark Code and Theme/Title Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 964/1 Biological Written test 60 (26.67%) 1 Biology Molecules Section A 15 Paper 1 and Metabolism 15 compulsory multiple-choice questions to be answered. Central Section B 15 1½ hours assessment 2 compulsory short structured questions to be answered. Section C 30 2 out of 3 essay questions to be answered. All questions are based on topics 1 to 6. 36
  37. 37. PaperTerm of Mark Code and Theme/Title Type of Test Duration Administration Study (Weighting) NameTerm 964/2 Physiology Written test 60 (26.67%) 2 Biology Paper 2 Section A 15 15 compulsory multiple- choice questions to be answered. Section B 15 Central 1½ hours 2 compulsory short assessment structured questions to be answered. Section C 30 2 out of 3 essay questions to be answered. All questions are based on topics 7 to 13. 37
  38. 38. PaperTerm of Theme/ Mark Code and Type of Test Duration Administration Study Title (Weighting) NameTerm 964/3 Ecology Written test 60 (26.67%) 1½ hours Central 3 Biology and assessment Paper 3 Genetics Section A 15 15 compulsory multiple- choice questions to be answered. Section B 15 2 compulsory short structured questions to be answered. Section C 30 2 out of 3 essay questions to be answered. All questions are based on topics 14 to 19. 38
  39. 39. Paper MarkTerm of Administra Code and Theme/Title Type of Test (Weightin Duration Study tion Name g) Term 964/5 Written Practical Test 45 1½ hours Central 3 Biology 3 structured questions (20%) assessment Paper 5 with diagram/graph/ table to be answered. Terms 964/4 Biology School-based 225 Through- School-1, 2 & 3 Biology Practical Assessment of (20%) out the based Paper 4 Practical three assessment 15 compulsory terms experiments to be carried out. 39
  40. 40. MATA PELAJARAN: 966 SAINS SUKAN KANDUNGAN PENGGAL 1: PENGENALAN SAINS SUKAN 1. Sosiologi sukan 2. Pengurusan sukan 3. Kesenggangan dan rekreasi 4. Pemakanan sukan PENGGAL 2: KECERGASAN 5. Kecergasan fizikal dan kesejahteraan 6. Anatomi dan fisiology PENGGAL 3: KEJURULATIHAN 7. Kejurulatihan sukan 8. Psikologi sukan 9. Lakuan motor 10. Pengurusan kecederaan sukan 40
  41. 41. SKIM PENTAKSIRAN Kod dan Penggal Markah Nama Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian (Wajaran) KertasPenggal 966/1 Ujian bertulis 60 1 Sains Sukan (25%) Kertas 1 Bahagian A 30 Jawab semua 4 soalan Pentaksiran berstruktur. 1½ jam berpusat Bahagian B 30 Jawab 2 daripada 3 soalan esei. Semua soalan berdasarkan tajuk 1 hingga 4. 41
  42. 42. SKIM PENTAKSIRAN Kod dan Penggal Markah Nama Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian (Wajaran) KertasPenggal 966/2 Ujian bertulis 60 2 Sains (25%) Sukan Kertas 2 Bahagian A 30 Jawab semua 4 soalan Pentaksiran berstruktur. 1½ jam berpusat Bahagian B 30 Jawab 2 daripada 3 soalan esei. Semua soalan berdasarkan tajuk 5 hingga 6. 42
  43. 43. Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian Nama Kertas (Wajaran)Penggal 3 966/3 Ujian bertulis 60 Sains Sukan (25%) Kertas 3 Bahagian A 30 Jawab semua 4 soalan berstruktur. Pentaksiran 30 1½ jam berpusat Bahagian B Jawab 2 daripada 3 soalan esei. Semua soalan berdasarkan tajuk 7 hingga 10. 966/5 Ujian Amali Bertulis 60 2 jam Pentaksiran Sains Sukan Jawab 4 soalan berstruktur. (25%) berpusat Kertas 5Penggal 966/4 Pentaksiran Latihan Amali 240 Sepanjang Pentaksiran1, 2 & 3 Sains Sukan Berasaskan Sekolah diskalakan ketiga-tiga berasaskan Kertas 4 13 latihan amali yang wajib kepada 60 penggal sekolah dijalankan. (25%) 43
  44. 44. Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pentaksiran yang dilaksanakan diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh MPM dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran tertentu,diskor berdasarkan panduan penskoran oleh MPM serta di jamin kualitinya melalui penyelarasan dan pemantauan 44
  45. 45. Jaminan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiranPenyelarasanProses menyeragaman skor yang diberikan oleh guru berdasarkankriteria pemarkahan atau rubrik sesuatu tugasanPemantauanProses memastikan kaedah pelaksanaan PBS adalah mengikutprosedur dan garis panduan yang ditetapkan bagi mengelakkanberlakunya penyelewengan dan ketidakakuran 45
  46. 46. MATA PELAJARAN CALON PBS PEMERIKSA PBS Perakaunan ICT  Sekolah Kerajaan Physics  Sekolah Bantuan Kerajaan Guru mata pelajaran Chemistry berkenaan Biology  Sekolah Swasta Sains Sukan (diluluskan)  Sekolah Kerajaan Guru mata pelajaran  Sekolah Bantuan Kerajaan berkenaan Mathematic s(M) Mathematics (T)  Sekolah Swasta Guru sekolah kerajaan  Persendirian Individu yang dilantik oleh MPM  Sekolah Integriti 46
  47. 47. Amali, projek, & Tugasan & projek tugasan dari MPM berbeza setiap tahun/ penggal kecuali amaliSkor PBS dihantar Dilaksanakan di ke MPM melalui sekolah e-Submission Penyelarasan & Jangka masa Pemantauan 1 – 3 penggal Skor berdasarkan Diperiksa oleh panduan penskoran guru m.p disediakan oleh MPM 47
  48. 48. KOMPONENKERJA KURSUSKERJA AMALI PROJEKLATIHAN AMALI TUGASAN 48
  49. 49. JENIS KERJA KURSUS MATA PELAJARAN PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3PERAKAUNAN TugasanMATHEMATICS (M) Tugasan 1 Tugasan 2 Tugasan 3MATHEMATICS (T) Tugasan 1 Tugasan 2 Tugasan 3INFORMATION ANDCOMMUNICATIONS Tugasan 1 Tugasan 2 Tugasan 3TECHNOLOGY 3 uji kajiPHYSICS 5 uji kaji 5 uji kaji 1 projek 3 uji kajiCHEMISTRY 5 uji kaji 5 uji kaji 1 projekBIOLOGY 5 uji kaji 5 uji kaji 5 uji kajiSAINS SUKAN 2 latihan amali 5 latihan amali 6 latihan amali 49
  50. 50. Assignment A: Mathematical Investigation When a ray of light hits the surface of a parabolic concave mirror, the angle between the incident ray and the tangent of the mirror at that point is equal to the angle between the reflected ray and the tangent of the mirror at that point. It is interesting to find out what happens to the reflected light if theC incident ray of light is parallel to the principal axis of a parabolic concave mirror. This can be doneO with the aid of the graph of a quadratic function.N 1. (a) Draw the graph of y2 = 9x for 0 ≤ x ≤ 10.T (b) Draw as accurately as possible a tangent line at x = 1. Draw an incident ray of lightO parallel to the x-axis.H (c) Produce the reflected ray and extend it to cut the x-axis. (d) Repeat steps (b) and (c) for few other points on the parabola. Make a conclusion for thisT investigation.U (e) Estimate the coordinates of the focus of the parabola y2 = 9x.G 2. (a) Repeat the above procedures for three other parabolas to illustrate how to obtain theirA respective foci.S (b) Deduce the focus of the parabola y2 = kx, where k is a non-zero constant.A (c) Investigate the focus of the parabola y = kx2, where k is a non-zero constant.N 3. The curve of a parabola is given as follows: 6yM 4AT 2E xM 2 4 6 8 10 12 14 16 18A -2T -4IK -6 (a) Locate the focal point of the parabola. (b) Suggest an equation of the parabola. 50
  51. 51. Experiment 1Topic : Volumetric analysis - Acid basePurpose : To determine the exact concentration of a mineral acid, HXO4, and to determine the relative atomic mass of the element XMaterials : KA 1 is a mineral acid, HXO4. KA 2 is a solution containing 1.70 g of OH- ions per dm3. Phenolphthalein as indicator.Procedure : (a) Pipette 25.0 cm3 of KA 2 into a titration flask. Add two or three drops of phenolphthalein indicator and titrate this solution with KA 1. Record your readings in the table below. Repeat the titration as many times as you think necessary to achieve accurate results.Results : (b) Record your titration readings in the table below. Accurate Titration Rough First Second Third Final reading/cm3 Initial reading/cm3 Volume of KA 1/cm3 (i) 25.0 cm3 of KA 2 required ……… cm3 of KA 1 for a complete reaction. (ii) Calculate your average titre value showing the suitable titre values that you use.Questions : (c) Calculate the concentration, in mol dm-3, of solution KA 2. (d) Write a balanced ionic equation for the reaction between solution KA 1 and solution KA 2. (e) Calculate the concentration, in mol dm-3, of mineral acid HXO4 in solution KA 1. (f) If the concentration of mineral acid HXO4 in solution KA 2 is 20.1 g dm-3, calculate the relative molecular mass of HXO4. (g) Using the answer to (f), determine the relative atomic mass of element X. (h) Suggest an identity for element X. 51
  52. 52. 50

  ×